tisdag, augusti 18, 2009

Layla Anwar - Trött på dödsbringande nyheter


18 augusti, 2009
av Layla Anwar

Trött på irakiska nyheter...Trött på kaos...era dödsbringande nyheter. Jag har många 'färska' nyheter från Irak, men är för trött och deprimerad av det jag har hört. Förödelsen och det resulterande politiska, sociala, ekonomiska, ekologiska, kulturella kaos som är så gigantiskt,

Så monumentalt, att jag knappast vet var jag skall börja...Allt jag kan säga är två ting


1- Obama och Odierno bekräftar att man kan vänta sig mycket mer våld i Irak. Odierno har till och med fastslagit att "konfliktområden" som Kirkuk och Nineveh provinsen kräver en konstant amerikansk truppnärvaro. Jag garanterar att amerikanarna vill se ett oberoende Kurdistan....


2 - Den andra nyhet jag delar med mig till er är förutom att över sju explosioner har ägt rum i Mosul, Kirkuk och Baghdad, där åtminstone 50 människor återigen har lämnats döda -- Iranska specialstyrkor har tillfångatagits i Hilla, Babel och delar av Baghdad, beväpnade med explosivt material och några föregivna Al-Qaida medlemmar. (Anm IT- Fundera då ut varför olika ockupationsmakter placerar ut hemliga explosioner i landet, som t.ex England/USA gjort-en bekant har t.o.m sett det ifrån sin bostad)


Alla i Baghdad vet helt klart och håller idag med om att den senaste våldsvågen också är ett försök från de sekteristiska partierna att mobilisera sin valkrets, längs sekteristiska linjer inför det kommande valet
- Läs USA/Iran operativa med sin strategi om delning av landet.Nu går mina utlovade två nyheter inte längre att stoppa...
3- Talabani (den irakiska kurdiska presidenten) har sammankallat ett viktigt möte med den iranska ambassadören och uttryckt sin "allvarliga oro" över det faktum, att Iran har stängt av någon gemensam sjö och en uppdämd damm i floden söderut- och i centrala Irak. Talabani har försäkrat att Turkiet kommer att hjälpa till med en del vatten..


4 - Följden av att stänga av en del dammar har gjort att vattnet svämmat över i vissa delar av Irak som i Diyalaprovinsen längs floden Eufrat och i många hus på landsbygden. Invånare i byar har tvingats fly och kommit att förlora hela sitt livsuppehälle.


En annan ekologisk/miljömässig tyst förödelse äger dessutom rum och närmar sig ökenspridning och förgiftning genom utarmat uran (DU), något som också sker. Efter ökenspridning och DUkontaminering kommer den tunga blyförgiftningen av de 5 MILJONER elektriska generatorer som är igång dagligen bara i Bagdad- Eftersom där fortfarande inte finns någon slags elektricitet. Slutresultatet är en smutsig tjock grå smog som täcker Baghdads himmel.Låt ert FN som oroar sig till döds för den globala uppvärmningen och klimatförändringens katastrofala följder komma hit och producera en rapport om klimatet/miljöns dödliga effekt genom den amerikanska ockupationen


5 - Det ser ut som Al Qaida är tillbaka i Al-Anbarprovinse och distribuerar CDs och flygblad.


Klanledare som Abu Rishas släktingar bekräftar att det sker en "regional inblandning". Varhelst man hör en irakier säga 'regional inblandning' kan man utgå från att han menar IRAN.


6 - Tre Sahwa medlemmar har blivit dödade av "okända" vapenmän och Al Qaida lovar avsluta resten - dvs nickedockregeringens styrkor och de iranska specialstyrkorna.


7 - I oktober 2009, skall en demografisk undersökning av befolkningen äga rum enligt order av Planeringsministeriet. FN har bett att detta blir uppskjutet, eftersom det allmänna tillstånd som Irak idag befinner sig i, gör att det inte kan ske i dagens Irak.

Turkmenerna och araberna i Kirkuk och Nineva opponerar sig mot det eftersom de säger att kurderna har tvångsförflyttat dem från sina hem. Dessa kurder vill fortsätta sin etniska rensning av dessa områden.


Sunniaraberna är också emot detta, eftersom denna nya demografiska folkräkning avser att se befolkningens delning enligt RELIGION och ETNICITET i särskilda irakiska områden.


Kurdernas och shiiternas nickedocksregering vill att detta skall gå igenom så snart som möjligt. Hur skall det gå till, då det finns 5 miljoner intern-och externflyktingar? Tänk bara på de politiska implikationer som detta skulle föra med sig, ifall det skulle genomföras nu idag.


8 - De senaste semiofficiella siffror om korruption och bedrägeri som utförts av nickedockregeringen är 420 MILJARDER DOLLAR SOM SAKNAS från den irakiska Riksbanken(anm IT För övrigt var det något av det första amerikanarna gjorde då de gick in i Bagdad, att ta sig ner i Riksbankens kassavalv för att tömma det- och därefter har det blivit mycket mer...)


9 - Väl underbyggda källor om antalet fångar - 300 000. Maliki har också för en månad sedan sagt, att om vi släpper en, kan denne vara säker på att återigen bli fängslad.


10 - Väl underbyggda siffror om försvunna människor - 400 000.


11 - En semiofficiell siffra över antalet förfalskade irakiska nationaliteter överlämnade till icke-irakier, t.ex iranier, 2 MILJONEr alltsedan år 2006. Ha då i minnet att en irakisk medborgare inte kan få körkort dessa dagar, men att nickedockorna skänker bort irakiska nationaliteter till sina egna hur lätt som helst.


Kan man förstå varför kurder och nickedocks-shia önskar en demografisk folkräkning så fort som möjligt? Irak anses nu inte bara vara nr1 vad gäller korruption utan också då det gäller förfalskade dokument, från universitetsdiplom till nationstillhörighet. Det gör mig så trött och arg på alla dessa jävla skitstövlar!


12 - Irakiska journalister, tänkare, författare klagar över att de konstant censureras och plågas av "demokratin", så att somliga inte ens som tidigare har en samlingsplats, där de kan diskutera under ett intellektuellt utbyte.


Då myndigheterna inklusive det irakiska Journalistförbundet vägrar att utge ett journalistID ifall denne misstänks för att inte ha gått igenom alla de officiella krav som gäller...och så frågar och frågar ni - 'Vad är ni så rädda för'?


13 - Sist men inte minst äger en våg av kidnappningar rum av unga irakiska kvinnor i den förort till Baghdad, Arassat Al-Hindiya, genom en mycket välorganiserad beväpnad grupp - ingen verkar känna till vilka de är. Inga småpengar frågar man efter och ingen har åter setts till av de unga kvinnorna... Grattis.


PS Jag är MYCKET besviken på arabiska Al-Jazeera och den irakiska presentatören Leila Al-Sheikhly - som jag haft höga tankar om - för att inte ha släppt fram irakiska anti-nickedocksintellektuella i exil, men däremot tillräckligt med tid till chauvinistiska kurdiska parlaments- medlemmar och till sekteristiska nickedocksshia från regeringen.


Jag antar att Leila Al-Sheikhly helt enkelt följer sin chefs order från kontrollrummet, vilket obevekligt handlar om den pro-officiella iranska linjen. Jag finner det tragiskt att Al-Jazeera - Qatar måste sänka sig så lågt. Vill bara nämna det. DS

övers Ingrid Ternert

Etiketter: