söndag, augusti 27, 2006

Om svensk vapenexport och Chomsky om det verkliga skälet


Svensk vapenexport har ökat fyra år i rad, inte minst till krigförande länder

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,870315,00.html
...Riksdagsledamoten Veronica Palm (s) är en av dem som har ansvaret för att svenska företag får sälja vapen till USA och Storbritannien - trots att de tillsammans med Sovjetunionen toppar listan över de mest krigiska staterna de senaste femtio åren.


När hon intervjuas i Svenska Dagbladet förklarar hon att ibland måste man göra undantag. För det första har Sverige ett "nationellt intresse att fortsätta försvarssamarbetet".


För det andra anser Palm "att de är demokratier står då över att de är krigförande." Det är oklart vad hon menar, men antagligen handlar det om att bevara ett par tusen jobb i krigsindustrin och att få köpa amerikanska vapen i gengäld.


...Bofors informationschef Christer Henebäck talade entusiastiskt om en ny granat : "Om pjäsen ska träffa en bro och man ser att en skolbuss är på väg upp på bron kan man styra ut granaten i skogen." Där fick krigsindustrins kritiker svar på tal. Svenska vapen är humana, dödar inte skolbarn.


Fredkoal anm: Fortfarande saknas en utredning om det amerikanska Raytheon-Bofors samarbetet om den GPSstyrda svenska granaten Excalibur och hur Riksdagen kunnat godkänna en tidigarelagd export till krigets Irak.


Med tanke på alla de irakiska marknader som drabbats av dylika granatexplosioner och bidragit till att elda på "det sekteristiska våldet".http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=569
"Vi har bevisen att regeringen vilseförde riksdagen om Israel"


Flygplanstillverkaren Saab bestämde sig tidigt för att förse de Jas Gripen-plan som exporteras till andra länder med israeliska vapensystem. Försvarsminister Leni Björklund förnekade dock sådant samarbete i en riksdagsdebatt


Men vi har dokument som visar på israeliska komponenter i Export-Gripen, skriver bland andra Per Gahrton, ordförande för Palestinagrupperna i Sverige. (KORTAD)


Sveriges "begränsade" import av krigsmateriel från Israel uppgick till hela 150 miljoner kronor under åren 2000-2004. Under samma tid gjordes ett fyrtiotal tjänsteresor till Israel i FMV:s regi och israeliska militärer åkte i skytteltrafik till Sverige. Samtidigt "lånades" svenskt krigsmateriel ut till israeliska vapenproducenter.

En pinsam bild framkommer av ett ytterst intimt och långtgående vapensamarbete, som regeringen inte vill skall bli allmänt känt.


Sverige deltog också i den andra internationella konferensen om så kallad lågintensitetskonflikter i Tel Aviv. Svenskarna fick lyssna på föredrag av israeliska officerare om "stads- och gerilla krigföring", alltså den som Israel bedriver i Gaza och Libanon.


"Intresserade gäster" kunde också följa med på en endagsutflykt till "norra delen av Israel". Att Golan-höjderna enligt internationell rätt inte är en del av Israel utan en ockuperad del av Syrien framgår dock inte av programmet.


Försöken att vifta bort och tona ner gäller också placeringen av en svensk militärattaché i Tel Aviv. Normalt biträder han svenska myndigheter vid inköp av krigsmateriel. Men inga särskilda riktlinjer tycks ha lämnats som förbjuder befattning med krigsmaterielärenden.


Vid den socialdemokratiska partikongressen 2005 antogs en programskrivning som går ut på att samma regler bör gälla för import av krigsmateriel som för export. Sveriges långtgående vapensamarbete med Israel är alltså en skam.


http://ulfbjereld.blogspot.com/ ur prof Ulf Bjerelds blogg

- Den lag som reglerar valen till Knesset (Basic Law: The Knesset) är mycket tydlig i att endast partier som inte motsätter sig "staten Israels existens som det judiska folkets stat" (¤ 7A) får kandidera.

- I en studie från slutet av 1990-talet uppskattade människorättsorganisationen B"Tselem att 85 procent av alla politiskt misstänkta palestinier utsatts för tortyr, även barn.

- Israel gör anspråk på att vara en demokrati i dag. Negativ särbehandling av landets medborgare efter etniska skiljelinjer är inte förenligt med demokrati.


Om fred i Mellanöstern är en intressant valfråga-
"Lars Ohly och Kamrat fyra procent"


...Enligt den senaste Temo-mätningen skulle Vänsterpartiet endast få 3.6 procent av rösterna om det var val i dag och därmed hamna utanför riksdagen. I ett något ogenomarbetat Rapport-inslag i dag anges Lars Ohlys starka kritik av Israel som en viktig faktor till de dåliga opinionssiffrorna.


Så är det nog inte. I de SOM-undersökningar som undersökt svenska folkets åsikter i Palestinafrågan är det just vänsterpartisterna som är mest kritiskt inställda till Israels agerande, och även mest positivt inställda till palestiniernas sak (se t ex min artikel på DN Debatt 25/4 -05).


Överlag har Israel i dag en mycket svag ställning i svensk opinion och till och med Lars Leijonborg och Fredrik Reinfeldt har kritiserat Israels krig i Libanon.


Däremot är utrikesfrågor sällan eller aldrig några valvinnarfrågor. Lars Ohly har valt att fokusera sin retorik väldigt hårt på just utrikesfrågorna, och fått stort genomslag i media för sin kritik av regeringens Mellanösternpolitik. Men han har inte alls fått samma uppmärksamhet i tex de ekonomiska frågorna.


Ohly kommer nu visserligen att hålla fast vid sin starka kritik mot Israel - men framför allt ge betydligt mer utrymme åt Vänsterpartiets linje i de traditionella vänster-högerfrågorna.


Vänsterpartiet trillar inte ur riksdagen. De dåliga opinionssiffrorna kan paradoxalt nog bidra till att medias intresse för partiet ökar och partiet kommer ytterligare i blickpunkten. Det finns utrymme för ett politiskt parti till vänster om socialdemokraterna, och nu när Fi inte tycks nå några större valframgångar kommer den samlade vänsterns styrka tillsammans med stödröster från Kamrat fyra procent att räcka till förnyad riksdagsplats.

"Vakta den jäveln så den inte smiter så sticker vi och hämtar hjälp!!!"

On the US-Israeli Invasion of Lebanon - by Noam Chomsky
Standardversionen att juli 2006 års invasion kom av en legitim ilska över tillfångatagandet av två israeliska soldater stämmer inte. Det är cyniskt bedrägeri.


08/24/06 "ZNet" --The US-backed 1982 Israeli invasion described in Israel as a war for the West Bank, to put an end to PLO calls for a diplomatic settlement (with the secondary goal of imposing a client regime in Lebanon).


The July 2006 invasion falls generally into the same pattern. The actual record is quite different: For over 30 years, Washington has unilaterally barred a peaceful political settlement


1971 Egyptian offer of a full peace treaty with Israel,Washington supported Israel’s stand force, not diplomacy. It was only 8 years later, after a terrible war and great suffering, that Washington agreed to Egypt’s demand for withdrawal from its territory.


The Gaza “disengagement” was openly announced as a West Bank expansion plan. Having turned Gaza into a disaster area, sane Israeli hawks realized that there was no point leaving a few thousand settlers taking the best land and scarce resources, protected by a large part of the IDF.


It made more sense to send them to the West Bank and Golan Heights, where new settlement programs were announced, while turning Gaza into “the world’s largest prison,


West Bank “Convergence” -annexation, cantonization, and imprisonment. With decisive US support, Israel is annexing valuable lands and the most important resources of the West Bank (primarily water), as Israel takes over the Jordan Valley,


Hence about 80-85% of the wall is illegal, as is the entire “convergence” program.


Currently, the US and Israel demand that Hamas accept the 2002 Arab League Beirut proposal for full normalization of relations with Israel after withdrawal in accord with the international consensus. The proposal has long been accepted by the PLO, and it has also been formally accepted by the “supreme leader” of Iran, Ayatollah Khamenei.


Sayyed Hassan Nasrallah has made it clear that Hezbollah would not disrupt such an agreement if it is accepted by Palestinians. Hamas has repeatedly indicated its willingness to negotiate in these terms.


The US and Israel forcefully reject this proposal, and are alone in doing so among relevant actors. Furthermore, they reject it not merely in rhetoric, but far more importantly, in deeds. The only meaningful support for Palestinians facing national destruction is from Hezbollah.


For this reason alone it follows that Hezbollah must be severely weakened or destroyed, just as the PLO had to be evicted from Lebanon in 1982. But Hezbollah is too deeply embedded within Lebanese society to be eradicated, so Lebanon too must be largely destroyed.


An expected benefit for the US and Israel was to förhöja trovärdigheten av threats against Iran by eliminating a Lebanese-based deterrent to a possible attack. But none of this turned out as planned.


Much as in Iraq, and elsewhere, Bush administration planners have created catastrophes, even for the interests they represent. That is the primary reason for the unprecedented criticism of the administration among the foreign policy elite, even before the invasion of Iraq.


“Stability” =obedience is undermined by states that do not strictly follow orders, secular nationalists, Islamists who are not under control (in contrast, the Saudi monarchy, the oldest and most valuable US ally, is fine), etc.


Since 1967, it has been assumed that Israel can play this role, along with other “peripheral” states. Israel has become virtually an off-shore US military base and high-tech center,


one of the leading principles of foreign policy since World War II (and for Britain before that): to ensure control over Middle East energy resources, “a stupendous source of strategic power” and “one of the greatest material prizes in world history.”


The standard Western version is that the July 2006 invasion was justified by legitimate outrage over capture of two Israeli soldiers as when Palestinian militants captured an Israeli soldier, Gilad Shalit, on June 25. That too elicited huge outrage, and support for Israel's sharp escalation of its murderous assault on Gaza.


The scale is reflected in casualties: in June, 36 Palestinian civilians were killed in Gaza; in July, the numbers more than quadrupled to over 170, dozens of them children.


Cynical fraud, the reaction to Israel's kidnapping of two Gaza civilians, the Muamar brothers, one day BEFORE, on June 24. They disappeared into Israel's prison system, joining the hundreds of others imprisoned without charge -- no reaction,


because such crimes are considered legitimate when carried out by “our side.Israel”- the imperial mentality that is so deeply rooted in Western moral and intellectual culture as to be beyond awareness.


fredskoalitionen@yahoogroups.com
pg 4064380-1
medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200 kr
Samt mailadress