lördag, januari 31, 2009

Israeliska soldater skottskadade Ulrika från ISM Göteborg
Ulrika Andersson Göteborg från International Solidarity Movement ISM skottskadades i måndags i vaden, dock inte allvarligt, av israeliska trupper i samband med en protestdemonstration på Västbanken mot murbygget.


Demonstrationerna vid Ramallah möts ofta av mycket våld. Det senaste halvåret har fyra personer dödats, bland annat en tioårig pojke, säger Ulrika Andersson från sjukhuset i Ramallah enligt media.


Som alltid har de grupper som likt ISM befinner sig på palestinskt område noga utbildats i just ickevåldsteknik innan de åker dit, alltså hur man går tillväga för att skydda palestinierna vid protesterna mot murbygget och mot aggressiva israeliska bosättares stöld av palestinsk mark och deras skövling av urgamla olivlundar.


Den sionistiska propagandan i Väst däremot går som bekant ut på att Israel 1948 intog ett öde förlovat land som de sedan kom att odla upp som en filial till Edens lustgård. Inget kan vara mer felaktigt och fördrivna palestiner kämpar än idag för att enligt en av FNs otaliga resolutioner som inte efterlevs kräva palestiniernas rätt att återvända.


Ännu återstår palestinsk ej roffad mark med stora olivodlingar som bosättarrörelsen försöker kapa åt sig, bland annat genom att inta mark och förstöra palestinska odlingar tillika fortsätta sitt murbygge på palestinskt område. Där har grupper som ISM och otaliga andra frivilligorganisationer på Västbanken en väldig och viktig uppgift. Att som nu stötta och skydda den palestinska befolkningen och fungera som vittnesrapportörer av begångna övergrepp.


Det är inte särskilt vanligt att soldater med skarp ammunition skottskadar utländska demonstranter, utan däremot utnyttjas i första hand tårgas och gummikulor, vilket är illa nog. Däremot är dödlig beskjutning mot palestinierna själva inte särskilt ovanligt. För att inte tala om alla de tiotusentals som kastats i israeliska fängelser utan dom i åratal, därav minderåriga barn, helt i strid med folkrätten.


Och vad gör då Väst? Som vanligt ingenting. Ändå fungerar denna lilla sionistiska landremsa som en pyrande krutdurk mot sina grannar. Eller - är det just därför...?

Etiketter:

torsdag, januari 29, 2009

Kära president Obama!
En grupp amerikanska författare har i ett upprop till Obama uppmanat honom att dra tillbaka de amerikanska trupperna från Afghanistan.


"Vi gratulerar er och önskar er lycka till med ert stora företag. Som författare beundrar vi er vältalighet och era engagerade idéer.


Men vi är oroliga, eftersom en nystart inte kommer att vara möjlig så länge vi fortsätter att spilla mäns, kvinnors och barns blod i Afghanistan. Talibanerna är inte ett direkt militärt hot mot USA och inte heller mot folket i Afghanistan.


Det finns ingen seger för dem som försöker ockupera Afghanistan, vilket Sovjet och britterna redan fått erfara. Det blir inga framsteg hemma så länge ett så oerhört kostsamt krig håller på och utkämpas. Om vi stannar kommer situationen att bli värre, inte bättre.


Och priset i amerikanska liv och amerikansk prestige liksom skadorna på vårt anseende i Mellanöstern och den amerikanska budgeten kommer då att bli häpnadsväckande och tragiskt.

Presidenter som för krig åstadkommer mycket lite i övrigt.

Vi uppmanar er då att förhandla med talibanerna, dra tillbaka alla våra trupper från Afghanistan och börja en moralisk och fysisk återuppbyggnad av landet, liksom av USA."


Bland undertecknarna märks Daniel Ellsberg, författare till Pentagonrapporten 1971 som fick stor betydelse för Vietnamopinionen; Norman Finkelstein, framstående kritiker av USAs stöd till Israels krigspolitik, författare till 'Förintelse-industrier', Howard Zinn, socialistisk historiker; Adam Hochshild, författare till "Spräng bojorna!", Mark Kurlansky, författare till "Torsk"

Etiketter:

lördag, januari 24, 2009

Fortsättning Gaza - Om hjälp dit och övrigt


Det tycks även finnas ett annat folkligt alternativ om att transportera förnödenheter till Gaza inte bara med Galloways expedition från England, utan även med båt via kända personer i Stockholm.


Ännu inget offentligt om det. Däremot kommer Gahrton till Utrikespolitiska Föreningen Sprängkullsg 25 den 28 jan kl 18.30 för att tala om just Gaza. Då kan vi passa på att ställa frågor.


När den österrikiske journalisten Theodor Herzl i sin bok ”Der Judenstaat” 1900 formulerade den sionistiska drömmen om en självständig judisk stat var hans föreställning att man skulle söka ett folktomt område någonstans i världen, skriver Barbro Eberan i SvD

Som sekulariserad jude var han inte fixerad på Palestina - men de religiösa judarna stod däremot fast vid att deras stat bara kunde grundas i ”det förlovade landet”.

Då var Palestina ett glesbefolkat ökenland där en judisk minoritet levde i fredlig koexistens med den arabiska befolkningen. Medan idag landet står i världshändelserna centrum - en krutdurk som med sin religiösa symbolik kan förorsaka en global brand.

Hur kunde den sionistiska drömmen bli en sådan mardröm, frågar hon. Vem bär egentligen skulden för det katastrofala läget i Mellanöstern? Det är på tiden vi inser vårt ansvar för det omänskliga dilemma vi försatt såväl israeler som palestinier i - och att det är vår skyldighet att med alla medel söka en för båda sidor acceptabel lösning.George Galloway har nu gått ut med ett starkt alternativ som hans irakiska vän Ghazwan al Mukhtar här i Göteborg förmedlar, alltså hur man från England nu börjat organisera en ambulanskonvoj till Gaza. Ambulanserna skaffar vi själva fram och transportera ner!


AMBULANSERNA behöver inte vara splitternya
Från England 14 februari reser en konvoj med Galloway, som organisatör för en stor räddningsaktion från London till Paris och vidare till Marocko, Egypten och Gaza med frivilliga krafter som transporterar ambulanserna dit.

Det gäller få ihop tillräckligt med fordon och medel (också sponsor)och köra ner dem via Paris 15-16 februari och vidare i ca 20 dagar via Gibraltar till Egypten fvb Gaza

Alla krafter behövs! Visa kan fixas via Galloway. Kontaktman i Sverige är ghazwan_almukhtar@hotmail.com boende i Kållered mobil 0707 303290

Lifeline for Gaza aid convoy leaving on Saturday 14 February 2009
Send a Valentine to Palestine
A message from George Galloway

More than 1,300 dead – more than 400 of them children – and still they are dragging bodies from the ruins. The death toll in Gaza is rising, while the world’s leaders and media look away in search of a new story. We will not look away.

The Palestinians in Gaza need our help now, just as they did when Israel’s bombs and illegal weapons were dropping.

Thousands of people have contacted me to say that they have marched, cried at the television pictures and feel helpless in the face of the suffering.

That’s why I have launched a major initiative in response to the humanitarian crisis in Gaza. I will be leading an aid convoy from London to Gaza leaving on 14 February

and travelling through France, Spain, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt and through Rafah and into Gaza. It will bring material aid and raise the banner of Palestine in all the countries that we visit.

The convoy will be led by a British fire engine, ambulances, and many trucks full of practical aid given by the various communities in Britain.

It is quite an undertaking, which I anticipate will have a high public profile throughout its journey and on its arrival in Gaza, god willing, some 30 days later.
The convoy is already supported by the Stop the War Coalition – which organised the largest demonstrations in British history

– as well as the Anglo-Arab Organisation, several British trade unions and a large number of Muslim organisations. Fundraising for the convoy is taking place all over Britain.


We urgently need your help

1) Secure a vehicle, fill it with aid and get sponsorship to cover its costs to Gaza (approximately £3,000 for fuel and expenses). Many people are donating vehicles to leave there.

2) Money: please organise fundraisers, collections, donations which the convoy will get directly to the people of Gaza.

Cheques should be made payable to “Lifeline for Gaza” and sent to
Lifeline for Gaza c/o Flat 6, 1-2 Bowling Green Place, London SE1 1YL. (Account numbers and bank details to follow.)

3) Collect: medicines within six months of their use by date as of 14 February, clothes for children and adults alike.

4) We urgently need drivers with lorrylicences and mechanics. (intern. tillstånd fixas via Galloway)

5) Due to visa arrangements all those coming on the convoy must have a swedish passport. mar tun egy visa -- Galloway fixar visa för dem som skall med härifrån

6) För adress i England är det lättast att gå via Göteborg och Ghazwan som känner Galloway och vars bror är människorättsaktivist i London

Etiketter:

Livsviktigt hålla isär biståndet från de militära operationerna


Vi har under förra året hunnit med två seminarier om vad det nya svenska insatsförsvaret egentligen innebär, och hur det kan passa in under FNs millenniemål om en halvering av världsfattigdomen till år 2015.


Vid dessa tillfällen har mycket intressant kommit fram och dokumenterats. Vissa delar av materialet ges sedan ut i form av en skrift.


Men när allt kommer omkring är det ändå den norske fredsforskaren Alexander Harang som på kort sagt en A4 sida på allvar har berört frågans kärnpunkt. Han har även på plats i Afghanistan studerat förhållandet bistånd och militär verksamhet. Där länder som USA försöker få över vissa befolkningsgrupper på sin sida genom att som vapen utnyttja biståndet.


Fredsforskningens nestor den norske professor Galtung har i detta sammanhang sagt att den nya strategin inte är något Sverige själv hittat på, utan idén kommer ursprungligen från USA, dit också svensk militär varit över och lärt sig.


Våra egna biståndsorganisationer där nere betecknar också detta att beblanda sig med militären och koppla ihop bistånd med ett militärt ställningstagande som något livsfarligt för den egna trovärdighetens skull.


Det är inom OECD som frågor om krig och bistånd dokumenteras och värderas. Man går igenom det som medlemsländerna avsätter i bistånd till länder där man är i krig och jämför med det bistånd som går till övriga länder. Man studerar också i vad mån militären själva delar ut biståndet - och i så fall till vilka.


Biståndet kan alltså fungera som en slags muta för att förmå befolkningen att ställa upp på ockupationsmaktens sida. Våra svenska biståndsorganisationer i dessa länder är väldigt väl medvetna om att man riskerar den egna trovärdigheten vid ett samarbete med militären.


Man har med åren inom OECD kunnat skönja en utveckling mot ett alltmer politiserat bistånd för att få över grupper på sin egen sida - något som alltså totalt går emot den grundläggande humanitära principen som innebär att i första hand undsätta de mest nödlidande.


Här i Sverige har vi trots allt ännu så länge en rätt tunn kunskap i frågan, till skillnad från NATOlandet Norge, där förutom höga militärer även politiker uttrycker sig överraskande rakt på sak och mycket avslöjande i frågan


I övrigt har väldigt lite framkommit i media om Sveriges signalspaning för NATOs räkning i den stora radarcentralen i landets nordvästra del. Det hela sker med hjälp av ett egenutvecklat dyrbart system.


Om den frågan tycks det vara knäpp tyst här i landet. Antagligen med tanke på den skenbart neutrala ställning Sverige fortfarande hävdar inför det svenska folket.


Detta är också viktigt att peka på inför NATOs stundande 60-årsjubiléum. Särskilt som denna militära organisation idag uppvisar ett mer hotfullt uttryck än vad som tidigare skådats.

Etiketter:

måndag, januari 19, 2009

Carter om Gaza
I sin veckokrönika om Palestina räcker Radio Tuff veckans rosor till Peter Löfgren i DN som under rubriken ”Israel skapar nu nya terrorister” skriver att generationer israeliska pojkar och flickor har kastat bort sin ungdom på att misslyckas med att kuva det palestinska folket.


Om Israels ledare verkligen vill uppnå fred och säkerhet skulle de söka samtal med fienden. Och acceptera att palestinierna väljer sina egna representanter, på samma sätt som PLO erkändes på 1990-talet. Men Israels regering var rädd att förlora parlamentsvalet om några veckor, om den valde dialog istället för anfall. Det krävs större mod att tala fred än att föra krig.


Den förre amerikanska presidenten Jimmy Carter får också rosor för sin artikel 8 jan i Washington Post under rubriken “Ett onödigt krig”, där han berättar om sina besök det senaste året både till Israel, Hamas och Egypten, om motsättningarna och om sina försök att vara brobyggare.


Carter skriver bland annat: ”Hamas önskade ett allsidigt vapenstillestånd både på Västbanken och i Gaza, men Israel vägrade att diskutera något annat än Gaza”.


På tal om vilka som återtog fientligheterna efter den vapenvila som beslutades förra sommaren skriver Carter: ”Den bräckliga vapenvilan bröts delvis den 4 november, då Israel riktade en attack mot Gaza för att förstöra en försvarstunnel som hade grävts inom den mur som omger Gaza”


Så till DN-Kultur, som den 14 jan publicerade en artikel av den israeliske journalisten Gideon Levy med rubriken ”Att prata fred och starta krig”, en vidräkning med ledande israeliska politiker.


Deras anseende kommer enligt Levy ”att svärtas ner av bombningen och granatbeskjutningen av befolkningstäta platser, de hundratals dödade och skadade kvinnorna och barnen, de talrika beskjutningarna av sjukvårdspersonal, användandet av vit fosfor i civila områden.


Bombningen av en FN-skola som fungerade som tillflyktsort för invånare som förblödde till döds under flera dagar medan israeliska försvarsmakten hindrade en evakuering genom beskjutning och bombardemang.” Levy använder ordet krigsförbrytelser.


Så till den demokratiske kongressledamoten från Ohio, Dennis Kucinich, som den 15 jan påpekar: Attacken mot Förenta Nationernas högkvarter i Gaza är ytterligare bevis för att en post-rättslig tidsålder i världspolitiken har tagit form. Där lagar och moraliska principer är betydelselösa, där makt är lika med rätt. Där vedergällning och hämnd, till och med mot oskyldiga barn, inte lyckas skaka oss ur vår moraliska tröghet eller politiska förlamning.


Kollektiv bestraffning, oproportionerligt våld. Användningen av stridsplan, helikoptrar och ammunition från USA för att attackera en sårad, svältande och törstande civilbefolkning av mestadels barn, fångade i en låda kallad Gaza, det har blivit något godtagbart - kanske för att vi redan godtagit över en miljon dödade oskyldiga civila i Irak, i ett krig byggt på lögner.

Etiketter:

söndag, januari 18, 2009

Film - Gaza


Etiketter:

fredag, januari 16, 2009

EU-parlamentet kräver ett israeliskt tillbakadragande

EU-parlamentet antog idag en resolution som fördömer Israels attacker och kritiserar embargot mot Gazaremsan. "Israel utövar en kollektiv bestraffning som strider mot internationell humanitär lag".


Europaparlamentet efterlyser omedelbart eldupphör och stopp för Hamas raketangrepp mot Israel och att Israels trupper drar sig tillbaka.


- Det är välkommet att EU-parlamentet kräver det självklara, att Israels attacker omedelbart måste stoppas, därför stödde vi resolutionen, säger Jens Holm EU-parlamentariker(v). Men resolutionen är långt ifrån det som krävs.


EU-parlamentet använder inte det viktigaste kravet mot Israel: Att associationsavtalet med Israel suspenderas och fördjupningen av relationerna med Israel stoppas.


- Vi ställer oss frågande till påståendet om att Israels anfall inleddes som ett svar på raketbeskjutning från Hamas, säger kollegan EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson. Israel har upprepade gånger brutit mot vapenvilan, bland annat den 4 november i fjol då israelisk militär gjorde intrång i Gazaremsan och dödade sex palestinier.


Dessutom bestraffade Israel palestinierna kollektivt med embargo, avstängning av elektricitet, utvidgande av bosättningar, murbygge och kidnappning av ledande palestinska politiker.


Demonstration för Palestina Götaplatsen lördag 17 jan kl 14.

Etiketter:

torsdag, januari 15, 2009

Israeliska bombattacker mot Gaza med vanmäktigt FN på åskådarplats. Ny demo nu lördag kl 14 Götaplatsen
Nu bombar israelerna Gaza för fullt där vare sig sjukhus eller FNs kontor skonas. Hela scenariet ger en krypande känsla av att just nu då FNs generalsekreterare befinner sig på plats i Jerusalem, de israeliska ledarna vill visa sitt fullständiga förakt för FN och världen i övrigt.


Man har ju USA bakom sig och ser ut att ha gett ordern 'utrota alla jävlar´, där förutom Gazas stora sjukhus även FNs eget kontor blivit bombat.


Palestinska läkare och hjälporganisationer larmar att 40 procent av dagens offer är civila. Ett trettiotal barn befann sig i sjukhuset al Quds då delar av sjukhuset träffades och brann ner. Det var efter en israelisk flygattack där även mediecentret bombades.


Människor är som inmurade utan en chans att fly, där uppe brinner fosfor och bly. De sträcker ut sina händer med rop i nöd, lämnandes kvar till en plågsam död- sprängda, skändade. Med läkare vadande i blod i denna förintelse och massmord - utan att de skyldiga yttrat ett ord.


"Det får aldrig hända igen" säger Världssamfundet, som vanligt förlamat och bundet.


"Mellanösterns enda demokrati" präglas av människoförakt och bristande empati. Av lögner om fred och vapenvila, men svälter ut barn och bombar civila. Hur kan bara finnas en så'n arrogans. Vilken respekt för andras liv och balans?!


Bombar sjukhus, ambulanser och FN-kontor - Hur kan någon våldta sin egen bror? Att han fri från all självrannsakan struntar i allt roffande åt sig resten av kakan?


Trots fakta och bevis säger de - "ingen kris". Avfärdar människors lika värde. Ser ingen fråga om höger och vänster - bara tjänster och gentjänster. Trots grundläggande principer om rätt eller fel, idag då vår mänsklighet står på spel

Etiketter:

Ny Gazademonstration nu på lördag Götaplatsen kl 14 mm

Gazakommittén som samordnar alla demonstrationer i Göteborg hade möte Lördag 17 jan blir ny demonstration, samling Götaplatsen kl 14.


De som kan vara ordningsvakter samlas kl 13.30. På mötet förordade jag färre och kortare tal, vilket delvis accepterades. Nytt är att troligen någon från Hamnarbetarförbundet talar. Väl mött önskar Gunnar Olofsson ordf Palestinagrupperna i Göteborg.Åke Sandins krönika tar upp Hampus Eckermans blogg motbilder.se där denne beskriver hur han fick tårar i ögonen under demonstrationen i lördags mot kriget i Gaza...och påpekar apropå argumentet "säkra gränser" att Israel gång på gång utvidgat just sina.


ROSOR också till en grupp judiska kvinnor, bland andra flera kända intellektuella, vilka ockuperar det israeliska konsulatet i Toronto som protest mot det israeliska anfallet mot Gaza. De protesterar också mot att den kanadensiska regeringen inte fördömer händelserna i Gaza, som enligt dem har dödat 660 människor och sårat minst 3000.


....till den brittiska tidningen The Independents veteranjournalist i Beirut Robert Fisk som (7/1) bland annat skriver: "På nytt har Israel öppnat helvetets portar för palestinierna. Fyrtio civila flyktingar dödade i en FN-skola, ytterligare tre i en annan. Inte illa för en natts jobb i Gaza för en armé som tror på 'vapnens renhet'.


Men varför bli förvånade? Har vi nuglömt de 17500 dödade - nästan alla civila och de flesta barn och kvinnor - under Israels invasion av Libanon 1982. Då 1700 palestinska civila dödades i flyktinglägren Sabra och Shatila.


Eller massakern i FN-lägret Qana 1996 på 106 libanesiska civila, över hälften av dem kvinnor och barn. Massakern på 23 Marwahin-flyktingar i Libanon som hade fått order av israelerna att lämna sina hem men sedan dödades av en israelisk helikopter-besättning. De tusen dödade i samma invasion av Libanon 2006.


Det som däremot är förvånande är att så många västliga ledare, så många presidenter, premiärministrar och -tyvärr- så många redaktörer och journalister köpte den gamla lögnen att israelerna bemödar sig så mycket åt att undvika civila dödsoffer.


'Israel gör varje möjlig ansträngning för att undvika skada civila' sade en israelisk ambassadör bara timmarna innan massakern i Gaza. Och varje president och premiärminister som upprepade den lögnen som en ursäkt för att inte kräva eld upphör har blod på sina händer efter den senaste nattens slaktande.


Hade George Bush haft modet att 48 timmar tidigare kräva omedelbar vapenvila skulle dessa 40 civila ännu vara vid liv, gamlingarna, barnen och kvinnorna." Rubriken på Robert Fisks artikel lyder: "Why do they hate the West so much, we will ask"


...rosor till den judiske stjärndirigenten Daniel Barenboim, som ledde den tv-sända nyårskonserten i Wien, och som i den brittiska tidningen The Guardian hoppas att 2009skall bli ett fredens år och att det skall bli "mänsklig rättvisa i Mellanöstern".


Han har tre önskningar: "Den första är att den israeliska regeringen en gång för alla ska inse att konflikten i Mellanöstern inte kan lösas med militära medel. Den andra är att Hamas ska inse att dess intressen inte främjas genom våld. Den tredje är att världen kan förstå att en konflikt så komplicerad som denna inte kan lösas med vare sig diplomati eller krigshandlingar utan bara genom de båda folkens insikt om att de är två parter med samma mänskliga rättigheter."


....till den brittiske parlamentsledamoten Nick Palmer. Han tillhör Labours Israelvänner. Men nu tycker han att Israel har utövat sitt militära övertag helt oproportionerligt och säger: "Det är, som om vi britter skulle ha bombat Dublin som en hämnd för IRAs terror." Och han talar om det strypgrepp som Gaza befunnit sig i och att blockaden gjort området till något som närmast liknar ett fångläger.


...till Avraham Burg, en gång talman i det israeliska parlamentet och tidigare chef för Jewish Agency och World Zionist Organization. I en nyutkommen bok skriver han bland annat:"Koncentrationen på ett historiskt trauma har tjänat både som ett försvar mot omvärlden och som ett manipulativt medel för att nå olika politiska mål".


"Det har undergrävt Israels förmåga att lita på sig självt, på sina grannar och på världssamfundet. I sin tur är detta en av orsakerna till den förödande nationalism som håller på att dela nationen och som gjort landet hatat i regionen."


Radio Tuffs krönika "Offermyter främjar krig."

Etiketter:

tisdag, januari 13, 2009

Katastrofäget i Gaza och filmen därifrån

Nu har närmare 1000 palestinier dödats under kriget nere i Gaza och över 4200 har skadats enligt Röda Korset. Ändå vägrar Israel utländska läkare tillträde till krigszonen, trots att de är där och väntar på att få gå in.


– Våra konvojer är ett mycket medvetet mål för beskjutning från Israels sida, säger Svenska Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren.

Vi får inte några särskilda garantier för något alls. Både Röda Korsets och Röda Halvmånens transporter beskjuts även under de tre 'säkra' timmarna.

I Israel och Egypten står utländska läkare beredda att avlösa de nu utarbetade hjälparbetarna i krigszonen och hjälpa skadade. Detta gäller även svenska läkare, trots risken för det egna livet enligt SvD.

Biståndsminister Gunilla Carlsson säger sig inte kunna besluta om Sverige skall sluta köpa vapen från Israel. – 'Vi har ingen vapeninköpslagstiftning'


JASÅ, VAD SÄGER T.EX SVENSKA FREDS OM DEN SAKEN? Det är ju i Sverige förbjudet att handla vapen med länder i krig och nu gäller detta alldeles särskilt Israel.

Men ändå har man som av en händelse förstått att svensk militär inbjudits på besök till Israel. Och visst handlar man med vapen.

Det svenska hyckleriet i frågan är alltså som vanligt grundmurat, så vi fortsätter påpeka den lagstiftning som ändå finns!


Etiketter:

måndag, januari 12, 2009

Vem vågar skriva något om den frågan?

Förre socialdemokratiske försvarsministern von Sydow vill vässa det svenska försvaret, skriver han i Svenska Dagbladet


Björn von Sydow anser att nedrustningen gått för långt. Han vill att Sverige skall få100 Jas-plan och 100 stridsvagnar som någon slags avskräckning och utesluter inte höjda försvarsanslag naturligtvis.


Är det Wallenberg och försvarsindustrin eller rysspöket? Eller bådadera? För någon rädsla i förhållande till de amerikanska härjningarna och fräcka intrång i den intressesfär som grannen där i öst lite darrigt försöker bevaka, tycks nu inte finnas...Trots USAs stöd till Israel...eller Afghanistan eller Pakistan?


Vän av ordning ställer sig nu en första fråga: avskräckning mot vem - vem är största krigsfaran här i världen, vem är det som röjer och härjar och vill skaffa sig tillgång till detta världens goda i form av svart guld och försvara sin strategiska överhöghet gentemot de snabbast uppgående makterna i världen - läs Kina - och tidigare Ryssland...


Vem är det som ständigt gosar med Israel, vad dessa än håller på med? De som nu är i full färd med sin dödsbringande ´mission´, detta att skaffa bort det största hotet mot 'sin utvinning' av det svarta guldet i havet utanför Gaza, dvs palestinierna själva, de egentliga ägarna.


Men vilka massmedia vågar notera något om den saken? Vem vågar skriva något om detta? Nej visst ja. I den frågan råder alltid den största möjliga tyssssstnad.

Etiketter:

söndag, januari 11, 2009

Nej till EUs associationsavtal med Israel!
Gabor Tiroler rekommenderar oss att skriva under med vår namnteckning för att EU ska bryta associationsavtalet med Israel för att nå målet av 25 000 underskrifter http://www.thepetitionsite.com/tell-a-friend/2812655

I care deeply about this cause, and I hope you will support our efforts at this site http://www.ThePetitionSite.com

It´s powered by Care2, the largest and most trusted information and action site for people who care to make a difference in their lives and the world. www.care2.com

Etiketter:

Talibaner vill kämpa i Gaza för att stödja för sina bröder

Afghaner ställer upp mot israeliska trupper i Gaza,Hamid Shalizi 8 jan Kabul

Fler än tusen afghaner har anmält sig som frivilliga för att bekämpa Israel i Gaza, många beskyller USA med 30000 trupper i Afghanistan för att stödja den judiska statenDe anklagelser som varit att från vissa muslimska präster och afghanska militanter att Israel och dess största uppbackare USA vill förstöra Islam har haft en stark påverkan på den allmänna opinionen i Afghanistan, där Washington planerar att nästan fördubbla sina styrkor detta år.Mängder med unga män har samlats i Kabuls Milad ul-Nabimoské för att anmäla sig som frivilliga i att bekämpa Israel med banderoller som det stått "Död åt Israel" och "Död åt Amerika" på, enligt moskéns imam och organisatör av kampanjen.


"Flera hundra afghaner, inklusive doktorer och lärare, har också frivilligt gett blod till hjälp för det utsatta palestinska folket," sa han. "Israels handlingar mot de oskyldiga muslimerna i Gaza är barbariska och inhumana och är vida understödda av amerikanarna," sa Assam och tillade att nästan 10 000 människor runtom i Afghanistan dittills frivilligt anmält sig för att kämpa i Gaza.


Han hade själv stridit i Tjtjenien under 1990talet efter att ha tränats av det Pakistan-baserade Lashkar-e-Taibas militanta islamistiska grupp, vilken Indien har anklagar för att ligga bakom Mumbaiattacken."Jag har den militära träningen och kommer att göra vad som än är möjligt för att åka till Gaza och åtminstone avfyra en kula mot Israel," sa Mohammad Ayaas. "Jag kommer att vara den mest lyckligt lottade personen om jag fick dö sida vid sida med mina muslimska bröder och kämpa för ett hedersam sak.."Den två veckor långa israeliska operationen mot Hamas i Gaza ledde till afghanska protester i förra veckan. Att nå Gaza från Afghanistan är närmast omöjligt, många av de frivilliga sa att de skulle ta hämnd på USAs trupper inne i Afghanistan istället.

Etiketter:

lördag, januari 10, 2009

Vad Israel behöver...
Detta är en gammal bojkottlista över israeliska produkter som vi bör undvika för att kunna ge spår i Israels export. Och få de egna odlarna att undra och då i sin tur sätta tryck på sin regim.


Minns den franska vinbojkotten på sin tid-den märktes faktiskt. För övrigt är bojkott den enda aktion som kan ge verkligt djupa spår även inom landet.


Trots att det är USA som i stort sett håller och alltid hållit landet under armarna En bojkott mot USA skulle naturligtvis vara allra mest effektiv - de har ju alltid försett sionismregimen med de allra modernaste mördarvapnen 'som lån'.


För varubojkott, håll koll efter streckkod 729 som är Israels landskod. Kolla alltid att ursprungslandet då det gäller frukt och grönsaker INTE är av märket Jaffa, Carmel och Top.


Att djupfryst mat INTE är från Hälsans Kök. Och viner INTE är av märket Carmel och Golan Heights Winery. Att apotekets hudvårdsprodukter INTE är av märket Ahava och DSD.

Etiketter:

torsdag, januari 08, 2009

Israels ockupation en ren geopolitik-vill roffa åt sig Gazas offshoreoljaPalestinademo lörd 10 jan kl 14 Götaplatsen

The military invasion of the Gaza Strip by Israeli Forces bears a direct relation to the control and ownership of strategic offshore gas reserves.

This is a war of conquest. Discovered in 2000, there are extensive gas reserves off the Gaza coastline

British Gas (BG Group) and its partner, the Athens based Consolidated Contractors International Company (CCC) owned by Lebanon's Sabbagh and Koury families, were granted oil and gas exploration rights in a 25 year agreement signed in November 1999with the Palestinian Authority.

The rights to the offshore gas field are respectively British Gas (60 percent); Consolidated Contractors (CCC) (30 percent); and the Investment Fund of the Palestinian Authority (10 percent). (Haaretz, October 21, 2007).

The PA-BG-CCC agreement includes field development and the construction of a gas pipeline.(Middle East Economic Digest, Jan 5, 2001).

The BG licence covers the entire Gazan offshore marine area, which is contiguous to several Israeli offshore gas facilities. It should be noted that 60 percent of the gas reserves along the Gaza-Israel coastline belong to Palestine.

The BG Group drilled two wells in 2000: Gaza Marine-1 and Gaza Marine-2. Reserves are estimated by British Gas to be of the order of 1.4 trillion cubic feet, valued at approximately 4 billion dollars. These are the figures made public by British Gas. The size of Palestine's gas reserves could be much larger.

Etiketter:

Krisen förvärras - Demo för Gaza lörd 10 jan kl 14.30 Götaplatsen avmarsch kl 15.00
Oljan som ligger bakom.. It should be noted that 60 percent of the gas reserves along the Gaza-Israel coastline belong to Palestine.


Israel och Jordanien skyller på Hizbollah då man själv skjutit civila och påstår dessutom att Hamas använder civila som sköldar, att Hamas skjuter Katuscharaketer från bostadshusen.


Det är ju ett bekvämt sätt att skylla ifrån sig alla bombmattor över de 5 miljonerna civila i Gaza utifrån israelernas egna raketanfall. Vi är inne på den 13e dagen då allt eskalerar och FN har inte lyckats alls. Alltmedan bombmattorna regnar över bostadshusen.


Vapenvila och fredssamtal tycks det inte finnas skymten av. Och vad gör den svenska regeringen?


Götaplatsen lördag 10 januari avmarsch kl 15
Arrangör Palestinanätverket Göteborg


Dr . Mads Gilbert, a Norwegian doctor in Gaza, tells Sky News that the number of civilians injured and killed in Gaza proves that Israel is deliberately attacking the population.Nu på lördag 10 januari går Israels massaker mot befolkningen i Gaza in på sin tredje vecka. De hänsynslösa bombattackerna har dödat hundratals människor och skadat flera tusen, de flesta av offren är civila.


Bostäder, skolor, sjukhus och begravnings-platser har blivit bombade. Nu har Israel även startat en brutal markinvasion och de civila dödstalen fortsätter att stiga.


På grund av den israeliska blockaden av Gaza råder en akut brist på mat, vatten, el, bränsle och framför allt medicin och medicinsk utrustning. Återigen är det de vanliga människorna som utgör de främst drabbade.


Vi kan inte acceptera det som sker. Kom och visa ditt stöd för befolkningen i Gaza, kom och protestera mot Israels brutala krig gentemot civilbefolkningen i Gaza!


Götaplatsen lördag 10 januari avmarsch kl 15

Arrangör Palestinanätverket Göteborg

Etiketter:

tisdag, januari 06, 2009

Återigen Gaza - ännu en påminnelse
Aljazeera English has compelling video of Tuesday's bombardment


A doctor from Norway details the reality of Israeli attacks on Gaza.


The Israeli government appears to have rejected international calls for a 48-hour truce to allow humanitarian aid to reach Gaza.

Lack of electricity, fuel, medicine and even food is threatening to create an even deep crisis there than during the Israeli blockade that has been in force off and on for the past year.

In fact, an Israeli ship rammed a vessel attempting to deliver medical supplies to Gaza, severely damaging it and endangering the passengers, who included Karl Penhaul of CNN and former congresswoman Cynthia McKinney. The boat, which was in international waters, could easily have sunk.

A Hamas spokesman came on Aljazeera Arabic to denounce the Palestine Liberation Organization of Mahmud Abbas of running an espionage cell in Gaza against Hamas, and of providing key information to Israel for use in its air strikes.

Aljazeera English reports on the weaponry given to Israel by the US, which supports Israel to the tune of $3 bn a year in direct aid and much more in indirect aid. It is universally known in the Middle East that Israel attacks its Arab foes with US military equipment


SHUR working paper on Israel, Palestine and democratic possibilities


The historic land of Palestine belongs to all who live in it and to those who were expelled or exiled from it since 1948, regardless of religion, ethnicity, national origin or current citizenship status;


Any system of government must be founded on the principle of equality in civil, political,social and cultural rights for all citizens. Power must be exercised with rigorous impartiality on behalf of all people in the diversity of their identities;


There must be just redress for the devastating effects of decades of Zionist colonization in the pre- and post-state period, including the abrogation of all laws, and ending all policies, practices and systems of military and civil control that oppress and discriminate on the basis of ethnicity, religion or national origin;


The recognition of the diverse character of the society, encompassing distinct religious, linguistic and cultural traditions, and national experiences;


The creation of a non-sectarian state that does not privilege the rights of one ethnic orreligious group over another and that respects the separation of state from all organizedreligion;


The implementation of the Right of Return for Palestinian refugees in accordance with UN-Resolution 194 is a fundamental requirement for justice, and a benchmark of the respect for
equality;


The creation of a transparent and nondiscriminatory immigration policy;


The recognition of the historic connections between the diverse communities inside the new, democratic state and their respective fellow communities outside;


• In articulating the specific contours of such a solution, those historically excluded from decision-making -- especially the Palestinian Diaspora and its refugees, and Palestinians inside Israel -- must play a central role;


The establishment of legal and institutional frameworks for justice and reconciliation

Etiketter:

måndag, januari 05, 2009

Hur kan denna ondska bara få fortgå?
Nyhetsmedia: 'Det finns tecken som tyder på att det bortom Israels deklarerade krigsmål döljer sig en större plan, att störta Hamas. Detta skulle förklara många händelser under den gångna veckan, inklusive Saudiarabiens och Egyptens ansträngningar att torpedera Turkiets medlarförsök'.


Granater på granater på granater avlossas av Israel mot Gaza. Sjukhusens doktorer larmar om att de saknar nödvändigt sjukvårdsmaterial och är oerhört tröttkörda. Gazas läkare hinner inte behandla alla utan tvingas amputera skottskadade.Den israeliska censuren förbjuder visning av händelseförloppet vilket även gäller de egna israeliska media, eftersom de israeliska granaterna även träffar sina egna. Också israeliska TVteam har avvisats.


Internationella journalister visar stor upprördhet eftersom de alla blivit förbjuna att komma in. Och det är dessutom oerhört kallt. Tillräckligt med vatten saknas också inne i Gaza.


Som väntat verkar våra svenska sk experter hålla Israel om ryggen och säger att Israel försöker skapa en 'ny verklighet' innan den nya amerikanska presidenten kommer till makten.


Det är ändå de palestinska barnen som har det värst och skräms upp av sina oroliga föräldrars belägenhet och de ständiga flygplansljuden. Kirurgerna arbetar många timmar i sträck och tvingas ta valium för att emellanåt kunna få till någon sömn.


Det är civilbefolkningen som drabbas hårt i Gaza, men Hamas har ändå stöd eftersom Israel angriper alla invånare urskiljningslös, vilket också drabbar dess egna medborgare. Nu börjar också de israeliska medborgarna opponera sig.


Israel har alltså praktiserat beskjutning, även då palestinierna själva respekterade vapenvilan. Det var alltså Israel som bröt denna, vilket de också själva erkänner. Och Gaza har stått under strikt israelisk kontroll i tjugotals år. Så vad är det man kallar för rättvisa?


Ändå verkar flera makter vara villiga att ingå vapenvila, inklusive de närmast berörda. Så vad är det nu man väntar på? Att den israeliska markoffensiven hunnit avslutas inom 10 dagar?


Och sedan då? Cynismen är stor, och värst är det med den officiella omvärldens fega tystnad om vilka de egentliga skyldiga är - och alltid varit.

Etiketter:

Israel, USA och EU - förhandlingar men till vilket resultat?
Demonstration idag kl 15 måndag 5 jan i Brunnsparken som svar på norske läkarens anrop - sprid !


Bildt är nu på resa till Kairo där "utdragna överläggningar" ägt rum med Egyptens utrikesminister Ahmed Aboul Gheit och ett annat möte äger rum idag med den egyptiske presidenten Hosni Mubarak, som hittills inte visat någon som helst vilja att ställa krav på Israel.


Hamas är nu inte en regim som den egyptiska USAstödda och knappast demokratiska egyptiska regimen känner sig befryndad med. Bildt har i sin tur sagt att Israels markoffensiv avsevärt komplicerar situationen och gör det svårare för en snar vapenvila.


Runt om i Gazaremsan dånade explosioner och bränder på söndagen. Tunga strider rapporterades bland annat i och omkring flyktinglägret Jabaliyya.


Enligt sjukhuskällor i Gazaremsan har nu över 500 personer dödats, varav 87 barn, sedan Israel inledde "Operation gjutet bly" den 27 december. Men chefen för Gazas räddningstjänst tror att dödssiffran kommer att stiga ytterligare, eftersom många skadade ligger kvar på gatorna.


Hamas hävdar att de dödat många israeliska soldater och tillfångatagit två medan Israel säger att inga soldater har tillfångatagits. – Vad vi vet är det helt felaktigt, säger deras militärtalesman och menar att markoffensiven hittills går enligt deras uppgjorda planer. Men Gaza försvarar sig trots allt mot södra Israel. Medan Israel säger sig inte ha för avsikt att återockupera Gazaremsan. Hur det nu blir med den saken återstår att se, med de marktrupper som Israel nu satt in.


Och USA vägrade naturligtvis igår att ställa sig bakom ett resolutionsförslag i FNs säkerhetsråd i denna fråga, som vanligt med hänvisningen 'Israels rätt till självförsvar'. Borde inte samma sak då också gälla fördrivna och ockuperade palestinier?


Något som både USA och Israel har gemensamt är deras oändliga enögdhet och känslor av att stå över alla andra länder och folk. Man ryser. I historien har dylika makter visat sig vara de som ställt till det allra värst vad gäller världsbränder.


Norske narkosläkaren Mads Gilbert arbetar på det största sjukhuset i Gaza för hjälporganet Norwac och har tidigare arbetat i krishärdar som Beirut och Afghanistan.


– Det här är det absolut värsta jag har varit med om... speciellt som civilbefolkningen inte har någon chans att komma undan. Den är fast i ett järngrepp av den israeliska ockupationsmakten och kan inte ta sig någonstans.

Etiketter:

lördag, januari 03, 2009

Stora demonstrationer för folket i Gaza!

I solidaritet med palestinernas fruktansvärda situation i Gaza demonstrerade något tusental personer i Göteborg under lördagen


Om som vanligt då EU känner sig sidsteppad vill kanske Carl Bildt visa sig på den styva linan? Om ändå Bildt tagit intryck av händelseutvecklingen och själv vågade driva palestiniernas sak i särskilda förhandlingar.. Särskilt i år då Sverige skall vara värd för EUtoppmötet och hittills mest talat om växthusgaser.


Vore inte Palestinafrågan också ett lämpligt område? Särskilt som Israel gärna vill vara med i alla EU-sammanhang inklusive de idrottsliga, trots att man tillhör Mellanöstern och som nu gör allt för att terrorisera sina arabiska grannar, både som här öppet och via covert actions, som i Irak, över vilket den sionistiska kartan långt innan invasionen hade ritats om för ett framtida Storisrael.


Israeliska rådgivare och sk experter, även i covert actions, var tidigt på plats i Irak som rådgivare åt de klumpiga amerikanarna under invasionen av landet, med illasinnade råd och dåd och egna uppköpta spioner. De hade till och med ett eget hotell väl invirat i kopiösa mängder taggtråd.


Vilka uppdrag de företagit sig där vad gäller explosioner av bl.a viktiga helgedomar kan vi mest spekulera om, men spåren förskräcker..


Att dess lilla ondsinta toppklick inte drar sig för något som helst slag av massmord det har vi ju sett ända sedan staten Israels tillblivelse... och det behövs göras känt bland fler invånare eftersom den sionistiska lobbyn i de flesta länder inte minst i USA via sina ´bibliska´ band kunnat terrorisera den arabiska ursprungliga befolkningen i drygt 60år nu utan att världens makthavare ens vågat säga ett pip..


Men idag har den israeliska ledningen ändå gått ett steg för långt i sina massmord mot palestinierna.. och det vågar i varje fall vi andra uttrycka!

Etiketter:

torsdag, januari 01, 2009

Tänd ett ljus..APPELLMÖTE - TÄND ETT LJUS FÖR DE PALESTINSKA OFFREN SOM MÖRDAS I ISRAELISKA TERRORATTACKER

Plats: Gustaf Adolfs torg.
Tid: lördagen den 3 januari kl. 15 00.
Arr. Palestinska samordningskommittén i Göteborg

Etiketter: