måndag, juli 31, 2006

Oljans roll för USAs & Israels världshärskarambitioner


http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=WHI20060723&articleId=2796
One Giant Gaza Strip from the Caspian to the Red Sea
Mike Whitney July 23, 2006


"Vi blir inte de enda som får betala priset. Våra hem blir inte de enda som raseras. Våra barn blir inte de enda som dödas. Vårt folk blir inte det enda som förflyttas. De dagarna är över nu-jag lovar att dessa dagar har passerat." Sheikh Hassan Nasrallah, ledare för Lebanesiska Hezbollah.


De senaste dagarna har visat fram en grym vy av den nya världsordningen. Det israeliska övergreppet på Libanons infrastruktur har krossat broar, vägar, elverk, matsilos, våningshus, moskéer, stadskontor, civila bostäder, bensinstationer, hamnar och många av landets viktiga livsuppehållande infrasystem.


Dessutom har Israel dödat ungefär 700 civila inklusive många barn som blivit genomborrade av missiler i fordon som flydde iväg från södra Libanon eller i raserade boningshus. Israel har rättfärdigat detta eftersom två soldater tillfångatagits av medlemmar ur den libanesiska motståndsorganisationen Hezbollah. Men det israeliska svaret på det hela är otroligt överdrivet.


Hur skulle det bli om vännerna till alla dem som illegalt blivit inspärrade i dylika amerikanska fängelser som Guantanamo bestämde sig för att utnyttja laserstyrda missiler för att attackera Golden Gatebron, Sears Tower, New York City’s elnät och utföra stora attacker på motorvägarna?


Skulle det lika lätt kunna ursäktas? Eller, till saken, tänk om Hezbollah skulle bestämma sig för att spränga stora delar av den israeliska infrastrukturen i luften som hämnd för alla de hundratals libanesiska fångar som sitter i israeliska fängelser utan någon laglig grund? Skulle detta ses som OK?


Israels handlingar kan liknas vid statsterrorism, något ytterst meningslöst i förhållande till den enorma förödelse detta ställer till med.


Om det iatället vore israeliska invånare som spärrades in i libanesiska fängelser? Skulle Israel då bara lämna dessa till sitt öde?


Hezbollah vill ha tillbaka sina tillfångatagna lika mycket som Israel vill, och man har visat vilja att förhandla.


Israel däremot, har andra planer i sinnet; att bomba ett annat arabland och få dem tillbaka till stenåldern. Det är så Israel fungerar.


Historien med den här konflikten började inte med de två tillfångatagna soldaterna som media försöker få oss att tro, inte heller för att avväpna Hezbollah. Israel planerar att ockupera området mellan sin norra gräns och Litanifloden i södra Libanon


Det kommer att ge Israel tillgång till viktiga vattenreservoarer och skapa en buffertzon mellan sig och militanta araber. Användningen av överdrivet våld är ett budskap till Syrien och Iran att passa sig om de inte vill vänta sig liknande behandling i framtiden.


“A Clean Break; Strategy for Securing the (Israeli) Realm”

Detta är Israels nuvarande krigsplan som lades fram av förre "Defense Policy Board chief" Richard Perle (inom Bush administrationen) med ett policydokument som var skrivet av David Wurmser och Douglas Feith.


Dokumentet visar den israeliska detaljplanen för att störta potentiella regionala rivaler och rita om MellanÖsterns karta. I texten står det “Securing the Northern Border": Syrien utmanar Israel på libanesisk mark.


En effektiv åtgärd som USA kan sympatisera med är att Israel griper det strategiska (förebyggande) initiativet längs sin norra gräns genom att engagera Hezbollah, Syrien och Iran, de största aggressiva parterna i Libanon.


Vilket inkluderar att slå mot militära mål i Libanon, och skulle detta visa sig vara otillräckligt, att slå mot utvalda mål i Syrien. Perle’s dokument beskrev exakt det som nu hänt, trots att det skrevs redan 1996 för Israels dåvarande premiärminister Benjamin Netanyahu.


Israel agerar alltså inte spontant utan efter en noggrann masterplan ämnad att krossa potentiella fiender och rita om Mellanösterns karta till ett modernt israeliskt kungadöme.


Detta är det krig som Israel önskat sig från början en slutlig lösning mot sin ärkefiende Hezbollah följt av konfrontationen med Damaskus och Teheran. Detta är på pränt i Perle´s totala krig, vilket premiärminister Olmert inte avstigit en millimeter ifrån.


...Vi bör påminna oss om Libanons senare historia för att förstå vilka förberedelser som gjorts. Mordet på Rafik Hariri gav Israel och USA den perfekta ingången till inblandningen i Libanons inre affärer via FN.


Den folkliga vreden riktade sig då mot Syrien även om bevisen för detta inte var tillräckliga. Den allmänna hysterin ledde så småningom till FNs resolution mot Syrien
vilket tvingade syriska premiärministern Assad att dra tillbaka sina trupper vid Libanon och acceptera att den syrienvänliga libanesiska premiärministern fick stiga tillbaka för den mer undfallande Fouad Siniora.


Vi ser nu hur “Ceder Revolutionen” var just ett annat smart drag “made-in- Washington” ett PRdrag regisserat av skickliga amerikanska NGOs och den israeliska underrättelsetjänsten. "De färgade revolutionerna" har sedan dess blivit starkt diskrediterade som Uncle Sam’s trix för att få till regimförändringar i länder där ledaena inte underordnat sig IMFs och Världsbankens diktat.


Tänk er bara hur bra det skulle vara för Israel att inte ha syriska styrkor där, då vägen låg öppen för Israel att förstöra allt i sin framfart över Libanon.


Bara en tillfällighet??


Tänk detta en gång till. Allt från att Bush dök upp i St Petersburg till döden för Rafik Hariri, från den gula revolutionen i Libanon till avlägsnandet av de syriska trupperna vid Libanons gräns har varit en plågsamt väl koreograferad "Bolsjoj Balett".


Allt var förberett för den stora händelsen, Israels triumferande intåg på den libanesiska scenen, hotande att åter ockupera södra delen av landet för obestämd tid och eventuellt att dra sig österut mot Damaskus.


Kunde detta ha undvikits om inte de israeliska soldaterna tillfångatagits av Hezbollah? Det är inte troligt.


Israel har länge planerat att avväpna Hezbollah och eliminera potentiella konflikter vid sin norra flank. Det betyder att om Libanon byggs upp och börjar blomstra igen så ökar också hotet att bli attackerad av Israel. Dessa aspirerar på regional överlägsenhet och tillåter inte starka grannar.


Helt klart är att förstöringen av Libanon är menat som ett budskap till Damaskus och Teheran. Som Richard Perle’s “A Clean Break” visar, så vill Israel hålla fram “Hezbollah, Syrien och Iran som de värsta aggressiva förövarna i Libanon.”


Israel-vänliga media har återgivit anklagelser om att Hezbollah företräder syriska intressen och att Iran erbjuder high-tech vapen för attacker mot Israel. Båda länder har förnekat anklagelserna, men det är nu förberett för ett större krig som inbegriper hela regionen. Sannolikheten för en regimförändring i Teheran och Damaskus har bara ökat ju mer Bush's och Olmert’s motiv uppenbarat sig.


Not: Israel behöver en vänligt sinnad regering i Syrien för att försvara den framtida norra dragningen av sin pipeline från norra Irak till Haifa. För närvarande arbetar den israeliska underrättelsetjänsten Mossad tillsammans med kurderna för att tillförsäkra Israel rollen som en viktig spelare på den framtida energimarknaden


Iran’s stora olje- och naturgasreserver gör dem till Mellanösterns naturliga ledare. Detta gör att muhllorna kommer att hotas eller kanske störtas för att bana väg för Israels uppgång.


Min not: Kurdiska bulvaner för israeliska oljeintressenter har köpt upp mark i norra Irak varifrån en pipeline planeras upp till den nyligen invigda pipeline som sträcker sig från Baku till Turkiet. Därifrån går oljan, och även naturgas och vatten, i pipelines på havsbotten ner till Israel.


Israel kan även behöva en säker korridor till lands från denna pipeline i Turkiet ner genom Syrien och Libanon. Då gäller det att ha vänligt sinnade ledare installerade som grannar.


Dagen innan kriget öppnades denna pipeline med brittiska och andra västliga oljebolag på plats, vilkas regeringar gett Israel uppdraget att vidareexportera oljan till bortre Asien och då fr.a hota de ryska oljeintressena i Centralasien och dess oljedistribution mot Syd- och bortre Asien och även utestänga Iran och Kina.


Ryssland planerar idag uppföra en marinbas med flygvapenstöd vid Syriens kust, vilket är en fingervisning om de krafter som är inblandade i detta spel om olja och makt.


The Impotent United Nations

As Israel steps-up its bombing raids on southern Beirut for the sixth straight day, the UN has never looked more ineffective or fragmented. The institution has been blocked from even providing its normally toothless resolutions condemning the violence.


The UN has become a rubber stamp for American-Israeli policy; harassing Washington’s enemies like Iran and North Korea while obstructing any measure that threatens to curtail US-Israeli aggression.


The massive and calculated decimation of Lebanon; including the willful destruction of critical infrastructure, proves that the UN is no longer able to meet the minimal requirements of its original mandate to stop unprovoked aggression. In its present configuration, the United Nations is worse than useless;


it is, in fact, abetting the hostilities and providing cover for resurgent 21st century colonialism. The present crisis could signal the death knell for the beleaguered “world body” as more and more nations will be forced into improvised security alliances to fend off Washington’s plans for global domination.


Curious onlookers should note that Israel’s attacks have not been aimed at Hezbollah, but mainly at Lebanese infrastructure. In fact, there have been no reports of Hezbollah casualties so far. This is no coincidence. Israel’s plan is to reduce Lebanon to rubble and create a humanitarian crisis similar to the one in the occupied territories.


Throughout the Arab world the same theory of “pacification” is being applied as Bush and Olmert continue their wanton assault on the basic platforms for human survival, leaving millions of Muslims in abject poverty without food, medicine, clean drinking water, or sufficient heat or light.


They have created tens of thousands of refugees who have been driven from their homes or left in the ruins to slowly die in the dark. From the Caspian to the Red Sea, from the Mediterranean to the western tip of Afghanistan, Israel and America are spreading their devastation across the Middle East transforming the entire region into one massive Gaza Strip.The War on Lebanon and the Battle for Oil
by Michel Chossudovsky July 26, 2006
GlobalResearch.ca


Is there a relationship between the bombing of Lebanon and the inauguration of the World's largest strategic pipeline, which will channel more than a million barrels of oil a day to Western markets?


Virtually unnoticed, the inauguration of the Ceyhan-Tblisi-Baku (BTC) oil pipeline, which links the Caspian sea to the Eastern Mediterranean, took place on the 13th of July, at the very outset of the Israeli sponsored bombings of Lebanon.


One day before the Israeli air strikes, the main partners and shareholders of the BTC pipeline project, including several heads of State and oil company executives were in attendance at the port of Ceyhan.


They were then rushed off for an inauguration reception in Istanbul, hosted by Turkey's President Ahmet Necdet Sezer in the plush surroundings of the Çýraðan Palace.


Also in attendance was British Petroleum's (BP) CEO, Lord Browne together with senior government officials from Britain, the US and Israel. BP leads the BTC pipeline consortium. Other major Western shareholders include Chevron, Conoco-Phillips, France's Total and Italy's ENI. (see Annex)


Israel's Minister of Energy and Infrastructure Binyamin Ben-Eliezer was present at the venue together with a delegation of top Israeli oil officials.


The BTC pipeline totally bypasses the territory of the Russian Federation.It transits through the former Soviet republics of Azerbaijan and Georgia, both of which have become US "protectorates", firmly integrated into a military alliance with the US and NATO.


Moreover, both Azerbaijan and Georgia have longstanding military cooperation agreements with Israel. In 2005, Georgian companies received some $24 million in military contracts funded out of U.S. military assistance to Israel under the so-called "Foreign Military Financing (FMF) program". http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/states/GA.html


Israel has a stake in the Azeri oil fields, from which it imports some twenty percent of its oil. The opening of the pipeline will substantially enhance Israeli oil imports from the Caspian sea basin.


But there is another dimension which directly relates to the war on Lebanon. Whereas Russia has been weakened, Israel is slated to play a major strategic role in "protecting" the Eastern Mediterranean transport and pipeline corridors out of Ceyhan


Militarization of the Eastern Mediterranean

The bombing of Lebanon is part of a carefully planned and coordinated military road map. The extension of the war into Syria and Iran has already been contemplated by US and Israeli military planners. This broader military agenda is intimately related to strategic oil and oil pipelines.


It is supported by the Western oil giants which control the pipeline corridors. In the context of the war on Lebanon, it seeks Israeli territorial control over the East Mediterranean coastline.


In this context, the BTC pipeline dominated by British Petroleum, has dramatically changed the geopolitics of the Eastern Mediterranean, which is now linked , through an energy corridor, to the Caspian sea basin:


"[The BTC pipeline] considerably changes the status of the region's countries and cements a new pro-West alliance. Having taken the pipeline to the Mediterranean, Washington has practically set up a new bloc with Azerbaijan, Georgia, Turkey and Israel, " (Komerzant, Moscow, 14 July 2006)


Israel is now part of the Anglo-American military axis, which serves the interests of the Western oil giants in the Middle East and Central Asia.


While the official reports state that the BTC pipeline will "channel oil to Western markets", what is rarely acknowledged is that part of the oil from the Caspian sea would be directly channeled towards Israel.


In this regard, an underwater Israeli-Turkish pipeline project has been envisaged which would link Ceyhan to the Israeli port of Ashkelon and from there through Israel's main pipeline system, to the Red Sea.


The objective of Israel isnt only to acquire Caspian sea oil for its´own consumption needs but also to play a key role in re-exporting Caspian sea oil back to the Asian markets through the Red Sea port of Eilat. The strategic implications of this re-routing of Caspian sea oil are farreaching.


What is envisaged is to link the BTC pipeline to the Trans-Israel Eilat-Ashkelon pipeline, also known as Israel's Tipline, from Ceyhan to the Israeli port of Ashkelon. In April 2006, Israel and Turkey announced plans for four underwater pipelines, which would bypass Syrian and Lebanese territory.


"Turkey and Israel are negotiating the construction of a multi-million-dollar energy and water project that will transport water, electricity, natural gas and oil by pipelines to Israel, with the oil to be sent onward from Israel to the Far East,


The new Turkish-Israeli proposal under discussion would see the transfer of water, electricity, natural gas and oil to Israel via four underwater pipelines.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1145961328841&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull


“Baku oil can be transported to Ashkelon via this new pipeline and to India and the Far East.[via the Red sea]"


"Ceyhan and the Mediterranean port of Ashkelon are situated only 400 km apart. Oil can be transported to the city in tankers or via specially constructed under-water pipeline. From Ashkelon the oil can be pumped through already existing pipeline to the port of Eilat at the Red Sea; and from there it can be transported to India and other Asian countries in tankers. (REGNUM )


Water for Israel

Also involved in this project is a pipeline to bring water to Israel, pumping water from upstream resources of the Tigris and Euphrates river system in Anatolia. This has been a long-run strategic objective of Israel to the detriment of Syria and Iraq. Israel's agenda with regard to water is supported by the military cooperation agreement between Tel Aviv and Ankara.


The Strategic Re-routing of Central Asian Oil

Diverting Central Asian oil and gas to the Eastern Mediterranean (under Israeli military protection), for re-export back to Asia, serves to undermine the inter-Asian energy market, which is based on the development of direct pipeline corridors linking Central Asia and Russia to South Asia, China and the Far East.


Ultimately, this design is intended to weaken Russia's role in Central Asia and cut off China from Central Asian oil resources. It is also intended to isolate Iran.


Meanwhile, Israel has emerged as a new powerful player in the global energy market.


Russia's Military Presence in the Middle East

Meanwhile, Moscow has responded to the US-Israeli-Turkish design to militarize the East Mediterranean coastline with plans to establish a Russian naval base in the Syrian port of Tartus:


"Defense Ministry sources point out that a naval base in Tartus will enable Russia to solidify its positions in the Middle East and ensure security of Syria. Moscow intends to deploy an air defense system around the base - to provide air cover for the base itself and a substantial part of Syrian territory.


(S-300PMU-2 Favorit systems will not be turned over to the Syrians. They will be manned and serviced by Russian personnel.)


(Kommerzant, 2 June 2006, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=IVA20060728&articleId=2847

Tartus is strategically located within 30 km. of the Lebanese border.


Moreover, Moscow and Damascus have reached an agreement on the modernization of Syria's air defenses as well as a program in support to its ground forces, the modernization of its MIG-29 fighters as well as its submarines.


(Kommerzant, 2 June 2006). In the context of an escalating conflict, these developments have farreaching implications.


War and Oil Pipelines

Prior to the bombing of Lebanon, Israel and Turkey had announced the underwater pipeline routes, which bypassed Syria and Lebanon. These underwater pipeline routes do not overtly encroach on the territorial sovereignty of Lebanon and Syria.


On the other hand, the development of alternative land based corridors (for oil and water) through Lebanon and Syria would require Israeli-Turkish territorial control over the Eastern Mediterranean coastline through Lebanon and Syria.


The implementation of a land-based corridor, as opposed to the underwater pipeline project, would require the militarisation of the East Mediterranean coastline, extending from the port of Ceyhan across Syria and Lebanon to the Lebanese-Israeli border.


Is this not one of the hidden objectives of the war on Lebanon? Open up a space which enables Israel to control a vast territory extending from the Lebanese border through Syria to Turkey.


"The Long War"

Israeli Prime minister Ehud Olmert has stated that the Israeli offensive against Lebanon would "last a very long time". Meanwhile, the US has speeded up weapons shipments to Israel.


There are strategic objectives underlying the "Long War" which are tied to oil and oil pipelines.


The air campaign against Lebanon is inextricably related to US-Israeli strategic objectives in the broader Middle East including Syria and Iran. In recent developments, Secretary of State Condoleeza Rice stated that the main purpose of her mission to the Middle East was not to push for a ceasefire in Lebanon, but rather to isolate Syria and Iran. (Daily Telegraph, 22 July 2006)


At this particular juncture, the replenishing of Israeli stockpiles of US produced WMDs points to an escalation of the war both within and beyond the borders of Lebanon.


fredskoalitionen-subscribe@yahoogroups.com

söndag, juli 30, 2006

Rapport från krigszonerna - Afghanistan, Gaza, Irak, Libanon


Påminnelse om uppropet nu förlängt till 13 augusti. Skriv under kravet på att häva EU:s villkorade frihandelsavtal med Israel! http://www.namninsamling.com/fred_nu

GAZA
Switzerland decries Gaza campaign

By Imogen Foulkes BBC News, Geneva


Scweitz är det enda land som påtalar att Israel klart har brutit mot internationell lagstiftning uttalad i Genevekonventionen genom att kollektivt bestraffa den palestinska befolkningen för tillfångatagandet av en israelisk soldat.

Schweitz är "förvaltare" av Genevekomventionen med ett uttalat mål i sin utrikespolitik att värna respekten för internationell rätt..

Man fördömer den medvetna attacken mot för befolkningen livsviktig service som vatten och elektricitet.

En talesman för utrikesministeriet fördömer också attacken mot den palestinska premiärministerns kontor och arresteringen av ett godtyckligt antal demokratiskt valda folkliga representanter och ministrar.

Samtidigt uttrycker hjälporganisationer i området en växande oro över en försämrad situation för invånarna, där WHO påtalar bristen på medicin och att den begränsade rörelsefriheten gör det svårt för läkare och sjuksköterskor att utföra sitt arbete.

UNICEF ser samtidigt hur stress och trauma växer hos barnen.


LIBANONartiklar

Neal AbuNab, journalist Arab News, 29 July


Plötsligt har Israel blivit ivrig att implementera FNs Resolution 1559. Men vad hände med de andra FNresolutionerna 242, 338 och de som uppmanade Israel att upphöra med sin ockupation av palestinska områden och tillåta alla flyktingar att återvända? Hur vore det att också installera en internationell styrka i Gaza och på Västbanken?


Arabförbundets generalsekreterare Amr Moussa har den rätta inställningen. Han ville deklarera alla fredsinitiativ i Mellanöstern som döda. Han ville få alla arabländer att gå tillbaka till de FNresolutioner som passerat under årens lopp om Mellanösternkonflikten."A nice little war" by Uri Avnery 07/30/06
Israelisk journalist och fredsaktivist


De har släppt lös en tiger och kan inte vara så säkra på att komma därifrån utan att slitas i stycken. Krig har sina egna lagar. Oväntade saker händer som styr nästa drag. Och dessa tenderar att gå åt ett håll, nämligen eskalering.


Condoleezza Rice's envisa kamp mot varje försök att stoppa kriget visar att krig är USAs mål. Från första stund sedan president Bush kom till makten har de neokonservativa verkat för att eliminera Syrien. Ju djupare Bush sjunker ner i det irakiska träsket desto mer behöver han vända uppmärksamheten till ett annat projekt.


Samtidigt måste man påpeka att dagen före kriget bröt ut så deltog den israeliska infrastrukturministern Binyamin Ben-Eliezer i öppningsceremonin för den stora oljepipeline som skall förbinda oljedistributionen från Kaspiska Havets stora reserver till den turkiska hamnen Ceyhan, alldeles bredvid den syriska gränsen.


Baku-Tbilisi-Ceyhan pipelinen går förbi Ryssland och passerar istället genom Azerbaijan och Georgien, två länder som är nära allierade med Israel liksom Turkiet.


Enligt plan skall oljan transporteras längs den Libanesiska kusten till Ashelon där en existerande pipeline förbinder den med Eilat för att transporteras vidare till bortre Orienten. Israel och Turkiet säkrar området för USAs räkning.


Men måste det bli krig med Syrien? Finns det ingen öppning?


Jo, som en USArådgivare under Vietnamkrigets dagar rådde president Lyndon Johnson: Deklarera seger och dra dig ur! Israel kan göra detsamma, att nöja sig med en överenskommelse att flytta upp Hizbullahposteringarna några kilometer från gränsen samtidigt som Libanons armé eller en internationell fredsstyrka etablerar sig och en fångutväxling äger rum. Detta är bättre än att fortsätta satsa på en förlorad sak.


Båda sidor kan kan därmed deklarera seger och säga att de lärt den andra sidan en läxa.


Och innan vi samtidigt står inför valet att hamna i krig med Syrien, medvetet eller ej, är det nödvändigt att också involvera Hizbullah och Syrien i diskussionen med kärnpunkten de ockuperade Golanhöjderna.AFGHANISTAN
Ockupationen röner allt större impopularitet hos befolkningen som ofta själv drabbas av dess urskiljningslösa bombningar och övergrepp. Och någon möjlighet till kompensation för de inkomster som krävs för en bondefamilj att överleva, om man går över till andra grödor än opiumodling erbjuds inte befolkningen....


USA planerar minska sina styrkor i de sydöstra delarna av Aghanistan och alltmer lämna över området till NATO under brittiskt kommano. Men de olika klanledarna och stridsherrarna håller samtidigt på att formera sig för att gemensamt driva ut de nya ockupanterna, samtidigt ökar deras kontakter med talibanerna.

GAZA
http://electronicintifada.net/v2/article5298.shtml
Gaza Strip: Lägesrapport


...150 Palestinier dödade varav 31 barn sedan 28 Juni och minst 541 sårade. Under samma period har en IDF soldat dödats och 14 andra sårats. Sju israeler har också sårats av palestinska hemgjorda raketer som avfyrats mot Israel.


97 familjer, 703 personer, tvingades lämna sina hem i södra Gazaremsan efter IDF-raketanfall.http://www.thenation.com/doc/20060814/khalidi
Anger in the Arab World :
Rashid I. Khalidi july 27


Det blir ingen "förstörelse" av Hezbollah eller av Hamas, heller inte att "dra upp infrastrukturen med rötterna" , vad än det blir för resultat av Israel's belägring av Gaza och den omänskliga attacken mot Libanon.


Retoriken om "terrorism" har hypnotiserat Israel som har fastnat i detta och gör dem blinda för det faktum att Hezbollah och Hamas är djupt rotade folkliga rörelser som utvecklats som svar på ockupationen av Västbanken och Gaza i nära 40 år och den av södra Libanon från 1978 till 2000. Båda rörelser har vunnit imponerande segrar i val och erbjudit befolkningen social hjälp och skydd.

IRAK
Det klarnar alltmer
http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article1201302.ece
Dozens killed as more troops head to Baghdad
by Patrick Cockburn in Amman July 28 2006


Ingen enda ärlig politiker i Irak vill ha kvar USA i landet. Men de shia-anknutna Badre/Mehdi-miliserna har starka band till Iran via kopplingen till den "irakiska regeringen". Bara det sekulära&sunni "motståndet" kräver ett helt oberoende Irak.


Allt fler människor i Väst inser nu vilka fruktansvärt grymma dåd de shiadominerade dödspatrullerna utövar mot irakierna, infiltrerade som de dessutom är i den USAinrättade irakiska polisen och armén.


Amerikanarna säger att de vill minska milisernas makt: "Om vi inte gör det så slutar det med en situation som den i Libanon där miliserna blir en stat i staten", säger USAs militäre chef i MellanÖstern General John Abizaid


Men i praktiken siktar USA bara in sig på utvalda miliser som Mehdimilisen vilken är fientligt inställd till USA.


Sunnimotståndet skjuter idag mot poliser och dess kommandon eftersom dessa betraktas som officiellt sanktionerade "dödsskvadroner"

LIBANON
Under söndagen 30 juli, bombades ett fyravåningshus i Quanan i södra Libanon med 54 dödade till största delen barn och kvinnor som sökt skydd från israeliska bomber.


Israelerna meddelade att de varnat folk för att uppehålla sig i staden och att Hizbollahkrigare befann sig i byggnaden och att dessa skjutit raketer inifrån staden, något som den samlade journalistkåren i staden förnekar.


En liknande händelse skedde för 10 år sedan i samma stad. Detta väckte nu spontana kravaller i Beirut riktade mot FN-högkvarteret för dess oförmåga att skydda civilbefolkningen. Ett omedelbart vapenstillestånd krävdes av FN och alla parter utom USA och Israel.


Premiärminister Siniore ställde in träffen samma dag med amerikanska utrikesministern Condolezza Rice, tills ett vapenstilleståndsavtal ägt rum. Hon lovade samma dag arbeta på det i FNs säkerhetsråd men anser i likhet med israelerna inte att det är bråttom .http://informationclearinghouse.info/article14248.htm
Bull’s-eye: 4 U.N. Peacekeepers killed in Israel’s Targeted Assassination
By Mike Whitney 07/28/06


Israel har planer på att trappa upp bombningarna i förhoppning att kunna förinta motståndet. Detta förklarar varför FNs fyra fredsbevarare dödades- en målmedveten israelisk avrättning.


Vi kan förvänta oss fler förbjudna vapen, splitterbomber, napalm laserstyrda bomber, bunker busters och kemiska vapen utnyttjade i anfallet mot Libanon som Israel nu tänker eskalera.


Det finns ingen chans att USA någonsin kommer att ses som en ärlig medspelare i regionen. Bush stöder helt neocons strategi och Israels mål att omforma MellanÖstern

...........
Vare sig allmänna opinionen, FN, Arabförbundet, Libanons PremiärMinister Fouad Siniora, eller ens Hezbollah kan stoppa detta krig som helt säkert Bush and Olmert velat ha.


Som utrikesminister Rice sa i onsdags: "Its time for a 'New Middle East’. Its time to say to those who do not want a different kind of Middle East, that we will prevail (segra). They will not."


Jaha, men det växande motståndet i Irak och Libanon har säkert ett och annat att säga till om vad gäller Ms. Rice’s plan.http://www.haaretz.com/hasen/spages/743541.html
Bush, Blair backar upp förslaget om FNstyrkor till Libanon men Israel vill inte ha dit några fredsbevarare. Israel vill inte heller ha en FN-utredning om hur dess fyra FNobservatörer kunde bombas.http://prisonplanet.com/articles/july2006/290706deadlydu.htm
!sraelis Rain Down Deadly DU On Lebanese Civilians
Paul Joseph Watson July 28 2006


Experten på utarmat uran Dr. Doug Rokke visar på USAs försäljning av GBU 28 vapen och pekar ut Israel för att använda dödligt och förbjudet utarmat uran mot den libanesiska befolkningen och sålts till Israel av den amerikanska regeringen. Rokke begär få ett omedelbart slut på användningen.


"Man får en utkalkning av benen, både skelett och tänder - dessutom ögonproblemen genom alfa- och betademoleringen av ögonen och så cancern, leukemin och allt annat", säger Rokke.


Effekterna är katastrofala, USarmén briefade ledarna i Pentagon- 2002 före Irakkriget- och beskrev alla faror. Men det brydde de sig inte om, utan svarade att denna information ändå inte förekom offentligt.http://www.csmonitor.com/2006/0728/p06s01-wome.html
Hizbullah har stöd av uppåt 80 procent i Libanon
By Nicholas Blanford July 28, 2006


87 procent av libaneserna håller på Hizbullahs krig mot Israel, en höjninh med 29 procent sedan i februari. 80 procent av kristna samt 89 procent av sunnis stöder Hizbullah.http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,,1831961,00.html
Only Hizbullah can defend against an Israeli invasion :
Jonathan Steele in Beirut July 28, 2006


"Israelerna radikaliserar även liberala demokrater som mig. Jag deltog i förra åprets demonstrationer mot Syrien och var kritisk till Hizbullah. Nu kan jag inte låta bli att stödja dessa krafter som försvarar vårt land"One Giant Gaza Strip from the Caspian to the Red Sea
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=WHI20060723&articleId=2796
by Mike Whitney July 23, 2006


Israels nuvarande krigsplan mot Libanon utmejslades redan 1996 av förrre Defense Policy Board chief Richard Perle and Bush administration officials David Wurmser and Douglas Feith.


Dokumentet med namnet "A Clean Break; Strategy for Securing the (Israeli) Realm" ger detaljerna för Israels planer på att få bort potentiella rivaler i regionen och rita om Mellanösterns karta.http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/5221782.stm
Vita Huset avvisar britternas farhågor om att använda Prestwick Airport, i Scotland för USAs bombtransporter till Israel

tisdag, juli 25, 2006

Leo Strauss´ filosofi under tyranniets epok - Bushadministrationens vägvisare för en hotande nykonservativ politik

http://my.opera.com/prosperingbear/blog/show.dml/257642

Straussianism är den obskyra lärarens vid Chicagouniversitetet, Leo Strauss' filosofi.


När studenterna gick ut i världen ville de uppnå politisk makt och sökte sig därför till det Republikanska partiet där de utformade nykonservatismen och blev kända som neocons.

-- En Straussian är en som omfattar Leo Strauss (LS) filosofi.

-- LS levde 1899 -1973 och var en tysk filosofistudent som fick uppleva Weimarrepublikens upplösning och hur den övergick från kaos till tyranni. Som jude tvingades han själv att fly landet till USA och Chicagouniversitetet.


Han längtade tillbaka till eran före den borgerliga revolutionen - till blod och svett och imperiedominans - ett auktoritärt styre av typen ren fascism.


Dessa idéer tog han med sig in i klassrummet och bildade skola för elever som Paul Wolfowitz, Richard Perle, William Kristol och Harry Jaffa. De kom ut och översatte idéerna till att utgöra den rådande amerikanska politiska doktrinen.


Deras politiska manifest "Project for a New American Century" (PNAC) var avsett att införas i global skala och händelserna under 9/11 beredde en perfekt ingång till just detta.


Paul Wolfowitz hade bevistat LS föreläsningar om Platon och blev sedemera arkitekten bakom kriget och använde sig då av fabricerad underrättelseinformation om Saddams massförstörelsevapen som sin "nobla lögn".


Som ung i Tyskland hade LS kommit att beundra Hannah Arendt och hennes briljanta "Totalitarismens ursprung" som än idag är ett standardverk, där hennes kategorier kan hjälpa oss förstå eroderingen av demokratin efter 9/11.


Konceptet om "ondskans banalitet" som hon utvecklat i Jerusalem är användbart för att kunna förstå hur vanliga individer kan planera och genomföra dessa inhumana handlingar.


--De gammelkonservativa flyter med i historiens ström. De nykonservativa däremot är aktiva, aggressiva och reaktionära. Deras mål är att vrida klockan tillbaka från den borgerliga revolutionens landvinningar. Då finns i detta sammanhang 22 karakteristika.

1.
Att de få skall regera över de många.

Grundarna av den amerikanska staten däremot ansåg att människan äger en naturlig rätt till frihet och välstånd, och att regeringsmakten alltid och överallt utgör det största hotet mot denna hennes naturliga rätt.

De ville därför ha en statlig grundlag som skydd för medborgarnas rättigheter, eftersom människor inte är änglar av naturen. LS avvisade dessa tankar till förmån för de fåtaliga "regerande filosofernas" värdighet, vilka då utgör en intellektuell men inte moralisk elit.


2. Att det är de få inom eliten som definierar vad som betecknas som dygd. De äger också obegränsad makt att själva definiera vad som är bra för folket.

Moralisk dygd existerar bara i den allmänna opinionens medvetande och kan utnyttjas av eliten för at kontrollera denna ointelligenta massa.


3. Att de starka regerar över de svaga.


4. Att det bara finns en enda naturens rätt, nämlugen rätten att regera över den vulgära massan, det vill säga den överlägsne att regera över den underlägsne. Man betraktar därför USAs folk som den vulgära majoriteten. som kan duperas att kasta sig ut i "det långa kriget".

Alltså att ständigt föra krig gentemot en hotande fiende är för dem det bästa sättet att undvika politiskt nederlag. Och går det inte att finna fienden så får han uppfinnas. För det naturliga tillståndet för människan är underkastelse.

De gamla grekerna som Platon är kloka och luriga medan de moderna liberalerna är vulgära och dumma.


5. Att rättvisa i första hand är den starkes vilja, att de som äger makt skall regera i eget intresse.


6. Att "De vises lag" är odiskutabel, absolut, auktoritär. odemokratisk och fördold.


7. Att tre samhällsklasser existerar: De få Vise männen, den vulgära Massan och Gentlemännen.

De Vise männen älskar raka sanningar och erkänner vare sig Gud eller några moraliska imperativ.

Den vulgära Massan älskar nöje och välstånd. De är lata och själviska men kan inspireras till att resa sig ur sin torftiga existens endast genom rädsla för kommande död och katastrof.

Gentlemännen däremot älskar heder och ära. De utsätter sig villigt med starkt mod för stor självuppoffring med ett ögonblicks varsel.


8. Att regeringsmakten bara kan upprätthållas om människor är enade. För att inte falla ner i sina egna nöjen utan uppnå politisk stabilitet måste de bli enade, vilket de bara kan bli gentemot andra människor, alltså yttre hot. Krig är då motsatsen till moralisk dekadens.


9. Att ständiga krig är nödvändigt. Krig av det slag som förs fram av Project for a New American Century (PNAC) och American Enterprise Institute (AEI) och gynnar en världsordning dominerad av USAs militära makt.


10. Att patriotisk feber måste framkallas först och främst bland Gentlemännen som älskar heder och ära. Deras starka nationalism uttrycks av känslan att deras egna nationella värden är de bästa i världen och att andra kulturer och värderingar är underlägsna vid en jämförelse.


11. Att politisk egennytta och mord blir en dygd. Straussfolket i State Department tog detta ad notam, nämligen att kunna döda av princip, vilket de också gjorde och gör än idag.


12. Att kunna förstå och framhålla den underliggande meningen i historien.


13. Att upprätthålla en kultur av lögn genom de följsamma media, de professionella talesmännen och en kontinuerlig kampanj som förvirrar publiken och behåller den okunnig om elitens egentliga politiska agenda.

Att få dem att känna sig i stor fara, särskilt i en värld hemfallen åt moderna idéer om frihet och lika rättigheter. Så att de blir djupt övertygade om att de har en moralisk rättighet att ljuga för att undvika förföljelser.


14. Att allmänheten skall få reda på det de behöver men inte mer. Bedrägeri utnyttjas kontinuerligt. Aggressiva lögner skall oupphörligen framföras. Eliten klarar av frånvaron av moraliska sanningar, till skillnad från den stora massan.


15. Att det gäller att utveckla, upprätthålla och presentera nobla lögner som politiska fabler för att hålla den stora massan borta från liberalismens och demokratins faror, dvs att tala sanning inför de Vise männen men samtidigt säga något helt annat till den stora Massan.


16. Att relatera Eliten till en sann demokrati inom ledarskapet, medan den stora Massan hålls utanför. De starka måste ju regera de svaga..


17. Att massorna enbart behöver religionen för att man skall kunna få kontroll över dem och få dem med på aggressiv nationalism och utländsk intervention.

Ett sekulärt samhälle är det värsta tänkbara scenariot, eftersom det leder till individualism och liberalism och minskar möjligheten till aggressiv nationalism.


18. Att hålla detta hemligt är nödvändigt, dels för att inte behöva såra människors känslor och dels för att skydda eliten från massans repressalier. Människor tycker nämligen inte om tanken på att det bara skulle finnas en naturlig rätt - rätten för eliten att styra den stora massan. Eliten måste därför genom lögn och sekretess förhindra förföljelse från massan.


19. Att naturen avskyr bindande kontrakt. Långt före 9/11 2001 hade Bushadministrationen med t.ex Wolfowitz, Kristol, the American Enterprise Institute (AEI), Project for a New American Century (PNAC) i spetsen och andra på högerkanten beslutat sig för att få bort Saddam Hussein.

Så efter 9/11 brydde sig dessa vare sig om att få FN eller den amerikanska kongressens godkännande för att angripa Irak. Man ansåg detta vara helt enligt "Naturens lag" att starta förebyggande krig mot Irak och strunta i Genevekonventionens bestämmelser t.ex om behandlingen av fångar i Guantanamofängelset och Abu Ghraib.


20. Att det gäller att skrämma all opposition. Man engagerar sig inte i en ärlig debatt utan koncentrerar sig istället på att skrämma oppositionen till tystnad.


21. Att kväva "slöddrets bränder". Man menar då att USA bokstavligen står i brand och därför måste släckas genom undantagstillstånd (martial law). De symboliska bränderna består t.ex av begreppen frihet, liberalism, legalism och konstitutionalism.


22. Att förfina den stora massan. Om eliten t.ex skulle ge massan frihet, lycka och välstånd, skulle dessa förvandlas till djur. Bara gråt, lidande och uppoffring kan förädla massan.Sammanfattning

Nykonservatism är det ultimata vapnet för total förödelse i syfte att rasera frihet och välstånd.

Det är en ironi att USAs nykonservativa betecknar målet för att besegra världen som "frihet och demokrati"

Det hjälper att tänka i motsatser: Moder Teresa var ödmjuk, villig att dela med sig, omtänksam och ärlig. Medan Straussianerna är buffliga, egoistiska, hänsynslösa och lögnaktiga.

Strauss är nihilist i den meningen att han inte finner någon som helst rationell grund för moral


11:e september ifrågasatt

Terrordådet den 11:e september 2001 när tre byggnader i World Trade Center (WTC) fullständigt kollapsade och Pentagon skadades blev en vändpunkt i amerikansk utrikespolitik. Som på beställning gavs enförevändning för att sjösätta doktrinen "Kampen mot terrorismen med preventiva krig" - i strid med folkrätten - som ny täckmantel för USA:simperieambitioner. Afghanistan blev första målet och Irak det andra. Nu står eventuellt Iran på tur.


Historien visar liknande exempel på vändpunkter. Japans angrepp på Pearl Harbor, som blev en förevändning för USA att gå med i andra världskriget och senare atombomba Hiroshima och Nagasaki. Eller mordbranden av riksdagshuset i Tyskland, som blev Nazitysklands förevändning för att avskaffa demokratin och terrorisera för nazismen olämpliga medborgare.


"Kampen mot terrorismen" har redan fått långtgående konsekvenser, även för oss i Sverige. Omläggningen av det svenska försvaret har påskyndats från att vara ett "sega gubben försvar", till att alltmer bli enyrkesarmé för internationella insatser inom ramen för USA:s dominans.


Ett Storebrorssamhälle växer snabbt fram för kontroll av medborgarna o traditionellt solidaritetsarbete med folk som försvarar sig mot ockupation kan idag klassas som terrorism. Det finns alltså goda skäl att diskutera 11:e september. I synnerhet här i Sverige, där seriös kritik av Bush-administrationens officiella version hittills har varit obefintlig.


I USA däremot finns det en brokig och växande folkrörelse som ifrågasätter vad som egentligen hände den 11:e september. Den består bland annat av släktingar till omkomna, krigsveteraner, kongressledamöter, vetenskapsmän och tidigare anställda inom underrättelsetjänsten. Artiklar och böcker skrivs, filmer produceras och runt om i landet hålls seminarier och konferenser där 11:e september kritiskt analyseras och diskuteras.


Flera opinionsundersökningar visar också på en grundläggande misstro mot den officiella versionen hos den amerikanska befolkningen. Den senaste, gjord av Ohio University och publicerad i augusti 2006, visar att 36% av amerikanerna anser det vara troligt att personer i USA:s regering antingen deltog i attackerna själva eller lät bli att ingripa för att de ville att USA skulle gå i krig i Mellanöstern.


Det bör också påpekas att det framförallt var krav från familjemedlemmar till omkomna som ledde till att en officiell utredningskommission överhuvudtaget tillsattes. Speciellt drivande var the Family Steering Committee. Efter cirka ett års hård kamp med mycket motstånd från Bush-administrationen, tillsattes den så kallade Kean-kommissionen. I slutändan tog den dock bara upp cirka 30 procent av de frågor the Family Steering Committee ställde.


Det mest centrala i de kritiska diskussionerna handlar om WTC-kollapserna och de krigs- och luftförsvarsövningar som pågick dagarna innan och under 11:e september och vilken effekt det senare hade på misslyckandet att ingripa mot de kapade planen. Utöver det diskuteras bland annat omständigheterna kring ramningen av Pentagon, de utpekade flygkaparnas pilotutbildning i USA och den stora ökningen av viss handel på börsen dagarna innan.


Och så förstås: cui bono? - 11:e september i vems intresse? Av utrymmesskäl redovisas här ett begränsat urval av de viktigaste invändningarna mot den officiella versionen av vad som hände den där dagen för fem år sedan.


Varför ingrep inte luftförsvaret?
Kean-kommissionen påstår att brister i samarbetet mellan olika myndigheter var orsaken till att luftförsvaret misslyckades. Kritikerna menar att det sedan länge fanns väl utarbetade rutiner och erfarenhet av avvisning eller oskadliggörande av "vilsekomna" flygplan som skulle ha kunnat förhindra attentaten.


Men just denna dag var inget normalt. Luftförsvaret hos världens mäktigaste militärmakt lyckades inte ingripa när landet angreps. Enligt kritikerna troligast på grund av minst fyra pågående krigs- och luftförsvarsövningar, bland annat med simulerade kapningar.


Under de första 100 minuterna av attacken orsakade mängden av felinformation att North East Air Defense Sector (NEADS) - som ansvarar för det drabbade området - "jagade" över ett dussin "kapade" plan. Kean-kommissionen avfärdar denna omständighet som ett betydelselöst sammanträffande.


Hur kunde tvillingtornen kollapsa totalt? Att det påminde om kontrollerade demoleringar, var det många som tänkte och yttrade när de såg WTC-tornen kollapsa. Något som också TV- och radioreportrar spontant kommenterade i direktsändningarna. Det bör påpekas att tornens kollapser kom som en total överraskning, inte minst för brandförsvaret som därför led stora förluster.


Den officiella förklaringen till dessa demoleringslika kollapser var så kallade pannkaksteorier, som dock inte tar hänsyn till de bärande centrala stålpelarna. Senare officiella versioner hävdar att skadorna från flygplanen och värmen från bränderna försvagade de centrala stålpelarna så mycket att de totalt förlorade sin bärighet.


Frågan om hur den officiella förklaringen skulle kunna vara möjlig med hänsyn till tornens stålkonstruktion och den åverkan som de rammande flygplanen och de efterföljande bränderna åstadkom har utretts av bland andra fysikprofessor Steven E. Jones. Flera omständigheter framhålls av honom och andra kritiker som viktiga skäl till deras slutsats att tornen inte kunde kollapsa, eller kollapsa som de gjorde, enbart på grund av de rammande flygplanen och de efterföljande bränderna.


Professor Jones med flera påpekar bland annat att den brand tornen utsattes för inte kan åstadkomma den höga temperatur som krävs för kollaps av stålkonstruktionen och att den smälta metallen, som flera veckor efteråt grävdes fram ur marken, därför måste ha åstadkommits på annat sätt än genom bränderna.


Dessutom finns det mängder med vittnesmål som hävdar att en serie sprängningar skett under de delar av tornen som rammats. Sprängningar som kritikerna hävdar är en förutsättning för att tornen kunde kollapsa så snabbt.


Varför rasade en tredje byggnad?
Sju timmar efter att de två tvillingtornen kollapsat, rasade en tredje byggnad (WTC-7)- som inte blev rammad - på liknande sätt som de två tornen. Den var 47 våningar hög och hade en annan byggnad mellan sig och det närmaste tornet. Om de skador WTC-7 ådrog sig när tornen kollapsade - ett relativt stort "hål" nära marken i ena kortsidans hörn - var orsaken till att byggnaden rasade, så borde den rimligen ha tiltat.


Istället för att - som den gjorde - kollapsa i ett närmast perfekt symmetriskt fritt fall, precis som när byggnader medvetet imploderar genom professionellt och omsorgsfullt utplacerade sprängladdningar. Byggnaden innehöll viktiga finansiella institutioner och myndighetsorgan, bland annat den amerikanska säkerhetstjänsten och
borgmästarens ledningscentral för krisberedskap.


Kean-kommissionen behandlar överhuvudtaget inte WTC-7, medan andra officiella utredningar påstår att byggnaden kollapsade på grund av skadorna den fick när tornen kollapsade. Kritikerna hävdar att det är en omöjlighet och att WTC-7 är toppen på isberget av händelser vilka kräver genuint oberoende utredningar.


I USA skämtar man om att de som tror på den officiella versionen om 11:e september måste vara så kallade slumpteoretiker, eftersom så många sammanträffanden och till synes oförklarliga händelser inträffade just den dagen.Leif Erlingsson
Samtidsbloggare, Botkyrka

Camilla Ingman-Fulton
Mediekritiker, Umeå

Lasse Wilhelmson
Mellanösterndebattör, Täby


Källor till artikeln:

The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Authorized Edition (New York: W. W.Northon, 2004.
http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf

David Ray Griffin, The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions - A Critique of the Kean-Zelikow Report (Olive Branch Press, an imprint of Interlink Publishing Group, Inc., Northampton, Massachusetts, 2005).

Michael C. Ruppert, Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End of the Age of Oil (New Society Publishers, Gabriola Island, British Columbia, Kanada, 2004).

Paul Thompson, The Terror Timeline: Year by Year, Day by Day, Minute by Minute: A Comprehensive Chronicle of the Road to 9/11 - and America'sResponse (ReganBooks, an imprint of HarperCollins Publishers Inc.,
2004).

Center for Cooperative Research.
http://cooperativeresearch.org/

Scholars for 9/11 Truth.
http://st911.org/

9-11 Research.
http://911research.wtc7.net/

The Family Steering Committees frågor till Kean-kommissionen.
http://911independentcommission.org/questions.html

9/11 Press for Truth, dokumentär där 'The Jersey Girls' berättar sin
historia om kampen för att få till stånd en oberoende utredning.
http://911pressfortruth.com/

Konferens om 9-11 i Los Angeles den 25 juni 2006.
http://video.google.com/videoplay?docid=5004704309041471296&q=alex+symposium

Steven E. Jones, Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?
http://www.physics.byu.edu/research/energy/htm7.html

Steven E. Jones, with Wesley Lifferth, Jared Dodson, Jacob Stevenson and Shannon Walch, Experiments with Molten Aluminum. http://scholarsfor911truth.org/ExptAlMelt.doc


fredskoalitionen@yahoogroups.com

pg 4064380-1
medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200 kr

fredag, juli 21, 2006

Begripligt nu? De senaste av dessa obegripliga krig

Lars Wiberg (ISM) tal på manifestation i Brunnsparken 22 juli

Tänk dig att en armé bombar sönder Arlanda. Tänk dig att stridsfartyg placeras ut runt Stockholm, Malmö och Göteborg. Alla motorvägar och broar sprängs.


Tänk dig att alla elkraftverk slås ut. El, vatten och avloppssystem upphör att fungera. Ingen mat eller medicin släpps in över gränsen. Regnet av bomber öser ner över bostadshus, kyrkor, affärer så att tio, tjugo, femtio civila dödas om dagen.


Tänk dig att denna armé tar halva regeringen och var fjärde riksdagsledamot som gisslan. Tänk dig dessutom att den sätter i system att varje natt avfyra gigantiska ljudbomber ovanför taken, så att fönstren spräcks, ingen kan sova, barn ständigt kissar på sig.


Så här artar sig livet för de som bor grannar med Israel. Just nu bokstavligen smular Israel sönder Gazaremsan och Libanon. Man säger att man gör det för att stoppa "terrorister". Men ingen av de attacker man hämnas på har utförts mot civila israeler - bara mot soldater.


I gengäld siktar alltså Israel in sig på den civila infrastrukturen, den som tillhandahåller allt det vi tar för givet: rörelsefrihet, el, vatten, import av mat, och så vidare.


Israel förhåller sig till sina grannars människoliv som en vettlöst ursinnig noshörning i en glasbutik - men den skillnaden att Israel har en ansvarig regering. Den är fullt medveten om att den trampar sönder människoliv där den väller in med sin extrema militära övermakt.


Det är just det den är ute efter: att "bomba Libanon 20 år bakåt i tiden", att "se till att ingen i Gaza kan sova", eller som i alla andra uttalanden där israeliska företrädare gör klart att man tänker ta och förstöra så många liv att grannarna till slut ligger i spillror, i skärvor, besegrade.


Inför allt detta gör världen ingenting. Tänk dig att Norge, eller Ryssland, eller Iran skulle invadera Sverige på samma sätt! Vad skulle vi, vår regering, USA och EU säga då? Vad är det som gör att arabiska liv - palestinska och libanesiska - inte räknas, att deras blod är så billigt att det kan flyta i floder utan att världssamfundet ingriper?


Sveriges regering fortsätter med sin ynkligt ryggradslösa politik. Våra företrädare, vår utrikesminister förmår inget annat än att rapa upp vagt kritiska fraser. Men i praktiken samarbetar Sverige intimt med den israeliska aggressionsmakten.


Israel är ett av få länder där Sverige har en militärattaché, särskilt utsänd för att utöka samordningen med den israeliska armén. Sverige importerar varje år stora mängder ammunition från Israel, och pumpar på så sätt in svenska skattepengar i den israeliska militärapparaten. Sverige deltar aktivt i utsvältningen av palestinierna genom att strypa allt bistånd.


Det är hög tid för Sverige att ta av sig sina israeliska stridshandskar, kasta den diplomatiska munsprejen och istället brännmärka den stat som ockuperar, invaderar, dödar utan besinning. Vi kräver att Sverige stoppar allt samarbete med den israeliska armén. Vi kräver att Sverige kallar hem sin militärattaché och avbryter importen av vapen och ammunition från Israel.


Vi kräver att den svenska regeringen kallar hem ambassadören från Tel Aviv, kastar ut alla israeliska diplomater ur Sverige, stänger ambassaden, bryter med staten Israel på alla punkter och inför en fullständig statlig blockad av all handel med Israel tills staten visar elementär respekt för folkrätten. Vi kräver att Sverige verkar för att EU säger upp frihandelsavtalet med Israel och självt visar respekt för palestiniernas demokratiska rättigheter.


Hårdkokta politiker fräser till på ett lysande sätt. Här får Bush
med sitt bockande för sionismen på nöten
http://www.informationclearinghouse.info/article14095.htm
VIDEO Pat Buchanan Slam Neocons For Mideast Warmongering


Från den enda kvar av det gamla rakryggiga diplomatiska gardet

"Skam att inte erkänna palestiniernas regering"
Sverker Åström DN debatt 20 juli


För vår egen värdighets skull borde Sveriges regering demonstrera självständighet gentemot EU i konflikten Palestina-Israel. Den svenska regeringen säger sig ständigt prioritera skyddet av mänskliga rättigheter överallt i världen. Där dessa rättigheter just nu totalt negligeras är i de palestinska områdena, liksom i Irak.


Dessutom strider EU:s förbud mot kontakter med Hamas mot en av grundprinciperna i svensk utrikespolitik, nämligen att samtalsvägar alltid ska hållas öppna, vare sig vi i sak är ense eller ej med motparten, skriver tidigare kabinettssekreteraren Sverker Åström.


Hela världens uppmärksamhet är riktad mot Libanon och mot hela Mellersta Östern där folken, alla folken, utsätts för fruktansvärda lidanden. Krisen har djupa rötter i efterkrigstidens historia som alla måste beaktas. En del av förhistorien, som kommit litet i skymundan men som har dagsaktualitet, är tillkomsten av den palestinska Hamasregeringen och omvärldens behandling av denna.


I våras höll palestinierna ett val till sitt parlament.Valet genomfördes i fria och demokratiska former, i själva verket det första val i ett arabland som motsvarade dessa kriterier.Till dem som intygade detta hörde Jimmy Carter och Carl Bildt, inte kända som lättlurade, inte heller som lögnare.


Vad gjorde nu omvärlden inför detta historiska genombrott som man hade anledning att hälsa med jubel? Hur hade man förberett sig?


För dem som följde utvecklingen noga - och dit, kunde man ha hoppats, hörde svenska regeringen och svenska UD - stod det långt före valet klart att den politiska organisationen Hamas skulle kunna få en stark ställning i det nya parlamentet, kanske rentav vinna majoritet. Det fanns alltså tid att tänka sig in i dessa eventualiteter. Förutseende och framförhållning är diplomatiska dygder.


Så kom då valet i Palestina. Hamas segrade och bildade regering. Innan den sagt ett ord om sin politik beslöt världssamfundet, närmast företrädd av den så kallade kvartetten, dels att ställa långtgående politiska krav på den nya regeringen, dels att avbryta betydande delar av biståndet till den palestinska myndigheten.


EU-kommisssionen med stöd av ministerrådet, det vill säga Sverige, inställde budgetunderstödet. Samtidigt beslöt Israel avbryta överföringen av de tull- och skattemedel som tillkommer palestinierna. Resultatet var att 160 000 statsanställda inte fått sina löner utbetalda på snart fem månader och att den palestinska polisen fått allt större svårigheter att upprätthålla ordningen vilket ökar ockupationsmaktens förtryck.


Vi borde ha varit medvetna om att de åtgärder som vi medverkade till skulle driva hundratusentals palestinier till eller över hungerns brant. Det svenska beslutet att delta borde rimligen ha föregåtts av en analys och en diskussion i riksdagens EU-nämnd. Vad sades där? Oppositionen har platser i nämnden. Jamade den bara med?


Så till kraven på den nya demokratiska regeringen (av vilka ett flertal tillfångatagits av Israel och nu hålls som gisslan). EU, alltså även Sverige, krävde att Hamas omedelbart, formellt och reservationslöst skulle erkänna Israel.


Härtill är först att säga att Hamas stadga från 1988 och dess valmanifest från i år inte propagerar för Israels utplåning med våld, till skillnad från den iranske presidentens vilda hotelser. De två dokumenten handlar mest om metoderna att sörja för folkets välfärd, bekämpa arbetslöshet, främja jämställdhet mellan könen och andra inte särskilt revolutionära krav.


I en närmast historiefilosofisk utläggning sägs att Israel någon gång i framtiden kommer att försvinna. Det är ett uttalande som borde kunna tas med viss ro av Israel, en av världens starkaste militärmakter, dessutom reservationslöst stödd av världens genom alla tider starkaste militärmakt USA.


Man bör också minnas att erkännnande av regering eller stat aldrig är en självklarhet eller en skyldighet. Sverige har otaliga gånger uppskjutit erkännande av nya regeringar eller stater i avvaktan på att regeringen eller staten i fråga handlar på ett visst sätt.


Det hindrar inte att vi under mellantiden haft kontakter och överläggningar med vederbörande regering eller stat, vilka så småningom lett fram till erkännande.Så hade kunnat ske även i detta fall om omvärlden, alltså bland andra Sverige, handlat med större klokhet.


I detta fall tillkommer att det här rör sig om ett folk som befinner sig under (illegal) ockupation sedan 40 år och som under denna tid systematiskt födmjukats och trakasserats av den makt som man nu skall tvingas formellt erkänna.


Det rör sig om en ockupationsmakt som inte själv definierat sina gränser och som enligt den nuvararande israeliske premiärministerns plan avser att annektera stora delar av det ockuperade folkets mark.


Är det alldeles självklart från moralisk, juridisk och politisk synpunkt att begära av palestinierna att ge ett omedelbart politiskt erkännande av den stat som plågar dem? Det tycker svenska regeringen till sin skam.


Det kan tilläggas att svenska regeringen ständigt säger sig prioritera skyddet av mänskliga rättigheter överallt i världen. Där dessa rättigheter just nu totalt negligeras är de palestinska områdena, liksom Irak. Sverige håller tyst.


Därtill kommer det ovärdiga och dumma förbudet mot kontakter med Hamas, ett beslut också fattat av EU utan svenska invändningar. Beslutet strider mot en av grundprinciperna i svensk utrikespolitik, vilken är att samtalsvägarna alltid skall hållas öppna, vare sig vi i sak är ense eller ej med motparten. Bortsett från viseringsbekymren, vilka skall behandlas enligt Schengenavtalen, bör vi alltså självklart tala med den demokratiskt valda regeringen Hamas.


Slutligen har EU, alltså Sverige, uttalat kravet på utfästelse av den palestinska regeringen att avstå från allt våld mot ockupationsmakten. Härtill är först att säga att Hamas under en period gjorde sig skyldig till otäcka våldsåtgärder, även inne i Israel, som föranledde EU att placera organisationen på den så kallade terroristlistan.


Men under de senaste två åren har Hamas, tills helt nyligen, iakttagit vapenstillestånd. Det var i själva verket hög tid att stryka Hamas från listan. Under samma tid, alltså vapenstilleståndet, fortsatte Israel att låta sin arme oavlåtligen begå mord på palestinska ledare, s k non judicial killings, mestadels genom anfall från luften.


Vad EU och Sverige nu kräver är att Hamas skall avstå från en folkrättslig rättighet. En ockuperad nation har rätt att göra motstånd, även väpnat motstånd, mot ockupationsmaktens militära installationer. Svenska folket nickade godkännande och fröjdade sig när norska motståndsmän sprängde tyska kanonställningar i luften.


Att Hamas har den rättigheten är självklart. En helt annan sak hur klokt det är att utnyttja den i praktiken. Israels motåtgärder är omedelbara och drastiska.


Kort efter EU:s beslut om kraven på Hamasregeringen började världen inse den mänskliga grymheten och den politiska dårskapen i sin politik. Då sattes alla klutar till för att trots amerikanskt-israeliskt sabotage hjälpa till att få fram åtminstone någon hjälp som kan tillåta det lidande palestinska folket att överleva, lite medicin här, lite livsmedel, vatten och elektricitet där.


Till vår heder skall sägas att Sverige konstruktivt medverkat i detta arbete. Lite patetiskt är det ändå att höra svenska regeringsrepresentanter, som varit med om bojkottbeslutet, nu med krokodiltårar stödja hjälpåtgärderna.


De politiska konsekvenserna av bojkotten har varit katastrofala. Hamas har tvungits vända sig till andra arabiska stater och till Iran med bön om hjälp och därmed gjort sig beroende av dess stater. Dess medlemmar, hela de palestinska folket, har i sin förtvivlan radikaliserats.


Mycket talar för att de våldsdåd som Hamas nu åter har börjat delta i har sin orsak just i de emotionellt-politiska reaktionerna på omvärldens, bl a EU:s, omdömeslösa och provokatoriska politik


Jimmy Carter har beskrivit läget så här: "Att bestraffa oskyldiga är ett brott. Oskyldiga palestinier behandlas nu som djur under förevändning att att de är skyldiga till ett brott som är att ha röstat på medlemmar av Hamas."


Och, viktigast av allt, chansen att utnyttja den folkliga legitimitet som Hamas vann genom valet i syfte att så småningom få i gång en process mot överenskommelse och fred har spelats bort. Det är den utveckling som Sverige genom sin principlösa hållning bär en del av skulden till. Vi har skäl att skämmas.


I stället för en överenskommen lösning får vi nu räkna med ett israeliskt diktat där Israel utan egentlig kontakt med palestinierna bestämmer om gränser, östra Jerusalem, bosättningar, flyktingar, vattentillgångar. Riktlinjerna har redan dragits upp i premiärminister Olmerts nyligen tillkännagivna plan.


Kanske blir det någon autonomi för delar av det palestinska området vilka kan kallas för en stat. Vi bör utgå från att ett sådant israeliskt diktat så småningom skulle accepteras av USA. Och EU som inte har något egentligt inflytande kommer nog med svansen mellan benen att lunka efter. Skall vi tyst delta i denna destruktiva politik?


Det kan naturligvis sägas att en annan politik från Sveriges sida inte gör någon egentlig skillnad. Lilla Sverige har föga inflytande. Ja, men vi kunde ändå, om inte annat för vår värdighets skull, någon gång säga ifrån och försöka göra en insats, särskilt som motivet för vår hela vår säkerhetspolitik, i själva verket det enda officiella skälet, är


att vi just till följd av alliansfriheten besitter ökad handlingsfrihet eller, som vår nye utrikesminister uttryckt det, ökad självständighet. Bakom lyckta dörrar i Bryssel har vi säkert sagt många kloka och modiga ord men utåt har vi ansett oss tvungna till total lojalitet mot varje EU-beslut.


Den politik vi medverkar till i Mellersta Östern ligger ett gott stycke från den tradition som representeras av namnen Hjalmar Branting, Tage Erlander, Östen Unden, Dag Hammarskjöld och Olof Palme.


Man kan fråga sig varför det är så tyst i denna viktiga fråga. Ett skäl är givetvis att inget parti vill ha in utrikespolitiken i valrörelsen. Men någon diskussion, någon opposition kan vi väl tillåta oss. /Sverker Åströmhttp://www.democracynow.org/article.pl?sid=06/07/24/1439247
AMY GOODMAN: Today, we're joined in studio once again by Yonatan Shapira. He is a military refuser. Yonatan is a former captain in the Israeli Air Force Reserves.


In 2003 he initiated a group of Israeli Air Force pilots to sign a declaration refusing to participate in aerial attacks on the Palestinian territories. Yonatan is also a co-founder of the group Combatants for Peace. He was with us Friday, and we welcome him back to Democracy Now!

YONATAN SHAPIRA: Good morning.

AMY GOODMAN: It's good to have you with us. On Friday, we had a debate between you and a spokesperson for the Young Meretz, a peace party in Israel around Lebanon. But I wanted to step back today to talk about how you arrived at the conclusions you did, for you, Yonatan, to talk about your personal story. Tell us how you became a soldier in Israel.

YONATAN SHAPIRA: Okay. In Israel, it’s quite obvious that if you are finishing your high school studies, you join the military. I was growing up in a family in military bases.


My father was a squadron commander in the Yom Kippur War in 1973. And my dream was to be a pilot. So, for me it was obvious that I will achieve this dream and I will also contribute to the security of my country.


In history lessons, I didn't learn about the occupation. I learned those beautiful peace and bereavement songs. I learned about the beautiful values, about democracy, peace, justice, equality, freedom, and it took me many years to figure out and to know


that at the same time that I was sitting in the classroom in school, learning all those beautiful values, my country, my military, was occupying and oppressing millions of Palestinians, millions of people that were living without all those beautiful values.


We have so-called democracy for Jewish people or for Palestinians who are living within the 1967 border. But if you live in the Occupied Territories, it's completely apartheid.

AMY GOODMAN: How did you come to this realization?

YONATAN SHAPIRA: You know, it's a long, long process. And during this process, you suffer. You find out things that you do not want to believe. But if I have to point to a few events that really helped me to wake up and to connect all those threads to one understanding


that I must say no publicly, not just going out and not participating in something, but also standing and shouting, “We will not be part of it anymore!” I can refer to two events that happened back in 2002. It was in the middle of the Second Intifada, Al-Aqsa.


The first event I was participating in, I flew a Black Hawk helicopter, and I was called. I was the first helicopter to come to a place where a terror attack took place and many Jewish kids, many Israelis were injured severely, and I flew them with a Black Hawk to a hospital in the center of Israel next to Tel Aviv.


And all the helicopter was full of blood, and the paramedics and doctors tried to work on the patients. And while I was landing in the hospital, I saw underneath a wedding and people were celebrating with the chupa, and the groom --

AMY GOODMAN: This was an Israeli wedding?

YONATAN SHAPIRA: It was an Israeli wedding, and I was completely shocked: how can people be so much disconnected to reality?

AMY GOODMAN: And the kids, how had they been hurt?

YONATAN SHAPIRA: They had been hurt severely by a Palestinian fighter who got in their house and shot all the family. And maybe I will mention something that it's important.


I am very much involved in the giving of support to terror victims in the Israeli side. I was volunteering in an organization named SELAH, which is the Israeli Crisis and Management Center. I saw a lot of suffering of my people.


And what happened a few weeks later after this event when I brought these children to hospital is that the commander of the Air Force and the government decided to assassinate the leader of the Hamas in Gaza Strip, Salah Shahade.


And they ordered a F-16 with a one-ton bomb, that shot -- that dropped this bomb on the house of the Hamas leader in Gaza Strip, killing with him 14 innocent civilians, 14 innocent people, including nine babies.


And although I didn’t drop this bomb and I didn't shoot in my life anyone, but I felt that this, me being part of this system that is causing this harm and this suffering and this killing to innocent people,


it's just the same like being a terrorist in another organization. And those kids who were killed by my fellow pilots and these kids that were killed by this Palestinian fighter are just the same.


And it took me a while to understand that not just these guys down in the wedding were disconnected to reality, but also in the cockpit here inside me was a lot of ignorance, a lot of things that I didn't know.


And then you start to figure out and to learn and to find out all this half-side history lesson that you didn't get. And I realized that in order to change and not just to find a solution for myself, for my soul, for my being able to live with myself, I have to do something publicly.


And I went from one pilot to another, used my connection to the Israeli Air Force military by, you know, people knew my father and I lived in a neighborhood with a lot of pilots, and I found more than a hundred pilots that agreed to cooperate by being silent about that. Just a few of them agreed to sign the petition that I wrote.

AMY GOODMAN: What do you mean, “being silent”?

YONATAN SHAPIRA: It took us about three to four months to recruit all these co-signers on this letter. When you want to do something that will be strong enough, that will shake the Israeli public opinion and the government and the military, you want to find not just one or two pilots who are willing to refuse.


So we found brigadier generals, colonels, Air Force squadron commanders, Apache pilots, F-16, F-15, Cobra, all kind of squadrons from the Israeli Air Force, and all these guys agreed to keep silent while some of us are willing also to put their names on this petition and to refuse publicly.


And as a result of this petition, there was a big uproar in Israel, and all the signers were called to an interview with the commander of the air force, General Halutz, who is now the commander of the Army who is actually leading these criminal attacks on Lebanon.


And in this interview with him, he told me that he's going to discharge me from being a pilot in the Air Force, and I told him that actually I’m willing to be charged by him.


Don't just discharge me, but charge us all in charge of refusing to legal orders, because we are willing to sit in jail if they can show in court that these orders of killing suspects and, by that, killing innocent civilians, is legal. And, of course, they preferred just to let us go, and no one of us was in prison.


And since then, many of us became very active in the anti-occupation movement and in the anti-apartheid movement in Israel. And that's why I’m here today talking to the American people, talking to the Jewish community,


trying to convince them that it's us who have to lead these demonstrations around the world. It's us Jewish people and Israelis and former fighters, former combatants that took part in these wars,


to lead these demonstrations who call for international pressure, who call for sanctions against the Israeli government who is doing these cruel things and brutal things in Lebanon. It will harm us Israelis, it will harm us Jewish people, if you will not wake up now, because it will not continue forever, and someone has to put an end to this.


U.S. Is A Terrorist State
Must Watch -Video Interview with Noam Chomsky
Chomsky: ... Let's take a look at the Middle East, let's take a look at facts. The facts are, for 35 years, there has been a harsh, brutal, military operation. There has not been a political settlement. The reason that there has not been a political settlement is because the United States, unilaterally, has blocked it for 25 years. Just recently, Saudi Arabia produced a highly praised plan for political settlement.


The majority of the American population supports it. The majority of the population also thinks the United States ought to be more active in the Middle East. They don't know that that's a contradiction in terms. The reason that's a contradiction in terms is the following:


In the Saudi Arabia plan is a repetition of a series of proposals, which go back to 1976 when the UN Security Council debated a resolution calling for a settlement, in accord with the Saudi plan, to state settlement on the internationally recognized borders. With arrangements to guarantee the rights of every state in the nation to exist in peace and security within secure and recognized borders.


That was January 1976. OK, that was actually in accord with official U.S. policy. Except for one thing. It called for a Palestinian State in the territories; Israel wouldn't leave the occupied territories. That was vetoed by the US. It was supported by the Arab states, it was supported by the PLO, supported by Europe.


Solomon: Before they even recognized Israel as a state, though.
Chomsky: This was to exist as a state within secure and recognized borders. Nobody talked about recognizing the new Palestinian state, nobody talked about recognizing Israel. Look, is there a possible political settlement today? Has there been one for the last 25 years?


Is it supported by the entire world, including the majority of the American people? The answer to that question is yes. There is a political settlement that has been supported by virtually the entire world, including the Arab states, the PLO, Europe, Eastern Europe, Canada…

Solomon: Didn't Barak put that on the table?

Chomsky: No, he did not!

Solomon: He did not?

Chomsky: What was also supported by the majority of the American people, has just been reiterated by Saudi Arabia. The U.S. has unilaterally blocked it for 25 years. What Barak put on the table, the population doesn't know this, because people like the Western media in Canada in the United States don't tell them. Like, you can check and see how often, you for example, and others, have reported what I just said. Don't bother checking. The answer is zero.


The Barak proposal in Camp David, the Barak-Clinton proposal, in the United States, I didn't check the Canadian media, in the United States you cannot find a map, which is the most important thing of course, check in Canada, see if you can find a map. You go to Israel, you can find a map, you go to scholarly sources, you can find a map. Here's what you find when you look at a map:


You find that this generous, magnanimous proposal provided Israel with a salient east of Jerusalem, which was established primarily by the Labor government, in order to bisect the West Bank. That salient goes almost to Jericho, breaks the West Bank into two cantons, then there's a second salient to the North, going to the Israeli settlement of Ariel, which bisects the Northern part into two cantons.


So, we've got three cantons in the West Bank, virtually separated. All three of them are separated from a small area of East Jerusalem which is the center of Palestinian commercial and cultural life and of communications. So you have four cantons, all separated from the West, from Gaza, so that's five cantons, all surrounded by Israeli settlements, infrastructure, development and so on, which also incidentally guarantee Israel control of the water resources.


This does not rise to the level of South Africa 40 years ago when South Africa established the Bantustans. That's the generous, magnanimous offer. And there's a good reason why maps weren't shown. Because as soon as you look at a map, you see it.

Solomon: All right, but let me just say, Arafat didn't even bother putting a counter-proposal on the table.

Chomsky: Oh, that's not true.

Solomon: They negotiated that afterwards.

Chomsky: That's not true.

Solomon: I guess my question is, if they don't continue to negotiate -

Chomsky: They did. That's false.

Solomon: That's false?

Chomsky: Not only is it false, but not a single participant in the meetings says it. That's a media fabrication . . .

Solomon: That Arafat didn't put a counter-proposal . . .

Chomsky: Yeah, they had a proposal. They proposed the international consensus, which has been accepted by the entire world, the Arab states, the PLO. They proposed a settlement which is in accordance with an overwhelming international consensus, and is blocked by the United States.

Solomon: If you don't talk -

Chomsky: Yeah, they did talk. They talked. They proposed that.

Solomon: Once they walked out of Camp David,

Chomsky: They didn't walk out of Camp David . . .

Solomon: Both camps . . .

Chomsky: No, no, both sides walked out of Camp David.

Solomon: All right, once Camp David disbands, the radicals take over the process, my question is, how do . . .

Chomsky: No, no, the radicals didn't take over the process.

Solomon: You don't think that the Sharon, the right-wing Israeli . . .

Chomsky: No, Barak stayed in power for months. Barak cancelled it. That's how it ended.

Solomon: OK. The problem that people look at now in the Middle East is they say it's spun out of control because the radicals are on both sides now.

Chomsky: No, there's three sides. You're forgetting the United States. The radicals in the United States who have blocked this proposal for 25 years, continue to block it.

Solomon: How do we get back, now, there's so much distrust?

Chomsky: The first way we get back is by trying the experiment of minimal honesty. If we try that experiment of minimal honesty, we look at our own position and we discover what I just described. That for 25 years, the United States has blocked the political settlement, which is supported by the majority of the American population and by the entire world, except for Israel.


The first thing we do is accept the honesty and look at it. We take a look at Camp David and we see how it's the same. The United States was still demanding a Bantustans style settlement and rejecting the overwhelming international consensus and the position of the American people.


We then discovered the United States immediately moved to enhance terror in the region. So, let's continue. On September 29th, Ehud Barak put a massive military presence outside the Al Aqsa Mosque, very provocative, when people came out of the Mosque, young people started throwing stones, the Israeli army started shooting, half a dozen people were killed, and it escalated.


The next couple of days -- there was no Palestinian fire at this time -- Israel used U.S. helicopters (Israel produces no helicopters) to attack civilian complexes, killing about a dozen people and wounding several dozen.


Clinton reacted to that on October 3, 2000 by making the biggest deal in a decade -- to send Israel new military helicopters which had just been used for the purpose I described and of course would continue to be.


The U.S. press co-operated with that by refusing to publish the story. To this day, they have not published the fact.


It continued when Bush came in. One of his first acts was to send Israel a new shipment of one of the most advanced military helicopters in the arsenal. That continues right up to a couple of weeks ago with new shipments.


You take a look at the reports, from say Jenin, by British correspondents like Peter Beaumont for the London Observer. He says the worst atrocity was the Apache helicopters buzzing around, destroying and demolishing everything.


Now, this is enhancing terror, and we may easily continue. On December 14th, the Security Council tried to pass a resolution calling for what everyone recognized to be the obvious means for reducing terror, namely sending international monitors. That's a way of reducing terror.


This happened to be in the middle of a quiet period, which lasted for about three weeks. The U.S. vetoed it. 10 days before that, there was a meeting at Geneva of the high-contracting parties of the 4th-Geneva convention, which has unanimously held for 35 years that it applies to Israel.


The meeting condemned the Israeli settlements as illegal, condemned the list of atrocities -- willful destruction of property, murder, trials, torture. What happened in that meeting? I'll tell you what happened in that meeting. The U.S. boycotted it. Therefore, the media refused to publish it.


Therefore, no one here knows that the United States once again enhanced terror by refusing to recognize the applicability of conventions which make virtually everything the United States and Israel are doing there a grave breech of the Geneva convention, which is a war crime.


These conventions were established in 1949 in order to criminalize the atrocities of the Nazis in occupied territory. They are customary international law. The United States is obligated, as a high-contracting party, to prosecute violations of those conventions.


That means to prosecute its own leadership for the last 25 years. They won't do it unless the population forces them to. And the population won't force them to as long as they don't know it's a fact. And they won't know it's a fact as long as the media and loyal intellectuals keep it secret.


A protracted colonial war. With US support, Israel is hoping to isolate and topple Syria by holding sway over Lebanon

By Tariq Ali

07/20/06 "The Guardian" --- - -In his last interview - after the 1967 six-day war - the historian Isaac Deutscher, whose next-of-kin had died in the Nazi camps and whose surviving relations lived in Israel, said: "To justify or condone Israel's wars against the Arabs is to render Israel a very bad service indeed and harm its own long-term interest."


Comparing Israel to Prussia, he issued a sombre warning: "The Germans have summed up their own experience in the bitter phrase 'Man kann sich totseigen!' 'You can triumph yourself to death'."


In Israel's actions today we can detect many of the elements of hubris: an imperial arrogance, a distortion of reality, an awareness of its military superiority, the self-righteousness with which it wrecks the social infrastructure of weaker states, and a belief in its racial superiority.


The loss of many civilian lives in Gaza and Lebanon matters less than the capture or death of a single Israeli soldier. In this, Israeli actions are validated by the US.


The offensive against Gaza is designed to destroy Hamas for daring to win an election. The "international community" stood by as Gaza suffered collective punishment. Dozens of innocents continue to die. This meant nothing to the G8 leaders. Nothing was done.


Israeli recklessness is always green-lighted by Washington. In this case, their interests coincide. They want to isolate and topple the Syrian regime by securing Lebanon as an Israeli-American protectorate on the Jordanian model. They argue this was the original design of the country.


Contemporary Lebanon, it is true, still remains in large measure the artificial creation of French colonialism it was at the outset - a coastal band of Greater Syria sliced off from its hinterland by Paris to form a regional client dominated by a Maronite minority.


The country's confessional chequerboard has never allowed an accurate census, for fear of revealing that a substantial Muslim - today perhaps even a Shia - majority is denied due representation in the political system. Sectarian tensions, overdetermined by the plight of refugees from Palestine, exploded into civil war in the 1970s,


providing for the entry of Syrian troops, with tacit US approval, and their establishment there - ostensibly as a buffer between the warring factions, and deterrent to an Israeli takeover, on the cards with the invasions of 1978 and 1982 (when Hizbullah did not exist).


The killing of Rafik Hariri provoked vast demonstrations by the middle class, demanding the expulsion of the Syrians, while western organisations arrived to assist the progress of a Cedar Revolution. Backed by threats from Washington and Paris, the momentum was sufficient to force a Syrian withdrawal and produce a weak government in Beirut.


But Lebanon's factions remained spread-eagled. Hizbullah had not disarmed, and Syria has not fallen. Washington had taken a pawn, but the castle had still to be captured. I was in Beirut in May, when the Israeli army entered and killed two "terrorists" from a Palestinian splinter group. The latter responded with rockets.


Israeli warplanes punished Hizbullah by dropping over 50 bombs on its villages and headquarters near the border. The latest Israeli offensive is designed to take the castle. Will it succeed? A protracted colonial war lies ahead, since Hizbullah, like Hamas, has mass support. It cannot be written off as a "terrorist" organisation. The Arab world sees its forces as freedom fighters resisting colonial occupation.


There are 9,000 Palestinian political prisoners in Israeli gulags. That is why Israeli soldiers are captured. Prisoner exchanges have occurred as a result. To blame Syria and Iran for Israel's latest offensive is frivolous. Until the question of Palestine is resolved and Iraq's occupation ended, there will be no peace in the region. A "UN" force to deter Hizbullah, but not Israel, is a nonsensical notion.


Greater Israel: Does it make sense now?
By Abid Ullah Jan

07/19/06 -- -- As Israel pounds Gaza and Lebanon simultaneously, there are no signs of diplomacy to halt the conflict. Bush says, “the best way to stop the violence is to understand why the violence occurred in the first place.”[1] Canadian prime minister says, “I think Israel's response under the circumstances has been measured.”[2]


Above all, the U.S. vetoed Security Council’s call for a ceasefire.[3] Britain also opposed calling for ceasefire[4] and instead Defense Secretary Des Browne ordered for HMS Illustrious and HMS Bulwark to “make ready” for operations off Lebanon.[5] And Blair accused Syria and Iran.[6]


One would think that the United Nations' demand for a cease-fire would have been the most logical and humanitarian call these diplomats could have possibly made. The present role by the U.S. and U.K. is by design. Just when it seemed like neoconservatism was ready for a quiet death, the Zionists provided neoconservatives with an opportunity to get the war they've always dreamed of.


Exerting influence on the Bush administration is a breeze - all it has to be persuaded to do is do nothing. That is exactly the script followed in U.K and Ottawa. Meanwhile the commentators can work the airwaves and drum home the message that Mahmoud Ahmadinejad is orchestrating all the chaos across the Middle East.


It will only be a matter of time before Washington quietly gives the green light for Israeli jets to go screaming towards Tehran -- at least that's the vision William Kristol, Michael Ledeen and their cohorts believe is almost within their grasp.


The Israeli justifications for the escalation of war make no sense unless looked from a broader perspective. The real aim is total dominance over the Middle East and establishing greater Israel. In the final days, the British Empire paved the way for the creation of a Zionist state. Today, the United States is facilitating the emergence of a Greater Israel at the cost of its empire.


The blame for the current Israeli war falls entirely on Israel's friends, who approve occupation, racism, repression and deployment of inhuman methods in the service Zionists hegemonic designs. Myopic thinking and grand deception on the part of the United States and Israel in the last 13 years have led to the beginning of the present final show down in the Middle East.


For 45 years, 1948-93, Zionists’ strategic vision, brilliant planning, Western technological support, and logistical assistance helped it consolidate a state created without any moral, social, political or legal justification. Created on the basis of terrorism, the Zionist state survived through terror and tyranny.


The first American war on Iraq and the unflinching support of pro-Zionists in the U.S. and Europe made Zionists more confident. They started planning for phase two of the project towards establishing Greater Israel. They rightly concluded they had won round one.


The Zionists started round two with gaining as much legitimacy as possible with the deceptive U.S.-led “peace process.” They were aware of the inconvenient fact that they cannot fool all people all the time. They were prepared for the day that is before our eyes today.


Most Arab countries gave up their goal to liberate occupied Arab territories and fell into the trap of ‘land for peace’ rhetoric. After the first war on Iraq, emotions long held in check, fatigue and hubris, came flooding out in Arab capitals. Deciding that they had had enough of war and could end the war on some face saving terms,


Palestinians and other Arabs went for the deceptions of "the peace process" and "disengagement." None of the promises made to them were kept. They permitted the Zionist state to earn some legitimacy and buy time for amassing more weapons of mass destruction and putting plans in order to materialize phase two of the Zionist plan for establishing greater Israel.


In this mishmash of delusions, appeasement and retreat, Israel rapidly lost the left over fears, came to plan false Flag operation and effectively used the Israel lobby in the United States to a total war and occupation of Iraq.[7] The earlier fear of a United Arab front has been replaced with a disdain that borders on contempt. Despite the cosmetic withdrawal from Gaza strip, Israel’s policies of apartheid and ethnic cleansing continued unabated.


For the Phase two of the Zionist totalitarian design, Israel had to build on this foundation of 13 years. It requires that Israel return to the callous, bloody and terrorist work of war and aggression. That means renouncing the deceptive plans of compromise, the fake hopes for good will, the drama of withdrawals.


After more than 120 years of work, Israel is now just one false flag operation away from expanding the war to the remaining hurdles in its way of materializing the dream of a greater Israel.


Three types of visible forces are fully determined to make the Zionist dream of a greater Israel a reality. The forces with unflinching determination are: Zionists, neo-conservatives and Christian radicals.


The neoconservatives have their own Islamophobic agenda. They are looking for a total war on the Muslim world. Israel is just providing them with an excellent opportunity and excuse to bring the United States into the conflict. For example William Kristal writes in Weekly Standard (July 24, 2006):


Why is this Arab-Israeli war different from all other Arab-Israeli wars? Because it's not an Arab-Israeli war. Most of Israel's traditional Arab enemies have checked out of the current conflict. The governments of Egypt, Jordan, Iraq, and Saudi Arabia are, to say the least, indifferent to the fate of Hamas and Hezbollah. The Palestine Liberation Organization (Fatah) isn't a player.


The prime mover behind the terrorist groups who have started this war is a non-Arab state, Iran, which wasn't involved in any of Israel's previous wars…What's happening in the Middle East, then, isn't just another chapter in the Arab-Israeli conflict. What's happening is an Islamist-Israeli war.[8]


Former CIA man James Woolsey, appeared with John Gibson Today and joining in with the neocon chorus he said the U.S. need to attack Syria. He’s said that we are in World War IV since ‘03 as part of a group calling itself "Americans for Victory Over Terrorism."[9] The group was founded by former Education Secretary William Bennett, who took part in Wednesday’s event along with Paul Bremer, a U.S. ambassador during the Reagan administration and the former chairman of the National Commission on Terrorism.


Former U.S. speaker of the House Newt Gingrich said on July 16 that he believed the United State is “in the early stages of World War III.”[10] Endorsing his statement, the editorial of the Christian magazine Trumpet concluded: “As extreme as it might sound, this observation by Newt Gingrich is the truth.”[11]


Pat Robertson and Jerry Falwell,[12] believe Israeli hegemony in the Middle East represents the fulfillment of Biblical prophecy about the coming of Jesus. A prophecy, in their view, can be self-fulfilling: it is, however, their Christian duty to expedite it.[13]


For the Christian Zionists, every rocket that flies into Israel and every bridge that is blown up in Lebanon just brings them one step closer to the end of the world. They consider it unchristian to think only of the innocent Arabs and Israelis instead of the Rapture.


Instead of seeing the silver lining in every storm cloud, to Christian Zionists the storm clouds in the Middle East are the silver linings. It is, thus not surprising, to see the U.S. vetoing ceasefire resolution at the Security Council


With the aforementioned background, the fear of the region heading to a greater war is fast turning into reality. Imagine the aftermath of bombing Syria and Iran. Surrounded and squeezed by the United States and its Allies on all sides, frustrated Arab populations would turn on their aging, sell-out rulers in Jordan, Egypt, Yemen, Qatar, Saudi Arabia, and elsewhere.


Oppressive regimes in the Muslim world would succumb to public demand, and the United States would expands its bloody occupation to other Arab states under the same pretext of fighting “Islamists” and preventing them from erecting an “Islamic empire.”


In the phase two of Zionist totalitarian design, extermination of Arabs in large numbers will take place. Peace would break out with the leftover terrorized and pacified Arabs, and trade would blossom, with Israel occupying almost all of the Middle East and its tourists spending millions in Baghdad, Damascus, Tehran, and Beirut.


Sounds absurd? No more so, perhaps, after all this talk of the impending world war. There are three well-known and basic causes that have made unprecedented bloodshed in the Middle East inevitable. 1: The incompetent United Nations. 2.


The helplessness of the whole world before the Israeli terrorism under the auspices of the U.S. 3. Muslims’ inability to change their status from divided sitting ducks to a united bloc for defending their rights or, at least, making an effective demand for real independence, justice, and equality.


Furthermore, Israel requested the United States numerous times to attack Syria and Iran.[14] “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”[15]—co-authored by Richard Perle, James Colbert, Charles Fairbanks, Jr, Douglas Feith, Robert Loewenberg, David Wurmser, and Meyrav Wurmser—portrayed Syria as the main enemy of Israel, but maintained that the road to Damascus had first to pass through Baghdad.


That part of the plan has already been completed. The initial report of U.S.-Israeli plans for aggression in 2003[16] have already turned to reports about possible nuclear attacks on Iran in 2006.[17]


Keeping these realities in mind, it is hardly logical to deny—unless these trends and initiatives are effectively reversed—that an escalation of conflict and unprecedented bloodshed is imminent, and realization of the dream of a Greater Israel—however ephemeral and tyrannical—is now set to take place within a matter of years, not decades.

Notes

[1] Associated Press, July 15, 2005. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1150886000802&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

[2] http://www.israelnationalnews.com/news.php3?id=107298
[3] Irwin Arieff, Reuters, “US vetoes UN ceasefire call.” URL: http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,19806745-1702,00.html.

[4] Al-Jazeera Report, “Lebanon blames US for UN silence.” July 16, 2006. URL: http://english.aljazeera.net/NR/exeres/6C062C97-F8D0-42B9-89A1-1C4D6963D512.htm

[5] BBC Report: “Two Navy ships bound for Lebanon,” URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5184018.stm.

[6] Associated Press report, “The fact is there are people in that region, notably Iran and Syria, who do not want this process of democratisation and peace and negotiation to succeed.” Guardian, July 16, 2006. URL: http://www.guardian.co.uk/uklatest/story/0,,-5954077,00.html

[7] Israel did not secretly play a key role in the U.S. preparations for a war with Iraq for nothing. John Diamond reported in USA Today (November 04, 2002) that Israel was “quietly helping the United States prepare for a war with Iraq.”

The website, no war for Israel dot com, provides a huge amount of information about the Israeli motivation for pushing the United States into invading and occupying Iraq

[8] William Kristol, “It’s our war,” Weekly Standard, July 24, 2006.

[9] Charles Feldman and Stan Wilson, “Ex-CIA Director: US ‘faces World War IV’,” CNN, Thursday, April 3, 2003 Posted: 5:02 PM EST, http://www.cnn.com/2003/US/04/03/sprj.irq.woolsey.world.war/

[10] “Gingrich: World War III has begin,” Trumpet magazine, July 17, 2006. http://www.thetrumpet.com/?page=article&id=2377

[11] Ibid. “Gingrich: World War III has begin.”

[12] See: Donald Wagner, “Evangelicals and Israel: Theological Roots of a Political Alliance,” The Christian Century, November 4, 1998, pp. 1020-1026. Also: Donald Wagner, “Christian Zionists, Israel and the ‘second coming’,” Information Clearing House, October 09, 2003: http://www.informationclearinghouse.info/article4959.htm.

[13] See URL: http://www.jeremiahproject.com/prophecy/rapture5.html.

[14] Aluf Benn, “Israel to U.S.: Now deal with Syria and Iran,” Ha’aretz, October 7, 2003. See also “Israel Wants U.S. To Attack Syria,” Pravda, April 17, 2003. “U.S. Assures Israel That Syria and Iran Are Next,” News Report, Baluchistan Post, http://www.balochistanpost.com/item.asp?ID=3297.

David Wurmser, chief aide to the then Undersecretary of Defense John Bolton, was already promising Sharon that Syria would be next before even a single shot was fired against Iraq.

As Ha’aretz reported at the time: “U.S. Undersecretary of State John Bolton said in meetings with Israeli officials on Monday that he has no doubt America will attack Iraq, and that it will be necessary to deal with threats from Syria, Iran and North Korea afterwards.”

In February, 2003, Prime Minister Ariel Sharon already demanded action against Syria. At a meeting with a delegation of U.S. congressmen, Sharon handed the Americans their marching orders: “Prime Minister Ariel Sharon said yesterday that Iran, Libya and Syria should be stripped of weapons of mass destruction after Iraq.

‘These are irresponsible states, which must be disarmed of weapons mass destruction, and a successful American move in Iraq as a model will make that easier to achieve,’ Sharon said to a visiting delegation of American congressmen. Sharon told the congressmen that Israel was not involved in the war with Iraq ‘but the American action is of vital importance.’”

[15] The study is available at URL: http://www.israeleconomy.org/strat1.htm. URL Accessed April 11, 2006.

[16] “Israel And U.S. Prepare To Attack Iran” … “Goal is forcing capitulation or risking regional war… ‘There could be very, very serious ramifications in the wake of what’s happened with this air strike by the Israelis in Syrian territory.’

Brent Sadler, CNN. ‘It could be a race who presses the button first (to strike Iran) – us or the Americans’. Israeli Mossad Official” MID-EAST REALITIES - www.MiddleEast.Org – Washington, October 6, 2003. “Israel Weighs Strike To Stop Iran’s Nuclear Weapons Program,” World Tribune, September 25, 2003.

[17] Seymour M. Hersh, “The coming wars: What the Pentagon can now do in secret,” The New Yorker, January 24-31, 2005. Seymour M. Hersh, “The Iran Plans: Would President Bush go to war to stop Tehran from getting the bomb?,” The New Yorker, April 8-17, 2006.

In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.