måndag, augusti 14, 2006

Dags att ställa starkare krav till våra politiker!Eldupphör sägs ha ingåtts i Libanon. Då är det hög tid att se framåt, för ingenting är garanterat så länge USA och Västvärlden stöder eller lägger sig platt för Israels återkommande övergrepp mot palestiner och libaneser.


1982, då Beirut också befann sig under israelisk ockupation, massakrerade libanesisk kristen milis (falangisterna) hundratals palestinska flyktingar i de båda lägren. Detta skedde under Ariel Sharons tid som israelisk försvarsminister. De som försökte fly lägret tvingades vända tillbaka av de israeliska trupperna som från sina positioner från kullarna runt Sabra och Shatila hade utmärkt uppsyn över det som skedde.


Från Eva Hammad som själv arbetade som sjuksköterska 1982 under det falangist- israeliska anfallet mot de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i södra Beirut och då själv blev svårt skadad.


"Jag tycker at varje förslag på krav till den svenska regeringen också måste innehålla ett krav på att Sverige ska arbeta för att en Palestinsk stat värd namnet blir livsduglig och kan ta emot sina landsflyktiga invånare", skriver hon.


"De som lever i flyktingläger sedan nära 60 år tillbaka för att de är fördrivna från sitt hemland måste få sin framtidstro tillbaka. Det är en del av hela problemets lösning, och orsaken till att krig förs mot Israel av motståndsrörelser"


Från Eva Myrdal red FIB/K som nu går ut med ett upprop tillägnat kommande svensk regering


"Vem kommer att driva frågan om att Sveriges regering inte skall gå med på att "vi" skall skicka trupp till den "multinationella styrkan" som skall komma efter de FN-trupper som nu skall "stötta" Libanons armé? Vapenembargo - Hizbollah skall inte få vapen - men Israel!!!


Multinationell styrka i Israel - vid gränsen till Libanon, Gaza och Västbanken. Det kunde däremot vara en idé. Men nedanstående upprop har mer begränsade krav."


Fredsuppropet 2006
För en annorlunda utrikes- och försvarspolitik!
Sverige gör vapenaffärer med Israel, svenska vapen används mot Iraks befolkning, svenska trupper agerar under NATO:s ledning i Afganistan och svenska medborgare utsätts för godtyckliga övergrepp i kriget mot terrorismen. Fredsuppropet 2006 är ett allmänt upprop för en kursändring inom svensk utrikes- och försvarspolitik. Uppropet ställer följande krav på den kommande regeringen:


Ingen mer svensk vapenhandel!
Sverige ska verka för internationell nedrustning!
Ingen mer terroristjakt på rättsäkerhetens eller den personliga integritetens bekostnad!
Sverige ska försvara medborgerliga rättigheter!
Inget mer militärt samarbete med krigförande länder eller kärnvapenländer!
Sverige ska verka för fred och solidaritet!


Läs och skriv under hela uppropet på http://www.fredsuppropet.se
Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till den nya regeringen efter valet. Sprid det här uppropet till så många som möjligt. Tillsammans kan vi visa att Sveriges befolkning vill ha en politik som sätter fred, nedrustning och mänskliga rättigheter i första rummet!


http://www.newyorker.com/fact/content/articles/060821fa_fact
Läs gärna hur kriget mot Libanon planerats sedan länge i Israels intresse och USAs inför ett kommande krig mot Iran

WATCHING LEBANON
Washington’s interests in Israel’s war.
by SEYMOUR M. HERSH
Issue of 2006-08-21