fredag, maj 30, 2008

Nej till krig. Nej till tortyr. Condi go home!

USA ut ur Irak. Nej till krig. Nej till tortyr. Condoleezza Rice go home.


Plakat och banderoller omringade i kväll Sergels torg där, enligt polisens uppskattning, 1700 demonstranter plus åskådare samlades i en demonstration arrangerad av Nätverket mot krig.


–Här kan man inte göra något mer än att demonstrera. När folk ser på TV i Irak att de inte är ensamma, då kan de få nytt hopp, säger Ibrahim Al-Mausawe, irakier från Märsta.


En av talarna, religionshistorikern Mattias Gardell, var glad att det fanns så många poliser på plats. Han ville nämligen göra en anmälan.


–Det går en mördare lös, det finns en krigsförbrytare i Stockholm. Jag har fått information om att hon tagit sig till Upplands Väsby.


Han syftade på USA:s utrikesminister Condoleezza Rice och drog ner jubel och applåder.


Mindre demonstrationer har pågått under hela dagen på Sergelstorg med anledning av Irak-konferensen. En liten grupp från Assyriska föreningen gick vidare med sina plakat till USA:s ambassad i en lugn protest mot hur kristna assyrier hanteras i Irak.


Folk utsätts för hot och förtryck. Det är skam att kristna i Irak har det sämre nu än under Saddam, säger Afamia Maraha, ordförande i assyriska kvinnoförbundet.


Hon tycker att assyriernas situation får för lite plats i diskussionen om fred i IrakHär skrivs delen som skall döljas.

Etiketter:

torsdag, maj 29, 2008

Bildt känner då ingen skuld
Yusra Moshtat & Jan Öberg i Aftonbladet


--Utrikesminister Carl Bildt säger i en video på UD:s hemsida att han inte känner någon skuld vad beträffar sitt stöd till kriget redan innan det började.

Cirka 1,5 miljoner döda och drygt fyra miljoner som lämnat sina hem, kan uppenbarligen försvaras med att det viktiga är att Saddam Hussein är borta. Som om det var den verkliga huvudorsaken till Bush-regimens vansinnesdåd i Irak.

Intellektuellt och moraliskt är det tveksamt om de samma människor som tror på krigets välsignelser är ägnade att skapa fred. Av upplägget förstår man vidare att det inte ska delta människor med fackkunskap om konflikthantering, fredsbyggande eller försoning.

Inte heller representanter för det västliga och/eller irakiska civilsamhället: akademiker, folkrörelser, religiösa samfund, kvinnogrupper och inte heller den fredliga irakiska oppositionen eller civila motståndsrörelsen. Vem representerar lidandet, flyktingens helvete?

Det finns tre planer eller initiativ i världen angående fred i Irak. Det är den amerikanske demokratiske kongressledamoten Dennis Kucinichs tolv-punkts plan, det är före detta senator George McGoverns och William Polks bok ”The Way Out of War”, samt Lund-baserade TFF, Transnationella Stiftelsens för Freds-och Framtidsforskning, som förra året lade fram en tio-punkts plan för långsiktig fred i Irak och mellan Irak och Västvärlden.

Bland punkterna i TFF:s plan ingår att man ska dra bort utländska trupper, baser och legoknektar. Det ska etableras en ny typ av FN-ledd mission som ska understödjas av åtskilliga regionala organisationer och ha flest civila, fler poliser och färre soldater.

Vidare ska internationella samfundet kompensera Irak för historiens mest brutala sanktioner och krigets förstörelse, respektera Iraks totala kontroll över sin olja, och upprätta en sannings- och försoningskommission inom Irak och mellan Irak och omvärlden.

Slutligen föreslås att man genomför FN:s gamla beslut om att Mellersta Östern ska vara en zon fri från massförstörande vapen, vilket innebär att Israel ska ge upp sina 200–300 kärnvapen och att det ska hållas en bred, flerårig konferens à la OSSE för att skapa en totallösning på våldet i regionen.

Så länge man bara ropar ”USA ut ur Irak” men inte har något konstruktivt att sätta i stället kommer ockupationen att fortsätta. Så enkelt och så svårt är det!

Arrangörerna av regeringskonferensen tycks inte ha minsta intresse av den sortens planer, kanske därför att planerna anser att varaktig fred förutsätter att ockupationen hävs och att man sätter irakiernas behov och värdighet i första rummet?

Vare sig FN:s senaste resolutioner eller konferensen nämner ockupationen med ett ord. Som vanligt vågar ingen utmana USA:s politik, den globala militarismens absoluta centrum. Irakiska folkets lidande kan fortsätta!

Uppläggningen av Stockholmskonferensen vittnar om att det är västliga krigsförbrytare och deras ”demokratiska” regering i Irak, inte irakiska folket, som ska ha draghjälp av svenska regeringen. Och som vanligt ställer media inga kritiska frågor

– det gör man inte om man tillhör MIMAK – det militär-industriella-media-akademiska-komplexet, som dag för dag underminerar våra demokratier och världsfreden.

Etiketter:

onsdag, maj 28, 2008

'A fanatic Iraqi' i relief till skenspelet i Stockholm
The other day someone said to me,'You know something - you really are a fanatic Iraqi',..hoping that he would hurt my feelings.

Tell you what, I walked away feeling 10 inches taller.

Of course I am a fanatical Iraqi. My country has been agonizing for 18 years to the total indifference of the world. My country is totally defaced, turned into a hideous monster. My country is totally destroyed, totally destroyed...

From the sanction years and its utter misery and struggles to the present occupation by a so-called "great democracy". An occupation by the mightiest military power on earth, and again to the total indifference of the world.

Millions dead, millions exiled, millions orphaned, millions widowed, millions maimed for life and you don't want me to become a "fanatic" Iraqi ? Ha!

If need be, I will invent fanaticism all over again. I will re-define it for you - my Iraqi version. I will reconstruct the concept and give you a whole new perspective on what fanaticism is. Sure I am a "fanatic" about Iraq.

Some of you people brush off this occupation and remind yourself and me of Vietnam. Crap, pure crap. Vietnam is nothing compared to this. Vietnam took place in a bi-polar world.

Others liken it to the Israeli occupation. Again, we witnessed in 5 years what the Palestinians witnessed in 60. We are actually competing with the Palestinians as to the amount of dead and refugees this occupation manages to produce. And we are competing with the walls too. Who's got more walls and more ghettos.

But at least the EU and a few NGO's visit occupied Palestine and conduct enquiries into human rights violations...or try to. In Iraq no one visits us.


A "fanatic" - Yes I am. A terrible, horrible "fanatic."


Some of you people brush off this occupation and remind yourself and me of Vietnam. Crap, pure crap. Vietnam is nothing compared to this. Vietnam took place in a bi-polar world.


Others liken it to the Israeli occupation. Again, we witnessed in 5 years what the Palestinians witnessed in 60. We are actually competing with the Palestinians as to the amount of dead and refugees this occupation manages to produce. And we are competing with the walls too. Who's got more walls and more ghettos.


But at least the EU and a few NGO's visit occupied Palestine and conduct enquiries into human rights violations...or try to. In Iraq no one visits us.

A "fanatic" - Yes I am. A terrible, horrible "fanatic."


When one is abandoned the way we have been. When one has been forgotten the way we have been. When we have been shelved on the side, so as not to ruffle your sensitivities and your political correctness, yes we become "fanatic" Iraqis.


When for 18 years, we've done nothing but pick up pieces and hang in there, when for 18 years your bombs and your silence has overpowered our cries, yes we become "fanatic" Iraqis.

When our libraries, universities, schools, books...have been burnt to ashes and our kids have forgotten how to read and write, we become "fanatic" Iraqis.


When our brains are murdered one by one - from our academics, to our scientists, to our artists and singers and we learn that you keep our brains in jars as war trophies, we become "fanatic" Iraqis.


When our riches are plundered, our homes in ruins, our museums looted, our ancient tablets trampled on and smashed, our history erased and falsified, we become "fanatic" Iraqis.


When our hospitals are in total shambles, when we knock on doors and can't find work, when we have to beg for an entry visa or a residence permit, when we are shunned, ridiculed, considered a burden, pushed away, humiliated, we become "fanatic" Iraqis.


When we see our elders begging in streets, our women with no food, our men tortured, our daughters turned to prostitutes and our children trafficked and sold, we become "fanatic" Iraqis.


When we can't even visit our loved ones either in cemeteries or in prisons, cemeteries and prisons - so packed, so filled, so anonymous, we become "fanatic" Iraqis.


When our fields have been deserted, a barren land or turned into poppy fields into poppy fields with Iranian seeds. When our rivers are drying up and our trees chopped off, dead. When our sky is reeking with radiation and the air we breath is riddled with uranium, we become "fanatic" Iraqis.


When we see you cheering every single "resistance" in the world, but ours, ours - made of resisting bodies and souls, forged by the fire of your weapons.
When we hear your heated debates and revolutionary hot zeal and feel your ice, cold winds blowing our way, we become "fanatic" Iraqis.


And when you finally hand us, on a golden platter, to the most backward, racist, chauvinist, whore around - remaining a "fanatic" Iraqi, becomes an obligation, a duty, a must.


A "fanatic" Iraq is what I am. You can consider my being a "fanatic" Iraqi -- as my flag, my book, my song and my seal.


A "fanatic" Iraqi is what we've got left when everything else has been forcefully ripped away from us, when everything else has gone and vanished...and no one, absolutely no one, will be able to take that away...from us, from me.

Etiketter:

måndag, maj 26, 2008

Ja denna skämtare..Bildt och mer därtillVilken lustigkurre!

Björn Elmbrandt beundrar Bildt i Arena


Carl Bildt är en riktig lustigkurre. Varje gång jag ser honom tänker jag att han för jämnan borde ha en liten clownhatt på den allt tunnare skulten. För allt han säger är ju snart ett stort skämt. Han driver hela tiden med sig själv och politiken, han skämtar med svenska folket.


Som det här med försvaret. Där har ju ÖB sagt att han är mer osäker om vårt läge än tidigare, och att detta skiljer sig från vad försvarsberedningen sagt. En sur försvarsminister, Sven Tolgfors, har bekräftat: "ÖB gör en annan analys än politikerna". Alla har vi sett dem säga så, med egna ögon samt hört dem säga så, med egna öron.


Men då dyker han med clownhatten upp i Rapport i TV och säger att "det inte på något sätt" finns några skillnader mellan ÖB och politikerna: "Det är klart att man kan ägna sig åt att ta ut satsdelar i olika dokument".


Jag låg dubbel i TV-soffan av garv när jag hörde detta: "Ta ut satsdelar". Vad får han allt ifrån? Det är en stor komiker vi ser här i aktion.

...
anm - Men det finns fler i närheten behäftade med samma skämtlynne.


Hans kamrat Maliki t.ex från Irak, han som blivit inbjuden av skämtaren Bildt till 'Iraq Compact' -konferensen nu i Stockholm. Visserligen har Maliki inte riktigt lyckats fullt ut med skötseln av 'det egna folket' så att det inte riskerar svälta, men desto mer ömt vårdar han sina närmaste.


Han har t.ex beställt 30 Boeing 737 flygplan från sina nära amerikanska vänner, eller rättare "den irakiska regeringen" har utverkat detta. Visst går det att få fram erforderliga medel, bara den rätta viljan finns, så att säga.


Något som inte ens Malikis nära NATOvänner i Afghanistan lyckats med när det gäller den egna helikopterflottan på plats, vilken idag till två tredjedelar är satt ur spel och står stilla på marken. Det ni.


Rekapitulation om ICI-konferensen den 29 maj i Stockholm utifrån detta uttalande

CONDIE - GO HOME!

Regeringen är 29 maj värd för Iraq Compact Conference dit krigsförbrytaren och krigsanstiftaren utrikesminister Condoleezza Rice och ockupationsmaktens marionett, den irakiske "premiärministern" al-Maliki, bjudits in.


Konferensen baseras på säkerhetsrådets resolution 1770. Resolutionen, som strider mot FN-stadgans princip om staternas självbestämmanderätt och aggressionsförbud, nämner inte ens den USA-ledda ockupationen. Ett folkrättsstridigt angrepp som hittills kostat över en miljon irakier livet, gjort en femtedel av Iraks befolkning till flyktingar och ödelagt infrastruktur och mångtusenårigt kulturarv.


Med hjälp av konferensen utnyttjar USA FN för att legitimera sitt fortsatta ockupationskrig och vinna bundsförvanter för att exploatera landet, erkannerligen dess olja. Den ska diskutera "återuppbyggnad" och "demokratisering" mitt under pågående folkmord.


Att diskutera detta utan att ta upp det nödvändiga tillbakadragandet av ockupationsstyrkorna är inget mindre än en intellektuell, moralisk och politisk katastrof. Regeringens värdskap för konferensen gör, som Sverker Åström påpekat, "Sverige till Tony Blairs efterföljare som USA:s lilla pudel i Europa".


Före invasionen av Afghanistan arbetade Condoleezza Rice för oljebolaget Unocal, som förhandlade med talibanerna men gjorde dem till "bad guys" när ett pipelinekontrakt gick till Argentina. Som USA:s utrikesminister bär hon nu ett direkt ansvar för USA:s blodiga kolonialkrig där och i Somalia och förbereder att, om läge uppstår, invadera Iran och Burma.


Sveriges regering som sanktionerar lukrativ användning av Boforsvapen mot civilbefolkningen i Irak, skickar legoknektar till ockupationen av Afghanistan och deltar i Israels, USA:s och EU:s utsvältning av folket i Gaza lägger nu till sin skamliga meritlista att anordna en stödkonferens för det brottsliga erövringskriget i Irak.
Krigsförbrytaren Rice är inte välkommen! USA - ut ur Irak!


Sverige ingen städpatrull till USA

Urban Ahlin utrikespolitisk talesperson (s) Peter Weiderud ordf i Broderskapsrörelsen
28 maj 2008


Sverige ska självklart vara med och bidra till fred och framtidstro i Irak, men vi ska inte vara städpatrull till USA. Det budskapet måste stå klart inför den internationella konferens om situationen i Irak som Sverige står värd för imorgon. Den svenska regeringens ambition att spela en roll i storpolitiken får inte överskugga kritiken mot USA.


I slutet av mars 2003 slog statsminister Göran Persson fast att USA:s angrepp var folkrättsstridigt. Den nuvarande regeringen har däremot lämnat omvärlden i okunnighet om vad den anser. Kanske är det inte så konstigt – inom alliansen går uppfattningarna isär.


Allra längst har den nuvarande folkpartiledaren Jan Björklund gått som 2002 förespråkade att Sverige skulle delta i en USA-ledd invasion (DN 23/11 2002). Utrikesminister Carl Bildt stödde öppet kriget innan det började (International Herald Tribune 28/1 2003). Maud Olofsson däremot fördömde angreppet som ett brott mot folkrätten (SvD 25/3 2003).

När statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Washington hösten 2007 stod Irak inte på dagordningen alls.


Sverige måste försvara folkrätten och driva en tydlig linje. Vi måste leva upp till förväntningarna från den stora och ärliga fredsopinion som var och är emot kriget, och får inte oavsiktligt bidra till att ge legitimitet åt USA:s agerande.

Låt istället konferensen bli ett tillfälle att förtydliga svensk Irakpolitik.


1. Sverige bör markera att USA-koalitionen bär ansvaret också för återuppbyggnaden av landet.

Sverige ska finnas med och bidra, men USA och Storbritannien måste ta ledningen för att finansiera återuppbyggnaden.


2. Sverige bör entydigt och mer kraftfullt markera USA-koalitionens ansvar för att minska våldsanvändningen. Dödstalen i Irak stiger igen och kan räknas i 100000-tal. Men i utrikesdebatten i riksdagen den 13 februari i år karaktäriserade utrikesminister Carl Bildt Sveriges principiella inställning till läget i Irak i den tomma meningen att ”vi står bakom Irak i dess strävan efter stabilitet, säkerhet och demokrati”.

Den svenska regeringens tystnad inför våldet i Irak och USA:s ansvar är fullständigt oacceptabel.


3. Sverige bör undvika att anamma USA:s språkbruk, där kriget i Irak beskrivs som en del av ”kriget mot terrorismen”. Sverige ska inte medverka till att USA:s sätt att karaktärisera läget i Irak får internationellt erkännande. Motståndet mot USA-koalitionen i Irak är så stort och så utbrett att det inte på ett trovärdigt sätt kan avfärdas enbart som terrorism.


4. Sverige måste sätta press på USA att påbörja ett ansvarsfullt tillbakadragande. Det blir ett medel för att underlätta diskussionen om FN:s roll i Irak inom en inte alltför avlägsen framtid.

Säkerheten i landet måste i nästa skede garanteras av en multinationell styrka under FN:s kontroll och med huvudsakligt deltagande från muslimska länder. Det amerikanska inflytandet över civila och ekonomiska funktioner, framför allt oljeutvinning, måste överlämnas till det irakiska folket.


5. Sverige bör aktivt verka för att USA-koalitionen intensifierar sina ansträngningar för att förbättra de humanitära livsvillkoren och förutsättningarna för en demokratisk utveckling i Irak. En sådan politisk press innebär att Sverige starkare och oftare uttrycker sin oro över till exempel hälsoläget i Irak, tillkortakommande i den demokratiska processen och återinförandet av dödsstraffet.


6. Sverige bör lyfta fram risken för ökade civilisationsspänningar som en följd av USA:s agerande i Irak.
Kombinationen av att kriget inleddes illegalt, att det har genomförts med oproportionerligt våld mot civila, tortyr och bombning av moskéer, samt retoriken om korståg och försvar av amerikanska värden har tyvärr påtagligt försämrat relationer mellan kristna och muslimer.


Den svenska regeringen bör utnyttja den legitimitet som vi socialdemokrater skapat genom till exempel Euro-islaminitiativet, Alexandriainstitutet och Anna Lindh-stiftelsen för att lyfta fram de långsiktigt viktiga frågorna i en konstruktiv kritik av USA.Sverker Åström i DN 080416

.."Det har meddelats att Sverige accepterat att stå som värd för en konferens om Irak i slutet av maj i år. Initiativet sägs komma från FN:s generalsekreterare, som handlat till fullföljande av säkerhetsrådets resolution den 10 augusti 2007 nr 1770. Syftet anges vara att hjälpa det irakiska folket att återställa ordnade förhållanden i landet och förmå omvärlden att lämna bistånd i detta arbete.


I resolutionen sägs inte ett ord om att den katastrofala situation som råder i Irak har orsakats av USA:s folkrättsstridiga angrepp på och ockupation av Irak i mars 2003. Två miljoner irakier har tvingats lämna sitt land. En och en halv miljon har blivit internflyktingar. Säkert över 100.000 civila irakier har mist livet.


Ansvaret för att stabilisera landet vilar helt och hållet på den amerikanska administrationen. Det är den som måste organisera och finansiera återuppbyggnaden.


Det är i detta ljus man måste betrakta den tänkta konferensen i Stockholm. Den kommer oundvikligen att innebära ett försök från amerikansk sida att vinna omvärldens stöd för den fortsatta aktionen i Irak och en indirekt accept av det berättigade i angreppet och ockupationen.."


'Du ignorerar kvinnorna i allt du gör Bildt'
Kvinna till Kvinnas Lena Ag på DNdebatt den 24 maj 2008


...Vad har hänt med utrikesministerns högtidliga åtagande att verka för att kvinnor ska delta i konflikthantering och fredsförhandlingar? Hur ska utrikesministern kunna genomföra sin egen handlingsplan om han inte ens träffar och lyssnar till några kvinnoorganisationer när han är ute på sina resor i konfliktregioner?


Våld mot kvinnor används systematiskt i krigsföring. Det leder till en destabilisering av hela samhällen och höjer våldsnivån i stort. Det sexualiserade våldet riktat mot kvinnor ingår inte i den gängse säkerhets-politiska analysen om vad som utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det finns en ovilja att ta till sig jämställdhet och kvinnors perspektiv i den säkerhetspolitiska analysen.


Det kan bero på att området traditionellt dominerats av en exklusiv skara av främst män. Män saknar ofta insikt om betydelsen av det civila samhället, om kvinnors villkor och de viktiga roller kvinnor spelar i alla faser av väpnade konflikter. Därmed saknas också kunskap om kvinnors betydelse för det civila samhället och i byggandet av demokrati. Kvinnor är ofta marginaliserade från beslutsfattande och makthierarkier i stora delar av världen och väljer därför andra vägar för politisk påverkan.


Många framstående MR-, demokrati - och fredsaktivister återfinns inom just kvinnorörelserna, exempelvis i Irak, Iran, Georgien och på Balkan. Kvinna till Kvinnas erfarenheter från södra Kaukasus, Balkan och Mellanöstern visar också att mäns våld mot kvinnor ökar efter en konflikt, liksom stödet för traditioner som förtrycker kvinnor och minskar deras rörelsefrihet och möjlighet att delta i samhället...


I Irak kämpar kvinnor mot extremism och religiös fundamentalism. Problemet är att deras arbete osynliggörs och marginaliseras från de storpolitiska arenorna. Vad Carl Bildt säger i sina tal och vem han träffar på sina resor spelar roll. Sverige är en del av EU och det internationella samfundet och har därmed makt att påverka. Det är av betydelse vad Sveriges utrikesminister väljer att lyfta fram som nyckelfaktorer för att bygga fred och demokrati...SvD Bitte Hammargren den 26 maj 2008 analyserar Irakkonferensen i Stockholm

Flyktingar i och från Irak - Toppmöte om Irak lockar 80 länder


Det är inte tänkt att Iraks premiärminister Nouri al-Maliki och hans stora delegation från Bagdad med ytterligare sex–sju ministrar ska komma med någon tiggarstav till den internationella Irakkonferensen ICI som hålls i Upplands Väsby den 29 maj, där FN och Iraks regering står för värdskapet.


– Det är inte pengar Irak behöver utan stöd från omvärlden, säger en svensk källa. Även om oljeproduktionen inte är vad den en gång har varit, har Irak världens näst största oljetillgångar efter Saudiarabien. Oljepriserna är skyhöga. Samtidigt har Irak fått en skuldeftergift från många länder, med de arabiska grannländerna i Persiska viken som undantag.


Men hur fördelas rikedomarna från det svarta guldet? Där saknas transparens. Frågan kommer upp på konferensen, en uppföljning på det symposium som hölls i egyptiska Sharm el-Sheikh 2007. Iraks budgethantering håller inte internationell standard. Ändå finns det gott om irakier med expertkunskaper. Men inom den äldre generationen hittar man fler smarta och välutbildade, klagar utländska experter i Bagdad. Efter dem har det kommit en förlorad generation.


Saddam Husseins krig mot grannländerna, därefter FN-sanktionerna, den sönderslagna infrastrukturen, massflykten och våldsamheterna under de fem åren efter USA:s invasion är alla delar av förklaringen till denna förlorade generation. I sin glansdagar på 1970-talet, före det förödande kriget mot Iran, var Iraks BNP per capita högre än Spaniens. Det är svårt att föreställa sig för den som ser vardagseländet i Irak i dag.


Till och med i det lugnare norra Irak – som borde vara ett framgångsexempel – är människor upprörda över att infrastrukturen inte fungerar, att de bara har statlig el en timme per dag, att skolorna inte håller måttet, att det nästan inte finns någon inhemsk tillverkningsindustri och att säkerhetsapparaten slukar enorma resurser.


Irritationen i irakiska Kurdistan över korruptionen inom ledar-garnityret påminner om hur palestiniernas frustration byggdes upp mot Fatah före det val som gjorde islamistiska Hamas till segrare 2006. Iraks utmaningar är inte bara bristen på säkerhet och hotbilden mot de små minoriteterna utan också att få igenom en ny oljelag, att klara folkomröstningen om Kirkuk utan våldsamheter och att locka till sig fler utländska ambassader och företag.


På ett vardagsplan måste mycket hända, för de irakiska kvinnornas skull. Men inom det svenska regeringskansliet suckas det över att det kan bli tunt med substans på konferensen. Där kanske organisationen Kvinna till kvinna kan åstadkomma mer med sitt förmöte på onsdagen, spår en källa.


Men bilateralt kan mycket hända, när det kommer så många internationellt viktiga politiker. Ljuset riktas mot USA:s utrikesminister Condoleezza Rice och Irans Manouchehr Mottaki. Kommer de att träffas öga mot öga? Mycket i Mellanöstern kretsar kring konflikten mellan Iran och USA, så de skulle inte sakna samtalsämnen.

Etiketter: ,

söndag, maj 25, 2008

Amalia lurade alla godtrogna


Åke Sandin i Tyresö Ulands- och FredsFörenings Radio Tuff 2008-05-25


För någon vecka sedan blev jag väldigt förtjust i Amalia. Nej, det är inte vårkänslor eller gubbsjuka, för Amalia är en hundra år gammal galeas, som nu ligger på ett varv vid Muskö.


Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har nu äntligen ordentligt analyserat ljudupptagningar från den vilda jakten på förmenta ubåtar i Hårsfjärden 1982. En inspelning på 3 minuter och 47 sekunder har länge för de ubåtstroende varit det främsta beviset för att det var ett lömskt sovjetiskt intrång.


Ända till i höstas har denna ljudupptagning konstigt nog varit hemligstämplad. Och nu när den blivit tillgänglig visar det sig att ljudet med all sannolikhet kom från gamla Amalia som forslade uppjagade journalister i vattnen vid Muskö, där det sjunkbombades och sprängdes minor inför hela världspressen 1982.


Ett av de allra tyngsta bevisen som ubåtskommissionen med Carl Bildt som den mest engagerade lämnade 1983 var påståendet att Försvarets Radioanstalt (FRA) hade uppsnappat radiosignaler från sovjetiska ubåtar i eller i närheten av svenska vatten. Det var ett rent påhitt, för sedan förnekade FRA all kännedom om det hela.


Detta skedde bara sex år efter kalabaliken i Hårsfjärden. Nästa ”huvudbevis”, den nästan fyra minuter långa ljudupptagningen, skulle däremot märkligt nog hålla i hela 26 år.


..Under många år drabbades det annars så sansade svenska folket av ubåtshysteri. Nästan allt i Östersjön kunde med mediernas hjälp tolkas som hotfulla ubåtar- läckande avloppsrör i Hammarbyhamnen, timmerstockar och stenar vid Vaxholm, finländska bogserbåtar vid Töre, undervattensskär vid Hävringe och vilken krusning av vattenytan som helst. Och ljud som påstods komma från kränkande ubåtar visade sig vara minkar eller pruttande fiskar


I höstas kunde vi berätta om fredsforskaren Ola Tunanders och överstarna Lars Hanssons, Sven-Olof Kvimans och Sune Thomssons starka tvivel på förekomsten av sovjetiska ubåtar i Hårsfjärden.


Internationellt har höga norska sjöofficerare snarast gjort narr av våra militärers och journalisters tro på att en massa främmande ubåtar kränkt våra vatten.


Den brittiske viceamiralen och ubåtsexperten Ian McCeoch talade om den svenska ”periskopsjukan” och påpekade att man spionerar mycket bättre från en civil segelbåt eller färja än från en ubåt.


När jag intervjuade den trestjärniga tyska generalen Franz Uhle Wettler om påstådda ubåtsincidenter, skakade han bara medlidsamt på huvudet. Han tillhörde den lilla exklusiva Natokrets, som från SHAPE (Supreme Headquarter Allied Powers Europe) hade koll på sovjetiska flottrörelser.


Han trodde alltså inte på att sovjetiska ubåtar någonsin avsiktligt gått in i svenska vatten. Och på tal om den svenska föreställningen om att ryssarna spionerade från ubåtar var hans dom otvetydig: ”Det är värt en guldmedalj som första pris i idioti”


Den svenska ubåtshysterin hade segrare och förlorare. Marinen fick ytterligare miljarder av skattebetalarna, som blev de stora förlorarna. Pressen ökade sina upplagor, vilka spädde på den okritiska dumheten bland både politiker och folk i allmänhet. Vi som försökte tillämpa vanlig källkritik avfärdades som Moskvalakejer.


Vilken rolig och spännande uppgift vore det inte för mediehistoriker att skildra alla turer i denna den största och mest lögnaktiga mediekampanj någonsin i Sverige.

Etiketter:

måndag, maj 19, 2008

För den som fortfarande gitter diskutera 911ABC Australien: Obesvarade 9/11 frågor:The collapse of New York's World Trade Centre on September 11, 2001 is arguably one of the most well documented events in human history. Less well documented is the controversy over why the buildings fell as they did.


At the time of writing, 357 architectural and engineering professionals have signed a petition which directly challenges the National Institute of Standards & Training's official finding, that the destruction of these massive buildings was caused solely by structural damage from the impact of jet airliners and the resulting fires..


..Current research indicates that an incendiary (thermite) may have been used to sever the massive box columns of the towers, causing the buildings to plummet to the ground at close to free-fall speed..


A major focus of research is the mysterious collapse of the 47 storey WTC 7 (Salomon Brothers) Building, which was not hit by any plane, yet suddenly collapsed into its own footprint late in the afternoon of September 11, 2001.

Etiketter:

Födelsedagsfesten i Göteborg

Det i Göteborg enorma uppbådet av poliser i samband med firandet av Israels 60-årsdag fick det hela att likna uppbåden i samband med besök av några större statsmän.


Det kanske är detta som är det mest irriterande. Inte nog med att jubiléet ifråga firar att sionister i Palestina just denna dag för 60 år sedan med en ytterligt väl förberedd aktion, fördrev den intet ont anande palestinska sedan århundranden tillbaka bofasta arabiska befolkningen.


Ilan Pappe beskriver i sin bok "DEN ETNISKA RENSNINGEN AV PALESTINA" (Karnevals förlag) med en lika noggrann dokumentation och med förfärande tydlighet bl.a hur just denna dag för 60 år sedan en miljon palestinier födrevs till Haifa ..fvb till resten av världen.


Inte konstigt då att Göteborgs hela poliskår fick ställa upp på helgarbete till skydd för de stackars hotade...israeliska jubileumsfirarna. Men samtidigt trots allt blev de klart och tydligt med skanderandet "Sluta döda våra barn" påminda om vad som denna dag sker i Palestina


Så här avslutar dock GP sin artikel väl medvetande om inflytandet hos dessa i staden 'Strax efter klockan tre på eftermiddagen togs de blåvita flaggorna med Davidsstjärnan ned och deltagarna vände hemåt igen.


Leo Friberg hade åkt från Borås för att delta i 60-årsfirandet. Han tittade bort mot palestinierna och sa:- Detta är bara en fredlig manifestation, vi firar inte någon annans lidande.'

Etiketter:

lördag, maj 17, 2008

Varför ska Sverige be andra betala USAs ödeläggelse av Irak?
Olämpligt vara värd för Irakkonferensen GP 16/5 av tidigare ambassadör Sverker Åström


Regeringen har beslutat att Sverige skall stå som värd för ett internationellt högnivåmöte om Irak. Det borde den inte ha gjort. Beslutet blir en felaktig signal om den svenska hållningen till det sedan sex år pågånde Irakkriget, skriver Sverker Åström.


Mötet som ska hållas i Stockholm den 29 maj, kallas för uppföljningsmöte inom The International Compact with Irak (ICI ), en informell sammanslutning av stater som bildades vid ett möte i Egypten för ett år sedan och som har till syfte att hjälpa det genom kriget söndertrasade landet till större stabilitet.


Utan cynism kan konstateras att det också är en av de metoder som begagnas av USA för att försöka få andra länder att dela ansvaret för de fruktansvärda konsekvenserna av angreppet och ockupationen. Som formella inbjudare till mötet i Stockholm står Iraks premiärminister och FN:s generalsekreterare.


Sverige är medlem av ICI och har också lämnat ett bidrag till dess verksamhet på hittills 137 miljoner kronor. Man kan bara hoppas att våra pengar inte försvunnit i den korruptionskarusell som råder i Irak under medverkan av vicepresidenten Cheeneys finansiella nätverk.


Det angivna syftet med mötet i Stockholm är alltså att skärskåda ICI:s verksamhet och att dra upp riktlinjer för framtiden. Man kan utgå från att arrangörerna, den irakiska regeringen och FN, även förväntar sig att deltagarna skall utfästa sig att ställa ytterligare finansiella bidrag till förfogande och att mötet i sak alltså blir en givarkonferens.


Att just Sverige utvalts att stå som värd kan synas ironiskt då Sverige enligt ett uttalande av statsminister Göran Persson i slutet av mars 2003 officiellt intar ståndpunkten att angreppet var folkrättsstridigt. Regeringen har inte kungjort någon ändring av denna ståndpunkt vilken alltså fortfarande är gällande.


Vad avser utrikesminister Carl Bildt stödde denne som privatman det redan hösten 2002 i sak av USA fattade beslutet att angripa Irak även utan FN-mandat och engagerade sig aktivt för att vinna förståelse i Europa för detta beslut.Han har mig veterligen inte ändrat åsikt.


Bakom ansträngningarna att hjälpa Irak tycks ligga ett synsätt att landet utsatts för en naturkatastrof av typen gigantisk jordbävning och att det nu är det internationella samfundets ansvar att reparera skadorna. Så ligger det inte till.


Beslutet att angripa och ockupera Irak fattades av de två stora staterna USA och Storbritannien under ledning av George W Bush och Tony Blair. Det enda rimliga är att dessa två stater nu tar ansvaret för att organisera och finansiera återupp-byggnaden av det land som genom deras agerande kommit i sin nuvarande förtvivlade situation.


Ökad risk för terrordåd
Länder som Sverige kan enligt sin humanitära tradition deltaga med ekonomiskt stöd. Som del av detta stöd bör räknas våra mycket stora utgifter för att motta en del av de två miljioner irakier som tvingats att fly från sitt land till följd av kriget. Det nu beslutade mötet i Stockholm beräknas dessutom kosta 25 miljoner kronor. Risken för terrordåd mot svenska mål kan också befaras öka.


Under dessa omständigheter är det nödvändigt att statsminister Fredrik Reinfeldt, denne rättframme och hederlige man, när han öppnar mötet i någon form hänvisar både till de svenska synpunkterna på den folksrättsliga situationen och understryker det självklara kravet att USA och Storbritannien tar sitt ansvar är det gäller det krigshärjade landets återuppbyggnad.


Borde diskuterats
Och hur har den politiska oppositionen reagerat? Inte alls. Man resonerar tydligen som så att eftersom en av inbjudarna är FN:s generalsekreterare bör svenskarna automatiskt ställa sig positiva, som de övertygade FN-vänner vi är.


Men man borde som ett minimum ha begärt diskussion i utrikesnämnden eller interpellerat i riksdagen. Så har inte skett och ej heller regeringen har mig veterligen tagit upp denna principiellt viktiga fråga i nämnden. Denna underlåtenhet strider uppenbarligen mot regeringsformen och borde föranleda anmälan till KU.

Etiketter:

torsdag, maj 08, 2008

60 år i ett strupgrepp

Ny bok om bosättarna – minoriteten som sätter dagordningen då Israel fyller 60 år -- medan den fördrivna ursprungliga befolkningen tycks vara bortglömd. Anita Goldman recenserar i Aftonbladet 8 maj 2008..De forna pionjärerna kände igen sin ungdom i en ny hängiven kader, beredd att ge sitt allt för Landet, klädd i samma skjortor och kängor. Att ortodoxins bönesnören hängde ut nedanför skjortan och att den virkade kippan satt på huvudet verkade iförstone inte vara en avgörande skillnad; glöden, idealiteten, den kompromisslösa kärleken till Landet slog an djupa strängar.


I Jerusalem hade det politiska skiktet redan från början spelat på de bibliska strömningarna; den heliga staden var äntligen enad för evighet. Snart flöt evighets- och helighetsperspektiv ut över gränserna och dränkte Västbanken och ­ Gazaremsan i en serie först illegala, sedan regeringsunderstödda och allt mer utvecklade bosättningar. Västbanken kallades nu Judeen och Samarien och gränslinjen mellan Staten och Landet suddades ut på kartorna.


Författarna till The Lords of the Land analyserar den oheliga alliansen mellan bosättarna, armén, den politiska makten och domstolarna.


Såväl domstolsväsende som militärer bör stå fria från politiken i ett demokratiskt samhälle, men varje gång den illegala ockupationen av palestinsk mark kom upp för juridisk bedömning, vittnade till synes ”objektiva” militärer till bosättarnas förmån.


Gränsdragningarna blev än mer suddiga när armén utrustade bosättarna med vapen och allt fler av överbefälhavarna bytte khakiuniformen mot kostym och kastade sig in i det politiska livet, ­ofta på höga regeringsposte. Det israeliska samhället ­militariserades, demokratin urholkades, generationer av unga judiska män brutaliserades av erfarenheterna som ockupationssoldater mot en försvarslös civilbefolkning


De ofantliga ekonomiska kostnaderna för hela bosättarspektaklet går inte att uppskatta, inte heller de demokratiska förlusterna. Och för det enorma lidande som ockupationen inneburit för den palestinska befolkningen kan väl aldrig en prislapp specificeras.

Etiketter:

måndag, maj 05, 2008

Ska svensk militär fånga in försvarare av dödsdömda kvinnors MR i Afghanistan?
Frågorna är berättigade för just i Mazar-e-Sharif där den svenska 'fredstruppen' är förlagd har en journalist dömts till döden. Han har spridit en text som för fram att muslimska fundamentalister hotar kvinnors rättigheter. Namnet är Sayed Pervez Kambaksh och han är 23 år gammal.


På den svenska Försvarsmaktens hemsida kan man läsa ”Isafs uppgift är att stödja den afghanska regeringen, som valdes under hösten 2005, och att verka såväl i städerna som ute i provinserna. Det gör man genom att stödja lokala politiker, ledare, polischefer och militära befälhavare.”


I oktober förra året avrättades 15 dödsdömda i Afghanistan av en exekutionspatrull. Några var dömda för mord, terrorhandlingar men även handlingen ”äktenskapsbrott” var vid tillfället något som ledde till döden. Inget har hittills hörts från utrikesminister Carl Bildt, som däremot flera gånger har fördömt dödsdomar avkunnade i Iran


Den brittiska dagstidningen The Independent har skrivit en artikel om fallet och dessutom startat en namninsamling där man kräver att dödssdomen mot Sayed ska upphävas.

Etiketter: , ,

lördag, maj 03, 2008

Slag i slag Om nya svenska försvaret
Afghanistansolidaritets Stefan Lindgren om nya svenska SOMundersökningen
'Förtroendet för Ulf Bjerelds artikel och SOM-undersökningen från Göteborgs universitet måste bl a grundas på att man förmått ställa korrekta frågor.
Det har man inte.'


En omöjlig fråga att besvara är 'Vill du avbryta Sveriges deltagande i FN:s militära insats i Afghanistan', eftersom Sverige inte deltar i någon militär FN-insats i Afghanistan. Den enda FN-insatsen i Afghanistan är UNAMA som består av några få personer som i principa bara övervakar utvecklingen i landet.


Den militära insatsen är en NATO-insats som initierats av Storbritannien, leds av NATO, arbetar under dess rules of engagement och till 97 procent består av NATOtrupp


Svar även från Andreas Bryhn om siffror kommenterade av honom redan i juli 2007: 'Nästan varannan svensk, 45 procent, vill att militäralliansen NATOs soldater ska lämna Afghanistan så fort som möjligt. Betydligt färre, 34 procent, vill att soldaterna ska vara kvar tills situationen i landet har stabiliserats. Detta visar en global attitydundersökning som USA-baserade Pew Research Center nyligen genomfört'.


Samma dag, 3 maj, skriver försvarsminister Sten Tolgfors


Försvarets framtid bygger på samarbete
De kommande åren kommer svensk försvarspolitik att stå inför en genomgripande förnyelse. Vår säkerhet bygger på mer gemenskap och samarbete med andra länder. Inga frågor kommer att vara heliga när jag i slutet av året ska presentera ett förslag om försvarets framtida inriktning,


...Vårt lands framtida säkerhet bygger på gemenskap och samarbete med andra länder. Det är något som regeringen tar fasta på.


Inte sedan kalla krigets dagar har försvarspolitiken varit så aktuell och omdebatterad. Delvis har det att göra med att vi idag är en regering som förmår tänka nytt och ansvarsfullt pröva och ompröva olika försvarspolitiska beslut och samarbeten. Delvis befinner vi oss mitt i en omställning från ett tidigare invasionsförsvar till ett modernt insatsförsvar.


Bara under mitt första halvår som försvarsminister har Sverige ställts inför flera försvarspolitiska vägval där regeringen valt samarbetets väg.


Försäljning av Jas välkommet
Det handlar bland annat om vår dialog med Norge om ett fördjupat säkerhetspolitiskt samarbete. Här skulle en möjlig försäljning av de 48 Gripen-planen givetvis vara välkommet, om än inte ett måste för vårt fortsatta samarbete.


Eller att vi driver på den säkerhetspolitiska norddialogen med Finland och Norge med målet att bättre samordna våra länders gemensamma försvarsresurser.


Successivt utvidgar vi nu även det säkerhetspolitiska samarbetet med de tre baltiska staterna. Ett exempel på detta är mitt initiativ till nordisk-baltiskt samarbete kring helikoptrar för medicinsk evakuering i samband med internationella fredsfrämjande insatser i Afghanistan.


Det bilaterala samarbetet med USA fördjupas. Vid mitt besök i USA nyligen nådde jag en överenskommelse med försvarsminister Robert Gates om att bredda och fördjupa samarbetet mellan våra länder om skydd mot hemmagjorda bomber. Här handlar det främst om säkerheten för de svenska soldaterna i Afghanistan och andra delar i världen.


Jag träffade även chefen för Department of Homeland Security, Michael Chertoff. Det har resulterat i att vi nu kommer att etablera ett närmare samarbete mellan Kustbevakningen i Sverige och US Coast Guard, och Sverige kommer även att stå som värd för en transatlantisk säkerhetsforskningskonferens under hösten 2009. anm - Vad är detta?


Den internationella utvecklingen visar att efterfrågan på olika slags fredsinsatser inom ramen för FN, EU och Nato ökar. Regeringens ambition är att Sveriges förmåga till internationella fredsinsatser ska fördubblas. Vi ökar därför anslaget för fredsfrämjande insatser från 1,5 miljarder kronor till närmare 3 miljarder kronor mellan 2006-2009.


Första halvåret i år är Sverige även ledande nation för samarbetet inom den nordiska stridsgruppen (NBG) som står i beredskap att snabbt kunna bidra i EU-ledda internationella krishanteringsinsatser.


Långsiktiga insatser
Samtidigt ska Sverige kunna ha kapacitet till mer långsiktiga insatser som den i Afghanistan. Som ett led i detta har regeringen tidigare i år presenterat en nationell strategi för Sveriges engagemang i freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet.

Målet är att knyta utrikesbistånds- och försvarspolitiken närmare varandra för att dessa ska samverka bättre.
(anm-vansinnigt)

Etiketter:

torsdag, maj 01, 2008

Skriv under för annons - Al Nakba 60 år av palestinsk fördrivning – 40 år av ockupation
Efter att 40 år av ockupation uppmärksammades under förra året, hamnar ett annat sorgligt jubileum i fokus i år. 2008 innebär att det palestinska folket upplever det 60:e året av Al Nakba, Katastrofen. Det var under sexdagarskriget 1967 som Israel ockuperade Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem – då hade fördrivningen och förtrycket av palestinierna redan pågått i 20 år.


På årsdagen av ockupationen publicerades ett upprop på en helsida i Svenska Dagbladet, annonsen betalades av undertecknarna och budskapet var att 40 år av ockupation är nog! Palestinagrupperna i Sverige har nu tagit initiativ till ytterligare en annons, denna gång för att uppmärksamma Al Nakba 60 år den 15 maj.


En bra annonsplats kostar uppemot 100 000 kronor, så för att vi skall klara det och för att annonsen skall få stor uppmärksamhet behövs många namnunderskrifter och bidragsgivare. Sprid till alla du känner!


Skriv under uppropet genom att betala minst 200 kronor på pg 147 78 80-7 (Även mindre bidrag är välkomna och den som kan får gärna betala en större summa! Skriv ditt namn och din titel eller ort. Anonyma bidrag är självklart också välkomna. Sista dagen för inbetalning är den 9 maj.

För frågor kontakta Anna Wester anna@palestinagrupperna.se eller Kim S Aguayo kim@palestinagrupperna.se Telefon: 08-641 72 88


Palestinagrupperna kommer inte att stå som avsändare för annonsen, utan det gör undertecknarna av uppropet. Alla namn kommer att publiceras i annonsen och texten kommer att vara som nedan...


Mest upprörande i sammanhanget är
att söndag den 11 maj firar Judiska församlingen och Israeliska föreningen i Stockholm den israeliska statens 60-årsjubileum. Det blir samtal och uppträdanden och en rad tal av inbjudna gäster, bland annat högskole- och utbildningsminister Lars Leijonborg och s-ledaren Mona Sahlin som deltar i synagogan.


Israeliska angrepp dödade 73 palestinier i april, varav åtta barn under 14 år, visar statistik från människorättsorganisationen The Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG). Under samma tid dödade palestinier sex israeliska medborgare, varav fem soldater.


UPPROPET
I år är det 60 år sedan mer än 700 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 400 palestinska byar jämnades med marken av den israeliska armén och staten Israel utropades. Ännu idag lever miljoner palestinier som flyktingar runt om i världen.

”Al Nakba”, den stora Katastrofen, var inte en enskild händelse, utan är en pågående verklighet där det palestinska folket lider svårt som flyktingar i lägren i Mellan-östern och under israelisk militärockupation.

Vi som skrivit under detta upprop uppmanar Sveriges regering och det internationella samfundet att aktivt arbeta för att ockupationen upphör och att Israel följer FN:s resolutioner och internationell lag, samt för att en palestinsk stat snarast upprättas enligt 1967 års gränser, det vill säga på Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem.

Etiketter:

Rättsvidriga beslut som drabbar barn
Var är våra politiker när Migrationsverket fattar rättsvidriga beslut som inte tar hänsyn till barnens bästa, undrar Birgitta Elfström, jurist i Varberg. Migrationsverket har nu tagit två vägledande beslut som innebär utvisning av barnfamiljer till Irak.


Den ena familjen är från Bagdad och bekänner sig till den muslimska tron och den andra är en kristen familj från Mosul. "Barnets bästa" är meningslösa ord för Migrationsverket.


Av UD:s rapport 2007 för Irak framgår bl a att barn lämnar skolan för att ta arbete. Antalet gatubarn har ökat markant under senare år. Många gatubarn fångas upp av den organiserade brottsligheten för att utföra stölder eller slaveriliknande arbete. Organiserad barnprostitution förekommer.


Barnens hälsa har inte förbättrats under året. Tillgången till dricksvatten, kvalificerad vård och vaccinationer är begränsad. Undernäring hos barn är ett stort problem. Barn skadas då de trampar på landminor och blindgångare som finns runt om i Irak. Situationen för många etniska och religiösa grupper har försämras under 2007.


Irakier dödas av bilbomber. Kristna utsätts för förnedrande behandling genom att kidnappas, våldtas eller tvingas bära slöja. Präster mördas. Fortfarande sitter den afghanska tvåbarnsfamiljen som för kort tid sedan avvisats från Sverige till Kabul i ett litet kyffe och vågar inte gå ut av rädsla för att bli dödade på grund av sin religiösa tro och sitt blandäktenskap.


Jag har nyligen ställt frågan till Migrationsverket om de fortsätter att utvisa barnfamiljer till Kabul. Migrationsverket har inte beaktat "barnets bästa" då de fattat utvisningsbeslut beträffande den iranske pojken Arvin som har en ogift mor som riskerar att utsättas för stening, piskning eller annan förnedrande behandling om de tvingas återvända till Iran.


Arvin riskerar själv att utsättas för förnedrande behandling på grund av att han är en "oäkting". Men det bryr sig Migrationsverket inte om. Var är våra politiker? Är det ingen av er som högljutt kan eller vågar protestera mot alla de rättsvidriga beslut som nu pytsas ut på löpande band? "Barnets bästa" är ord som inte alls har något värde för Migrationsverket och inte heller för migrationsdomstolen. Det är ytterst beklämmande.

Etiketter:

Aktion mot rasism och gryende nazism lördagen den 3 maj

Nazister blir alltmer synliga offentligt i Göteborg och har för ett par veckor sedan visat sig i centrum och vid en antimoské-manifestation på Hisingen.


Samma kväll attackerade nazister ett kulturhus i Gamlestan. Två veckor senare höll nazistorganisationen Nationaldemokraterna partimöte i medborgarhuset i Gamlestan.


Det kan inte accepteras. Det som KAN accepteras är FNs konvention för de mänskliga rättigheterna - alla människors lika värde och rätt till åskådning oavsett ras, religion och hudfärg. Nazisterna skriver uppenbarligen inte under på det.


Inga nazister på våra gator!


Demonstration/torgmöte lördag 3:e maj kl 13.00 bredvid hållplatsen SKF, Gamlestan.


Det blir musik och tal från Islamiska Förbundet Göteborg, Gamlestan Nazistfri Zon Vänsterpartiet m.fl

Etiketter: