tisdag, maj 16, 2006

Att döda en identitet - Morden på Iraks akademiker och förstörelsen av Mesopotamiens kulturskatter


Iraks museichef Donny George har nyss besökt Sverige:

"Morden på akademiker skall tvinga Irak på knä" Ingrid Ternert från Fredskoalitionen i Göteborg har träffat Sigyn Meder från Iraksolidaritet i Stockholm

"Jakt på Iraks stulna skatter" Jan Halldin från GP har träffat Donny George, chefen för Iraks museum.Morden på akademiker skall tvinga Irak på knä

Det talas tyst om de amerikanska flygbombningarna över Irak. Städer läggs i ruiner. Sjukhus och ambulanser attackeras. Stora murar byggs runt städer som Samarra där Guldmoskén nyss sprängdes. Civilisationens vagga härjas av hänsynslösa soldater i stridvagnar.


De sprider skräck och förintelse och gör sig skyldiga till massmord. Hemlösa och föräldralösa barn tigger och säljs vid gränsen mellan Iran och Irak. Människoorgan har blivit billigare än ett kilo ris. Knark och hallucinogener säljs för inga pengar alls.


Irak, civilisationens vagga, tvåflodslandet där sumererna redan år 3000 år f.kr grundade städer. Detta bördiga Mesopotamien mellan Eufrat och Tigris läggs i ruiner.


Baytel al Hikmetbiblioteket i Bagdad var ända till 1300talet världens vetenskapliga centrum. Vid 1300-talet föll staden i mongolernas händer. Enligt legenden kom floden Tigris att färgas röd av blodet från de dödade vetenskapsmännen och svart av deras skrifter


Två dagar efter den amerikanska invationen i april 2003 kom tanks till Bayt al- Hikma och Nationalbiblioteket för att "skydda" dem. Personalen sändes hem. När de kom tillbaka efter två dagar var arkiven svartbrända av vår moderna tids mongoler. Ännu ett slag mot detta folks stolta identitet.


En tidig uppskattning av läget för Iraks bibliotek och arkiv kom i slutet av april 2003. Viss evakuering av gamla skrifter och föremål hade då redan skett.


Det enda arkiv som helt säkrades var oljeministeriets. Kulturens vagga plundrades och resten brändes ner.


Ockupationsmaktens soldater kallar irakier för Ali Baba tjuven från Tusen och en natt vid varje checkpoint. Man undrar vem som är den verkliga Ali Baba. Invasionen den 9 april 2003 kommer att bli ihågkommas som en mörk och barbarisk dag för vår civilisation.


Vilka är det egentligen som ytterst tjänar på att sudda bort människors nationella identitet genom att plundra deras kulturarv?


En barbarisk tyrann som Saddam Hussein lyckades ändå bevara det irakiska kulturarvet under hårda sanktioner, medan det civiliserade västerlandet förstörde det på bara några timmar.


Samtidigt har hundratals läkare, universitetsprofessorer och irakiska journalister och konstnärer mördats sedan april 2003. Professorer och studenter flyr nu universiteten och flyttar utomlands. (1)


Sigyn Meder från föreningen Iraksolidaritet i Stockholm har den 22 april i år besökt en konferens i Madrid om det systematiska morden på akademiker och andra intellektuella. Där deltog både irakiska läkare och spanska akademiker och intellektuella.


-Det var så uppmuntrandet att se hur de spanska akademikerna ställer upp för det irakiska folket och sina kollegor i landet, säger Sigyn.


- Men vilka är det som ytterst vinner på att dra ett land som Irak tillbaka till medeltiden?


- Vilka vill inte att det skall finnas några människor kvar i Irak som kan skriva en konstitution, undervisa kommande generationer och bidra till att stärka nationens självkänsla?


- Vilka är det som tjänar på att splittra landet och förhindra ett enat och självständigt Irak? Den frågan ställer sig Sigyn


Ockupantionsstyrkorna har visserligen det yttersta ansvaret. Men i irakiska intellektuella kretsar anses Israel och Iran vara ansvariga för åtminstone en del av morden t.ex via de nya irakiska säkerhetsstyrkorna inom Inrikesministeriet. Där ingår också bl.a proiranska SCIRIs fruktade Badremilis.


Förre ambassadören Sverker Åström har sagt att denna ockupation är det värsta brottet mot humanitär rätt sedan det andra världskriget. Det råder en humanitär katastrof i Irak, städer bombas till aska och det står inte många ord om detta i svensk press.


- De foton vi såg under en föreläsning om förstörelsen av de gamla kulturskatterna fick en att vilja gråta. Det är en total förstörelse från Basra till Mosul, där det inte finns sten på sten ofta med amerikanska trupper i närheten, säger Sigyn Meder.


Läser man enbart svenska media får man intrycket att irakerna helst ägnar sig åt att slå ihjäl varandra. Vad vi inte får veta är USAs uttalade vilja att söndra och härska. Befolkningen terroriseras av USAs 140.000 soldater, privata agentfirmor och av dödsskvadroner; den sk "the Salvador Option" som i Mellanamerika på -80talet och under Vietnamkrigets dagar. CIAs två främsta experter från denna tid var på plats i Irak från krigets start.


Vad tror man egentligen att ambassadör Negroponte gjorde i Bagdad under den tid då han var där? Med sitt förflutna som ambassadör tillika organisatör och finansiär av Centralamerikas dödsskvadroner under -80talet, numera högsta chef för underrättelseverksamheten i USA. (2)


Det pågår fortfarande en internationell namninsamling till stöd för Iraks akademiker och intellektuella. Det är helt nödvändigt att universitet och institutioner knyter kontakt med sina irakiska motsvarigheter och stöttar dem. Det är mycket viktigt att kräva oberoende undersökningar om dessa mord. (3)


Föreningen Iraksolidaritet driver denna insamling i Sverige. Hittills har ett 20-tal svenska professorer skrivit på uppropet och även många andra yrkesgrupper. Detta är en droppe i havet och mycket mer behöver göras för att informera och väcka en opinion


Samtidigt bjuder internationella handlare ut konstskatterna på sina hemsidor, amerikanska soldater handlar med dem och deras tanks rullar över fyndplatserna. På Babylons murar finns numera en helikopterplatta.


Det handlar om en medveten förstörelse av det irakiska folkets och hela mänsklighetens kollektiva minne.


Stoltheten över det gamla Mesopotamien skall suddas ut.(1) 220 läkare och annan hälsovårdande personal har mördats enligt Hälsoministeriets egna siffror.

Nästan 200 ledande professorer och universitetspersonal har mördats.

109 irakiska journalister har mördats enligt Irakiska Journalistförbundet. Dessutom mördas andra intellektuella och konstnärligt utövande människor. 1000-tals människor har flytt.

I den irakiska tidningen Azzaman publicerades den 8 maj en lista på 461 kända journalister, författare, vetenskapsmän som mordhotas av "dödsskvadroner".


(2) USA:s uttalade vilja att söndra och härska finns i många officiella dokument. I "Victory in Iraq" från National Security Council (nov. 2005) förklarar USA att man ska stanna till den fullständiga segern och kontraterror är en metod att nå denna seger.

Den s.k Salvador Option har diskuterats öppet i amerikansk press som t.ex. Newsweek.

(3) Vi kan fortsätta ansluta oss till Brysseltribunalens appell mot akademikermorden via petitionen online på www.brussellstribunal.org

Dessutom bedriver Iraksolidaritet en insamling till Studiecentret för mänskliga rättigheter och demokrati i Falluja, denna hårt bombade och våldförda stad.

Den företräder många fackliga, religiösa och andra organisationer inför FN:s Kommission för mänskliga rättigheter och kanaliserar hjälp till den hårt drabbade Fallujabefolkningen bl. till sjukvården.

Fredskoalitionen har översatt filmade intervjuer från just Falluja och studiecentrets chef. Man kan hitta dessa här på bloggen.

Stöd Fallujainsamlingen genom att sända ditt bidrag till pg: 11673-1 www.iraksolidaritet.seDonny George är medlem i ett stort antal internationella organ, t.ex UNESCO för att bevara kulturföremål.


Han är en världsresenär som far runt jorden, deltar i konferenser och kongresser och föreläser på universitet, skolor och olika sammanslutningar.


Nationalmuseet i Bagdad är hemvist för att antal av världskulturernas viktigaste föremål. Genom dem kan vi lära känna olika kulturers historia och spåra ursprunget.


Vid tiden för kriget i Irak våren 2003 blev Nationalmuseet i Bagdad plundrat på ett stort antal föremål. Hur har det gått med dessa samlingar?


Vad innebär det krigsliknande tillståndet i Irak för förvaltandet av kulturarvet? Kan bilderna och sammanhangen återskapas? Varför är det så viktigt att bevara spåren från det förflutna?


.........................................
Jakt på Iraks stulna skatter

- Arkeologiska platser plundras dagligen runt om i Irak. Vi har inte tillräckligt med personal och fordon för att klara av övervakningen.


55-årige arkeologen Donny George är Iraks riksantivarie, chef för landets Nationalmuseum i Bagdad, medlem i ett stort antal internationella organ, bland annat FN-organet Unesco, och arbetar intensivt på att jaga värdefulla antikviteter som försvann när museet plundrades i samband med ockupationen i mars-april 2003.


Under det senaste året har han besökt en lång rad länder för att få stöd till sitt stängda museum och i dagarna befinner han sig på föreläsningsturné i Västra Götalandsregionen.


Han brinner av iver att återupprätta det irakiska Nationalmuseets roll som spegel av den antika kulturen i tvåflodslandet Mesopotamien mellan floderna Eufrat och Tigris. Men byggnadens värdefulla innehåll ansattes hårt när den amerikansk-brittiska alliansen intog Bagdad i jakten på Saddam Husseins obefintliga massförstörelsevapen.


Donny George berättar att han och hans medarbetare försökte vara kvar, men striderna kom allt närmare, och alla som kunde flydde hem.
- När två av alliansens stridsvagnar närmade sig museet och besköts från museimurarna av Saddams soldater lämnade vi byggnaden.


Tre grupper av plundrare
Plundringen som följde under de tre dagar som museet stod obevakat, fram till den 16 april, utfördes enligt Donny George av tre grupper; dels "vanliga" plundrare, som tog allt på kontoret - datorer, kopieringsmaskiner m m, dels två grupper som tog sig in genom två separata dolda ingångar, okända för vanliga besökare.


Den ena gruppen gick förbi alla kopierade antika föremål och tog värdefulla original, den andra gruppen gick direkt på mindre konstföremål, guld och juveler, "ett insidesjobb".


Omkring 15 000 föremål försvann. Hittills har bara 4 000 återfunnits, och George försöker nu, bland annat med hjälp av Unesco och Interpol, att spåra de försvunna antikviteterna.


Många försvann över gränserna till grannländerna och har återfunnits tack vare gott samarbete, berättar museichefen. Det gäller bland andra Kuwait, Saudiarabien, Jordanien och Syrien.


Däremot är det sämre ställt med kontakterna med Iran och Turkiet. "Irakiska föremål finns på turkiska museer", och i Iran "finns många stulna föremål".


Samarbetet fungerar inte
Samarbetet med de autonoma irakiska kurdprovinserna fungerar inte heller. De har behållit beslagtagna antika föremål som stulits från Nationalmuseet, vilket upprör Donny George - En del guvernörer agerar som om de vore i en federal stat, vilket är ett komplett misstag.


- Alla antika föremål i Irak tillhör det irakiska folket och lyder under riksantikvarieämbetet i Bagdad. Alla kan komma till Bagdad, peka på de föremål man vill låna med sig och ställa ut på sina egna museer. Men i stället har jag stora problem med dessa provinser.


- I Sülimaniya, Kirkuk och Arbil har man beslagtagit antikviteter som stulits från Bagdads museum, och man ger inga besked om vilka föremål det handlar om, säger Donny George.


Ett våld som ständigt ökar
Liksom alla andra Bagdadbor är Donny George utsatt för det våld som nu stadigt ökar, inte bara i huvudstaden, utan i många andra städer och regioner. - Jag lever timme för timme. När jag går till jobbet på morgonen vet jag aldrig om jag skall kunna återvända.


Donny George har svårt att sia om framtiden på grund av den allt sämre säkerhetssituationen i Irak. Regeringsbildningen dröjer. Det iranska inflytandet ökar. Väpnade sammanstötningar och terrordåd blir allt vanligare. Missiler har hamnat i museiträdgården. Vakter har dödats.

- Det råder bara kaos.

Jan Halldin GP 16 maj