måndag, april 09, 2007

Fyra år sedan Bagdad föll

På fyraårsdagen av USAs ockupation av Irak demonstrerade hundratusentals shiamuslimer mot USAs ockupation på vägen mellan de heliga städerna Najaf och Karbala. Detta sker på uppmaning av den bland många fattiga irakier mest populära shialedaren al Sadre.

Samtidigt planerar USA muromgärda de stadsdelar i Bagdad där motstånd förekommer, vilket gör att landet alltmer påminner om ett muromgärdat Palestina..

http://www.uruknet.info/?p=m31983&hd=&size=1&l=e På Uruknet aktualiseras samtidigt vilka de märkliga vapen var som dödade vanliga människor för fyra år sedan i en buss vid en vägspärr nära Hilla, som om de blivit itusågade av knivar. Detta måste ha skett med hjälp av hittills okända högenergivapen som på detta sätt testades vid invasionen.

Märkligt var också hur soldaterna ur det Republikanska Gardet bara föll ner och dog vid försvaret av Bagdads flygplats vid USAs invasion vid denna tid för fyra år sedan.

Uruknet förespråkar nu att radioaktiva neutronbomber bl.a använts. Människor såg vid den tiden hur snabbt all jord byttes ut på hela flygplatsen och alla olja fraktades bort. Barn som lekte i ruinerna vid stadsdelar i närheten visade senare underliga utslag på huden.

Att även microvågsvapen utvecklas för "crowdcontrol" betyder inte att dessa och laservapnen bara var avsedda för utländsk användning, påpekar en expert i Your Tubefilmen på nätet - utan dessa skulle kunna lagras hemmavid som ett vapen vid den egna befolkningens eventuella framtida massprotester...


"Av FN och olika regioner antagna regler till skydd för mänskliga rättigheter borde vara starka nog att stå emot även i tider av påfrestningar. Det är då de mest behövs", skriver fd diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel den 8 april på SvD Brännpunkt och fortsätter:

"De måste stå fast även när onda vindar blåser med stormstyrka. Att värna dem är en demokratisk regerings främsta uppgift, men nu har många svikit och vikt sig för en våg av illdåd, begångna av fanatiker, som också tycks hylla principen, att ändamålet helgar medlen.

Den svenska rättsstaten, framförallt rätten till domstolsprövning måste återställas fullt ut. De problem som uppstått inom FN och EU med listor över utpekade måste lösas. Anklagade måste få försvara sig.

Missgreppen i den av Carl Lidbom hastigt hopskrivna terroristlagen måste rättas till. Ingen bör utpekas som ”presumtiv terrorist” om varken stämpling eller förberedelse till terroristbrott kan påvisas.

Alla mänskliga rättigheter måste bli svensk lag och FN:s tillsynsorgan respekteras..."