torsdag, mars 26, 2009

Bojkotta amerikanska produkter och de som stöder Israel!


EU och Sverige har i nuläget en rad riktade sanktioner mot olika stater för brott mot de mänskliga rättigheterna - Men det finns ett viktigt undantag - Israel.


Ändå är Israel det enda land som idag särbehandlar sina medborgare utifrån religiös och etnisk tillhörighet, ockuperar grannländer och bygger olagliga bosättningar på andra människors jord.


En regim som genomför utomrättsliga avrättningar, spärrar in valda parlamentariker efter summariska rättsprocesser och fängslar och torterar barn för stenkastning.


Som alldeles nyligen utsatte 1 ½ miljon innestängda palestinier i Gaza för urskillningslöst bombardemang – med över 1 300 döda och 5 000 skadade som följd.


- och fortfarande upprätthåller en blockad mot området och hindrar människor från att ens få sina mest nödvändiga behov tillgodosedda.


Inget annat land har lika ofta som Israel brutit mot FN-stadgan och öppet trotsat FNs resolutioner.


Inget annat land spottar så tydligt på demokratin och hänvisar till en uråldrig religiös ”rätt” att diskriminera de av sina medborgare som inte tillhör dessa utvalda.

Ändå finner inte Sverige och EU det vara lämpligt att utsätta Israels regim för en aldrig så liten sanktion. Varför är det så?


De svenska politikerna måste ta sig samman och sluta upp med att särbehandla Israel. Avsluta det militära samarbetet, ta hem den svenska militärattachén från Tel Aviv och gradera ned sina handelsförbindelser.


Se till att Israel isoleras kulturellt, idrottsligt och vetenskapligt. Se till att israeliska varor försvinner från marknaden (729 i början på streckkoden) och att svenska turister inte reser dit.


Gunnar Olofsson, ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

tisdag, mars 24, 2009

Kina manövrerar försiktigt mot sitt mål - förmå USA att lämna AfghanistanAfghanistansolidaritets Stefan Lindgren skriver om stormaktsspelet runt Afghanistan


Kina har ett väsentligt intresse av att inte få USAbaserna 'i ryggen'. Man har ett större intresse av det än Ryssland, som snarare spelar mot Kina med hotet om en möjlig Nato-allians.


Enligt källor i Moskva har Kina kritiserat den uppgörelse som inneburit att Nato får transitera "ickedödligt" gods genom Ryssland och Uzbekistan. Samtidigt är Kina USA:s största långivare och i egenskap av det intresserad av att den enda supermakten får en långsam pyspunka, men inte mer.


SCO:s ordförande, en kazak, påpekade nyligen att de forna sovjetrepublikerna är förhindrade att vara fysiskt närvarande i Afghanistan pga den tragiska sovjetockupationen, men tillade att detta inte gäller Kina...Kina satsar stort på kopparproduktionen i Afghanistan. Som grannland till Afghanistan med sina 20 milj arbetslösa skulle en kinesisk uhjälp kunna anta ett gigantiskt format. Kineserna har i Afrika visat att de är duktiga på uhjälp.


Å andra sidan skulle en sådan kinesisk intervention också kunna bli problematisk. Kina har problem med sina muslimska uighurer i Sinkiang och samma folkslag finns i Afghanistan, däribland ett icke försumbart antal flyktingar från Kina..


USA:s och Rysslands dragkamp om Iran just nu är också intressant. Båda är angelägna om att få Iran representerat på "sin" Afghanistankonferens i Moskva resp Haag.


Genom att lägga beslag på Ban Ki-Mon har USA:s konferens en "högre status" men det surras om att denne kanske också kommer till Moskva. De länder som är representerade i Moskva har en befolkning på nära 3 miljarder.


I Haag samlas de forna kolonialländerna med 6-700 miljoners befolkning. Ban Ki-mon kan säkert räkna.


Hur som helst är det en spännande tid vi lever i. Se också


China and Russia Welcome Iran, India, Pakistan and Mongolia into Shanghai Cooperation Organization
av M K Bhadrakumar

Etiketter:

Tystades av makten - Afghanistan


av Massood Qiam 21 mars


...Så kom 11 september-attackerna. Även om attackerna i sig utgjorde en tragedi och innebar tusentals oskyldiga människors död, fick de positiva konsekvenser för afghanerna i och med att talibanerna avlägsnades från makten.


Jag och miljoner av mina landsmän pratade då om demokrati. Ett styrelsesätt amerikanerna utfärdat löften om. Vi hade inte den ringaste aning om vad det innebar. Vissa sa att demokrati innebar lika rättigheter för män och kvinnor, medan andra menade att det handlade om fria val och rösträtt. Ytterligare andra sa att demokrati betydde återuppbyggnad, arbete och välfärd och andra att demokrati är detsamma som yttrande- och tankefrihet.Jag fick så småningom lära mig att demokrati kan innebära tankefrihet. Ett par år efter talibanernas fall började jag arbeta på en lokal privat radiostation som just hade börjat sända. I Afghanistan var åren 2003 till 2006 de bästa från yttrande-frihetssynpunkt, och jag blev gradvis en välkänd person i afghanska medier.


2004 sjösatte jag ett program i Tolo TV, en av de tv-kanaler som har högst tittarsiffror i Afghanistan, Gozarosh-e Shashonim (”6:30”). Jag var då bara 22 år gammal, och vann erkännande för mina seriösa intervjuer med högt uppsatta politiker och regeringsföreträdare.


Programmet analyserade viktiga frågor som politisk korruption, den ekonomiska maffian och narkotikasmugglingen. Det var det första i Afghanistan som ägnade sig helhjärtat åt undersökande journalistik.


Efter 2005 ökade spänningarna i Afghanistan dag för dag. Medier som bevakade seriösa frågor som korruption, säkerhetsfrågor, fattigdomen och den ökande opiumproduktionen utsattes för påtryckningar av regeringen.


Eftersom jag ledde det mest sedda tvprogrammet för undersökande journalistik fick jag ofta ta emot hot från enskilda personer och politiska myndigheter.


Vissa sändningar ledde också till att jag blev åtalad av landets justitieminister eller hotad med indraget ekonomiskt stöd och nedläggning av programmet.


Medlemmar av den förre kungen Zahir Shahs familj hotade mig när jag undersökte deras stöld av offentliga tillgångar, den före detta chefen för högsta domstolen, mulla Shenwari, hotade mig när jag granskade korruptionen och nepotismen inom Högsta domstolen, medan vissa individer angrep mig när jag undersökte den privata sektorns plundring av offentliga tillgångar.


Efter 2006 kom programmets redaktionella frihet att allt mer inskränkas och 2008 lades det till slut ner. Hanif Atmar, den före detta utbildningsministern, hade en viktig del i att programmet inte fick fortsätta. Jag granskade ett brutalt polisingripande mot protesterande lärare som genomförts på Atmars order, och en tid därefter kritiserade jag hans beslut att placera studenter i olika klasser på grundval av etnisk tillhörighet


Detta föranledde Atmar att börja utöva påtryckningar mot mina arbetsgivare för att få mig avskedad.


Den afghanska regeringen har två ansikten. Ett demokratiskt ansikte som den visar upp inför omvärlden, och ett radikalt fundamentalistiskt islamiskt ansikte som den visar inåt mot nationen.


Som den afghanska kulturministern Abdul Karim Khoram, av journalister känd som fiende till yttrandefriheten, sa i ett video klipp visat i afghanska medier 'yttrandefrihet och fria medier är västerländska påfund'.


Jag har kommit att inse att de insatser jag var med och gjorde under yttrande-frihetens baner inte var resultatet av att Bush hade gett oss demokrati i present. Alla de diskussioner och kontroverser som bruket av yttrandefrihet gav upphov till hade i stället sin upprinnelse i människors mod och de dynamiska förändringar som inträffade i Afghanistan, ingenting annat.


Jag blir kanske inte längre piskad för att ha kort skägg eller långt hår, men mitt land har långtifrån uppnått någon verklig säkerhet, och det är de amerikanska och andra utländska styrkorna ansvariga för.


USA ville i kampen mot terrorismen radera ut talibanerna, men det tycks i mina ögon som om det här kriget snarast har gjort talibanerna ännu mer målmedvetna och starka; kriget har också stärkt talibanernas band med andra kompromisslösa fraktioner.


I stället för att stena kvinnor eller anklaga män för religionsbrott på offentlig plats, halshugger nu talibanerna i områden de kontrollerar ett stort antal män, kvinnor och barn på grundval av påståenden om att de spionerat eller arbetat för utländska krafter; liken ligger utmed de vägar som afghanerna hade hoppats skulle vara säkra till följd av kriget mot terrorismen.


Efter talibanernas kollaps 2001 blev det snart uppenbart att Afghanistan var på väg in i ett nytt skede. Talibanerna omgrupperade sig snabbt och sedan 2003 har kriget dag för dag utvidgats. Nu då talibanerna har nått fram till Kabuls utkanter kan jag återigen höra deras röster bakom min rygg, precis som då de skrek åt mig den där varma sommardagen år 2000 när jag kom gående tillsammans med min bror längs en gata i Kabul: ”Stanna där, pojke!”


Just som jag trodde att jag kunde avsluta den här artikeln med formuleringen "talibanerna har nått fram till Kabuls utkanter', rapporterade CNN om en självmordsattack som talibanerna hade genomfört inne i den afghanska huvudstaden bara en dag före det amerikanska sändebudet Richard Holbrookes besök, en attack som resulterade i 19 döda och 54 skadade.


Nästa gång en talibansk religionspolis kommer mot mig en varm sommardag blir det nog inte för att klippa av mig det långa håret utan för att halshugga mig.

Etiketter:

måndag, mars 23, 2009

Ny undersökning om irakiernas negativa syn på USA
I en ny undersökning av 'ABC News online' har man genomfört en balanserad uppskattning av irakiernas inställning till situationen i landet och till USA.


Man fann då att mindre än en tredjedel över huvud taget såg någon trygghet i USAs styrkor i Irak eller att de och koalitionens styrkor skulle ha utfört något bra jobb.


Än färre, mindre än en av fem, har någon positiv syn på USA. Om detta står knappt ett ord att läsa i svensk media, förutom att irakierna "känner en större optimism".


Ändå är det bara en klar minoritet av irakierna som kan finna att amerikanarna gjort något bra i landet.
27 procent känner "förtroende för USA".
30 procent anser att USA "gör ett bra jobb".
18 procent har en "allmänt positiv uppfattning om USA".


Lägg märke till att inställningen hos den kurdiska befolkningen då är inräknad, vilken utgör en tredjedel av befolkningen.

Etiketter:

söndag, mars 22, 2009

Arab woman blues om sex år av krig i Irak
Från "Arab Woman Blues" 21 mars 2009 Jag känner mig så trött...men jag vill få ut detta idag.


Varför? Därför att i Irak som i resten av Arabvärlden är det idag den islamska Eid ...vilket får en att undra hur islamistisk den islamska republiken verkligen är. Men detta är egentligen inte vad jag hade tänkt skriva om.


Ta t.ex den brutala invasionen och ockupationen av vårt älskade Moderland. Detta som hände vårens första dag - nyåret som det kallas. Och idag har Obama erbjudit en olivkvist till Iran - sin kollaboratör i förstörelsen av vårt Moderland. Är det bara av en händelse?


Imorgon i Irak kommer vissa att fira Nawroz, särskilt de sekteristiska iranska efterföljarna och kurderna...Jag hörde till på köpet på TV två irakiska grabbar säga att detta är en glädjens dag, för det är inte bara vårens första dag liksom årets. utan också dagen för Iraks 'befrielse'


Nu är det inte nödvändigt att säga att dessa skitstövlar både tillhörde ett shiaparti (och de är alla trista sekteristiska partier) och ett sionistiskt kurdparti.


Inte särskilt trevligt av mig att kalla någon 'son of a bitch' på Mors Dag.


Fast några män är sina mödrars söner. Det fordras ett helvete för en mor att producera dessa märkliga arter. Jag utesluter inte fäder...Men tro mig då jag säger, att mödrar i denna del av världen spelar en mycket inflytelserik roll vad gäller uppfostran av sina söners "manlighet och virilitet" och deras känsla för att tillhöra en klan, en tro.


Jag vet att det är så. Och hur! Hemska kreatur. Dessa är mödrarna från helvetet. Dessa ondskefulla kvinnor från underjorden. Infernots pelare.


Dessa två upphöjda "gentlemän", sina mödrars söner, kommer imorgon (eg idag) att fira...det är jag säker på. Jag undrar hur många andra irakier som förenas med dessa i sitt firande. Jag undrar om de 5 miljoner hemlösa barnen också firar Nawroz och Mors Dag?


Och hur blir det med den halva miljonen irakiska barn (och det är en officiell siffra - så räkna upp den - den irakiska nickedockregeringen är inte känd för någon trovärdighet) - som i realiteten lever på Bagdads gator och med andra ord är gatubarn, något ovanligt före "befrielsen" vilket de båda skitstövlarna också kommer att fira. Firar även de hemlösa gatubarnen Mors Dag?


Kommer de miljoner irakiska kvinnor, änkor, makar, systrar, mödrar, mostrar, mormödrar...att fira, som alltså de här båda skitstövlarna? Då var och en av dessa kvinnor har förlorat någon, antingen en far, ett barn, en bror, en make, en älskare, kusin...


Och den irakiska modern som förlorat sina söner och döttrar, sin make och medlemmar av sin egen familj, kommer någon av dessa att också ge henne en bukett blommor på Mors Dag?


Och den irakiska modern som föder i fängelset, den moder som är oskyldigt fängslad och systematiskt våldtagen i den nya demokratins fängelser, kommer förövarna att också ge henne en ask choklad på Mors Dag?


Eller kanske amerikanska eller iranska mödrar anländer fullastade med presenter på en officiell visit till Bagdad på Mors Dag?


Och finns det någon annanstans på globen där en mor blivit så stympad som i Irak? Och finns det någonstans på denna jord, där Mor blivit lika mycket våldtagen som i Irak? Finns det något ställe där Mor har blivit utsatt för så mycket trauma och sorg på en kort tid som i Irak?


Finns det någonstans på ytan av denna planet, där Mor har blivit lika mycket jagad, nerskjuten, avrättad, torterad, försvunnen som i Irak? Finns det någon annan plats där detta händer i namn av frihet och demokrati? Tala i så fall om det för mig och gör det nu!

Skamliga skitstövlar.

Är det så för er, att det som sker med underlivet är det som ger er liv? Som jordens avskum är ni. Ormar, maskar, degraderade, okända, depraverade, lägre stående varelser är ni. Vill ni fira Nawroz, det Nya Året, första dagen på "befrielsen"?


Kom och se dessa mödrar i exil, kom och se mödrarna i svart...som inte slutat sörja sedan ert jävla nyårsfirande...Bastarder är ni. Ovärdiga!


Gud, vad jag hatar era jävla innanmäten. Jag ber för att Modern med ett slag av sin hand ska förvandla er till damm och med ett enda andetag blåsa iväg er med vinden till ingenting, för vid slutet av dagen är ni nollor. Ryggradslösa jävla kreatur. Och det som kommer att ske, det sker. Jag förlitar mig helt på Henne.


Och detta blir min Nawroz, mitt Nya År, min Eid och jag kommer att fira det på gatorna och omfamna varje enskild mor jag möter, även era egna, och detta blir min Mors Dag. Minns under tiden era egna mödrar och de som inte har några.


Och det blir mitt lilla offer till Henne.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: , , ,

fredag, mars 20, 2009

Än finns hopp för jorden


Democracy Now! 20 mars rapporterar om en ny FNrapport vilken avslöjar att New York, Washington, Atlanta, New Orleans och dylika stora amerikanska städer lider brist på ekonomisk jämlikhet, ungefär som fallet är i Afrika.


OECD rapporterar om en större ojämlikhet och fattigdom i USA än i länder som Mexico och Turkiet.


Och skillnaden har dessutom vuxit snabbt, ända sedan år 2000.


Samtidigt har förnyade larm kommit om uppvärmningen av vår planet. Koldioxid-emissionen har överträffat de djärvaste vetenskapliga uppskattningar. Förra året steg den nära 3%! IPCCs panel har tidigare varnat för vad som skulle kunna hända om de årliga utsläppsökningarna översteg just den nivån.


I sin nya bok 'The Green Collar Economy: How One Solution Can Fix Our Two Biggest Problems', lägger Van Jones fram en plan för en grön ekonomi, något han tror skall kunna hjälpa oss att lösa den ekonomiska ojämlikheten och samtidigt knyta an till problemen med uppvärmningen.


I New York har boken redan blivit en best-seller. Den skulle kunna vara något också för oss.


"Bygga vindkraft- och vågkraftsanläggningar, tillverka vindturbiner. I USA kan man sätta städer som Detroit på fötter igen, inte genom att tillverka stora bilar och därigenom förstöra världen. Utan istället tillverka vindturbiner, 8000 små maskindelar i varje, tjugo ton stål i var vindtunnel. En tillverkning av vindturbiner för att rädda världen."


Vi tror det går att samtidigt bekämpa utsläpp och fattigdom. Vi tror att man kan kämpa sig igenom denna recession och samtidigt sätta människor i arbete, men då genom att börja bygga saker och ting och att återskapa landet. Vägen genom recessionen är att sätta folk i arbete och att starta återupp- byggnad av landet, vilket då är vägen både för ekonomin, jorden och oss vanliga människor..

Etiketter:

Öppning för Iran?

Obama säger att det iranska nyåret skall bli en tid för nystart. Dessutom vill han tala klartext till ledarna i Iran om behovet av ett ärligt engagemang och en ömsesidig respekt och att "Iran intar sin rättmätiga plats i den nationella gemenskapen".Därefter kommer gängse nymoralism i den vanliga tonarten -"Ni har den rätten — men med den kommer ett äkta ansvar, och den platsen kan inte intas genom terror och vapen, utan snarare genom fredliga handlingar som visar det iranska folkets och civilisationens sanna storhet. Och måttet på denna storhet är inte kapaciteten att förstöra, utan er kända förmåga att bygga upp och skapa." Puh.


Kloklistig som den iranska administrationen är (minus Ahmeinijad), har en rådgivare till honom välkomnat Obamas utspel, men samtidigt efterlyst konkreta åtgärder som kan leda till att gamla konflikter kan lämnas därhän - Vi välkomnar den amerikanska presidentens önskan att lägga gamla konflikter bakom oss.


Men inte så att Iran har glömt USAs tidigare aggressiva attityder. Men man vill att också USA skall erkänna och reparera dessa. Javanfekr efterlyser alltså konkreta åtgärder från Obamas sida. Först då kommer den iranska regeringen att lyssna. Nu är därmed inte sagt att Iran själv varit Guds bästa barn i krigen mot Irak, alldeles särskilt inte i samband med Bagdads fall. Men det är en helt annan historia.


EU:s utrikespolitiske representant, Javier Solana, sa i en kommentar att han hoppas på att detta blir inledningen till "ett nytt kapitel" i USA:s relationer till Iran. Det är emellertid tveksamt. Särskilt med tanke på att Israel i tysthet har adjungerats till EUs allt större utr/försvarspolitiska beslutsfattande...Något man fortfarande talar tyst om.

Etiketter:

torsdag, mars 19, 2009

Brev från Bagdad Irak - CPT 17 mars 2009

Christian Peacemaker Teams CPT är den frivilligorganisation som sedan länge arbetat i Irak, särskilt i Bagdad, och inte som de flesta andra organisationer dragit sig ur landet under ockupationen, i så fall bara temporärt till Jordanien.


Detta trots att de fått tre av sina medlemmar kidnappade och även mist Tom Fox i Irak för tre år sedan. Själv har jag träffat dem vid många tillfällen på plats i Bagdad och även vissa av dem som nämnts vid namn, trots att de brukar byta medlemmar varje halvår.


CPT är även den frivilligorganisation som arbetar modigast och bäst i Irak och med sina röda kepsar först ger intryck av att vara något slags "Salvation army".


Irakierna själva har emellertid noterat gruppens uthållighet, respektfullhet och mod, vilket lett till en ömsesidig respekt, trots skilda religioner.


Även min polskirakiska väninna boende på plats levererade uppgifter om försvunna irakier till Peggy i CPT och de två reste omkring till varenda amerikansk fängelseanläggning för att söka efter försvunna irakier i de otaliga slags fånginrättningar som fanns strängt taget överallt.


CPT skriver


"Våldet på gatorna i det centrala och södra Irak har minskat genom en repressiv kontroll - inte på grund av någon slags lösning på de djupare problemen. Irakierna betraktar tillståndet som temporärt och lever fortfarande i skräck. Man misstänker att den värsta terrorn bara flyttats upp till Mosul och Baquba.


Irakierna terroriseras särskilda av de polisstyrkor som tränats upp och utrustats av samma amerikanska personal som utbildat dödsskvadronerna i Latinamerika. Många säger att "Saddams styre fortsätter", vilket nog är det minsta. Stack man också då ut ögonen på folk och borrade genom huvudena på dem? Bara en av de groteska tortyrmetoder som tillkommit och utnyttjats under shiamilisens härjningar.


Vidarebefordrat brev från Peggy Gish from Christian Peacemaker Teams 17 mars 2009


After six Years of War, Iraqis live with'


- Deaths of an estimated million Iraqi civilians. (Sept. 2007 poll by British polling agency, ORB)


- A physically devastated society. The rebuilding of Iraq's society and infrastructure has still progressed very little. There is still contaminated water, an average of four hours a day of electricity, and inadequate medical care for the poor.


- Continued economic crisis. 60% of the families rely on the food rations which have been reduced. Employment is over 50%. Prices of food and fuel have increased, but not wages.


- Widespread anger and despair about the conditions of their lives.


- Iraqis in control of prisons and "security," but many innocent detainees are forced, through torture, to confess to acts of terror they did not commit. Iraqis often feel terrorized by special-forces police which have been trained and equipped by U.S. personnel that also trained death squads in Latin America. Many Iraqis say that the ways of Saddam continue.


- Violence on the streets in Central and Southern Iraq has decreased in the past six months due to repressive control, not because of a resolve of the deeper problems.


Iraqis wonder if it is temporary and still live in fear. They believe those doing greater acts of terror have simply moved to other areas such as Mosul and Baqubah where high rates of violence continue.


- Women subjected to increased violence and loss of personal rights and freedoms.


- Children growing up seeing violence and killing as the norm.


- A country polluted with radioactive depleted uranium from U.S. weaponry used in the 1991 and 2003 wars with Iraq, resulting in increased cancers and birth defects.


- An elected government and ratified constitution, but with accusations of election fraud, and killings of candidates and elected officials and irregularities that left about 100,000 Kurdish Iraqis unable to vote. Kurds in Kirkuk and other northern disputed areas are afraid of civil war between Arabs and Kurds.


- U.S. government has allowed Turkish military planes to fly over Iraqi airspace and given Turkey military "intelligence" to bomb civilians in villages along Iraq's northern borders with Turkey and Iran, causing destruction of hundreds of villages and displacement and disruption of the residents' lives.


- Because of the hardship and dangers, an estimated 4.5 million Iraqis have fled their homes to other countries or as displaced persons in their own country.


- Iraqis are also being told that the only way to security is through excessiv violence and giving up their civil rights.


Words cannot express the anguish that the Iraqi people have experienced in these last six years because of the continued war. Occupying forces have exacerbated ethnic conflicts and oppressive political forces in their country, that will continue to cause suffering and hardship for generations.

Etiketter:

söndag, mars 15, 2009

Den sexåriga katastrofen - An Arab Woman Blues


De verkliga mördarna? De verkliga mördarna


Kan en enda domstol besvara min fråga. Vem ställer de verkliga mördarna inför rätta, de som "blåst och sexat upp" morden på de över en miljon oskyldiga?


Vem mäktar med att ställa de ansvariga inför rätta för detta obeskrivliga folkmord i "demokratins historia? Vem kan ställa dessa verkligt kriminella inför domarskranket?


Vem kan ställa Amerika, England, Bush, Blair, Obama, Brown och deras horor inför domarbåset? Vem kan ställa dessa tusentals mördare och mordpatruller från Pentagon, dessa USAs, CIAs, israeliska Mossads och Blackwaters legoknektar?


De som mördat tusentals irakier för sitt eget höga nöjes skull?


Vem ställer Iran inför rätta för att ha betalat och stått bakom de som våldtagit, borrat och mördat irakier? Vem kan ställa våldtagarna, kvinnomördarna, barnknullarna och de homosexuellas banemän inför rätta?


Vem ställer torterarna, de etniska rensarna, historiens - civilisationens och medvetandets förfalskare, vem ställer dessa inför rätta?


Ja vem?


Jag har bara anklagelser...liksom ni.
Jag håller med om att era är mäktigare än mina.
De kan lyfta mig, ta ner mig, bygga upp eller bryta ner mig...Men gissa vad?


Jag ger ej ett vitten för era anklagelser...
Ja, ni läser rätt...Jag skiter fullständigt i era anklagelser.Innerst inne vet jag, djupt därinne, att det är vi som skall övervinna, övervinna era domar, era orättvisor, ert förtryck, er ondska...jag bara vet...


Jag vet. Ungefär som det i början funnits verb och pronomen...
och ur deras bröllop föddes meningar...

Jag vet

Och idag, jag araben, en irakisk kvinna, jag dömer er


Då jag ser poesin som den starkaste grund för att leva...jag lämnar er till dessa ord, från en irakisk poet, Saadi Youssef, direkt till de oskyldigt dömda...de dödsdömda


Nakna träder vi vår väg till Allah
med endast vårt blod till svepning
som kamfer, som varglika hundars tänder


Vår stängda cell plötsligt öppen står för en kvinnlig soldat
Våra svullnade ögon kan ej se henne klart
Hon kanske är från en dunklare värld
Och sa ingenting men släpade in
min blodiga bror
som en utsliten plädövers
Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, mars 14, 2009

NATOs expansionsvektor - aggressivt förslag till 60-årsdagen?NATOs expansionsvektor – att exkludera Ryssland och Kina från det globala beslutsfattandet - är något som kan ses som kontraproduktivt.Denna nya oheliga allians är mycket otidsenlig [och liknar den tidigare PanEuropeiska säkerheten på en kristen värdegrund].Barack Obamas administration ser dock NATO som kärnan i en global organisation av demokratier, vilka så småningom ska kunna ersätta FN.Ryssland tror att Washington vill att NATO ska utvidgas till Australien, Japan, Brasilien och Sydafrika – i en global skala och då med FNs nuvarande uppgifter.USAs nästa NATOambassador Ivo H Daalder är en stark förespråkare för denna idé. Han och andra är utrikespolitiska rådgivare till Obamas 'Princeton Project on National Security', något som FN själv kommit ifrån, eftersom krig mellan stora nationer idag inte förekommer.


Men FN är ineffektivt att brukar nu hantera lokala konflikter mellan små nationer eller en liten och en stor nation: Typ Darfur och SydOssetien.Man idag kan se hur demokratiska nationer med resurser samarbetar på både diplomatisk och militär nivå som svar på dessa utmaningar.Man tror att denna 'Concert of Democracies' är en ivrig samarbetspartner med uppgift att försvara de mänskliga rättigheterna och upprätthålla säkerhet, medan å andra sidan de auktoritära nationerna inte är det. Om man inte tar med dessa – Ryssland och Kina – så blir beslutsfattandet snabbare och åtgärder kommer mer sannolikt också att vidtas, det tycks vara kontentan...Denna Concert of Democracies kommer att tjäna som en magnet för andra nationer för att bli demokratier och därmed få något att säga till om i de globala affärerna.De aktioner som skall vidtas av denna begränsade klubb, inklusive militära sådana, är tänkt att vara legitima, även om de kommit att våldföra sig på den nationella bestämmanderätten för icke-demokratiska nationer och skall heller inte behöva sanktioneras av FN.Daalder tror att NATO är en prototyp för denna föreslagna sammanslutning, om att bli en allians för demokratier och kan då komma att utsträckas till den nya globala organisationen.NATOs kommande 60-årsjubileum i april kan då utgöra det tillfälle då Daalder presenterar Washingtons reformplan till andra NATO medlemmar, fortsätter tidningen Kommersant.Det kommer också att bli en sorts 'familjeförbrödring' där inga presumtiva medlemmar som Ukraina och Georgien har blivit inbjudna. Jubiléet kommer att ägna sig åt diskussionen om fram,tiden för organisationen.Kommersant citerar en källa att Joe Biden som tillhör 'Concert' att Washington önskar sina europeiska partner att spela en större roll, men detta innebär samtidigt att man då kommer att få axla en större roll vad gäller upprätthållandet av den internationella säkerheten.Genom att bjuda in fler icke Europeiska medlemmar till NATO kommer européerna att hålla nere utgiftsökningen. Det är emellertid inte känt vad president Obama själv anser om idén, eftersom han aldrig har kommenterat den.Experter tvivlar på en radikal NATOreform eftersom dagens européer ser NATO som en USA-dominerad klubb och även nya medlemmar kan komma att förhålla sig tveksamma till att ingå.Viktor Mizin, en politisk analytiker från Moskvas Statliga Institut för internationella Relationer, sa till RT att idén att utestänga Ryssland och Kina från ett globalt beslutsfattande är kontraproduktivt. Experten tillade: 'Detta samhälle med demokratiska nationer är som en ny helig allians under 1800talet mellan Ryssland, Preussen, och Österrike.Detta för att erbjuda en Pan-europeisk säkerhet och föra fram kristna värderingar. Ivo Daalder’s personliga syn bestämmer inte USAs politik i förhållande till NATO, men den kan hjälpa honom att ha att göra med de NATOmedlemmar som är angelägna att öka alliansens påverkan, påpekar Sergey Utkin från Institutet för Ekonomiska och Internationella Relationer.

Etiketter:

måndag, mars 09, 2009

För ett alliansfritt Sverige - Skrota NATO
Atlanten - vad är det?


Det har nu gått 60 år sedan Nato bildades, North Atlantic Treaty Organisation, den 4 april 1949. Detta skedde i hägnet av det Kalla Kriget och den föregivna motståndaren hette Sovjetunionen. Jubiléet kommer att högtidlighållas vid en konferens i Strasbourg, Frankrike.


Den sovjetdominerade Warszawapakten upplöstes år 1991 medan Nato fortfarande finns kvar. Varför, frågar man sig. En så kallad försvars-organisation måste ju rimligen ha en motståndare? Det visade sig snart att Nato inte hade några planer på att lägga ner, däremot hade man andra planer.


Organisationen har aktivt deltagit i en rad krigshandlingar som den i Jugoslavien 1999, i Kosovo, Afghanistan och i Irak där man underlättar USAs ockupation genom utbildning av polis och militär.

Nato är en krigsorganisation

Nato kommer vid jubileet i april 2009 att lägga fram förslag på hur organisationen skall kunna stärkas. Det handlar om den självpåtagna rollen att intervenera i andra länder, bekämpa den sk terrorismen och agera i FNs ställe, dock utan eget mandat.


En viktig funktion för Nato är att säkra råvarutillgången till väst som tillförseln av olja. Nato bidrar också aktivt till upprustning och ökad vapenhandel. Om inte annat visar detta att Nato är en krigsorganisation.


Nato och Eu har vävts samman. Man samarbetar framför allt genom de 19 Eu-stater som är medlemmar i Nato. Ett nära samarbete sker också mellan Natos och Eus militära organisation. Talet om ”fredsframtvingande krig” döljer att det i själva verket handlar om regelrätta interventioner och andra krigshandlingar.


Framförallt rör det sig om militära hot och krig. Nato-ledda krigshandlingar som de i Kosovo och även i Afghanistan där Sverige aktivt deltar, går under epitetet ”fredfrämjande”. Nato bidrar aktivt till det oroande synsättet att ”krig är ett normalt tillstånd”. Men krig kan aldrig ses som normalt. Krig har i alla tider varit ett gissel för mänskligheten. Nato är dessutom för kärnvapen.


I Natos dokument från 1999 hävdar man att organisationen stödjer avtalet om ickespridning av kärnvapen. Men samtidigt framhåller man hur viktigt det är med kärnvapen för att hävda sin makt. Nato avvisar därför den centrala punkt i avtalet som säger att kärnvapenmakterna skall arbeta för att få bort kärnvapnen. Det är ett öppet och naket hyckleri!


Sverige har ingått ett partnerskapsavtal med Nato vilket tex innebär att man är med och samövar. Betyder detta att Sverige skall behöva påtvingas kärnvapen från Natos sida? Skall Sverige komma att dras in i Natos kärnvapenhot? Vi kräver nedrustning, inte upprustning.


Nato anger i sitt strategiska dokument från 1999 att man ska vara pådrivande i att rusta upp sina medlemmars krigsapparater. Därför har Polen och Bulgarien blivit tvingade till stora inköp av vapen anpassade till Natos krigsmateriel. Det innebär i klartext stora och dyra inköp från USA och dylika vapenhandlare i väst. Nato arbetar systematiskt för upprustning, medan vi i vår tur kräver nedrustning och att Nato slutgiltigt skrotas.


Det finns dock risk för en smyganslutning till Nato. Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken har under det Kalla Kriget varit hårt pressad – varit utpressad. Vårt land har ändock mer eller mindre försökt hålla fast vid sin kloka politik av alliansfrihet i fred ledande till neutralitet i krig. Denna syn har undan för undan kommit bort.


Folkpartiet propagerar öppet för att Sverige skall ansluta sig till Nato. Detta betyder att den alliansfria politiken hotas. Det nära samarbetet med Nato innebär t.ex att svenskt territorium, som nu i sommar, lånas ut till militära övningar. Sverige riskerar idag att smyganslutas till Nato, utan att det svenska folket blivit tillfrågat.


Nätverket Göteborg mot Nato säger därför
Nej till Nato – försvara Sveriges alliansfrihet!
Nej till Sveriges deltagande i Afghanistankriget!

Etiketter:

lördag, mars 07, 2009

Robotsköldar olja el och det stora spelet om kärnvapen


I ett brev till sin ryske kollega Dmitrij Medvedev skriver president Barack Obama att USA inte nödvändigtvis behöver fortsätta med sitt arbete på den tilltänkta robotskölden vid Polen-Tjeckiens gräns om man kan slås fast att Iran inte arbetar med utveckling av kärnvapenstridsspetsar eller ballistiska robotar. Vilket är omöjligt, för det går inte att bevisa en negation.Detta påminner om USAs krav till Iraks dåvarande president Saddam Hussein som också blev anklagad för att framställa kärnvapen. Irak skulle anfallas om man inte lyckades bevisa att man INTE utvecklade några kärnvapen.De ryska ledarna har nu i flera års tid upprörts över USAs antirobotplaner i Polen/Tjeckien, som utarbetades under George Bushs tid i Vita Huset. Särskilt som den amerikanska missilskölden skulle innefatta robotramper i Polen och Tjeckien på själva gränsen till Ryssland.


Bushregeringen har hävdat att syftet var att kunna avvärja eventuella robothot från länder som exempelvis Iran, vilket det inte kan ha varit fråga om. Missilskölden är ett offensivt vapen som skulle komma att hota Ryssland. Särskilt som USA sedan några år tillbaka inte längre undertecknat avtalet om en demilitriserad zon längs den europeiska gränsen mot Ryssland


Regeringen i Ryssland har därför sett missilramperna som ett direkt hot mot det egna landet, och president Medvedev ska för någon vecka sedan ha sagt att man inväntar nya amerikanska förslag om hur schismen kring robotskölden ska kunna lösas.


Iran har gång på gång förkastat maningar från FNs säkerhetsråd, där Ryssland är en permanent medlem, om att sluta upp att anrika sitt uran – ett ämne som skall användas i iranska kärnkraftverk till framställning av el, vilken idag utgör en stor bristvara i landet eftersom inkomsterna från oljeexporten måste gå till landets egen försörjning.


Uran kan också med ytterligare anrikning användas till framställning av kärnvapen, något man nekar till och heller inte förekommit enligt IAEAs årliga inspektionsrundor


Liksom USA anklagas däremot också Iran för stöld av den irakiska oljan.

Etiketter:

Tuff och Wilander om MalmötennisIsraels psykningar i fredags av Andreas Vinciguerra har gjort Mats Wilander rasande - 'Det är en skandal. Fy fan vilken dålig stil'.Orsaken var att en av de israeliska spelarna, Noam Okun, under det femte setet lämnat sin plats på den israeliska bänken och satte sig i höjd med baslinjen och gjorde allt för att psyka "Vinciguerra".Åke Sandin skriver i ´Rado Tuff´ 1 mars om tennismatchen i Malmö och om dess kommunalråd Ilmar Repalu, som råkat i blåsväder på grund av Davis Cupmatchen mot Israel.


Dels blev han kritiserad för att av säkerhetsskäl ha beslutat att matcherna skall spelas utan publik, dels har han blivit påhoppad av politiska motståndare som närmast anklagade honom för antisemitism för hans klarspråk om Gaza.


I Sydsvenskan den 24 feb får han chans att bemöta kritiken. Han vidhåller då sin inställning till kriget i Gaza, skriver om bomberna mot bostäder, sjukhus och FN-skolor och fördömer att man använt fosfor som brännande borrar sig in i köttet på människor.


Och han slår fast - "För mig är det mord varje gång ett barn dödas i krig. Jag kan aldrig acceptera att 412 barn har dödats i kriget på Gazaremsan eller att nästan 40 procent av dem som skadats i kriget i Gaza är barn. Liksom Jan Helin anser jag att det är en galenskap som passerat all mänsklig och moralisk gräns."Etiketter:

torsdag, mars 05, 2009

Vi spelade inte ens tennis mot den vita aparheidregimen i Sydafrika
Gunnar Olofsson, ordf i Palestinagrupperna här i Göteborg, lät höras i Ring P1- I helgen spelar Sverige Davis Cupmatch i tennis i Malmö. Då kommer vi, många organisationer och enskilda, att finnas på plats för att protestera. För detta är ingen tennismatch vilken som helst.


Motståndaren, det israeliska tennislaget, representerar en regim som just genomfört en massaker på 1.300 palestinier i Gaza, varav över 400 barn. En rasistisk ockupationsmakt som sorterar människor utifrån religion och etnicitet, som varje dag beslagtar mer av andra människors land, bygger segregerade bostadsområden och vägar bara för de utvalda, och kontrollerar de andra, de mindre värda, med hjälp av murar, stängsel och militära checkpoints.


Naturligtvis skulle vi inte ha spelat tennis mot den vita apartheidregimen i Sydafrika direkt efter massakern i Sharpville. Och naturligtvis spelade vi heller inte Davis Cuptennis mot den vita rasistregimen i det dåvarande Rhodesia. Och naturligtvis skall vi heller inte spela tennis mot Israel, nu då de 400 mördade Gazabarnens blod skriker åt oss att låta bli.


I protesterna mot tennismatchen i Malmö får alla som vill vara med. Oavsett uppfattningar i andra frågor. Vi skiljer inte på moderater, liberaler, socialdemokrater, kommunister, anarkister, islamister, kristna, judar eller muslimer. Så länge de följer ordningsreglerna och uppträder värdigt. Även Sverigedemokrater får förstås vara med – om de mot förmodan skulle vilja det.

Vi ses i Malmö!

Gunnar Olofsson, Ostgatan 20 412 75 Göteborg, tel 070-2050647, Gunnar_fam@hotmail.com

Etiketter:

Israelbojkott och IrakmanifestationI helgen tänkte arrangörerna att Sverige ska spela Davis Cup-match i tennis mot Israel. Lördagen 7 mars är det demonstration där i Malmö mot matchen , samling Stortorget kl 11 och avmarsch till någon plats i närheten av tennisstadion.


Man kan åka buss till Malmö, kostnad 200 kr. som betalas till pg 725097-0. Exakt information om avresa (lördag morgon) och hemkomst (lördag kväll) ger Bengt Frejd


Lördag 21 mars uppmärksammas årsdagen av invasionen i Irak med möte i Brunnsparken kl 14-16 under parollerna "USA ut ur Irak", "Ta hem de svenska trupperna från Afghanistan" och "Stöd det palestinska folkets kamp - Bojkotta Israel". Talare är Khaled Ahmed (Iraksolidaritet), Ali Esbati (frilansskribent Norge och Vp)samt Monser Sabini (Palestine Now).


Visa att vi inte glömmer de grymheter som begås mot det irakiska folket!


arr Fredskoalitionen Göteborg och Nätverket Stoppa USAs krig

Etiketter: