söndag, juni 29, 2008

Irak: Terror as a tactic
Arabwomanblues june 28 Slutexamina med 'terror as a tactic' i stadsdelen Adhamia, Baghdad june 28Iraq, once famous for its Libraries, Universities and Schools...Once famous for its best educational system in the Middle East, for erasing illiteracy, for producing top notch academics, scientists and doctors,for supporting overseas students in their studies free of charge, and only God knows how many Palestinians, Egyptians, Somalis, Sudanese, Mauritanians, Jordanians ...graduated from Iraqi universities...Iraq, the center of knowledge, culture and publishing...Look at it now, just look at its educational system. There is no educational system left, it is in debris, in ruins...Of course, the fact that these students were from Adhamyia, hence Sunnis, made them Halal meat, Kosher meat...Just like the Zionist Jews view the Palestinians as Halal meat to slaughter.This is the American-Iranian, sectarian Shia Occupation. It is evil Ignorance backed by raw Terror. And the Americans being the evil, ignorant, corrupt, terrorists themselves had to pick someone in their own image to rule the "new" Iraq.Congratulations to you -- debris, detritus of History.

Etiketter:

fredag, juni 27, 2008

Svenska förundersökningen nedlagd i BOKA-målet...
Förundersökningen har lagts ner rörande det av svensk militär beordrade mordet på en byledare i Afghanistan december 2006


Beslutet togs den 17 juni 2008 av chefsåklagare Krister Petersson vid det Internationella åklagarkammaren i Stockholm Han skriver: "Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.


Detta betyder att mördarna går fria. Inte för att det saknas bevis. Inte för att mördaren är okänd (överste Bengt Sandström, insatschef, vet namnet). Utan för att den mördade var afghan.


En afghan som nyss släppts ut ur USA:s tortyrkamrar och som USA - med svensk militär hjälp - ville undanröja. Som Afghanistan. Nu utförligt redovisat i nummer 2/07 var det 46 svenska soldater.


Det var också ett finskt team, en mindre amerikansk styrka och medlemmar från den afghanska armén som i ett tjugotal fordon åkte till byn Boka med sina 400 invånare för att mörda vad som påstods vara en ”talibanledare” eller ”lokal klanledare”, Matou Nematullah.


Enligt handlingar som TV4s Kalla Fakta tagit del av beskriver militären händelsen som en ”anfallsoperation”. Svenskarna hade med sig ett foto av Nematullah. En eldstrid uppstod och han sköts till döds.


"Main target down" (huvudmålet oskadliggjort) rapporterade Bengt Sandström till Stockholm, vilket visar att opera tionen var planerad.


Den svenska styrkan uppsökte av allt att döma medvetet Boka på ett sådant sätt att man visste att det skulle bli skottlossning, vilket i sin tur skulle ge carte blanche enligt då gällande ”rules of engagement” att mörda ”måltavlan” Nematullah.


Genom att Sandström gav instruktioner om mordet blev styrkan delaktig i krigsförbrytelse även om Sandström senare hävdat att det dödande skottet avlossats av en icke-svensk soldat.


Den 10 mars 2007 gjorde Föreningen Afghanistansoldidaritet en anmälan för brott mot krigslagarna och den mottogs av myndigheten och fick diarienummer 0201-K63808-07. Sedan dess har föreningen gjort upprepade hänvändelser till myndigheten och levererat ett omfattande material om mordet.


Inga av dessa skrivelser har besvarats. Inga kontakter har tagits från åklagarkammaren. Det är oklart om kammaren vidtagit några som helst åtgärder, utan tycks bara ha rullat tummarna. Antagligen har höga vederbörande tagit dåvarande försvarsminister Mikael Odenbergs utlåtande att svenskarnas agerande var “berömvärt” till intäkt för att behandla ärendet som icke-existerande.


Samtidigt som svenska myndigheter på detta grova sätt negligerar krigförbrytelser har FN:s särskilde rapportör om Mänskliga Rättigheter i Afghanistan, Philip Alston, riktat strålkastarljuset mot “summariska och godtyckliga avrättningar” begångna av
främmande länders underrättelsetjänster.


Enligt APs rapport den 15 maj syftade det direkt på amerikansk underrättelsetjänst. Amerikanska specialsoldater var närvarande vid den svenska raiden mot byn Boka. Mordet ska enligt den svenska insatschefen ha utförts av en icke svensk soldat. Fallet Boka kan alltså passa in i samma mönster som de huvudsakligen nattliga raider FN-rapportören talar om.


I januari mördades två bröder i Kandahar på liknande sätt av amerikanska specialsoldater ledsagade av afghansk polis. “Det är absolut oacceptabelt för tungt beväpnade utlänningar ledsagade av tungt beväpnade afghanska styrkor att vandra omkring och utföra farliga raider som alltför ofta resulterar i mord utan att ta ansvar för detta”, sa Alston efter 12 dagars rundresa.


Han sa också att utländska underrättelsetjänster uppenbart opererar “utan att kunna straffas” i vissa provinser där upprorsmän är aktiva. Han menade att de hemliga operationerna var “absolut oacceptabla”.


Men för svenska myndigheter är sådana svinerier uppenbarligen helt acceptabla. Mord begås ostraffat på order av svenska befattningshavare. Varefter svenska ämbetsmän sopar brottet under mattan.


Tror verkligen chefsåklagare Krister Petersson att sådan rättsröta ska kunna fortsätta utan allvarliga följder såväl för den svenska rättvisan och rättssäkerheten som för hans eget goda namn och rykte?Stefan Lindgren, ordf föreningen Afghanistansolidaritet

Etiketter:

tisdag, juni 17, 2008

Skönt att uppleva ett folk som vaknat

Det är faktiskt spännande att få uppleva delar av den show som nu utspelar sig inför våra ögon i Riksdagens debatt om FRAs avlyssning.


Nu har svenska folket vaknat och mailbombar riksdagsledamöterna som yrvaket reser sig igen nerifrån talarstolarna och stundtals bjuder på en ren underhållning.


Äntligen ett uppror mot maktens redskap! är man beredd att utbrista framför TV24 efter att ha sett hur Moder Sveas befolkning förmått rubba hennes beslutsordning.


Stundtals utspelar sig en ren underhållning inför våra ögon. Mehmed Kaplan t,ex från Göteborg för att bara nämna någon. Fortsätt så!Osökt dyker minnesbilder upp från Irak under den del i början av kriget då läget märkbart förvärrades och Baghdads gator blev alltmer osäkra. Efter att ett hotell exploderat i närheten av det hotell där jag bodde (ensam, för jag fick inte bo kvar i den våning som min iranskaamerikanska väninna och jag hyrde med anledning av vår värdfamiljs rädsla för att mitt utländska utseende skulle dra till sig bombkastare).Väninnan hade sett till att vi fick tillträde till den välbevakade byggnad där samorganisationen för de utländska biståndsorganisationerna huserade. På ett möte där kom plötsligt ett par storvuxna ljusa män fram till mig och frågade på klingande norska om jag var svenska. "Javisst" svarade jag förbryllat, "men hur kan ni veta det?" "Ja, det såg vi direkt. Du liknar precis min svägerska som är svensk".


De frågade oroligt var jag bodde och erbjöd direkt att upplåta ett rum till mig i det välbevakade och rymliga hus som den norska kyrkans biståndsorganisation hyrde i ett lugnt kvarter med sina anställda tekniker, chaufförer och välbeväpnade vakter.


De hade som alla utländska organisationer fått moderna Ericssonmobiler anslutna till det amerikanska militära mobilnätet av USAs militärmakt. Jag använde en sådan då jag gjorde upp om tid för det skop jag erbjöd Aftonbladets Urban Hamid.


Det var en intervju med bild av en liten åttaårig pojke som kavat skötte ett stånd på Dauras marknadsplats några mil därifrån som ensamförsörjare för hela sin familj bestående av mor och tre halvvuxna systrar. Den kontakten hade min polska väninna ordnat som bott där i över tjugo års tid och kände området väl.


Jag gjorde upp med Hamid om mötet via dåliga mottagningsförhållanden från denna Ericssonmobil som USAmilitären skänkt alla stadens biståndsorganisationer. En viss dag skulle Hamid mailas om tiden för avfärd.


Då den dagen kom var det plötsligt för första gången omöjligt att maila i huset. Jag tog fram min bärbara och anslöt till en annan hub och mailkonto, men lika dött där. Det var just den dag Urban kunde komma ifrån och det började bli alltmer oroligt i staden, så det hela fick annulleras.


Nästa dag fungerade allt som vanligt igen. Vad mera var. Då jag mailade hem till Sverige som reseberättelse kunde det allt som oftast hända att det uppstod konstiga avbrott i kommunikationen. Så småningom urskiljdes ett mönster, att detta inträffade vid tillfällen då mailen innehöll känsliga ord som t.ex Saddam


Vid test insåg jag att det hela fungerade helt OK om dessa ord inte fanns med. Så det var bara att döpa om allt känsligt i fortsättningen till målande uttryck som t.ex att Saddam kallades 'landets ledare' eller 'den gamle' och med det gick det bra. Konstigt nog fungerade omständigheterna med de känsliga orden väl klumpigt. Vilket det givetvis inte skulle hänt i Sverige...

Etiketter:

måndag, juni 16, 2008

Nya datalgringen kanske inte så ny..


Hämningslös massavlyssning
Det är inte bara FRA:s ut-ökade avlyssning som skrämmer. - Helheten är värst, betonar Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet som menar att den demokratiska rättsstaten håller på att luckras upp och efterfrågar en sanningskommission. - Det FRA gör ska granskasav av FUN en myndighet underställd regeringen med ett mycket oklart mandatDen förre Säpochefen Anders Erikssonkritiserar förslaget
Han menar att Sverige och övriga EU har sedan den 11 september 2001 alltför okritiskt följt USA i långtgående antiterroråtgärder. Han är själv mycket negativ till förslaget och anser att det saknas tillräcklig efterhandskontroll. En modell kunde ha varit en gemensam kontrollnämnd för FRA:s signalspaning och polis och åklagares telefonavlyssning och buggning.
Missriktad kamp mot terrorism
Hade den lag som används mot de fyra somalierna i Tensta gällt när kampen mot apartheid pågick skulle ekonomiskt stöd till ANC ha klassats som terrorism. Thomas Bodström och andra som är tysta mot bättre vetande är medskyldiga till denna rättsliga röta, anser Janne Flyghed, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.Den nya datalagringslagen har alltså vållat uppror bland landets invånare SvD


Det infinner sig ändå en gnagande känsla i själen att vi i realiteten inte får veta ett dugg om vad det hela handlar om. Förutom att det nu är öppet för Försvarets Radio Anstalt att lagra all vår elektroniska data.


Antag att de sedan en lång tid tillbaka har kunnat göra detta och även gjort det i viss omfattning i trygg förvissning om att ingen av oss andra fattat ett dugg om hur det hela har gått till?


Nu sägs att man har köpt större superdatorer och lagstiftar i ämnet.


Anta också att USA sedan alltför lång tid tillbaka slurpat upp all världens elektroniska trafik nu i terroristbekämpningens namn?


Ponera också att de selekterar sin elektroniska inhämtning på diverse intressanta sökbegrepp som analyseras och utsorteras i flera led, där de sista två leden består av levande avancerade expertis?


Tänk om det i USA är experter på all världens språk, även svenska, som sitter där och slutkontrollerar och selekterar? Och även gör det definitiva urvalet? Men ändå är rena amerikaner som kan svenska utan att vara förtrogna med vår svenska kulturella kontext?


Ja, skulle då FRA ha tagit över ansvaret för detta område och gjort en deal med USA om att som tack stå för annat i utbyte?


Det finns en väldigt dålig kunskap hos undertecknad om frågan som blir alltmer förbryllande ju mer vi får reda på.


Bara en sak är säker
DET ÄR DE ENSKILDA KONTROLLORGANENS PERSONLIGA INTEGRITET OCH INTENSIVA PARLAMENTARISKA BEVAKNING VI MÅSTE LÄGGA MER FOKUS På ÄN VI TIDIGARE GJORT! OCH DERAS REGELVERK!


Det sägs att en intensiv kvinnlig konspirationsteoretisk chef med stor personlig integritet vore det ideala tillsammans med ett noggrannt utmejslat regelverk ÄVEN från den PARLAMENTARISKA sidan!


Något som har aldrig existerat i detta Sveriges avlånga "kratsar mig på ryggen så kratsar jag dig" -land.

Etiketter:

måndag, juni 09, 2008

Oljepris- och Ubåtsbluff - mer regel än undantag


Världens stora spekulanter vet hur de ska pressa upp oljepriset (nu $138 per fat) under sken av en bristsituation. Men varför hör vi inte mer talas om de verkliga mekanismerna bakom?


Som alltid då börsen är inblandad, finns ytterst få som orkar sätta sig in i spelets alla sk finesser för de inblandade.


I fallet USAs huskris handlade det från början om de mer eller mindre uppenbara följderna av de nya låneregler som centralbanken Frederal Reserve infört för bankutlåningen.


Men varför? Resultatet kunde ju lätt förutses? Att vid hög inflation minska räntan spär bara på krisen. Det svaret kan vi bara spekulera om.


Konsekvenserna för husmarknaden var ju självklar och bankkrisen sprider sig nu så sakteliga över hela världen.


Vad gäller oljemarknaden handlar det också om ett högt spel med förmånliga billiga lån och insatser från spekulanternas sida. Med hjälp av fabricerade larm om oljebrist trissas priserna upp - för den egna vinningens skull.


Inget av spelet med hjälp av dessa olika börsverktyg är lätt för oss vanliga dödliga att sätta oss in i...


The Great Oil Swindle How much did the Fed really know?
av Mike Whitney 30/05/08


Mike Whitney förklarar här för den som orkar tränga igenom de engelska facktermerna.


'Nya bevis avslöjar inkräktaren i Hårsfjärden 1982'


Så svindlerierna om de ryska Ubåtarna - som redan när det begav sig blev en stor affär i svensk media - och idag anklagas för att vara rena manipulationer för att hålla liv i rysskräcken (där också Bildt bidrog)


På SvD Brännpunkt 20080609 skriver Mathias Mossberg, ambassadör och huvudsekreterare i två utredningar i frågan


Både före och under Hårsfjärdenincidenten 1982 fanns det tydliga indikationer på att det rörde sig om Natoubåtar.


Alla ubåtsrapporter och incidenter som pekade västerut försågs med rejäla hemligstämplar från Försvarsmaktens sida. All sekretess kring ubåtsjakterna måste hävas.


Se också Uppdrag Granskning 'Nya bevis avslöjar inkräktaren i Hårsfjärden 1982' nu på onsdag 11 juni i SVT 1 kl 20

Etiketter:

söndag, juni 08, 2008

Offren för Bodströms terroristlagstiftning

Janne Flyghed prof i krimonologi på SvD Brännpunkt 7 juni om offren för den vettlösa svenska terroristlagstiftning som infördes av Bodström då hysterin var som störst.


Om Sverige hade blivit ockuperat av Nazityskland under andra världskriget. Om det hade utbrutit strider med de invaderande styrkorna. Om många svenskar hade levt utomlands.


Om dessa utlandssvenskar hade skickat pengar till de kämpande landsmännen för mat, läkemedel och till och med för vapen.


Hade vi då klassat dessa penningsändningar som terrorism och kallat dem som skickat pengarna för terrorister och låtit fängsla dem?


Knappast. Men det är precis vad som skedde med de fyra somalier som greps i sina bostäder i Tensta och häktades den 28 februari i år. De är misstänkta för just detta. Två av dem har släppts, men två män i 40-årsåldern är fortfarande häktade.


Skillnaden är att mottagarna av pengarna har funnits med på en lista över terroristmisstänkta. En lista som har sitt ursprung i USA.


Kanske hade situationen varit densamma under andra världskriget om Nazityskland upprättat en sådan lista och sedan tvingat världen att rätta sig efter deras kategoriseringar av vilka som skulle benämnas terrorist respektive befrielsekämpe.


En förutsättning för att de har kunnat häktas är den lag och de straff om terroristbrott som trädde i kraft 2003. Lagen var ett direkt resultat av den krav­lista USA översände till EU drygt en månad efter 11 september 2001.


Kraven omfattade bland annat dels att EU:s medlemsländer skulle införa en gemensam definition av terrorism och långa straff för sådana brott, dels att EU skulle betrakta ekonomiskt stöd till det som definierades som terrorism som straffbart.Det var en lag som redan när den kom kritiserades för sina vaga formuleringar, i synnerhet själva definitionen av vad som skulle uppfattas som en terroristisk handling.


Kritikerna menade att lagen skulle kunna drabba handlingar och personer som vi vanligen inte uppfattade som terrorism eller terrorister.


Men enligt dåvarande justitie­ministern Thomas Bodström, som var med och drev igenom lagen, var det en klar och tydlig definition. Om definitionen av terrorism nu var så tydlig, varför kände man sig inom EU tvingad att bifoga ett särskilt uttalande till bestämmelsen?


Där framkom att den inte ska tolkas som ”att beteendet hos dem som har arbetat för att bevara och återupprätta demokratiska samhällen som respekterar rättsstaten och den civilisation på vilken dessa samhällen bygger, vilket i synnerhet var fallet i några medlemsstater under andra världskriget, nu kan betraktas som terroristhandlingar”.

En kristallklar definition behöver givetvis inte ett sådant tillägg.


Hade lagen varit i kraft under de år som kampen mot den sydafrikanska apartheidregimen pågick, skulle ekonomiskt stöd till Nelson Mandelas ANC ha klassats som terrorism.


Och detsamma skulle gälla många fler organisationer som fått betydande ekonomisk stöd från Sverige. Tidigare svenska regeringar har med andra ord skickat pengar på samma sätt som de häktade somalierna.


En graverande omständighet i sammanhanget är att den organisation de häktade somalierna påstås ha gynnat uppenbarligen inte fanns med på någon terrorlista förrän två dagar efter det att de häktats.

De har med andra ord gripits för något som skulle komma att visa sig vara straffbart.


Tillbakaverkande lagstiftning, det vill säga att man beslutar att jag idag straffas för handlingar jag begick igår och som då var tillåtna, är otänkbart i en rättsstat.


Det som skett i Sverige är en variant av detta, men för säkerhets skull grep man somalierna innan det beslutades om den tillbakaverkande bestämmelsen.


Varför är det så tyst om detta? Var är alla terroristexperter som uttalade sig så tvärsäkert samma dag som de greps (28/2)?


Enligt till exempel Magnus Ranstorp var detta för honom ingen överraskning, ”jag vet att problemet finns i Sverige”, och gripandet var att betrakta som en fjäder i hatten för Säpo.


Vems ärenden går dessa experter? Hur tvärsäkra är de i dag, drygt tre månader senare, när två av de gripna släppts och de två andra fortfarande inte anhållits utan omhäktats gång på gång?


Varför ställs de gripna inte inför domstol och får möjlighet att bemöta dessa grava anklagelser? Saknas det bevis?


Var är politikerna? Var är Thomas Bodström med sitt tidigare engagemang för flyktingar och asylsökande? Är det för pinsamt nu när han ser frukterna av den lagstiftning han pressat igenom?


Alla som är tysta mot bättre vetande är medskyldiga till denna rättsliga röta. Lika skyldiga som de experter som talar mot bättre vetande.


En annan fråga att ställa sig är vad som hänt om jag hade skickat pengar till nämnda organisation via min bank. Hade då såväl jag som Nordeas vd suttit häktade idag?

Etiketter:

söndag, juni 01, 2008

Amerikanskt grovt mutförsök som gick bet i Irak


29 Maj 2008 -- Källor i det irakiska parlamentet beskrev för Press TV i torsdags att Washington erbjudit tre miljoner dollar i mutor till de lagstiftare som skriver under detta ramverk.


Under en sådan överenskommelse skulle USA få etablera åtminstone 13 permanenta militärbaser i Irak och amerikanska medborgare garanteras åtalsimmunitet.


Irakiska lagstiftare har emellertid avgett löftet om att aldrig underteckna en dylik överenskommelse, vilken skulle gjort deras land till en amerikansk koloni.


Fördraget har mött starka protester från religiöst och politiskt håll inom och utanför Irak.


Den religiösa shialedaren Moqtada al-Sadr har också protesterat mot uppgörelsen, och uppmanat befolkningen att demonstrera till protest efter varje fredagsbön.


Den mest vördade Shiaklerikalen i landet Storayatollan Ali al-Sistani har formellt protesterat mot uppgörelsen och sagt att han inte skulle tillåta regeringen underteckna något sådant med "USAs occupanter" så länge han levde.


............

Samtidigt står idag den nordiska stridsgruppen i beredskap för Afghanistan varav största delen, 2 350 man, är svenskar.


Transporthelikoptrar och ambulanshelikoptrar ingår i de stödjande funktionerna tillsammans med Gripenplan för markunderstöd.


Vad har Gripen där att göra för markunderstöd? Det finns ju även med helikoptrar? Vi vet idag att det just är flygbombningar som mest urskillningslöst dödar civilbefolkningen, då de utländska stridskrafterna för talibanernas skull inte vågar riskera egna liv på marken. Så vad ska då Sverige utnyttja sina Gripenplan till? Spaning eller..?

Etiketter: