tisdag, oktober 21, 2008

15 nov Insatsförsvaret debatt2

Nedan några meningar saxade från den diskussionen efter den debatt vi hade i våras på Folkets Hus i Göteborg mellan Jan Öberg (TFF), Tom Heyman,försvarsdebattör och Pål Jönsson(m),om det nya svenska insatsförsvaret, hur det skulle kunna lindra världsfattigdomen. Den 15 nov FH blir det en ny debatt mer fokuserad på exakt detta med sammanblandningen militär- och biståndsverksamhet


Fredsforskaren TFF Jan Öberg: Ett försvar är i första hand ickemilitärt. En militär komponent är tänkbar, men så länge den har dominans här med 40 miljarder kr per år, så länge vi inte ser några civila konfliktlösande insatser, så länge EU är en organisation vars intellektuella gods hör hemma på 40-och 50talets nivå och vars stadga är långt mindre visionär än FNs.

Glöm då detta att skapa fred i världen med huvudsakligen militära medel - det kommer ändå aldrig att lyckas. Däremot kommer vi att få fler krig, kärnvapenkrig och mer pengar till krig.

Om detta måste vi ha en fundamental, teoretisk paradigmdebatt. Jag orkar nu inte diskutera miljoner upp och ner till ett insatsförsvar som är feltänkt från början. Det kalla krigets avslutning var ett gyllene tillfälle för oss alla att börja tänka nytt. Men så fanns där några totala intellektuella dvärgar i väst, som upprätthöll Nato, då vi kunde ha skapat en helt ny värld. Det är skammen vi får bära.

Ryssarna vet om det och ryssarna är på väg upp. Och det kommer att leda till ett nytt kallt krig om vi fortsätter med denna idiotpolitik, där vi tror att vi själva är centrum för allt som händer runtom i världen. Kineserna sitter bara där och väntar tills vi faller sönder i vår egen militarism och dumhet.

Etiketter: