fredag, maj 29, 2009

Partiernas svar i EUvalet om militärt våld

Svar på frågor från Bo Hellgren till Partikandidat inför EU-valet
7 juni 2009Fråga 1 Är det fel att lösa konflikter i världen med militärt våld och därigenom upprätthålla den orättfärdiga ekonomiska världsordning som skapar fattigdom i sk u-länder? Ja eller Nej


Fråga 2 Skapar ”västvärldens” (och därmed också EUs) militära maktmissbruk och krig motterror i form av t.ex ”11 sept.” och London 7 juni 2005 och skapas därigenom också flyktingströmmarna t.ex till Sverige ? Ja eller Nej


Fråga 3 Kommer du i EU-parlamentet att verka för att stödet till det militära maktmissbruket i Gaza och på Väsbanken och på andra håll i världen upphör ?
Ja eller Nej


Centerpartiet Ännu inget svar
Ännu inget svar
Ännu inget svar


Feministiskt Initiativ Gudrun Schyman gudrun@schyman.se 27 maj 2009


Ja
Jag är helt emot att EU utvecklar militära muskler i stället för att men utvecklar en icksåvåldslig konflikthantering. Tidiga varningssystem, dialog och diplomati borde vara EU:s mission i världspolitiken, parat med ett starkt försvar för mänskiliga rättigheter, överallt, för alla. Visst vill jag det, militär avrustning är mitt mål. Jag tror inte på militära lösningar i någon form, någonstans.


Ja

Ja


Folkpartiet Karl-Erik Andersson karlerikandersson@tele2.se 25 maj 2009


Nej
Världsordningen är inte orättfärdig Fattigdom skapas genom okunskap, historisk efterblivenhet, eller genom fel regimer i de fattiga länderna. Tex KUBA och Nordkorea är utfattiga tack vara sina kommunistiska regimer.


Nej
Västvärlden bedriver inget militärt maktmissbruk. Däremot kan vi genom militära aktioner stoppa tex Talibanerna som förtrycker kvinnor och barn


Nej
I Europaparlamentet kommer jag att jobba för dialog mellan folken framförallt i Ghaza som kan leda till fred och en nyordning tex en ekonomisk frihandelszon. För regimer tex i Afrika som försöker införa orättfärdiga Sharialagar kommer jag inte tveka att ingripa med militära medel för förhindra könstympning,stening av kvinnor etc


Människan har universella fri och rättigheter och de demokratiska staterna har skyldigheter att få dessa spridda i alla länder


Jag tror det är stor avgrund mellan våra uppfattningar och beklagar att du har sådan uppfattningar som är föråldrade, felaktiga och missvisande.
Min gode vän världen ser annorkunda ut.


EU är en union av demokratiska stater och därför vill jag ge EU mer befogenheter och kompetens och ser framför mig ett blivande land som heter Europa.På det sätter kan vi sprida våra uppfattningar om demokrati,jämställdhet och frihet till länder som fortfarande är ofria tex Iran, Nordkorea, Kuba och vi skall också postivt hantera Kina så det utecklas i demokratisk riktning.


Ett spridande av västerlandets ekonoiksa system skapar välstånd och frihet och det uppnår vi genom ökad världshandel och fria arbetskrafts-- och kapitalrörelser.Folkpartiet Håkan Welinhakan welin@liberal.se 28 maj 2009

Ja Nej Ja Förhandlingsbordt är alltid bäst.Junilistan
Markus Nyman Utredare, Junilistan markus.nyman@europarl.europa.eu 24 maj 2009


Ja, det är fel att via EU-åtgärder lösa konfliker med militärt våld. Junilistan vill inte att EU arbetar med utrikespolitiska frågor, då vi menar att det är bättre att redan existerande internationella organisationer, såsom FN/NATO etc. tar sig an detta. Detta är inte en fråga som EU-parlamentet tar ställning till. Men det är självfallet mycket möjligt.


Ja, EU är en värderingsunion och ska sprida positiva demokratiska värderingar i närområdet.Kristdemokraterna Ella Bohlin ella@kristdemokraterna.se måndag 25 maj 2009


Ibland är militära insatser det enda sättet att stå upp för frihet och mänskliga rättigheter. Ett exempel är de allierades kamp mot Nazityskland 1939-1945. När människovärdet förtrampas och ondskan breder ut sig, måste den demokratiska världen stå upp för människovärdet, även om det kostar på.


Militära insatser leder till död, lidande och flyktingströmmar. När militära operation genomförs räcker det inte med att ha planer över hur lidandet ska minimeras. Det är lika viktigt att ha en tydlig plan över hur freden ska vinnas. Marchalhjälpen var ett bra exempel på detta.


Ja, båda sidor måste upphöra med övervåldet.Kristdemokraterna Christina Doctares genom Jonas Arnell jonas.arnell@kristdemokraterna.se tisdag 26 maj 2009


Ibland är militära insatser det enda sättet att stå upp för frihet och mänskliga rättigheter. När människovärdet förtrampas och ondskan breder ut sig, måste den demokratiska världen stå upp för människovärdet, även om det kräver blod, svett och tårar. Först när det finns en stabil situation går det att verka för en annan ekonomisk riktning.


Militära insatser leder till död, lidande och flyktingströmmar. När militära operation genomförs räcker det inte med att ha planer över hur det omedelbara lidandet ska minimeras. Det är minst lika viktigt att ha en tydlig plan över hur freden ska vinnas. Marshallhjälpen var ett bra exempel på detta.Ja, båda sidor måste upphöra med övervåldet.Miljöpartiet Carl SCHLYTER carl.schlyter@europarl.europa.eu Ja Ja Ja


Nu var dina frågor lite ledande. Men jag arbetar mot vapenexport, emot att EU ska ha militärstyrkor och istället bygga upp obeväpnade fredskårer samt utvecklar kommunal utrikespolitik som ett mer jämställd komplement till traditionell utrikespolitik.


Miljöpartiet Lotta Hedström lotta.hedstrom@mp.se 24 maj 2009

Ja Ja JaMiljöpartiet Per Gahrton per.gahrton@mp.se 21 maj 2009


Ja. det är fel för våld föder våld, militära aktion skall vara absolut undantag och i så fall bara utfärdas om det finns ett beslut av FN.


Ja, självklart är det så, USA har skapat många fler "terrorister" genom sina krigsinsatser än de har lyckats "oskadliggöra".


ja, jag anser att EU bör införa sanktioner mot Israel pga Israels uppenbara och bevisade brott mot folkrätten och internationella spelregler. Sverige måste arbeta för detta inom EU, dessutom måste Sverige avbryta allt militärt samarbete med Israel.


Moderaterna Ännu inget svar Ännu inget svar Ännu inget svarPiratpartiet Christian Engström christian.engstrom@piratpartiet.se 25 maj 2009


Formellt tar partiet inte ställning, men så som frågan är formulerad är svaret naturligtvis ja.


Ja, det så kallade "kriget mot terrorismen" är en av de viktigaste drivkrafterna bakom många av de initiativ om ökad övervakning och minskad personlig integritet som Piratpartiet kämpar mot.


Antagligen inte (och det är menat mer som en sakupplysning snarare än en åsikt). EU-parlamentet har ganska lite att säga till om i den frågan.


Piratpartiet Anna Svensson anna.h.svensson@gmail.com torsdag 21 maj 2009


1) Jag tycker inte att man kan svara ja eller nej på den frågan. De flesta konflikter kan och bör lösas utan militärt våld, men jag tror också att det tyvärr finns situationer där det inte finns någon bättre lösning. Jag anser att man ska undvika våldslösningar i den mån det är möjligt och sträva efter att minimera omfattningen av våldet i de situationer där det absolut inte går att undvika.


2)"Västvärldens" militära aktioner är säkerligen en starkt bidragande faktor till terrorismen, som i många fall är ett direkt svar på dessa aktioner. Om flyktingströmmarna till Sverige pga detta blir större eller mindre än om man inte hade blandat sig i en viss konflikt, det går inte att svara på.


3) Detta är inte en fråga som vi kommer att driva aktivt eftersom det faller utanför vårt partiprogram. Skulle det bli en omröstning ang detta så skulle jag rådfråga mitt parti, och jag är ganska övertygad om vad de skulle säga om det gällde militärt maktmissbruk.


Socialdemokraterna
Ännu inget svar
Ännu inget svar
Ännu inget svar


Vänsterpartiet Samtliga kandidater


Nej, enbart insatser som beslutats av FN är OK
Vad som är desto mer svart eller vitt är att hela Vänsterpartiets utrikespolitik nästan uteslutande handlar om att inte upprätthålla den orättfärdiga ekonomiska världsordning som skapar fattigdom i utvecklingsländerna. Inte heller eftersträvar vi användandet av militärt våld så snart en konflikt blossar upp i välden..


Ja

Ja

Etiketter:

onsdag, maj 27, 2009

Vad är det för fel på er människor? Frågar Layla från Baghdad. Förstår ni ingenting?Vad är det för fel - förstår ni ingenting???

Layla Anwar i Bagdad ställer frågan till dessa som skriver till hennes blogg- de som kommer från de länder som ockuperar Irak i An Arab Woman Blues


Vad är det för fel på er folks? Förstår ni ingenting?


Detta gör hon efter alla de mail hon fått från sina bloggläsare, framförallt då från USA. Hon fortsätter


- Det är precis som om jag från någon nation under falska anklagelser skulle gå in med över 650 000 beväpnade män, bomba skiten ur er, förstöra era hem, er infrastruktur, er stat, er armé, era civila institutioner, dela upp ert land, bygga murar runt era kvarter, släppa loss de mest mordiska miliser mot er.Att jag skulle utnyttja utarmat uran och napalm, förflytta tusentals av er så att ni blir hemlösa, lemlästa tusentals, döda tusentals, få tusentals av era barn hemlösa och era kvinnor till änkor, våldtagna och torterade kvinnor och män. Våldta era barn, förstöra era monument, plundra er historia, bränna ner era bibliotek, ändra era skolböcker, urinera i era kyrkor.Förolämpa er med de mest degraderande epitet, stjäla ur era hem och er Riksbank, bränna ner era fält, arrestera era familjer, fängsla tusentals av er, ta in missionärer för att ni skall konvertera till Islam...och mycket, mycket mer...allt i ert eget land, på er egen täppa...vad i helvete skulle ni göra då?Sätt igång, ställ frågan till er själva, vad skulle ni göra? Men på det sätt som era hjärnor fungerar...era knäppa, sjuka hjärnor fungerar, tillåter ni oss inte ens vår vrede...Inte bara att vi inte får bli arga. Dessutom måste vi visa tacksamhet - en evig tacksamhet mot er - att ni har 'besökt' oss...på det sätt som ni nu har gjort.När allt kommer omkring kallar ni med era hjärnor inte detta för en väpnad invasion och ockupation...ni kallar det för ett 'olyckligt misstag', som bäst 'ett onödigt krig', och ber oss och mig att förlåta, alltmedan ni fortfarande finns kvar här, rent fysiskt kvar här och 'besöker' oss.Alltmedan ni håller er fast vid lögnen...Och i dessa era sjuka, sjuka hjärnor, rättfärdigar ni allt med 'Vi är här för att hjälpa'. Vet ni varför ni gör det? Jag skall säga er varför. Det är för att ni har denna fantastiska belägenhet att LJUGA FÖR ER SJÄLVA...för att ni i själva verket är ett folk av lögnare.


Och detta är den enkla Sanningen.


Håller fullständigt med/IT

www.youtube.com/watch?v=9sN5DouKhhs&feature=player_embedded

Etiketter:

Nato är verkligen inte välkommen till Karlskrona. Samma gäller i Norrland


Ulf Bjerén Karlskrona ser vad Nato går för


På Nationaldagen befinner sig 42 örlogsfartyg med 2700 flottister från tolv deltagarländer i Karlskrona för att delta i Natoövningen Baltic Operations.


Och tro det eller ej, stadens etablissemang tänker hylla Nato med flaggspel i samband med det officiella nationaldagsfirandet på Stortorget!


Detta är den största Baltopsövning hittills, men till skillnad från förra gången 2006är inte Ryssland inbjuden.USA som arrangör riktar nu öppet övningens udd mot Ryssland.


Samtidigt äger en annan Natomanöver rum i Georgien. Vid den förra sommaren 2008 hade inte ens alla Natosoldater hunnit lämna Georgien innan president Saakasjvili beordrade armén att anfalla Sydossetiens huvudstad Tschinvali, vars centrum ödelades. 2000 civila osseter dödades i denna USA- och Israelstödda massaker


Farhågor finns för en upprepning av Georgiens aggression och därför har länder som Estland, Lettland, Kazakstan, Serbien och Moldavien dragit sig ur årets mot Ryssland fientliga övning. Trots USAs provokationer väljer dock Sverige att delta i en liknande militärmanöver i Östersjön.


1999 firade Nato femtioårsjubileum med att ändra i stadgarna från ”ömsesidigt försvar” till att bli angreppspakt med global räckvidd. Det skedde samtidigt med att Nato under falska förevändningar och i strid med FN-stadga och folkrätt, bombade Jugoslaviens infrastruktur och dödade tusentals civila.


Bombterrorn markerade Natos nya roll. Natotrupper övervakade därefter den etniska rensningen av hundratusentals serber, romer, kristna, albaner och judar ur Kosovo. Sedan manipulerade USA fram 'själv-ständighet' för Kosovo i strid med FNs resolution 1244.


”Självständigheten” är erkänd av få länder, inte ens alla EU-länder, och förmår inte dölja att Kosovo i realiteten är ett Natoprotektorat. Där har USA utan tillstånd byggt sin största militärbas i Europa, Camp Bondsteel.


USA och Storbritannien, båda ledande i Nato, invaderade 2001 respektive 2003 Afghanistan och Irak i strid med internationell rätt och håller dessa båda länder ockuperade. Ockupationskriget i Irak beräknas hittills ha lett till 1.3 miljoner människors död och 4.8 miljoner flyktingar.


I Afghanistan deltar Sverige militärt i den Natoledda Isaftruppen som syftar till att befästa ockupationen. Samtidigt med att Obama utvidgar det blodiga kolonialkriget dras Sverige alltmer in i det.


Militären har till och med föreslagit att skicka ner JAS-plan för att kunna delta i de dagliga bombningarna av afghanska byar. Den svenska ”insatsen” i Afghanistan är en prototyp för hur Sverige, i strid med folkviljan, involveras i Nato.


Värnpliktsarmén för försvar av svenskt territorium omvandlas nu till en yrkesarmé för Natoledda ”insatser” varhelst i världen där imperialismens ekonomiska och strategiska intressen hotas. Att EUs säkerhetspolitiska strategi numera bygger på att Nato är dess militära verktyg bidrar starkt till denna utveckling.


Mäktiga krafter i samhällets topp verkar för att Sverige också formellt ska anslutas till Nato. För första gången nämner inte utrikesministern begreppet ”alliansfrihet” i årets utrikespolitiska deklaration.


Sverige har en tvåhundraårig tradition av alliansfri utrikespolitik med syfte att undvika att dras in i krig. Vår tids arvtagare till 1700-talets ”hattar”, äventyrs-politiker av Carl Bildts och Urban Ahlins snitt som kryper för våldets världsmakt, utgör en fara för landets säkerhet.


Opinionsmätningar visar att det svenska folket ogillar Nato. Sverige ska inte vara med och kränka andra nationers suveränitet. Vår nations gränser och suveränitet kan bara försvaras vid våra egna gränser.


Sverige bör stoppa samarbetet med Nato. Mördarbandet Nato är inte välkommet i Sverige. Nato – Go Home!

Etiketter:

lördag, maj 23, 2009

Namnlista mot Natoövningen i Norrland + Dödsruna över stupad soldat i Afghanistan

http://www.namninsamling.se/index.php?nid=3389
Logga in och skriv under! Åk upp och protestera i Luleå!


Minnesrunan från brittiska försvarsdepartementet över det senaste brittiska dödsoffret i Helmand/Afghanistan. Så onödigt, så meningslöst - och ett så fullkomligt bortkastat liv för ingenting.


En engelsk soldat dödad i Afghanistan - hans dödsruna


Det är med stor sorg Försvarsministeriet tvingas offentliggöra att en brittisk soldat från 2a bataljonen i det kungliga regementet den 22 maj 2009 dödades i Afghanistan.


Soldaten dog för ett gevärsskott medan han ingick i fotpatrull nära Sangin i Helmand Provinsen. Händelsen inträffade för några dagar sedan.


En talesman för regementet: 'Han var en soldat som var här i ett enda syfte - att hjälpa det afghanska folket. En sann hjälte som betalat det ultimata offret och hans minne kommer för evigt leva med oss.


Vi sörjer hans bortgång och våra tankar och böner är hos hans familj och vänner i denna svåra stund.'Ingen annan blev skadad i denna händelse. Soldatens närmaste släktingar har informerats och familjen bett om en period av sorg innan några andra detaljer blir offentliggjorda.

Etiketter:

tisdag, maj 19, 2009

Gordon Brown drar ner ridån för IMF-Michael Hudson om banker och IslandSe också filmad intervju från renegadeeconomist.com/


Förra månaden skrev G20 med världens tjugo största ekonomier under ett dokument för att öka den Internationella Valutafondens lånereserv med upp till en triljon dollar. Det är inte svårt att inse varför.


Svaga valutor i fd Sovjetstater och spruckna bubblor i bolånekrisens spår hotar de svenska bankerna. Sjunkande priser på ungerska fastigheter utgör samtidigt ett hot mot österrikiska banker. Det verkar logiskt att rädda dem.


Man väntar sig nu att IMF ger väldiga lån till baltiska, centraleuropeiska och andra skulddrabbade länder. Därefter måste man följa IMFs alla lånevillkor. Det innebär att ta pengar ur fickorna på sin befolkning för att betala de utländska finansiärerna Dett sker genom skattehöjningar på arbete och industriell produktion, vilket gör att den handel och de krediter man förfogar över blir alltmer beroende av IMF.


Av denna anledning ser vi sådana demonstrationer i Lettland, Estland och Ukraina, som för två decennier sedan ägde rum i Latinamerika under rubriken 'IMF riots'. I femtio år nu har IMF organiserat återbetalningar till de länder som bidrog.


Utlåningen skall kunna stabilisera priser och valutakurser. I praktiken betyder det att 10-tals miljarder dollar flödar ut på valutamarknaden i spekulativa affärer.


Tanken var att motverka den internationella protektionism och mentalitet som gick ut på att ”skydda grannen”, vilket ledde till en 1930-talsliknande depression. IMFs lånestrategi leder praktiskt taget till att de mottagande länderna är så styrda av sina lånevillkor, att de tenderar kväva de inhemska marknaderna.


Det kanske är en orsak till varför IMF nu nästan kommit att sakna arbetsuppgifter ända tills år 2008, då den ekonomiska krisen drabbade världsmarknaderna.


Det ser kanske ut som en tillfällighet, att de största delägarna och långivarna i IMF, USA och Storbritannien, i själva verket tillhör just de länder vars banker är mottagare av lån från denna organisation.


I en frågestund den 6 maj i det brittiska parlamentet drog premiärminister Brown ner ridån för planerna på att Storbritannien skulle få IMF att lösa sin dispyt med Island över konkursen av den brittiska bank i landet som islänningarna äger.


Han sitter tydligen i en position att avgöra vem som äger vad och vem som ansvarar för vilken bank i frågan..Då Brown sa att ett förstärkt IMF och andra organisationer skulle kunna tvinga Island att betala för den brittiska regeringens misstag, måste han ha vetat om att IMF inte brukar tjäna det kreditgivande landet i dylika dispyter.


Bakgrunden till det är att Brown och Blair, hans företrädare i Labourpartiet, har tyngt de brittiska skattebetalarna med en hel generations återbetalningar efter oreglerade affärer under ett decennium inom Londons finanssektor.


Dåliga bolån har lett till att Northern Rock och senare Royal bank of Scotland låtit det hela svälla ut till att vara världens största bank. Med ett nominellt värde på 3.8 triljoner dollar före kollapsen var Royal Bank of Scotland nästan två gånger så stor som Storbritanniens hela BNP.


Man kan alltså förstå varför Brown var så mån om att skylla ifrån sig denna New Labours politik på någon annan. Se inte, fråga inte! Den förra hösten deklarerade Landsbanki, en av Islands mest våghalsiga banker, att den hade gjort så många spekulativa vad på sina lån, att man inte kunnat täcka sina skulder till långivarna.


Banken har tagit mycket ur sina insättningar för att kunna etablera utländska filialer, bland annat Icesave i Storbritannien. Och på ett ovanligt sätt har filialerna inte inlemmats under brittisk lag, utan Icesave har kommit att regleras under isländska banklagar (som var lika nyliberala som de brittiska) och ingen har haft en aning om vad som var i görningen.


När Icesave gick under i oktober 2008 fick de brittiska myndigheterna panik och Brown försökte framför allt att förhindra ägaren, Landsbanki, att göra som storbanken Lehman Brothers gjort den 14 september, då man tömde bankfacken på sina Londonkontor innan man förklarade sig i konkurs.


I ett försök att ta vad man kunde av de isländska tillgångarna, överreagerade Brown som vanligt. Genom att öppna för ett perspektiv bortom Icesave-affären aktiverade han den brittiska Antiterrorlagstiftningen för att kunna frysa bankens tillgångar,
men även andra brittiska banker i isländsk ägo.


Tydligen trodde Brown genom att stämpla en fredlig NATO-partner som Island för att driva en ”terroristekonomi”, att han kunde skrämma landets regering till att betala. Men istället kom den isländska valutan att falla drastiskt vilket gjorde en betalning omöjlig. Och den isländska kronan hamnade i fritt fall på den utländska valutamarknader.


Browns aggressioner stegrades, då det brittiska pundet också börjat sjunka. Det fick honom att explodera och kräva att Island inte bara betalade för Icesave utan också för Kaupthing S&F, som den brittiska myndigheten var skyldig en återbetalning. Till skillnad från Icesave är Kauphting registrerad som en brittisk filial och verkade därmed under brittisk lag.


De brittiska myndigheterna har heller inte krävt av Island att betala de brittiska långivare som förlorat pengar. Men Brown låtsades inför parlamentet som om han inte visste om detta. Han sa att det var många fler som hade pengar i banker under isländsk kontroll.


”Island är ansvarigt för att betala och därför har vi kontakt med IMF för att förhandla utifrån de villkor som gäller för återbetalningar”. Detta fick islänningarna att fråga, vilka de institutioner är, dit man kan vända sig för att erhålla hjälp.


IMFs isländske representant Frank Rozwadowski, var snabb att i tidningen 'Fréttabla' förklara att det inte var IMFs roll att blanda sig i en tvist mellan två stater, vilken bör kunna lösas mellan dem själva.


Men den isländska regeringen är fortfarande orolig över att behöva ta ur kassan och de utländska spekulanterna över de många dåliga investeringar man gjort i isländska banker, innan den ekonomiska krisen bröt ut.


Detta har fått islänningarna att fråga sig vilka institutioner det hela rörde sig om. De man skulle kunna vända sig till för hjälp. IMFs isländske representant Frank Rozwadowski, var snabbt ute i tidingen Fréttabla och förklarade att det inte var IMFs roll att blanda sig i en tvist mellan två stater, som bör lösas dem emellan.


Men den isländska regeringen är fortfarande orolig över att behöva ta pengar ur kassan för att betala tillbaka de utländska spekulanterna för sina många dåliga investeringar de gjort i isländska banker före den ekonomiska krisen brött ut.


Den 9e maj startade en demonstration med pannor och slevar utanför parlamentet i Reykjavik. Scenariot påminner mycket om 'färgrevolutionerna', dessa som amerikanska nyliberaler startat i fd sovjetstater som Serbien, Ukraina och Georgien.


Men de isländska köksredskapen är en protest mot nyliberal politik. Demonstranterna tog vid där de protester slutade som i oktober 2008 avsatte det isländska Självständighetspartiet. Islands Nationella Arbetarorganisation har brutit sin koalition med de isländska Socialdemokraterna, vilket också kommit att spegla den ilska man kände då det gällde skulderna.


Browns uttalande om att han tänker ”använda IMFs kredit" till att fördjupa Islands skuldsatta position genom att tvinga den isländska regeringen att "betala tillbaka till de brittiska investerarna”, strödde salt i såren. Det var precis som om man för Storbritanniens räkning krävde, vad islänningarna inte själva hade fått av sin regering!


Islänningarna vill veta om regeringen tänker svara på utlänningarnas krav innan man svarar på de egna kraven. Dubbelmoralen har gjort islänningarna mer motiverade att konfrontera sin egen regering, än om problemet enbart varit inhemska. Man ville i Island veta hur stora de ekonomiska problemen var, vilka skumma affärsuppgörelser som hade gjorts och graden av oärlighet i regeringens handhavande av affären.


Svaren på dessa frågor skulle till slut kunna föra Island ut ur sin historia av att vara styrd av en ”nyfeudal oligarki”. Den nyliberala privatiseringsagendan och den rådande finanspolitiken kommer möjligen inte då att förbli det fängelse som kleptokraterna hade hoppats på.Översättning Janne Olofsson
(redig Ingrid Ternert)Michael Hudson är fd Wall Street ekonom. Han är professor och forskare vid Universitetet i Missouri, Kansas City. Han har skrivit många böcker som bla Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire (new ed. Pluto Press, 2002) Sök honom på: mh@michael-hudson.com

Etiketter:

måndag, maj 18, 2009

Ship to Gaza-kickoff i Göteborg


Ship to Gaza hade upptaktsmöte i Göteborg med Mattias Gardell vilket drog 120 personer trots vårvädret utanför. Han beskrev bakgrunden till Ship to Gaza-initiativet isoleringen, blockaden, kriget och det internationella samfundets handfallenhet trots de upprepade förbrytelser mot våra mänskliga rättigheter som befolkningen har gått igenom.


Människor i Gaza är i behov av nästan allt. Särskilt prioriterat är vatten, energi och mindre fiskebåtar. Grundvatten saknas nästan helt och samma gäller naturliga möjligheter till elförsörjning. Detta gör befolkningen extra utsatt för ockupationsmaktens godtycke.


Uppgiften är att bidra med hjälp till självhjälp för befolkningen i Gaza. Solenergi kan bli en bra alternativ energikälla för t.ex utvinning av dricksvatten ur saltvatten. Mindre fiskebåtar kan bidra till livsmedelsförsörjning och tjäna som det transportmedel vilket för in Ship to Gaza-lasten till land, nu då hamnen blivit sönderbombad.


Göteborgs olika arbetsgrupper består av - evenemang & insamling, pr & opinion, hamn & fartyg, nätverk, dokumentation.


De lokalgrupper som är på gång i en rad orter runt landet är de i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Växjö, Ludvika, Uppsala, Borås med kansli i Stockholm där Ayman Taki finns på heltid. Det gäller att ytterligare bredda verksamheten och dra in fler människor, organisationer och lokalgrupper i arbetet.


Kontakta shiptogaza@googlegroups.com
mikael.lofgren@bostream.nu

Etiketter:

söndag, maj 17, 2009

När blir det riktigt på allvar?

Sverige är extremt exportberoende särskilt av USA. Vilket nu är ett imperium som härjas stort av finansiellt kaos. Något som tyvärr inte tycks ge någon inverkan på dess krigiska ambitioner, snarare tvärtom, de blir bara värre.Det värsta återstår dock, både för konsumenter och banker. 'Det här landet går in i en 10-årig nedgång. Dess levnadsstandard kommer aldrig att bli som den tidigare varit'.


(Vilket också Johan Galtung förutspått för åratal sedan. Att USA kommer att gå under år 2012- efter att han tidigare korrekt prickat in Sovjetunionens fall - men så har han också en gång doktorerat på just imperiers uppgång och fall)Utsikterna enligt ekonomiska företrädare baserar man på dessa huvudpunkter': Då arbetslösheten stiger till ett tvåsiffrigt tal - och då räknar man inte med dessa miljoner amerikaner som är 'undersysselsatta' - minskar konsumtionen, vilket får en enorm påverkan på runt 70% av den ekonomiska aktiviteten i landet.En ökande arbetslöshet och $8 triljoner i negativ påverkan på husmarknaden betyder att i synnerhet amerikanarna får det svårt inte bara att klara av sina huslån utan också studielånen, lånen på bilen och kreditkortsskulderna.Fler banklån till konsumenterna kommer att släpa efter i betalningarna, vilket också hotar vad Davidowitz kallar en "depression" inom den kommersiella husmarknaden. Lägg därtill alla de konkurser som också har ägt rum med sina framtvingade utförsäljningar.Det hela har varit en skam och ett "bluffspel för att raka in privata pengar till en finansiering av privata institutioner, eftersom Finansdepartementet inte lyckades få in mer pengar från Kongressen. " It's the ‘greater fool' theory.""Vi lever idag i Barack Obamas värld där pengarna går in i de mest ineffektiva delarna av ekonomin och vi kommer dom till undsättning och hjälper," säger Darowitz som inte vill att bilföretagen också ska få bidrag. "Allt detta pengastöd kommer bara att slinka ner i avloppet och försvinna."


Den 8-16 juni står Sverige och F21 i Luleå som värd för en stor militär övning, ”Loyal Arrow”. Den leds och planeras av Nato. Det är första gången det sker en ensidigt Natoledd övning i ett icke-Natoland.


Övningen innebär att Sverige ger upp kontrollen och lägger över makten på Nato. Nato bygger på kärnvapenavskräckning. Sverige medverkar på detta sätt till ökad spänning mellan länder och upptrappning i området.


Det är ett steg i fel riktning att gå med i spelet kring militär upprustning.


Frågan är inte diskuterad i riksdagen. Beslutet om övningen är taget av regeringen självt på förslag av försvarsmakten. Vi är oroliga ur både säkerhetspolitisk och demokratisk aspekt.


• Stoppa Nato-övningen!
• Nato ut ur Sverige!
• Nej till Nato!
• Stoppa smyganslutningen till Nato!


Kopiera och sänd till Regering-Riksdag

Den 8-16 juni står Sverige och F21 i Luleå som värd för en stor militär övning, ”Loyal Arrow”. Den leds och planeras av Nato. Det är första gången det sker en ensidigt Natoledd övning i ett icke-Natoland. Övningen innebär att Sverige ger upp kontrollen och lägger över makten på Nato. Nato bygger på kärnvapenavskräckning. Sverige medverkar på detta sätt till ökad spänning mellan länder och upptrappning i området. Det är ett steg i fel riktning att gå med i spelet kring militär upprustning.

Frågan är inte diskuterad i riksdagen. Beslutet om övningen är taget av regeringen självt på förslag av försvarsmakten. Vi är oroliga ur både säkerhetspolitisk och demokratisk aspekt.

• Stoppa Nato-övningen!
• Nato ut ur Sverige!
• Nej till Nato!
• Stoppa smyganslutningen till Nato!

Namn Ort


_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Namnlistorna samlas in av Nätverket Nato ut ur Sverige som bildats i Luleå våren 2009
för vidarebefordran till regeringskansliet.

Etiketter:

fredag, maj 15, 2009

Sevärd film NATO övningar provocerar Ryssland med W Engdahl

onsdag, maj 13, 2009

Befriade afghanska kvinnor?Anna Dahlbergs Expressenkrönika "Svik inte kvinnorna" fick Maria Hagberg 'Kvinnor för fred' och Anders Davidson 'Afghanistansolidaritet' att reagera


-Kvinnor kan användas till mycket. Motivera ockupation och krig till exempel. Bush började bomba Afghanistan för att befria kvinnorna efter den 11 september och för 30 år sedan kom den sovjetiska armén till Afghanistan för att befria kvinnan från fundamentalistiskt förtryck.


Kvinnor kan användas till mycket. Den afghanska kvinnoorganisationen RAWAs avslöjanden av talibanernas förtryck gav dem tio minuter i media, då Bush behövde moraliskt stöd för sitt krig mot terrorismen.


När RAWA kritiserade USAs krigsförbrytelser och ville se ett slut på ockupationen lyssnade ingen.


Mordet på kvinnoaktivisten Sitara Achakzai i Kandahar uppmärksammas men hoten mot parlamentsledamoten Malalai Joya passerar obemärkt.


I det förra fallet var gärningsmännen misstänkta talibaner, i det andra fallet är fienden de krigsherrar och förbrytare som sitter i den afghanska Nationalförsamlingen,


Kvinnor kan användas till mycket. Men utnyttja inte de afghanska kvinnorna som slagträn för en brutal ockupation.

Etiketter:

måndag, maj 11, 2009

Arab Woman - America, I hate you

Jag hatar dig så in i helvete med varje fiber i min kropp, med varje slag av mitt hjärta, med varje andetag jag tar...


Du har totalt förstört mitt land, mitt hem, min familj, mina släktingar, mina vänner - du har fullständigt ruinerat våra liv med din lystnad, din apati, din kriminalitet, din skenhelighet, din djävulskhet...Jag hatar dig så in i helvete.


Jag är fortfarande inte säker på vilka som är värst - de israeliska sionisterna eller de irakiska kurderna. Vilken Zionism är idag den mest dödsbringande?


Över 100 000 tunnor irakisk råolja har skänkts bort till kurdiska, amerikanska, norska och brittiska bolag. Det ger intäkter på 5 miljoner dollar om dagen.


Den federala regeringen i Bagdad, det är vad Al-Jazeera idag kallar den för, Bagdads regering har opponerat sig mot att den kurdiska regeringen har godkänt -men det är också det enda man inte hållit med om- namnen på dessa företag.


För man hade önskat ett eget ord med i laget om dessa företag som handplockats för att kunna göra sina iranska herrar nöjda.


Stöld av våra rikedomar, stöld av våra liv, att stjäla vårt blod och leva på det som en mask, som en parasit...I HATE YOU AMERICA.


De kurdiska Peshmergas, de enda som ni blödde för att vara så förtryckta, inklusive era jävla sk liberaler och progressiva of my ass...bedriver ett brutalt krig i Kirkuk och Mosul och förflyttar där hundratals familjer...


Syd är under en total iransk kontroll och man har gjort en uppgörelser med era monster till företag via den centrala shia-regeringen.


Den irakiska befolkningen lever i umbäranden, skräck, förlust, nedbrytning, fattigdom - i skymundan ...medan ni suger ut vårt blod genom den kurd-och shiaskit ni har placerat vid makten...


JAG HATAR DIG AMERIKA. JAG HATAR DIG.


Våra familjer slits sönder, våra älskade slits i stycken, våra kvarter splittras upp-Det är tiggare vi blivit, som lever på allmosor.


Barmhärtiga gåvor som ni kallar "god vilja" från människor som kommer till vår undsättning och försöker att hjälpa...och med detta stillar den lilla del av samvete som ni har kvar. Men ni äger inget jävla samvete. Ni är bara ego, ni förskönar det ni gör genom att förneka, ni är jävulen själv.


Amerika du har rivit sönder vår värdighet, vi stolta irakier som inte skulle bugat för någon mänsklig varelse...för det är vi som bär historien upp på våra axlar, som ett kors, som en börda, som ett tecken...

JAG HATAR DIG AMERIKA

Rad på rad med bränt kött från din smarta teknologi, din dödsbringande teknologi, fyller sjukhusen...Falluja, Mosul, Baghdad, Pakistan, Afghanistan, Palestina...


Rader med kött för era kannibalsögon- och tänder...så ni kan gräva i mer kött med era fula tänder...och få orgasm vid blotta anblicken...

JAG SÅ IN i HELVETE HATAR DIG

Humanitet? Vad är Humanitet? Ni har ingen humanitet, ni har ingen själ, ni har inget jävla medvetande alls...You are DEAD. A DEAD PEOPLE.


Det finns värre än att vara fysiskt död. Det finns en själslig, moralisk död och ni är helt jävla döda. Ni är ingenting annat än beväpnade skelett här på jorden... skelett med ton av flott, flabb och dra in magen, era magar som aldrig blivit fulla, era magar som är som tunnor som aldrig blir fulla, ändlösa hål som inget kan fylla...


Ni tror att ni är så sofistikerade eller hur? Då ni istället är några jävla idioter med skjutvapen...även era så kallade intellektuella, jag köper inte dessa för en enda cent...


Samma gäller er vänster, ert anti-krigsskit, era liberaler och de runkande araber som sög av er som house niggers. Jag köper inte någon av er för ett enda öre...


Stick iväg och döda så mycket ni vill, bränn, slit sönder, stympa, riv i stycken, bygg murar, flytta om så mycket ni kan...För värdelösa är ni som människor och en värdelös nation.http://arabwomanblues.blogspot.com

Etiketter:

söndag, maj 10, 2009

Legalitet krävs för de utländska trupperna i Afghanistan - Se människan!
Afghanska MPs kräver ‘Legalisering’ av den utländska militära närvaron i landet!


De amerikanska flygbombningarna i Farahprovinsen i Afghanistan med ett hundratal civila dödade har provocerat det afghanska parlamentet till att kräva ‘legalisering’ av NATOs och USAs trupper i landet.Talmannen i parlamentets underhus, Mohammad Younus Qanoni, varnade den afghanska regeringen och krävde att den inom en vecka lägger fram inför parlamentet en plan för ‘legalisering’ av den utländska militära närvaron i landet.Han uppmanade en delegation parlamentsledamöter att genomföra ett ‘must talk’ med USAs-officiella personer om det stigande antalet civila offer i landet, som mestadels skedde genom flyganfall.Ett antal investigerare från afghanska regeringen och det Internationella Röda Korset besöker nu den bombade byn i Farahprovinsen för att undersöka händelserna.I decennier har en kort dikt "Se människan" av Johannes Edfelt varit inpräntad i Tyresö-radions Åke Sandins huvud. Här en iskall strof i denna svartsynSer du dig själv, så ser du oändlig marmorbrottsmöda och fångtransport.

--Måste du alltid ledas som skändlig boskap till slakthus och mörker bort?Men redan påföljande strof blir en lovsång till människanÄndå bär du ett sådant skimmer vid din förmörkelses yttersta rand

--att den som bländad det förnimmer döljer sitt ansikte i sin handPå Sandins vägg hänger en gulnad liten lapp med Karl Ragnar Gierows diktMen vad mitt liv betytt

det fann jag inte.

Att vända ont till gott

det hann jag inte.

Att börja om på nytt

det kan jag inte.Kläd svart min katafalk

och trummorna

bjud snask och nattvardskalk

åt gummorna!

Rör trummorna!och Stig Dagermans ordJorden kan du inte göra om.

Stilla din häftiga själ.

Endast en sak kan du göra

en annan människa väl.Men detta är redan så mycket

att själva stjärnorna ler.

En hungrande människa mindre

betyder en broder mer.

Etiketter:

lördag, maj 09, 2009

Naomi Klein - De fattigaste och mest sårbara betalar för bankkrisen i Usa
De fattigaste och mest sårbara människorna i landet ber man om hjälp till de rikaste... Det stämmer verkligen överens med Chockdoktrinen sa Naomi Klein nyligen och refererade till sin bok med samma namn.


Denna har visat hur regeringar och mäktiga bolag utnyttjar kriser och förödelse för att tillskansa sig ännu mer egen makt.


Här finns just denna överlåtelse, övergången av offentliga tillgångar i privata händer. Och detta fortsätter, om än i mycket större skala - i en mycket högre grad än någon av dessa stimulans- eller budgetpaket som vi fått uppleva.


Det som varit mitt verkliga bekymmer från dag ett är att finanskrisen på Wall Street som har skapats genom en oreglerad kapitalism, i själva verket inte har blivit löst.


Den har bara flyttats. En kris i den privata sektorn har vänts till en kris i den offentliga. Där håller man redan på med nerskärningar.


Nu har hjälp till aidssjuka i Afrika skurits ner med 6.6 miljarder dollar. Så vem betalar det här? Det är där oärligheten mycket tydligt kommer in.'


Så säger också Michael T. Klare (sehttp://www.fredskoalitionen.se) 'Den ekonomiska härdsmältan i världen kan observera i många länder genom sina hungerupplopp, protester mot arbetslösheten, regeringarnas oförmåga att göra något åt de fattigas situation.


Denna vrede och rädsla kan komma att bestå under den nuvarande krisen.

Etiketter:

torsdag, maj 07, 2009

Kvinnosaken kommer bort, då herr Obama börjar förhandla med talibanerna. Inte blir läget bättra efter att Usa idag flygdödat 100


De senaste sju åren definieras som "guldår" för Afghanistans kvinnor, skriver Expressen. En fjärdedel av landets parlamentsledamöter är kvinnor. Kvinnor kan arbeta, studera och gå ut själva. Problemet är bara att denna frihet endast omfattar delar av Afghanistan - Kabul och de stora städerna i norr.


I den talibandominerade södern härskar en helt annan verklighet. Kvinnor lämnar knappt hemmet och bara några procent av flickorna går i skolan.


I Kabul finns Fawzia Hon riktar ett anklagande finger mot president Karzai som hon menar har svikit kvinnosaken. Karzai har blivit alltmer beroende av krigsherrar och andra fundamentalister med följden att kvinnors intressen har sålts ut.


Men även det internationella samfundet har brustit. Fram till den senaste tidens ramaskri kring äktenskapslagen har Afghanistans kvinnor fallit i glömska. Särskilt oroande är talet om att inleda förhandlingar med talibanerna.


- Jag är jätterädd för kompromisser med talibanerna. Det går inte att skilja på moderata och fundamentalistiska talibaner när det gäller synen på kvinnor. Ska vi offra allt som har uppnåtts för säkerhet? Jag hade inte förväntat mig detta från Obama, säger hon besviket.


Och inte heller finns säkerhet för liv och lem, då döden idag kommer uppifrån, från den amerikanska hämnaren i sina flygande dödsmaskiner, vilka idag har offrat 100.Stefan Lindgren i Afghanistansolidaritet skriver-


Över 100 afghaner ryms i Obamas “ursäkt”. De dödades i denna, för USA normala ursäkt-massaker. Först skickar man utarmat uran mot afghaner som dödas. Sedan utarmar man språket för att dölja grymheten i att döda oskyldiga “talibaner”. För så länge USA inte vet vem man skjuter på borde logiken säga att det är civila som dör i attacken. Inte förhärdade “talibaner” kodord för legaliserad dödande.Det här med begrepp; om jag parkerar fel i någon annas ruta; ber jag om ursäkt och säger att jag ska flytta bilen. Om någon dödar vem nöjer sig med en “usäkta att jag dödade din familj”? Varför måste afghaner stå ut med den här sortens förödmjukelser? Är det för att det sitter någon gammal kolonial-rasistisk-historia bakom “ursäkten” vi och dom alltså?Utrikesminister Hillary Clinton vars familj började bomba Afghanistan 1998 har många ursäkter på sitt samvete. Den amerikanska adminstrationen med Barak Obama främst ska i höst ha 70.000 soldater i Afghanistan. Hur många ursäkter kommer den förstärkningen hinna med?Barak Obama och den amerikanska administrationen följer den gamla amerikanska västernideologin; skjut först fråga sedan. I modern tappning med tillägget, vi ber om “ursäkt”.

Etiketter:

Konflikten utarmar motstånd


Aftonbladet Kultur 7 maj Samtalen bröt samman. Igen Delegationerna från Fatah och Hamas som träffades i Kairo i förra veckan för att bilda en enhetsregering reste hem igen efter bara två dagars överläggningar.


Det har snart gått två år sedan öppna strider bröt ut mellan de rivaliserande fraktionerna, och trots ihärdiga försök att överbrygga sina motsättningar står de fortfarande långt ifrån varandra.


Det har också gått två år sedan Israel införde sanktioner mot Gaza. På listan över material som svartlistats finns bland annat cement och annat byggmaterial, vilket fått till följd att återuppbyggnaden ännu inte har kommit igång tre månader efter Gazakrigets slut.


Stora områden ser fortfarande ut som en jordbävningszon och de som förlorade sina hem i Israels bombningar har tvingats tillbringa vintern i tält eller i ruinerna av sina förstörda hus.


De hemlösa vet att deras enda hopp om att de ska få en chans att, rent bokstavligen, bygga upp sina liv är en palestinsk enhetsregering. Men inte ens detta har kunnat få de palestinska fraktionerna att enas.


Därmed hålls Gazas befolkning inte bara som gisslan av israelerna som utsätter dem för kollektiva bestraffningar i syfte att försvaga Hamas; de har också blivit en bricka i den interna palestinska maktkampen...medan en ny högerregering installerats i Israel

Etiketter:

tisdag, maj 05, 2009

Irak - Förenat i motstånd - (som Georgien)

Idag har massmedia äntligen uppmärksammat den sedan länge pågående krisen i Georgien där befolkningens missnöje växer mot sin USAslickande president. I detta oljestrategiska hörn bör man kanske tillägga, på gränsen till Ryssland.


Media har ju gu bevars sedan tidigare anförd av härförare Bildt (vem annars?) målat in sig i ett hörn. Jag kan svära på att deras redaktioner trott att det var den lede fi-entliga ryssen som låg bakom allt som hänt. Och då glömt vända blicken åt väst och koppla ihop det med både Rysslands inringning och dess strategiska oljeledningar.


Men nu efter den långa perioden av demonstrationer i landet mot denna karl, då folk praktiskt taget gjort palatsrevolution mot USAa-licker Saakashvili, måste man ändå börja skriva några ord.Så till Irak Amnesty International meddelar i sin nya rapport att de kurdiska Säkerhetsstyrkorna har ställt sig utanför lagen i Iraks autonoma kurdiska provins, där man regelmässigt missbrukat sin ställning.Jag är genom egen erfarenhet övertygad om att det som står i denna tidningsartikel är fullständigt korrekt - på alla punkterÅr 2008 under ett uppdrag för insamling av information i det kurdiska området, kom Amnesty Internationals undersökningsgrupp att stöta på många fall av godtyckliga arresteringar och fängslanden av Asayishs säkerhetsmän. Förutom alla dem som torterats och andra som försvunnit med våld och vars vidare öden inte är kända.Hassan Jumaa i The Guardian skriver 18 april- 'Sex dagar efter det att de amerikanska och brittiska tanksen rullat in i Basra i söder, kunde man uppleva en scen av förödelse, där oskyldiga människors blod blev spritt över staden och Iraks torterade landskap. Inte ens skolor och sjukhus hade sparats.Det finns nu en fast övertygelse om att de kaotiska förhållanden man idag upplever, är skapade av ockupationsmakten själv, den som pulveriserat oskyldiga med sina halvtons bomber med utarmat uran och vit fosfor.


De amerikanska och brittiska styrkorna har inte utfört något positivt alls. Förutom att bomba har de regelmässigt låtit irakiska resurser plundras, stölder ske av människors tillhörigheter under sken av husundersökningar, allt nergrävt i korruptionens skyttegravar; förstörelse av muséer och bibliotek och återinförande av Saddam Husseins antifackliga dekret.


Det är därför som idag Basraborna och alla irakier betraktar uttåget av de slagna invaderarna som sin allra största festival. Man firar i vetskapen om att den egna viljestyrkan är starkare än jordens mäktigaste militära makter, att deras gator och alléer inte är anlagts för att kasta blommor framför dessa invasionsarméer och krigsförbrytare.


Irakkriget är förlorat, för man har prövat allt det omöjliga: att kontrollera och tygla ett folk vars längtan är efter frihet. Målet har till ytterlighet gått i stöpet, trots sin eldkraft och sitt stöd till terrorism - i sin avsikt att utså splittring mellan grupperna och att förstöra sammanhållningen inom landet.


Trots all sin propaganda har dessa amerikanska och brittiska styrkor i Irak inte lyckats med något positivt alls.

Etiketter:

måndag, maj 04, 2009

Lebensraum och Lebensraum
Ryssland har i FN uppmanat till undersökning av dödsfallen bland barn i Irak och Afghanistan med anledning av allt det USAkoalitionen har ställt till med. Förhoppningsvis går man då själv före med gott exempel och gör sammaledes i Tjetjenien.


Befolkningen där har lidit under samma stormaktsförtryck som det USA håller på med i sin gudomliga roll av global ockupationsmakt med rätt att döda, vem som helst och var som helst (även svenska medborgare kan numera bli utsatta för 'rendition').


Hur som helst - brott mot barn skall absolut inte kunna försiggå ostraffat, det har Rysslands permanente företrädare vid FN Vitalij Tjurkin deklarerat. Han tog upp det vidriga exempel som vår egen 'demokratiska' herr Bildt tycks ha glömt, nämligen hur de georgiska trupperna angrep Sydossetien i augusti år 2008, med sin förstörelse av skolor, sjukhus och dödade civila - och då även barn.


Barn fortsätter att utgöra de värnlösaste av offer. Även i Irakkriget och det i Afghanistan. Försöken att klassa dessa civila som "oavsiktlig skada" ("collateral damage") är fullständigt oacceptabelt och i strid med Genèvekonventionen.


Inte heller är den mer än decenniumlånga utsvältningen och anfallet mot Irak något tjusigt att uppleva och dessutom ingen 'oavsiktlig skada'. Det lidande man hittills har lyckats skapa bland befolkningen (folk svälts ut och utsätts för den grymmaste tortyr) trotsar all beskrivning i sin rasistiska kontext. Det skulle i så fall vara Israels aggression mot palestinierna.


I båda fall är just Israel involverad med råd och dåd och sin önskan om egna utvidgade gränser för ett Lebensraum, där heller inte överraskande ofta olja finns med i bilden.


Och ta bara den belägring som Gazaborna utsattes för


...Pojkarna förklarade - "De ville få oss att gå ut först, så om någon ur de palestinska styrkorna skulle skjuta mot dem, skulle vi bli de första som blev träffade och inte dom," sa 14-åriga Al'a al-Attar från Gaza till The Guardian, för några månader sedan då Gaza stod under israelisk belägring och bombades.


En annan chockerande detalj kom den 4 januari då israeliska trupper evakuerade omkring 110 Gazabor -- av vilka hälften barn, till ett högt bostadshus nära Zeitoun och varnade dessa att de skulle stanna inomhus.


Tjugofyra timmar senare besköt soldaterna hemmet oavbrutet och dödade mer än 30 av människorna därinne.


Under tiden rapporterade WHO att mer än hälften av Gazas 27 sjukhus och 44 kliniker hade demolerats genom de israeliska bombningarna.


Mer än sexton sjukvårdsanställda och ambulansförare hade dödats då de försökte ta hand om de skadade.

Etiketter:

söndag, maj 03, 2009

Än en gång - Häv blockaden av Gaza!

Den israeliska militären håller ännu fyra månader efter anfallet mot Gazas befolkning detta område avspärrat. Endast en absolut nödhjälp släpps igenom.


Trots att många tusen palestinier idag lever i delvis förstörda hus eller under bar himmel, tillåter man ingen import av betong eller annat material till uppbygge av det som har raserats. Elektriciteten fungerar bara sporadiskt. Och minst 150.000 palestinier, 10% av befolkningen, saknar fortfarande fungerande vattenförsörjning.


Enligt FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moons personliga sändebud, Robert Serry, är situationen i Gaza alarmerande. Det är omöjligt att uppfylla några humanitära behov och inleda en återuppbyggnad, så länge det är förbud på införsel av bränsle, pengar och byggnadsmaterial, förklarade Serry i förra veckan. Bristen på framsteg gör att också hotet om nytt våld kvarstår.


Men Västvärlden inklusive den svenska regeringen tiger om detta. När palestinierna mer än någonsin tidigare behöver vårt stöd sviker politikerna sina utfästelser om försvar av de mänskliga rättigheterna och en rättvis lösning på konflikten i enlighet med FN:s alla resolutioner.


Det är denna tystnad som behöver brytas. Sverige måste tala ut och kräva att blockaden av Gaza omedelbart hävs. Israel skall bojkottas och internationellt isoleras så länge nuvarande ockupations- och förtryckarpolitik består!


Gunnar Olofsson


Gunnar_fam@hotmail.com

Etiketter:

lördag, maj 02, 2009

Vart har folkförsvaret tagit vägen?


Var har det gamla svenska folkförsvaret tagit vägen bland alla förslag till ett nytt svenskt försvar? Vad har vi till exempel i Afghanistan att göra? Vilka intressen försvarar vi där? Glöm då detta med bin Laden. Han är inte ens i USA efterlyst för 9/11, vilket kanske kommer som en överraskning för en del.


Wilhelm Agrells kommentar till ännu ett förslag till nytt svenskt försvar på SvD Brännpunkt den 2 maj


...Både de anställda och de kontraktsbundna soldaterna kommer att vara skyldiga att fullgöra ett antal internationella uppdrag och behovet av att som nu rekrytera till enskilda missioner bortfaller därför.


Här börjar emellertid förslaget glappa betänkligt. Hur frivillig är i realiteten en soldat som skrivit på ett kontrakt på fyra, sex eller åtta år och som under straffansvar kommer att förbinda sig att tjänstgöra i ett angivet antal ospecificerade utlandsuppdrag?


Den sjunkande motivationen bland hundratusentals amerikanska anställda och kontraktsbundna soldater under Irakkriget borde här stämma till eftertanke.


I realiteten skulle det svenska försvaret, med det föreslagna systemet, gå mot ett större inslag av tvång än i dagens system där soldaterna söker just de missioner som de är motiverade för att genomföra.


Och hur kommer vetskapen om dessa villkor att påverka rekryteringsunderlaget?


Risken är att man på pappret kanske får ett mer avvändbart försvar, men i realiteten tappar rekryteringen från just de unga som är villiga att göra en internationell insats men som varken vill bli yrkessoldater eller kontraktsanställda med långtgående tjänstgöringsskyldighet...


Instämmer

Etiketter:

fredag, maj 01, 2009

Evil är ordetSäg EVIL om Israels behandling av palestinierna så säger det allt. Allt om attityden i den israeliska toppen till den ursprungliga befolkningen i Palestina.


Idag då Israel åter gör vad det kan för att fördriva palestinierna ut i havet, som en andra al Nakhba, 1948 års fördrivning.


Däremot finns i området utanför Gaza på havets botten eftertraktade bl.a palestinska olje-gasfyndigheter tillhörande Gaza och även pipelines därifrån upp till Turkiet.


Som läget är idag, och om Israel fortsätter behålla det så, kan de humanitära behoven i Gaza omöjligtvis uppfyllas. Någon återuppbyggnad går inte att inleda så länge bränsle, pengar och byggnadsmaterial är förbjudet att föra in till reparation av husen och den sönderbombade infrastrukturen.


Alltså hittills inga framsteg i sikte...Och världen utanför, vad gör den? Bryr man sig över huvud taget inte? Vad gör Sverige? Vad gör EU, dit Israel i hemlighet har smugit sig in på ett hörn?


Tyvärr riskerar Gazabornas desperation till slut att ta sig andra uttryck---vilket då återigen kan få den sionistiska maffian i Israels topp att peka finger och säga- "Vad var det vi sa?" i denna evigt tragiska kretsgång.


Det är bara totalbojkott som hjälper. Det såg vi senast under bombningarna av Gaza då uppmaningen till bojkott av israeliska varor fick ett stort gensvar och kom att kraftigt oroa de israeliska affärsmännen överraskande mycket. Något som vi och världen i övrigt borde ta lärdom av.


Men särskilt den sionistiska lobbyn i USA arbetar oförtröttligt och kastar sig över alla som vågar uttrycka ett pip av kritik. Särskilt om det kommer från politiker och universitetsprofessorer.


Senast var det professor Robinson i University of California, Santa Barbara, som råkat särskilt illa ut, och blev anklagad för dåligt uppförannde och antisemintism. Varför det? Jo han dristade sig till att jämföra Israels tre veckor långa slag och slakt mot Gazaborna med Förintelsen.


Robinson hade sänt ett e-mail till 80 av sina studenter, i vilket han jämförde foton av nazisterna dödade judar med snarlika foton av palestinier dödade av israelerna under angreppen mot Gaza.


"Gaza is Israel's Warsaw - a vast concentration camp that confined and blockaded Palestinians," citerade israeliska 'Ynet news' detta e-mail kallat "Parallel images of Nazis and Israelis."

Etiketter:

Galloway stoppad i Kanada


Nyhetsbanken rapporterar att Kanadas immigrationsdepartement säger att den kända brittiske politikern George Galloway har nekats inresa till Kanada under förevändning att han skulle vara ett hot mot rikets säkerhet.


Enligt Al Jazeera förklarar immigrationsministerns talesman: "Jag är säker på att Galloway har mängder av vänner i regimer på andra håll runt om i världen, som kommer att rulla ut röda mattan åt honom".


Galloway, som nyss besökt Gaza med en stor konvoj av förnödenheter till den instängda befolkningen, är känd för sitt hårda motstånd mot Västs krig
mot Irak och Afghanistan.


Kanada är under den nuvarande regimen en av USA-trognaste vasaller och deltar mycket aktivt i kriget i Afghanistan. Beslutet att hindra Galloway är ytterligare ett tecken på allt mer auktoritära metoder från de sk "liberala" och "öppna" regimerna i Väst.

Etiketter: