torsdag, juni 14, 2007

Dags nu för självkritik i fallet Palestina?


Knappt har 40-årsminnet av Israels sexdagarskrig 1967 avslutats förrän startskottet går för nya fasor av de slag vi nu vant oss vid sedan decennier. Och med åren har Israel utvecklat en stor skicklighet i konsten att splittra och korrumpera sina motståndare.Så helt oväntat en dag lyckades Hamas vinna det första fria demokratiska valet i Palestina grundlagt genom sitt breda och okurrumperade sociala arbete bland den palestinska befolkningen till skillnad från tillståndet hos motståndarna i Fatah, där korruptionen är ökänt stor.Så gick det som det gick. Gaza bombades genast och medlemmar ur Hamas regering och parlamentet fängslades, samtidigt som befolkningen utsattes för något som mest liknar en ren utsvältningsaktion med ständiga trakasserier och dödanden.Det fanns då palestiner som använde sin lagliga rätt till självförsvar och skickade en och annan katusharaket över gränsen till Israel, som resulterade i stort ramaskri från Israels sida och i världspressen.Med ens trädde en palestinsk president fram, härrörande från Fatah den förlorande palestinska sidan, och genast öppnades utländska makter sina pengapungar för honom och hans elitsoldater, vars träning att slå ner Hamas soldater man då bekostade.Det Väst-sionistiska projektet söndra och härska rullade alltså vidare, men till allas häpnad har Hamas idag även lyckats besegra Fatah i en militär kraftmätning.Men se då kom genast klagomålen utifrån. Cordelia Edvardsson i SvD låter märkbart återhållsam, då hon till slut pekar ut omvärldens och Israels skuld i de olyckliga händelser som syftade till att sabotera palestiniernas och dess valda regerings fortsatt demokratiska utveckling.Hon skriver ändå till slut följande -"Medan omvärlden med fasa ser på vad som händer i Gaza, borde den kanske fråga sig i vad mån den är medskyldig till maktkampen mellan Hamas och Fatah, till den allmänna ödeläggelsen och så många oskyldiga civilas död", anser en del israeliska experter, bland dem journalisten Danny Rubinstein, som har ett vidsträckt kontaktnät bland palestinska akademiker, politiker och gräsrötter.


Trots Hamas övertygande seger i de palestinska parlamentsvalen 2006 vägrade den palestinska myndighetens president tillhörig al Fatah, Mahmoud Abbas, att låta Hamas få sin tilllbörliga del av makten på skilda områden. Även om han velat, vilket är tvivelaktigt, kunde han och Fatah inte motsätta sig kraven från USA, EU, flertalet av arabiska ledare och förstås Israel, som såg det militanta Hamas som ett hot mot freden i hela området."Etiketter:

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hey, while searching for widgets for my blog, I stumbled upon www.widgetmate.com and wow! I found what I wanted. A cool news widget. My blog is now showing latest news with title, description and images. Took just few minutes to add. Awesome!

torsdag, 28 juni, 2007  

Skicka en kommentar

<< Home