lördag, december 17, 2005

NEURON - SAABs nya AMSprojektFirst flight is planned to 2009 of the Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)
Dassault Aviation is the prime contractor for the flight segment.


The Swedish company SAAB has been negotiating its industrial role in the 300 million euro ($362 million) UCAV program.


Since the companies signed a memorandum of understanding in dec 2003, alongside letters of intents signed by the French and Swedish governments


A signing with Saab would mark a big step forward for the French-led program, which has been seeking European partners.


Saab AB expects to sign a development contract with Dassault Aviation in December or early next year


The Swedish company expects to work on the architecture and design of the NEURON demonstrator


by example; advanced avionics, autonomy, stealth technology and adaptation to network based defense solutions.NEURON - Saab fick den 20 dec igenom ett beslut i riksdagen för utveckling av demonstratorn till det förarlösa stridsflygplanet Neuron, av samma slag som bombat staden Falluja i Irak med DU-uran, vit fosfor och splitterbomber.


Riksdagen klubbade samtidigtigenom Bofors försäljning av Excaliburgranater till USA och kriget i Irak


Regeringen motivering för Neuronavtalet var att genom samarbetet öka kunskapen om obemannade luftfarkosters värde för såväl militär som civil framtida flygteknik och samtidigt stärka svensk kompetens för JAS 39 Gripensystemets framtida vidmakthållande och utveckling. Beslutet skulle inte innebära något svenskt åtagande vad avser en eventuell fortsättning av Neuronprojektet.


SAAB har till synes utan debatt fått miljonbidrag och tillstånd att arbeta vidare med sin "demonstrator" till det förarlösa planet Neuron. Ett plan av samma typ som det som fällde förbjudna DU-bomber, splitterbomber och giftgas över invånarna i den numera demolerade irakiska staden Falluja.


Bofors har också fått tillstånd att sälja Excaliburgranater till kriget i Irak, vilket kan tyckas bryter mot Averiges vapenexportregler.


Granaterna skall snabbt levereras eftersom de har en stor träffsäkerhet. Detta trots att USA bedriver en snart treårig ockupation av landet. Ett sönder-splittrat och numera fattigt land, där fyra av fem invånare kräver tidtabell för USA att lämna landet.


600 miljoner kronor bidrar staten med för granatprojektet av en total utvecklingskostnad på fem miljarder. Bofors order är värd en miljard kronor.

Excalibur


US Army accelerates guided artillery fielding

By Scott Gourley JDW Special Correspondent
Arcata, California


The US Army is accelerating the fielding of the GPS-guided XM982 Excalibur 155 mm artillery projectile and is expecting to introduce the weapon into service two years earlier than originally planned.


Excalibur is a joint effort between Raytheon Missile Systems and Bofors Defence of Sweden.


In response to an Urgent Need Statement from US Army elements within US Central Command, Raytheon received a 21 June contract award for testing, safety certification and initial fielding of the satellite-guided projectiles by March 2006. Initial fielding had been planned for the fourth quarter of Fiscal Year 2008 (FY08).


According to Lieutenant Colonel William Cole, US Army product manger for the XM982 Excalibur Projectile, the decision to accelerate Excalibur fielding was supported by successful field testing conducted in late 2004.


In one November 2004 firing at a range of 20 km, the round impacted 3.4 m from the aim point. One month later another round impacted 6.9 m from the target at a similar range.


Inspektion för strategiska produkter har inte funnit att affären bryter mot de svenska reglerna, vilket är anmärkningsvärt. Man betonar istället att regeringen och riksdagen understrukit vikten av ett försvarspolitiskt samarbete med andra länder.


Idag ger inte till skillnad från vad som gällde något sekel tillbaka att militära innovationer kunde ge spin-offeffekter i övriga delar av samhället. Förhållandet är snarare det motsatta.


Eftersom Sverige enligt Mona Sahlin skall bli av med vårt oljeberoende till år 2020 kan det ses som rimligt i sammanhanget att pengar istället satsades på arbete inom energisektorn. För en livskraftig och miljövänlig teknik i utvecklingens framkant.


Risken finns istället att Neuron-projektet för svensk del inte avslutas till år 2010.

0 Comments:

<< Home