fredag, oktober 21, 2005

Omröstningen i Irak = Ett val om splittring

Ett val om splittring
Fredskoalitionen/Studenter mot krig


Den 15 oktober ägde en omröstning rum till en ny
irakisk konstitution, efter att i månader ha stötts och blötts
av irakiska politiker och västliga media.


Ändå kan hela processen ifrågasättas utifrån internationell
rätt. USA är som ockupationsmakt skyldig att upprätthålla
rådande rättssystem i landet, och får inte ändra i eller införa
ett nytt system, så länge ockupationen pågår.


Underlaget till den nya konstitutionen är från början USAs verk.
Detta märks tydligt genom att beteckna Irak som federation
och att en tidigare artikel som förbjuder utländska militärbaser på
irakisk mark är försvunnen ur lagtexten.


Så har också USA idag hunnit bygga fjorton nya militärbaser
i landet förutom fyra jättelika flygbaser.


Hela förslaget bäddar för en uppsplittring av landet
i tre delar, vilket medför att Irak riskerar upplösas
som självständig stat. Varje del skulle t.ex få tillgång till
oljan i sitt eget område, vilket medför att delen i mitten,
där huvudstaden Bagdad ligger, då skulle bli utan. Risken för
splittring och inbördeskrig är med andra ord överhängande.


Förslaget kan dock fällas om tre av landets distrikt
till två tredjedelar röstar nej. Detta skulle kunna inträffa
i just de områden i mellersta Irak där sedan ett par veckor
tillbaka USA bedriver en storoffensiv,"Operation Järnnäve",
som enligt militärens talesman.har som mål att "skapa
säkerhet i området inför folkomröstningen".


Resultatet har blivit det motsatta. Städer som Tal Afar
al-Quaim och Haditha är nu i ruiner. Tusentals människor
är hemlösa , och sjukhusen saknar resurser att ta emot
patienterna. Det är lätt att föreställa sig vilken inställning
invånarna då har till att rösta.


Framstående religiösa ledare bojkottar omröstningen
och rubricerar hela den politiska processen under
ockupation som olaglig. Människorättsföreträdare uttrycker
farhågor över hur valet egentligen kommer att gå till,
eftersom en verklig internationell övervakning av hela
röstningsförfarandet saknas.


F.d. vapeninspektören i Irak, Scott Ritter, menar att hela
processen tycks vara ägnad åt att ge president Bush
trovärdighet i världsopinionens ögon. Ritter säger också
att det sista Irak idag behöver är att detta förslag går igenom,
eftersom det bäddar för ytterligare splittring och inbördeskrig.


Tyvärr har den svenska regeringen, efter att från början
ha betecknatUSA:s krig som folkrättsvidrigt, därefter gått över
till att kalla omröstningen för en legitimerad process. Då enda
lösningen idag naturligtvis är att förmå USA att villkorslöst
dra sig ut ur Irak.

0 Comments:

<< Home