måndag, juli 31, 2006

Oljans roll för USAs & Israels världshärskarambitioner


http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=WHI20060723&articleId=2796
One Giant Gaza Strip from the Caspian to the Red Sea
Mike Whitney July 23, 2006


"Vi blir inte de enda som får betala priset. Våra hem blir inte de enda som raseras. Våra barn blir inte de enda som dödas. Vårt folk blir inte det enda som förflyttas. De dagarna är över nu-jag lovar att dessa dagar har passerat." Sheikh Hassan Nasrallah, ledare för Lebanesiska Hezbollah.


De senaste dagarna har visat fram en grym vy av den nya världsordningen. Det israeliska övergreppet på Libanons infrastruktur har krossat broar, vägar, elverk, matsilos, våningshus, moskéer, stadskontor, civila bostäder, bensinstationer, hamnar och många av landets viktiga livsuppehållande infrasystem.


Dessutom har Israel dödat ungefär 700 civila inklusive många barn som blivit genomborrade av missiler i fordon som flydde iväg från södra Libanon eller i raserade boningshus. Israel har rättfärdigat detta eftersom två soldater tillfångatagits av medlemmar ur den libanesiska motståndsorganisationen Hezbollah. Men det israeliska svaret på det hela är otroligt överdrivet.


Hur skulle det bli om vännerna till alla dem som illegalt blivit inspärrade i dylika amerikanska fängelser som Guantanamo bestämde sig för att utnyttja laserstyrda missiler för att attackera Golden Gatebron, Sears Tower, New York City’s elnät och utföra stora attacker på motorvägarna?


Skulle det lika lätt kunna ursäktas? Eller, till saken, tänk om Hezbollah skulle bestämma sig för att spränga stora delar av den israeliska infrastrukturen i luften som hämnd för alla de hundratals libanesiska fångar som sitter i israeliska fängelser utan någon laglig grund? Skulle detta ses som OK?


Israels handlingar kan liknas vid statsterrorism, något ytterst meningslöst i förhållande till den enorma förödelse detta ställer till med.


Om det iatället vore israeliska invånare som spärrades in i libanesiska fängelser? Skulle Israel då bara lämna dessa till sitt öde?


Hezbollah vill ha tillbaka sina tillfångatagna lika mycket som Israel vill, och man har visat vilja att förhandla.


Israel däremot, har andra planer i sinnet; att bomba ett annat arabland och få dem tillbaka till stenåldern. Det är så Israel fungerar.


Historien med den här konflikten började inte med de två tillfångatagna soldaterna som media försöker få oss att tro, inte heller för att avväpna Hezbollah. Israel planerar att ockupera området mellan sin norra gräns och Litanifloden i södra Libanon


Det kommer att ge Israel tillgång till viktiga vattenreservoarer och skapa en buffertzon mellan sig och militanta araber. Användningen av överdrivet våld är ett budskap till Syrien och Iran att passa sig om de inte vill vänta sig liknande behandling i framtiden.


“A Clean Break; Strategy for Securing the (Israeli) Realm”

Detta är Israels nuvarande krigsplan som lades fram av förre "Defense Policy Board chief" Richard Perle (inom Bush administrationen) med ett policydokument som var skrivet av David Wurmser och Douglas Feith.


Dokumentet visar den israeliska detaljplanen för att störta potentiella regionala rivaler och rita om MellanÖsterns karta. I texten står det “Securing the Northern Border": Syrien utmanar Israel på libanesisk mark.


En effektiv åtgärd som USA kan sympatisera med är att Israel griper det strategiska (förebyggande) initiativet längs sin norra gräns genom att engagera Hezbollah, Syrien och Iran, de största aggressiva parterna i Libanon.


Vilket inkluderar att slå mot militära mål i Libanon, och skulle detta visa sig vara otillräckligt, att slå mot utvalda mål i Syrien. Perle’s dokument beskrev exakt det som nu hänt, trots att det skrevs redan 1996 för Israels dåvarande premiärminister Benjamin Netanyahu.


Israel agerar alltså inte spontant utan efter en noggrann masterplan ämnad att krossa potentiella fiender och rita om Mellanösterns karta till ett modernt israeliskt kungadöme.


Detta är det krig som Israel önskat sig från början en slutlig lösning mot sin ärkefiende Hezbollah följt av konfrontationen med Damaskus och Teheran. Detta är på pränt i Perle´s totala krig, vilket premiärminister Olmert inte avstigit en millimeter ifrån.


...Vi bör påminna oss om Libanons senare historia för att förstå vilka förberedelser som gjorts. Mordet på Rafik Hariri gav Israel och USA den perfekta ingången till inblandningen i Libanons inre affärer via FN.


Den folkliga vreden riktade sig då mot Syrien även om bevisen för detta inte var tillräckliga. Den allmänna hysterin ledde så småningom till FNs resolution mot Syrien
vilket tvingade syriska premiärministern Assad att dra tillbaka sina trupper vid Libanon och acceptera att den syrienvänliga libanesiska premiärministern fick stiga tillbaka för den mer undfallande Fouad Siniora.


Vi ser nu hur “Ceder Revolutionen” var just ett annat smart drag “made-in- Washington” ett PRdrag regisserat av skickliga amerikanska NGOs och den israeliska underrättelsetjänsten. "De färgade revolutionerna" har sedan dess blivit starkt diskrediterade som Uncle Sam’s trix för att få till regimförändringar i länder där ledaena inte underordnat sig IMFs och Världsbankens diktat.


Tänk er bara hur bra det skulle vara för Israel att inte ha syriska styrkor där, då vägen låg öppen för Israel att förstöra allt i sin framfart över Libanon.


Bara en tillfällighet??


Tänk detta en gång till. Allt från att Bush dök upp i St Petersburg till döden för Rafik Hariri, från den gula revolutionen i Libanon till avlägsnandet av de syriska trupperna vid Libanons gräns har varit en plågsamt väl koreograferad "Bolsjoj Balett".


Allt var förberett för den stora händelsen, Israels triumferande intåg på den libanesiska scenen, hotande att åter ockupera södra delen av landet för obestämd tid och eventuellt att dra sig österut mot Damaskus.


Kunde detta ha undvikits om inte de israeliska soldaterna tillfångatagits av Hezbollah? Det är inte troligt.


Israel har länge planerat att avväpna Hezbollah och eliminera potentiella konflikter vid sin norra flank. Det betyder att om Libanon byggs upp och börjar blomstra igen så ökar också hotet att bli attackerad av Israel. Dessa aspirerar på regional överlägsenhet och tillåter inte starka grannar.


Helt klart är att förstöringen av Libanon är menat som ett budskap till Damaskus och Teheran. Som Richard Perle’s “A Clean Break” visar, så vill Israel hålla fram “Hezbollah, Syrien och Iran som de värsta aggressiva förövarna i Libanon.”


Israel-vänliga media har återgivit anklagelser om att Hezbollah företräder syriska intressen och att Iran erbjuder high-tech vapen för attacker mot Israel. Båda länder har förnekat anklagelserna, men det är nu förberett för ett större krig som inbegriper hela regionen. Sannolikheten för en regimförändring i Teheran och Damaskus har bara ökat ju mer Bush's och Olmert’s motiv uppenbarat sig.


Not: Israel behöver en vänligt sinnad regering i Syrien för att försvara den framtida norra dragningen av sin pipeline från norra Irak till Haifa. För närvarande arbetar den israeliska underrättelsetjänsten Mossad tillsammans med kurderna för att tillförsäkra Israel rollen som en viktig spelare på den framtida energimarknaden


Iran’s stora olje- och naturgasreserver gör dem till Mellanösterns naturliga ledare. Detta gör att muhllorna kommer att hotas eller kanske störtas för att bana väg för Israels uppgång.


Min not: Kurdiska bulvaner för israeliska oljeintressenter har köpt upp mark i norra Irak varifrån en pipeline planeras upp till den nyligen invigda pipeline som sträcker sig från Baku till Turkiet. Därifrån går oljan, och även naturgas och vatten, i pipelines på havsbotten ner till Israel.


Israel kan även behöva en säker korridor till lands från denna pipeline i Turkiet ner genom Syrien och Libanon. Då gäller det att ha vänligt sinnade ledare installerade som grannar.


Dagen innan kriget öppnades denna pipeline med brittiska och andra västliga oljebolag på plats, vilkas regeringar gett Israel uppdraget att vidareexportera oljan till bortre Asien och då fr.a hota de ryska oljeintressena i Centralasien och dess oljedistribution mot Syd- och bortre Asien och även utestänga Iran och Kina.


Ryssland planerar idag uppföra en marinbas med flygvapenstöd vid Syriens kust, vilket är en fingervisning om de krafter som är inblandade i detta spel om olja och makt.


The Impotent United Nations

As Israel steps-up its bombing raids on southern Beirut for the sixth straight day, the UN has never looked more ineffective or fragmented. The institution has been blocked from even providing its normally toothless resolutions condemning the violence.


The UN has become a rubber stamp for American-Israeli policy; harassing Washington’s enemies like Iran and North Korea while obstructing any measure that threatens to curtail US-Israeli aggression.


The massive and calculated decimation of Lebanon; including the willful destruction of critical infrastructure, proves that the UN is no longer able to meet the minimal requirements of its original mandate to stop unprovoked aggression. In its present configuration, the United Nations is worse than useless;


it is, in fact, abetting the hostilities and providing cover for resurgent 21st century colonialism. The present crisis could signal the death knell for the beleaguered “world body” as more and more nations will be forced into improvised security alliances to fend off Washington’s plans for global domination.


Curious onlookers should note that Israel’s attacks have not been aimed at Hezbollah, but mainly at Lebanese infrastructure. In fact, there have been no reports of Hezbollah casualties so far. This is no coincidence. Israel’s plan is to reduce Lebanon to rubble and create a humanitarian crisis similar to the one in the occupied territories.


Throughout the Arab world the same theory of “pacification” is being applied as Bush and Olmert continue their wanton assault on the basic platforms for human survival, leaving millions of Muslims in abject poverty without food, medicine, clean drinking water, or sufficient heat or light.


They have created tens of thousands of refugees who have been driven from their homes or left in the ruins to slowly die in the dark. From the Caspian to the Red Sea, from the Mediterranean to the western tip of Afghanistan, Israel and America are spreading their devastation across the Middle East transforming the entire region into one massive Gaza Strip.The War on Lebanon and the Battle for Oil
by Michel Chossudovsky July 26, 2006
GlobalResearch.ca


Is there a relationship between the bombing of Lebanon and the inauguration of the World's largest strategic pipeline, which will channel more than a million barrels of oil a day to Western markets?


Virtually unnoticed, the inauguration of the Ceyhan-Tblisi-Baku (BTC) oil pipeline, which links the Caspian sea to the Eastern Mediterranean, took place on the 13th of July, at the very outset of the Israeli sponsored bombings of Lebanon.


One day before the Israeli air strikes, the main partners and shareholders of the BTC pipeline project, including several heads of State and oil company executives were in attendance at the port of Ceyhan.


They were then rushed off for an inauguration reception in Istanbul, hosted by Turkey's President Ahmet Necdet Sezer in the plush surroundings of the Çýraðan Palace.


Also in attendance was British Petroleum's (BP) CEO, Lord Browne together with senior government officials from Britain, the US and Israel. BP leads the BTC pipeline consortium. Other major Western shareholders include Chevron, Conoco-Phillips, France's Total and Italy's ENI. (see Annex)


Israel's Minister of Energy and Infrastructure Binyamin Ben-Eliezer was present at the venue together with a delegation of top Israeli oil officials.


The BTC pipeline totally bypasses the territory of the Russian Federation.It transits through the former Soviet republics of Azerbaijan and Georgia, both of which have become US "protectorates", firmly integrated into a military alliance with the US and NATO.


Moreover, both Azerbaijan and Georgia have longstanding military cooperation agreements with Israel. In 2005, Georgian companies received some $24 million in military contracts funded out of U.S. military assistance to Israel under the so-called "Foreign Military Financing (FMF) program". http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/states/GA.html


Israel has a stake in the Azeri oil fields, from which it imports some twenty percent of its oil. The opening of the pipeline will substantially enhance Israeli oil imports from the Caspian sea basin.


But there is another dimension which directly relates to the war on Lebanon. Whereas Russia has been weakened, Israel is slated to play a major strategic role in "protecting" the Eastern Mediterranean transport and pipeline corridors out of Ceyhan


Militarization of the Eastern Mediterranean

The bombing of Lebanon is part of a carefully planned and coordinated military road map. The extension of the war into Syria and Iran has already been contemplated by US and Israeli military planners. This broader military agenda is intimately related to strategic oil and oil pipelines.


It is supported by the Western oil giants which control the pipeline corridors. In the context of the war on Lebanon, it seeks Israeli territorial control over the East Mediterranean coastline.


In this context, the BTC pipeline dominated by British Petroleum, has dramatically changed the geopolitics of the Eastern Mediterranean, which is now linked , through an energy corridor, to the Caspian sea basin:


"[The BTC pipeline] considerably changes the status of the region's countries and cements a new pro-West alliance. Having taken the pipeline to the Mediterranean, Washington has practically set up a new bloc with Azerbaijan, Georgia, Turkey and Israel, " (Komerzant, Moscow, 14 July 2006)


Israel is now part of the Anglo-American military axis, which serves the interests of the Western oil giants in the Middle East and Central Asia.


While the official reports state that the BTC pipeline will "channel oil to Western markets", what is rarely acknowledged is that part of the oil from the Caspian sea would be directly channeled towards Israel.


In this regard, an underwater Israeli-Turkish pipeline project has been envisaged which would link Ceyhan to the Israeli port of Ashkelon and from there through Israel's main pipeline system, to the Red Sea.


The objective of Israel isnt only to acquire Caspian sea oil for its´own consumption needs but also to play a key role in re-exporting Caspian sea oil back to the Asian markets through the Red Sea port of Eilat. The strategic implications of this re-routing of Caspian sea oil are farreaching.


What is envisaged is to link the BTC pipeline to the Trans-Israel Eilat-Ashkelon pipeline, also known as Israel's Tipline, from Ceyhan to the Israeli port of Ashkelon. In April 2006, Israel and Turkey announced plans for four underwater pipelines, which would bypass Syrian and Lebanese territory.


"Turkey and Israel are negotiating the construction of a multi-million-dollar energy and water project that will transport water, electricity, natural gas and oil by pipelines to Israel, with the oil to be sent onward from Israel to the Far East,


The new Turkish-Israeli proposal under discussion would see the transfer of water, electricity, natural gas and oil to Israel via four underwater pipelines.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1145961328841&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull


“Baku oil can be transported to Ashkelon via this new pipeline and to India and the Far East.[via the Red sea]"


"Ceyhan and the Mediterranean port of Ashkelon are situated only 400 km apart. Oil can be transported to the city in tankers or via specially constructed under-water pipeline. From Ashkelon the oil can be pumped through already existing pipeline to the port of Eilat at the Red Sea; and from there it can be transported to India and other Asian countries in tankers. (REGNUM )


Water for Israel

Also involved in this project is a pipeline to bring water to Israel, pumping water from upstream resources of the Tigris and Euphrates river system in Anatolia. This has been a long-run strategic objective of Israel to the detriment of Syria and Iraq. Israel's agenda with regard to water is supported by the military cooperation agreement between Tel Aviv and Ankara.


The Strategic Re-routing of Central Asian Oil

Diverting Central Asian oil and gas to the Eastern Mediterranean (under Israeli military protection), for re-export back to Asia, serves to undermine the inter-Asian energy market, which is based on the development of direct pipeline corridors linking Central Asia and Russia to South Asia, China and the Far East.


Ultimately, this design is intended to weaken Russia's role in Central Asia and cut off China from Central Asian oil resources. It is also intended to isolate Iran.


Meanwhile, Israel has emerged as a new powerful player in the global energy market.


Russia's Military Presence in the Middle East

Meanwhile, Moscow has responded to the US-Israeli-Turkish design to militarize the East Mediterranean coastline with plans to establish a Russian naval base in the Syrian port of Tartus:


"Defense Ministry sources point out that a naval base in Tartus will enable Russia to solidify its positions in the Middle East and ensure security of Syria. Moscow intends to deploy an air defense system around the base - to provide air cover for the base itself and a substantial part of Syrian territory.


(S-300PMU-2 Favorit systems will not be turned over to the Syrians. They will be manned and serviced by Russian personnel.)


(Kommerzant, 2 June 2006, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=IVA20060728&articleId=2847

Tartus is strategically located within 30 km. of the Lebanese border.


Moreover, Moscow and Damascus have reached an agreement on the modernization of Syria's air defenses as well as a program in support to its ground forces, the modernization of its MIG-29 fighters as well as its submarines.


(Kommerzant, 2 June 2006). In the context of an escalating conflict, these developments have farreaching implications.


War and Oil Pipelines

Prior to the bombing of Lebanon, Israel and Turkey had announced the underwater pipeline routes, which bypassed Syria and Lebanon. These underwater pipeline routes do not overtly encroach on the territorial sovereignty of Lebanon and Syria.


On the other hand, the development of alternative land based corridors (for oil and water) through Lebanon and Syria would require Israeli-Turkish territorial control over the Eastern Mediterranean coastline through Lebanon and Syria.


The implementation of a land-based corridor, as opposed to the underwater pipeline project, would require the militarisation of the East Mediterranean coastline, extending from the port of Ceyhan across Syria and Lebanon to the Lebanese-Israeli border.


Is this not one of the hidden objectives of the war on Lebanon? Open up a space which enables Israel to control a vast territory extending from the Lebanese border through Syria to Turkey.


"The Long War"

Israeli Prime minister Ehud Olmert has stated that the Israeli offensive against Lebanon would "last a very long time". Meanwhile, the US has speeded up weapons shipments to Israel.


There are strategic objectives underlying the "Long War" which are tied to oil and oil pipelines.


The air campaign against Lebanon is inextricably related to US-Israeli strategic objectives in the broader Middle East including Syria and Iran. In recent developments, Secretary of State Condoleeza Rice stated that the main purpose of her mission to the Middle East was not to push for a ceasefire in Lebanon, but rather to isolate Syria and Iran. (Daily Telegraph, 22 July 2006)


At this particular juncture, the replenishing of Israeli stockpiles of US produced WMDs points to an escalation of the war both within and beyond the borders of Lebanon.


fredskoalitionen-subscribe@yahoogroups.com