måndag, september 25, 2006

Är framtiden hotad? Film, seminarier, studiecirkel


ÄR FRAMTIDEN HOTAD? OLJA, KRIG OCH KLIMAT
onsdag 27 september kl 19, Restaurang Trappan Folkets Hus

Jan Öberg, fredsforskare TFF, Jan Hjärpe, professor islamologi, Martin Persson, Chalmers Resursteori. Moderator Ingrid Ternert arr. Fredskoalitionen Göteborg och Gröna Korset Sverige i samarbete med ABF

Jan Hjärpe visar hur medias bild av den muslimska världen påverkar dess syn på oss här i Väst. Fredsforskaren Jan Öberg tecknar närgånget de krigshot som tornar upp sig vid horisonten nu när kampen om oljan hårdnar. Chalmers Resursteoris Martin Persson kompletterar bilden med klimatuppvärmningens effekter, vilka samtidigt ger upphov till en hård kamp även om andra resurser än oljan.


Rekommenderas! Film om hållbar fred&miljö

They reveal the shocking daily violence in Gaza and Iraq
http://www.informationclearinghouse.info/article14753.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article14834.htm

Peak oil

From Freedom To Fascism
http://www.informationclearinghouse.info/article13534.ht

Michael Parenti: Terrorism, Globalization and Conspiracy
http://www.informationclearinghouse.info/article11635.htm

Why We Fight
What are the forces that shape and propel American militarism? http://www.informationclearinghouse.info/article8494.htm

The Power of Nightmares - Part I, Part II, Part III
http://www.informationclearinghouse.info/article11091.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article11092.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article11093.htm
Hållbar fred - Ett axplock av intressanta seminarier och studiecirklar

Loose change
http://www.informationclearinghouse.info/article14946.htm


Rekommenderas! Seminarium och studiecirkel om hållbar fred&miljö med bl.a Sven-Eric Liedman

Är världsfreden hotad?
31 oktober Stadsbibliotekets Hörsal kl 18
Sven-Eric Liedman är en känd och respekterad professor i idé- och lärdomshistoria. Han har från början intagit en kritisk hållning till Irakkriget och är också flitig samhällsdebattör i fredsfrågor
SENSUS i samarbete med Fredskoalitionen Göteborg.


Vad kan vi göra åt framtiden?
Är världsfreden hotad?
tor 2/11, 16/11, 30/11 SENSUS Södra Hamng.29
Även i denna cirkel ger Sven-Eric Liedman sitt bidrag liksom prof Amanda Peralta och
Gröna Korsets Tonia Moya http://www.gci.ch
SENSUS i samarbete med Ingrid Ternert Fredskoalitionen Göteborg http://fredskoalitionen.blogspot.com


fredskoalitionen@yahoogroups.com
pg 4064380-1

medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200kr