måndag, september 29, 2008

Afghanistan - så enkelt är detSvD 29 september 2008
Numera har också en tysk militärbas i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan blivit beskjuten av sk insurgents, visserligen utan personskador men uppenbarligen som en varning. Även till de 15 svenska soldater som befann sig där.

Söderut har man redan tvingats sitta darrande innanför sina kaserner, varifrån sk drones skickats upp för att därefter av misstag bomba bröllopsföljen.

Vad har nu dessa utlänningar i Afghanistan att göra? Man bombar civila, det är ungefär vad som sker och USA med sitt militrärflyg är naturligtvis värst.

Varför inte använda medlen till nödhjälp? Då skulle man åtminstone göra någon nytta. Till och med befolkningen skulle kunna bli positivt inställd. För vem tror annars att situationen blir bättre med utländska soldater i detta frihetsälskande land? Som hittills aldrig låtit sig ockuperas? I längde inte ens av talibanerna - var så säker.

Låt folket bestämma vad de vill göra, det är de vana vid med sina lloya jirgor, om bara utlänningarna inte la sig i. Om bara befolkningen själva finge åtnjuta frukterna av landets olja, guld mfl strategiska metaller, som skulle kunna bidra till välståndet.

Nu är det bara att glömma de pipelinen som går neråt Pakistan till, över ett sådant fullständigt minerat talibanbevakat område att man kan se i månen efter de leveranserna.

Om utlänningarna bara ville nöja sig med att använda biståndsmedlen till den fattiga befolkningsmajoriteten? Så enkelt det kunde vara. Men uppenbarligen väldigt svårt att fatta- eller? Lämna folket ifred. Så löser de sina egna problem. PUNKT

Etiketter:

lördag, september 27, 2008

De nya moderaterna lanserar sitt nymoderata bistånd
Och nu är det DNs tur att på debattsidan lansera de nya moderaternas nygamla biståndspolitik genom ansvarige ministern Gunilla Carlsson: "Nu lägger vi om hela vårt demokratibistånd," utbrister hon nästan som ett halleluja! från Bush/Cheneys håll då de handlade om att riva ner för att bygga upp hela Irak till en skinande mönstermodell.


Gunilla Carlsson vill alltså skärpa kraven och omdana demokratibiståndet på sitt nygamla vis. Vilket osökt påminner om de beslut som togs i Stockholm före Bokmässan, att inte Svensk-Kubanska skulle få dela utställningsmonter med övriga organisationer i en monter på 'Internationella Torget'.


Men se då tog det hus i helsikke på många av utställande organisationer här i Göteborg som ivrigt påhejade i omröstningen, vann med en rösts övervikt via stöd av upprop bl.a från FREDSAM. Allt detta för att Kuba inte officiellt ansågs vara godkänd exempelvis av Folkpartiet. Och då naturligtvis inte heller av Moderaterna, kan man förmoda.


Så nu kan vi lätt räkna ut att med Gunilla Carlsson som biståndsminister blir det inte ett öre över till Cuba.


Men Maria Leissner (fp) kunde häcka nästan ett år inom den Gröna Zonen i Bagdad för Madeleine Albrights sk 'biståndsorganisations' räkning. För där var det ju så attans demokratiskt, så bombade man t.ex för att få ljus och luft till något framtida skinande nytt-som USA stoltserade med i sina första neoconsdrömmar om landet..


Men detta gällde visst inte befolkningen själv? Dessa bortskämda varelser tyckte att landet från första början redan hade gott om social och medicinsk service, god utbildning, välskötta kulturminnesmärken och höll inte alls med om att Mac Donald's och Coca-Colakulturen skulle vara bättre.


Så här ser alltså Gunilla Carlssons riktlinjer ut

1. Medborgerliga och politiska rättigheter
Svenska insatser ska ta avstamp i ett oförtröttligt engagemang för de medborgerliga och politiska rättigheterna: De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna

2. Demokrati och rättsstat
Svenska insatser ska i högre grad inriktas på att stärka demokratins och rättsstatens institutioner.

3. Demokratisering
Svenskt demokratibistånd ska ställa demokratiseringens aktörer i centrum. Demokratisering är bara möjlig om de som tror på demokratin kämpar för den och får stöd i denna kamp...

Kan nu någon översätta detta till reality visavi millenniemålet?

Etiketter:

Konsten att vara tyst så det dånar

Under rubriken: 'Nyliberalerna tysta så det dånar' SvD Brännpunkt 27 september 2008 kommenterar den envetna göteborske icke-opportunisten statsvetarprofessor Bo Rothstein USAs liberala katastrofekonomipå SvD Brännpunkt. Och det med all rätt...


I vanliga fall kan professorns idoga kvinnh-förlåt-feministantipati få en och annan att lätt se rött, men det här är en femetta i undertecknads smak.


Och en av kommentatorerna efteråt är så där typiskt svensk så att säga gullig med sitt: 'det han skriver om har inte jag lärt mig på högskolan'...Nej USA lärde heller inte på sin tid på -80talet ut något annat än denna nyliberala frälsningslära på alla ekonomiinstitutioner som fanns på universiteten i Sydamerika efter den radikala vänsterns tidsålder där..med den effekt som det sedan fick på ländernas nya ekonomier, vilket de arma breda befolkningslagren efter det tvingades uthärda..och tom på sina håll kom att införa lokala penningsystem med utbytesekonomi för chansen att överleva.


Rothsten skriver: NÄR USA FÖRSTATLIGAR
'Det intellektuella civilkuraget hos den stora kader nyliberala ekonomer, som under årtionden hyllat USA:s ansvarslösa marknadsekonomi, imponerar inte. Bakom finanskrisen i USA står avsaknaden av en nordisk välfärdsmodell

Den finanskris som nu drar över världen är ett mysterium för många. Inte minst måste den vara ett mysterium för alla de nyliberala ekonomer som så länge och så högljutt predikat den amerikanska ekonomiska modellens överlägsenhet.

USA:s modell, också kallad ”the Washington consensus” med låga skatter, svaga regleringar, stora inkomstskillnader och en minimal välfärdspolitik har i otaliga rapporter under de senaste tio åren framhållits som den modell som världens övriga ekonomier, inte minst den svenska, borde försöka efterlikna.

Att USA:s regering nu tvingas till vad som inte kan beskrivas som annat än ett förstatligande av stora delar av den finansiella sektorn är naturligtvis paradoxalt, men från alla dem, ingen sagd och ingen glömd, som under åren prisat denna ekonomiska modell är det nu tyst så att det dånar.

Det intellektuella civilkuraget hos den stora kader nyliberala ekonomer och intellektuella det här handlar om imponerar inte. Var är de självkritiska analyserna av hur fel ni har tänkt?
slut citat

Och varför inte låta de i grunden skyldiga betala?min komm

Etiketter:

fredag, september 26, 2008

NATOs utvidgning ökar knappast säkerheten

Gunnar Westberg, fd president för IPPNW, internationella läkare mot kärnvapen, betonar på SvD Brännpunkt den 22 sept att Natos medlemmar har all anledning att överväga om en Natoutvidgning i realiteten bidrar till en ökad säkerhet i världen. eftersom det är dom som avgör nya medlemskap.

Samtidigt har USA placerat en kärnvapenmissilsköld med förstaslagsförmåga i Polen med tillhörande radaranläggning i Tjeckien.

Så länge kärnvapnen finns kvar kan risken för spridning till fler länder knappast förhindras.

Därför gör man klokt i, menar Gunnar Westberg, att först förhandla seriöst om hur kärnvapenhotet kan minskas, innan frågan om ytterligare Nato-medlemskap börjar behandlas för grannländer till Ryssland.
...
"I två artiklar i Wall Street Journal och i flera konferenser argumenterar fyra äldre statsmän från tidigare regeringar, George Shultz, William Perry, Sam Nunn och Henry Kissinger, att kärnvapnen måste avskaffas och att USA måste ta ledningen i detta arbete.

Man har fått stöd både från en majoritet av tidigare kolleger och från de två presidentkandidaterna. Möjligheterna att få igång arbetet för en kärnvapenfri värld förefaller alltså vara stora. Detta kan inte ske utan ett samarbete mellan Ryssland och USA.

För tio år sedan skulle Ryssland med stor sannolikhet ha varit mycket positivt till ett sådant samarbete, men idag är situationen förändrad. Få ryska politiker talar idag om nedrustning.

Vid de möten med ryska militärer och politiker jag deltagit i har man framhållit att kärnvapnen är det enda som kan avskräcka USA och Nato från att försöka skaffa sig kontroll över naturtillgångar, särskilt gas och olja, i Centralasien och i Ryssland.

Samtidigt har Ryssland mycket att vinna på kärnvapnens avskaffande. Ryssland oroar sig fortfarande för att USA har, eller försöker skaffa, ”förstaslagsförmåga” med sina strategiska kärnvapen placerade på ubåtar.

George Shultz har bekräftat att det finns intresse i den ryska statsledningen för att inleda diskussioner om en långtgående minskning av kärnvapnen med syfte att till slut avskaffa dem.

I en värld utan kärnvapen skulle USA ha en överväldigande militär dominans. Ryska militärer skulle i sina scenarier inte finna någon möjlighet att avskräcka USA. En utvidgning av USA:s intressesfär och militära närvaro genom en Natoutvidgning till Georgien och Ukraina skulle ytter­ligare bekräfta deras över­tygelse om att USA och Nato vill skaffa sig möjlighet till utpressning med militära medel.

Den avgörande frågan blir då: Kan man få Ryssland med på förhandlingar om kärnvapnens avskaffande om Georgien och Ukraina blir medlemmar i Nato?

Det vore klokt att först seriöst förhandla om hur man skall minska kärnvapenhotet, innan man behandlar frågan om medlemskap i Nato för ytterligare grannländer till Ryssland.

Etiketter:

söndag, september 21, 2008

DÅDET - Ännu en bok om 9/11

Was 9/11 an Inside Job?

av Mark H. Gaffney

Följande är ett utdrag ur Mark H. Gaffney's kommande bok, 'The 911 mystery plane and the vanishing of America', som utges i september 2008.

15/08/08 ICH

Regrettably, there is considerable evidence that elements of the Bush administration were complicit in the 9/11 attack, and may even have helped stage it. Let us now examine some of what I regard as the most compelling evidence. However, the following discussion makes no claim to be comprehensive.


We know that within minutes of the “worst terrorist attack” in US history, even before the collapse of WTC-2 at 9:59 am, US officials knew the names of several of the alleged hijackers. CBS reported that a flight attendant on AA Flight 11, Amy Sweeney, had the presence of mind to call her office and reveal the seat numbers of the hijackers who had seized the plane.[1]


FBI Director Robert Mueller later said, “This was the first piece of hard evidence.”[2] In his memoirs CIA Director George Tenet emphasizes the importance of the passenger manifests, as does counter-terrorism czar Richard A. Clarke.[3] All of which is very strange because the manifests later released by the airlines do not include the names of any of the alleged hijackers. Nor has this discrepancy ever been explained.


According to MSNBC, the plan to invade Afghanistan and “remove Al Qaeda from the face of he earth” was already sitting on G.W. Bush’s desk on the morning of 9/11 awaiting his signature.[4]

The plan, in the form of a presidential directive, had been developed by the CIA and according to Richard Clarke called for “arming the Northern Alliance...to go on the offensive against the Taliban [and] pressing the CIA to...go after bin Laden and the Al Qaeda leadership.”[5]


A former Pakistani diplomat, Niaz Naik, tells virtually the same story. During a BBC interview, three days after 9/11, Niak claimed that senior American officials had informed him in mid-July 2001 that the US would attack the Taliban “before the snows start falling in Afghanistan, by the middle of October at the latest.”[6]


Niak said he received this information in Berlin at a UN-sponsored international contact group on Afghanistan. He also predicted, correctly, that the US attack would be launched from bases in Uzbekistan and Tajikistan. But how could US officials know in mid-July that American forces would invade Afghanistan in October unless they had foreknowledge of the attack?


Foreknowledge probably also explains why General Richard Myers, the acting Chairman of the Joint Chiefs on 9/11, announced at the first post-9/11 meeting of Bush’s National Security Council, held on video-conference the afternoon of the attack, that “there are forty-two major Taliban bombing targets.”[7] But how did Myers come to have such detailed information about military targets in Afghanistan, so soon after the 9/11 attack?

This important detail belies oft-repeated claims that the US military was not prepared to attack Afghanistan, and points to extensive war planning before 9/11. Journalist Steve Coll arrived at a similar conclusion while researching his 2004 book, Ghost Wars, an excellent history of the period leading up to the 9/11 attack.

Coll interviewed two Clinton administration officials who informed him that ”the Pentagon had been studying possible targets in the same spring [i.e., 1998] that the CIA had been drawing up its secret plan to raid Tarnack Farm,” located near Kandahar, Afghanistan, where bin Laden had taken up quarters at the invitation of Taliban leader Mullah Omar.[8]

According to Clarke, at the same meeting on the afternoon of 9/11, CIA Director George Tenet informed the president that “Al Qaeda had committed these atrocities.”[9] But, again, how did Tenet know this so soon after the attack, especially given that “security failures” had occurred, unless he had foreknowledge?

No Hard Evidence

On September 20, 2001, the Bush administration officially declared that Osama bin Laden was responsible for the 9/11 attack. Three days later, Secretary of State Colin Powell announced on Meet the Press that the government would soon release “a white paper” detailing the evidence against bin Laden.[10] Later the same day, Bush faced questions from the press about Powell’s remark and backed away from releasing any additional information.

Bush explained that the government had a lot of evidence but that most of it was classified and could not be made public. Bush emphasized, however, that the evidence “leads to one person, as well as one global terrorist organization.”[11]

National Security Adviser Condoleezza Rice made a similar statement during an interview on FOX News. Said Rice: “We have very good evidence of links between Osama bin Laden, Al Qaeda operatives, and what happened on September 11.”[12] Rice refused to release any particulars, however, and, like Bush, claimed that the evidence was “classified.”

As we know, the US government never got around to releasing the promised white paper. Why not? Was it because the evidence against bin Laden was too weak to hold up in court? Such was the view of journalist Seymour Hersh, who cited CIA and Justice Department sources to this effect in his regular column in the New Yorker magazine.[13]

Foreign intelligence agencies were also busily investigating the case, but fared no better. For instance, Germany’s Chief Federal Prosecutor, Kay Nehm, admitted that there was no hard evidence linking bin Laden with the crime.[14]

The lack of evidence prompted former German Chancellor Helmut Schmidt to speak out against President Bush’s decision to invoke Article V of the NATO Treaty, mobilizing NATO’s involvement in the war on terrorism. In Schmidt’s own words: “Proof had to be delivered that the September 11 terror attack came from abroad. [Yet,] that proof still has not been provided.”[15]

Osama did not cooperate by acknowledging his role in the attack; on the contrary. In a statement on September 16, 2001 carried by Al-Jazeera, bin Laden categorically denied any involvement. Days later, he repeated this denial during an interview with the Pakistani newspaper Ummaut.[16]

On November 3, 2001 Al-Jazeera released a third statement, in which bin Laden not only denied involvement but also accused the Bush administration of waging a “crusader war” against the Muslim world. To the best of my knowledge, none of these denials were reported in the US media. Why not?

On October 1, 2001 British Prime Minister Tony Blair told the House of Commons that the case against bin Laden was proved beyond a shadow of doubt. Said Blair: "I have seen absolutely powerful and incontrovertible evidence of his [Osama Bin Laden’s] link to the events of the 11th of September.”[17] Several days later (on October 4), Blair’s government went public with the evidence to which Blair had alluded: a “Bin Laden Dossier.”[18]

But the evidence turned out to be short of “incontrovertible,” and in fact was shockingly thin. The Independent described it as “little more than conjecture,”[19] and an editorial in the Guardian concluded that the dossier was “almost worthless from a legal point of view.”[20] The (London) Times agreed, observing that “There is no evidence presented [in the dossier] that directly links bin Laden to September 11.”[21]

The Bin Laden Video and the personification of evil

Confronted with US demands to hand over bin Laden unconditionally, the Taliban was initially defiant, and refused. However, in early October 2001 two Pakistani Islamic parties persuaded the Taliban leadership to extradite bin Laden to Peshawar, Pakistan, where he would be held under house arrest and tried by an international tribunal.[22] The deal even included the extradition of bin Laden to the US in the event of a conviction.

However, Pakistani President Pervez Musharraf vetoed the arrangement, no doubt, under heavy pressure from the Bush administration. But why would the US turn down an opportunity to bring the arch villain of 9/11 to justice for the crime of the century? Was it because, as I have already suggested, the US had insufficient evidence to convict and faced the embarrassing likelihood of an acquittal?

In fact, the only evidence the US government released linking bin Laden to 9/11 was a video-tape which supposedly turned up by chance in Afghanistan. According to the State Department, US military forces found the hour-long video in Jalalabad on December 9, 2001, shortly after the US invasion.[23] It purportedly shows bin Laden and several of his al Qaeda comrades ghoulishly celebrating their successful attack upon America.

The US government released the tape on December 13, 2001 along with an English translation and a Department of Defense (DoD) press release. The latter included the following statement by Rumsfeld: "There was no doubt of bin Laden's responsibility for the September 11 attacks before the tape was discovered."[24]

The US media made much of this confessional tape, as did political luminaries like New York City Mayor (and presidential hopeful) Rudy Giuliani, who told CNN that the tape confirmed that the US military campaign against bin Laden was “more than justified.” Giuliani added: "Obviously, this man [i.e., bin Laden] is the personification of evil. He seems delighted at having killed more people than he anticipated, which leaves you wondering just how deep his evil heart and soul really is."[25]

In the video bin Laden brags about al Qaeda’s role in staging the attack. But is the footage bona fide? Anyone who has seen the film knows that the main character bears only the most superficial resemblance to bin Laden, judging from well-known photos. In addition, there are major discrepancies. For example, the video shows bin Laden writing with his right hand when according to the FBI he is a southpaw.[26]

Two independent translators and a third expert on oriental studies also took issue with the English translation of the Arabic released by the DoD. During the program "Monitor,” which aired on the German TV channel “Das Erste,” the three experts stated that "at the most important places where it [i.e, the video] is held to prove the guilt of bin Laden, it [i.e., the translation] is not identical with the Arabic."[27]

The experts also disputed the US claim that the tape proved foreknowledge. Gernot Rotter, professor of Islamic and Arabic Studies at the University of Hamburg, stated that "The American translators who listened to the tapes and transcribed them apparently wrote a lot of things in that they wanted to hear but that cannot be heard on the tape no matter how many times you listen to it." While this does not necessarily exonerate bin Laden, it does raise questions. If, as Bush claimed, the US had solid evidence of bin Laden’s guilt, then why make false claims?

Evidently, the US Federal Bureau of Investigation (FBI) agrees with the skeptics. The FBI’s on-line web listing of “Most Wanted Terrorists” includes a page devoted to Osama bin Laden. According to this official post, which may be viewed by anyone with access to cyberspace, bin Laden is wanted by the FBI for the August 1998 attacks upon US Embassies in Dar es Salaam, Tanzania, and Nairobi, Kenya, which killed over 200 people.[28]

However, the page makes no reference to the events of September 11, 2001. Nor is there any mention of the video discussed above. In June 2006, when blogger Ed Haas learned about this, he was understandably puzzled and contacted FBI headquarters by phone seeking an explanation. Haas talked with Rex Tomb, the FBI’s Chief of Investigative Publicity, who informed him that “The reason why 9/11 is not mentioned on Osama bin Laden’s Most Wanted page is because the FBI has no hard evidence connecting bin Laden to 9/11.”[29] Haas was dumbfounded, and said: “But how is this possible?” Tomb replied that “bin Laden has not been formally charged in connection with 9/11.” He then explained why not:

“The FBI gathers evidence. Once evidence is gathered, it is turned over to the Department of Justice. The Department of Justice then decides whether it has enough evidence to present to a federal grand jury. In the case of the 1998 United States Embassies being bombed, bin Laden has been formally indicted and charged by a grand jury. He has not been formally indicted and charged in connection with 9/11 because the FBI has no hard evidence connecting bin Laden to 9/11.” [my emphasis][30]

This admission by the FBI is astonishing and raises fundamental questions about the war on terrorism, as well as the role of the US media. Was Osama bin Laden convicted for the cold-blooded murder of nearly 3,000 innocent Americans in the US court of public opinion by means of a media circus? Did the US government and the corporate media collude to deceive the American people? If so, then a colossal miscarriage of justice has occurred.

Consider also the strange statement made by President Bush at a press conference on March 13, 2002. When asked about the progress being made to catch bin Laden, Bush replied that “we haven’t heard much from him. [i.e., bin Laden] And I wouldn’t necessarily say he’s at the center of any command structure. And, again, I don’t know where he is. I, I’ll repeat what I said. I truly am not that concerned about him.” [31]

But why this almost lackadaisical attitude about the arch-villain whom Bush had promised to track down to the ends of the earth? What had become of the president’s laser-like determination? Bush explained that bin Laden had ceased to be a terrorist threat due to the US occupation of Afghanistan. Yet, by at least one account, the US forces at Tora Bora displayed almost unbelievable incompetence during the pursuit of bin Laden, as a result of which the accused and most of his entourage escaped.[32] Was this the plan, all along?

A no less strange remark made a few weeks later (April 6, 2002) by General Richard Myers, then Chairman of the Joint Chiefs, suggests that bin Laden’s getaway had been approved at the highest level. Myers told CNN that “the goal has never been to get bin Laden.”[33] I personally found his statement incomprehensible, since at the time Osama was public enemy number one. Did the US allow bin Laden to escape because the Bush administration judged he was more valuable at-large? We can’t be certain, because by this time there were also numerous reports that bin Laden was dead.[34]

Did President Bush know when he made the above statement that bin Laden was already deceased? This would explain Bush’s casual demeanor. Yet, either way, from the standpoint of propaganda it hardly mattered whether bin Laden was dead or alive. His larger-than-life reputation could be sustained simply by neglecting to confirm his death, and the legend is what counted.

His persona could also be “spun” in various ways and made to serve political expedience. Indeed, by this logic bin Laden was even more valuable dead because a living breathing bin Laden might at some point be apprehended, in which case the Bush administration faced the unwelcome prospect of a very public trial at which the terrorist would have an opportunity to tell his side of the story to a listening world. And this, of course, had to be avoided.

If we can believe the 9/11 Commission Report, the case against bin Laden was greatly bolstered by the capture and subsequent confession in 2003 of the alleged 9/11 mastermind, Khalid Sheikh Mohammed (KSM). The problem, of course, is that the official story about the plot against America is wholly based on secret CIA interrogations that have never been independently confirmed, and must therefor be viewed as suspect. But even if we accept the testimony of KSM in 2003, this does not explain the rush to war in 2001. Nor does it explain President Bush’s decision to go to war against Saddam Hussein, a decision reportedly made in July 2002.[35]

Previous cases of terrorism had already demonstrated the wisdom of proceeding with caution, since knee-jerk responses can (and do) misfire. For example, after the 1995 bombing of the Murrah Federal Building in Oklahoma City, US investigators at first suspected a Mideast connection. But this was proved false, and similar errors were made after the 1988 downing of Pan American Flight 103 over Lockerbie, Scotland.

Although initial evidence pointed to Syria or Iran, a thorough forensic investigation ruled these out and eventually implicated Libya. The 9/11 Commission Report itself describes the latter case as “a cautionary tale about rushing to judgement in attributing responsibility for a terrorist act.”[36] So, why the rush to war after the September 11 attack? If the Bush administration had conclusive evidence that al Qaeda was responsible, why not release it? Was the Bush White House tight-lipped because the actual evidence would have exposed the complicity of the US military and intelligence community? A stunning story that broke in the US press in 2005 points to such a conclusion.

Able Danger

As it happened, a legitimate US military counter-terrorist operation known as Able Danger was tracking Mohamed Atta and his cohorts as early as January-February 2000. The operation, based at Ft. Belvoir, Virginia, was small but extremely high-tech, as it employed advanced computers to sweep the internet, a methodology known as as data-mining. In May 2000, however, when Able Danger’s success became known throughout the Defense Department, the officers who ran it were ordered to shut it down and destroy their data.[37] One officer reportedly was threatened with prison if he refused. Later, the Pentagon attempted to block Senate Judiciary Committee hearings on Able Danger, and in 2005, when this failed, the Pentagon refused Able Danger staffers permission to testify before the committee.[38]

One intelligence officer who later testified anyway, Lt. Col. Anthony Shaffer, was targeted for harassment. The question is why? Of course, the standard explanation is that the military bureaucracy made gross blunders and later sought to cover up their incompetence. But there is another possibility. Was Able Danger shut down because this honest operation threatened to unmask the covert planning for the September 11 “attack”?

What is clear is that the Pentagon’s self-serving attempts to gag and discredit Lt. Col. Shaffer are not to be believed. In February 2006 Shaffer told the House Armed Services Committee that during the summer of 2000 he and other officers involved in Able Danger attempted on three separate occasions to warn the FBI about the terrorist threat posed by Mohamed Atta. But the meetings never happened. Each time they were canceled at the last minute by high-level Pentagon attorneys.[39] Nor has the Pentagon ever provided a satisfactory explanation as to why.[40]

Some time after the dissolution of Able Danger Shaffer was reassigned to Bagram Air Base, in Afghanistan, where in October 2003 he succeeded in bringing the existence of Able Danger to the attention of the 9/11 Commission. This apparently happened due to a chance encounter with Philip Zelikow, Executive Director of the commission, and several commission staffers who were then on tour, gathering firsthand information about the US war on terrorism. Lt. Col.

Shaffer told the House committee that after he briefed the commission staff about Able Danger’s success in identifying Mohamed Atta and other alleged 9/11 hijackers, Zelikow came up, handed him his card, and asked him to “please contact me upon your return to the states so we can continue this dialogue.”[41] However, three months later when Shaffer did just that he was surprised to discover that Zelikow was no longer interested in Able Danger. But why wouldn’t he be?

Then, all hell broke loose when Shaffer dutifully informed his commanding officer about the contact. From that point on Lt. Col. Shaffer was subjected to the sort of military hazing that is usually reserved for green recruits. His security clearance was cancelled. He lost access to his office computer and all of his classified materials about Able Danger, which, he later learned, were destroyed. Subsequently, the Pentagon dismissed his testimony, claiming it was unsupported by hard evidence, an obvious example of Catch-22.

Shaffer also learned that he was under investigation, although no formal charges were ever filed against him. He was told “off the record” that he had “pissed off” one or more high-ranking officers. Several of Shaffer’s colleagues from Able Danger corroborated his story, but it didn’t matter. His military career was over, destroyed.[42] Shaffer’s testimony before Congress is riveting and is essential reading for anyone interested in 9/11 truth.

In their 2006 book Without Precedent, Thomas Kean and Lee Hamilton, co-chairs of the 9/11 Commission, deny that Able Danger had ever identified Mohamed Atta before 9/11.[43] But their assertion, much belated, is just not credible. Their own final report on 9/11 makes no mention of Able Danger. It is abundantly clear that even though Lt. Col. Shaffer notified the panel about this important counter-terrorism operation the commissioners made no attempt to investigate it, and since Kean and Hamilton failed to do so how can they now credibly claim to know? Obviously, their denial is based on information they received, much later, from the Pentagon.

Kean and Hamilton write that their staff “received all of the Department of Defense documents on Able Danger and had found no mention of Atta.”[44] But their claim is not persuasive, since we know that 2.5 terabytes of intelligence data about Able Danger had already been destroyed (in 2000), not to mention the information on Shaffer’s hard drive (in 2004).

The question for the co-chairs is simple: What assurance could they possibly have that the documents they received from the DoD about Able Danger tell the full story? Obviously, they do not. More to the point, why would Kean and Hamilton believe the Pentagon over the testimony of Lt. Col. Shaffer? By this time the co-chairs already had good reason to suspect that the Pentagon, not Shaffer, had deceived them in the hearings.[45]

Eavesdropping on bin Laden

The fact that Able Danger was shut down in May 2000, long before Bush entered office, raises disturbing questions. Was covert planning for 9/11 already underway during the Clinton administration? It is curious that in 2002 CIA Director George Tenet told a closed session of a joint House-Senate panel investigating the 9/11 “security failure” that al Qaeda‘s planning of the September 11, 2001 attack started as early as 1998.[46]

But how could Tenet know this unless the CIA had been tracking bin Laden, all along? As a matter of fact, we know they were! According to several UPI reports, the National Security Administration (NSA) acknowledged in February 2001 that the use of advanced Echelon software enabled the US intelligence community to eavesdrop on thousands of bin Laden’s cell phone calls over a period of years. US officials disclosed that even after bin Laden began to encrypt certain calls in 1995, his “codes were broken.”[47]

The date 1998 is doubly curious. That same year Tenet informed the Senate Intelligence Committee that the CIA’s strategy to defeat al Qaeda included the recruiting of al Qaeda operatives.[48] In his memoirs Tenet goes even further with an assertion that is remarkable for its candor. He writes: “the [9/11] commission failed to recognize the sustained comprehensive efforts conducted by the intelligence community prior to 9/11 to penetrate the al Qaeda organization.”[49] I had to re-read this passage several times just to believe my own eyes. Did the CIA recruit terrorists who were then used as patsies on 9/11?

Bush officials, of course, have steadfastly denied that the US successfully penetrated al Qaeda before 9/11. But their denials are less than persuasive in light of Lt. Col. Shaffer’s testimony about Able Danger, and also because there is no doubt: we know that the monitoring of phone calls continued. After al Qaeda bombed two US embassies in East Africa in August 1998, FBI investigators got lucky and stumbled upon an al Qaeda communications hub in Yemen.

According to writer Lawrence Wright, this proved to be “one of the most important pieces of evidence the FBI would ever discover, allowing investigators to map the links of the al Qaeda network all across the globe.”[50] The hub was a private telephone, anything but high tech. The switchboard operator turned out to be the brother-in-law of Khalid al-Midhar, one of the nineteen alleged hijackers. His job in Yemen was simply to relay messages to-and-from various al Qaeda operatives, including bin Laden.[51]

From phone records US investigators confirmed a flurry of calls through the hub before the embassy bombings, and this pattern was repeated before the attack on the USS Cole in October 2000.[52] Indeed, it is unclear why US intelligence agencies failed to prevent the attack on the Cole because, by this time, they were listening. The al Qaeda hub was allowed to operate right up until September 11, 2001, and even after. Incredibly, US and Yemeni authorities did not finally move in and close it down until 2002.[53]

Based on this evidence, gleaned from open sources in the US media, we must conclude that the US intelligence community was tracking al Qaeda’s nearly every move before 9/11, and had been for years, probably including the entry of the alleged hijackers into the US, their “flight training” and subsequent movements. The phone intercepts certainly continued.

In June 2002 both the Miami Herald and the Dallas Star-Telegram reported that in the summer of 2001 the NSA even monitored phone conversations between alleged 9/11 lead hijacker Mohamed Atta and alleged 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed (KSM).[54] The papers reported that the NSA “did not recognize the significance of what they had.” Evidently, we are supposed to believe that the NSA did not pass along this important intelligence to the CIA. But this is absurd. After all, the NSA is a part of the US Department of Defense and exists for the purpose of providing intelligence to the CIA and the US military.

The story in the Miami Herald even acknowledges this, citing an NSA official who stated under condition of anonymity that it was “simply not true” that the NSA failed to share the information with other intelligence agencies.[55] Of course they shared it. Incidentally, a google search failed to locate the full text of either of these articles, which apparently have long since been scrubbed from the internet. To the best of my knowledge they survive in cyberspace only as thumbnails.

What are we to make of all of this? Did elements of the US intelligence community know about al Qaeda’s multiple hijacking operation, all along? Did they, then, covertly piggy-back their own planning on top of it, thereby insuring the attack’s “success” while also manipulating it for their own ignoble ends? If true, this would easily explain why the Pentagon shut down Able Danger in May 2000. It would explain the Pentagon’s gag order imposed upon the Able Danger staffers, which blunted a Congressional inquiry. It would also explain the carefully orchestrated smear campaign aimed at Lt Col.

Shaffer, who did his patriotic duty and was made to pay a terrible price. It would explain why the DoD fed phony or incomplete information about Able Danger to co-chairs Kean and Hamilton, and other members of the commission, to persuade them that the data-mining effort was “insignificant.” It would also explain why, time and again, during the period before 9/11, the CIA withheld critical information from the FBI, information, which, had it become known, would have enabled the FBI to foil the 9/11 attack.

The FBI was always just one or two critical pieces of information short of putting together the plot. Nor has the CIA disconnect ever been adequately explained.[56] The standard excuses, bureaucratic bungling and interagency rivalry, are simply not persuasive.

This interpretation would also explain why George Tenet lied during the 9/11 Commission hearings when he denied his meetings with President Bush in August 2001. Indeed, it might even explain why President-elect G.W. Bush retained Tenet, a Clinton appointee, as his CIA chief. The move was one of Bush’s first decisions as president and was most unusual, especially given the neocons’ scarcely concealed scorn for the Clinton administration.

However, it makes perfect sense, assuming that when Bush took office elements of the CIA and US military were already deeply involved in the covert planning for the 9/11 attack. Continuity at the CIA would have been essential. As far as I know, writer Ian Henshall was the first to make this connection.[57]

And let us not forget: during the period before 9/11 the CIA Director visited the White House on a daily basis. Tenet personally briefed Bush on intelligence issues, an unusual chore for a CIA Director.[58] But, again, this becomes understandable, assuming that a major covert operation was in the works, one that entailed extreme compartmentalization. Only a very few individuals at the top would have been fully briefed.

bin Laden in Dubai?

A no less shocking story that appeared in the prestigious French paper Le Figaro on October 11, 2001 points to the same conclusion. The story claimed that bin Laden was actually under the protection of US security agencies prior to the 9/11 attack. According to Le Figaro, bin Laden checked in to the American Hospital in Dubai on July 4, 2001, just two months before 9/11, where he received medical treatment over a ten-day period for a serious kidney ailment.[59]


Dubai is one of the Arab Emirates located in the Persian Gulf. The story cannot be based on just rumor or hearsay because it includes many details: Bin Laden was reportedly accompanied by his personal physician, a nurse, four body guards, and at least one of his lieutenants. It also states that the local CIA station chief, evidently a well known figure in the tiny country, was seen entering bin Laden’s hospital suite during his stay, and immediately after the meeting caught a flight back to the US.

If the story is accurate, bin Laden held court from his hospital room, welcoming various members of his extended family, as well as prominent Saudis and Emiratis. It is no secret that bin Laden suffered from kidney disease. Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif had informed the Clinton administration about bin Laden’s deteriorating health as early as 1998, during a state visit to Washington.[60]


A follow-up report in the Guardian (UK) on November 1, 2001 confirmed the above story and added further details, noting that bin Laden’s Saudi guests included Prince Turki al Faisal, who was then head of Saudi intelligence. The article in the Guardian names French intelligence as the source of the story in Le Figaro. It also claims the information was leaked because the French were “keen to reveal the ambiguous role of the CIA and to restrain Washington from extending the war to Iraq and elsewhere.”

Given that bin Laden was already wanted at the time for the US embassy bombings in Nairobi and Dar es Salaam, why did the US not arrange to have local authorities snatch the terrorist in Dubai, in order to bring him to justice? Of course, it goes without saying that bin Laden would never have visited the US hospital in the first place had he not been confident of his protected status. Do we dare to connect these dots? Surely the story in Le Figaro suggests that elements of the US intelligence establishment knew about the coming 9/11 attack and allowed bin Laden to remain free to play his assigned role. As shocking as this sounds, if the story is correct there is no other plausible explanation.

Such a conclusion is further supported by powerful evidence that first came to light on November 6, 2001, when the BBC program Newsnight produced FBI documents on British television proving that soon after G.W. Bush entered office the White House ordered the FBI to “back off” from ongoing investigations of Osama bin Laden and other members of his family, some of whom were living in the US at the time.[61] To the best of my knowledge, none of these stories from European and UK press were ever reported in the US media. Again, why not?

Were elements of the US government and intelligence community complicit in the events of September 11, 2001? Did they allow the attack to happen, or even help to stage it, in order to generate the pretext for a much more aggressive US foreign policy which the American people would not otherwise support? Either way, the implications are shocking, indeed, so shocking that many of our fellow countrymen (and women) cannot bring themselves to think such thoughts. Yet, it is a matter of record that the neoconservatives openly advocated an imperial shift in US foreign policy before the November 2000 election.[62] Moreover, Clinton was already moving in this direction.

These are grave questions for our nation and we must not fail to address them. If there is any truth in them we face a Constitutional crisis unlike anything in our history.

Mark's forthcoming book, THE 9/11 MYSTERY PLANE will feature, among other disclosures, the first published discussion and analysis of the NORAD/FAA radar data from 9/11, released last October thanks to a FOIA request. Mark Can be reached for comment at markhgaffney@earthlink.net

Mark's book can be pre-ordered at amazon.com:

http://www.amazon.com/11-Mystery-Plane-Vanishing-America/dp/0979988608/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1216184222&sr=1-11 According to another account the stewardess was Betty Ong. Lynn Spencer, Touching History: The Untold Story of the Drama that Unfolded in the Skies over America on 9/11, Free Press, New York, 2008, p.18.

2 “The President’s Story,” CBS News, September 10, 2003.

3 George Tenet, At the Center of the Storm, My Years at the CIA, HarperCollins, New York, 2007, pp.xix and 167; Richard A. Clarke, Against All Enemies, Free Press, New York, 2004. pp. 13-14.

4 Jim Miklaszewski and Alex Johnson, “US planned for attack on al-qaida,” MSNBC and NBC, May 16, 2002,

5 Richard A. Clarke, Against All Enemies, Free Press, New York, 2004, p. 26. Evidently the name of the plan was “Blue Sky.” George Tenet, At the Center of the Storm, My Years at the CIA, HarperCollins, New York, 2007, pp. 171 and 130-131.

6 The three US officials were Tom Simmons, a former US Ambassador to Pakistan, Karl Inderfurth, former Assistant Secretary of State for Asian Affairs, and Lee Coldren, a former State Department expert on south Asia. George Arney, “US ‘planned attack on Taliban’,” BBC news, September 18, 2001.

7 At the Center of the Storm, My Years at the CIA, HarperCollins, New York, 2007, pp.. 23.

8 Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Penguin Press, New York, 2004, p. 409, also see note 21, p. 628.

9 Ibid.

10 “White House Wavers on Publicizing bin Laden Case,” UPI, September 24, 2001.

11 Transcript: President Freezes Terrorists' Assets: Remarks by the President, Secretary of the Treasury O'Neill and Secretary of State Powell on Executive Order, The Rose Garden, September 24, 2001, posted at http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010924-4.html

12 News Sunday, FOX News, September 23, 2001.

13 Seymour Hersh, “What Went Wrong: The C.I.A. and the failure of American intelligence, New Yorker, October 1, 2001

14 The Guardian, September 17, 2001, p. 11; also see The (London) Times, September 28, 2001, p. 5.

15 Schmidt reportedly made the statement on German television on December 10, 2001. See the Webster Tarpley segment in the video by Barrie Zwicker, “The Great Conspiracy: The 9/11 News Special You Never Saw,” 2004.

16 Ummaut, September 22, 2001. The pertinent text reads, as follows: “I was not involved in the September 11 attacks in the United States nor did I have knowledge of the attacks. There exists a government within a government within the United States. The United States should try to trace the perpetrators of these attacks within itself;

to the people who want to make the present century a century of conflict between Islam and Christianity. That secret government must be asked as to who carried out the attacks....The American system is totally in the control of the Jews, whose first priority is Israel, not the United States ... I have already said that we are not hostile to the United States. We are against the system, which makes other nations slaves of the United States, or forces them to mortgage their political and economic freedom.”

17 The (London) Daily Telegraph, October 1, 2001.

18 The full transcript may be viewed at http://paulboutin.weblogger.com/2001/10/05

19 The Independent (UK), October 7, 2001, p. 7.

20 The Guardian, October 5, 2001, p. 23

21 The (London) Times, October 5, 2001, p. 8.

22 The (London) Daily Telegraph, October 4, 2001, p. 9; also see Milan Rai, “Afghanistan: The Unnecessary War,” Znet, October 13, 2004.

23 The full video is posted at http://paulboutin.weblogger.com/2001/12/14

24 As of this writing the press release is still posted and may be viewed at http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=3184

25 “Bin Laden on tape: Attacks ‘benefited Islam greatly’,” CNN, December 14, 2001, posted at http://archives.cnn.com/2001/US/12/13/ret.bin.laden.videotape/

26 http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/terbinladen.htm

27 Georg Restle, Ekkehard Sieker, “Bin-Laden-Video: Falschübersetzung als Beweismittel?”, MONITOR Nr. 485 am, December 20, 2001. posted at http://web.archive.org/web/20021218105636/www.wdr.de/tv/monitor/beitraege.phtml?id=379

28 The page is posted at http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/terbinladen.htm

29 “FBI says, “No hard evidence connecting Bin Laden to 9/11,” Muckraker Report, June 6, 2006, posted at http://www.teamliberty.net/id267.html

30 Ibid.

31 President Bush Holds Press Conference, The James S. Brady Briefing Room, March 13, 2002. Posted at http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/03/20020313-8.html

32 John F. Burns,”10-Month Afghan Mystery: Is bin Laden Dead or Alive?,” New York Times, September 30, 2002.

33 Evans, Novak, Hunt and Shields, “Interview with General Richard Myers,” CNN, April 6, 2002.

34 Giles Tremlett (in Madrid), “Al-Qaeda leaders say nuclear power stations were original targets,” The Guardian, September 9, 2002; also see “Report: Bin Laden Already Dead,” FOX News, December 26, 2001; “Israeli Intelligence: Bin Laden is dead, heir has been chosen,” Special to World Tribune.com, October 16, 2002; “Musharraf: bin Laden likely dead,” CNN, January 19, 2002.

35 George Tenet, At the Center of the Storm, My Years at the CIA, HarperCollins, New York, 2007, p. 309.

36 The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Norton & Co., New York, 2004, pp. 75-76.

37 Army Major Eric Kleinsmith destroyed 2.5 terabytes of intelligence data about al Qaeda in May and June 2000, at the order of Tony Gentry, general counsel of the Army Intelligence and Security Command. This is an enormous amount of data. To get an idea just how large the number is, wrap your mind around this: It is the equivalent of 25% of the Library of Congress. Patience Wait, “Data-mining offensive in the works,” Government Computer News, October 10, 2005, posted at http://www.gcn.com/print/24_30/37242-1.html?topic=news

38 Philip Shenon, “Pentagon Blocks Testimony at Senate Hearings n Terrorism,” New York Times, September 20, 2005; also see Philip Shenon, “Second Officer Says 9/11 Leader was Named Before Attacks,” New York Times, August 23, 2005.

39 Prepared statement of Anthony A. Shaffer, Lt Col., US Army Reserve, Senior Intelligence Officer, before the House Armed Services Committee, Wednesday February 15, 2006, full transcript posted at http://www.fas.org/irp/congress/2006_hr/021506shaffer.pdf

40 The official explanations are so ridiculous they do not even deserve comment.

41 Ibid.

42 Will Dunham, “Three more assert Pentagon knew of 9/11 ringleader,” Reuters, September 1, 2005; “Navy Captain Backs Able Danger Claims,” FOX News, August 23, 2005; also see Thom Shanker, “Terrorist Known Before 9/11, More Say.” New York Times, September 2, 2005.

43 Thomas H. Kean and Lee H. Hamilton, Without Precedent: The Inside Story of the 9/1 Commission, Alfred A, Knopf, New York, 2006, pp. 294-295.

44 Ibid.

45 Dan Eggen, “9/11 Panel Suspected Deception by Pentagon,” The Washington Post, August 2, 2006.

46 John Diamond and Kathy Kiely, “Officials: Sept. 11 attacks were planned since 1998,” USA Today, June 18, 2002.

47 Richard Sale, “NSA Listens to bin Laden,” UPI, February 13, 2001; also see John C.K. Daly, “Analysis: US Combs Airwaves for bin Laden,” UPI, February 21, 2001; also see “US Makes Cyberwar on bin Laden,” UPI, February 9, 2001.

48 See the final report of the Joint Inquiry Committee, Appendix, p. 21, cited in Coll, Ghost Wars, p. 413., also see note 30, p. 629.

49 George Tenet, At the Center of the Storm, HarperCollins, New York, 2007, p.121.

50 Lawrence Wright, The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11, Alfred A. Knopf, New York, 2006, pp.277-278.

51 By Lisa Myers, “Hindsight and the attacks on America,” NBC News, July 21, 2004, posted at http://www.msnbc.msn.com/id/5479799/

52 David Enser, Chris Plante and Peter Bergen, “USS Cole plot began after embassy attacks, investigator says, CNN News, December 20, 2002, posted at http://archives.cnn.com/2000/US/12/20/terrorism.threat.02/

53 “US links Yemen clan to Sept. 11 and East Africa attacks,” MSNBC, February 14, 2002. archived at http://www.bouwman.com/911/Operation/Yemen/Feb-15.html

54 Dallas Star-Telegram, June 7, 2002; also see Miami Herald, June 6, 2002.

55 Miami Herald, June 6, 2002.

56 For an excellent discussion of the many cases where the CIA withheld information, see Lawrence Wright, The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11, Alfred A. Knopf, New York, 2006. See chapters 16-20.

57 Ian Henshall, 9/11 Revealed: The New Evidence, Carroll and Graf, New York, 2007, p.64.

58 Tenet mentions this in his memoirs. At the Center of the Storm, p. 137.

59 Alexandra Richard, “The CIA met bin Laden while undergoing treatment at an American Hospital last July in Dubai, Le Figaro, October 11, 2001. (translated by Tiphaine Dickson)

60 Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001, Penguin Press, New York, 2004, p. 442, also see note 14, p. 633.

61 Greg Palast and David Pallister, “FBI claims Bin aden Inquiry was frustrated: Officials told to ‘back off’ on Saudis before September 11,” Guardian (UK), November 7, 2001.

62 The neocon strategy for global US empire was outlined in a 2000 briefing paper, “Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century.” It may still be viewed at the Project for a New American Century (PNAC) web site: http://www.newamericancentury.org/publicationsreports.htm

Etiketter:

tisdag, september 16, 2008

Skillnad på politikermord och svenska politikermord?
I dagens DN har Peter Wallensteen på Uppsala fredsforskningsinstitut skrivit runt ämnet politikermord


Nämligen att ”Impulsmord på toppolitiker är ett unikt svenskt fenomen”. Därför att morden på Olof Palme och Anna Lindh inte följt det internationella mönstret. Men i likhet med USAs presidentmord ändå inte klarats upp.


Och i nästa vecka minns vi två andra svenskar som dog en våldsam död: Folke Bernadotte (1948) och Dag Hammarskjöld (1961), båda i internationell tjänst.


Fyra så anmärkningsvärda händelser ger skäl att fråga om Sverige är särskilt drabbat, skriver Wallensteen. Hurdå särskilt drabbat kan man undra. Ledare dödas ju titt som tätt runtom i världen av politiska skäl. Särskilt av mäktiga politiska grupper som av en eller annan anledning anser sig ha skäl nog att mörda dem.


Eller skulle just Sverige vara den enda stat i världen, som enbart drabbas av politiska blåbärs-mord? ursäkta...av vansinniga, omtöcknade, drogade, afrikanska vettvillingar etc etc?


Lura i mig det den som kan.


Wallensteen skriver
Knappast i något annat land än Sverige har sådana mord begåtts som en ren impulshandling. Det framgår av en ny forskningsrapport som har undersökt 93 mord på politisk toppnivå under åren 1946–2007. I fallen Palme och Lindh framträder också egendomligt likartade mordförlopp som upprepas med sjutton års mellanrum.


Det är väl bäst att inte spåna i saken. Bara notera att Sverige kanske inte bara blåbär haver. I alla fall inte bland de politiska förövarna.'Inkluderar vi Indien, Chile och Sri Lanka rör det sig om länder som vid tiden befann sig i interna krigs- eller konfliktsituationer.'

Det gör det än mer anmärkningsvärt att Sverige drabbats av två mord. Än märkligare är att våldet riktats mot företrädare för just en fredligt sinnad politik. Den viktiga frågan är: Hur kan det komma sig att svensk demokrati inte lyckats skydda sina främsta företrädare bättre?'

'De märkligt parallella mönstren i Sveriges två mord. Såväl polisutredningar som åklagare har framhållit att de två gärningsmän som fällts i en rättegång (varav en senare frikändes i högre instans) agerat som ensamma individer styrda av impulser, som i sin tur berott på sociala eller psykologiska tillstånd'.

...'Bilden som ges av polis och åklagare är alltså att tillfället gör mördaren, vilket är märkligt parallellt till resonemanget bakom åtalet mot - den sedermera frikände - Christer Pettersson'.

'..Polisutredningar och åklagarframställningar i de två fallen ger egendomligt likartade bilder av förlopp som alltså upprepas, med sjutton års mellanrum, till och med på platser i varandras närhet!..' skriver Wallensteen

Vad nu våra slutsatser blir av ovanstående konstaterande beror kort sagt av våra respektive illusioner om den 'svenska rättvisan'.

Etiketter:

söndag, september 14, 2008

EGdomstolens beslut kanske inte gäller somalierna? Och fortsatt stormvarning om FRA och samarbetet med diktaturer

Vad nu då - tydligen var det för tidigt att ropa HURRA efter EGdomstolens beslut vad gäller den svenska domen mot våra somalier och den skamliga frysningen av deras tillgångar.

Samma gäller det svenska underrättelsesamarbetet med diktaturer. Nu händer det med andra ord saker även inom det området..


Följande står nämligen att läsa på SvD Brännpunkt den 15 september 2008

'Sverige måste följa FN-sanktion'

Beslaget av det somaliska banknätverket al-Barakaats pengar måste hävas om inte al-Barakaat får försvara sig. Så har EG-domstolen beslutat.

Men om inte en politisk lösning nås, måste Sverige ändå genomföra de FN-sanktioner som EG-domstolen nu har underkänt. Då förblir pengarna låsta enligt jur dr Fredrik Stenhammar i dagens Brännpunkt SvD 15 sept.'

Sverige behöver alltså inte följa domen. TABLÅ. Och fortsätta med sin odemokratiska domstolsverksamhet vad gäller denna idiotiska jakt på terrorister runtom i världen som USA har initierat och Sverige fullföljer som en flitig myra. Bättre vore om de börjat med sig själva.

Fast denna verksamhet tycks bara klistras på de religiösa fanatikerna inom den islamska världen..med en verksamhet i MYCKET mindre omfattning än vad höga vederbörande knutna till Världens Största Demokrati presterar runt jordklotet, inte sällan med COVERT options i stor skala, inte minst med hjälp av just dessa man nu jagar. Så det kan bli. Numera dock med viss koncentration till den oljerika världen.


Så till nästa odemokratiska avslöjanden..


Utrikesminister Carl Bildt bekräftade i går i SVT att Sverige samarbetar med diktaturer när det gäller utbyte av underrättelseinformation. Vilka länder det handlar om vill ingen berätta men uttalandet går stick i stäv med både FRA-chefen Ingvar Åkesson och försvarsminister Sten Tolgfors uttalanden i samma dokumentär.

– Vi samarbetar med länder som är demokratiska, säger FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson.

– De länder vi har utbyte med är länder som i olika avseende är oss nära, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

DOCK är det i dokumentärfilmen "FRA - tre bokstäver som skakade Sverige" som utrikesminister Carl Bildt säger att Försvarets radioanstalt har rätt att byta underrättelseinformation även med diktaturer...

Alltså. Tillbaka till ruta ett.

Etiketter:

Hampus Eckerman på bettet om FN och Georgien
I tidningarna läser jag att Sverige ska tvingas rusta upp försvaret. Detta är slutsatserna av det senaste kriget i Georgien. Nåja, jag kan inte annat än hålla med. Om Sverige till exempel i ett försök att överta Åland skulle gå till anfall mot den ryska flottan, då skulle alls inte dagens försvar räcka till.


Georgienkrisen har utan tvekan lärt oss, att man inte ska anfalla Ryssland utan ordentlig beväpning. Detta kunde förvisso redan Karl XII och Gustav III ha lärt oss, men nog är det roligt att försvarsministern hellre lär av utlandet. Om vi däremot inte ska anfalla Ryssland har jag svårare att se vad vi ska lära av Georgien-krisen. Och därmed saknas också anledning att rusta upp.

I Georgien har annars fransmännen klantat till det för sig rejält. I alla tidningar har vi kunnat läsa hur Georgien har anklagat Ryssland för att ha brutit mot fredsavtalet genom sina trupper i Georgien. Samtidigt som Ryssland menat att man har följt avtalet till punkt och pricka. Båda har rätt, hur det nu kan komma sig.


Jo fredsavtalet undertecknades på franska med separata översättningar till ryska och engelska, vilka lämnades över till Ryssland och Georgien.I det ryska avtalet står att buffertzoner får utformas gällande säkerheten *för* Sydossetien och Abchazien. I det engelska avtalet står att dessa får utformas *i* Sydossetien och Georgien.


Där den ryska översättningen ger tillåtelse till trupper på georgisk mark, gör den engelska det inte. Inte undra på då att folk sliter sitt hår.

* * *
Bland andra krigiska människor har vi Socialdemokraterna. I två delrapporter om Sveriges säkerhet menar de att man då säkerhetsrådet är blockerat ska kunna strunta i ett FN-mandat för sina "fredsbevarande insatser", den vanliga formuleringen för krig mot fattiga länder. Detta ska göras för att stärka FN.


Ett stärkt FN är alltså ett ignorerat FN ur socialdemokratisk synvinkel. Denna socialdemokratiska logik utövas med glädje mot krigen i Irak, Tjetjenien och Vietnam Vid alla de tillfällen då säkerhetsrådet mycket riktigt varit blockerat.


Fast det är klart, om svenska vapen ändå får användas mot andra länder, så ger detta i varje fall en inkomst till svensk krigsindustri. Sånt glädjer säkert socialdemokratin när de vill stärka FN genom att ogiltigförklara FNorganisationen.

* * *

USA-valet kan bli ett riktigt spektakel i juridik och rättshaveri som får frågan om presidenters oralsex att blekna, om det nu blir John McCain som blir vald till president. Det är nämligen osäkert om han ens får bli vald.


John McCain är nämligen inte född i USA, utan i Panama eller tydligare, i den kanalzon som USA förvaltat enligt ett olagligt avtal som de mutat sig till genom Panamas dåtida Washington ambassadör.


Och här kommer problemet: I den amerikanska konstitutionen står, att endast en "naturligt född medborgare" får bli vald till president. Ingen vet vad en naturligt född innebär. Son till två amerikanska föräldrar? Född inne i USA? Tolkningarna är otaliga och blir McCain vald finns risk att de alltihop dras upp inför domstol.


Eller risk och risk - med tanke på att McCain vill bomba Iran till förintelse och hans vice-presidentkandidat tror att Gud är på USA:s sida i mordet på över en miljon irakier, då skulle det nog vara trevligt om så mycket grus som möjligt kunde kastas in i McCains kampanjmaskineri

Sa Hampus Eckerman för Tyresö U-landsförening i Radio Tuff nr 1202

Etiketter:

Putin ger svar på tal om Georgien och USA

George Bush är inte på jobbet, sa igår Vladimir Putin vid en presskonferans med västlig media

Bush håller inte i USAs affärer, för det är det "hovet runt härskaren" som gör, framhöll Putin på sitt i detta sammanhang grovhuggna sätt.

'En av mina sorters killar'..men folket runtom honom är rena skiten, antydde han

Putin antydde alltså i ett illa dolt försök i sin intervju i residenset vid Svarta Havet, att den amerikanska presidenten inte är den som håller i USAs affärer, utan det är istället “hovet runt härskaren” som gör.

Mitt i de ökade spänningarna med USA i kölvattnet av georgienkriget, insisterar alltså den ryske premiärministern på att USAs ledare är en hövens man, en kille med integritet, och la skulden för deras snabbt nervittrande relationer på Bush-administrationen.

”Jag hoppas fortfarande att vi skall kunna upprätthålla de goda relationerna, menade Putin, men det är hovet som gör härskaren,” förklarade han för de utländska journalisterna.

Inte desto mindre talade han vänligt om sina relationer med Bush och skämtade halvt om halvt om att 'själv behandlar han president Bush bättre än vad en del amerikaner gör'.

Putin visade däremot en verklig ilska över de amerikanska krigsfartygen som hade förtöjt precis utanför den ryska Svarta Havetkusten. Mycket av hans kritik riktade sig då direkt mot Bushadministrationen.

Den anklagade han för att ha tränat upp och beväpnat den Georgiska armén och uppmuntrat dess ledning till att iscensätta den förra månadens militära angrepp mot den Sydossetiska utbrytarprovinsen.

"Skulle vi ha strukit vårt blodiga snor från ansiktet och bugat? Skulle vi ha viftat med våra pennknivar?” frågade han apropå den georgiska mobiliseringen med trupper och tanks.

Etiketter:

fredag, september 12, 2008

Mer väsentligt om USAs militarism & 9/11

Läser man de globala säkerhetsstrategier som Förenta staterna antagit efter det kalla krigets slut, kan man omöjligen missta sig på dess intention att göra Förenta staterna till världens enda kvarvarande supermakt (Ur ett tal av Mattias Gardell)

Och man uttryckte också explicit sin vilja att använda skattefinansierad militär för att understryka, att denna världsordning backas upp av Förenta Staterna.

Det bör också understrykas att denna globala suveränitet inte proklamerades som någon slags USA-imperialism utan i termer av en världscivilisation, för vilken Förenta Staternas militär endast utgjorde ett redskap. Detta uttrycktes också av Bush år 2003 i sin State of the Union address -

”Medan vår nation förflyttar trupper och bygger allianser världen över för att göra världen tryggare, måste vi minnas att vårt kall som en välsignad nation är att förbättra denna värld. Den frihet vi värdesätter är inte Amerikas gåva till världen. Den är Guds gåva till mänskligheten.”


Ambitionen hade namn av att vara en världscivilisation, definierad som en global samhällsordning och att till dess försvar etablera en världspolisiär myndighet på global jurisdiktion.

Detta illustreras tydligt i det nyspråk som används för att karaktärisera måltavlorna för USAs militära intervention. De stater som man kan ockupera och intervenera är alltså skurkstater ledda av kriminella förbrytare. Militära ockupationer benämns som 'fredsfrämjande uppdrag'.

Motståndsmän blir upprorsmakare eller illegala kombattanter. I detta sammanhang framträder de militanta radikaljihadisterna som den nya världsordningens radikala under.

För genom sin själva närvaro tillbakavisar dessa bilden av en universellt accepterad lag. Tvärtom hävdar de företräde för en annan värld. Guds värld.

Som den nya världsordningens barbarer träder de in på arenan uppenbart odisciplinerat. De bugar vare sig för Bush eller Mammon utan deklarerar tvärtom sin lojalitet gentemot en annan suverän med globala ambitioner: GUD

Om nu USA uppfattade 11 september som en personlig attack mot suveränen, återkom en offentlig tortyr som en politisk ceremoni, genom vilken den tillfälligt skakade suveräniteten återupplivar den makt som uslingen, brottslingen har utmanat.

Inför världen demonstrerar suveränen sin rätt. Liksom tidigare är bevis,anklagelser, rättegångar hemligstämplade. Vi får aldrig veta på vilka grunder de här människorna anklagas. Endast straffet är offentligt. Huruvida dessa fångar har med 11 september att göra saknar då betydelse.

Deras kroppar blir platsen för en politisk ritual, där suveränen ristar in sin överlägsenhet Det är därför det skall ske i transparanta djurburar inför världens ögon, för inbjudna fotografer. Det handlar inte endast om att statuera de exempel, som genom sitt ursinne skall skrämma människor till lydnad.

Det har en vidare effekt. Det påverkar oss alla. Vi skall se det med egna ögon, vi skall bli skrämda. Men vi skall också vara vittnen. Vi är därför alla deltagande i det som sker på Guantanamo. Och i viss mån medskyldiga.'

Etiketter:

onsdag, september 10, 2008

De verkliga terroristerna
Lyssnar just nu på eftermiddagens P1 pratprogram och tycker det låter ganska gulligt detta att programledarna lite självklart nedlåtande kommenterar 'dessa konspirationsteorier som alltid tycks uppstå i samband med stora katastrofer'.


Viftande bort all den forskning som ett oerhört kvalificerat gäng med, hör nu och häpna, välkända (bl.a fysik-)professorer i USA gått ut med och därmed haft civilkurage nog att utmana sitt rykte och framtida karriärer, bara för en vilja att gå till botten med just dessa oförklarliga, odemokratiska fakta och frågetecken som hittills bara inte gått att förklara i detta sammanhang.


Filmen Loose Change tar för övrigt upp en radda av detta, varav det sista och avgörande frågetecknet just fått sin förklaring, då ett högt uppsatt nyckelvittne till slut erkänt att han ljugit.Att en del av de anklagade sk terroristerna sedan dess dessutom visade sig leva i högönsklig välmåga i sina egna hemländer, tar heller inte de svenska besserwissrarna någon som helst hänsyn till.Det här får alltså räknas som ett inlägg i 11 septemberdebatten - ett väl känt datum för all världens folk. Och nu mina damer och herrar, träder de verkliga terroristerna fram och visar upp sitt rätta ansikte...Nej inte araberna. Inte ryssarna heller för den delen.


De senare däremot har tydligt varnat för den amerikanska robotskölden i Europa, att den utgör ett livsfarligt hot. Alltmedan USAs ambassadör här i Sverige varnar för den 'ryska faran'. Fast den som sa det han..


Ryssland har istället självklart rätt i att USAs missilsköld alldeles intill sin egen gräns måste utgöra ett enormt hot mot den egna befolkningens säkerhet, särskilt som USA/NATO inte velat förlänga sitt ömsesidiga kärnvapenavtal med Ryssland om en säkerhetszon för utplacering av dylika vapen invid denna rysk-europeiska gräns.


Är det någon som fortfarande minns det? Jaså inte. Hur många inser förresten vilket jättelikt hot en dylik missilsköld därför måste utgöra för den ryska säkerheten? Nähä, inte det heller.


För hittills har ingen svensk media brytt sig om att över huvud taget försöka förklara för det svenska folket vad det hela egentligen handlar om - vilket skulle kunna ge oss alla en vidare syn om det farliga spel med våra liv som insats, som faktiskt utspelar sig där vid gränsen mellan Polen-Tjeckien och Ryssland.


Ryssland kommer heller aldrig att kunna acceptera ett dylikt vapen i sin egen närhet, något som i ett enda slag skulle kunna rasera landets hela försvarsförmåga.


Dessutom, att bara placera missilskölden i detta Polen med sina fullständigt urlöjliga nickedockor vid makten, ditsatta av USA i alltför välkänd stil.(Javisst har de också bott i USA). Ta bara dessa exempel från den Latinamerikanska horisonten för att inte tala om Irak - Där har befolkningarna verkligen fått känna på, in på bara kroppen, vad det spelet egentligen går ut på.


General Nikolaj Solovtsov, chefen för Rysslands strategiska robotstyrkor, har också meddelat, att om USA upprättar installationer i Centraleuropa, måste den ryska ledningen se till att Rysslands kärnvapenarsenal förblir "effektiv".


Det är alltså ett farligt spel från USAs sida som nu håller på att rubba den ömtåliga militära kärnvapenbalansen mellan Washington och Moskva.


Robotförsvarssystemet består dessutom av en radaranläggning i Tjeckien, ett land som också ståtar med en "amerikansk" nickedocksregering, en som tvärtemot sin egen befolknings önskan också godkänt avtalet.


Mer om det hela på Socialt Forum i Malmö..

Etiketter:

Flammande apeller florerar i rysskräckens tjänst

Knappt har nedanstående printats ut förrän USAs ambassadör i Sverige kommit sta' och uttalar sig i svensk TV. Det vi får se är en liten nickande snäll jultomte i Stockholm, som sugande på sina glasögonskalmar låter meddela att "Sverige nog inte bör köpa någon olja mer från Ryssland", så som dom (vildarna) där borta burit sig åt (mot stackars Georgien).

Var så säkra på att vår utrikesstationerade utrikesminister nu snabbt kommer rusande för att effektuerar detta generösa råd från pappsen.


USAs ambassadör i Sverige skriver idag på SvD Brännpunkt att han önskar ha med Sverige i samarbetet om de alternativa energikällorna.Visst bra, men varför motivera det med att vi inte skall bli beroende av (aggrssiva) ryssen? Märkligt, jag som trodde det var oljehungrande amerikanen som hittills ställt till det allra värst här i världen, men OK. Go on baby. Var inte blyg. Vad är det strategiska intresset bakom allt detta?


Hot, våld och fiffel med valsedlar kommer först nu fram att valobservatörerna från OSSE vittnat om i det förra valet i Georgien. Något som i det fallet tydligen inte har ansetts viktigt nog att föra fram i våra svenska media. Varför, kan man undra? Om man nu är sådana demokratins försvarare.


Inte heller har man på den västliga sidan brytt sig om att peka på Georgiens strategiska läge som en viktig hub med en av USA utvald president i dess energileveranser från Kaukasus över till Väst i främst de USA-Israeliska pipelineplanerna vill säga, vilka är konkurrerande till Rysslands. Men där Putin hittills OBS på fredlig väg har dragit de längsta stråna och naturligtvis fått Cheney et al att gnissla sina tänder.


Kriget om kontrollen över oljan tycks dock vara fullständigt fritt, åtminstone det som USA står för, så den gemensamma uppslutningen från svensk och europeisk sida verkar tämligen solid. Fast med en liten tysk spricka, främst genom landets beroende av ryska energileveranser. Trots USAs sk kärnvapenmissilsköld i det amerikansk-sionistiska puppetlandet Polen bekvämt har flyttar kärnvapenkriget in på det europeiska territoriet. Märkligt Merkel att du kunnat acceptera något sådant och samtidigt skria med i kören mot Ryssland...


Att det redan är kört från våra svenska sk toppolitikers, läs Carl Bildt, sida tycks vara tämligen klart (läs den uppflumflammande debatten i SvD) med diverse experter numera frossande i sin rysskräck. Fast utifrån sinsemellan olika intressen. Och nåja, hellre då ett svenskt försvar än trupper i USAs tjänst.

Etiketter:

söndag, september 07, 2008

Återigen detta hyckleri om opartiskhet
Anders Isaksson DN 5 sept

...Paradoxalt nog har missionerandet för frihet och demokrati i länder som aldrig ens varit i närheten av en demokratisk styresform gjort världen farligare än den var under kalla kriget


...Först när de grundläggande förutsättningarna satts på plats - tryck-, yttrande- och mötesfrihet, rättssäkerhet, oberoende domstolar, äganderätt, korruptionsfria myndigheter och en bred bas av folkliga organisationer - blev allmän och lika rösträtt det allra sista steget i en utveckling, som sträckte sig en bra bit över hundra år.


Så länge behöver det inte ta i dag, men för den skull behöver inte heller ribban sättas så lågt att allmänna val räcker som kriterium för en demokrati i vardande.


Eftersom västvärldens regeringar numera vill ha något synligt tecken på demokratiska ambitioner har alla sorters regimer upptäckt att val fungerar.


Om fusket inte är alltför grovt och folket inte röstar på fel parti - som palestinierna gjorde häromåret - strömmar biståndspengarna in. Men hel- och halvdiktaturer vill sällan ha demokrati, bara demokratiernas pengar. Georgien, för att ta ett aktuellt land, är ett sådant exempel.


I verkligheten är Georgien varken mer eller mindre demokratiskt än Ryssland, båda styrs av auktoritära regimer som då och då legitimerar sig med val men i övrigt saknar demokratins basala krav. Dit hör att demokratier inte låter militärerna anfalla tredskande invånare, de lirkar sig fram till ett modus vivendi.


I rent politiska syften har EU själv bidragit till lättsinnet i synen på demokratins innehåll. De baltiska staterna får särbehandla sin ryska minoritet, det gravt korrupta Bulgarien har släppts in och trösklarna är uppenbarligen på väg att sänkas för länder som Turkiet och Serbien.


Demokratins värden relativiseras. Och soldater offras för illusionen om att frihet och demokrati växer fram ur utländska militärers gevärspipor.


Leif Pagrotsky, fd handels- och näringsminister (s) skriver samtidigt i SvD


SLÄPP IN RYSSLAND I WTO. Sverige bör inte fastna i gammal ubåtsjaktretorik och driva isolering av Ryssland. Utrikesminister Carl Bildt har blivit tillrättavisad i EU för sin hökaktiga politik. Vidga istället relationerna med Ryssland och fläta samman landets ekonomi med omvärldens..

Etiketter:

Per Gahrton: Erbjud Ryssland och Georgien EU-medlemskap


Per Gahrton var EU-rapportör för Sydkaukasus åren 2000-04 och i miljöstyrelsen i Tbilisi


Om EU vill göra något konstruktivt borde man sluta domdera och istället erbjuda alla parter EU-medlemskap, precis vad som sker på Balkan.


Schröder förenklar, men har en poäng. Det finns fler skurkar i dramat än Putin, t ex Micheil Saakashvili. Nu vänder sig många georgier mot honom, som fd utrikesminister Zurabishvili och fd talman Burjandaze. Dessa båda kvinnor är minst lika västvänliga som presidenten, men också demokrater och, inte minst, fredsvänner. De vill behandla Ryssland realistiskt.


Ja, varför behandlas inte Ryssland efter sovjetdiktaturens fall som Tyskland efter nazismens fall? Med välkomnande till den demokratiska gemenskapen.


Ett av mina första förslag när jag blev EU-parlamentariker 1995 var att Ryssland skulle få rätt till EU-medlemskap. Det röstades ner. Som rapportör för Sydkaukasus föreslog jag detsamma för Georgien (liksom för Armenien och Azerbajdzjan). Det ströks. I andra sammanhang, t ex Balkan, brukar det heta att EU-medlemskap som morot är en fredsskapande faktor. Varför inte också i Kaukasus?


Om mina förslag hade tagits på allvar skulle Georgienkriget inte ha inträffat och världen skulle inte ha riskerat ett nygammalt kallt krig.


Visst skulle EU-medlemskap för Ryssland och Georgien (och ännu fler fd sovjetstater) skapa problem. Det skulle kräva förändringar i EU-strukturen, bl a minskad central-byråkratisk klåfingrighet och ökad koncentration på genuint gränsöverskridande frågor. Och, inte minst, mer demokrati.


Men sådana förändringar behövs också av andra skäl. Därmed skulle ryskt och georgiskt EU-medlemskap slå flera flugor i en smäll: både trygga freden i Sydkaukasus och bidra till demokratisering av såväl Ryssland och Georgien som EU. Mer om detta på den gröna ideverkstaden Cogitos hemsida, www.cogito.nu

Etiketter:

lördag, september 06, 2008

Sydsvenskan Malmö hoppar på OFOG av alla
Svar på tal (även) direkt till Sydsvenskan i Malmö

Hoppsansa!


Så har då (i brist på andra?) det arma fina Ofog fått klä skott för borgerlighetens diskreta charm som nu stuckit upp och visat sig i Sydsvenska Dagbladet, i självaste huvudledaren till på köpet angående sin malande skräck inför detta okända European Social Forum (ESF) i Malmö.

Det luktar skunk--som hetsen före Göteborgskravallerna i Göteborg---där det faktiskt fanns en liten pyttegrupp som annonserade sitt barnsliga uppsåt och fick hela Göteborgs poliskår med den göteborgska borgerligheten som ojande eko att VISA UPP SIG-precis det man sökte i denna lilla grupp, som vi alla mycket väl kände till.


Så kommer den Centerpartistiska tidningen Sydsvenskan i Malmö att gotta sig i framtida läskigheter på Social Forum i Malmö---och tar vår jättefina superdemokratiska medlem i FREDSAM Göteborg bland oss fredstanter där, att hetsas mot.

I Göteborg visste vi vilka som barnslade sig MEN DET GÖR NU VERKLIGEN INTE ICKEVÅLDSLIGA OFOG.

Var glada ni surgubbar att vi har så fina ungdomar med fredsläger varje år utanför Karlskoga vapenfabriker.

OFOG har mycket att lära oss skall ni veta. Jag är helt övertygad om att de gärna bjuder in era surdegar till sina seminarier så att ni får lära er hur ett verkligt ICKEVÅLDSLIGT SAMHÄLLE skulle kunna se ut!


säger fredstanten
Ingrid Ternert

Fredskoalitionen Göteborg

Etiketter:

fredag, september 05, 2008

Krisen i Georgiens spegling i Afghanistan

Ryssland kan komma att sluta stödja NATOs operationer i Afghanistan enligt RIA Novosti 4 september 2008

Rysslands NATO envoyé meddelade att Moskva kan tänka sig att sluta samarbeta med den afghanska militäralliansen på grund av den nya krisen i Georgien.

Den ryske presedenten Dmitry Medvedev undertecknade en överenskommelse i förra veckan om att erkänna SydOssetien och Abkhazien som oberoende stater, och sa att detta drag handlar om att skydda dessa republiker från Georgiens aggressiva aktioner, vilka följt på dess militära offensiv den 8 augusti i Sydossetien.

Efter det bad NATO Ryssland att dra tillbaka sitt beslut och respektera Georgiens territoriella integritet. Moskva skyllde på att Västmakterna hade uppmuntrat Tbilisis aggression och kritiserade alliansen för att bygga upp sina styrkor i Svarta havet och ge hjälp till att bygga upp Georgiens försvar i konfliktzonen.

Genom sitt tal på en nyhetskonferens vid NATOhögkvarteret i Bryssel i onsdags, sa Dmitry Rogozin att "ett framtida samarbete i Afghanistan är beroende av alliansens ställning i Kaukasuskrisen."

"Vi är inte nöjda med vare sig NATOs ord eller handlingar",sa han.

Ryssland har redan avslutat alla fredsoperationer med NATO för åtminstone sex månader framöver och frusit deltagandet i NATOs Partnerskap För Fred program.

Rogozin sa att Moskva hittills beslutat fortsätta stödja NATOs operationer i Afghanistan på grund av en ryska oro över den förvärrade militära och politiska situationen i CentralAsien mitt under ökad extremism och drogproduktion.

Moskva har tidigare gått med på att låta ickefarligt gods passera genom ryskt territorium för NATOs trupper i Afghanistan.

Sedan talibanregimen blev kastad över ända år 2001 av den amerikanskledda offensiven, har Afghanistan blivit världens ledande tillverkare av heroin. Afghanistans opiumproduktion har enligt FN ökat från 6100 ton år 2006 till 8200 ton år 2007. Narkotikahandeln har blivit ett akut problem för Ryssland och Centralasiatiska republikerna beroende på det regelbundna flödet av illegala droger från Afghanistan.

"Vi ser inte att NATOs operationer röner någon framgång utan bara förvärrar situationen i Afghanistan, och det är därför Ryssland har beslutat att upprätthålla sitt samarbete med NATO i detta område," sa han.

ISAF, NATOs International Security Assistance Force, har omkring 53,000 trupper som opererar i landet under FNs mandat, för att hjälpa den afghanska regeringen att stoppa flödet av droger ut ur landet.

I vilket fall som helst, trots internationella ansträngningar för att kullkasta talibanerna från makten efter 2001 års USA-ledda militära operationer, har dessa trappat upp sina aktiviteter under de sista månaderna för att underminera den sittande afghanska administrationens auktoritet. Den radikala Islamistiska rörelsen har då bland annat offentliggjort ett ökat antal självmordsattacker.

Etiketter:

torsdag, september 04, 2008

Massiv protest mot Svensk-Kubanskas uteslutning från Bokmässan

Fredsorganisationerna inom Fredsam i Göteborg var på mötet nyligen (liksom Palestinagruppen på sitt möte) eniga om att ställa sig bakom Protestskrivelsen mot Bok-och Biblioteksmässans beslut om att utestänga Svensk-Kubanska Föreningen från Internationella Torget på Bokmässan.


Också vid den omröstning som nyss ägt rum i Stockholm 28.8 så röstade 11 för att svenska-kubanska skulle utestängas, medan 12 var emot, så styrgruppens beslut är från och med nu upprivet.

Tack för det!


Med en förhoppning om att nästa gång dylikt kommer upp, man i så fall samtidigt kan fundera över vilka 'demokratiska' organisationer som Folkpartiet själv stöder. Till exempel den som den stora amerikanska 'demokratiivraren' i Irak, Madeleine Albrights parti själv stöder, och som fru Leissner också har och har haft kontakter med där innanför den Gröna Zonen i Bagdad.


Albright som på sin tid sa apropå frågan om den miljon barn som dittills hade dött till följd av de amerikanska mångåriga sanktionerna under -90-talet mot Irak: "Det är sådant man får ta".

Etiketter:

onsdag, september 03, 2008

Äntligen har Bodströms nit nitats dit!

Äntligen har al Barakaat fått rätt!


EU - inte Sverige - gav al Barakaat rätt

Al Barakaat har inte haft någon möjlighet att försvara sig vilket strider mot grundläggande rättigheter, anser EU-domstolen. Hurra!!

Tidigare handlade målet också om tre svenskar med somaliskt ursprung som placerades på terrorlistan. De har senare fått sina namn strukna från listan.

Domstolen ogiltigförklarar också den förordning, eller lagstiftning, som gjorde frysningen av al-Barakaats tillgångar möjlig från början.

Enligt domstolen har lagstiftningen åsidosatt de drabbades "grundläggande rättigheter".

Frysningen av det informella banksystemet al-Barakaats tillgångar kom som ett resultat av terrordåden i New York och Washington 2001.

Sverige var inte sen att nitiskt stifta lagar och sätta dit dom som ansågs "finansiera terrorism" enligt OBS USAs definition.

Det finns fortfarande en palestinier här i Göteborg, Hassan Assad, som skickat pengar till en hjälporganisation i Palestina, som USA tyckts ha terroriststämplat, vilket inte säger mycket, och då ledde till att nitiska politiker som Bodström lagstiftade på samma sätt och gav Assad en terroriststämpel. Hassan Assad har väntat länge på Europadomstolens utslag. Hoppas nu detta ger honom ro!

Kommer Sverige också att öppna sin "terroristdomstol" så att den anklagade får reda på vad han konkret anklagas för och därmed också får en möjlighet att försvara sig? Den lagstiftningen väntar vi fortfarande på.

USA:s finansdepartement upprättade från början listor över individer och organisationer som ansågs misstänkta för samröre med terrorister, och krävde att deras tillgångar skulle frysas och reseförbud utfärdas.

FN antog listan i sin helhet, och tvingade i sin tur såväl EU som bland andra Sverige att införa åtgärderna i sin lagstiftning. Sägs det. Men vari bestod tvånget?

Etiketter: