onsdag, maj 30, 2007

Tillåter vi 600 fler svenska soldater till Afghanistan?


Svaret blev ja- Majoriteten svenska riksdagsledamöter röstade för
Så här kommenterar Stefan Lindgren ordförande i föreningen Afghanistansolidaritet:
- 219 ledamöter röstade för att sända 600 svenska soldater till Afghanistan. Endast 17 röstade emot (Vänsterpartiet) medan 15 (mp) lade ner sina röster av skälet att Peter Rådbergs avslagsyrkande inte blev huvudavslagsyrkande.
Summa 32 krigsmotståndare i bästa fall. I fråga om förslaget att Boka-händelserna skulle utredas röstade 228 ja och 23 nej, vilket borde innebära att 9 mp-are röstade för avslag.
Dagen till ära fick Håkan Juholt (s) i försvarsutskottet en helsida i SvD där han förordade att territorialförsvarets uppgifter helt skulle avskaffas till förmån för "internationella uppdrag"- läs deltagande i Nato-krig.

Stefan Lindgren fortsätter: -Av någon anledning kom jag att tänka på Aleksandra Kollontajs spöklika skildring av hur hon 1914 besökte det tyska riksdagshuset sedan socialdemokratin hade beslutat sig för att att rösta för första världskriget.

Hon går runt i stenhuset, där alla är som uppslukade av jorden. Till sist får hon tag i Kautsky, som likblek och kallsvettig urskuldar sig: -Jag måste ju tänka på min son som är värnpliktig...

Peter Jonsson, gruppledare (s) i försvarsutskottet, kommer från Volvo Aero i Trollhättan. Företaget tillverkar motorer till svenska krigsflygplan, bla JAS-Gripen.
Som illustration: Sju döda i kraschad NATO-helikopter i Afghanistan 31 maj 2007

Sju Nato-soldater dog när deras helikopter kraschade i den sydliga provinsen Helmand i Afghanistan på onsdagen. - Media snarkar vidare trots att den ena sensationen om läget i Afghanistan trillar in efter den andra, skriver Stefan Lindgren i föreningen Afghansolidaritet.

....The Russian Foreign Ministry's major foreign-policy document approved recently by President Vladimir Putin made a pointed reference to the imperative of "demonopolization of the political settlement" in Afghanistan.


It underlined the importance of the "enlistment of all of Afghanistan's neighbors without exception" in the Afghan settlement. Clearly, the reference was to the exclusive Washington-London axis that determines the contours of the Afghan settlement.

In the run-up to the CSTO delegation's visit to Kabul, a Russian Foreign Ministry spokesman stated in Moscow on March 5, in the light of increasing Taliban and al-Qaeda activities:

"President Karzai and the Afghan government have asked Russia to resume (återuppta) supplies of military equipment."

Russia and the Central Asian states traditionally depended on northern Afghanistan's experienced leaders such as Dostum and Massoud to ensure peace in the Amu Darya region. Moscow's understanding with Massoud dated to the early 1980s. That was also the time when Dostum underwent training in a Soviet military academy. /M K Bhadrakumar

Ett riksdagsbeslut skulle ha fattats onsdag den 30 maj om en ökning med 600 svenska militärer till Afghanistan. - Sossarna har böjt sig och kommer vad jag förstår inte att rösta emot eller reservera sig i något avseende, skriver Stefan Lindgren och fortsätter


- Mp, V, gnetar på med en del detaljyrkanden där det kanske kan bli någon avvikelse från partilinjerna. Men knappast.


Vi får kämpa vidare, och det gör vi. Vi står på Drottninggatan i Stockholm varje lördag och samlar namn på Insamlingslistor.


Vi fortsätter efter riksdagsbeslutet, och kanske gör vi då någon redaktionell ändring i texten på uppropet med anledning av beslutet.

.....
Mellan kl 16.45 och 18 kom många fotgängare att passera riksdagens dörr och ropa Odenberg - Mördare! Material finns på Drottninggatan, Helgeandsholmens norra brofäste.


Några delar ut flygblad och går omkring med plakat. Andra har införskaffat cykeltutor från Claes Olsson eller överfallslarm. Några kör ekonomimodellen med kastrull-lock etcetera. Voteringarna i kammaren onsdag beräknas avslutas kl 17.30.

Etiketter:

måndag, maj 07, 2007

Ekonomisk bakgrund varför - Inget nobelt med Noble Mariner


- Nedanstående är citat ur boken ”The Trouble with Money” av Thomas Greco, författaren till ”Money and Dept: A Solution to the Global Crisis” ,”New Money for Healthy Communities” samt “Money”. Han är f.d. professor i USA.

“Den exponentiellt växande skuldtillväxten sätter i sin tur press på ekonomin, så att den också växer exponentiellt, vilket naturligtvis i längden är omöjligt. Bland de konsekvenser som följer med denna cancerogena skuldtillväxt är den rovgiriga konsumtionen av naturresurser, produktionen av överflödiga varor och den snedvridna fördelningen av välstånd.
Trots att det finns en flora av symptom härrör sig alla dessa från tre primära egenskaper som gör att bankkredit inte fungerar.

För det första…Systemet går ut på att någon måste förlora. Kapital koncentreras alltmer i gigantiska företagskonglomerat, vilka måste få allt högre återbäring på sina investeringar.
De drivs till att expandera sina marknader och dominera ekonomin, ofta genom regeringars användning av militär styrka och hemliga operationer för att säkra ett kontinuerligt flöde av billigt råmaterial och tillgänglig billig arbetskraft.

För det andra…Det är lätt att visa statistiskt att låginkomsthushåll, eftersom de är gäldenärer alltså nettobetalare, ger mycket mer i ränta än vad de får in själva, medan dem i det högsta inkomstskiktet får in det mesta av sin inkomst som återbäring på investeringar.

För det tredje.. De pengar som skapas som bankkredit snedfördelas redan vid källan. Mycket av det går åt till att finansiera underskott i regeringsbudgeten på grund av vapeninköp, militara interventioner och transfereringar..”

Noble Mariner- för att säkra USAs överhöghet
Idag hör vi hur NATO är 'den fria västliga världens' egen styrka som hjälper USA i jakten på terrorister och straffar skurkstater.
Detta gäller även presentationen av den jättelika NATOövningen 'Noble Mariner' som nu äger rum i våra marina vatten. Ändå är NATO inte längre en europeisk försvarspakt uppbyggd efter det andra världskriget för att möta dåvarande Sovjetunionen, där de båda stormaktsblocken stod rustade med kärnvapen.
Västeuropa räcker inte längre till för NATO, utan nu är det 600 mil från Bryssel som gäller. Då för att kunna hävda de egna (EUs) och NATOs värderingar och intressen. Därför har man sedan 2003 metodiskt byggt upp det nya NATOs styrkor med den 25 000 man starka snabbinsats-styrkan NATO Response Force som med fem dagars varsel skall kunna sättas in var som helst i världen, 600 mil från Bryssel.
Ja man säger sig till och med om att kunna ingripa vid kriser som den i Sydostasien, och har samtidigt sett en affärsmöjlighet vid återuppbyggnationen, förutom att dessa trupper också kan komma att stanna kvar permanent på plats. Den lede fi, dvs terrorismen, kan ju visa sig i många skepnader. Det finns t.ex de som själva vill utveckla kärnvapen och inte låta en av Gud utvald stat som USA, eller dess flinka adjutanter Storbritannien (och Israel), vara de som ensamma utvecklar sin arsenal samtidigt som den gamla arsenalen skrotas.
USAs nya doktrin säger dessutom att de kan bomba en stat med kärnvapen, även om denna själv inte är i besittning av några sådana. Detta riktar sig särskilt mot de stater som vare sig äger någon västlig demokrati eller låter sig genomsyras av det liberala projektet, dvs den nyliberala formen av marknadsekonomi.
Ja, det räcker faktiskt att en stat inte inser att den måste lyda dessa av Gud utsända stormakter. Ofta, men inte alltid, är det fråga om länder med ett stort inslag av muslimer. De råkar samtidigt inte sällan leva i världens mest oljerika länder och vägrar acceptera att deras heliga platser besudlas eller förstörs av västliga angripare. Av denna anledning har antalet terrorister i världen istället ökat sjufalt sedan Irakkriget.
Men detta amerikanska hot riktar sig också mot stormakter som Kina och Ryssland, vilka tillskansat sig en plats i Säkerhetsrådet genom sitt innehav av kärnvapen. Också de betraktas idag som inofficiella skurkstater - och då av samma grundorsak. (Ändå förlorade det gamla Sovjetunionen 21 miljoner man i kriget mot nazismen. För USAs del var siffran 300 000 stupade amerikaner då man vid krigsslutet landsteg i Normandie. Detta apropå krigsmonumenbråket i Estland)
Inofficiella skurkstater finns det också och utgörs då av de stater som inte dragit sig för att samarbeta med de officiella skurkstaterna. Detta gäller sådan stater som Ryssland/Kina och Indien/Pakistan. Vad som förbinder dem alla stavas olja-och gaspipelines. Inte minst den från Iran som planeras gå genom Afghanistan via Pakistan och Indien. Och den ryska som ska gå ända till Kina.
Tyvärr visar sig alltså dessa Guds gåvor hålla på att sina, det som i ett helt sekel varit smörjmedlet för vår västerländska snabbväxande civilisation. Och som ett Guds straff för detta monstruösa fossila resursutnyttjande riskerar vi idag att drabbas av en förödande klimatkatastrof inom en inte alltför avlägsen framtid.
Detta skapar utan tvekan andra problem för dessa Guds särskilt utvalda, vilka ser oljepriserna stiga, sin egen export falla och därmed underskott i betalningsbalans och statsskuld stiga över alla bräddar. Men det sista är ju ett mindre problem, för där gäller det bara att leverera nya dollar och låta de utländska långivarna stå för betalningen.
De övriga staterna är nämligen tvingade att ha en samling dollar på hög eftersom USA riktigt fiffigt sett till att oljan endast kan inhandlas i dollar på börserna i London och New York. Och eftersom priset stigit med den sinande tillgången är det bara för övriga Västoch Öst att bita i det sura äpplet och köpa in ännu mer dollar från det privatägda ´Federal Reserve´att lägga på hög.
På detta eleganta sätt har dessa stater också fått förmånen att bli de som betalar drömlandets alla skulder till krig och förintelse. Kina kan därför inte utnyttja sina amerikanska statspapper som de fått som betalning för sitt amerikanska exportöverskott. De får nämligen inte köpa hela amerikanska företag för de dollarfordringar som deras flitiga sömmerskor och andra kinesiska arbetare har tillverkat och sålt till den amerikanska marknaden.
Alltså från den industri som idag konkurrerar ut drömlandets egen tillverkningsindustri. För där blir det stopp och förbud att köpa upp något av USAs inhemska företag. Något som också drabbar de fordringar Saudiarabien har på USA genom sin oljeförsäljning. Så med det slipper de amerikanska makthavarna dessutom oroa sig för sin statsskuld- den kommer ändå inte att betalas, förutom då av yttervärlden. Att EU är så dum att de anser sig måsta hållas inom en 3%ig inflationsgräns är ju deras problem anser man, om de nu istället vill vältra över skuldbördorna på sina egna arbetare.
I drömlandet betalar också småfolket sina skulder till de stora kreditinstituten, för där är man ärlig nog att tro att man är tvungen att betala av t.ex sina huslån, så att fastigheten inte tas ifrån dem. Men så där går det ju inte till i den högre finansvärlden. Där svingar sig pengarna omkring som ettor och nollor, till ett minst tio gånger högre fastighetsvärde än det reella bl.a och med ett 0,1% reellt värde bakom alla ettor och nollor.
Men snart kommer Ryssland enligt plan att kunna förse Kina med olja via pipelines, vilket gör att Kina som tappat tålamodet med USA nu kommer att bli mindre beroende av nämnda Guds utvalda. Vilket inte ses med blida ögon av USA. Dessutom skall en pipeline förbinda Iran med Afghanistan (där det upptäckts stora fyndigheter av gas) vidare till Pakistan och Indien.
Iran är ju i starkt behov av att använda sina fossila exportinkomster till den egna försörjningen. Vilket gjorde att redan shahen på sin tid fick tillåtelse av fd amerikanska försvarsminister Rumsfield och USA att utveckla sin kärnkraft för det egna energibehovet och spara oljan för att kunna få exportinkomster.
Sedan dess har knappast det iranska försörjningsläget blivit bättre. Men Väst med Guds utvalda i spetsen slår tillbaka med en oljepipeline från Azerbaijans Baku vid den Svarta Havskusten till Turkiets sydöstkant. Därifrån skall oljan ledas i pipelines på havsbotten till raffinering i Israel.
Invigningen skedde dagen innan Libanonkriget. Därför har USA sett till att få med sig Turkiet och en del nordafrikanska stater i en egen pakt, vilka nu är på alerten i Medelhavet inför det ev startskottet mot Iran.
Samtidigt är en pipeline sedan nittiotalets krigsslut på Balkan under byggnad från Svarta Havskusten vidare genom Bulgarien, Makedonien och Kosovo, för vidare sträckning till Albaniens kust. I Kosovo ligger numera världens största amerikanska militärbas förlagd, vilken tillsammans med den Kinesiska muren är de enda stora byggnadsverk som är synliga utifrån rymden.
Då gäller det för oss i Sverige att värna vår idag bräckliga alliansfrihet och se till att hålla oss utanför detta aggressiva NATO och inte ligga kvar i Medelhavet med t.ex den korvett och Ubåt som legat där sedan blockaden mot Libanon. Särskilt som en liknande svensk marin styrka idag övar längs Sveriges kuster i Noble Mariner den 13 maj och två veckor framåt. Där ingår en liknande uppställning som den som i ett större format ligger utplacerad nere i Persiska Gulfen och Medelhavet inför ett kommande angrepp mot Iran.
Det är bara en presidentorder som saknas, kanske efter en "provokation" från Irans sida. De NATOstater som då är med där nere skall enligt sin gemensamma "musketörsparagraf" tillsammans kunna komma USA till undsättning...Vilken provokation som kunde utlysa något sådant? Tja, det finns en lag i USA som säger att enskilda terroristattentat kan leda till att deras hemland straffas som ansvarig..
Sverige är inte medlem i NATO och kärnvapen är förbjudet innanför våra gränser. Det här förödande maktspelet måste vi kunna hålla oss ifrån, särskilt som vi annars av terrorister också kan komma att betraktas som angripare.
Ingrid Ternert

Etiketter: