torsdag, juli 30, 2009

Bistånd - inte bomber!
Den som vill se hur det går till i verklighetens Afghanistan bakom kulisserna med dess storpolitiska spel bakom ryggen på regeringar och folk, kan gå in på en ny analyserande artikel på http://www.fredskoalitionen.se

Så till Aftonbladets ledare 28 juli 2009 om just kriget i Afghanistan och vår roll där, och den är bra som moralisk grund

Läget i Afghanistan blir alltmer bekymmersamt. Juli tycks bli den blodigaste månaden alltsedan den amerikanska invasionen 2001.

Antalet attacker mot de svenska soldaterna i norra Afghanistan har ökat markant. "Vi har en situation där striderna trappas upp, talibanerna vill förstöra valet. Vi vill skydda det", sa Carl Bildt vid EU:s utrikesministermöte i går.

...Det kommande valet är förstås en orsak till oroligheterna. Men Bildt nämner inte med ett ord att det just nu pågår en omfattande militär operation från amerikanskt håll i södra Afghanistan. Byar bombas och civila dödas.

Afghanska presidenten Hamid Karzai har vädjat till USA att upphöra med flygattackerna. FN, Röda korset och Human Rights Watch har kritiserat bombningarna. Här hemma har ett upprop gjorts där alltifrån förre ärkebiskopen KG Hammar till Svenska freds- och skiljedomsföreningen kräver ett bombstopp.

Sveriges roll i Afghanistan är kontroversiell. Vårt deltagande i den av FN visserligen sanktionerade, men av Nato ledda, Isaf-styrkan har från första början varit tveksam. Inte för att det är fel att bidra med fredsbevarande trupp utan för att mandatet är så otydligt.

Sammanblandningen mellan de amerikanska styrkorna och Isaf har gett den senare klara trovärdighetsproblem. USA:s utgångspunkt för invasionen i Afghanistan var "kriget mot terrorismen". Med den logiken har bomber fått gå före civil uppbyggnad.

Det vidriga talibanstyret föll men i och med att grundläggande samhällsfunktioner ännu inte fungerar vädrar extremisterna återigen morgonluft. Än en gång ser vi hur den amerikanska krigslogiken snarare leder till mer av islamism än mindre.

Amerikaniseringen av FN-styrkan (Isaf) drabbar inte minst de svenska soldaterna och gör deras uppdrag betydligt farligare. Om det fredsbevarande uppdraget övergår till regelrätt krig på Natos/USA:s villkor finns ingen folklig förankring kvar, varken i Afghanistan eller bland svenska medborgare.

Därmed sviks både det afghanska folket och de unga svenska killar och tjejer som gör sitt yttersta för att försökab åstadkomma ordning och säkerhet i Mazar-i-Sharif.

Carl Bildt skriver i sin blogg att han "tror att den Europeiska Unionen kan göra mer för att hjälpa Afghanistan". Han borde inte bara tro utan se till att så sker.

Förra året uppgick Sveriges samlade insatser i ­Afghanistan till cirka 1,2 miljarder kronor. Tre av fyra av dessa kronor gick till det miltära äventyret. Bara en av fyra kronor till civila insatser.

Talibanismen kan inte bombas bort. Dess grogrund är fattigdomen. Det är bara genom att säkra människors tillgång till mat, bostad, arbete, utbildning och hälsa som verklig fred kan skapas.

Carl Bildt och den svenska regeringen har nu makten att skapa en europeisk Afghanistan-politik som innebär återuppbyggnad och utveckling av landet i stället för bombmattor och misär.

Etiketter:

tisdag, juli 28, 2009

Även i Australien försöker fredliga människor stoppa krigsövningarna

Som inför Irakkriget eller NATOövningarna i Norrland i somras går nu även i Australien humanitärt sinnade människor ut för att själva stoppa de förberedelser som det egna landets militär är inbegripna i för att delta i ett orättfärdigt Afghanistankrig.

Denna gång i en jakt på talibaner i den vackra SWATdalen.

Där för inte så länge sedan någon miljon människor var på vild flykt undan USmilitärens dödsbringande 'drones' med bombningar och beskjutning av oskyldiga civila i jakten på 'misstänkta' terrorister.

Undersökningar har visar att de dödade nästan enbart bestod av civila

"US and Australian militaries, training at Talisman Sabre are presently involved in waging an escalated war in northern Pakistan and southern Afghanistan.

Most of the victims in this eight year war have been civilians yet the concept of civilians and civilian loss seems to have been completely lost on the military.

There aren’t any civilians permitted in the exercises. Civilians are eliminated here as they are eliminated in war.*


Som gruppen OFOG i samband med NATOflygövningarna i Norrbotten tidigt i somras gjorde, försöker dessa fredsälskande människor med känsla för även andra än sig själva interferera i övningen för att försöka stoppa den.


*"As civilians we enter this area in solidarity with all the civilian victims of the US and Australian military. We enter the exercise area with the intention of shutting down the exercises.*


*"We come from varied backgrounds: Christian and Humanist traditions. We come in common purpose to nonviolently resist these rehearsals for war and the escalating war on the peoples of Pakistan and Afghanistan.*


*"It is universally acknowledged that lies told by the Australian Parliament and the US government regarding "Weapons of Mass Destruction" [WMD] in Iraq led us to an illegal invasion and disastrous war in that country.


Prime Minister Rudd’s recent assertion that Australian troops waging war in Afghanistan decreases the possibility of terrorism at home is also a lie leading us all to further disaster, death and destruction.*


*"We call upon all sectors of civil society in Australia to take action against such rehearsals for invasion and war as Talisman Sabre. We call upon all sectors of civil society to take action against the escalating war on the peoples of Afghanistan and Pakistan. *


*"We call upon Air Commodore Meier to make good on his word to the Australian Senate "that if unauthorised personnel are known to be on or near the live fire area, we stop the clock on the exercises until they are found."** [June 4th 09]

Etiketter:

NATO blir vår huvudvärk


Inför EUmötena i höst kommer säkerhetsfrågan också att poppa upp.

Det kan inte ha gått någons näsa förbi att Nato nyligen varit här och haft övningar uppe i Norrland. Ifrån Natos sida tror man att Sverige-Finland är där snart som i en liten ask.

Så kan USAs intressan uppe vid Nordpolen avancera med hjälp av oss och provocera Ryssland.


Jag tror inte vi fattar riktigt vad som är på gång. Att Nato krupit allt närmare inpå Ryssland och odlar sina kontakter där bland randstaterna. Så får vi höra att Sve-Fi snart är mogna för ett medlemskap. Men skulle vi och världsfreden tjäna på det? Då blir det bara krig som gäller.

Inför Natos 60-årsjubileum talade Noam Chomsky med Robert Harneis om bl.a Afghanistan och NATO, varför det finns och planerna framöver.“How should NATO develop? Immediately disband.” "Hur borde NATO utvecklas?" "Omedelbart läggas ner"

Det kommer så småningom en rejäl artikel om Nato på Fredskoalitionens 'webb' med suffixet .se Frågan allt fler ställer är vad Nato egentligen är bra för? Om ingen vet varför, hur kommer det sig då att den har kunnat överleva i tjugo års tid efter det Kalla Krigets upplösning?

Professor Chomsky: Det är en bra fråga. Man skulle även kunna fråga varför den inte upplöstes redan första dagen efter det Kalla kriget.

Om man ser tillbaka till tiden för det gamla Sovjetunionens kollaps, gick Gorbachov med på en rätt remarkabel eftergift. Gorbachov accepterade att ett förenat Tyskland gick med i NATOs militära allians. I ljuset av historien är det rätt anmärkningsvärt...

Gorbachov föreslog samtidigt upprättandet av en kärnvapenfri zon i regionen, men USA kunde inte tänka sig det. Jag tror inte de svarade. Så var det med det.
- inget mer Sovjetunionen, game over
Vad gjorde Bushadministrationen då? De gick ut med ett försvarsstrategiskt dokument som grundligt meddelade att det verkliga hotet var den avancerade teknologiska nivån hos tredje världens länder och nödvändigheten för USA att förbli ledande utifrån sin militärteknologiska bas.

Detta är problem som inte hade något med Kreml att göra. Plötsligt visar sig alltså det ursprungliga hotet vara lögn. För NATO är det business som gäller.

F. Hur ser du på utvecklingen i Afghanistan?

S. För tillfället tycker jag Obama verkar vara mer aggressiv och våldsam än Bush. Det första som skedde under hans administration var, att Afghanistan attackerades liksom Pakistan, vilka båda krävt många civila dödsoffer.

Och terrorn kom då endast att öka stödet för talibanerna genom attackerna med obemannade farkoster och liknande. Han vill utvidga den militära sidan av kriget mot talibanerna och den stora pashtunska befolkningen.

Det är inte vad afghanerna själva önskar. Om man ser till situationen för president Karzai, var hans första budskap till Obama en uppmaning att sluta döda afghaner. Det intressanta är att då det kom ut blev han plötsligt väldigt impopulär i Väst.
Innan dess hade han varit mycket beundrad. Folk gillade hans kläder, en trevlig man och så vidare, men nu blev han förklarad inkompetent, korrupt etc och när det kom till kritan, planerade USA ändå att få bort honom...

Etiketter:

lördag, juli 25, 2009

Ökat hot även mot svenska Isafstyrkan

DN 24 juli Per Jönsson Det faktum att talibanerna på sistone har trappat upp attackerna utanför sitt kärnområde i södra Afghanistan ökar riskerna för att svenska bistånds- och säkerhetsstyrkor i norr kommer att dras in i vidgade strider.

Fram till det gångna årsskiftet har de cirka 400 svenska soldaterna i den Natoledda stabiliseringsstyrkan Isaf i Afghanistan haft en relativt - med afghanska mått mätt skyddad tillvaro.

Två soldater dödades i ett banditöverfall för ett par år sedan, och varje år har en handfull skarpa lägen uppstått när svenskarna patrullerat kring sin huvudbas utanför Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Men annars har soldaterna tämligen riskfritt kunnat göra sitt jobb att bevara lugnet på marken.

Framöver kan dock läget komma att förändras. Talibanernas överraskningsanfall på tisdagen mot en rad regeringsbyggnader i provinshuvudstäderna Gardez och Jalalabad är ett av många tecken på att de vill demonstrera sin förmåga att skapa osäkerhet över hela landet, inte bara i sitt pashtunska kärnområde i södra Afghanstan där USA just nu genomför en ny offensiv.

Chefen för den svenska Isafstyrkan överste Olof Granander har nyligen påpekat att antalet militära incidenter har fördubblats jämfört med förra året. Det lär inte minst bero på att talibanerna har aktiverat sina egna krigare i de pashtunska fickor som är spridda över hela norra Afghanistan - just i avsikt att inpränta att de förmår operera överallt.

Men det finns en annan faktor av mer strategisk karaktär som kan göra tillvaron osäkrare för svenskarna och de andra nationer som opererar i norr inom Isaf, exempelvis finnar, norrmän och tyskar.

Nämligen att den USA-ledda alliansen som bekrigar talibankrigarna i växande utsträckning behöver använda landsvägarna som går från Uzbekistan genom norra Afghanistan ner till syd för att transportera vapen, drivmedel och andra krigsförnödenheter.

Tidigare har praktiskt taget alla sådana transporter gått över den östra vägen från pakistanska Peshawar över Khyberpasset in i Afghanistan. Men sedan i höstas har pakistanska och afghanska talibaner gång på gång stört lastbilskonvojerna, antingen genom att spränga dem eller genom att helt enkelt kidnappa dem.

Därför behövs en eller flera transportlivlinor norrifrån för att försörja den USA-ledda krigsinsatsen. Och ju fler sådana lastbilar som börjar befara vägarna i norr, desto mer ökar risken för att talibaner och deras bundsförvanter också kommer att angripa och röva bort allt de kan komma åt.

Det vill säga: upprors- och banditaktiviteten får en mer konkret anledning än hittills att göra livet osäkert i det stora område, fyra provinser, som patrulleras av bland annat den svenska Isafstyrkan.

Ingenting tyder på att den svenska försvarsledningen på allvar har övervägt detta framtida troliga scenario. Åtminstone ger Försvarsmakten få indikationer på att man kommer att göra något åt det, trots överste Grananders öppna vädjan om fler pansarskyddade fordon samt fler helikoptrar för att transportera stridsklara och/
eller sårade soldater.

Ironiskt nog skulle USA och dess allierade kunna ha tillgång till en för alla icketalibanska parter mycket snabbare, billigare och säkrare transportväg.

Nämligen genom Iran. Lasta ur i den rätt moderna hamnstaden Chabahar. Ta lastbilarna upp till Zahedan. Kör över iransk-afghanska gränsen och ytterligare ett tjugotal mil så hamnar man på den rätt nyrenovarade afghanska "ringlinjen" som går genom bland annat talibanernas centralort Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif och Kabul.

Fast att få tillgång till denna enklare och kortare transportled krävs det förstås att man har hyggliga relationer till Iran.

Så behovet att kunna kriga effektivare mot talibanerna kan ha varit en anledning till att USA-presidenten Barack Obama omedelbart efter sitt tillträde öppnade dörren för normaliserade förbindelser med Teheran.

Etiketter:

fredag, juli 24, 2009

The YESmen på gång igen

tisdag, juli 21, 2009

Tolgfors träffar Gates, so what?

Sverige är värd för EU och representerar denna skapelse även inför USAs försvarsminister Gates. Och diskuterar militärt samarbete. För nu representerar han även EU och inte bara Sverige. och det är inte fy skam.

Och ställer frågan vad EUs stater egentligen har där i Afghanistan att göra, kan man tycka? Men det är nog att hoppas för mycket. Och om en månad är det val i landet.

Tolgfors hade visst också tagit upp om det stora antalet civila döda under kriget i Afghanistan.


– Det är viktigt både vad gäller stödet bland allmänheten för insatsen, men också allmänheten i Afghanistan, att det där reduceras så långt det bara är möjligt. Där är amerikanerna helt på samma linje att där bör ske ett arbete framöver.

Och det mottogs mycket väl enligt vår försvarsminister. Och det låter ju trevligt.

Etiketter:

söndag, juli 19, 2009

Krav på undersökning av Dr David Kellys 'självmord'
19 Juli 2009


Ännu en USAlingvist sällar sig nu till alla de doktorer som kräver en ny undersökning av dr Kellys död. Alltså denna brittiska vetenskapsman och vapeninspektörs död. Han som motsatte sig Irakkriget och kom att dö under mystiska omständigheter.


Kontroversen runt Dr David Kellys död kom i första hand upp då det blev avslöjat att han höll på stt skriva på en bok som innehöll besvärande regeringshemligheter om Irakkriget likväl som avslöjande uppgifter om biologisk krigföring i Sydafrika.


En i Kellys grupp har nu efterlyst en oberoende genomgång av fallet enligt tidningen the Mail on Sunday.


Detta kom veckan efter det att en grupp på 13 doktorer startat en legal kampanj för att utmana den officiellt accepterade slutsatsen i Dr Kellys fall - att han hade begått självmord efter det att hans namn kommit upp som ett rättfärdigande av Irakkriget.


Rapporten från juli 2003 hade framkallat ett gräl mellan regeringssidan och BBC över anklagelser om att Downing Street "sexat upp" en dossier om Iraks vapenkapacitet.


Den 59-årige Kelly blev funnen död två dagar senare nära sitt hem i Oxford.

Etiketter:

fredag, juli 17, 2009

Vems krasch då?

Vems krasch då? frågar Layla Anwar i An Arab Woman Blues

Något här är inte rätt och svänger inte som det ska.

För bara sex månader sedan talade alla om en väldig krasch - en som påminde om 1929.

USAs större investeringsbanker skulle räddas med en plan för något slags statligt ingripande. Nationalisering planerades...


Så de sista tre dagarna sprudlar man av glädje i de fyra större bankerna och uppvisar miljarderdollar i vinst från börsinvesteringar. Hur kommer det sig?


Jag är ingen ekonom och vet inte exakt hur finanskapitalet verkar, men vanligt sunt förnuft säger, att om ekonomin varit på randen till kollaps och kurserna fallit och marknadsindex tumlat ner, när underskottet ligger på triljoner dollar med nedlagda industrier.


Då arbetslöshetssiffrorna skjutit i höjden och statsöverhuvuden samlats för Marshallplaner eller liknande för att rädda Västvärldens ekonomi - Hur kan man då göra förtjänster i en sådan atmosfär?


Någon har ljugit till både dig och mig...

Min gissning är att kraschen fabricerats i ett särskilt syfte...

Dessa banker äger USAs regering. Dessa banker äger det amerikanska folket.

Och ni ska våga tala med mig om att vara oberoende?


A Quickie...

Quickie...

Quick, quickly, quickie....

Do you realize how quick the Americans are when their fingers, if not busy masturbating to celebrities from Hollywood, are on the trigger ?

Quick trigger

Bang, bam, boom, wham...

I will bang you, bam you, boom you, wham you...

They love those triggers on machine guns.

They got quick fingers.

Boom, boom,

This is John Wayne.

Oh, yeah !

This is Lucky Luke, the lonesome cowboy,

Oh, yeah !

Gotta get them.

This is fast,

Fast food, fast cars, fast sex, fast fix, fast...

This is fast Death Industry.

How long does it take Doc ?

No worries, a couple of seconds.

Oh yeah !

Praise the Lord for being so fast...

A Santa Claus,

A Bell Boy,

Give it to me

Now !

Hallelujah,

Am the citizen of quickies

Got no time to waste

Bang, bang,

Boom, boom,

That kind of quickly sums me up,

That's all folks.

Etiketter:

torsdag, juli 16, 2009

Inte alls svårt förstå motivet bakom bomberna i Irak, säger Layla Anwar
Layla Anwar i An Iraqi woman blues

En störtflod av tidsinställda bilbomber har sköljt över Baghdad. Det dödligaste var ett organiserat flöde av bomber som träffat åtta kyrkor (inte 5 som det rapporterats i media) - 8 Guds hus, 7 i Baghdad och 1 i Mosul. Kristna kvarter i Mosul har sedan igår haft utegångsförbud.


A Zebari, en högrankad "arméofficer" - inte att förväxla med H Zebari, den kurdiska 'utrikesministern', mera troligt en av hans släktingar, sa i ett offentligt uttalande att han trodde våldet skulle fortsätta i Irak, åtminstone i 3 eller 4 år till. Maliki intygade detsamma.


Och det gjorde också sionisten Biden, eftersom han hade väntat sig att våldet skulle fortsätta i Irak åtminstone i 3-4 år till. Maliki försäkrade detsamma som sionisten Biden. Så vad är det då som ligger bakom denna störtflod av terror?


Den officiella versionen är den gamla trasiga grammofonskivan; Al-Qaeda och Saddamisterna.


S. Al-Mutlaq - och jag är ingen direkt älskare av S.Al-Mutlaq, men nu måste jag hålla med honom om följande. Han sa att Al-Maliki och de andra sekteristpartierna (från Iran) ligger bakom denna störtflod av våld.


Det blir snart val, och alla shia-partierna vill försäkra sig om en seger i den kommande valprocessen, genom att spela ut sitt säkerhetskort, eller bristen på detta. Och det i egna ord.


Saleh al-Mutlaq, ledare för den irakiska fronten för nationell dialog, sa till Al Jazeera att säkerhetsfrågan förblir ett problem i Irak. "Säkerhetsfrågan är fortfarande skör och allt det som sagts om att det finns en säkerställd ökning av säkerheten i Irak var inte korrekt. För det andra kommer valet. Dessa som samlats i förväg för att bilda sekteristiska rörelser här och var, de kommer att försöka göra det igen.


För att kunna göra det vill de få fram en dylik sekteristisk atmosfär. Och det kan bara göras om det finns en snarlik introduktion. Jag tror att detta våld är just introduktionen till att få tillbaka den atmosfären i folks sinnen, så att man kan få iväg dem till valet på ett sekteristiskt sätt, såvida inte det är ett tryck från världssamfundet, denna regering är inte kapabel och inte intresserad av att uppnå en försoning i landet.


S.Al-Mutlaq har här en mycket tungt vägande punkt. Andra irakiska analytiker argumenterar och reflekterar verkligen över den rådande stämningen i Bagdad - att de som ligger bakom denna störtflod av våld har giltiga intressen av att behålla det rådande läget.


Nämligen shiasekteristiska partier, de kurder som motsätter sig varje bortdragande av amerikanska trupper tills de fått sin 'oberoende' stat, Iran för att ju mer de inre oroligheterna fortsätter desto mer kommer Iran att provocera fram dödligt våld i Irak och sist men inte minst amerikanarna själva genom sina kombinerade Mossad/CIA hemliga operationer.


Baghdads ärkebiskop - S.Wardoonee, har hand om jungfru Maria kyrka på Palestine Street och blev intervjuad på al-Jazeera. Då han fick frågan om vem som låg bakom kyrkoattackerna - vägrade han att svara och peka finger åt någon. Han kunde lätt ha repeterat den officiella versionen av Al Qaida och saddamister. Men han gjorde det INTE.

Varför det?

Därför att han vet att 1) Saddamister (vad nu denna term betyder) aldrig skulle attackera kristna. Faktum är att irakiska kristna varit den mest skyddade minoriteten. Och ALDRIG under Iraks levande historia - och jag repeterar ALDRIG har de kristna i Irak tidigare varit jagade före år 2003. ALDRIG. Och ärkebiskopen menade inte AQ heller - han kunde lätt ha gjort det.


Han gjorde inte det. Därför att S.Wardoonee vet att AQ i Bagdad är detsamma som AQ i Mosul. Den är i första hand bestående av Iran, iransk- israeliska- och amerikanska underrättelseagenter. Och han vet dessutom att KURDERNA också har legat bakom mycket av det senaste uppsvinget av våld i Mosul och Bagdad.

Ärkebiskopen S.Wardoonee svarade just med-"Vi vet inte vem som gjorde detta. Vi vet att det är en högt upp organiserad terrorkampanj mot de kristna i Irak för att skapa en sekteristisk och religiös strid. Inom två timmar var 8 kyrkor i Bagdad och Mosul träffade. Vi hade efterlyst ett särskilt skydd från de irakiska säkerhetsstyrkorna och många gånger upprepat våra förfrågningar. Det gavs inga svar på något passande sätt till oss.


Det är verkligen inte särskilt komplicerat att förstå. Irak har blivit omöjligt att leva i för alla dem som inte är shia eller kurder. Det är verkligen mycket enkelt. Och då man inom 6 år av 'frihet' inte kunnat göra det, då kommer man heller inte att kunna göra det under 10 år. Det vi istället fick var terror under månaderna med kurden Zebari, med den sekteristiska shiiten Maliki och den sionistiska amerikanen Biden.


Och visst, de talar sanning. För det är de sekteristiska shiterna och Iran, det är kurderna och Israel och det är amerikanarna som någonsin har haft intresse av att hålla Irak omöjligt att leva i för alla dem som går emot landets delning.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, juli 11, 2009

William Engdal och världen

Etiketter:

fredag, juli 10, 2009

Alltid fusk i iranska val?

Radions P1 kl 15.30 idag intervjuade en kvinna med iranska föräldrar om valet i Iran som hon betecknade som 'riggat', trots att även en israelisk undersökning visat att det gått korrekt till.


Man talade även om protesterna som sannerligen inte fått den upprorskaraktär som USA och fr.a Storbritannien förväntat sig efter att för några tiotals år sedan ha lyckats kasta en mycket demokratisk iransk regim överända, vilken tänkt förstatliga de utländska oljebolagen i landet.


Men nu hade Israel redan hunnit göra en opinionsundersökning innan valet och höll därför tyst efter att ha konstaterat vilka som helt korrekt procentuellt sett skulle vinna.


Det är ingen hemlighet att ingen vet varifrån skottet mot Neda kom. Men i svensk riksradio gavs nu det okommenterade skenet av att regimen låg bakom det hela, vad nu den skulle ha för intresse av det, då inga som helst oroligheter förekom.


Det gavs i sändningen underförstått sken av att det förhöll sig på det viset, utan motfråga om vilka de personer som tagits in för förhör kunde tänkas vara. Medan t.ex Storbritannien och USA tidigare haft intresse av oroligheter i Iran och uppmuntrat till proteströrelser för regimförändring, som t.ex då den mycket demokratiska president Moussadeqs var vid makten för några decennier sedan och då tänkte förstatliga de utländska oljebolagen..


England har med sina intressen i södra Irak haft ett särskilt benägenhet att lägga sig i. Att engelsmännen bedrivit många psy-ops i södra Irak är helt klart och vid ett tillfälle hade två av deras agenter dessutom tagits fast förklädda till araber med bilen full av sprängämnen för utplacering i avsikt att utså splittring och oroligheter mellan folkgrupperna där. Snöpligt nog blev det de själva som syddes in.


Sådant kan man inte påtala för snälla svenskar, för då betecknas man som konspirationsteoretiker. Vi har som bekant varit förskonade från krig och elände i 200 år något som är världsrekord och vi är därmed över lag rätt trivsamt blåögda.


Men som sagt, historien ovan stämmer knappast överens med vad jag uppfattat från säkrare källor på Global Research och t.o.m från israeliska uppgifter. Inget uppdagat fusk där inte.

Etiketter:

lördag, juli 04, 2009

4 juli utitifrån Iraks perspektiv: Arab Woman

Idag är det 4 juli, den amerikanska självständighetsdagen.


Så ni är alltså självständiga? Wallahee, säg mig från vad är ni självständiga? För mig är ni inget annat än en hop slavar, 200-åriga slavar. En samling patetiska miserabla fd dömda och kriminella utan någon historia, tradition eller några rötter..


Så ni är alltså självständiga? Hur kommer det sig då att jag betraktar er som får utan någon kapacitet att ifrågasätta? Hur kommer det sig att jag ser er som totalt underkuvade i era hjärnor, oförmögna att ställa de rätta frågorna?


Slavar, 200 år gamla slavar. En grupp patetiska, miserabla ex-dömda och kriminella.. utan historia, tradition eller rötter...Hur kommer det sig att jag ser er som helt borta, borta från verkligheten springande efter och sätter igång dumheter från den dag ni föddes till den dag ni sänktes ner i graven. Och ni tror en bunt illiterata, nasala, beväpnade cowboys som inte ens kan stava eller uttala orden rätt - som ni - kan avskräcka oss? Tänk efter en gång till ni skitstövlar.


Vi är irakier. Vet ni vad irakier är för några,ni okunniga, arroganta,bakåtsträvare?

Naturligtvis vet ni inte det.. ni vet ingenting.

Vi har funnits i tusentals år. Före perserna, grekerna, romarna...och klart före er. Vi är det första folket och kommer att bli det sista.


Historien startade med oss och kommer att sluta med oss. Det är jag helt säker på. För ni kommer att bli historia. Ert falska, tomma imperium kommer att bli historia. Vi skall ta tillbaka vårt oberoende.


Från er icke trovärdiga och era kollaboratörer - allt ifrån perserna och deras shianickedockor till de sionistiska kurderna kommer att försvinna i den urgamla staden, staden Urs sophög. Så som har skett i historien.


Ett glatt fjärde juli-firande och vi ses i Ur!


Vilka är irakerna?
av JOE BOB BRIGGS NEW YORK, Nov. 11 (UPI)
Vart tiotal år eller så borde vi påminna oss om vilka irakierna är:

1. För tolvtusen år sedan uppfann de bevattningsodlingen. De blev så skickliga att de fortfarande idag kan producera all sin föda, även då de åläggs sanktioner.

2. De uppfann skrivkonsten.

3. De kom på hur man skulle mäta tiden.

4. De uppfann den moderna matematiken.

5. I kejsar Hammurabis skrifter uppfanns den första lagen som skyddar de svaga, änkor och minderåriga föräldralösa.

6. För femtusen år sedan hade de filosofer som försökte skriva ner varje känd kunskap i världen.

7. De använde Pythagoras' sats 1700 år före Pythagoras.

8. De uppfann konstgjort byggnadsmaterial, ett slags förfabricerat material som användes till att bygga höga torn.

9. Ur, i sydöstra Irak, anses vara den plats vi alla härstammar från.

10. De var de första människorna att bygga städer att bo i.

11. För tusentals år sedan skrev de den storslagnaste poesi, historia och "sagor" i världen.

12. Då de var framstående hästuppfödare, uppfann de krigskavalleriet.

13. Det Irakiska Museet i Bagdad innehåller några av de mest framstående sten-metall och lerskulpturer och inskriptioner som skapats i världshistorien. En del av dem mer än 7000 år gamla.

Om en bomb träffar platsen, kommer konstälskare runtom i världen att sörja.

14. Den första skolan för astronomer etablerades av iraker. Det är så de 'vise männen' blev så visa. De kände till hur man kunde följa stjärnan.

15. I början av år 800 A.D. grundade irakier universitet som importerade lärare ifrån den civiliserade världen till att undervisa i medicin, matematik, filosofi, teologi, literatur och poeci.

16. Under sina första 1200 år av sin existens, var Bagdad ansedd som en av de mest förfinade, civiliserade, och festliga städerna i världen.

17. Abraham, Israels fader, var från Irak.

18. Abraham, Islams fader, var från Irak.

19. Abraham, 'fadern' och 'modellen' för den kristna tron, var från Irak.


av Layla Anwar 4.7.09

Etiketter:

torsdag, juli 02, 2009

Vad är det med dessa oändliga irakiska tortyraffärer?An arab woman blues 2 juli

Fawziya al-Jashami sa att hon hade sett "fruktansvärda spår" av tortyr under ett besök i ett fängelse i södra provinsen Babel, där Hilla ligger.


"Jag såg en sådan skrämmande och fruktansvärd tortyr, att jag som kvinna inte ens kan förmå mig till att beskriva det".


"Det är en slags sexuell tortyr, så man skäms över att behöva tala om det som hänt i Irak", sa Jashami, chef över 'Mänskliga Rättigheskommittén' i provinsen. Då hon fortsatt sitt faktasökande i en av provinsens fängelser, förstummades hon av vad hon fick se och höra.


Hallå där, jag som trott att "Tyrannen" och hans regim var de som torterade... Berättade ni inte det, hur människor hackats i bitar? Naturligtvis visade sig allt vara lögn. Men nu, idag, denna timma, denna minut, äger verkligen denna tortyr rum i det "demokratiska och fria Irak."


Jag har tidigare skrivit om tortyr och också nämnt Iraks undre värld. Utifrån minnet, inifrån sinnet...


Nåja, tack Fawzia Al-Jashami för ditt mod. Som irakisk kvinna i dagens "fria Irak" måtte det ha varir mycket svårt för dig att kunna förmå dig till att ens yttra de rader som du gjorde...


Men kära Fawzia, var inte blyg, känn ingen skam. Kalla saker vid deras rätta namn. Lämna ditt fina sätt åt sidan, din "blygsamhet", ta bort den från ditt morallexikon. I dagens Irak finns ingen moral längre. Så varför bekymra sig över ord?


Säg som det är. Svälj din indignation, din bittra skräck och tårarna och säg det... säg det som det är.

Du lever i en "demokrati" eller hur?

Aldrig någonsin tidigare har ett ord kunnat få mig så hysteriskt skrattande som just detta ord - demokrati. Det slår all komik, all clowneri, all komedi, allt gyckel..i denna värld. Yalla, kom igång Fawzia i "demokratins" namn, var inte blyg...

Men jag vet, jag vet...Du skäms inte, du är bara skräckslagen. För om du börjar nämna saker vid deras rätta namn, Då har du inte någon tunga kvar längre att nämna någonting alls, någon gång...Jag vet.

Så jag håller det inte emot dig.

Den skammen, den är inte din.
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

onsdag, juli 01, 2009

Afghanistan förr och nu i Kabul
Afghanistansolidaritet.nu Anders Davidsson har nyss varit i Afghanistan


KABUL. Jag var på väg till Justitiedepartementet i Kabul och skulle hålla en föreläsning om mänskliga rättigheter. På väg upp i trapphuset såg jag att trappans väggar var nymålade och att det fanns stora gropar i stentrappan och visste mycket väl varför.


I februari i år hade talibanerna gjort en mycket spektakulär attack mot Justitiedepartementet. De hade klätt ut sig i polisens och militärens uniformer, stormat in och skjutit ihjäl alla de kunde. De dödade 15 personer innan de kämpades ner efter en eldstrid på drygt en timma.


Under denna tid hade de dödat både vakter och anställda på Departementet. Blodet hade nu hunnit tvättas bort och väggarna murats om och målats, men kulhålen i trappan var kvar. Jag har tidigare sett kulhål i hus, exempelvis i Berlin, men det var historia, detta däremot hade inträffat för bara några månader sedan. Oskyldiga människor som mördats bara för att talibanerna skulle visa att de kan slå till mitt i Kabul.


Föreläsningen med departementets anställda började och jag försökte tala om for dem att mänskliga rättigheter inte enbart var ett påfund från Väst utan fanns som en underström i den muslimska traditionen och funnits där i över tusen ar. Den muslimska uppfattningen om människans värdighet som inte fick kränkas är egentligen en grundläggande ide´, ytterligt nära vår uppfattning om mänskliga rättigheter.


Åhörarna nickade instämmande och vi fick i gång en diskussion om likheter och skillnader mellan deras koncept och den traditionella uppfattningen i Väst. Vi berörde både frågor där vi var samstämmiga och där vi hade olika uppfattningar, men det var under ömsesidig respekt och med många leenden.


Det var en samling ytterligt sympatiska och öppna människor och både män och kvinnor deltog i diskussionen. Den blev mycket engagerad och aktiv, även om jag hade en tolk med mig som översatte mellan engelska och dari.


När allt var slut tackade vi och kramade om varandra och lovade att vi snart skulle ses igen. Då åhörarna gick ut kunde jag inte låta bli att se på dem och tänka: det var dessa människor som var mördarnas tilltänkta offer. Det var deras kroppar som skulle genomborras av förövarnas kulor.


Det var inte utan att jag funderade över vilka vedervärdiga och motbjudande typer det måste ha varit som begått detta illdåd och velat massakrera de människor, somjag just hade haft en så mänsklig och levande dialog med. Då slog det mig vad en afghansk politisk analytiker hade sagt för några dagar sedan. "Anders du måste tänka på en sak", sa han och fortsatte,"talibanerna är människor som du och jag och inser man inte det, är det omöjligt att förstå den afghanska verkligheten."


Fortfarande fundersam ställde jag mig på departementets innergård. En av vakterna såg att jag hade bränt mig på armarna i solen. Döm om min förvåning då han kom tillbaka med en flaska solkräm och räckte över den till mig. Jag smörjde in mig, han nickade belåtet. Var någonstans i världen skulle en vakt hjälpa en vilt främmande människa från en annan världsdel med sololja?


Afghanistan, du motsägelsefulla och besynnerliga land, skall jag någonsin kunna begripa mig på dig?

Etiketter: