onsdag, augusti 30, 2006

Skingra dimmorna kring Palestina/Libanonkrigen


Apropå det öppna möte må 4 sept kl 18 Sappören, Sprängkullsg. 25, om situationen i Libanon och Palestina med Monzer Sabini och Ulf Bjereld.


Varför behöver inte Israel betala all förstörelse av Libanons bebyggelse, havsmiljö och infrastruktur? Varför har Israel tillåtits blockera hjälpsändningarna till Libanons hamnar? Varför tillåts Israel fängsla hundratals civila libaneser och palestiner, medan världen larmar högt om att en israelisk soldat tillfångatagits i Gaza under den pågående israeliska belägringen där sedan valet i januari?


Det sitter idag cirka 350 barn i israeliska fängelser, en tiondedel av alla fängslade


Både pojkar och flickor lider efter detta av svår post-traumatisk stress. Deras framtid är hotad, de hamnar lätt i arbetslöshet med svårighet att ens få tillstånd av militärmakten att kunna ta sig mellan de ockuperade områdena och hamnar därför lätt i kriminalitet.


Detta att fängsla, tortera och skada unga palestinier är en av de många metoder som syftar till att kuva den palestinska viljan till motstånd mot ockupationen.


53 procent av den palestinska befolkningen är barn, och de behöver återfå tron på att vara sedda i världen, eftersom deras mänskliga rättigheter idag är obefintliga.


Själva kan vi bara fortsätta att på alla sätt sprida det vi vet om dessa förhållanden och arbeta vidare med att stödja kampen mot ockupationen.


Vi uppmanar därför våra svenska politiker att verka för en handelsbojkott inom EU gentemot Israel med ett stopp för det militära samarbetet inklusive vapensamarbetet med Israel.


Vi kräver också frisläppande av alla de hundratals palestinska och libanesiska fångarna i Israel, civila såväl som politiska.


Vi har tidigare, några organisationer, krävt:

- att den svenska regeringen officiellt fördömer
Israels kidnappning av de palestinska regerings-
och parlamentsledamöterna.

- att den svenska regeringen officiellt kräver frisläppande av tusentals civila i israelisk fångenskap varav hundratals barn.

- att den svenska regeringen omedelbart fördömer Israels angrepp mot Gaza, Libanon och dess civila.

- att den svenska regeringen verkar för att allt militärt samarbete med Israel avbryts.


Vissa frågor utmynnar i moment 22 - Slutar inte politikerna att terroriststämpla Hamas kan man samtidigt inte kräva att de skall frisläppas, eftersom de är "guilty by association" dvs betecknas som terrorister.

Och släpper man inte den tredjedel av Hamas demokratiskt valda regering och de över 20 parlamentariker som idag sitter inspärrade, kan man heller inte tala med dem.

Samtidigt säger våra politiker, att när det gäller Israel så vill de inte ha en fullständig bojkott för att kunna hålla dörrarna öppna för samtal...


Häv alltså EUs terroriststämpling av Hamas - annars terroriststämpla även Israel som inte har en demokratisk konstitution och dessutom har kidnappat demokratiskt valda parlaments-och regeringsmedlemmar i Palestina


Häv bojkotten av Hamas - annars bojkotta även Israel. Det är bara USA-EU som terrorisstämplar Hamas - Inte FN


Häv bojkotten av Hizbollaflaggan - annars bojkotta även Israels flagga


Varken EU eller FN terroriststämplar Hizbollah. Solana: "There is no sufficient data tiring Hizbollah to terroristactivities"


Däremot terroriststämplas Hizbollah av USA, GrBr, Canada, Israel, Australien, Holland


Sedan september år 2000 är det tre gånger fler palestiner som dödats än israeler varav 85% är civila på båda sidor.


EU har ställt tre krav till Hamasregeringen, varav de två första enligt Sverker Åström är folkrättsvidriga.


1 Att Hamas skall erkänna Israel (finns inget stöd för detta krav i internationell rätt för att behöva det) I så fall vilket Israel - inom 1967 års gränser?


2 Att Hamas skall avstå från våld (landet är ockuperat och de har därför rätt att försvara sig enligt FNstadgan).


I så fall bör även Israel avstå från sitt folkrättsvidriga ständiga våld och t.ex respektera barnkonventionen genom att släppa de 300 barnen i israeliska fängelser liksom de politiska fångarna dvs de fängslade parlaments-och regeringsmedlemmarna, libaneser och även israeler!


3 Att Hamas skall respektera ingångna avtal (alla viktiga avtal slöts mellan Israel och PLO- där Hamas inte var med). Sedan Oslaavtalet 1993 (Arafat) har bosättarna på Västbanken grovt sett fördubblats


Varken Likud eller Kadima erkänner i sina program någon självständig palestinsk stat. Likud säger rent ut att man aldrig kommer att erkänna en sådan stat "väster om Jordanfloden" "Arbetarpartiet", Mapai, säger...?


Det finns redan ett avtal, "Fångarnas dokument", som slöts mellan fängslade höga ledare inom både Hamas och Fatah nyligen, som fått deras respektive organisationers godkännande, nämligen att erkänna Israel inom 1967 års gränser.


Med "Fångarnas dokument" erkänner Hamas nu i praktiken Israel inom 1967 års gränser. Man har lagt en "hudna", ett slags moratorium, på kravet om en muslimsk stat - f.ö. med full religionsfrihet "under islams paraply" i hela Palestina (Hamas´ program artikel 6).


I så fall bör man ställa samma krav på Israel, som fortsätter bygga murar och ockupera land sedan fyrtio år tillbaka trots otaliga FNresolutioner.


Krav ISM Sverige vill ställa är bl.a

1) Israel ut ur Palestina och Libanon!
2) Frige Palestiniernas folkvalda ministrar och parlamentariker
3) Avbryt allt militärt samarbete med Israel nu!
4) Stoppa EU:s handelsavtal med Israel nu!


Visst borde det vara väl bekant för våra riksdagspolitiker att Hizbollah inte är terrorstämplat av EU, men däremot av USA, en gammal god vän till Israel.


Det borde också vara väl bekant att 1982, då Israel förra gången anföll Libanon, de lät falangisterna massakrera invånarna i de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i södra Beirut, vilka anklagades för att utgöra ett fäste för PLO. Denna händelse blev upprinnelsen till att Hizbollah bildades.


Hizbollah är alltså en rent libanesisk rörelse med brett stöd bland befolkningen och två medlemmar i regeringen. Efter bombningarna har stödet till Hizbollah vuxit till nästan 90%.


Hizbollah satte nämligen genast igång med uppröjning efter bombningarna och hjälp till befolkningen, medan omvärlden dröjde och nu suttit och diskuterat bidrag på givarkonferensen i Stockholm.


Hizbollas ledare Nazrallah säger i en intervju i As-Safirden den 5 sept att tillfångatagandet de två israeliska soldaterna visserligen utnyttjades av israelerna för att starta kriget, men han anser att det ändå skulle ha ägt rum. "Och det blev till vår och Libanons fördel".


En tredjedel av medlemmarna i den palestinska demokratiskt valda regeringen i Gaza är idag inspärrade liksom ett tjugotal av deras parlamentsledamöter. Palestinerna i Gaza har alltsedan valet i januari blivit utsatta för israeliska övergrepp.


Dagen innan det omtalade tillfångatagandet i Gaza av den israeliska soldaten Gilad Shalit kidnappade israelerna själva en palestinsk läkare och hans bror i Gaza. Men detta har knappast nämnts i våra svenska media. Smygrasismen lurar med andra ord under vår vackra fasad.


Apropå den givarkonferens som i dagarna äger rum i Stockholm


Efter det att Israel (med benägen hjälp av USAs klusterbomber) återigen bombat sönder Libanon. Och FN larmat om att Israels spridit hundratusentals livsfarliga små sprängladdningar även 72 timmar efter att samtal om eldupphör inletts..


Nedanstående är vad två fd turkiska resp japanska Mänskliga Sköldar i Irak initierat för att fästa världens uppmärksamhet mot den serie krig som världens största krigsmakt med benägen hjälp från Israel satt igång. Till sitt stöd har de en av de stora freds-och miljömecenater som finns i Japan.


Vi behöver inte vara många, vi kan göra en hel del ändå för fred och rättvisa! Uppropet nedan är från de 1000 peace boat aktivisterna riktat till det turkiska parlamentet


Peace Boat and Turkish NGO Joint Statement re Lebanon - Peace Boat Draft - August 25


Peace Boat has united with Turkish NGOs to voice the need for the ceasefire declared by the UN Security Council (Resolution 1701) to be upheld by both sides of the conflict, for those responsible for the conflict to be held accountable by international law, and for urgent humanitarian aid for the victims to be allowed to be carried out immediately without hindrance.


During the Israeli attacks between July 12 and August 14, an estimated 1,184 Lebanese - mostly civilians - were killed.


A further 970,000 Lebanese, around 25% of the population, were displaced.


Israel's attacks caused the destruction of thousands of homes, as well as civilian infrastructure such as bridges, roads and water treatment plants that will take years and cost billions of dollars to reconstruct.


Attacks on the Jiyyeh power utility south of Beirut also led to a serious oil slick, resulting in an environmental disaster with critical impact on both the Lebanese peoples' livelihoods and the natural habitat.


In accordance with other human rights groups, we believe that these attacks were a deliberate destruction of civilian infrastructure, constituting war crimes in violation of international law.


Israel's attacks also prevented aid workers from reaching the affected areas, rendering the delivery of urgent humanitarian aid impossible.


Although the ceasefire has come into effect, it is still fragile. Thousands of civilians remain displaced and in urgent need of aid.


Furthermore, Lebanon now faces the emergency situation caused by the danger of unexploded Israeli cluster bombs. A clear violation of the Geneva Convention, these bombs continue to kill Lebanese civilians, including children and rescue workers, even after the declaration of the ceasefire.


Numerous breaches of the ceasefire have also been recorded, including Israeli air violations as recently as August 22 and clashes between Hezbollah and the IDF.

We insist that:

o The ceasefire be unconditionally observed by both sides

o The international community must ensure that urgent humanitarian aid can be carried out without hindrance, and that efforts are made to reconstruct the destroyed Lebanese civilian infrastructure and livelihoods.

This must include a demining of the cluster bombs remaining from Israel's shelling attacks, which continue to endanger lives.

o Those responsible must be held accountable under international law

o Israel follows UNSC Resolutions 242 and 338. The Israeli occupation of Palestine is at the roots of the conflict in the Middle East,thus we strongly appeal for Israel to obey these resolutions and end the occupation.


We convey our strongest wishes for a comprehensive and just peace for the entire Middle East region. We as Global Peace and Justice Coalition of Turkey urge our government about sending troops to Lebanon.


We believe that we should not send troops to Lebanon. We should send food, aid, medicine, basic needs of those who were affected from war. anm: Turkiet är djupt involverat med USA/Israel i denna konflikt.


fredskoalitionen@yahoogroups.com

pg 4064380-1

medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200 kr

söndag, augusti 27, 2006

Seminarier, cirklar och antikärnvapenresa om hållbar fred


Är framtiden hotad - Olja, krig och klimat?
27 sept kl 19 Mediatrappan ABF

Professorn i islamologi Jan Hjärpe visar hur medias bild av den muslimska världen påverkar dess syn på oss här i Väst. Fredsforskaren Jan Öberg tecknar närgånget de krigshot som tornar upp sig vid horisonten nu när kampen om oljan hårdnar. Chalmers Resursteoris Martin Persson kompletterar bilden med klimatuppvärmningens effekter, vilka samtidigt ger upphov till en hård kamp även om andra resurser än oljan. arr Fredskoalitionen Göteborg/ Gröna Korset


Är världsfreden hotad?
31 oktober Stadsbibliotekets Hörsal kl 18

Sven-Eric Liedman är en känd och respekterad professor i idé-och
lärdomshistoria Han har från början intagit en kritisk hållning till Irakkriget och är en flitig samhällsdebattör i fredsfrågor.
SENSUS i samarbete med Fredskoalitionen Göteborg.


Vad kan vi göra åt framtiden? Är världsfreden hotad?
tor 2/11, 16/11, 30/11 SENSUS Södra Hamng.29

Även i denna cirkel med föranmälning ger prof Sven-Eric Liedman
sitt bidrag, doc Amanda Peralta, Tonia Moya Gröna Korset
SENSUS i samarbete med Ingrid Ternert, Fredskoalitionen Göteborg

Amanda Peralta är docent i idéhistoria och kom 1977 som politisk flykting till Sverige, men är ursprungligen från Argentina, där hon deltog i den politiska kampen mot olika militärdiktaturer.

Tonia Moya är ordförande i Grona Korset Sverige, en internationell miljöorganisation där Mikhail Gorbachev är ordförande. Tonia med visdom och livserfarenhet har bl.a stått för research och idé till Annika Doppings populära TVprogram "De visa Indianerna".

Ingrid Ternert har ett stort och aktivt fredsengagemang, bl.a varit 8 mån i Irak

Faslane 365 - är fortfarande platser kvar på resan

11-20 oktober ordnar nätverket Ofog en resa till Skottland för att vara med i kampanjen Faslane 365. Kampanjen samlar mängder av olika grupper för att blockera Storbritanniens kärnvapenbas Faslane ett helt år.

Det är dags att göra de här terrorvapnen till historia!Det finns fortfarande platser kvar på bussen, så skynda på att betala! Anmälningsavgiften på 200kr sätter du in på postgirokontot (444414-7) samtidigt som du anmäler dig. När du betalat dessa 200kr har du en garanterad plats på resan.

Resterande 1500 vill vi att du betalar så fort du har möjlighet, men senast den 7 september. Då måste vi nämligen betala färjan. Om du inte har möjlighet att betala före dess, kontakta oss. Anmäl dig så snart som möjligt till faslan365@ofog.org eller tel 0733 815361

Om svensk vapenexport och Chomsky om det verkliga skälet


Svensk vapenexport har ökat fyra år i rad, inte minst till krigförande länder

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,870315,00.html
...Riksdagsledamoten Veronica Palm (s) är en av dem som har ansvaret för att svenska företag får sälja vapen till USA och Storbritannien - trots att de tillsammans med Sovjetunionen toppar listan över de mest krigiska staterna de senaste femtio åren.


När hon intervjuas i Svenska Dagbladet förklarar hon att ibland måste man göra undantag. För det första har Sverige ett "nationellt intresse att fortsätta försvarssamarbetet".


För det andra anser Palm "att de är demokratier står då över att de är krigförande." Det är oklart vad hon menar, men antagligen handlar det om att bevara ett par tusen jobb i krigsindustrin och att få köpa amerikanska vapen i gengäld.


...Bofors informationschef Christer Henebäck talade entusiastiskt om en ny granat : "Om pjäsen ska träffa en bro och man ser att en skolbuss är på väg upp på bron kan man styra ut granaten i skogen." Där fick krigsindustrins kritiker svar på tal. Svenska vapen är humana, dödar inte skolbarn.


Fredkoal anm: Fortfarande saknas en utredning om det amerikanska Raytheon-Bofors samarbetet om den GPSstyrda svenska granaten Excalibur och hur Riksdagen kunnat godkänna en tidigarelagd export till krigets Irak.


Med tanke på alla de irakiska marknader som drabbats av dylika granatexplosioner och bidragit till att elda på "det sekteristiska våldet".http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=569
"Vi har bevisen att regeringen vilseförde riksdagen om Israel"


Flygplanstillverkaren Saab bestämde sig tidigt för att förse de Jas Gripen-plan som exporteras till andra länder med israeliska vapensystem. Försvarsminister Leni Björklund förnekade dock sådant samarbete i en riksdagsdebatt


Men vi har dokument som visar på israeliska komponenter i Export-Gripen, skriver bland andra Per Gahrton, ordförande för Palestinagrupperna i Sverige. (KORTAD)


Sveriges "begränsade" import av krigsmateriel från Israel uppgick till hela 150 miljoner kronor under åren 2000-2004. Under samma tid gjordes ett fyrtiotal tjänsteresor till Israel i FMV:s regi och israeliska militärer åkte i skytteltrafik till Sverige. Samtidigt "lånades" svenskt krigsmateriel ut till israeliska vapenproducenter.

En pinsam bild framkommer av ett ytterst intimt och långtgående vapensamarbete, som regeringen inte vill skall bli allmänt känt.


Sverige deltog också i den andra internationella konferensen om så kallad lågintensitetskonflikter i Tel Aviv. Svenskarna fick lyssna på föredrag av israeliska officerare om "stads- och gerilla krigföring", alltså den som Israel bedriver i Gaza och Libanon.


"Intresserade gäster" kunde också följa med på en endagsutflykt till "norra delen av Israel". Att Golan-höjderna enligt internationell rätt inte är en del av Israel utan en ockuperad del av Syrien framgår dock inte av programmet.


Försöken att vifta bort och tona ner gäller också placeringen av en svensk militärattaché i Tel Aviv. Normalt biträder han svenska myndigheter vid inköp av krigsmateriel. Men inga särskilda riktlinjer tycks ha lämnats som förbjuder befattning med krigsmaterielärenden.


Vid den socialdemokratiska partikongressen 2005 antogs en programskrivning som går ut på att samma regler bör gälla för import av krigsmateriel som för export. Sveriges långtgående vapensamarbete med Israel är alltså en skam.


http://ulfbjereld.blogspot.com/ ur prof Ulf Bjerelds blogg

- Den lag som reglerar valen till Knesset (Basic Law: The Knesset) är mycket tydlig i att endast partier som inte motsätter sig "staten Israels existens som det judiska folkets stat" (¤ 7A) får kandidera.

- I en studie från slutet av 1990-talet uppskattade människorättsorganisationen B"Tselem att 85 procent av alla politiskt misstänkta palestinier utsatts för tortyr, även barn.

- Israel gör anspråk på att vara en demokrati i dag. Negativ särbehandling av landets medborgare efter etniska skiljelinjer är inte förenligt med demokrati.


Om fred i Mellanöstern är en intressant valfråga-
"Lars Ohly och Kamrat fyra procent"


...Enligt den senaste Temo-mätningen skulle Vänsterpartiet endast få 3.6 procent av rösterna om det var val i dag och därmed hamna utanför riksdagen. I ett något ogenomarbetat Rapport-inslag i dag anges Lars Ohlys starka kritik av Israel som en viktig faktor till de dåliga opinionssiffrorna.


Så är det nog inte. I de SOM-undersökningar som undersökt svenska folkets åsikter i Palestinafrågan är det just vänsterpartisterna som är mest kritiskt inställda till Israels agerande, och även mest positivt inställda till palestiniernas sak (se t ex min artikel på DN Debatt 25/4 -05).


Överlag har Israel i dag en mycket svag ställning i svensk opinion och till och med Lars Leijonborg och Fredrik Reinfeldt har kritiserat Israels krig i Libanon.


Däremot är utrikesfrågor sällan eller aldrig några valvinnarfrågor. Lars Ohly har valt att fokusera sin retorik väldigt hårt på just utrikesfrågorna, och fått stort genomslag i media för sin kritik av regeringens Mellanösternpolitik. Men han har inte alls fått samma uppmärksamhet i tex de ekonomiska frågorna.


Ohly kommer nu visserligen att hålla fast vid sin starka kritik mot Israel - men framför allt ge betydligt mer utrymme åt Vänsterpartiets linje i de traditionella vänster-högerfrågorna.


Vänsterpartiet trillar inte ur riksdagen. De dåliga opinionssiffrorna kan paradoxalt nog bidra till att medias intresse för partiet ökar och partiet kommer ytterligare i blickpunkten. Det finns utrymme för ett politiskt parti till vänster om socialdemokraterna, och nu när Fi inte tycks nå några större valframgångar kommer den samlade vänsterns styrka tillsammans med stödröster från Kamrat fyra procent att räcka till förnyad riksdagsplats.

"Vakta den jäveln så den inte smiter så sticker vi och hämtar hjälp!!!"

On the US-Israeli Invasion of Lebanon - by Noam Chomsky
Standardversionen att juli 2006 års invasion kom av en legitim ilska över tillfångatagandet av två israeliska soldater stämmer inte. Det är cyniskt bedrägeri.


08/24/06 "ZNet" --The US-backed 1982 Israeli invasion described in Israel as a war for the West Bank, to put an end to PLO calls for a diplomatic settlement (with the secondary goal of imposing a client regime in Lebanon).


The July 2006 invasion falls generally into the same pattern. The actual record is quite different: For over 30 years, Washington has unilaterally barred a peaceful political settlement


1971 Egyptian offer of a full peace treaty with Israel,Washington supported Israel’s stand force, not diplomacy. It was only 8 years later, after a terrible war and great suffering, that Washington agreed to Egypt’s demand for withdrawal from its territory.


The Gaza “disengagement” was openly announced as a West Bank expansion plan. Having turned Gaza into a disaster area, sane Israeli hawks realized that there was no point leaving a few thousand settlers taking the best land and scarce resources, protected by a large part of the IDF.


It made more sense to send them to the West Bank and Golan Heights, where new settlement programs were announced, while turning Gaza into “the world’s largest prison,


West Bank “Convergence” -annexation, cantonization, and imprisonment. With decisive US support, Israel is annexing valuable lands and the most important resources of the West Bank (primarily water), as Israel takes over the Jordan Valley,


Hence about 80-85% of the wall is illegal, as is the entire “convergence” program.


Currently, the US and Israel demand that Hamas accept the 2002 Arab League Beirut proposal for full normalization of relations with Israel after withdrawal in accord with the international consensus. The proposal has long been accepted by the PLO, and it has also been formally accepted by the “supreme leader” of Iran, Ayatollah Khamenei.


Sayyed Hassan Nasrallah has made it clear that Hezbollah would not disrupt such an agreement if it is accepted by Palestinians. Hamas has repeatedly indicated its willingness to negotiate in these terms.


The US and Israel forcefully reject this proposal, and are alone in doing so among relevant actors. Furthermore, they reject it not merely in rhetoric, but far more importantly, in deeds. The only meaningful support for Palestinians facing national destruction is from Hezbollah.


For this reason alone it follows that Hezbollah must be severely weakened or destroyed, just as the PLO had to be evicted from Lebanon in 1982. But Hezbollah is too deeply embedded within Lebanese society to be eradicated, so Lebanon too must be largely destroyed.


An expected benefit for the US and Israel was to förhöja trovärdigheten av threats against Iran by eliminating a Lebanese-based deterrent to a possible attack. But none of this turned out as planned.


Much as in Iraq, and elsewhere, Bush administration planners have created catastrophes, even for the interests they represent. That is the primary reason for the unprecedented criticism of the administration among the foreign policy elite, even before the invasion of Iraq.


“Stability” =obedience is undermined by states that do not strictly follow orders, secular nationalists, Islamists who are not under control (in contrast, the Saudi monarchy, the oldest and most valuable US ally, is fine), etc.


Since 1967, it has been assumed that Israel can play this role, along with other “peripheral” states. Israel has become virtually an off-shore US military base and high-tech center,


one of the leading principles of foreign policy since World War II (and for Britain before that): to ensure control over Middle East energy resources, “a stupendous source of strategic power” and “one of the greatest material prizes in world history.”


The standard Western version is that the July 2006 invasion was justified by legitimate outrage over capture of two Israeli soldiers as when Palestinian militants captured an Israeli soldier, Gilad Shalit, on June 25. That too elicited huge outrage, and support for Israel's sharp escalation of its murderous assault on Gaza.


The scale is reflected in casualties: in June, 36 Palestinian civilians were killed in Gaza; in July, the numbers more than quadrupled to over 170, dozens of them children.


Cynical fraud, the reaction to Israel's kidnapping of two Gaza civilians, the Muamar brothers, one day BEFORE, on June 24. They disappeared into Israel's prison system, joining the hundreds of others imprisoned without charge -- no reaction,


because such crimes are considered legitimate when carried out by “our side.Israel”- the imperial mentality that is so deeply rooted in Western moral and intellectual culture as to be beyond awareness.


fredskoalitionen@yahoogroups.com
pg 4064380-1
medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200 kr
Samt mailadress

måndag, augusti 21, 2006

En grammatik för den starkes rätt att vilseleda

Tro nu aldrig på någonting som skrivs om al-Qaida
ur Jan Guillous kolumn i Aftonbladet 2006-08-20


...men roligaste expertbevis på att det var Usama bin Ladin som låg bakom den fruktansvärda attack som inte inträffade (av 24 brittiska terrorister som gripits just innan de skulle genomföra
en hel serie flygplanssprängningar med intressanta flaskbomber) publicerades pinsamt nog i Aftonbladet:


"Om den går som en anka, pratar som en anka och ser ut som en anka - då finns chansen att det också är en anka." Experten menade dock inte en tidningsanka. Han menade al-Qaida.


Man måste nog se på denna ankbevisning med stor skepsis.Om de brittiska myndigheterna gripit terrorister i incheckningsköerna på Heathrow, med nappflaskor och allt, så hade jag varit benägen att tro på historien.


Men ett par dagar efter den stora händelsen meddelades att brittisk hemlig polis hade gjort razzia hos 42 misstänkta (det vill säga muslimska) familjer, gripit 24 personer och beslagtagit två pistoler. Ingenting om sprängmedel.


Men två pistoler skulle sannolikt bli det ungefärliga resultatet om polisen i Stockholm gjorde razzia och husrannsakan hos 42 familjer i Rinkeby likaväl som på Östermalm.


Och om man just gripit 24 terrorister med lömska bombflaskplaner, varför skulle helvetet då bryta ut på flygplatserna? Inte skulle väl de misstänkta som av en eller annan anledning slunkit ut ur nätet komma på idén att nu var det dags att omedelbart ta sig ut till flygplatsen?


Det luktar skunk om hela historien. Och för bara två månader sedan gjorde de brittiska myndigheterna en liknande razzia, varvid man sköt en person till döds, utan att någon förbrytare kunde infångas. Hur mycket än "terroristexperterna" i medierna höll sig framme och intygade ditt och datt om al-Qaida.


För framför allt brittiska och amerikanska myndigheter är det
av stor betydelse att övertyga allmänheten om att man är framgångsrik i kriget mot terrorismen. Och att kriget är en absolut nödvändighet. Därav kommer denna vitglödgade iver att hela tiden hota de egna medborgarna...


...Tro aldrig på någonting som skrivs om al-Qaida. Någon sådan internationell terroristorganisation existerar inte - då hade den varit sprängd för länge sedan. Tro aldrig på tidningsartiklar som innehåller orden "kopplingar" eller Usama bin Ladin.


Tro aldrig på tvärsäkra förutsägelser av "terroristexperter"- de
vet lika lite som ni själva. Men de hittar på - Usama lär ju aldrig dementera. Tvivel och sund skepsis är just nu enda fungerande självförsvar.


Gaza - De som går den politiska vägen kidnappas
ur Helle Kleins blogg i Aftonbladet 2006-08-21


...Nästan dagligen gör israelisk militär räder som krossar hus
och människoliv. I helgen kidnappades ännu en politiker – den palestinska vice premiärministern Nasser al-Din al-Shaer. Minst
8 ministrar och 26 parlamentsledamöter sitter fängslade. Talmannen togs tillfånga för någon vecka sedan. Med vilken rätt kan ett land ta ett annat lands folkvalda politiker?


Det är de moderata Hamasmedlemmarna, de som vill gå den politiska vägen, som kidnappas. Helgens tillfångatagande blev ännu ett avbräck i den politiska processen. President Abbas och premiärminister Haniyeh hade just påbörjat förhandlingar om
en samlingsregering mellan Fatah och Hamas.


I juni, när de båda rörelserna var överens om Fångarnas dokument, kidnappades den israeliska soldaten. Israels svar blev fullt krig mot Gaza och massingripanden mot palestinska politiker.


I förra veckan, under den sköra vapenvilan, avvärjdes ett israeliskt mordförsök på Hamasledaren Kahled Mashaal.
Israel har upprättat dödslistor över palestinska toppolitiker.


Statsterrorism kallas demokrati.

Ockupation kallas självförsvar.

Folkrättsbrott kallas säkerhetsåtgärd.

Förtryck kallas fredsinitiativ.

Så lyder grammatiken för den starkes rätt.


Kärnvapen Offentlig hearing med Göteborgs kommunpolitiker söndag 27 augusti 2006 kl 17.00 – 20.00 Vasagatan 26-30, Betlehemskyrkans 1 tr arr: Yrkesgrupperna mot kärnvapen

Seminarium den 27 sept kl 19 på ABF Göteborg i samarbete med Gröna Korset "Är framtiden hotad? Olja, krig och klimat" med professor i islamologi Jan Hjärpe, fredsforskaren Jan Öberg
och Martin Persson vid Chalmers Resursteori


fredskoalitionen@yahoogroups.com

pg 4064380-1
medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200 kr
och din mailadress

torsdag, augusti 17, 2006

Krigssummering ur de olika parternas perspektiv

Apropå vårt eget seminarium- organiserat tillsammans med
Gröna Korset och ABF Göteborg "Är framtiden hotad?
Olja, krig och klimat" med professor i islamologi Jan Hjärpe,
fredsforskare Jan Öberg och Martin Persson vid Chalmers
Resursteori onsdagen den 27 sept kl 19 på ABF i Göteborg
Seymour Hersh´artikel ur veckans the New Yorker beskriver
hur USA hjälpte Israel att planera attacken på Libanon och
att vicepresident Dick Cheneys var övertygad om att det
kunde tjäna som ingång till en attack mot Iran


Axplock ur Petter Larsson Aftonbladet 060816 om FNs resolution
...Varför skapas denna buffertzon enbart på libanesiskt område? Och inte också på israeliskt? Vidare tas för givet att det är omvärlden - the international community - som ska betala för krigsförstörelsen.


...Slutligen säger resolutionen - helt rimligt - att inga vapen får säljas till Hizbollah, som också ska avväpnas. Men inget om beväpningen av Israel.


...Men Israels krig har onekligen lönat sig: någon annan får bevaka, någon annan får betala, och motståndaren avväpnas. Det är den starkes fred, skapad på marken, välsignad av FN.


Apropå den för invånarna i Polen kända följsamheten hos sin regering gentemot USAs önskemål - särskilt försvarsministern som mest tycks befinna sig utomlands, särskilt i London. Och den amerikanska planen på att förlägga antirobotbaser just i Storbritannien, Polen och Tjeckien


Axplock ur Lars Engström Europablogg i Aftonbladet...USA vill bygga tio antirobotsystem i Europa fram till år 2010...Per Gahron måste vara på semester. Eller så har Lars Ångströms linje i Miljöpartiet upphävt den gamla kritiken mot EU:s militära utveckling.


Annars är det svårt att förstå Miljöpartiets tystnad om planerna på ett europeisk missilförsvar. Och om den franska försvarsministerns tal om en europeisk kärnvapenstyrka.


Axplock om Israel ur SvD 17 augusti 2006 Bitte Hammargren
Stridspiloten som vägrar kriga


Tel Aviv: Förhandlingar med arabländerna är det enda som kan ge Israel säkerhet i längden. Det är också bästa sättet att begränsa hoten från Iran. Det menar en liten men aktiv opinion bland Israels judiska majoritet.


Bland dem finns några "refuseniks", militärer som vägrar tjänstgöra på Västbanken och Gaza och nu även i Libanonkriget.


Yonatan Shapira är stridspilot i det israeliska flygvapnet, eller rättare sagt: han är före detta. För tre år sedan var han en av 27 israeliska stridspiloter som undertecknade ett brev där de förklarade att de vägrade delta i flygvapnets "olagliga och omoraliska" attacker på ockuperat palestinskt område, eftersom oskyldiga civila dödades.


Undertecknarna var inte många, men de tillhörde en militär elit och brevet slog ned som en bomb. Yonatan Shapira som då var kapten fick sparken från flygvapnet. I dag arbetar han som helikopterpilot med civil räddningstjänst och studerar freds- och konfliktforskning.


...Yonatan Shapira ser dock inga militära lösningar på israelernas behov av säkerhet. - Vi måste göra allt vi kan för att begränsa problemet Iran genom att sluta fred med våra arabiska grannar och låta en palestinsk stat upprättas. Det skulle göra det mycket lättare för oss att hantera Iran.

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=06/08/16/148228
prof AMAL SAAD GHORAYEB författare till "Hizbu'llah: Politics and Religion"


...the main sticking point was that Israel had refused to withdraw until those foreign troops arrived and Hezbollah had refused to stop fighting until the Israelis left,

but in fact what we've witnessed over the past two days is that there’s been a great number of refugees who have returned to their homes, and I think, therefore, it's not in the interest of either side to escalate the situation.

...It’s a very interesting political culture you’ve got in these Shiite strongholds. I think they're very much used to being targeted by Israel. And they're also, as I said earlier,

they have full confidence that their homes will be restored, and they feel an incredible sense of pride and dignity, and I think that's really what underlines this entire conflict.


journ DECLAN WALSH the Guardian

...People are incredibly proud of what they see as the achievement of Hezbollah in taking on what they call the most powerful army in the Middle East and defeating it.

So even though, you know, I’ve spoken to numerous families standing in the rubble of their homes, having suffered great loss, but they will tell you that for them, this is victory.

They feel that despite all this great destruction, this is a price that they think is worth paying.

...Even though the ceasefire certainly is holding, against many people's expectations, but in some places, it's a very intense ceasefire, and both sides are eyeing each other very wearily, I think.fredskoalitionen@yahoogroups.com

pg 4064380-1
medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200 kr
Skriv också mailadress

måndag, augusti 14, 2006

Dags att ställa starkare krav till våra politiker!Eldupphör sägs ha ingåtts i Libanon. Då är det hög tid att se framåt, för ingenting är garanterat så länge USA och Västvärlden stöder eller lägger sig platt för Israels återkommande övergrepp mot palestiner och libaneser.


1982, då Beirut också befann sig under israelisk ockupation, massakrerade libanesisk kristen milis (falangisterna) hundratals palestinska flyktingar i de båda lägren. Detta skedde under Ariel Sharons tid som israelisk försvarsminister. De som försökte fly lägret tvingades vända tillbaka av de israeliska trupperna som från sina positioner från kullarna runt Sabra och Shatila hade utmärkt uppsyn över det som skedde.


Från Eva Hammad som själv arbetade som sjuksköterska 1982 under det falangist- israeliska anfallet mot de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila i södra Beirut och då själv blev svårt skadad.


"Jag tycker at varje förslag på krav till den svenska regeringen också måste innehålla ett krav på att Sverige ska arbeta för att en Palestinsk stat värd namnet blir livsduglig och kan ta emot sina landsflyktiga invånare", skriver hon.


"De som lever i flyktingläger sedan nära 60 år tillbaka för att de är fördrivna från sitt hemland måste få sin framtidstro tillbaka. Det är en del av hela problemets lösning, och orsaken till att krig förs mot Israel av motståndsrörelser"


Från Eva Myrdal red FIB/K som nu går ut med ett upprop tillägnat kommande svensk regering


"Vem kommer att driva frågan om att Sveriges regering inte skall gå med på att "vi" skall skicka trupp till den "multinationella styrkan" som skall komma efter de FN-trupper som nu skall "stötta" Libanons armé? Vapenembargo - Hizbollah skall inte få vapen - men Israel!!!


Multinationell styrka i Israel - vid gränsen till Libanon, Gaza och Västbanken. Det kunde däremot vara en idé. Men nedanstående upprop har mer begränsade krav."


Fredsuppropet 2006
För en annorlunda utrikes- och försvarspolitik!
Sverige gör vapenaffärer med Israel, svenska vapen används mot Iraks befolkning, svenska trupper agerar under NATO:s ledning i Afganistan och svenska medborgare utsätts för godtyckliga övergrepp i kriget mot terrorismen. Fredsuppropet 2006 är ett allmänt upprop för en kursändring inom svensk utrikes- och försvarspolitik. Uppropet ställer följande krav på den kommande regeringen:


Ingen mer svensk vapenhandel!
Sverige ska verka för internationell nedrustning!
Ingen mer terroristjakt på rättsäkerhetens eller den personliga integritetens bekostnad!
Sverige ska försvara medborgerliga rättigheter!
Inget mer militärt samarbete med krigförande länder eller kärnvapenländer!
Sverige ska verka för fred och solidaritet!


Läs och skriv under hela uppropet på http://www.fredsuppropet.se
Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till den nya regeringen efter valet. Sprid det här uppropet till så många som möjligt. Tillsammans kan vi visa att Sveriges befolkning vill ha en politik som sätter fred, nedrustning och mänskliga rättigheter i första rummet!


http://www.newyorker.com/fact/content/articles/060821fa_fact
Läs gärna hur kriget mot Libanon planerats sedan länge i Israels intresse och USAs inför ett kommande krig mot Iran

WATCHING LEBANON
Washington’s interests in Israel’s war.
by SEYMOUR M. HERSH
Issue of 2006-08-21

onsdag, augusti 09, 2006

the Nation on the Iraqi peace process and Lebanon still on war


http://www.thenation.com/doc/20060814/iraq_is_dying
August 9, 2006 The Nation

Iraq Is Dying
Tom Hayden

.....
Sunnis fear escalating attacks on their civilian population if the streets are dominated by the Badr militia after the Americans leave.


They feel pressured by the Americans to abandon their aspirations for a unified Iraqi state, accept minority status in a partitioned country, or join as partners with their American occupiers to fight against pro-Iranian or Al Qaeda forces in Iraq.


The raging war in Lebanon has reinforced Iraqi paranoia that the United States, Britain and Israel intend to divide the Middle East into quarreling sects. Dr. Saleh al-Mutlaq of the Sunni-based Iraqi National Dialogue Front, which lost 100 campaign workers in killings during last year's election, said,


"Lebanon could be even easier to send into civil war than Iraq." On the other hand, the US-backed Shiite coalition in Baghdad is loudly supporting its Shiite brethren in Lebanon's Hezbollah.


Not only are the complexities mind-boggling, but the pressures on the insurgents and Sunni organizations are beyond anything described in the mainstream American media. For example, on the flight home I met an American contractor with thirty years of security experience,


who is a counselor to the top Sunni official in the new Iraqi government. "There are 10,000 or 12,000 Sunnis, mainly teachers, lawyers and professionals, being held without charges in Iraqi prisons, and the [Iraqi] guards are drilling holes in them," he said bitterly.


Of course, there are Sunni or foreign militias attacking the Shiite population as well, but the Sunni minority neighborhoods bear the brunt of attack. One member of Parliament, a Sunni, told us that "half of my friends have been kidnapped." She lives most of the year in Jordan, returning only for parliamentary sessions.


At least 4 million Iraqis like this parliamentarian have become refugees since 2003, with 3 million sheltered in Syria, 1 million in Jordan and many thousands more living in various places from the United Arab Emirates to Europe...


Antiwar candidates, alongside the peace movement, can offer a defensible alternative, as the interviews in Amman show, including:


1. A declaration by the United States of its intention to withdraw troops within a fixed timetable, including no permanent bases.


2. A parallel commitment to fix as many mistakes as possible in the same timetable.


3. An amnesty for Iraqi nationals who have fought against the occupation. If a US withdrawal timetable is agreed, the foreign jihadists will lose the margin of support they currently have.


4. An end to Paul Bremer's de-Baathification policy and restoring former military and other professionals to security and civic roles.


5. Termination of US support, training, financing or advising of sectarian militias.


6. A paradigm shift away from neoconservative extremism toward diplomatic and political solutions to the region's problems.


7. International efforts to rebuild Iraq after fifteen years of sanctions, bombardment, invasion, war and civil war.


The most contentious of these points concerns amnesty for Iraqis who have fought the occupation...Apropå...
de båda stormakternas första utkast i FNs säkerhetsråd som fick hård kritik från Libanon och arabstaterna, därför att där inte fanns något krav på att Israel skulle dra bort sina egna trupper från libanesisk mark efter ett eldupphör.


Hizbollah däremot backar upp förslaget att sätta in Libanesiska armén i södra Libanon, efter att de israeliska styrkorna dragit sig därifrån


Alltmedan...
israelisk militär i ett par dagar nu har nekat hjälporganisationer att komma in med mat och medicin till belägrade städer i södra Libanon, och Israel samtidigt varnar FN från att reparera bombade broar, såvida de inte vill riskera att attackeras av israeliska styrkor..


Samtidigt...
som 31 barn obemärkt dödats i Gaza av israelisk militär under lika många dygnHelle Klein Aftonbladet 2006-08-09
...Eliasson vill se en kraftfull europeisk Mellanösternpolitik som drivs självständigt gentemot USA.. Det låter bra. Han kan väl börja med att driva på så att EU bryter sitt handelsavtal med Israel så länge krig och ockupation pågår.


SvD Brännpunkt 9 augusti 2006

Sverige hukar för Israel Dubbla måttstockar
Mattias Gardell. prof religionshistoria


Broderskapsrörelsen anser att den svenska regeringen bör kalla hem sin militärattaché från Israel och ett antal socialdemokratiska riksdagskandidater kräver att Israels Sverigeambassadör utvisas.


Tjänsteförrättande utrikesminister Carin Jämtin avvisar förslagen som "tokiga". "En sådan åtgärd skulle bara upplevas som en markering som skulle göra det ännu svårare att prata med den israeliska regeringen" (SvD 27/7). Men det är anmärkningsvärt att regeringen intagit motsatt inställning till den palestinska regeringen.


I stället för att välkomna att palestinierna, trots att de inte ens har en självständig stat, tagit steget in i den demokratiska världen har regeringen straffat de palestinska väljarna genom att vägra samtala med dess valda representanter och frysa utlovade bidrag till den palestinska myndigheten.


Regeringen anför två skäl för sin bristande respekt för de demokratiska spelregler den säger sig vilja värna: För det första att Hamas inte erkänt staten Israel. Att Kadima inte erkänt staten Palestina betraktas dock inte som ett skäl att avbryta förbindelserna med den valda israeliska regeringen.


För det andra anförs att Hamas är en "terroristorganisation". Nationalencyklopedin definierar terrorism som "politiskt betingade våldshandlingar som syftar till att påverka samhället eller ett lands politik utan hänsyn till om oskyldiga drabbas".


Enligt Förenta staterna, vars definition ligger till grund för terroriststämplingen av Hamas, är "internationell terrorism" politiskt motiverade våldshandlingar som avser att 1) skrämma eller pressa en civilbefolkning 2) påverka en regerings politik genom samma metoder 3) påverka en regerings uppträdande genom mord eller kidnappning.


Dessa definitioner av internationell terrorism framstår som exakta beskrivningar av Israels agerande i Palestina och Libanon.


Hur kommer det sig att regeringen inte terroriststämplar den israeliska regeringen? Det förefaller som att den svenska regeringens bedömning av en våldsaktion i Israel-Palestinakonflikten varierar efter förövarens identitet.


När palestinsk milis tillfångatog en israelisk soldat den 25 juni fördömdes "kidnappningen" i ett officiellt uttalande av utrikesminister Jan Eliasson:


"Kidnappningar av detta slag kan aldrig accepteras." Kanske hade Eliasson kommit till denna uppfattning först den 25 juni eftersom han inte uttalat sig då israelisk militär den 24 juni tillfångatog två palestinska milismän.


Men varför kom inget motsvarande utspel när israelisk militär natten till den 29 juni gick in i palestinska städer och tillfångatog 20 palestinska parlamentsledamöter varav åtta ministrar?


Hur hade den svenska regeringen agerat om scenariot varit det omvända, om väpnade palestinier i en nattlig raid in i Israel bortfört ledamöter i Knesset, däribland Israels finansminister, socialminister och arbetsmarknadsminister?


Sedan Hizbollah den 12 juli gripit ytterligare två israeliska soldater förkunnade Israels Sverigeambassadör Eviatar Manor (SvD Brännpunkt 15/7) att Israel kommer att ge ett "korrekt svar på
terrorn".


Han ondgjorde sig över att Libanon inte hörsammat FN:s resolution 1559 som bland annat kräver avväpning av Hizbollah, men försäkrade att "Israels kontraaktioner kommer att vara proportionerliga" i enlighet med folkrätten.


Att motivera ödeläggelsen av Beirut, belägringen av Libanons hamnar och bombangrepp som hittills skördat upp emot 900 libanesiska liv, de flesta civila, med hänvisning till att Libanon inte följt en FN-resolution indikerar en israelisk förvissning om de dubbla måttstockarnas beständighet.


Annars torde greppet framstått som riskabelt, då Israel i årtionden vägrat följa FN-resolutioner, bland annat 194 och 273 som handlar om flyktingarnas rätt att återvända och kräver att Israel följer FN:s delningsplan;


resolution 242 som bland annat kräver ett israeliskt tillbakadragande från ockuperat område och fri sjöfart i området; och resolution 3236 som återbekräftar palestiniernas rätt till "självbestämmande utan yttre inblandning", "nationellt oberoende" och "oförytterliga rätt att återvända till sina hem och sin egendom, från vilka de fördrivits".


Det är väl att utrikesminister Eliasson finner att Israels massiva militära aggression mot Libanons och Palestinas befolkning strider mot folkrätten. Men räcker det att kalla Israels agerande "oproportionerligt" och kräva ytterligare en FN-resolution?


Hade Sverige agerat lika lamt om det var Tel Aviv som lagts i ruiner, Israels el- och vattenverk som slagits ut och israelisk civilbefolkning som angripits som svar på tillfångatagandet av tre soldater?


De dubbla måttstockar som Sverige, i sällskap med EU och Förenta staterna, applicerat i Mellanöstern är en viktig del av problemet. Därmed finns också möjlighet att bidra till en lösning. Applicera samma principer på samtliga aktörer i konflikten.


Sverige bör verka för att Israels vägran att följa FN-resolutioner åtföljs av sanktioner, liknande dem som följt när andra länder i området gjort detsamma.


I frågan om Sveriges militärattaché i Israel och Israels Sverigeambassadör bör regeringen antingen markera sitt avståndstagande genom att kalla hem militärattachén och utvisa ambassadören


eller premiera fortsatta diplomatiska förbindelser trots politiska meningsskiljaktigheter och i konsekvensens namn sända en militärattaché till Palestina och bjuda in Hamas till diplomatiska samtal.


fredskoalitionen-subscribe@yahoogroups.com

pg 4064380-1
medlem 100 kr
student 50 kr
förening 200 kr
Glöm inte din mailadress!

tisdag, augusti 08, 2006

Massakern i Irak fortgår i skuggan av Libanonkriget


http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,,1812162,00.html


Nu tvingas den amerikanska militären att ta upp fallet i rättegång med den fjortonåriga ficka som amerikanska soldater våldtog den 11 mars och dödade i hennes trädgård i Mahmudiya, Bagdad.


Innan dådet hade soldaten och hans kamrater lagt märke till flickan vid en checkpoint och diskuterat att våldta henne.


Fallet har även vållat stor uppmärksamhet inom den shiadominerade sk irakiska regeringen, vilka förmodligen tryckt på amerikanarna eftersom den muslimska kvinnans heder är någonting oerhört känsligt.


Efter att ha styrkt sig med alkohol begav sig de fem soldaterna till hennes bostad där de, efter att ha låst in och skjutit den övriga familjen, våldtog flickan i trädgården. Hon sköts därefter flera gånger i huvudet och lämnades med kläderna uppdragna över underlivet, bränd uppifrån midjan.


Detta sårar den drabbade irakiska familjers anförvanter så djupt att de inte ville få händelsen offentligjord och detta riskerar samtidigt att ytterligare inflammera de antiamerikanska känslorna i dessa delar av världen.


http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=289704
Replik: Irak - en ockuperad polisstat
Kaled Ahmad i GP Debatt 2006-08-08Salam Karam låter förstå att USA:s försök att demokratisera det irakiska samhället har misslyckats, och att den vanlige irakiern känner misstro mot staten som inte kan skydda egna medborgare. (GP 23/7). Karam lägger skulden på "terrorismen". Känns det bekant?


Han blandar ihop terrorister med "det så kallade motståndet". Dessvärre får vi inte veta vilka terroristerna är. Men Karam motsäger sina egna påståenden då han erkänner att "USA:s styrkor och de irakiska myndigheterna gjort sig skyldiga till omfattande tortyr av irakiska fångar och misshandel av civilbefolkningen.


Religiösa miliser har infiltrerat sig i säkerhetsorganisationerna och inrikesministeriet och bildat dödspatruller som kidnappar och mördar oskyldiga människor och gjuter skräck i Bagdads alla hörn."


Oskyldiga dödas
Hur kan USA och den irakiska staten värna om rättssäkerheten och demokratin när de samtidigt utsätter civilbefolkningen för fasansfulla brott? Vilka är de miliser som utnyttjar känsliga statliga organ för att döda oskyldiga?


Man ska komma ihåg att Irak är ett ockuperat land. En kvarts miljon utländska soldater, legosoldater och säkerhetsagenter agerar fritt i landet. Staten är en marionett i ockupationens händer, och består av korrupta personer valda efter ett etniskt och sekteristiskt kvotsystem.


Den irakiska militären och polisen fungerar som barriär mellan ockupationen och folket och utnyttjas till sekteristiskt dåd och etniska rensningar.


Iran har stort inflytande
I kölvattnet av USA:s ockupation har grannlandet Iran, genom miliser till styrande partier i den irakiska regeringen, i dag stort inflytande över händelseutveckling i Irak. Mycket av den senaste tidens dragkamp mellan USA och Iran handlar om Irak.


De dagliga illdåd och det tilltagande sekteristiska våldet måste ses som uttryck för denna rivalitet mellan makterna. I detta makabra spel offras det irakiska folket. Att bokstavligen överleva är nu en mardröm för irakierna, utöver brist på el, vatten och arbete. Irak står på randen till ett öppet inbördeskrig och upplösning.


Det genuina irakiska motståndet, som har ockupationsstyrkorna som måltavla, utgör det enda hopp om ett fritt och enat Irak. USA har hittills gjort otaliga försök att komma överens med motståndet för att finna utväg ur sitt irakiska fiasko.


Men motståndet avvisar varje lösning som inte innebär ett ovillkorligt tillbakadragande av utländsk närvaro, samt kompensation för ockupationens brott.


Motståndets mål är att etablera ett demokratiskt system med fria val baserat på medborgerliga rättigheter över etniska och religiösa gränser.

onsdag, augusti 02, 2006

Helgens protester mot Israels grova massaker


Uttalande till regeringen från manifestationen i Göteborg den 5 aug på Gustav Adolfs Torg


Denna representerade ett brett spektrum av tolv organisationer och partier till stöd för människor i Libanon och Palestina, vilka nu av Israel utsätts för de grövsta bomber och kränkningar.


Vi ca 500 människor som i omgångar bevistade den ett par timmar långa

manifestationen, kräver av den svenska regeringen att den starkt verkar för


- Israel ut ur Libanon

- Avbryt det militära försvarssamarbetet med Israel

- Säg upp EUs frihandelsavtal med Israelprof Ulf Bjereld - Sveriges kristna socialdemokrater Broderskapsrörelsen,

Libanon - Fatan Hedroj

Palestina - Zeinab El Saneh,

ISM, International Solidarity Movement - Lars Wiberg,

Svenska Palestinakommittén - Ismail Adra,

Islamska Förbundet - Firas Al Mesri

Kyrkoherde - Kenneth Kjellberg Oscar Fredriks församling,

Studenter mot krig - Per Björklund var där men blev förhindrad,

KP - Henry Ascher,

MP - Max Andersson, Karla Lopez,

VP - Eva Olofsson, Jenny Gillberg Carlsson,

CP - Linda Mathiasson och Eva Selin (uppläst),arrangörer med konferencier
Fredskoalitionen Göteborg - Ingrid Ternert
Palestiniernas rätt att återvända - Monzer Al Sabini
fredskoalitionen@yahoogroups.comSöndagen 6 aug: Hiroshimadagen i Vasaparken nära Götaplatsen kl 17.30 - 19.00 Musik: Jazzmusiker för fred och Lilian Håkansson. Talar gör Gunnar Westberg, ordf Läkare mot kärnvapen: "Varför finns kärnvapen kvar?" arr Yrkesgrupperna mot kärnvapen


Måndagen 7 aug: Samling kl 16 på Gustav Adolfs Torg för möte Ullevi kl 17 i protest mot Israels deltagande i EM, trots uteslutning från sin egen Asienfederation pga brott mot idrottens antirasistregler arr Proletären FF