lördag, november 05, 2005

President Bush om USAs framtida polisstat och Dahr Jamail om Iraks oberoende framtid

Bush om USA som polisstat
Nya lagar och lagförslag är idag på gång i USA som kan leda till ett USA som framtida polisstat. Den amerikanska Befolkningen tycks dock ännu inte ha fått upp ögonen för vad som pågår.


Det gäller inte bara att de inom två år kommer att få nya ID och pass med biometrisk information lagrad i microchipsen. Vilket ger ytterligare möjligheter att spåra en person.


Det finns också andra förslag som säger att den som skänker pengar till ett ideellt ändamål som visar sig vara länkat till terrorism riskerar avrättning.


Senaten vill också ge FBI okontrollerad rätt att snoka i folks privata eller andra handlingar.


President Bush vill dessutom skapa sin alldeles egen hemliga polis (typ SS). Något som aldrig skett tidigare i USAs historia.


En lag benämnd ”The National Clandestine Service” skall ge CIA makten att utföra hemliga operationer, propaganda och spioneri mot den egna amerikanska befolkningen.


Utländska medborgare skall kunna fängslas under obegränsad tid samtidigt som amerikanska medborgare också skall kunna låsas in på liknande sätt utan rättegång om de misstänks för att vara “illegala kombattanter”.


Kampanjen mot den egna befolkningens grundlagsfästa fri-och rättigheter innebär att regeringen i framtiden skall kunna göra som den vill- som i en regelrätt polisstat.

“Drifting towards a Police State” Mike Whitney nov 4 2005Dahr Jamail om Iraks framtid
Argumentet att USA måste stanna kvar i Irak för att förhindra inbördeskrig är både ett rasistiskt och imperialistiskt tänkande som uttrycks av människor som inte förstår vad som pågår i landet.


USA använder en taktik som påskyndar riskerna för inbördeskrig genom att hetsa fram en Washingtoninitierad tidsbestämd politisk process.


Detta samtidigt som USA driver ett statssponsrat inbördeskrig via sina nickedockor i den irakiska regeringen. Vilka utnyttjar kurdisk-och Shiareligiös milis för kriget i första hand mot den sunnidominerade motståndsrörelsen. Medan de flesta människor inte alls stöder tanken på ett inbördeskrig, håller USA nu på att hetsa fram precis detta via sina nickedockor i regeringen.


När väl USA drar sig ur Irak kan samtidigt en stabiliserande process sätta igång i landet med försök att ge irakierna en egen makt. De är fullt kapabla att själva lösa sina motsättningar och sätta upp en egen regering, som de tidigare har gjort efter det att britterna dragit sig ur landet.


Detta kan äga rum först efter det att ockupationstrupperna omedelbart och fullständigt dragit sig ut ur Irak med full kompensation till befolkningen för den förstörelse och det dödande man ställt till med. Vid den nya återuppbyggnaden skall irakiska företag få förtur i anbudsförfarandet.


Dahr Jamail om oberoende media
Den största utmaningen som journalist idag i Irak är A säkerheten och B att ha fullt fötroende för de människor man intervjuar. Det finns inget annat sätt att komma runt farorna.


Det är mycket man måste förlita sig på. Att minimera tiden man uppehåller sig i närheten av amerikanska soldater och polisstationer vilka är de vanliga måltavlorna för attacker. Att arbeta med en skicklig tolk är det enda hoppet.


Inom den irakiska opinionen anser 45% att det är OK att attackera amerikanarna, visar nyligen gjorda opinionsundersökningar, men detta verkar vara ett väldigt lågt tal. Själv skulle jag tippa på ungefär 60-70%. Jag vill påstå att det procentuella antalet som är emot ockupationen ligger på ungefär 80-90%. Det gällde redan för ett år sedan, särskilt efter Abu Ghraibhändelserna.


Mediasituationen i USA är nu dramatiskt annorlunda än den var under Vietnamkrigets och Gulfkrigets dagar, eftersom det idag existerar full korporativ kontroll över media. När den är som bäst kan den oberoende mediatäckningen fungera som en motvikt till dagens korporativa mediapropaganda.


De som vet var de skall leta - Democracy Now, Internet och radio– får verkligen en annan täckning när det gäller Irakfrågan. Men 80% av amerikanarna hämtar fortfarande sina nyheter från TV. Dessa människor påverkas inte av vad vi gör.


Det finns några andra personer som också arbetar oberoende som t.ex en amerikansk filmare och även fler oberoende individer från andra länder. Dessa är mycket få till antalet eftersom säkerheten idag är så pass dålig. Att vara oberoende för också med sig att man har en ansträngd ekonomi.


Vi är alla ansvariga för att vi låter USA vara kvar och det är det irakiska folket som idag får betala priset. Vi är skyldiga både dem och resten av världen att försöka lösa situationen så snabbt som möjligt. För nu är tiden inne för den som är intresserad att börja ägna sig åt oberoende journalistik.


Rörelsen för fria media pågår precis nu. Vi behöver all den ärliga gräsrotsjournalistik vi kan få. Om människor idag åker ut och gör sitt bästa kommer de att få ett starkt stöd.


Behovet är tillräckligt stort. Folk kommer att inse sanningen när de väl får ögonen på den. Det är idag en perfekt tidpunkt att engagera sig, om man så tidigare bara har ägnat detta en enda tanke.
http://dahrjamailiraq.com/weblog/

0 Comments:

<< Home