tisdag, februari 26, 2008



När den goda viljan saknas

Att både FN och Afghanistans regering har vädjat till omvärlden att inte tvångsavvisa fler till Aghanistan borde räcka - om inte den goda viljan saknas, skriver Gert Gelotte i GPkrönikan 25 feb

Med hänsyn till rådande osäkra säkerhetsläge avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Afghanistan. Så skriver UD på regeringens hemsida och tillägger att den som ändå reser till Afghanistan bör "undvika folksamlingar".

Man skulle kunna tro att denna fara till liv och hälsa gäller varje människa. En bomb i en folkmassa dödar och lemlästar ju inte beroende på medborgarskap. Men ingalunda. Det som är så farligt att svenskar inte bör sätta sin fot i Afghanistan är inte värre än att svenska myndigheter anser sig kunna tvinga iväg flyktingar dit.

För närvarande inväntar nära 500 afghanska flyktingar i Sverige tvångsavvisning till Afghanistan. Varför är afghaners liv mindre värda än svenskars? FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) riktade den 11 februari mycket allvarlig kritik mot svenska myndigheters sätt att tillämpa svensk lag och internationella överenskommelser om flyktingars mänskliga rättigheter.

Enligt UNHCR använder Migrationsverket omvänd bevisföring. Det blir därmed säkert att återvända till Afghanistan så länge flyktingen inte kan bevisa att det är tillräckligt osäkert. Bevisa är svårt och vad är "tillräckligt"?.....

Etiketter:

Stark uppmaning till avveckling nu! från forskarhåll



Det finns ingen anledning tro, att elförbrukningen skulle öka så mycket som den svenska kraftindustrin hoppas på i framtiden, menar tekn dr Göran Bryntse.


Elförbrukningen i Sverige har nämligen sedan 2001 minskat varje år och tendenserna i de övriga nordiska länderna tyder på att elförbrukningen i Norden nått sin topp.


Alltså skulle vi få ett gigantiskt elöverskott år 2015 motsvarande hela fjolårets kärnkraftsproduktion.Då blir det problem om inga åtgärder snart vidtas. Särskilt som det är för dyrt att exportera el.


För att tex få Polenkabeln lönsam behöver man tjäna i genomsnitt 6 öre per överförd kilowatt-timme, vilket knappast är realistiskt om vi inte vill slumpa bort svensk kärnkraftsel, påpekar Bryntse. Dessutom vill vare sig Tyskland, Norge eller Danmark ha någon egen kärnkraft, så varför pracka på dem den svenska, frågar han.


Det finns alltså inte några rimliga skäl att behöva vänta med den kärnkrafts-avveckling som Sverige i en folkomröstning kommit fram till. Annars blir resultatet en el-utförsäljning som slår undan benen på vindkraften, solenergin, den kommunala fjärrvärmen och sist men inte minst, den effektivare energianvändningen.


En mer ansvarslös politik i förhållande till klimatförändring och försörjning av hållbar energi får man leta efter. I detta läget slår folkpartiet rekord. De vill bygga fyra nya kärnkraftverk. Hur dum får en politiker vara, frågar han sig.


Samtidigt innebär landets kärnkraft ett koldioxidutsläpp motsvarande mer än 15% av Sveriges totala utsläpp per år. Trots att vindkraft är billigare än kärnkraft.Därför utmanar han idag folkpartiet på debatt om Sveriges framtida energiförsörjning.


(anm: Till råga på allt växer avfallsberget och med det risken att hamna i orätta händer, framförallt till framställning av framtida 'smutsiga bomber')

Etiketter:

måndag, februari 25, 2008

Skona oss!



Skona oss milde herre Gud från fler teknikentusiastiska folkpartister


Nu är de på gång igen och önskar sig plutoniumbaserade bridreaktorer till våra framtida svenska kärnkraftsverk..lika idiotiskt som då man i laboratorier i Uppsala tror sig kunna separera och splittra plutoniet ur avfallet till mindre otrevliga partiklar..och med det lösa avfallsproblemet.


Hur var det nu...vad gav de japanska och franska kärnbridreaktorexperimenten egentligen för resultat? Ansågs de vara ofarliga och stabila nog att kunna utnyttjas i stor skala?


Det är illa nog att man i Oskarshamn råkat säga att man prövat på sk MOXbränsle - dvs inblandat plutonium i det vanliga reaktorbränslet.


Till våra kärnkraftsglada politiker vill jag säga: finns bara risker i en process, även med en "uträknat" otroligt liten sannolikhet, så har dessa en otrevlig benägenhet att ändå dyka upp (som i våra sk moderniserade svenska verk) under rubriken "den mänskliga faktorn".


Den största bridreaktorn, Super-Phénix, i Frankrike kostade cirka 84 miljarder kronor, och producerade 8,3 terrawattimmar el under sin livstid...


Förutom risken att någon terrorist får tag på en mängd plutonium stor nog att rymmas i en vanlig läskedrycksflaska och med det själv kan tillverka en sk "dirty bomb".

I.T

Etiketter:

fredag, februari 22, 2008

Free Gaza Day - Internationell protestdag mot ockupationen av Gaza



Befria Gaza!
1,5 miljoner människor i Gaza lever idag i ett gigantiskt utomhusfängelse och kan vare sig röra sig fritt eller lämna området. De kan heller inte söka hjälp mot sjukdomar.


Blockaden av Gaza är ett brott mot FN-stadgan och Genèvekonventionen, och andra internationella avtal och konventioner. Sverige måste gå i bräschen mot det.


Man kan skriva till Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, och kräva att de agerar
e-posta via www.regeringen.se Påverka ditt parti: partiets namn@riksdagen.se
och skriv insändare i din tidning


Bojkotta israeliska varor: frukter från Jaffa, Carmel eller Top. Grönsaker från Carmel, Cherry, Melody, Bio Top, Dana Cherries, Arav A, Carambola, Rini.


Israeliska viner. Mariannes kravmärkta morötter. Hälsans Kök: Gourmet råvaror. Se upp med vissa drycker på COOP, IT-produkter, hudvårdsprodukter där alla varor som börjar med 729 på streckkoden är israeliska!

Etiketter:

Afghanistans vallmo "utplåning" och dess koppling till ett "fritt Kosovo"




Den ryska statskontrollerade TV channel one har rapporterat att det finns amerikanska styrkor involverade i den droghandel som sker från Afghanistan till Europa. Vecko-programmet "Voskresnoye Vremya" den 10 feb noterade att enligt FN mängden av det opium som produceras i landet mer än fördubblats sedan koalitionstrupperna anlänt.
..
"The local authorities draw up seriously forged lists in which an amount is recorded for the amount destroyed and, in fact, the crop has not been destroyed at all. The theft of the money to combat narcotics is going on and is flourishing," he said.


The accusation that US forces are involved in drug-trafficking came from Geydar Dzhemal, chairman of the Islamic Committee of Russia. "Without the control and connivance on the part of the special services none of these things are possible.


For example in Afghanistan, the CIA and the special services are quite brazen. Under the protection of the American army they meet the necessary people. They collect the stuff, go to the Bagram airbase and they hand in a large consignment of narcotics, which is then taken away," he said.


My knowledge of all this comes from my time as British Ambassador in Uzbekistan. I ... watched the Jeeps ... bringing the heroin through from Afghanistan, en route to Europe. I watched the tankers of chemicals roaring into Afghanistan.
The four largest players in the heroin business are all senior members of the Afghan government – the government that our soldiers are fighting and dying to protect.
Craig Murray / The Mail, , July 21, 2007


The report went on to say that heroin reached the Balkans via Turkey, which "has been a member of NATO since 1952 and is the USA's closest ally in the region". It said it is "another amazing coincidence" that Kosovo hosts the largest NATO base in Europe. The correspondent added that there is a "secret Interpol post" next to this base. "Here they speak almost openly about Afghan heroin in American planes," he noted.


A man captioned as Marko Nicovic, Interpol employee, explained that 90 per cent of heroin goes through the Albanian mafia, which is now more powerful than the Sicilian mafia. He also alleged that members of this mafia bribe European parliamentarians to support the independence of Kosovo.
sott.net feb 17 2008 (slut)

Etiketter:

onsdag, februari 20, 2008

Ett misslyckande vi ser i Kosovo



De stora dagstidningarna excellerar idag i beskrivningar om eländet i Kosovo och FNs gigantiska misslyckande på plats, dess obefintliga egna ekonomi och östkriminella droghandel och trafficking, där också FNs administratörer på plats rundligt kunnat förse sig med vissa förmåner.


Något man inte har skäl att betvivla.


Är det FNs fel? Det är ju det vanliga påståendet som dessa och liknande förhållanden brukar resultera i.


Men då borde man samtidigt ställa sig frågan vad FNs egentliga syfte är. Denna från början efterlängtade och ambitiöst uppbyggd organisation efter andra världskrigets slut och fasor, som med hjälp av principer för våra Mänskliga Rättigheter och genom FNsstadgan skulle bevaka att detta efterlevs. En organisation för världens alla stater med målet "aldrig mera krig".


FNs blåbasker-missionerna på plats skulle ledas av obevekliga regler för att hålla de stridande parterna isär och med medling, där samtidigt det andra världskrigets segrarmakter i Säkerhetsrådet, samtliga kärnvapenmakter, skulle vara ett yttersta beslutande organ vid krigsinsatser utifrån grundregeln att krig i princip är förbjudet. Såvida detta inte sker i rent självförsvar vill säga.


Där USA med sin oförstörda ekonomi gav en frikostig Marchallhjälp till ett Europa som låg i ruiner efter det andra världskriget, för dess uppbyggnads skull och för att hålla kommunismens inflytande i Europa stången. USA fick med det ett för organisationens livskraft och världens stater i övrigt ohälsosamt stort inflytande.


FNs ursprungliga stolta intentioner naggades både här och där i kanten då det i uppbyggnadsskedet av sina principer och ekonomiska organ, Världsbanken och den Internationella ValutaFonden, kom att alltför stort gynna USA starka intresse.


USA som tillhör den innersta kretsen segrarmakter i FNs säkerhetsråd och dess största bidragsgivare, kom genom sitt inflytande att manipulera de ursprungliga intentionerna, i många fall till oigenkännlighet.


Världsbanken och IMF blev något som dess inflytelserika ideolog Keynes från början inte hade tänkt sig, vilket eventuellt bidrog till hans förtidiga död i hjärtslag kort därefter. Och den tacksamma Marshallhjälpen till Europa var i realiteten också ett bidrag för att hålla dess länder ifrån inflytandet av den "kommunistiska faran".


De bidrag som FN behövde för att kunna genomföra sina egentliga uppdrag kom så småningom ofta att hållas inne, framförallt om de inte föll den största bidragsgivaren USA på läppen eller låg i dess intresse, varpå så småningom också privata finansiärer kom till som sponsorer vid för dem intressanta projekt.


USA blev till slut rejält irriterad över att FNs beslut ändå kunde gå emot vissa av dess egentliga syften, varpå man tillämpade strategin att delvis hålla inne medel och delvis blockera och sabotera det som kunde vara FNs ursprungliga intention.


Strategin blev att sidsteppa FN på alla punkter så länge man själv inte tjänade på det, men att ändå gå så långt man kunde genom att manipulera sig fram den "lagliga" vägen..Och det avspeglade sig neråt i nivåerna till många, men långt ifrån alla, av dess admininistrativa personal.

Resultatet ser vi i Kosovo.

Etiketter:

tisdag, februari 19, 2008

Nu skall Bildt företräda Västs "legitima värderingar och intressen" igen



Nu skall utrikesminister Carl Bildt stödja "Kosovos frihetssträvanden" genom något slag av politiskt erkännande av dess självständighet.


Det Kosovo som idag härbärgerar världens största amerikanska militärbas med gott om pipelines i området som dras österifrån till Albaniens kust.


Visst hade det tidigare Serbien mycket militär makt. Och visst fick Kosovoalbanerna känna på tuffa tag från Milosovics sida.


Men varför brydde sig ingen om de lika förtryckta serbiska minoriteterna i t.ex Kroatien under den tiden?


Varför fann man inte i Väst det vara i sitt intresse att stödja den starka och populära ickevåldsliga rörelse som fanns under Rugova vid denna tid i Kosovo?


Varför började istället USA och Tyskland att förse de kosovo-albanska terrorister med vapen som ingick i 'Kosovo Liberation army´, KLA?


Så att den nuvarande premiärministern Ceku som var kroatisk befälhavare vid denna tid kunde utföra extrema rensningar av byar och 1995 driva ut 200 000 serber från Kroatien.


Men då var det inget i NATO som brydde sig eller ens besvärade sig med att avväpna honom eller KLA, vilka först av USA hade stämplats som en terroristorganisation men plötsligt kom att betecknas som 'frihetshjältar'.


Att sanningen alltså inte finns bara hos en sida i denna konflikt känner utrikesminister Carl Bildt väl till, eftersom han tjänstgjorde på Balkan vid denna tid. Det ligger alltså i sakens natur att andra intressen kan ligga bakom den ställning han tar idag.


Han känner det stormaktsspel som då försiggick från Västs sida i avsikt att "befria Balkan" från Östs inflytande efter murens fall. Att president Clinton med alla till buds stående medel, inklusive understöd till vad slag av terrorism som vara månde, såg till att en uppdelning i intressesfärer på Balkan ägde rum mellan staterna i den "fria världen".


Därför flygbombade man området utan FNs godkännande. Vilket blev den egentliga skälet(väl omvittnat av FNpersonal på plats) till de stora folkomflyttningar som skedde.


Nu gäller frågan: Vilka enklaver kommer härnäst att vilja förklara sig självständiga i den "fria världens" intresse? Vilka fler krigsförbrytare skall vi genom våra politiska företrädare komma att stödja? (slut)

Etiketter:

lördag, februari 16, 2008

Medlemskap i NATO inte naturligt




"Medlemskap i Nato är naturligt"

Ett svenskt medlemskap är naturligt på sikt, skriver försvarsminister Sten Tolgfors (m)på Svenska Dagbladets debattforum 'Brännpunkt'


"Nyss hemkommen från mötet med Natos försvarsministrar i Vilnius kan jag konstatera att Nato diskuterar vägval. Även om signalen från USAs försvarsminister Gates måhända uppfattats tydligare än avsett, så framgår det att USA förväntar sig mer av allierade Natoländer i bland annat Afghanistan", skriver Tolgfors och fortsätter:

"USA ökar sitt deltagande i Afghanistan med 3200 marinkårssoldater, trots att landets försvarsmakt är hårt ansträngd genom insatser på andra håll i världen. USA och Storbritannien drar ett tungt lass inom Nato."


Vi här i Göteborg minns alla den jättelika NATOflottövning som Sverige var värdland för och då förde med sig stora protester här i staden. Men Tolgfors skriver idag: "En parallell kan dras med frågan om NRF, (NATO Response Force) Natos snabbinsatsstyrka med syften liknande EU:s stridsgruppskoncept, där Nato inte lyckas generera tillräckliga truppbidrag och istället omdefinierat konceptet och öppnar för bidrag från icke-medlemmar..


Regeringen tar nu ytterligare ett steg i denna riktning, vilket vår försvarsminister formulerar så här:"Sverige överväger deltagande i snabbinsatsstyrkan NRF i positiv anda..Vår intention är ett beslut innan toppmötet i Bukarest i april..Nato-medlemskap är för moderaterna naturligt på sikt."


Han fortsätter:"Nato diskuterar sina egna framtida vägval. Sveriges säkerhet är bättre än under överskådlig tid och vi bidrar ambitiöst till att via internationella insatser sprida fred och säkerhet i världen."


Detta i relief till den verklighet på det afghanska slagfältet som Vietnam News Agency målar upp den 15 feb 2008


NATO börjar till slut se nederlaget i Afghanistan
Vu Thu Ha

..
2003, två år efter den Washington-ledda kampanjen för att få bort talibanerna, proklamerade USAs fd försvarsminister Rumsfield att kriget var över och att Afghanistan nu kunde åse en period av stabilitet och återuppbyggnad.


En rapport förra månaden publicerad av Atlantic Council visar däremot att han inte kunnat ha mer fel. Rapporten säger att Afghanistan förblir en "failing state" och vad värre är: "Den kan komma att bli en 'failed state'". Att de kombinerade USA-NATOstyrkorna är i ett strategiskt dödläge.


Talibanerna har snarare än att försvinna utvidgat sin kontroll över regionen, särskilt mot gränsen till Pakistan. Våldet har också förra året ökat enligt officiella siffror. Självmordsbombningarna, totalt 140 stycken, var de största sedan talibanerna störtades i slutet av 2001.


Mer än 6000 människor inklusive 220 internationella trupper har dödats sedan ockupationen. Centralregeringen är antingen ovillig eller oförmögen att införa viktiga reformer för att bygga upp landet.


Idag vill NATO ha in 7000 fler styrkor, trots att USA förväntats sig dra tillbaka sina trupper redan året efter det att Rumsfield utropade seger. Nu skickar hans efterföljare Robert Gates istället in en 3200-manna extra marinkårsstyrka. Gates varnar för att NATO blir en koalition av de villiga att kriga och de som inte är det.


Men de europeiska regeringarna, särskilt då tyskarna, kan komma att rösta emot snarare än att acceptera kriget därute i fjärran. Som Daniel Korski, senior fellow vid 'European Council on Foreign Relations', skriver i sin rapport: 'Amerikanarna och européerna är inte överens om problemets art och med det också lösningen'. 'Amerikanarna har en förmåga att behandla ett politiskt problem som om det vore militärt'.


NATO’s kommendör i Afghanistan, General Dan McNeil, säger att man behöver åtta gånger fler trupper i Afghanistan för att lyckas. I förhållande till att NATO nu kämpar för att få fram 7 000 extra trupper i sin kampanj, är den siffran orealistisk.


NATO-mötet i april skall skissa de nästa 3-5 årens kurs i Afghanistan. Sex år efter talibanernas fall kämpar man idag för att vända den första meningen i Atlantic Council’s rapport:"NATO is not winning".

Etiketter:

torsdag, februari 14, 2008

All power to Hamas




Sami Moubayed 2/2 2008


Palestinierna röstade inte för Hamas för att de skulle ha lovat utplåna Israel. Man utnyttjade i realiteten inte detta under sin parlamentvalskampanj.


Det var en pragmatisk snarare än en ideologisk seger. Palestinierna röstade på Hamas därför att dessa lovat bättre skolor, mer säkerhet, mindre byråkrati och ingen korruption. Bland de som röstat fanns även sekulära och kristna väljare.


Under 2006 blev det emellertid uppenbart att något fortfarande saknades hos Hamas: möjligheten för dem att regera; chansen att diktera politiken och bli erkänd, inte bara av arabvärlden utan också av det internationella samfundet.


Samtidigt hade man denna övertygelse att vara i stånd att regera, bekämpa korruption och skaffa fram arbete åt palestinierna. Man trodde verkligen - och gör det fortfarande - att Hamas hade kunnat leverera, bara de hade fått en chans.

Det är den verkliga anledningen till att man röstade in dem i regeringen år 2006.

Hade man gett dem det fulla regeringsansvaret, skulle de ha kommit att sidsteppas av motståndsrörelsen - något som inträffade för Fatah efter år 1993. Dessa hade varit alltför upptagna av att rengöra hus i samhällsservicen, inspektera skolor och bygga vägar för att samtidigt hinna med att leda ett verkligt motstånd.


Men Hamas gjorde åtskilliga betydelsefulla närmanden till Israel och amerikanarna och ropade på 'farbror' utan att för den skull höras, för man ville bli erkänd som statsmän snarare än som gerillakämpar.


Beslutsfattarna i Washington vägrade att lyssna, och såg ingen egentlig skillnad mellan Hamas och al-Qaeda för dess islamska programs skull. Istället för att dra fördel av situationen föste Israel in Hamas i motståndsfållan.


När Arafat dog år 2004, anklagade ingen honom för att ha lämnat motståndsrörelsen 1993. Trots att han talat om fred visste alla, även israelerna, att han var ett revolutionens man.


Genom att visa upp två ansikten, lyckades denne regera landet. Han gav palestinerna löner, jobb. skolor och säkerhet. Det är detta spel Hamas måste lära sig.


Khaled Meshal har en gång visat sig i al-Jazeera TV där han erkänt att tidigt under år 2004 Hamas officiella representanter förhandlat med amerikanarna, vilka försökte få dem att avväpna sig.


Och då man vägrade, påstods USA ha gett Israel grönt ljus att låta avrätta Hamas grundare Ahmad Yassin i mars och därefter hans efterträdare Abd al-Aziz al-Rantisi i april 2004. Storbritanniens Jack Straw medgav att brittiska diplomater varit i dialog med Hamas vid denna tid.


Allt detta var väldigt likt det som hänt i Irak efter den amerikanska invasionen år 2003. Amerikanarna sidsteppade sunni i tre år, innan de till slut insåg att nyckeln till säkerhet i Irak och få slut på motståndet, innebar att försöka vinna tillbaka sunni till makten.


Genom att låta dem dela makten, menade amerikanarna, skulle de också komma att känna ansvar för säkerheten. De skulle inför de väljare som röstat fram dem för säkerheten kunna erbjudas regeringsfunktioner.


Förr vägrade Israel att förhandla med en regering där Hamas ingick. Nu genom sin tjurskallighet tvingas Israel att ha att göra med Gazas regering, dvs Hamas..


Hamas kan ge Fatah lojalitet ute på gräsrotsnivån, på gatorna i Palestina. Hamas har fortfarande en tillräcklig legitimitet för att kunna sälja detta med fred till palestinierna och få någonting gjort.


Abbas, som ingen ser som en krigshjälte eller ens någon rödglödgad palestinsk nationalist, förmår inte det. Han behöver idag Hamas, lika mycket som de behöver honom.


Arafat erbjuder ett exempel.Under 1970-talet åkte han till FN och sa att han anlände med en olivkvist i ena handen och en frihetskämpes skjutvapen i den andra. Och världen trodde honom. 30 år senare blev det klart i Oslo 1993. Men mycket uträttades innan dess..


Steg ett borde vara ett stopp för belägringen av Gazas 1.5 miljoner invånare. Steg två att få Mahmud Abbas och Ismail Haniyya att sitta ner vid samma bord och talas vid för en gemensam och acceptabel lösning för både Hamas och Fatah. Eller få båda att avgå, då för palestiniernas egen skull.


För att människor där skall kunna välja nya ledare, vilka då skulle vara kapabla att leverera säkerhet, fred och stabilitet.(the end)

Etiketter:

onsdag, februari 13, 2008

Så enkelt och självklart är det, bara att våga erkänna sin egen del





Tänk så fint att läsa vad förnuftiga människor skriver, även om det kommer från totalt skilda håll, fast utifrån en självklar medvetenhet om uppkomsten till fattigdom och strider i världen. Nämligen Hans Linde(v) på SvD Brännpunkt och Percy Barnevik på ekonomisidan i samma tidning..

Hans Linde och Nael Touqan skriver om de 1,5 miljoner inlåsta palestiniernas fullständigt vettlösa situation i Gaza, där världen sedan minst 1967 bara ägnat sig åt att leverera tomma beklaganden och inget övrigt förbättrats medan Israel har fått hållas

Detta gäller i högsta grad både EU och Sverige, där Sverige har mage att till och med upprätthålla ett vapensamarbete med Israel!

Alltmedan Israel bombar Gazaenklaven som vore det en sittande fågel och stänger ute förnödenheter, så att barnen där riskerar undernäring och drar på sig farliga sjukdomar.

Det är samma mekanismer som vi kan finna i Afrika.

PÅ BÅDA DESSA STÄLLEN ÄR MÄNNISKOR FATTIGA FÖR ATT VI ÄR RIKA - eller med andra ord, att Israel ockuperar palestinskt område, stänger inne de ursprungliga invånarna i muromgärdade enklaver, stjäl deras mark och vatten, vilket dessa sedan dyrt får köpa tillbaka en mindre del av. Lägg märke till mönstret.

I Afrika denna bördiga kontinent handlar det om att DE ÄR FATTIGA FÖR ATT VI ÄR RIKA OCH STRIDER UPPSTÅR FÖR ATT VI SATSAR STORT PÅ EN AV GRUPPERNA SÅ ATT DE SKA HÅLLA NERE RESTEN AV BEFOLKNINGEN, varpå våldsamma eruptionen uppstår som i Rwanda och nu i Kenya. Allt lätt att förutse.

Som någon sa: 'Förstår man inte detta brukar jag säga att de kommer att få ett intressant liv framför sig'.


Det är alltså ofattbart att Sverige håller en militär attaché i Tel Aviv och ett omfattande militärt samarbete med Israel. Det kan inte beskrivas som något annat än ett svek mot palestinierna och ett rent svenskt hyckleri.


Percy Barnevik i sin tur kommer från den rika Wallenbergssfären men gör som en del andra då de lämnat toppsfären, går över till den andra sidan och ställer sina krafter till förfogande för ideell verksamhet istället.


Och tänk vad allt plötsligt då kan te sig enkelt:
-Att ha en svensk soldat i Afghanistan ett år kostar runt 800 000 kronor, vilket är lika mycket som det kostar att skapa 400 jobb, påpekar Percy Barnevik men tillägger att han dock inte motsätter sig svenska soldaters närvaro i området.

Något han däremot motsätter sig är att en massiv del av biståndet till Afghanistan går till kravlöst givande och olika vägbyggen:

-Landskapet i Afghanistan liknar det i Schweiz, så man skulle kunna ägna 100 år åt att bara bygga vägar. Det är väldigt enkelt för biståndsgivare att fly in i något konkret och enkelt mätbart såsom vägbyggen. Att få upp sysselsättningen är mer abstrakt, säger Percy Barnevik.

Men samtidigt menar han att öka sysselsättningen är det enskilt bästa sättet att ingjuta hopp hos befolkningen.

-Det handlar inte bara om att bistå med mikrolån. Exempel från Sydafrika visar att 97 procent av mikrolånen går till konsumtion. Man måste även bistå med affärskonsulter som aktivt hjälper lokalbefolkningen att sätta upp verksamheter. I Indien betalas Hand in Hands mikrolån tillbaka till 99,6 procent, säger han.

Emellertid är det omöjligt att rakt av översätta modellerna och erfarenheterna från Indien till Afghanistan.

-Man måste titta på landets förutsättningar. Afghanistan har erfarenhet av tillverkning av bland annat mattor och lämpar sig för produktion av torkad frukt. Tidigare var Afghanistan en nettoexportör av mjölkprodukter, en sektor som bör återuppbyggas, påpekar han.

Etiketter:

tisdag, februari 12, 2008

Wallström ”glömde” kriget



EU-kommissionären Margot Wallström gör utspel på SvD Brännpunkt den 13/1 "EU får tydlig röst för fred^om EU som en fantastisk fredsorganisation, men nämner inte med ett enda ord om Irakkriget. Vad vill EU göra för att kunna stoppa kriget? Detta frågar miljöinspektören Yusra Moshtat, nationalekonomen Stefan de Vylder och fredsforskaren i TFF Jan Öberg den 21 jan


Minns ni den klassiska sketchen från ”Pang i bygget”? När en grupp tyska turister kommer till det engelska hotellet utgår en order: ”Don’t mention the war!”. Men naturligtvis klarar inte den nervöse hotelldirektören John Cleese att låta bli att förstöra den goda middagsstämningen inför de tyska gästerna.


Margot Wallström är mer disciplinerad. I en artikel på SvD Brännpunkt den 13/1 lyckas hon med det som borde vara omöjligt: en lång artikel om hur EU arbetar för fred utan att med ett ord nämna någon av de krigs- och konflikthärdar som idag utgör de allvarligaste hoten mot världsfreden: Irak, Afghanistan och Israel/Palestina.


Tystnaden om krig och ockupationer i en artikel om EUs fredsarbete är tyvärr föga förvånande. När USA med ett fåtal allierade invaderade Irak, i strid mot folkrätten och FN-stadgan, hördes starka protester från flera EU-länder. När sedan invasionen har utvecklats till en humanitär katastrof har protesterna tystnat.


I USA är kritiken mot kriget hårdare än här hemma. Till exempel kräver den förre
presidentkandidaten George McGovern att president Bush ska ställas inför krigsrätt,
ansvarig för lögner som, enligt McGovern, har medfört över 600 000 irakiers död och som under oöverskådlig tid framåt skadat USAs anseende i världen och som medfört ökade terroristhot och växande osäkerhet runtom i världen.

(vår anm: Idag beräknas i ny studie antalet döda uppgå till drygt 1,1 milj)


Antalet dödade amerikanska soldater uppgår idag till över 4000. En tredjedel av de över en miljon amerikaner som har tjänstgjort i Irak och Afghanistan har efter hemkomsten uppgett att de lider av psykiska problem. Många har begått självmord.


Veteraner från krigen är starkt överrepresenterade bland mördare,våldsbrottslingar och drogmissbrukare. Före kriget uppskattade Bushadministrationen kostnaderna för Irakkriget till mellan 50 och 60, och som allra högst 100 miljarder dollar. Utfallet är något helt annat.


Enbart de framtida kostnaderna för att ge medicinsk och psykiatrisk vård och ekonomisk ersättning till krigsveteraner från Irak och Afghanistan har i en färsk amerikansk studie uppskattas till mellan 350 och 700 miljarder dollar.


Den kände amerikanske ekonomen Joseph Stiglitz, mottagare av det så kallade ekonomipriset till Alfred Nobels minne för några år sedan, har uppskattat de totala amerikanska kostnaderna för kriget i Irak till över 1000 miljarder dollar.


Den amerikanska kongressens ”Joint Economic Committee” beräknar kostnaderna till och med år 2008 till 1300 miljarder och till 2800 miljarder fram till år 2017.


2800 miljarder dollar motsvarar 560 gånger det årliga anslaget till FNs fredsbevarande styrkor i världen. Men dessa beräkningar inkluderar inte den allra största kostnaden: det irakiska folkets lidanden.


Uppskattningarna av antalet dödade irakier sedan ockupationen började varierar mellan drygt 150 000 (Världshälsoorganisationen WHO) till långt över en halv miljon, om den ökade dödligheten till följd av försämrad hälsovård och sanitet inkluderas.


Miljoner utbildade människor har flytt. Korruptionen, som var svår redan under diktatorn Saddam Hussein, har blivit ett allestädes närvarande gissel. Kriminalitet och sekteristiskt våld gör vardagslivet för många irakier till en mardröm.


De långsiktiga effekterna på miljö och hälsa, bland annat till följd av de amerikanska truppernas användning av det radioaktiva ämnet utarmat uran redan under Gulf-kriget, har givit upphov till en mångdubbling av antalet barn som föds med genetiska skador.


Varför har Wallström ingenting att säga om EUs roll för att få slut på ockupationen av Irak? Har ni ingenting att erbjuda till stöd åt återuppbyggnaden av det krigshärjade Irak efter ockupationens slut?


Så länge Wallström, i EUs namn, skriver svulstiga artiklar om EUs fredsarbete utan att nämna vår tids största katastrof, Irakkriget, kommer vi att fortsätta att förknippa hennes namn med ”Pang i bygget”. Men utan att skratta.


"The state of the (Iraqi) union" av Pepe Escobar finns snart också i en kortad översättning på 'Fredskoalitionen Göteborg' webb.

Etiketter:

Kärntekniker kidnappade i Pakistan - en rent naturlig tillfällighet?




En logisk fortsättning på Bhuttodramat?


För det sägs att USA från början ställt krav på Bhutto att se till att utlämna Khan, han med ritningarna för framställning av atombomben, vilka han skall ha sålt till "skurkstater" som Libyen.

Dessutom sägs Bhutto i förväg ha lovat USA att få tillstånd att militärt agera i Waziristan, det stora gränsområde i västra Pakistan med sina oklara gränser och nära kopplingar till sina pashtunbröder i Afghanistan på den västra sidan. Och stämplat som ett "al Qaidatillhåll".

Enligt nyhetsbyrån AFP den 12 feb skulle kidnappningen av teknikerna och deras chaufför ha ägt rum i den lilla staden Sheikh Badin nära den afghanska gränsen i Pakistans oroliga nordvästra del.

De tekniker som kidnappades är anställda vid det pakistanska kärnenergiorganet PAEC.

I måndags försvann också Pakistans ambassadör i Afghanistan då han var på väg från staden Peshawar i nordvästra Pakistan till Afghanistans huvudstad Kabul.(slut)

Etiketter:

lördag, februari 09, 2008

Miljarder dollar till krig - medan människor fryser ihjäl, svälter, bombas




Idag drabbas befolkningen i Afghanistan och Irak hårt av USA-alliansen. Och det för stora pengar. Miljarder och åter miljarder går till vapen, krig och även militärt bistånd till stater som Israel i egenskap av USAs trogna vakthund i Mellanöstern.


I Afghanistan måste människor amputera fötter på grund av förfrysning och brist på isolerade bostäder. Det råder matbrist i landet och barnen drabbas särskilt hårt. Och vad gör då USAs krigsallians? Flygbombar förstås och gör tillståndet än värre.
Men i Sverige skissar utrikesminister Bildt och justitieminister Beatrice Ask på en rent kontraproduktiv politik på DN Debatt 8/2-08 ´Samlad svensk strategi skall bekämpa terrorism´

Sverige och Afghanistankommittén har nämligen tidigare haft ett långvarigt och uppskattat hjälpprogram i Afghanistan. Men så kom USA in och bad svenskarna om hjälp att komma med på det militära tåget. I den nationsbildning man nu inte känner till ett dugg om hur den fungerar. Utan lierar sig med en stark ledare för en av landets folkgrupper med en egen här. Och med detta tror man sig kunna göra en 'god insats'.


Apropå TV4s film, se Ira Maliks kommentar i Aftonbladet 'I säng med kriget - Ira Mallik om en patriotisk låtsasjournalistik i TV när den är som sämst'


Citat: I dag finns i Afghanistan amerikanska, stridande trupper OEF-styrkor (Operation Enduring Freedom) samt de Nato-ledda Isaf-styrkorna. De senare agerar på FN-mandat, men är inte en fredsbevarande styrka och har rätt att göra, och gör, väpnade offensiva ingripanden.


När vi läser små och sammanhangslösa notiser som förra veckans: 'USA-ledda styrkor dödade åtta afghanska poliser, deras chef och en kvinna under en räd mot talibaner' (TT) är det vanligtvis, men inte alltid, Operation Enduring Freedom-styrkor som råkat döda 'fel' personer.


Det gör de så pass ofta att president Hamid Karzai och hans regering vädjat till de internationella styrkorna att inte bomba eller göra raider i byar utan att ha afghanskt stöd.' (slut citat)


Därefter vill utrikesminister Bildt att även vi här hemma skall skärpa till lagar och förtunna vår demokrati "som ett led i kriget mot terrorismen".


Släng uniformerna säger vi och hjälp det afghanska folket istället för att kasta ut förmögenheter på krig, mutor och övervakningssamhället!
Se mer om detta på Fredskoalitionen Göteborgs webb!


Med det riskerar vi vare sig jihad eller en försämring av egna fri-och rättigheter.



Vi har också fått ett larm från 'Iraksolidaritet' om de intensiva förberedelser för en jätteoffensiv från luft och mark som USA förbereder mot Iraks andra stad Mosul i norr. Vi kräver därför att också Sverige häver upp sin röst till protest!


Mosul är en historisk, mångkulturell stad med gyllene tempel och mångtusenåriga bevattningsanläggningar. Ruinerna efter det gamla Nineve ligger inom stadsmurarna.


Motståndet mot ockupationen är starkt i staden och de delar av Irak som drabbas av de militära anfallen. USA-alliansens bombningar av städer och den stora offensiven med marktrupp utgör idag en kollektiv bestraffning av hela civilbefolkningen.


DEN SVENSKA REGERINGEN OCH RIKSDAGEN MÅSTE FÖRDÖMA DESSA BROTT MOT FOLKRÄTTEN och kräva att denna storoffensiv med dess bombningar och kollektiva bestraffning av civilbefolkningen upphör! (slut)

Etiketter:

fredag, februari 08, 2008

Folkpartiet slår alla rekord i dumhet

I dagen SvD Brännpunkt skriver Allan Widman(fp) om partiets eviga följetong och favoritämne NATO

Citat
"Samtidigt som Bergquist, Björeman och Lagerlöf pläderar för neutralitet lockas två förståndshandikappade kvinnor att utlösa sina bombbälten på marknaden i Bagdad. Närmare hundratalet oskyldiga dödas. Kan vi någonsin förhålla oss neutrala till detta?"

Och vad vill Widman säga med det? Är det att Irak skulle kunnat ha räddats om Sverige varit ombord på det sjunkande skeppet? Det är svårt i sammanhanget att inte hålla sig från att vara oförskämd, men här ett försök:

Skall den krigspolitik som USAs regering kallar "Kriget mot terrorismen" gynna försvaret av Sverige? Nej istället skulle landet snarare locka till sig terrorister. Vi skulle nämligen med det hota deras hemländer med sina heliga platser. Har inte dessa mekanismer uppfattats av riksdagsman(fp) Allan Widman?

Har han inte läst på det mest elementära om det sk "kriget mot terrorismen" att just dessa krigförande länder (i Irak och Afghanistan)är de som riskerar mest terroristdåd hemmavid. Det som försvar av förstörelsen och besudlandet av islam och dess heliga platser i dessa länder där NATO för sitt evighetskrig?

Att den islamska förbrödringen, umman, inte känner några som helst av kolonialmakterna uppritade gränser i försvaret av Islam och dess länder?

Tyvärr blir man mållös över Widmans argumentering om att VI skulle bli säkrare av att tillhöra NATOs krigförande stater. Vänta och se bara hur även Afghanistan kommer att utveckla sig till att bli NATOs grav. Skall vi slå vad?

Det är bara att beklaga att Sverige redan inofficiellt är med i NATO. Widman borde veta att den stora skillnaden idag är att vi inte accepterar kärnvapen inom våra gränser.

Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, februari 04, 2008

Skriv på för att skydda de irakiska matkorgarna!



Den mycket kända irakiskan Layla Anwar med sin uppmärksammade blogg 'An Arab Woman Blues' uppmanar oss alla att underteckna nedanstående namninsamling för att skydda de fria matkorgar, som hittills hjälpligt har kunnat hålla den värsta svälten från dörren hos ett pinat irakiskt folk ända sedan sanktionsårens dagar under 1990-talet. Den nuvarande USAstödda irakiska regeringen vill idag dra in dessa matkorgar

Layla Anwar stöder det nationella motstånd som tagit initiativ till denna namninsamling och då inte får förväxlas med de grupper som angriper civila.

..............................
Hello Everyone


60 % of the Iraqi population lives in poverty, 46% of which live in Abject Poverty - all thanks to the ongoing criminal occupation of Iraq. I urge you to sign this petition in protest against the cutting away of the food rationing system that the current puppet Iraqi government wants to be done away with in June 2008.


Act now, sign it, I did - And Pass it around...

Thanks and Regards
Layla Anwar
(slut)

Etiketter:

Wallström/Bildt driver farlig utrikespolitik'



'Bildt driver farlig utrikespolitik'

På Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt den 3 februari placerar de tre undertecknarna generallöjtnant Carl Björeman, ambassadör Lars Bergqvist och författare Karl Erik Lagerlöf in några välplacerade nålstick i de tjusiga (försvars)tal för EU och dess gemensamma försvarsdimension (EU/NATO) som de båda svenska toppolitikerna utrikesminister Carl Bildt och EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström nyligen serverat det svenska folket. Björeman et al kommenterar


'Om man vill angripa terrorismen med framgång måste det ske med åtgärder som har de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt, allas mänskliga rättigheter', och fortsätter


'När Sveriges utrikesminister Carl Bildt utan offentliga reservationer solidariserar sig med USA och Nato driver han Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik in på en ny och farlig väg.


Var finns nu Sveriges särställning som ett land präglat av solidaritet med världens små länder och av en öppenhet mot tredje världen, i opposition mot olika former av utnyttjande och förtryck från den rika världens sida?

Enligt vissa beräkningar kommer det markterritoriella svenska försvaret inom kort att endast bestå av hemvärnet, reducerat till 15000 personer.

Fokus, och pengarna, har riktats in på uppgiften att skapa en snabbinsatsstyrka till EU:s, i praktiken Natos, förfogande.

Sveriges insatsstyrkor i Natos tjänst kan utlösa terrorangrepp i Sverige, hämndeaktioner för åtgärder som varit styrda av Nato/USA.


anm: Det som ter sig så självklart för oss andra är totalt omöjligt att ens vilja förstå för en toppolitiker med väpnad maktbas som Bildt och Wallström: Att kriget mot terrorismen genererar mer terrorism. Nyss bekräftat i personligt samtal med världskände fredsforskaren Johan Galtung. Det ger samtidigt bakgrunden till dess namn "Det långa kriget".

Etiketter:

lördag, februari 02, 2008

Koloniala avtal hos ISAF i Afghanistan gäller även Svensk trupp



Här ett dokument för kalenderbitare som Stefan Lindgren i Afghanistansolidaritet presenterar, nämligen avtalet mellan president Karzai i Afghanistan och McColl/ISAF år 2001.

Det är ett verkligt kolonialt mönsteravtal. Ockupanterna i Afghanistan beviljas nämligen immunitet för alla brott de kan tänkas begå i landet. Uppstår det tolkningstvister är det ISAFs general som bestämmer.

Samme McColl är den som president Karzai i Afghanistan nu kräver att få som en "västerländsk guvernör" i landet(istället för den brittiske MI6-agenten och lorden Ashcraft, som är fd västerländsk guvernör i Bosnien.)

Observera att ISAFs koloniala arrangemang även gäller svensk trupp.

Etiketter:

Desperat läge för irakiska civila - också kvinnor har dragits in i självmordsdåd



I fredagens svenska massmedia inklusive textTVkanalerna får vi oss till livs en fantastisk historia om två "förståndshandikappade" kvinnor som på Bagdads välbesökta djurmarknad sprängt sig i luften via fjärrkontrollerade självmordsbälten.


Ett hundratal antal människor dödades och det dubbla antalet blev skadade till följd av dåden. Alltså något av de värsta självmordsdåd som någonsin inträffat i staden.


Bara förklaringen från Bagdads Gröna Zone om en fjärrutlöst explosion på förstånds-handikappade kvinnor är så dum att man måste skratta högt. Med andra ord är det svårt för USA och dess puppet-regering att tvingas erkänna hur allvarligt läget egentligen är i landet, så svårt att till och med kvinnor dras in att utföra dylika dåd inom al Qaidas verksamhet (något som alltså sker idag).


Men det är ett läge som till 100% den amerikanska regeringen får ta på sig skulden till att ha försatt människor i.


Det stör också på ett för amerikanarna fatalt sätt dess pågående propagandakampanj om det "förbättrat säkerhetsläget" i landet. Samtidigt har antalet flygbombningar ökat fem gånger, medan man själv alltmer dragit sig tillbaka till de egna baserna, dock utan att för den skull ha lyckats bryta det egna stigande dödstalet.


Självmordsdåden sänker nu på ett effektivt sätt den senaste tidens amerikanska propaganda, samtidigt som landet kontinuerligt töms på alla dem som idag har någon som helst möjlighet att fly inom eller utom landets gränser, till Jordanien eller Syrien.


Det finns snart inte några tillräckligt rika eller utbildade kvar i Bagdad att kidnappa eller idka utpressning på, för att den vägen skaffa sig fram de pengar (som förutom utbildning) gör att man kvalificerar (eller mutar) sig till att släppas in i Jordanien eller Syrien. Detta att kidnappa, hota eller döda för pengar är nu även polisen inblandad i.


Det av Washington beskrivna "förbättrade läget" uttolkas som ett resultat av bland annat den amerikanska truppförstärkningen ("the Surge") under 2007. Samtidigt har al Sadre lagt ett påbud på sin Mahdimilis att upphöra med kriminella våldsdåd under den tid då han låtit påbörja en ordentlig genomgång av de individer, som framöver ska få ingå i hans Mahdi-milis.


Till och med amerikanska militärer varnar idag för att det minskade våldet kan vara övergående och att den "framgång", som i siffror inte visar sig vara någon sådan, bara är tillfällig.


"Om vi intar ett område och sedan lämnar det, är fienden tillbaka inom 96 timmar, och oskyldiga människor dödas", förklarade nyligen den amerikanske generalen Rick Lynch, vilket tagits som intäkt för att bromsa in den planerade minskningen av USA:s trupper i Irak.


Den totala förlusten för den amerikanska militären i Irak närmar sig nu officiellt 4.000 och antalet irakiska civila borde uppgå till över en miljon enligt den fullt vetenskapligt erkänt utförda undersökning som dock icke USAs och därmed också västliga media erkänt. Där talar man till och med fortfarande om det löjligt låga antal Iraq Bodycount rapporterar.(slut)