söndag, mars 23, 2008

SSUs ordförande kräver av Bildt o Sahlin att de snarast inleder dialog med Hamas


SvD 23 mars 2008

Människor i Gaza upplever den värsta situationen på 40 år. Mat, vatten eller sjukvård är inget man kan räkna med i dagens Palestina.


1999 fick 16174 familjer hjälp från FN:s matprogram. Idag är det 18400 familjer som behöver nödhjälp. Många svälter.


Detta är fakta från en rapport som Amnesty International, Rädda Barnen, Care och flera andra organisationer har publicerat nyligen. Samtidigt eskalerar våldet och allt fler, både palestinier och israeler, dödas.


Vi SSU:are är besvikna och bestörta över omvärldens reaktion efter det val där Hamas vann makten. Vi menar att omvärlden, och därmed också Sverige, bär ansvar för det ökade våldet.


För oss SSU:are är respekten för demokratin grundläggande. Det palestinska valet var demokratiskt, legitimt och korrekt genomfört, trots att det hölls under israelisk ockupation.


Hamas gjorde stora politiska uppoffringar i och med Meckaavtalet. Meckaavtalet skulle innebära tre saker: koalitionsregering, omorganisering av PLO samt en politisk samverkan (exempelvis skulle även Hamas sympatisörer kunna bli utnämnda till ambassadörer etcetera).


Detta gillades inte av alla inom rörelsen.Men Hamas trodde att de skulle få ett internationellt erkännande och att bojkotten skulle upphöra. Utrikesminister Carl Bildt sade själv att valet var ”att jämföra med ett bra svenskt val”.


Bildt skrev dessutom bara några dagar före sin utnämning under ett upprop tillsammans med 134 före detta premiärministrar, utrikesministrar och andra dignitärer från hela världen, där det bland annat står att vi bör ”stödja en palestinsk nationell samlingsregering och avsluta den politiska och ekonomiska bojkotten av den palestinska staten”.


Trots detta svek omvärlden och genomförde en förödande ekonomisk och politisk bojkott. Vilket vi nu ser vidriga skadeverkningar av.Sverige måste omedelbart agera.


SSU kräver:

1. Omedelbart stopp för det israeliska övervåldet.

2. Bestraffning av den israeliska invasionen.

3. Ett slut på de av Hamas understödda terroraktionerna.

4. Ett slut på bojkotten av Palestina och Gazaremsan.

5. Omedelbar dialog för att lösa de senaste kriserna. Carl Bildt måste kritisera omvärldens svek och inleda dialog med Hamas.


Vi kräver också att Mona Sahlin, som sagt sig vara villig till dialog, snarast går från ord till handling och inleder det hon sagt sig vara positiv till.


Socialdemokratin måste ta sitt ansvar.

Etiketter: