söndag, oktober 26, 2008

Ut med trupperna nu!

USA har som metod även i Afghanistan introducerat bistånd med militär verksamhet, något som Sverige idag tagit efter. Men det pratas det knappast om, utom vid budgetdags, då delar av biståndet numera reduceras till just detta ändamål.


Frågan tas upp den 15 nov kl 13 på ABF i Göteborg genom SKV och Fredskoalitionen Göteborg som en fortsättning på det förra uppskattade seminariet i samma ämne. Detta ligger idag utförligt dokumenterat på Fredskoalitionen Göteborg webb, och nu även frågestunden.


Till det här mötet kommer Alexander Harang, ledare för Norges Fredslag. Han har länge oroat sig för politiseringen av hjälparbetet i Afghanistan. Till seminariet kommer också författaren Mikael Nyberg, prof Lennart Palm, Jenny Anderberg, SAK etc


Samma länder som idag ger bistånd är också inblandade i kriget. Och biståndet levereras med hjälp av militär makt. Ändå finns särskilda regler för fredsbevarande trupp: De måste accepteras av alla parter, vara opartiska och använda våld enbart i självförsvar. Ett eldupphör skall övervakas för att ge tid till förhandlingar.


Men de svenska soldaterna är inte rent fredsbevarande. Enheter med oklart mandat har aldrig varit framgångsrika. Det är vad de stackars svenska soldaterna sänds ut till. Det bästa Sverige kan göra är att ta hem trupperna och ge tid till förhandlingar.


Genom att delta bryter vi mot vår 200-åriga svenska neutralitet. Även svenska präster går idag beväpnade. Höörprästen Jerker Schmidt, fältpräst i Afghanistan, sa i en intervju i Kyrkans Tidning – ”Jag har antingen en Glockpistol eller en AK-5:a”.


Det hette att USAs ockupation skulle skapa ett demokratiskt paradis. Men att USAs syfte var att genomdriva mänskliga rättigheter var det ingen som tog på allvar. Resultatet har också blivit det rakt motsatta, sju blodiga år.


Afghanistan är nu en fullfjädrad narkostat, där kriget finansieras av droghandel. Ockupationen bidrar till att mobilisera stöd för talibanerna och andra militanta grupper. De som har makten i landet är krigsförbrytare – med stöd från Väst.


Miljoner krigsoffer längtar desperat efter förändring. De civila offren blir allt fler, ju mer flygbombningarna ökar. Andelen fattiga ökar också. Läskunnigheten dalar. Så varför stöder Sverige och andra nordiska länder dessa krigsförbrytare genom att delta?


Ta hem trupperna nu! Ge fredsförhandlingar en chans. Människorna behöver desperat civil hjälp - via FN - inga utländska soldater. Dessa har man alltid till slut slängt ut.

Etiketter: