måndag, mars 12, 2007

Som sagt, rakt ner i USAs gap. apropå flottövningen

Det är nu 15 maj 25 år sedan 100 000 människor under ledning av den samlade fredsrörelsen i Göteborg  tågade mot Ullevi i protest mot utplaceringen av kärnvapenmissiler i Europa

Nästan exakt på dagen 25 år senare kommer den största marinövning någonsin att äga rum längs den svenska väst-sydkusten med först ett besök i Göteborgs hamn den 10 -13 maj. Den kallas Noble Mariner och tillhör NATOs snabbinsatsstyrka, NATO Responce Force.

Drygt 15 nationer deltar i övningen, däribland Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland. I Göteborgs Hamn deltar Sverige med bland annat en korvett, en amfibiestyrka, en ubåt och en minröjningsstyrka.

Syftet med övningen, den största i Östersjön sedan Rysslands flotta övade i början av 90-talet, är “att träna Natos marina snabbinsatsstyrka i att säkra handelssjöfarten till fiktiva stater under en konfliktsituation”, läs Iran

Gripen kan också komma att ingå i denna Natos snabbstyrka där svensk trupp kan ingå redan nästa år, enligt försvarsminister Mikael Odenberg, som för sin del enbart ser fördelar för svenskt vidkommande.


Till Noble Marinerövningen kommer 80 fartyg med 15 000 manskap, varav 6-700 svenskar. De befinner sig vid sitt besök både i innerhamnen och för ankar ute på Danafjord.

De båda örlogsfartygen är så stora att de inte kan gå under Älvsborgsbron i Göteborg. Tacka för det om de de som i ett kommande anfall mot Iran skall härbärgera missilbeväpnat flyg som utövar angrepp mot de hundratalet "targets" som USA identifierat med hjälp av sina trogna hjälpredor i den israeliska underrättelsetjänsten samt den fd iranska terroriststämplade organisationen Muhajedin Khalq (terroriststämplingen har passande nog nyss tagits bort).

Etiketter: