söndag, juli 30, 2006

Rapport från krigszonerna - Afghanistan, Gaza, Irak, Libanon


Påminnelse om uppropet nu förlängt till 13 augusti. Skriv under kravet på att häva EU:s villkorade frihandelsavtal med Israel! http://www.namninsamling.com/fred_nu

GAZA
Switzerland decries Gaza campaign

By Imogen Foulkes BBC News, Geneva


Scweitz är det enda land som påtalar att Israel klart har brutit mot internationell lagstiftning uttalad i Genevekonventionen genom att kollektivt bestraffa den palestinska befolkningen för tillfångatagandet av en israelisk soldat.

Schweitz är "förvaltare" av Genevekomventionen med ett uttalat mål i sin utrikespolitik att värna respekten för internationell rätt..

Man fördömer den medvetna attacken mot för befolkningen livsviktig service som vatten och elektricitet.

En talesman för utrikesministeriet fördömer också attacken mot den palestinska premiärministerns kontor och arresteringen av ett godtyckligt antal demokratiskt valda folkliga representanter och ministrar.

Samtidigt uttrycker hjälporganisationer i området en växande oro över en försämrad situation för invånarna, där WHO påtalar bristen på medicin och att den begränsade rörelsefriheten gör det svårt för läkare och sjuksköterskor att utföra sitt arbete.

UNICEF ser samtidigt hur stress och trauma växer hos barnen.


LIBANONartiklar

Neal AbuNab, journalist Arab News, 29 July


Plötsligt har Israel blivit ivrig att implementera FNs Resolution 1559. Men vad hände med de andra FNresolutionerna 242, 338 och de som uppmanade Israel att upphöra med sin ockupation av palestinska områden och tillåta alla flyktingar att återvända? Hur vore det att också installera en internationell styrka i Gaza och på Västbanken?


Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa har den rätta inställningen. Han ville deklarera alla fredsinitiativ i Mellanöstern som döda. Han ville få alla arabländer att gå tillbaka till de FNresolutioner som passerat under årens lopp om Mellanösternkonflikten."A nice little war" by Uri Avnery 07/30/06
Israelisk journalist och fredsaktivist


De har släppt lös en tiger och kan inte vara så säkra på att komma därifrån utan att slitas i stycken. Krig har sina egna lagar. Oväntade saker händer som styr nästa drag. Och dessa tenderar att gå åt ett håll, nämligen eskalering.


Condoleezza Rice's envisa kamp mot varje försök att stoppa kriget visar att krig är USAs mål. Från första stund sedan president Bush kom till makten har de neokonservativa verkat för att eliminera Syrien. Ju djupare Bush sjunker ner i det irakiska träsket desto mer behöver han vända uppmärksamheten till ett annat projekt.


Samtidigt måste man påpeka att dagen före kriget bröt ut så deltog den israeliska infrastrukturministern Binyamin Ben-Eliezer i öppningsceremonin för den stora oljepipeline som skall förbinda oljedistributionen från Kaspiska Havets stora reserver till den turkiska hamnen Ceyhan, alldeles bredvid den syriska gränsen.


Baku-Tbilisi-Ceyhan pipelinen går förbi Ryssland och passerar istället genom Azerbaijan och Georgien, två länder som är nära allierade med Israel liksom Turkiet.


Enligt plan skall oljan transporteras längs den Libanesiska kusten till Ashelon där en existerande pipeline förbinder den med Eilat för att transporteras vidare till bortre Orienten. Israel och Turkiet säkrar området för USAs räkning.


Men måste det bli krig med Syrien? Finns det ingen öppning?


Jo, som en USArådgivare under Vietnamkrigets dagar rådde president Lyndon Johnson: Deklarera seger och dra dig ur! Israel kan göra detsamma, att nöja sig med en överenskommelse att flytta upp Hizbullahposteringarna några kilometer från gränsen samtidigt som Libanons armé eller en internationell fredsstyrka etablerar sig och en fångutväxling äger rum. Detta är bättre än att fortsätta satsa på en förlorad sak.


Båda sidor kan kan därmed deklarera seger och säga att de lärt den andra sidan en läxa.


Och innan vi samtidigt står inför valet att hamna i krig med Syrien, medvetet eller ej, är det nödvändigt att också involvera Hizbullah och Syrien i diskussionen med kärnpunkten de ockuperade Golanhöjderna.AFGHANISTAN
Ockupationen röner allt större impopularitet hos befolkningen som ofta själv drabbas av dess urskiljningslösa bombningar och övergrepp. Och någon möjlighet till kompensation för de inkomster som krävs för en bondefamilj att överleva, om man går över till andra grödor än opiumodling erbjuds inte befolkningen....


USA planerar minska sina styrkor i de sydöstra delarna av Aghanistan och alltmer lämna över området till NATO under brittiskt kommano. Men de olika klanledarna och stridsherrarna håller samtidigt på att formera sig för att gemensamt driva ut de nya ockupanterna, samtidigt ökar deras kontakter med talibanerna.

GAZA
http://electronicintifada.net/v2/article5298.shtml
Gaza Strip: Lägesrapport


...150 Palestinier dödade varav 31 barn sedan 28 Juni och minst 541 sårade. Under samma period har en IDF soldat dödats och 14 andra sårats. Sju israeler har också sårats av palestinska hemgjorda raketer som avfyrats mot Israel.


97 familjer, 703 personer, tvingades lämna sina hem i södra Gazaremsan efter IDF-raketanfall.http://www.thenation.com/doc/20060814/khalidi
Anger in the Arab World :
Rashid I. Khalidi july 27


Det blir ingen "förstörelse" av Hezbollah eller av Hamas, heller inte att "dra upp infrastrukturen med rötterna" , vad än det blir för resultat av Israel's belägring av Gaza och den omänskliga attacken mot Libanon.


Retoriken om "terrorism" har hypnotiserat Israel som har fastnat i detta och gör dem blinda för det faktum att Hezbollah och Hamas är djupt rotade folkliga rörelser som utvecklats som svar på ockupationen av Västbanken och Gaza i nära 40 år och den av södra Libanon från 1978 till 2000. Båda rörelser har vunnit imponerande segrar i val och erbjudit befolkningen social hjälp och skydd.

IRAK
Det klarnar alltmer
http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article1201302.ece
Dozens killed as more troops head to Baghdad
by Patrick Cockburn in Amman July 28 2006


Ingen enda ärlig politiker i Irak vill ha kvar USA i landet. Men de shia-anknutna Badre/Mehdi-miliserna har starka band till Iran via kopplingen till den "irakiska regeringen". Bara det sekulära&sunni "motståndet" kräver ett helt oberoende Irak.


Allt fler människor i Väst inser nu vilka fruktansvärt grymma dåd de shiadominerade dödspatrullerna utövar mot irakierna, infiltrerade som de dessutom är i den USAinrättade irakiska polisen och armén.


Amerikanarna säger att de vill minska milisernas makt: "Om vi inte gör det så slutar det med en situation som den i Libanon där miliserna blir en stat i staten", säger USAs militäre chef i MellanÖstern General John Abizaid


Men i praktiken siktar USA bara in sig på utvalda miliser som Mehdimilisen vilken är fientligt inställd till USA.


Sunnimotståndet skjuter idag mot poliser och dess kommandon eftersom dessa betraktas som officiellt sanktionerade "dödsskvadroner"

LIBANON
Under söndagen 30 juli, bombades ett fyravåningshus i Quanan i södra Libanon med 54 dödade till största delen barn och kvinnor som sökt skydd från israeliska bomber.


Israelerna meddelade att de varnat folk för att uppehålla sig i staden och att Hizbollahkrigare befann sig i byggnaden och att dessa skjutit raketer inifrån staden, något som den samlade journalistkåren i staden förnekar.


En liknande händelse skedde för 10 år sedan i samma stad. Detta väckte nu spontana kravaller i Beirut riktade mot FN-högkvarteret för dess oförmåga att skydda civilbefolkningen. Ett omedelbart vapenstillestånd krävdes av FN och alla parter utom USA och Israel.


Premiärminister Siniore ställde in träffen samma dag med amerikanska utrikesministern Condolezza Rice, tills ett vapenstilleståndsavtal ägt rum. Hon lovade samma dag arbeta på det i FNs säkerhetsråd men anser i likhet med israelerna inte att det är bråttom .http://informationclearinghouse.info/article14248.htm
Bull’s-eye: 4 U.N. Peacekeepers killed in Israel’s Targeted Assassination
By Mike Whitney 07/28/06


Israel har planer på att trappa upp bombningarna i förhoppning att kunna förinta motståndet. Detta förklarar varför FNs fyra fredsbevarare dödades- en målmedveten israelisk avrättning.


Vi kan förvänta oss fler förbjudna vapen, splitterbomber, napalm laserstyrda bomber, bunker busters och kemiska vapen utnyttjade i anfallet mot Libanon som Israel nu tänker eskalera.


Det finns ingen chans att USA någonsin kommer att ses som en ärlig medspelare i regionen. Bush stöder helt neocons strategi och Israels mål att omforma MellanÖstern

...........
Vare sig allmänna opinionen, FN, Arabförbundet, Libanons PremiärMinister Fouad Siniora, eller ens Hezbollah kan stoppa detta krig som helt säkert Bush and Olmert velat ha.


Som utrikesminister Rice sa i onsdags: "Its time for a 'New Middle East’. Its time to say to those who do not want a different kind of Middle East, that we will prevail (segra). They will not."


Jaha, men det växande motståndet i Irak och Libanon har säkert ett och annat att säga till om vad gäller Ms. Rice’s plan.http://www.haaretz.com/hasen/spages/743541.html
Bush, Blair backar upp förslaget om FNstyrkor till Libanon men Israel vill inte ha dit några fredsbevarare. Israel vill inte heller ha en FN-utredning om hur dess fyra FNobservatörer kunde bombas.http://prisonplanet.com/articles/july2006/290706deadlydu.htm
!sraelis Rain Down Deadly DU On Lebanese Civilians
Paul Joseph Watson July 28 2006


Experten på utarmat uran Dr. Doug Rokke visar på USAs försäljning av GBU 28 vapen och pekar ut Israel för att använda dödligt och förbjudet utarmat uran mot den libanesiska befolkningen och sålts till Israel av den amerikanska regeringen. Rokke begär få ett omedelbart slut på användningen.


"Man får en utkalkning av benen, både skelett och tänder - dessutom ögonproblemen genom alfa- och betademoleringen av ögonen och så cancern, leukemin och allt annat", säger Rokke.


Effekterna är katastrofala, USarmén briefade ledarna i Pentagon- 2002 före Irakkriget- och beskrev alla faror. Men det brydde de sig inte om, utan svarade att denna information ändå inte förekom offentligt.http://www.csmonitor.com/2006/0728/p06s01-wome.html
Hizbullah har stöd av uppåt 80 procent i Libanon
By Nicholas Blanford July 28, 2006


87 procent av libaneserna håller på Hizbullahs krig mot Israel, en höjninh med 29 procent sedan i februari. 80 procent av kristna samt 89 procent av sunnis stöder Hizbullah.http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1831961,00.html
Only Hizbullah can defend against an Israeli invasion :
Jonathan Steele in Beirut July 28, 2006


"Israelerna radikaliserar även liberala demokrater som mig. Jag deltog i förra åprets demonstrationer mot Syrien och var kritisk till Hizbullah. Nu kan jag inte låta bli att stödja dessa krafter som försvarar vårt land"One Giant Gaza Strip from the Caspian to the Red Sea
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=WHI20060723&articleId=2796
by Mike Whitney July 23, 2006


Israels nuvarande krigsplan mot Libanon utmejslades redan 1996 av förrre Defense Policy Board chief Richard Perle and Bush administration officials David Wurmser and Douglas Feith.


Dokumentet med namnet "A Clean Break; Strategy for Securing the (Israeli) Realm" ger detaljerna för Israels planer på att få bort potentiella rivaler i regionen och rita om Mellanösterns karta.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/5221782.stm
Vita Huset avvisar britternas farhågor om att använda Prestwick Airport, i Scotland för USAs bombtransporter till Israel