måndag, augusti 17, 2009

Svininfluensans vaccin farligare än själva sjukdomen?


.
Global Research, 16 Augusti 2009
Daily Mail - 2009-08-15Svininfluensan är kopplad till en dödlig nervsjukdom. Ett utläckt brev från neurologer ställer frågor om över 25 dödsfall i Amerika

Prevention: Är svininfluensan säker?

En varning om att svininfluensan kan komma att förorsaka nervsjukdom har skickats ut av US regeringen till betrodda neurologer i konfidentiiellt brev.


Brevet från US Hälsovårdsstyrelse, den officiella enhet som följer hälsoläget, läckte i söndags ut till tidningen The Mail och har lett till frågor om, varför inte informationen har delgetts publiken innan vaccineringen börjar av miljoner människor, inklusive barn.


Det säger neurologer om att de borde vara på alerten inför en ökning av en hjärnsjukdom kallad Guillain-Barre Syndromet(GBS), som kan triggas avvaccinet.


GBS attackerar nervhöljet och förorsakar förlamning och oförmåga att andas och kan bli ödesdiger


Brevet som sänts till 600 neurologer till den 29 juli, är det första tecknet på att där finns oro i toppen om att själva vaccinet skulle kunna förorsaka allvarliga komplikationer. Det hänför sig till 1976 års snarlika svininfluensavaccin i USA då:


* Fler personer dog av själva vaccinet än av svininfluensan. * 500 fall upptäcktes av GBS (ovan).
* Vaccinet kan ha ökat risken för GBS hos kontrahenten åtta gånger.
* Vaccinet drogs tillbaka efter endast 10 veckor då kopplingen till GBS blev klar.
* USAs regering tvingades betala miljontals dollar till dem som drabbats.


Det har redan rests farhågor om att vaccinet inte har blivit tillräckligt testat och att dess effekter särskilt på barn är okända.


Detta har utvecklats av farmaceutiska företag och kommer att delas ut till omkring 13miljoner människor under den första vågen av immunisering, som förväntas starta i oktober.

Toppprioritet ges till alla som är i ålder 6 månader till 65 med underliggande hälsoproblem, gravida kvinnor och hälsopersonal.

...
Man är orolig för att en upprepning sker av 1976 års problem i USA då ett svininfluensavaccin dödade 26 människor, fler än själva viruset.

Etiketter: