måndag, mars 19, 2007

Efter fyra år av krig i Irak...

Stoppa Sveriges stöd till USA:s krig - Sverige har varit neutralt i 200 år. Anledningen till det var att vi ville undvika krig. Det lyckades vi också med i 200 år. Men nu har neutraliteten förpassats till historien och kvar står "militär alliansfrihet" utan innehåll, säger Ingela Mårtenssons i sitt tal vid Irakdemonstrationen i Göteborg den 17 mars .

Varje år avger regeringen en utrikespolitisk deklaration till riksdagen. 2004 sa utrikesminister Laila Freivalds att den socialdemokratiska regeringen ville engagera sig "aktivt för ett stärkande av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken." Det gjorde de med besked.

2005 konstaterades att "Sverige är militärt alliansfritt. Samtidigt är Nato en viktig partner till Sverige när det gäller insatser i krisområden." Idag är vi så involverade i Nato att ingen skulle märka om vi blev formell medlem.

I februari 2006 sägs också att "För regeringen är det centralt att utveckla den transatlantiska länken och Sveriges samarbete med Förenta Staterna." Det har vi också gjort med besked.

I år sa den nya regeringen i sin deklaration att man ska vara ändå mer aktiv i EU och stärka samarbetet med Nato och USA.

Kampen mot terrorism
Efter 11 september 2001 förklarade den amerikanske presidenten Bush krig mot terrorismen. På olika sätt deltar Sverige i det kriget.

Sverige har inte protesterat mot de grova brott mot mänskliga rättigheter som USA gör sig skyldig till när det gäller Guantanamobasen på Kuba eller mot tortyren i fängelser i Irak.

På amerikanskt uppdrag utvisades två egyptier ur Sverige med hänvisning till att de var terrorister. Sverige har kritiserats hårt av Amnesty och FN för brott mot mänskliga rättigheter.

Nu finns ett nytt fall; Hassan Assad som anklagas för att vara terrorist utan att han får reda varför. Han ska utvisas till Jordanien där han riskerar att bli torterad inte minst eftersom han fått stämpeln terrorist på sig

Sverige säljer vapen som aldrig förr
Sverige har ett väl utvecklat samarbete med USA när det gäller krigsmateriel. I maj 2003 - strax efter Irakkrigets utbrott - undertecknade länderna ett särskilt avtal om fördjupat militärt samarbete. Detta står i strid med en restriktiv vapenexport - vi ska inte sälja vapen till krigförande länder.

Sedan 1999 har vapenexporten till USA mer än fördubblats - trots krigen i Afghanistan och Irak.

För två veckor sedan publicerade Aftonbladet artikeln "Svensk granat ska döda i Irak". Där beskrivs hur stolta ingenjörer och direktörer på vapenföretagen i Sverige är över att kunna leverera vad amerikanarna behöver i krigen i Afghanistan och Irak. Inte minst gäller det en ny granat Excalibur.

Informationschefen på Bofors säger i artikeln att "Om Nisse bin Ladin, eller vad han kan heta, Usamas brorsa, ligger i en bunker någonstans sätter vi en Excalibur mitt i skorstenen." Excalibur är ett terroristbekämpningsmedel, som ännu inte använts i Irak men är på väg dit.

För ett par år sedan utvecklade SAAB-Bofors ett pansarskott för strid i bebyggelse som amerikanska specialstyrkorna ville ha. Pansarskotten kan avfyras mot slutna rum. Det skjuter först hål i väggen och sedan kommer en spränggranat som dödar människor inne i rummet.

SAAB-Bofors har också utvecklat en splittergranat för amerikanska armén. Den skjuter ut ett moln av 1 000 småpilar. Den granaten används i gatustrider. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har protesterat, eftersom de anser att den strider mot Genevekonven-tionen om inhumana vapen. Det anser inte den amerikanska kunden och SAAB-Bofors. Alltså fortsätter exporten.

Det finns andra krigsmateriel som exporteras - ibland kallas de inte ens krigsmateriel men är mycket viktiga i kriget. Utan ett svenskt system skulle t ex inte amerikanarna kunna gå så nära fiendetrupper som de gjort i Afghanistan och Irak.

"Det är inget som säger att USA:s krig är slut nu. Jänkarna behöver naturligtvis mera", säger en glad representant för försvarsindustriföreningen!

Krig är bra för vapenindustrin!

En gång i tiden var en stark svensk försvarsindustri en viktig del av vår neutralitet. Nu är neutraliteten skrotad och vi kan vi inte längre tala om svensk försvarsindustri, eftersom den har utländska ägare. Idag gäller kommersiella intressen. Försvarsmakten vill t o m att JAS-plan ska sättas in i Afghanistan för att höja marknadsvärdet på de svårsålda stridsplanen.

Sveriges insatsstyrka i Afghanistan går USA:s ärenden
Sveriges styrka i Afghanistan ska skydda befolkningen. Nu visar det sig i TV4:s program "Kalla fakta" att svensk trupp tillsammans med bl a amerikanare - men under svenskt befäl - gått in i en by och dödat en klanledare.

Försvaret säger att de försvarade sig men det låter väldigt ihåligt med tanke på att alla som deltog i attacken hade med sig en bild på den som skulle avrättas.

Det senaste programmet redogör för hur den svenska truppen bedriver signalspaning på hela byar för amerikanarnas räkning. Vanliga människors samtal blir kontrollerade. Detta strider mot folkrätten enligt professorn i folkrätt Ove Bring.

Svenskt deltagande i Natos insatsstyrka "Response Force"
Sverige har varit mycket aktiv i militariseringen av EU som tagit rasande fart de senaste åren. Målet är att EU ska vara en global aktör med fokus på militär konfliktlösning - d v s EU vill bli en militär stormakt i likhet med USA. Samtidigt betonas Nato och den transatlantiska länken.

Tanken är att EU ska kunna gripa in var som helst i världen för att bevaka sina värderingar och intressen, t ex behovet av energi. Och Sverige är berett att skicka ut soldater i rena krigsinsatser världen över.

I dagarna bereds frågan om svenskt deltagande i Natos snabbinsatsstyrkor. Men redan i maj kommer svenska marinen att delta med 600 eller 700 man i Natos marina snabbinsatsstyrka utanför Sveriges kust. Sverige ska bidra med bland annat en korvett, en amfibiestyrka, en ubåt och en minröjningsstyrka. Den 10 - 13 maj inleds natoövningen med flottbesök i Göteborg.

Det senaste förslaget är att svenskt krigsfartyg ska delta i en natoledd anti-terroriststyrka i Medelhavet. Regeringen har redan avsatt pengar i budgeten för detta.

Totalt förändrad säkerhetspolitik
Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har sedan EU-inträdet fullständigt förändrats.
Samtidigt vet de svenska medborgarna allt mindre om landets säkerhetspolitik.

Under många år var neutralitet, fredliga lösningar på konflikter, nedrustning, FN och solidaritet med tredje världen det som karaktäriserade svensk politik. Nu gäller motsatsen.

Positionerna flyttas allt närmare formellt medlemskap i Nato. Sverige är berett att skicka ut soldater i rena krigsinsatser världen över och mer ska det tydligen bli enligt den nya regeringen.

När försvarsministern får frågor om alla dessa militära aktiviteter så svarar han att de är till för det svenska folkets säkerhet. Jag tror precis tvärtom - den nya säkerhetspolitiken kan leda till att Sverige - i likhet med USA - tappar internationellt anseende och blir måltavla i kriget mot terrorismen. Vårt försvar är inte längre till för att försvara Sverige utan att sättas in i krig. Sveriges försvarsminister borde i stället kallas krigsminister!

ÖB sa nyligen på ett seminarium att det svenska folket inte har följt med i den förändrade försvarspolitiken. Folket måste fortbildas. Han talade om att ändra folkets "mind-set", d v s sätt att tänka i dessa frågor. Jag anser att folket måste försöka ändra beslutsfattarnas och försvarets "mind-set". Det är fredsrörelsens stora utmaning!

Etiketter:

fredag, mars 16, 2007

Kloka ord vi väl behöver inför 17 mars

Dessa ord kommer som en frisk fläkt från Anna-Lisa Björneberg. Hon liksom Berit Tybrand, båda IKFF och i styrelsen för Fredskoalitionen Göteborg, är de största och mest aktiva stöttepelarna för oss andra.

Vad skulle vi göra utan dessa fantastiska kvinnor. Både mer än dubbelt så gamla som ýngre aktivister och det kitt och de förebilder vi alla behöver för att kunna fungera som mänskliga varelser här på jorden.


Från offer till aktivist av Annalisa Björneberg
Vi kvinnor vill lösa konflikter på ett annat sätt. Margareta Fredkulla ledde Norden på trettonhundratalet och det var den tidens längsta fred. Hon är ett av många exempel.

Idag demonstrerar vi igen som för fyra år sedan inför starten av Irakkriget. Det känns som när en kvinna som blir slagen av sin man känner skuld och självförakt och inte anmäler övergreppen. Innan hon går från offer till agerande.

Innan hennes känsla vänds från vanmakt till förakt och opposition mot den som slår. Så känner vi vanmakt idag och skam inför det våld som används mot Iraks folk och att hoten också riktas mot Iran. Vi vill inte befinna oss i denna vanmakt. Vi vill inte visa oss som offer utan istället agera för en annan världens ordning.

Vi vill få alla, både män och kvinnor, att förena sig med oss för en ny dag- och världsordning. Alla vi som vill lösa problemen med dialog, möte och försök att förstå den andres resonemang.

USAs krig i Irak är inte ett krig för demokrati, det är ett krig för att visa vem som styr och leder världens folk, vem som bestämmer över våra naturtillgångar. Orsaken är inte att befria kvinnorna från patriarkatet, det går inte göra med krig utan är ett vilseledande argument som vi inte går på.

När jag var barn var jag rädd för Hitler som försökte erövra världen, sedan för Stalin som höll ett skräckvälde innanför järnridån och i satellitstater runt omkring. Nu är jag rädd för Bush som skall representera det USA vi tidigare uppfattade som demokratins bålverk mot tyranni. Idag är jag inte rädd. Jag är arg.

1900 talet var det krigiska århundradet och 2000 -talet skulle bli fredens århundrade! Det har inletts mycket dåligt och mänskligheten står på randen till katastrof .

1915 samlades 1.400 kvinnor i Haag för att stoppa det första världskriget. De var rösträttskvinnor som var vana vid att kämpa och hade klara begrepp om fred och rättvisa. Av deras analyser utarbetades grunderna för Nationernas Förbunds stadga, som sedan blev FNs stadga. Womens international league for peace and freedom (IKFF) grundades då.

Men vilka ledare har vi då idag? Har vi de ledare vi förtjänar? Nej, det har vi inte. Vi vill inte låta människor fängslas utan att få veta vad de anklagas för. Vi vill inte sälja vapen, delta i väpnade konflikter och är inte stolta över att sända unga pojkar till strid. Vi vill inte ha er som ledare!

Med ledare som er blir det ingen dialog, inget möte. Man lyder för att man är rädd. ”Vi kan inte sända samtalsterapeuter till Afghanistan- de behöver militär” sade Mikael Odenberg i en TV-intervju i veckan. Vi vill inte ha er som ledare- vi vill ha ”riktiga” män och kvinnor som inte viker sig för makt, som förstår hur man löser konflikter med insikt om vad problemet handlar om.

Till slut ett citat i boken "Fredsbyggare sökes" av Johan Sanne.
- Jag blir så rörd över vad som pågår i världen idag. Aldrig tidigare i världens historia har det funnits en global, synlig, livsduglig, öppen dialog och diskussion om själva lagligheten i att föra krig. Detta sagt av Robert Muller, Costa Rica, 80 år, tidigare biträdande generalsekreterare i FN.

Lördag den 17 mars samlas vi på Götaplatsen kl 13 för demonstration till Gustav Adolfs Torg nu på fyraårsdagen av Irakkriget. Sedan dess start har även Afghanistankriget förvärrats (med svensk "hjälp") och krigshoten mot Iran fördjupats!

Etiketter:

måndag, mars 12, 2007

Som sagt, rakt ner i USAs gap. apropå flottövningen

Det är nu 15 maj 25 år sedan 100 000 människor under ledning av den samlade fredsrörelsen i Göteborg  tågade mot Ullevi i protest mot utplaceringen av kärnvapenmissiler i Europa

Nästan exakt på dagen 25 år senare kommer den största marinövning någonsin att äga rum längs den svenska väst-sydkusten med först ett besök i Göteborgs hamn den 10 -13 maj. Den kallas Noble Mariner och tillhör NATOs snabbinsatsstyrka, NATO Responce Force.

Drygt 15 nationer deltar i övningen, däribland Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland. I Göteborgs Hamn deltar Sverige med bland annat en korvett, en amfibiestyrka, en ubåt och en minröjningsstyrka.

Syftet med övningen, den största i Östersjön sedan Rysslands flotta övade i början av 90-talet, är “att träna Natos marina snabbinsatsstyrka i att säkra handelssjöfarten till fiktiva stater under en konfliktsituation”, läs Iran

Gripen kan också komma att ingå i denna Natos snabbstyrka där svensk trupp kan ingå redan nästa år, enligt försvarsminister Mikael Odenberg, som för sin del enbart ser fördelar för svenskt vidkommande.


Till Noble Marinerövningen kommer 80 fartyg med 15 000 manskap, varav 6-700 svenskar. De befinner sig vid sitt besök både i innerhamnen och för ankar ute på Danafjord.

De båda örlogsfartygen är så stora att de inte kan gå under Älvsborgsbron i Göteborg. Tacka för det om de de som i ett kommande anfall mot Iran skall härbärgera missilbeväpnat flyg som utövar angrepp mot de hundratalet "targets" som USA identifierat med hjälp av sina trogna hjälpredor i den israeliska underrättelsetjänsten samt den fd iranska terroriststämplade organisationen Muhajedin Khalq (terroriststämplingen har passande nog nyss tagits bort).

Etiketter:

torsdag, mars 08, 2007

Åter ett steg ner i USAs gap

Den svenska regeringen med försvarsminister Odenberg i spetsen tar nu ytterligare steg på vägen mot att knyta upp Sverige till USAs "krig mot terrorismen". Ett förslagfinns om att låta militärens yttre signalspaning inom Försvarets RadioAnstalt knytas till det rent inrikespolitiska området, det som annars Säkerhetspolisen (SÄPO) haft ansvaret för.

Odenberg- "Det kan handla om att upptäcka militära hot, gränsöverskridande terrorism eller spridning av massförstörelsevapen. Vi har också ett ansvar för de soldater och civila som deltar i riskfyllda internationella insatser. Signalspaning kan ge avgörande information för deras säkerhet."

För det finns det ett enkelt och demokratiskt recept: Dra bort de svenska trupperna från Afghanistan så löser vi det problemet. Det står dessutom starkt i linje med det svenska folkets önskan och vår traditionella alliansfria utrikespolitik. Vilket idag manifesterar sig i den mycket framgångsrika namninsamling som föreningen Afghanistansolidaritet genomför och sätter in annonser med hittills över tusen betalande namn i dagstidningarna.

Att blanda ihop militära och polisiära uppgifter är annars något Bush i USA tagit ytterligare steg på vägen mot att lättare kunna införa ett framtida undantags-tillstånd, alltså för att kunna sätta in militära trupper mot de egna medborgarna.

Vi har tidigare hört talas om det nya avtal som FOI tecknar om ett gemensamt forskningutbyte med det amerikanska säkerhetsdepartementets DHD vad gäller diverse tekniska och andra hotbilder under USAs krig mot terrorismen. Ett avtal som hittills bara de till USA mest närstående länderna har tecknat t.ex Storbritannien, Canade och Australien.

Enligt vad som framkommit från tidningen Ny Teknik och chefsförhandlare Åke Sällström fd Försvarets Forskningsinstitut FOI skall det främst handla om ett tekniskt utbyte. Villkoret är emellertid att all information skall läggas fram. Frågan är hur detta avtal skall begränsas.

Sverige skall dessutom 10 maj ingå med fartyg, ubåt, minsvepare etc tillsammans 6-700 man i den största marinövningen någonsin i landet utanför den svenska kusten. Det är en ren NATO övning med 80 fartyg och 15 000 man till hörande dess snabbinsatsstyrka NATO Response Force, som blev klar i höstas alltså den USA ledda styrka som skall kunna sättas in mot katastrofer och "terroriststater".

Vi bävar. Vad månde bliva nästa steg- Sverige som ytterligare en stjärna i USAs banér?Etiketter:

onsdag, mars 07, 2007

Irakiskt traumaVid sitt besök i Stockholm nyligen sa den irakiske utrikesministern Hoshyar Zebari att läget i Bagdad inte är hopplöst. ”Livet fortsätter, skolor är öppna, sjukhus fungerar, människor går till marknaden.”

Om det vore så väl! Inför årsdagen av invasionen dör fortfarande människor när de är på marknaden. Endast trettio procent av de irakiska barnen går i skolan eftersom deras föräldrar inte vågar låta dem gå hemifrån. Barnen kan inte leka utomhus, särskilt inte på Bagdads gator.

Det råder i praktiken inbördeskrig och oskyldiga människor dör fortfarande i ett förfärande antal. Det är utegångsförbud från åtta på kvällen till sju på morgonen i Bagdad.

Särskilt svår är situationen för Iraks kvinnor som inte bara drabbas av det allmänna våldet på grund av kriget och den kriminalitet som har följt i dess spår. Kvinnor utsätts också för hot och våld från mer eller mindre olika sekteristiskt islamiskt håll. Det betyder att kvinnor riskerar att stoppas och dödas om de händelsevis vågar kör bil eller inte bär slöja eller på annat sätt inte uppträder enligt de religiösa normerna.

Lägg därtill att många kvinnor har förlorat sina män i kriget eller i något av alla de bombdåd runt om i landet som gör tillvaron så outhärdligt för vanliga människor, som inte vill annat än att få leva under trygga och normala förhållanden. Dessa kvinnor tvingas plötsligt bära hela ansvaret för sina familjer, vilket leder till stora problem, särskilt i ett samhälle som det irakiska.

För lite sedan fick jag höra om en avlägsen släkting till mig som arbetade som läkare i Bagdad. När hon på eftermiddagen skulle återvände hem från sjukhuset blev hon mördad av amerikanska soldater, som oprovocerat öppnade eld mot henne sedan hon inte uppmärksammat deras postering och därför inte stannat bilen trehundrameter innan den, som man måste göra av säkerhetsskäl. Hon dog omedelbart av en kula i pannan.

Hennes make dog redan för ett par månader sedan. Också han åkte till sitt arbete en morgon och återvände aldrig sedan han hade sprängts i bitar i ett självmordsattentat.

Tre små barn tvingas nu växa upp utan sina föräldrar.

Detta är bara en berättelse bland tusentals liknande. När ska det bli ett slut på det urskillningslösa våldet? När ska president Bush förstå att fler soldater inte hjälper, att mer av samma verkningslösa medicin inte tjänar någonting till? Så länge det inte finns en genomtänkt plan för ett trupptillbakadragande kommer kriget och dödandet att fortsätta. Barn kommer att bli föräldralösa.


Yusra Moshtat

Etiketter:

måndag, mars 05, 2007

Afghanistandebattörernas vånda med mixen humanitärt och militärt

BARA 56 NAMN JUST NU SOM FATTAS FÖR ATT KUNNA AVFYRA ÄNNU EN HELSIDA i Sv Dagbladet för kravet på Svenska trupper ut ur Afghanistan. Du som ännu inte skrivit på - gör det! Och värva fler vänner och bekanta, uppmanar Stefan Lindgren, Afghanistansolidaritet. Anmäl dig på www.afghanistan.nu  Pengarna ska in på pg 484 45 84-5 Toppen!Debattens vågor går höga om den svenska insatsen i Afghanistan, det nya elitinriktade insatsförsvarets arena för att sälja både sig, JAS och vår stolta humanitära fredstradition.

Det har blivit lite svårt att kombinera dessa mål, samtidigt som "vi svenskar"anstränger oss att servera USAs krigsmakt både råd, dåd och underrättelser.

Man kan emellertid som svensk inte äta kakan och samtidigt ha den kvar. Det inger inget förtroende precis hos befolkningen, då man med ena handen hjälper sjuka på kliniken och med den andra "bombar fel" hus med sina stridsflygplan.

Om man transporterar sjuka den ena gången och falskskyltat soldater den andra. Det minskar förtroendet och gör att personal dödas så att kliniker tvingas slå igen

Detta kallas för en "övergångsperiod" för det militära Sverige. Men då är alltså frågan i vilken riktning vi går över. För ett lands civilbefolkning gäller rätt och slätt att ta sig över till den för dem säkraste sidan. Det borde Svenska Freds och Afghanistankommittén känna väl till.

Detta är vad afghanerna idag tvingas göra. Men där har de tyvärr kommit till denna slutsats att det för framtiden lönar sig bäst att luta sig åt talibanhållet till.

Men som sagt, att ligga väl till hos både staten och kapitalet med en touch av folkrörelse-karaktär, att både hylla freden och insatstruppernas välsignelse, är inte så lätt alla gånger. Då är som ett gott råd det betydligt enklare att helt enkelt bara bekänna färg.


Se också Fredskoalitionen Göteborgs hemsida www.fredskoalitionen.se

Etiketter:

söndag, mars 04, 2007

Bara det självupplevda tycks vara verklighet för Bildt

Tänk om fler makthavare ville träda ner från salongerna med sina ryggdunkande medtävlare och istället för en gångs skull på bara skinnet tvingas uppleva den verklighet som de själva varit med om att skapa. Då skulle självklart världen ha sett helt annorlunda ut, åtminstone där inga psykopater regerar.

Men nu är knappast så fallet, åtminstone inte när det gäller de allra största och girigaste. Vi får alltså vara glada för det lilla, nämligen att Bildt ändå varit modig nog att utmana Israellobbyn. Det är det inte många som gör. Det kunde alltså ha blivit riktigt bra med lite mer praktik på det globala verkstadsgolvet - om övriga Mellanöstern till exempel..

fredag, mars 02, 2007

Vad Bildt glömmer om Irak

Carl Bildts debattartikel i DN nyligen borde översättas till sin egentliga innebörd. Det är att förmå parterna att acceptera den mellanösternplan som lever sitt eget liv i det nykonservativa projektet av den typ som redan prövats i Afghanistan.

Det vill säga att sätta krigsherrar vid makten utan att befolkningen själv får ut något av det hela, förutom hantlangarna med sina extrapengar på fickan.

Nu skall Iraks utrikesminister, vars morbror är klanledaren Barzani regeringschef och även har släktskap med president Talabani, diskutera med Bildt här i Sverige.

De båda har personliga intressen i de oljefyndigheter som finns i Kurdistan och även i Kirkuk där den irakiska presidenten Talabani med hot, despoti och rofferi vill inkorporera oljestaden Kirkuk i sina domäner.

Nu vill Bildt stabilisera vissa saker. Men vem ligger bakom allt elände? Inte ord om den miljon människor som dödats på grund av kriget och de miljoner människor som tvingats fly på grund av USAs krig i landet. Där har de kurdiska lugna områdena blivit förskonade för att kunna separas.

Men Irak är rikt och skulle inte behöva dessa nykonservativa organs välsignelser. Men ett är redan helt klart.

-96 krigade de två kurdledarna om smuggelpengarna för Saddams oljetrafik under sanktionsåren till Turkiet medan idag båda är i USAs ficka kombinerat med inre despotism.

Utrikesminister Carl Bildt säger sig ha stora planer på EUs engagemang för Iraks utarmade befolkning och alla de som idag är på flykt.

Han kunde samtidigt själv då föreslå
att den stormakt som åstadkommit merparten av denna förödelse under så lång tid själv borde bekosta landets återuppbyggnad.

Att USA kompenserar anförvanterna till de uppemot miljonen människor som idag gått under i militära bombningar, övergrepp och sekteristiskt våld. Alla dem som fått uppleva sina hem ödeläggas och barnen gå under medan infrastrukturen raseras.

Kriget 2003 var till råga på allt inte ens sanktionerat av FN och några massförstörelsevapen hittades heller aldrig under de tolv åren av förödande USAinitierade sanktioner, där bl.a en miljon barn fick sätta livet till.

Vilket utrikesminister Margret Albright kommenterade som "det pris man får ta". För dessa sanktioner vars egentliga syfte var att få bort Saddam Hussein.

Det enda befolkningen söder om Kurdistan idag äger tycks vara bristen på framtidstro. Två generationer ungdomar har vuxit upp med en bristfällig skolgång samtidigt som majoriteten av befolkningen består av underåriga, vilka praktiskt taget alla drabbats psykiskt på något sätt.

Vinnarna är de som bedrar, kidnappar och stjäl från de övriga, ofta i maskopi med amerikanarna.

Den sk demokratin gäller inte de fattiga och utsatta. Den räcker bara till dessa som idag ser sin chans att ytterligare muta och berika sig på Iraks utsatta läge. Och i Sverige vädrar Bildt oljeluft.

Etiketter:

torsdag, mars 01, 2007

Ärlighet måste vara längst

Nu sitter snart utrikesminister Bildt och har sin irakiska kollega Hoshyar Zebari i knät. Inte fysiskt, det skulle väga alltför tungt. I miljoner irakiers ögon däremot väger Zebari alltför lätt.

Diskussionen skall handla om de 28 500 pass som den irakiska ambassaden i Stockholm har utfärdat och där varje passhandling säkert har kostat en hel förmögenhet.

Inget att drömma om för Bagdads alla ärliga och utfattiga familjer, de som sitter inlåsta och skälvande i sina hem. Utan el och värme, utan tillräckligt med mat och rent vatten, ständigt på spänn lyssnande efter explosioner i området.

Idag finns det gott om figurer som klarar sig bra på annat sätt. Kidnappning, rån och stöld förekommer dagligen förutom mord och explosioner. Inte sällan är det den irakiska shiadominerade polisen som står bakom denna lukrativa verksamhet.

Detta är vad den amerikanska ockupationsmakten gjort mot det irakiska folket. En befolkning som tidigare varit känd för sin gästfrihet och ärlighet. Dessa människor som nu knappast har råd att fly landet.

En gissning är då att utrikesminister Bildt inte kommer att avhålla sig från att också diskutera Iraks nya oljelag. Genom den skall alla delar av landet få sin beskärda del av oljeinkomsterna, samtidigt som de utländska oljebolagen ser fram emot att göra exceptionellt höga vinster i tiotals år framöver.

För dessa representerar utrikesminister Zebari rätt och slätt en av de nickedockor som amerikanarna valt ut att sitta i den irakiska regeringen. De som legitimerar ockupationsmakten och befinner sig i amerikanarnas knä innanför den Gröna Zonens höga murar i Bagdad.

Ett oändligt stort område med vackra palats och en uppsjö av de amerikanska bekvämligheter som de där innanför inte tycks kunna vara utan.

Ett hårdbevakat område för den irakiska regeringen, som när de med bil tvingas ta sig utanför området omgärdas av dussintalet högt betalda amerikanska livvakter t.ex de från amerikanska Blackwaters.


Konsten att välja ut vänligt inställda regeringar i främmande land har efter åratal av praktik t.ex i Latinamerika blivit en amerikanansk specialitet - med kulörta revolutioner bakom sig i fd öststater och i länder lite överallt i världen.

Detsamma gäller USAs skicklighet i att tussa ihop olika grupper mot varandra och på så sätt härska genom att söndra. Ett grundtips för att utröna vem som ligger bakom en kyrko-eller moskéexplosion är då att räkna ut antalet inblandade individer.

Är det en enda person som ligger bakom, som när den första kyrkan sprängdes i Bagdad efter kriget, ja då handlar det om en av amerikanarna betald agent. Ju färre inblandade det i detta fall är desto bättre. Det minimeras nämligen risken för att någon läcker om saken efteråt.

Är det däremot drygt en handfull verksamma attentatsmän, då kunde någon milis ha varit i farten. Det kan vara fattiga shiamiliser som okunniga via infiltratörer lurats att tro att det är Guds vilja att spränga sunnimoskéer i luften.

Annars skulle inte en enda muslim vilja spränga Guds helgedom. Nyutbildade irakiska trupper har till och med sittstrejkat då amerikanarna beordrat dem att inta en moské. Men det finns också andra länder som kan tänkas ligga bakom. De som också anser sig tjäna på att splittra upp landet