måndag, december 29, 2008

Gaza under attack ----- Israel anfaller ----mängder med dödade

Nu i lördags var det minst ett hundratal av oss som kom till Johanna i Brunnsparken-Göteborg och där vid fontänen lyssnade på apellmöte till stöd för palestiniernas sak i det så grovt av israeliskt flyg bombade Gaza. Bara civila offer som kvinnor och barn kan räknas i åtskilliga hundratals. För det är israeliska terrorbombningar det handlar om.


Efter det är det numera lite av en tradition att gemensamt vandra Avenyn upp med flaggor och plakat till Götaplatsen. Då sväller antalet deltagare under vägen och blir till en stor och engagerad demonstration.


Hoppas våra rop även skallat in till berörda politiker att ta med sig som en funderare över hur de som folkvalda skulle kunna agera, för något måste vi göra. Skall vi i 'solidariska' Sverige annars bara stå där och glo som ett fä och åse all denna förödelse och död!?


Om någon gång något liknande skulle drabba oss - hade då inte vi också velat känna att åtminstone någon där ute tänkte på oss och gav oss sitt stöd? Bra fråga eller hur?/IT


Hittills har hundratals palestinier dödats och långt över 1000 skadats. Målet med attacken sägs vara att komma åt Hamas, och svenska media förklarar villigt att offren framför allt är ”Hamaspoliser”, och att civila drabbas eftersom ”Hamas håller till just i civilsamhället”Men för att göra det alldeles klart
Det är INTE okej att anfalla polisstationer och döda ”Hamaspoliser”. Det är INTE okej att anfalla moskéer och universitet, även om de sprider ”islamism”. Det är INTE okej att mörda människor för att de är medlemmar i en organisation man själv - men inte största delen av världens folk! terrorstämplat. Och framför allt är det INTE okej att döda civila som råkar bo nära polisstationer, moskéer och skolor.Vad gör vi med media
som inte förstår detta? Vad gör vi med en utrikesminister, och en regering, som inte bara tittar på när svåra förbrytelser begås mot FN-stadga och internationella konventioner, utan genom sitt passiva stöd för månader av utsvältning och tortyr av befolkningen i Gaza själva gjort sig medskyldiga till folkrättsbrotten?Och vad tror vi
att vi kan vänta av de palestinier som just nu mister sina nära och kära i de israeliska angreppen? Mer förståelse för den israeliska sidan? Mer vilja till fred och försoning?
/Gunnar Olofsson

Etiketter:

En arabkvinna om denna ständiga sionistiska aggression

A bloody Saturday, a bloody Sunday…

The Jewish State, and don't you come up with your usual, anti-Semitism bullshit, this is what Israel calls itself. A JEWISH STATE - by Jews and for Jews only.


In other words, an illegal, racist, chauvinistic, Nazi state for Jews alone. And the Jews, for the most part Zionists, and yes they are majority Zionists, including some of the so-called anti-Zionists, have not stopped their industry of lamentation and playing the victim...


Every time anyone points out at the criminality of this evil entity called Israel, the Jews sit and cry anti-Semitism. They will be quick to remind you of their Shoa, while they have produced 100's Shoas since...


While they sit and lament in their hypocritical ways which we are so familiar with, this malignant entity called Israel or the Jewish state has not stopped producing a holocaust everyday, in occupied Palestine, and beyond...


Iraq is the Shoa of the 21st century of which no one talks about. No one...No one has erected museums in its name and the mass graves are still being unearthed...yet a profound silence filled the stale air...and still does...


So I fully understand the rage of my fellow Palestinians...I have known that same silence for the past 19 years. Except in the case of Iraq it was even more deafening.


We lost over 3 million Iraqis since the "liberation" of that fief of slaves called Kuwait. And you know the rest of the story...even though I am not so sure you do...or am not so sure you want to know...or maybe you know but think not much of it...


You called it "dictatorship", "tyranny" and blamed the victim with lines such as the "Iraqis are incapable of uniting" and blamed them for the "sectarian strife"...


I suppose the recent developments in the Palestinian movement have clearly demonstrated that disunity and strife within, is a product of an Occupation.


Iraqis also experienced brutal embargoes and sanctions and survived for 13 years in silence...and they still live under an embargo albeit a different form of an embargo.


As for walls and ghettos, Baghdad has seen in the past 5 years, more walls being erected than anywhere else in the world, more aptly like nowhere else in the world.


Each district is today a ghetto. How come we did not have ghettos under the "dictatorship"? Does anyone ask himself/herself that question?


Iraq is also undergoing a not so subtle balkanization that no one is paying attention to, or maybe you are but think not much of it.


The Kurds, that many so-called anti-Zionists and leftists have supported for years and still do (I need to remind everyone here that the Kurds are fully backed by the Jewish state and have been so since 1974 and by Iran) have their own state now.


The sectarian Shiites, and most of them are, want their own all exclusive state too in the whole of the South and Baghdad as its capital. Something that is already taking place since those sectarian Shiites came on American tanks straight from IRAN.


And Iran has been collaborating closely with the Americans in Baghdad to ensure that another category of racists, chauvinists and sectarians remain in power... Thus fulfilling the Zionist dream – the splitting of loyalties and the partition of the Arab world into small entities, starting with Iraq...


Israel and Iran are flips sides of the same coin insofar as the ARABS are concerned.


Never mind the political rhetoric, I look at facts on the ground not at political speeches and jargon for domestic and international consumption. I suppose, I can be quite cold headed when the destiny of a people is being shaped and see things for what they truly are, behind clichés...cliches that the masses are terribly thirsty for...
Här skrivs delen som skall döljas.

Etiketter:

lördag, december 27, 2008

Gör en luftbro till Gazas belägrade folk! Slut upp på demonstrationen måndag!

Nu tycks dock många ha fått nog - även ute i världen!

med anledning av Israels bombningar av Gaza med
sina idag över 270 dödsoffer.

SKRIV PÅ listan "Stoppa bombningarna i Gaza"
http://www.namninsamling.com/site/search.asp?q=gaza

DEMONSTRERA 29 dec kl 16 Brunnsparken Göteborg!

- ta med Palestinaflaggor banderoller - sprid vidare

Detta är en allmän och angelägen uppmaning som
även sprids från Palestinagrupperna i GöteborgIdag är det inte som en gång Berlin utan palestinska Gaza som utsätts för krigisk blockad och nu från israelisk sida. Vilken amerikansk statsman träder då fram i rampljuset och säger 'Ich bin ein Palestiner', som en tidigare USApresident myntade i Berlin? Detta ser vi fortfarande fram emot.


Men när det gäller israeliskt dödande, vågar världen snart inte säga ett pip gentemot denna sionistiska ondska. Man häpnar. Vad är det för makt som detta lilla genomrasistiska stycke mark förfogar över?(fö också likt det gamla rasistiska Sydafrika med sina bantustans, fast bevisligen värre)


Vad är det som gör att världen inte vågar säga ett knyst? Det är sorgligt - mycket sorgligt - för att inte tala om så bedrövligt ömkligt.


1 ½ miljon människor – unga som gamla, kvinnor och barn, sjuka och handikappade – lever sedan många månader på svältgränsen, utan fungerande elektricitet och vatten, med havererade avloppssystem, bränslebrist och sjukhus, där även basala läkemedel blivit till en bristvara. Antalet fall av undernärda barn ökar. Kroniskt sjuka människor dör i brist på adekvat vård.


Gaza har av den israeliska regimen stämplats som ”fientligt territorium” – och blockaden av området är ett brott mot FN-stadgan, Genèvekonventionen och FNs Folkmordskonvention och måste upphöra. Om inte israelerna själva inser detta föreslår läkaren Gunnar Olofsson som i fallet Västberlin, att ta initiativ till en luftbro för att säkra de basala förnödenheterna åt Gazas belägrade folk.

Etiketter:

onsdag, december 24, 2008

Solidaritet är att bryta isoleringen av Gaza


Ett inlägg som utmanar Jens Orback Palmecentret och (s)


Isolering av palestinska områden, framför allt då Gazaremsan, har blivit en framträdande del i den israeliska ockupationspolitiken med sitt utnyttjande av kollektiv bestraffning.I Mellanösternkonflikten har staten Israel sedan 1948 visat att segregering, övervakning och bestraffning är ett koncept som fungerar.Detta praktiseras mot den palestinska befolkningen och har i politiskt avseende också gett framgång åt staten Israel. Många israeler anser dock att det fört med sig en negativ moralisk utveckling, vilken idag inte minst drabbar den unga generationen israeler.Palestinierna i Gaza med sina 1,5 miljoner invånare på en yta mindre än halva Öland hoppas nu på att vi i omvärlden skall höra deras rop på hjälp och komma dem till undsättning. Men ingen tvingar staten Israel att följa FNs deklarationer.USA fäktar i luften och EU verkar sakna förmåga till en aktiv handling på grund av de enskilda medlemsnationernas prioriterade intressen.Israel har lyckats bli accepterad som en demokratisk stat, trots att man nonchalerar FNs mänskliga rättigheter och den internationella folkrätten och trots dess uppenbara diskriminering av palestinier även de som lever inom Israel som medborgare i den erkända demokratiska staten.De flesta västerlänningar kan resa till Israel och då röra sig tämligen fritt, men vill de besöka den palestinska befolkningen kan problem uppstå. På Västbanken där de flesta palestinierna bor, måste man först passera förnedrande och kränkande militära checkpoints och vill man till Gaza, finns det en mycket stor risk att man inte kommer in över huvud taget.Isoleringen av Gaza förstärktes våren 2006 sedan palestinierna genom val gett Hamas ett politiskt mandat. Varken Israel eller omvärlden godkände den nya regeringen. I stället påbörjade man en bojkott.Det var i maj 2007 som Hamas med sina beväpnade styrkor tog över myndigheterna i Gaza från Fatah och sedan dess är läget för Gazas befolkning än värre och man är totalt isolerad.Arbetarrörelsens solidaritet
Olof Palme och Sten Anderssons arbete nämns av många palestinier i Gaza med respekt. Det finns en grundläggande solidaritet med det palestinska folket i svensk arbetarrörelse och många bra uttalanden har gjorts av det socialdemokratiska partiet, ABF, fackliga rörelser, S-studenterna, SSU och Broderskapsrörelsen.Men nu är situationen där katastrofal och isoleringen gör att befolkningen inte heller nämnvärt kan påverka sin situation. Något som gör att det krävs mer än uttalanden. Solidaritet idag är att se till att bryta Gazas isolering. För att starta detta arbete föreslår vi nu två uppdrag.Det första riktar sig till Mona Sahlin och det socialdemokratiska partiet i stort, det andra däremot specifikt till Jens Orback, som är chef för Olof Palmes Internationella Center.1. Den ena uppgiften är att vidta kraftfulla initiativ för att tvinga Israel (och även Egypten) att bryta isoleringen av området. Det behövs internationellt samarbete för att åstadkomma påtryckning på Israel.Ett första steg kunde vara att använda sig av EUs handelsavtal, något som Israel ogärna vill mista. Att bryta isoleringen innebär dels att befolkningen i Gaza skall få tillstånd att lämna området och dels att besökare får komma in. Det kunde betyda oerhört mycket för affärslivet, den kulturella verksamheten och de medmänskliga relationerna.2. Steg nummer två är att etablera en närvaro av svensk arbetarrörelse i Gaza. Svensk arbetarrörelse finns för närvarande endast representerad på Västbanken genom ett kontor som Olof Palmes Internationella Center har i Ramallah. På Västbanken finns också resten av världens solidaritetsorganisationer representerade.I Gaza finns endast några få sådana solidaritetsorganisationer och det är ändå där behovet är som störst. Genom den befintliga projektverksamhet som Palmecentret utför genom Broderskapsrörelsen, finns redan kontakter och en plattform att bygga vidare på, om bara ett beslut kunde tas om att satsa på svensk arbetarrörelses närvaro i Gaza.Vi inser att det inte är någon lätt uppgift för Jens Orback att driva frågan om en konkret solidaritetshandling med Gaza. Ett skäl är den tradition som redan finns om att satsa på Västbanken och ett annat skäl är att detta med Gaza kräver ett hårt politiskt påtryckningsarbete.


Ett tredje är svårigheten att veta hur man ska förhålla sig till Hamas
, men där har i varje fall Viola Furubjelke, den förra chefen för Palmecentret, förarbetat de relationer man kunnat bygga vidare på. Vi får då hoppas att solidaritetens ljus från svensk arbetarrörelses sida snart får lysa starkt även för Gazas hårt utsatta befolkning.Shareef Abu Watfa jurist i Gaza, fn boende i Sverige Lund
Kjell Ljungh fd följeslagare i Gaza Sjövik
Lena Lönnqvist folkhögskolerektor Sjövik
---
artikeln är ytterst lätt språkligt redigerad

Etiketter:

tisdag, december 23, 2008

En God Jul med Picasso!

Picassos fredsduva var en gåva till tidens fredsrörelse enbart förbehållen den144 länder har inga trupper i Afghanistan
47 länder har trupper Afghanistan, men
av dessa har 14 minskat antalet

Tre har dragit tillbaka sina
trupper helt under 2008.
Sverige är då det enda
neutrala land som

trappar upp sina krigsinsatser.


Därför en särskilt God Jul till de svenska Riksdagsmän som vågat visa att de har både ryggrad, hjärta och hjärna!

Etiketter:

måndag, december 22, 2008

'Jag ber aldrig om ursäkt'
Kan det bli årets julklapp?(TT)
Rusning efter "Bush-skor" Tillverkaren av de vid det här laget berömda skorna som missade George W Bush med en hårsmån har varit tvungen att utöka personalstyrkan med 100 personer för att möta den lavinartade efterfrågan på hans skodon.Turk sade att beställningarna först flödade in från Irak, sedan övriga Mellanöstern och slutligen från resten av världen, inklusive 19 000 par till USA.Modell 271 har nu döpts om till Bush shoes och den som vill ge sig på kastövningar behöver enligt Turk inte oroa sig alltför mycket förskaderisken: - De ser tyngre ut än vad de är. De väger bara 300 gram.Den irakiska skokastaren och Baghdadiya-journalisten Muntather kommer aldrig att be om ursäkt meddelade hans bror som nu har besökt honom i fängelset och skådat hans illa tilltygade gestalt. Han är numera hjälte och prisad även av landets religiösa ledare och har även fått giftemålserbjudanden.


Jag skulle kunna göra detta igen om tillfälle bjöds, säger han.


Enligt brodern tvingades han att be premiärministern Maliki om ursäkt men lovade att aldrig, aldrig någonsin be Bush om ursäkt om de så skar honom i strimlor Detta intygade brodern efter ett första besök i fängelset, där han som väntat kom att möta en kraftigt tilltygad gestalt..Muntather hade förlorat en tand och näsan var illa tilltygad efter den behandling han hade fått utstå i fängelset. Det skedde under läkares övervakning för att efter tortyren kunna förbli i ett sådant skick, att han kunde framträda inför domstol. - 'Jag var beredd på allt, för jag gjorde detta för mitt land', säger han.

Etiketter:

Stefan Lindgrens brev till Carl Bildt


Stefan Lindgren Afghanistansolidaritet skickar brev till Carl Bildt om en inte helt oväsentlig detalj i Mumbay-attacken


Carl!

Du har varit i Pakistan och förklarat vem som låg bakom attentaten i Mumbai. Du uttalar dig som vanligt tvärsäkert i frågor du inte rimligen kan ha någon insikt i.

Angående terroristerna i Mumbai finns ett omfattande material som kastar ett dunkelt ljus över händelserna. Se bla Arundhati Roy i Guardian, BBCs rapport om Mumbai sön 12/12 etc.

Man kan inte utesluta en provokation av någon som haft intresse av att kasta in Indien i en "11/9-psykos". Mumbai är ju inte det enda massmord som inträffat 2008 i Indien. Hinduextremister har legat bakom andra händelser av samma slag. Och även utländska intressen spelar in.

Låt mig peka på ett enkelt faktum. Genom FNs resolutioner om Afghanistan har USA getts rätten till "maritime interception" i Indiska Oceanen. Man kan alltså inte bara övervaka med satellit, radar och okulärt med sin stora flotta varenda roddbåt som rör sig där utan också borda och beslagta båtar.

I den maritima övervakningen ingår också Japanska flottenheter.

Om denna amerikanska övervakning skulle ha det minsta med Afghanistan att göra skulle naturligtvis varenda båt som gick ut och in från pakistanska hamnar stå under ständig kontroll.

Så hur kommer det sig då att de 10 i Mumbai tagit sig förbi inte bara den indiska kustbevakningen och hamnkontrollen utan även USAs och Japans högteknologiska flottor?

Etiketter:

torsdag, december 18, 2008

Maliki fängslar rivalerna inför valet


Baghdad: A senior spokesman at the Iraqi Ministry of the Interior confirmed publicly on Thursday that 23 of its officials had been arrested in recent days under suspicion of being affiliated with a banned political party related to Saddam Hussein's Baath Party.


The ministry, in a statement, also said the scope of the investigation was wider than originally reported, with officials in other security ministries also arrested. But while the spokesman for the Interior Ministry, Major General Abdul-Karim Khalaf, confirmed the arrests at a news conference, he denied those arrested were involved in planning a coup.


According to senior security officials in Baghdad who revealed the arrests earlier this week, up to 35 officials in the Iraqi Ministry of the Interior ranking as high as general have been detained this week.


The arrests, according to those officials, who spoke on condition of anonymity, included at least three generals. The officials also said that the arrests had come at the hand of an elite counterterrorism force that reports directly to the office of Prime Minister Nuri Kamal al-Maliki.


The possible involvement of the counterterrorism unit would speak to the seriousness of the accusations, and several officials from the Ministries of the Interior and National Security said that some of those arrested were in the early stages of planning a coup.


None of the officials provided details about that allegation of planning a coup. But the arrests reflect a new set of political challenges for Iraq.


Maliki, who has scrambled to protect himself from domestic rivals as the domineering influence of the United States, his leading backer, begins to fade...Rumors of coups, conspiracies and new alliances abound in the Iraqi capital a month before provincial elections. Critics of Maliki say he has been using arrests to consolidate power..


But senior security officials have said there was significant evidence tying those arrested to a wide array of political corruption charges, including affiliation with Al Awda, or the Return, a descendant of the Baath Party..


A police officer, who knows several of the detainees but spoke on condition of anonymity for fear of retribution, said they were innocent, longstanding civil servants and had little in common with one another. Those who once belonged to the Baath Party were lower-level members, he said, insisting that the arrests were politically motivated.


The Ministry of the Interior is dedicated to Iraq's internal security, and includes the police forces. The ministry has a history of being heavily infiltrated with Shiite militias, though it has improved considerably over the past two years..


Anxieties about the government's treatment of political enemies were also raised this week as the American military, as part of the recently approved security agreement, turned over to Iraqi custody on Monday 39 senior officials from the Saddam government.


Some have been convicted already and others are scheduled to stand trial, the United States military said in a statement..

Etiketter:

måndag, december 15, 2008

Obama och USAs krigsmaskin
Det finns hittills bagatelliserade frågor om hur Obama ställer sig till USAs krigsmaskineri


Hur går t.ex vårt ja till regeringens proposition om Afghanistan ihop med talet om att markera mot USAs krigföring med sina stora civila offer?


Hur kan ett JA till stridsvagnar, förarlösa flygplan och en rekordstor militär satsning gå ihop med talet om en ökad civil satsning?


Varför gör inte Sverige som Schewiz och nöjer sig med en symbolisk närvaro? Och så vidare. Till och med Finland med en överhet som ändå är fullständiga anhängare av NATO men har valt en mycket försiktigare linje.


Vad är det då som gör det så viktigt för Sverige att kraftfullt markera sitt stöd till storebrors orättfärdiga krig? Detta är den olycksbådande frågan.


Samtidigt kommenterar Claes Ryn i SvD att Obama i media har framställts som en idealistiskt tänkande triumfator och folkhjälte som ska komma att förändra USA.


Kontrasten mellan myt och verklighet är dock inte så rolig menar han. Detta önsketänkande riskerar nu leda till en djup besvikelse, ja till irritation mot den som tidigare har idoliserats i egenskap av en produkt av medieåldern.


Låt pinan i så fall bli kort och förläng inte folks medvetslöshet. Låt oss väckas till en snabb besinning om USAs dystra belägenhet och nyktert bedöma situationen och därmed värna våra egna traditionella värden. I dom ligger inte att vara deltagare i ett angreppskrig.

Etiketter:

söndag, december 14, 2008

Världen måste agera för Gaza!

Den humanitära situationen i Gaza förvärras. Varor som det länge varit brist på håller nu på att helt ta slut.


Gunnar Olofsson i Palestinagrupperna sänder ut en varning och uppmanar oss människor runt världen till att vakna.


Vatten- och avloppssystemen börjar kollapsa, vacciner förstörs av brist på el till kylskåp, operationer utförs utan tillgång till ljus och ambulanspersonal försöker ransonera utryckningarna för att spara bensin.80% avbefolkningen i Gaza lever under FN:s fattigdomsgräns, utlämnade till en internationell hjälp som alltmer stryps. I nuläget tillåter Israel bara införsel av förnödenheter tillräckliga att förhindra regelrätt massvält – ett uppenbart brott mot bland annat 4:e Genèvekonventionen, artikel 33, som klart och tydligt förbjuder kollektiv bestraffning av hela befolkningar.Både ordföranden i FN:s Generalförsamling, Miguel d´Escoto, och FN:s Generalsekreterare, Ban Ki-Moon, har uttalat sig mot blockaden av Gaza. Och enligt Richard Falk, FN:s särskilda rapportör för de palestinska områdena, bör man utreda om de israeliska ledare och militärer som är ansvariga för utsvältningen skall ställas inför rätta för brott mot internationell lag.Från vår egen regering hör vi – tystnad. Och EU passar dessa dagar på att uppgradera sina förbindelser med Israel. Men nog finns det väl en opposition i detta land? Partier, fackföreningar och humanitära organisationer som kan gå ihop och agera internationellt för att bryta blockaden?Och nog kan vi alla agera för att isolera Israel? Inte resa dit, inte köpa israeliska produkter och se till att vi inte deltar i idrottsligt, vetenskapligt eller kulturellt utbyte med Israel? Nog kan vi göra detta för 1,5 miljoner oskyldigt drabbade medmänniskor i Gaza!

Etiketter:

lördag, december 13, 2008

Talibanerna finansierar sitt krig med västliga medel

Talibanerna finansierar sitt krig mot NATO och USA med pengar från väst. De transnationella bolagen betalar dem enorma summor för att erhålla skydd och slippa attacker i samband med sina olje och matlevererar till NATOs trupper. Cirka 25 % av pengarna går då till talibanerna.


Annars anser sig allt fler se en nära förestående afghansk kollaps. Talibanerna kontrollerar Kandahar, förutom de centrala delarna av staden, medan Karzai kontrollerar en mindre yta än vad Iraks ockupationsmakt gör i den Gröna Zonen.


Robert Fisk skriver att det afghanska folkets missnöje mot Karzai är så omfattande att man inom NATO diskuterar att dela landet.


Pashtuområdet i söder skulle då tillfalla talibanerna och resten vara kvar hos krigsherrarna och Karzai. Däremot ser Pakistan att en sådan lösning skulle skapa problem i de pakistanska pashtunområdet. Enligt Fisk är alltid det stora spel som handlar om makten i Asien blodigt..


Ben Farmer 12 Dec 2008 Kabul/Telegraph


Kai Edie, FNs generalsekreterares särskilda representant, sa sig vara bekymrad över följderna för de civila med dessa dödsoffer, olagliga fängslanden och våldsamma genomsökningar. (komm som i Irak med andra ord)


Särskilt de civila offren från flygattackerna har skapat ett stort missnöje i Afghanistan, och president Hamid Karzai har upprepade gånger krävt att byborna inte skulle utsättas för bomber.


Men civila har oupphörligt skjutits till döds då bilar och bussar inte tagit en tillräcklig notis om varningar och befunnits för nära koalitionens konvojer och patruller.


Han sa: "I slutändan måste afghanerna själva vinna över den egna befolkningens hjärtan och sinnen, för där kan inte vi bidra, men jag tror oss vara mindre välkomna hos den afghanska befolkningen om vi inte kunde ändra på vårt eget uppförande."


Mr Eides kommentar kom efter fredagens dödsskjutning av tre passagerare då en buss hade närmat sig en patrull i Wardak provinsen och då kommit att ignorera dess varningar. Bland befolkningen växer nu ett allt större missnöje mot koalitionens styrkor.


"Betyder detta att afghanerna inte önskar ha några internationella militära trupper i landet? Nej, fortfarande vill man det, men vi måste kunna ha kvar deras stöd, vilket är nödvändigt om vi vill kunna nå framgång", sa Eide.


Det finns ungefär 65 000 internationella trupper i Afghanistan och general David McKiernan, NATOs överbefälhavare, har begärt mer än 20 000 fler amerikanska trupper som förstärkning, vilka är planerade att anlända under nästa månad.


Afghanistan har idag fått uppleva sina blodigaste år hittills, med ungefär 5 000 dödade i strider alltsedan talibanregimens fall år 2001. Det ser nu ut att bli än värre nästa år, då USA genom truppförstärkning går in i ett tidigare oskyddat område.En talesman för den NATO-ledda koalitionen sa att trupperna särskilt instruerats om att undvika civila dödsfall och skadade. "ISAF är i Afghanistan under FN-mandat inbjudna av den afghanska regeringen," sa han (komm - hur nu det gick till och med denna regering, därom finns en hel del övrigt att erinra då med tanke på USA/NATOs numera väl beprövade metoder)


"Ett civilt dödsfall är ett för mycket och ISAF gör idag vad som är möjligt för att undvika civila offer som kan komma att irritera folket. Motståndet försöker emellertid utnyttja befolkningen och använda dessa som mänskliga sköldar för att på detta vis förorsaka terror och förödelse mot deras hem, infrastruktur och livsuppehälle."


----
Det finns bra frågor för oss att ställa i sammanhanget
Hur går ett ja till svenska regeringens proposition om en truppökning ihop med talet om att Sverige skall markera mot USAs krigföring med dess stora civila offer?


Hur kan ett JA till stridsvagnar, förarlösa flygplan och en rekordstor militär satsning gå ihop med talet om att öka den civila satsningen?


Varför gör inte Sverige som man gör i Schweiz med sina två man och nöjer sig med denna symboliska närvaro?


Och så vidare. Till och med Finland, där överheten är en uttalad anhängare av NATO, har valt en mycket försiktigare linje än Sverige.


VAD är det då som gör det så viktigt för det traditionellt fredliga Sverige att så kraftfullt markera sitt stöd till detta orättfärdiga krig? Det är den stora frågan.

Etiketter:

onsdag, december 10, 2008

Afghanistan i repris
Afghanistan i repris. Svenska argument märkligt lika Sovjets
av Dan Jönsson DN 10 dec

För ett tag sen satt jag och tittade igenom en del gammalt sovjetiskt propagandamaterial från kriget i Afghanistan på åttiotalet. Det var en märklig upplevelse. De sovjetiska trupperna kämpade i Afghanistan på inbjudan av en regering vars sociala utvecklingsprogram stod under ständiga attacker från lejda terrorister och "banditer". Tack vare de fredsbevarande insatserna fortgick arbetet ändå med skol - och sjukhusbyggen, vilket lett till en dramatisk förbättring av särskilt kvinnornas situation. Flickorna fick äntligen gå i skola.


Känns argumenten igen? När Sten Tolgfors och andra svenska regeringsföreträdare motiverar beslutet att utöka de svenska styrkorna i Afghanistan är retoriken rena blåkopian av den sovjetiska åttiotalspropagandan.


De svenska fredsbevarande soldaterna är i Afghanistan på inbjudan av regeringen för att säkra det sociala uppbyggnadsarbetet, som särskilt inneburit en förbättring av kvinnornas situation. Flickorna får äntligen gå i skola, och fienden beskrivs som "terrorister" eller "kriminella". Man misstänker att de finansieras utifrån.


Jag vet inte, men något i det här får mig att undra var Tolgfors & Co egentligen har fått sin retoriska utbildning. Man slås av det imperialistiska nyspråket: krig är fred, och frihet - i meningen nationellt självbestämmande - är slaveri (för kvinnorna). På vägen till Afghanistan har något hänt med det officiella språket. Vad?


Det dystra svaret är att regeringen fått en offentlig lögn på halsen. Insatsen i Afghanistan har sakta glidit i väg längs ett sluttande plan och gjort att Sverige, för första gången på nära två hundra år, är i krig. Det vill regeringen inte veta av, men det är likafullt ett faktum.


De svenska Isafstyrkorna står numera under samma Natobefäl som exempelvis de danska Isafstyrkor vars strider i Helmandprovinsen förra vintern beskrevs som "de hårdaste sedan 1864". Skillnaden är att svenskarna förlagts till ett betydligt lugnare område. Men vad händer om, eller när, den situationen förändras?


Då om inte förr lär regeringen få en del att förklara. Nyspråksretoriken är ett sätt att lägga locket på, och blockerar effektivt all vettig diskussion, till exempel om vad det är de svenska trupperna egentligen försvarar i Afghanistan. Visste man inte bättre kunde man nästan tro att det är den debatten som man vill förhindra.

Etiketter:

tisdag, december 09, 2008

Stoppa utsvältningen av Gaza!
Tyvärr finns de som jämfört den israeliska behandlingen av palestinierna i Gaza med det tidigare apartheidsystemet i Sydafrika - och funnit det senare mer humantSom det Gunnar Olofsson-ordf Palestinagrupperna Göteborg skriver

'Den israeliska blockaden av Gaza fortsätter. Röda Korset rapporterar om allt fler fall av kronisk undernäring – något som inte minst drabbar barnen. Närmare 80% av den 1,5 miljoner stora befolkningen lever under FN:s fattigdomsgränsI detta läge
skärper Israel blockaden ytterligare.
I början av december stoppade den israeliska flottan det libyska fartyget al-Marwa – lastat med 1200 ton ris, 750 ton mjölk, 500 ton olja, 500 ton mjöl och 100 ton mediciner till befolkningen i Gaza – och tvingade det att vända om. Även FN-hjälp, och sändningar från t.ex. den israeliska fredsrörelsen, har stoppats.Enligt Folkmordskonventionen
antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1948, är det att beteckna som folkmord att uppsåtligen tillfoga en viss grupp människor ”svår kroppslig eller själslig skada” och påtvinga den ”levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis” (artikel II).Det är märkligt att israeliska judar,
som upplevt folkmord och förintelse, själva använder folkmordsstrategier
mot sina medmänniskor. Märkligt är också att den egyptiska regeringen, som talar högt och brett om solidaritet med palestinierna, inte bryter blockaden genom att öppna gränsen mot Gaza och släppa in förnödenheter.Men märkligast är
att demokratiska stater som Sverige, och EU, låter detta ske
, och inte agerar mot så uppenbara brott mot FN-konventioner och folkrätt. Amnesty International kallar nu till protester mot Israels politik. När få vi se våra politiska partier, och regeringen, agera?

Etiketter:

måndag, december 08, 2008

När Wallenberg styr försvaret


Skall stackars JAS/Gripen aldrig kunna få ruva i frid?

Då nu Norge sagt nej tack och valt istället valt amerikanskt, utbröt ett smärre ramaskri i JAS-Gripenledet med sina många högt belönade lobbyister.


Varför inte lägga hela affären till handlingarna och bara glömma - inte suga mer på denna sura karamell och tro det går att få ut så mycket mer ur den?


Vad var det förrresten för samarbete man utvecklat med Dasseau? Eller var det de svarta flyg, spanings och bombflygminiatyrerna det handlat om? Som Riksdagen från början sagt nej till, men det på något sätt ändå blev ett ja? Eller?


Det är bara att konstatera att som Wallenberg vill, så blir det. Alltid hostas det upp något sk tungt argument som gör att pengabörsen öppnas. Under s-regeringarna brukar det handla om sysselsättningen.


I varje fall fick man till slut sina pengar för det lilla miniatyrspaningsplan, vad det nu hette, som används så flitigt i länder som Afghanistan till att föra över bilder om vad som händer på marken och därefter leder till bombade bröllop och i Irak åkt in och ut i samhällen och skjuter sönder byggnader och bombar splitterbomber som dödat väldigt många människor.Det projektet fick till slut sina +400miljoner av skattemedel utan att det då hördes ett pip- inte ens från mp som innan dess varit så kritiska. Ingen tycktes till slut reagera-från att före det ha gett upphov till rena stormvarningen.


Ja de rika opinionsbildarna tycks veta hur en slipsten skall dras för att suga ut ytterligare skattemedel till sina "högt utbildade ingenjörer som man bara inte kan låta gå sysslolösa"


Ja numera sätter dessa mest ihop olika komponenter och utvecklar inte särskilt mycket själva, men det vet naturligtvis inte våra baktunga gamla gubbpolitiker som fascineras av allt stort maffigt och hotfullt, som kärnkraftverk t.ex.


Aktuella pengatunga företag har samtidigt råd att muta kritiska tungor och köpa fd journalister och politiker som har de rätta kontakterna.


Skrota skiten och satsa på hemvärnet. Makthavarna delar ändå värderingar med dem som utgör de verkliga terroristerna och vilka de är kan väl bli nästa hundratusenkronorfråga


INGEN ÖVERRASKNING ATT NORGE SA NEJ Flygvapnet har inte resurser att flyga och beväpna det stora antalet Jasplan. Endast några få piloter har övat närunderstöd av markstridskrafter. De nya Jasplanen kan inte dirigeras med nuvarande flygstridsledning. Jasprojektet har blivit ett industripolitiskt projekt med orealistiska exportförväntningar, skriver riksdagsledamoten Allan Widman (fp).


Om Jas 39 Gripen
Norge valde inte Jas 39 Gripen. På ingen punkt ansågs planet bättre än det amerikanska alternativet, även om det svenska ”motköpsprogrammet” fick beröm.

Beslutet är beklagligt, men kom inte som en överraskning. Norges särskilda relation med USA och dess flygvapen krävde egentligen att Jas Gripen skulle vara överlägset på samtliga punkter.

Man kan heller inte klandra norrmännen för att välja ett flygplan som beställts i över tretusen exemplar, framför en framtida nyutvecklad Super-Jas som det skulle beställas sextio av...

Etiketter:

lördag, december 06, 2008

Debattera Sveriges smyganslutning!

Det är dags för var och en att tänka till. Hur kommer det sig att Sveriges samarbete med NATO kunnat gå så här extremt långt?


Ändå ställer sig det svenska folket i undersökning efter undersökning negativ till en dylik anslutning. Därför berör frågan i högsta grad också vår demokrati.


Nu gäller frågan från amerikansk sida inte bara dess ruffel med Ryssland i sin tävlan om oljan i området, utan också utplaceringen av dess provocerande missilsköld på den polska/ryska gränsen.


Med tanke på det svenska folkets negativa inställning till NATO och att bara ett enda riksdagsparti gått ut offentligt med att förespråka ett fullt medlemskap, är frågan påkallad om hur det kommer sig att Sverige steg för steg även finns med inom NATOs strukturer i Bryssel? Och dessutom står under en USAgeneral i Afghanistan?


Hur har för övrigt beslutet kommit till om sommarens NATOövning i Norrland?


Vilka steg har hittills tagits i det tysta tvärtemot det svenska folkets vilja med vår 200-åriga världsunika fredstradition?


Vill vi få in NATOs kärnvapen i Sverige, vilket vi vid förfrågan i samband med en krigssituation inte skulle kunna neka till?


Vilka relationer finns mellan FN och NATO, nu då även FNs generalsekreterare i hemlighet närmat sig NATO med ett inom FN icke offentligjort avtal - däremot publicerat på NATOs hemsida?

Etiketter:

fredag, december 05, 2008

Layla not pleased...


Layla Anwar är tillbaka hemma i Bagdad och förklarar att det som för oss kallas ett ´bättre´läge definitivt inte är detsamma som bra...utan en mindre omedelbar risk för att dödas, våldtas, fängslas...medan släktingarna i fängelse sedan lång tid tillbaka fortfarande är kvar där utan chans att bli frisläppta.

Tillbaka hos sin sörjande mor och far i Bagdad...och ut på restaurang:

- Excuse me, how do I get to X ?
- Me without even looking at him - take a cab. Yes he was American, from the East coast.
- Nice country you got here.
- Not my country.
- So where are you from ?
- Next door.
- Meaning ?
- Eyeraq
- So what do you think of Obama, looks promising, right ?
- If you consider the handing over of Iraq to Iran as promising, then yes it is promising.
- Iran ? What has Iran got to do with it ?

So I found myself having to explain it all over again, to another dumb American.

- Geez, folks back home are unaware of all of that. You know my brother served in Iraq in the 90's. So what is the difference between Iranians and Iraqis ?- Layla losing her patience. Iranians are Aryans and Iraqis are Semites, for the most part Arabs.
- Kinda like Irish Catholic and Protestants ?
- Not quite...
- So what is the best scenario for you ?
- That you scum leave Iraq and that you take with you all the filth that rode on your tanks...Maliki, Sadr, Badr, the whole lot...and that you be tried for war crimes, crimes against Humanity.
- The pink elephant coughed when he heard the word war crimes and swiftly changed the subject by asking -- am not familiar with any of these names, who are they ?
- They are the ones ruling Iraq today and which you have put into place. They are all affiliated to Iran.
- Folks back home don't know all of that.
- Folks back home can't be bothered to find out about anything. You guys live in la la land...
- So if the Americans leave and those guys stay in power what will happen then?
- The Resistance, what you call insurgency will finish them off.
- Resistance ? you mean the terrorists ?

- Let me ask you something. You live in X neighborhood in New England. Someone comes and knocks your house down, kills your father, arrests your brother, rapes your wife, what will you do?
- I will seek legitimate means to defend my family and myself.
- OK, what if the whole neighborhood is invaded and occupied that way, what will you do ?
- I will join the rest and push out the invader.
- And would that be legitimate in your eyes ?
- Hell, yes!
- So there is your answer about Resistance

The pink elephant frowned. He did not like the logic even though he found it hypothetically legitimate had all the above happened to him.

- Why are you frowning in such a perplexed manner? Are you shocked that am not grateful to you guys ? I have presented you with facts.

- Well, am not saying you're lying, but back home we hear none of that. That is not the stuff we read.

- Am an Iraqi and am telling what has happened and what is happening, are you going to deny my reality so it can "fit" what you read back home ???
- No, this is not what I meant, but...
- Listen, there are no buts here. Not only you guys need to get out and take the vermin with you, but you are to pay and reconstruct with your own money and with your own efforts all the damage you wrought.

- It is called reparations...You are to repair everything you destroyed.... But however much you repair, you will never repair our lives and the lives of millions of innocent ones on whom you have waged your war of occupation based on LIES. You are a DISHONEST, DECEITFUL PEOPLE. Not just government but people. You are the people of the LIE. You and your stinking English buddies...

The pink elephant was not too happy hearing that, he excused himself and walked out...Finally !

Etiketter:

torsdag, december 04, 2008

Hassan Asad äntligen fri!


Hassan Asad och hans familj har äntligen fått veta att han inte ska utvisas. Migrationsöverdomstolen har skickat ett yttrande till regeringen där rätten konstaterar hinder för avvisning på grund av risk för tortyr i Jordanien.


Hassan Asad hade i tolv år bott i Sverige men kom inte att terrorstämplas av Säpo förrän 2006 och skulle utvisas. Sedan dess har han och hans familj levt i ständig ovisshet i Sverige, som till skillnad från andra länder inom EU inte får veta varför man som Hassan stämplats som en säkerhetsrisk.

Äntligen kan alltså han och hans arma familj andas ut!

Och varför Sverige som enskilt land inte låter de som stämplats som terrorister få reda på varför i en öppen rättegång för att därmed kunna försvara sig, är en stor plump i protokollet.


Sverige byter uppgifter om misstänkta terrorister som kommit in i landet med andra länder med betydligt tuffare förhörsmetoder och vill inte riskera ett 'fördelaktigt' läge genom en offentlig rättegång. Övriga länder inom EU har nämligen ett offentligt rättegångsförfarande även i dessa fall,


Sverige utvisar på lösa grunder misstänkta till andra länder med betydligt tuffare "förhörsmetoder" och man byter därefter uppgifter med varandra även om andra förhållanden i Sverige.

Etiketter:

tisdag, december 02, 2008

Hur gick det egentligen till i Georgien?
Organisationen Kvinna till Kvinna hade via IKFF bjudit in Johanna Popjanevski från Georgien till Världskulturmuséet för att beskriva händelseutvecklingen i samband med att Georgien oprovocerat gick in i Sydossetien.


Hon menade att Ryssland inte har begått något våld, men att en personlig konflikt existerar mellan Putin och Sarkasviili. Hur kom det sig då att Ryssland gick in? 'De hade ju lovat att försvara oss, så vi i Sydossetien gick till kyrkorna vid oroligheterna och bad att ryssarna skulle komma.'


4,5 miljarder dollar kom att skänkas dit som lån och gåva, där Sverige är en aktiv biståndsgivare till landsbygdens utveckling, mänskliga rättigheter och utvecklingen av det civila samhället. 100.000 internflyktingar är nu i fokus för ett extra stöd via FNs organisationer.


Slutsatsen är att det civila samhället står för sig och myndigheterna för sig. Men hur uppfattar man nu fredsbygget? 'Politikerna förstör ju allting!' utropade Manana. Civila krafter bygger upp…och internationella organisationer har inte förstått vad som egentligen har hänt i augusti, man talar inte om vad Georgien egentligen gjorde.


Det civila samhället måste få sådana villkor att det skall kunna arbeta med uppbyggnaden. De inblandade stormakterna måste göra så att man i lugn och ro kan arbeta långsiktigt.

EU har observationsstyrkor och OSSE vill medla men får inte.


Redigerat sammandrag nedtecknat av Anna-Lisa Björneberg som fanns på plats bland ett trettiotal åhörare.

Etiketter:

måndag, december 01, 2008

Låt hoppet glöda om ett Sverige utanför NATO!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2124119.svd Fredsforskaren i TFF Jan Öberg gick ut med ett upprop mot en svensk NATOanslutning som publicerades idag på SvD Brännpunkt med 44 undertecknare. Det måste sägas att det skulle ha kunnat varit många, många fler - så har t.ex Berit och Stig Tybrand nyligen tagit initiativ till ett eget namnupprop på http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=2646

Berit skriver; 'Några av er liksom Stig och jag var i tisdags på Jan Öbergs skakande föreläsning i Stadsbibliotekets Hörsal. Han uppmanade oss då att gå hem och göra något konkret utifrån vad han redogjort för. Det sista han slutade med och särskilt betonade var att Sverige definitivt inte bör gå med i NATO med tanke på risken att dras in i ett kärnvapenkrig. Stig tog till sig detta, funderade och startade en namninsamling, som vi hoppas du vill hänga på.'


Och detta kan vi också göra


Stig och Berit har skrivit personliga brev till Riksdagsmän tidigare, till och med handskrivna sådana, och det är dom som garanterat blir lästa - till skillnad från mailutskicken i massupplaga - och dessutom besvarade - också detta ett tips att komma med. Det är sådana som Stig och Berit och alla ni andra genuina humanister som jag möter särskilt bland de äldsta och de yngsta inom fredsrörelsen, och gör att vi fortfarande håller hoppet levande.


För hoppet om människans inneboende godhet måste glöda - något vi inte ofta brukar höra talas om i dessa dagar - men även godhet existerar och den förstärks enormt hos oss andra, då vi ser att någon vågar och kan gå före. En slags känsla av - kan hon/han så kan väl också jag!


TFF uppmanar alla som vill värna om landets demokrati och självständighet att delta i denna för Sveriges framtid oerhört viktiga debatt på http://www.natosmyg.se

Etiketter: