måndag, oktober 03, 2005

Innebär valet att USA drar sig tillbaka?

Röster höjs idag för att USA omedelbart borde sätta en tidsgräns för att fullständigt dra sig tillbaka från Irak.

Inte som nu föreslås att sätta sig fast i områdena runt Bagdad i väntan på att fler än en enda bataljon ur den irakiska armén skall bli redo för uppdraget. Eftersom denna armé heller inte är komplett utrustad och dessutom saknar ordentlig personlig skyddsutrustning är uppgiften närmast omöjlig. En miljard dollar, praktiskt taget hela försvarsbudgeten, har nämligen försvunnit från det irakiska försvarsdepartementet.


Pengar som skulle gått till upprustning av den irakiska armén och istället materialiserat sig i vapenskrot från Polen bestående av några containrar utrangerat krigsmaterial från det gamla Sovjetunionen och billiga kopior på handeldvapen. Den amerikanska administrationen i Bagdad kan inte ha varit ovetande om detta förhållande.


Två amerikanska militära talesmän, generaler i Irak, har nyligen uttryckt att den amerikanska närvaron har en negativ effekt på omgivningen i Irak och att man därför kunde börja dra sig tillbaka från de redan lugna delarna av landet till de mer oroliga runt Bagdad. Vilket är ett minst sagt motsägelsefullt förslag.


Uttalandet härrör sig antagligen av att den amerikanska allmänhetens stöd för kriget gått ner för var dag som går. Strax före den 1 okt visade en opinionsmätning utförd av CNN/US Today/Gallup att ungefär 30 % av det amerikanska folket stödjer politiken i denna fråga, medan det dubbla vill att USA drar sig ur Irak.


I så fall kan det innebära ett bortdragande till USAs 14 jättelika nybyggda militärbaser och fyra flygbaser i Irak, vilket regeringen Bush hittills inte har velat uttala sig om. Men att militärt bita sig fast i området för att bevaka oljevägarna går emellertid hand i hand med PNACs handlingsplan.


Alltså vi bör kräva en klar tidsgräns för ett fullständigt tillbakadragande.Val i vems intresse?Varför drabbas människor som är som vi så grymt av terrorbombningar i världen? Ta bara alla de miljoner i Irak som varje dag riskerar bombas,utsättas för övergrepp och mord - inbördeskrig. Människor vars högsta önskan är en säkerhet för sig och sina barn.


Idag bombas åter städerna i mellersta Irak efter mönster från Falluja. Den stad som före valet tidigare i år blev stämplad som ett "motståndsnäste" och raserades så svårt, att ett par hundra tusen invånare se´n dess har tvingats lämna staden.


Nu drabbas åter människor av bombningar och övergrepp. Just de i mellersta Irak som skulle kunna tjäna på att rösta nej till det nya konstitutionsförslaget den 15 oktober. Alltså det förslag som innebär att landet splittras upp i tre separata delar, där mittendelenutestängs från oljeresurserna i norr och söder.


Om tre av valdistrikten där i "sunnidelen" röstar nej, så faller hela förslaget till konstitution. Därför söker USA genom bombningar att försvåra denna möjlighet på samma sätt som skedde med Falluja inför valet tidigare i år.


Ledarna i norra Irak ser den ny irakiska konstitutionen som steg på vägen mot en egen kurdisk stat. De shiareligiösa ledarskapet i söder betraktar i sin tur konstitutionen som en möjlighet för Iran att få ökat inflytande i landet.


Samtidigt hoppas USA på att snart kunna dra sig tillbaka till sina fjorton nya militärbaser och fyra säkra flygbaser i Irak och där tryggt övervaka oljan i området. Just så som president Bush, Rice, Cheney, Rumsfield och andra redan föreslagit år 2000 i sitt PNAC-program.

0 Comments:

<< Home