måndag, augusti 31, 2009

Intressant Dem Now! intervju med USAgeneraler om krigetCindy Sheehan, fredsmamman som lett demonstrationerna under de mest intensiva åren av Irakkriget, intervjuades i fredags i 'Democracy Now! liksom amerikanska generaler om Afghanistan.


Cindy Sheehan säger att “Det enda av den förändring som Obama utlovat och jag kan finna i det här landets utrikespolitik, det är en förändring till det sämre.


Som att Obama lovat sina väljare att trupperna skulle ut ur Irak, men hittills har vi inte sett en enda av dem göra det.

Obama sa också att han skulle skicka fler trupper till Afghanistan och Pakistan- och oturligt nog är det ett löfte som han hållit.”


Andrew Exum, som skrivit 'This man´s army', intervjuas också, och då om Afghanistan
- I vissa fall kan det handla om dispyter om mark, i andra om bevattning eller jordbruk. Och genom att ta upp dessa problems, som kan eller inte kan vara relaterade till fienden, genom att ta upp problemen kan vi stabilisera Afghanistan.


Den oturliga verkligheten är, att vi i Afghanistan har omkring 90 000 marktrupper, men mycket få civila. De civila kraftsamlingar som vi önskat ha parallellt med de militära insatserna i Afghanistan har varit långsamma med att komma på plats.


Och jag tror inte att det är realistiskt förvänta sig några civila anlända i ett nämnvärt eller användbart antal förrän under våren nästa år. Och detta är ett stort problem för vår strategi i Afghanistan.


Andrew Exum:- Militären är mycket delad. Jag menar. det finns de inom militären som föredrar en större inriktning mot kontraterrorism i den här kampanjen och som skulle vilja att vi går emot al-Qaidas gamla ledarskikt. Då allt kommer omkring är det just detta som är anledningen till att vi från början har funnits i Afghanistan.


Det är några inom militären som argumenterar att, hör nu, jo att det inte är nödvänsigt att döda—oskadliggöra det gamla AQ-ledarskapet.


En kille som Stanley McChrystal, nuvarande general i Afghanistan, det är en kille som har försökt döda sig fram till seger. Men det fungerar inte.


Vad jag menar är att vi med stor entusiasm och ansträngning håller på att döda oss fram mot någon sorts lösning i Afghanistan.


Och vad vi inte har insett är, att vi måste skapa en omgivning där vi kan bygga upp de afghanska institutioner som inte är välkomnande mot dessa transnationella terrorgrupper. Så där finns ett dynamiskt argument inom det militära.

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, augusti 30, 2009

Jan Myrdal om kriget i Afghanistan

ur FiB/Kulturfront
Död åt ockupanterna!


...Jag har respekt för dessa som nu argumenterar mot att också Sverige skickar militärer till Västerns kolonialkrig i Afghanistan.


Ty visst bör man argumentera. Tala förnuftigt. Det har jag gjort och gör. För snart trettio år sedan talade Gun Kessle och jag på det möte som blev inledningen till bildandet av solidaritets-arbetet i Sverige mot den dåvarande sovjetiska invasionen av Afghanistan.


...Den som ser efter i läggen kan av tidningsartiklar och böcker, även på svenska sparade TV och radioprogram se, att den sovjetiska mediebilden av den tidens ockupation till förväxling liknar den nu gängse officiella svenska (NATOs och Förenta Staternas). Godhet, ädelhet, kvinnornas befrielse, kamp mot terrorism; framtida demokrati och välstånd åt Afghanistans folk...


Det tog därför 15.000 liksäckar runt döda sovjetiska ockupanter innan de moraliska och förnuftiga argumenten mot den ockupationen kunde få politisk verkan...De vilka då i Storbritannien principiellt argumenterade mot talet om en civilisatorisk uppgift.


Och tog ställning för obildade, efterblivna och grymma infödingars rätt också när de i strid mot de civiliserades krigslagar försvarat hem och härd ("pro ariset foci") med alla medel. De var en liten minoritet gamla chartister och en handfull rätt isolerade politiska emigranter som en Karl Marx.


Avgörande för att det Brittiska imperiets politiker och militärer dock tvangs ge upp sina planer blev sedan militära nederlag och de alltför många döda soldaterna. Av den brittiska styrka som tågade hemåt mot Indien från Kabul den 6 januari 1842 kom blott en man en halvdöd en.


En som afghanerna skrattande brukade säga mig Dr. William Brydon kom den 13 januari fram till den brittiska garnisonen i Jalalabad. När man där frågade honom om de 16.500 övriga i armén svarade han: - Det är jag som är armén. Den repliken hördes världen över.


Likaså i slaget vid Maiwand utanför Kandahar den 27 juli år 1880 under det andra Afghankriget. Där led britterna totalt nederlag. De flydde. Enligt deras egna friserat officiella uppgifter stupade 21 officerare och 948 soldater.


Det var första gången i modern tid en reguljär brittisk styrka i ett kolonialkrig lidit militärt nederlag mot vad de ansett vara en sammanrafsad hop infödingar... Den fredsparoll som gavs 1943 under det tyska kriget i öster och 1985 under det sovjetiska kriget i Afghanistan - Död åt ockupanterna! - gäller också i dag...


Detta måste sägas så högt att också de stormaktsanpassliga hör det. Det är naturligtvis lika olämpligt och skadligt för den egna karriären att nu säga detta högt i Sverige (eller Förenta staterna) som det var i London 1842 eller 1880. Kanske något mindre farligt än att ha sagt det i Berlin våren 1943 eller i Moskva 1985...


Till de vilka nu frivilligt beger sig till ISAF-tjänst i Afghanistan bör dock klart sägas att kommande svenska militära dödsoffer inte rör sig om utkommenderade värnpliktiga, som de för sextio år sedan i Öster och Nordafrika stupade tyska soldaterna, utan om vuxna medborgare vilka medvetet och frivilligt om än mot betalning valt att ha gått ut i ett krig för EU:s, NATO:s och Förenta staternas imperiepolitik.

Etiketter:

lördag, augusti 29, 2009

Den vanliga frågan om vem som får betala priset

Apropå Donald Boströms artikel om den väl kända uppgiften om israelsk organstöld från palestinier som i vanlig ordning anklagades för att vara antisemitism.av Akiva Eldar

Desmond Tutu - "Araberna får betala priset för Förintelsen"

Jag mötte en gång den tyske ambassadören som sa att Väst var uppfylld av skuld och ånger mot Israel på grund av Förintelsen. "Som man borde vara. Men vem får betala priset?


Det gör araberna, genom palestinierna. Tyskland har nu på två sätt gjort sig skyldiga.


Det ena är vad man gjort mot judarna. Och nu det palestinska lidandet."

Etiketter:

fredag, augusti 28, 2009

Stanna kvar i Afghanistan för att åka hem??Vi måste stanna kvar för att kunna åka hem

Claes Arvidsson i Svenska Dagbladet om svenska soldater i Afghanistan (kortad)


För kanske ett år sedan talade jag med en svensk Afghanistanveteran. Det går åt h-vete var hans slutsats. Om Isaf och USA åker hem kommer talibanerna att ta över på några månader.


...Hittills i år har nästan 300 soldater stupat i den internationella styrkan i Afghanistan. Det är den högsta förlustsiffran sedan kriget inleddes 2001. Augusti visar de högsta dödstalen i år. Lägg därtill antalet civila offer, de flesta dödade i talibanattentat.


Den amerikanske generalstabschefen amiral Mike Mullen beskriver läget som allvarligt och säger att utvecklingen går åt fel håll. Någon anledning till snar optimism finns alltså inte.


Det har skett en upptrappning av striderna inför presidentvalet den 20 augusti– talibanerna visade vad de går för genom att försöka sabotera det med våld.Dessutom har den ökade konfliktnivån i söder och öster spritt sig norrut till den del av landet som den svenska Afghanistan-styrkan har ansvar för.


Vägbomber, självmordsbombare och eldstrider har svenskarna hela tiden varit tvungna att ta höjd för, men nu är det ett betydligt skarpare läge.


Under de senaste fyra månaderna har norska, finländska och svenska soldater utsatts för 16 attacker, varav en med dödlig utgång. Områdets ökade strategiska vikt och nya operativa uppgifter tillsammans med afghansk militär och polis är viktiga förklaringar till hetluften.


Det som ändå skapar framtidstro är den nya amerikanska strategin med truppförstärk-ningar som gör det möjligt att inte bara driva bort talibanerna utan också se till att de håller sig borta. Det ökar i sin tur förutsättningarna för återuppbyggnad.


Det sker också en massiv satsning på att bygga upp den afghanska armén och polisen Allt detta är lovande, liksom att det faktiskt gick att genomföra ett hyggligt val.
För att de 42 Isaf-länderna som strider i Afghanistan ska kunna åka hem, krävs att de stannar kvar.

(anm- ???)

Men det finns en ökad krigströtthet och missmod inför möjligheterna att lyckas i de två länder som mest bidrar i kampen mot talibanerna, USA och Storbritannien. Så också i Sverige.


Igår öppnade Fredrik Reinfeldt den moderata partistämman med att tala om föregångs-landet Sverige och om vår ”självklara roll i Europa och världen”. Nåja, säger jag. Afghanistan är det främsta exemplet på att Sveriges roll inte alls är självklar.


I själva verket finns en växande konflikt om Sveriges insats. Motståndet finns till vänster i politiken, men det är en opinion som kan växa explosionsartat efter attacker med dödlig utgång

...
Afghanistan är en av de verkligt stora utmaningarna för det internationella samfundet, men kriget ska också vinnas på hemmaplan. Det kan bli tufft nog.

Etiketter:

Dahr Jamail i intervju

torsdag, augusti 27, 2009

Massmördare övar första hjälpen

av Anna Sanne och Cattis Ahlström Ofog. NATO fortsätter sin turné genom Sverige. Efter att i juni ha använt halva Sveriges luftrum för att öva med 50 stridsplan har turen nu kommit till Uppsala där den 11 sept övningen Toxic Trip äger rum i NATOs regi.

Under övningen ska räddningspersonal från sju olika länder öva på ”olyckor eller incidenter med radioaktiv strålning”.

Lars Rössle, major vid Luftstridsskolan i Uppsala säger "Man behöver helt enkelt träna med varandra för att kunna hjälpa till om det sker en olycka eller incident".

Vi i Ofog tycker det är bra när länder tränar tillsammans för att bli bättre på att rädda liv. Tyvärr är det inte det som arméer är bäst på eller det som NATOs huvudsak-liga verksamhet syftar till. NATO är en militärallians som förfogar över världens största kärnvapenarsenal, en arsenal som de dessutom ständigt upprustar.
 
Johan Sundelin, stabsofficer vid Luftstridsskolan i Uppsala, vill understryka att det trots den militära inramningen är en räddningsövning. Gott så. Vore det ett räddningssamarbete så skulle Ofog önska lycka och välgång. Men faktum kvarstår att det är NATO som dirigerar övningen.

Samma NATO som kontinuerligt använt utarmat uran i krig i bla Kosovo o Afghanistan -Samma NATO som har kärnvapenubåtar på ständig patrull i världens hav, båtar med kärnvapen kapabla att skapa 6-7000 Hiroshima.

Om NATOs kärnvapenstater arbetade för nedrusting så som de lovat i Ickespridnings-avtalet från 1968 skulle det finnas avsevärt färre radioaktiva risker att räddas från.

Att världens största kärnvapenmakt nu ska öva radioaktiv sanering i Uppsala är som att en massmördare är där för att öva första hjälpen.  

Etiketter:

tisdag, augusti 25, 2009

Arctic Sea och kaparna


Låg Israels 'hemliga underrättelsetjänst' bakom den mystiska kapningen i juli av ett ryskt fraktfartyg som antogs ha fraktat kryssningsmissiler till Iran? Mystiken har tagit en ny vändning i och med rapporten som hävdar att piraterna agerade i samarbete med den israeliska underrättelse-tjänsten Mossad med order om att hindra frakten av moderna vapensystem gömda ombord med destination Iran.


Alltmedan israeliska och ryska tjänstemän kom att avfärda rapporterna, låter det som publicerats i rysk media mer som en spiontriller än kommerciella kapare.


“Det är något märkligt med hela denna historia, ingen tvekan om det,” säger Israels förre vice försvarsminister Ephraim Sneh till media. “Men jag kan inte göra vidare kommentarer i frågan.”


Den ryska tidningen Novaya Gazeta rapporterade då i veckan att fartyget Arctic Sea hade fraktat x-55 kryssningsmissiler och S300 anti-luftstridsmissiler gömda i hemliga utrymmen bland timmerlast och sågspån.


Den åttonde kidnapparen sa från början att de var miljökämpar, då de bordade skeppet i Baltiska sjön 24 juli på svenskt vatten. Den ryska marinen kom sedan den 17 augusti, tre veckor senare, att spåra upp fartyget nära den afrikanska västkusten vid Cap Verde, tusentals sjömil ifrån sin ursprungliga destination i Algeriet.


De åtta kaparna anklagades senare för piratdåd. Ryska myndigheter har vidare avböjt information om motivet för dådet. Men den ryske NATOambassadören Dmitri Rogozin sa att påståenden om att Arctic Sea hade smugglat vapen var rena fantasin och “vansinnigt.”

Den ryska tidningen Pravdas webbsida rapporterade om att skeppet hade smugglat kryssnings-missiler till Iran på en välkänd rutt via Algeriet, men att en “makt med kontakter med Ukraine” hade förhindrat detta.


Novaya Gazeta rapporterade att kaparna hade opererat på uppdrag av israeliska Mossad Man sa också att motivet för den israeliska presidenten Shimon Peres' besök till Moskva dagen efter att Ryssland återtagit fraktfartyget var en enträgen förfrågan till sin ryska motpart Dmitry Medvedev om att avhålla sig från att förse Iran med vapen.


Israeliska tjänstemän avfärdade rapporteringen som “klassiska konspirations-teorier. "Jag har inte funnit några bevis för det, och har därför inga kommentarer”, sa Yigal Palmor, en talesman för utrikesministeriet i Jerusalem. Men försvars-experter har noterat att Israel står för ett helt register med kapningar av utländska fartyg som fraktar vapen till dess fiender.”


...Shlomo Brom, en äldre forskare vid Institutet för Nationella SäkerhetsStudier, avfärdade inte helt Israels hemliga aktion mot iranska försök att få tillgång till kärnvapen, men trodde allvarligt att Israel skulle vidta åtgärder mot ryska skepp.


...Israel förlitar sig helst på hemliga underrättelser. Man bevakar uppgifter om fartyg tillsammans med andra organisationer för att kunna upptäcka ett misstänkt uppförande hos fartyg runtom i världen. På så sätt upptäckte man på sin tid år 2002 PLOs vapenfartyg Karine A.


Man såg att dess logg inte helt stämde med ett lastfartyg, då korrelerat till andra underrättelser för att under tiden bygga upp en bild av ett vapenfraktfartyg. Dessa vapen hade sitt ursprung i Iran. Man gör rutinmässigt överraskande besök ombord på fartyg till israeliska hamnar för att söka efter terrorister, kontraband och annat.


I mars slog israeliska styrkor till mot en vapenkonvoj i Sudan, 1400 kilometer från landets gränser. Enligt nyhetskanalen CBS, var vapnen avsedda till Hamas i Gaza. Nära 40 människor dödades i den attacken.
övers IT

Etiketter:

söndag, augusti 23, 2009

Born to kill - again and again...

Så har ers israeliska höghet skallat i högan sky igen. Denna gång mot Aftonbladets artikel om att israelisk militär stjäl organ från dödade palestinier.


Men varför skulle det vara så omöjligt? - De tar ju annars också vad de kommer åt -särskilt palestinskt land och vatten- så varför vara blyga då det gäller att döda palestinier för att stjäla deras organ? Liksom de har hotat/mutat vissa av palestiniernas bästa kämpar till att bli spioner mot sina egna - den yttersta förnedringen


Och de ödelägger Gaza för att få bort den miljon som bor där, så att Israel kan komma åt den palestinska oljan - gasen ute till havs- fast det gör de ändå.


För ve och fasa om även Palestina skulle bli ett förmöget oljeland - vid sidan av det lilla mordiska Israel


I Donald Boströms bok Inshallah kan man läsa om hur israeliska styrkor tagit fast en stenkastare i en by genom att ligga och lurpassa på honom tills han kom hem och då skjuta honom och ta med kroppen för att efter ett par dagar leverera tillbaka den igen - insvept till familjens begravning...


Se bilden på den ihopsydda kroppen i Donald Boströms bok 'Inshalla - konflikten mellan Israel och Palestina'


Otroligt fruktansvärt och tragiskt - samma som de köpt upp land och folk även i norra Irak, naturligtvis för dess oljas skull - men också för att realisera sin sionistiska dröm med ett tusenåriga rike som sträcker sig från södra Jordanfloden upp till Irak - till att börja med...


Jag talar nu om de ledande sionisterna. Dessa som övriga USA inte vågar annat än lyda - och förse med 'lån' och otroligt med vapen - för de är ju bevars så förföljda- och är så bra som vakthundar. Och det finns så många de bara måste slå tillbaka...också som tack till USA.


Är det något som får mig att rysa så är det just det...


Allt som står i deras väg och hindrar dessa utvalda att befolka jorden. Men tack och lov är majoriteten amerikanska judar mer progresseiva än medelamerikanen - fast detta visar de inte lika påfallande som apartheid-sionisterna...


http://www.aftonbladet.se/kultur/article5652583.ab

Etiketter:

torsdag, augusti 20, 2009

Al Qaida finns inte i Afghanistan
Al Qaida finns inte i Afghanistan.
Talibanerna kämpar mot invasionsarméerna
Att besegra terrorn sker genom polisverksamhet
Afghanistan är inget centrum för kriget mot terrorn.
Att leta upp al Qaida kräver inte 100 000
USA-NATOtrupper. Kolonialkrigen och
ockupationerna segrar aldrig i Afghanistan

Etiketter:

tisdag, augusti 18, 2009

Layla Anwar - Trött på dödsbringande nyheter


18 augusti, 2009
av Layla Anwar

Trött på irakiska nyheter...Trött på kaos...era dödsbringande nyheter. Jag har många 'färska' nyheter från Irak, men är för trött och deprimerad av det jag har hört. Förödelsen och det resulterande politiska, sociala, ekonomiska, ekologiska, kulturella kaos som är så gigantiskt,

Så monumentalt, att jag knappast vet var jag skall börja...Allt jag kan säga är två ting


1- Obama och Odierno bekräftar att man kan vänta sig mycket mer våld i Irak. Odierno har till och med fastslagit att "konfliktområden" som Kirkuk och Nineveh provinsen kräver en konstant amerikansk truppnärvaro. Jag garanterar att amerikanarna vill se ett oberoende Kurdistan....


2 - Den andra nyhet jag delar med mig till er är förutom att över sju explosioner har ägt rum i Mosul, Kirkuk och Baghdad, där åtminstone 50 människor återigen har lämnats döda -- Iranska specialstyrkor har tillfångatagits i Hilla, Babel och delar av Baghdad, beväpnade med explosivt material och några föregivna Al-Qaida medlemmar. (Anm IT- Fundera då ut varför olika ockupationsmakter placerar ut hemliga explosioner i landet, som t.ex England/USA gjort-en bekant har t.o.m sett det ifrån sin bostad)


Alla i Baghdad vet helt klart och håller idag med om att den senaste våldsvågen också är ett försök från de sekteristiska partierna att mobilisera sin valkrets, längs sekteristiska linjer inför det kommande valet
- Läs USA/Iran operativa med sin strategi om delning av landet.Nu går mina utlovade två nyheter inte längre att stoppa...
3- Talabani (den irakiska kurdiska presidenten) har sammankallat ett viktigt möte med den iranska ambassadören och uttryckt sin "allvarliga oro" över det faktum, att Iran har stängt av någon gemensam sjö och en uppdämd damm i floden söderut- och i centrala Irak. Talabani har försäkrat att Turkiet kommer att hjälpa till med en del vatten..


4 - Följden av att stänga av en del dammar har gjort att vattnet svämmat över i vissa delar av Irak som i Diyalaprovinsen längs floden Eufrat och i många hus på landsbygden. Invånare i byar har tvingats fly och kommit att förlora hela sitt livsuppehälle.


En annan ekologisk/miljömässig tyst förödelse äger dessutom rum och närmar sig ökenspridning och förgiftning genom utarmat uran (DU), något som också sker. Efter ökenspridning och DUkontaminering kommer den tunga blyförgiftningen av de 5 MILJONER elektriska generatorer som är igång dagligen bara i Bagdad- Eftersom där fortfarande inte finns någon slags elektricitet. Slutresultatet är en smutsig tjock grå smog som täcker Baghdads himmel.Låt ert FN som oroar sig till döds för den globala uppvärmningen och klimatförändringens katastrofala följder komma hit och producera en rapport om klimatet/miljöns dödliga effekt genom den amerikanska ockupationen


5 - Det ser ut som Al Qaida är tillbaka i Al-Anbarprovinse och distribuerar CDs och flygblad.


Klanledare som Abu Rishas släktingar bekräftar att det sker en "regional inblandning". Varhelst man hör en irakier säga 'regional inblandning' kan man utgå från att han menar IRAN.


6 - Tre Sahwa medlemmar har blivit dödade av "okända" vapenmän och Al Qaida lovar avsluta resten - dvs nickedockregeringens styrkor och de iranska specialstyrkorna.


7 - I oktober 2009, skall en demografisk undersökning av befolkningen äga rum enligt order av Planeringsministeriet. FN har bett att detta blir uppskjutet, eftersom det allmänna tillstånd som Irak idag befinner sig i, gör att det inte kan ske i dagens Irak.

Turkmenerna och araberna i Kirkuk och Nineva opponerar sig mot det eftersom de säger att kurderna har tvångsförflyttat dem från sina hem. Dessa kurder vill fortsätta sin etniska rensning av dessa områden.


Sunniaraberna är också emot detta, eftersom denna nya demografiska folkräkning avser att se befolkningens delning enligt RELIGION och ETNICITET i särskilda irakiska områden.


Kurdernas och shiiternas nickedocksregering vill att detta skall gå igenom så snart som möjligt. Hur skall det gå till, då det finns 5 miljoner intern-och externflyktingar? Tänk bara på de politiska implikationer som detta skulle föra med sig, ifall det skulle genomföras nu idag.


8 - De senaste semiofficiella siffror om korruption och bedrägeri som utförts av nickedockregeringen är 420 MILJARDER DOLLAR SOM SAKNAS från den irakiska Riksbanken(anm IT För övrigt var det något av det första amerikanarna gjorde då de gick in i Bagdad, att ta sig ner i Riksbankens kassavalv för att tömma det- och därefter har det blivit mycket mer...)


9 - Väl underbyggda källor om antalet fångar - 300 000. Maliki har också för en månad sedan sagt, att om vi släpper en, kan denne vara säker på att återigen bli fängslad.


10 - Väl underbyggda siffror om försvunna människor - 400 000.


11 - En semiofficiell siffra över antalet förfalskade irakiska nationaliteter överlämnade till icke-irakier, t.ex iranier, 2 MILJONEr alltsedan år 2006. Ha då i minnet att en irakisk medborgare inte kan få körkort dessa dagar, men att nickedockorna skänker bort irakiska nationaliteter till sina egna hur lätt som helst.


Kan man förstå varför kurder och nickedocks-shia önskar en demografisk folkräkning så fort som möjligt? Irak anses nu inte bara vara nr1 vad gäller korruption utan också då det gäller förfalskade dokument, från universitetsdiplom till nationstillhörighet. Det gör mig så trött och arg på alla dessa jävla skitstövlar!


12 - Irakiska journalister, tänkare, författare klagar över att de konstant censureras och plågas av "demokratin", så att somliga inte ens som tidigare har en samlingsplats, där de kan diskutera under ett intellektuellt utbyte.


Då myndigheterna inklusive det irakiska Journalistförbundet vägrar att utge ett journalistID ifall denne misstänks för att inte ha gått igenom alla de officiella krav som gäller...och så frågar och frågar ni - 'Vad är ni så rädda för'?


13 - Sist men inte minst äger en våg av kidnappningar rum av unga irakiska kvinnor i den förort till Baghdad, Arassat Al-Hindiya, genom en mycket välorganiserad beväpnad grupp - ingen verkar känna till vilka de är. Inga småpengar frågar man efter och ingen har åter setts till av de unga kvinnorna... Grattis.


PS Jag är MYCKET besviken på arabiska Al-Jazeera och den irakiska presentatören Leila Al-Sheikhly - som jag haft höga tankar om - för att inte ha släppt fram irakiska anti-nickedocksintellektuella i exil, men däremot tillräckligt med tid till chauvinistiska kurdiska parlaments- medlemmar och till sekteristiska nickedocksshia från regeringen.


Jag antar att Leila Al-Sheikhly helt enkelt följer sin chefs order från kontrollrummet, vilket obevekligt handlar om den pro-officiella iranska linjen. Jag finner det tragiskt att Al-Jazeera - Qatar måste sänka sig så lågt. Vill bara nämna det. DS

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, augusti 17, 2009

Svininfluensans vaccin farligare än själva sjukdomen?


.
Global Research, 16 Augusti 2009
Daily Mail - 2009-08-15Svininfluensan är kopplad till en dödlig nervsjukdom. Ett utläckt brev från neurologer ställer frågor om över 25 dödsfall i Amerika

Prevention: Är svininfluensan säker?

En varning om att svininfluensan kan komma att förorsaka nervsjukdom har skickats ut av US regeringen till betrodda neurologer i konfidentiiellt brev.


Brevet från US Hälsovårdsstyrelse, den officiella enhet som följer hälsoläget, läckte i söndags ut till tidningen The Mail och har lett till frågor om, varför inte informationen har delgetts publiken innan vaccineringen börjar av miljoner människor, inklusive barn.


Det säger neurologer om att de borde vara på alerten inför en ökning av en hjärnsjukdom kallad Guillain-Barre Syndromet(GBS), som kan triggas avvaccinet.


GBS attackerar nervhöljet och förorsakar förlamning och oförmåga att andas och kan bli ödesdiger


Brevet som sänts till 600 neurologer till den 29 juli, är det första tecknet på att där finns oro i toppen om att själva vaccinet skulle kunna förorsaka allvarliga komplikationer. Det hänför sig till 1976 års snarlika svininfluensavaccin i USA då:


* Fler personer dog av själva vaccinet än av svininfluensan. * 500 fall upptäcktes av GBS (ovan).
* Vaccinet kan ha ökat risken för GBS hos kontrahenten åtta gånger.
* Vaccinet drogs tillbaka efter endast 10 veckor då kopplingen till GBS blev klar.
* USAs regering tvingades betala miljontals dollar till dem som drabbats.


Det har redan rests farhågor om att vaccinet inte har blivit tillräckligt testat och att dess effekter särskilt på barn är okända.


Detta har utvecklats av farmaceutiska företag och kommer att delas ut till omkring 13miljoner människor under den första vågen av immunisering, som förväntas starta i oktober.

Toppprioritet ges till alla som är i ålder 6 månader till 65 med underliggande hälsoproblem, gravida kvinnor och hälsopersonal.

...
Man är orolig för att en upprepning sker av 1976 års problem i USA då ett svininfluensavaccin dödade 26 människor, fler än själva viruset.

Etiketter:

Inför landets val sitter kvinnors rättigheter trångt i Afghanistan

Afghanistan passes 'barbaric' law diminishing women's rights-Guardian 14 aug Sönderhackad afghansk lagstiftning tillåter äkta män att förbjuda sina fruar att äta, ifall de inte kan lyda dennes sexuella krav. Afghanska kvinnor får sämre skydd i lag.
Afghanistan har i tysthet infört en lag som tillåter shiamän att förbjuda mat och levebröd till sina kvinnor om de vägrar lyda sina mäns sexuella krav, trots ramaskri utomlands och en tidigare lagtext, som Karzai lovat se över.


Det nya slutliga förslaget till lagtext försäkrar också att far-och farföräldrarna blir vårdnadshavare över barnen och kräver dessutom mannens samtycke för att kvinnan ska få arbeta.


"Det är också så att en våldtäktsman för att undvika dom kan få betala 'blodspengar' till en flicka som skadats då han våldtog henne," sa amerikanska Human Rights Watch.


Tidigt i april, förenade sig Barack Obama och Gordon Brown till den internationella kör av fördömanden som kom efter att tidningen Guardian avslöjat den tidigare versionen av lagen om legaliserad våldtäkt inom äktenskapet, enligt FN.


Trots att Karzai verkat backa, säger aktivister att den reviderade versionen av lagen fortfarande innehåller repressiva medel och motsäger den afghanska konstitutionen och de internationella fördrag som landet skrivit under.


Experter på islamsk lag och aktiviteter kring mänskliga rättigheter säger att fastän språket i originallagen blivit ändrat, har mycket av det stoff som bekymrat kvinno-rättsgrupperna ändå kommit med:


"Tanken är att kvinnan skall vara bereddd att efterfölja sin mans rimliga sexuella glädje, och hon hindras utom i extraorinära fall att gå ifrån huset utan sin makes tillåtelse."


Lagen var uppbackad av de hårdföra Shia prästerskapet Ayatollah Mohseni, som anses äga inflytande över några av landets Shia, vilka utgör omkring 20% av befolkningen. Karzai har uppmärksamt uppvaktat dylika minoritetsledare inför torsdagens val,vilket tycks bli en hårfin slutlig uppgörelse, enligt en nylig opinionsundersökning..


Human Rights Watch, som har en kopia av den slutliga lagen, uppmanade alla kandidater att kräva en omarbetning av lagen som sägs stå i motsättning till den afghanska konstitutionen. Gruppen har sagt att Karzai har "gjort det otänkbara att sälja ut den afghanska kvinnan för att ge sitt stöd till fundamentalister inför 20 augustivalet."


Brad Adams, organisationens Asienchef, har sagt- "De afghanska kvinnornas rättigheter har slitits bort av mäktiga män som utnyttjar kvinnor som redskap i sina manövrar för att uppnå makt."


"Dessa sorters barbariska lagar ansågs ha förvisats till det förflutna genom att ha kastat ut talibanerna 2001, Karzai har ändå återgett dessa officiellt godkännande."


Den senaste opinionsundersökningen utförd av en amerikansk demokratigrupp från 'Internationella Republikanska Institutet' har visat, att fastän Karzai stigit 13 punkter till 44% sedan förra undersökningen i maj, har hans närmaste rival, Abdullah Abdullah, ökat från 7% till 26%.


Om dessa siffror visar sig riktiga, betyder det att det blir ett andra val tidigt i oktober. I det scenariet säger 50% av de röstberättigade att de skulle ha röstat på Karzai och 29% på Abdullah.


Undersökningen gjordes i mitten av juli, så det är inte känt huruvida Abdullah har gjort vidare framsteg gentemot Karzai.övers
Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, augusti 15, 2009

Förtydligandet från Afghanistansolidaritet

Föreningen Afghanistansolidaritets ordförande Stefan Lindgren skriver förtydligandet att på dryga halvåret truppstödet sjunkit och kritiken ökat något. Att lustigt nog JUST FRÅGAN ATT ENDAST 17% AV SVENSKARNA VILL SKICKA FLER TRUPPER "BORTFALLIT". (regeringens linje)

Etiketter:

fredag, augusti 14, 2009

"Ta hem de svenska soldaterna"

Jan-Erik Necander skriver Om kriget i Afghanistan till Småbrukarnas kontaktnät


"De två senaste veckorna har jag arbetat som programledare för debattprogrammet Ring P1 i Sveriges Radio. Till detta program får helt vanliga svenskar komma till tals. Dessa är varken galningar eller rättshaverister. Vilken fråga tror ni att folk har ringt mest om de senaste dagarna? Jo, det svenska militära engagemanget i Afghanistan, förstås. Det börjar sjuda i de djupa leden här hemma.


Svenskarna har börjat förstå att Sverige, som i dag inte ens är så militärt starkt att vi kan försvara vårt eget territorium, nu befinner sig i regelrätt krig - men inte på hemmaplan utan i ett land tusentals mil bort och i ett syfte, som blir alltmer diffus. Så skriver Elisabet Höglund i Expressen den 3 aug. Sök på: Ta hem soldaterna + Höglund.


På Småbrukarens redaktion har vi gjort samma erfarenhet som Höglund. Det är två frågor som dominerar, det stegrade våldet i samhället och varför krigar vi i Afghanistan. Kan heller inte uteslutas att krigstänkandet i alla medier även påverkar oss som individer.


Bonden har alltid varit emot krig. Det sitter i ryggmärgen eftersom det var bonden som tvingades gå i främsta ledet och oftaststupade på slagfältet. Medan de som ville kriga tog hem krigsbytet. Tänk om alla krigar- och soldatänkor kunde berätta. Jag har hört en del som gått i muntlig tradition i våra hårt ansatta gränsbygder mellan Danmark och Sverige.


Inte minst under Gyldelöwefejden..I det här kriget som aldrig kan "vinnas" finns heller inget krigsbyte utan bara en större risk att även Sverige utsätts för terrorrism . För varje dödad Afghan föds en ny terrorist. Det är den fattiges vapen.


Tack till er som skrivit på Småbrukarens upprop, för att ta hem
de svenska soldaterna, på http://upprop.nu/MFDL
Kristina och Rune

Etiketter:

onsdag, augusti 12, 2009

Ett smutsigt krig2009-08-10 En majoritet svenskar stödjer den svenska krigsinsatsen i Afghanistan enligt den opinionsundersökning som TV4 beställt. Fast där kallas den "bidrag till FN-insatsen i Afghanistan".


Omskrivningen är den del av förljugenheten kring kriget som odlas av i stort sett hela politikeretablissemanget, understött av den liberala pressen.


Där sägs det nu att Sverige i varje fall inte i första hand är i Afghanistan för att kriga utan för att säkra fred, demokrati och jämställdhet. TV4 hann knappt publicera sin undersökning förrän försvarsminister Sten Tolgfors tar till orda på DN-debatt (29/7) och ger ytterligare understöd åt den officiella vrångbilden.


"Den tidigare regimen var en hård diktatur", skriver Tolgfors. "Människor avrättades offentligt på fotbollsarenor, bestraffades med kroppsstraff, kvinnor saknade rättigheter. Varje form av demokrati saknades." Denna hemska diktatur motiverar alltså den svenska krigsinsatsen.


Men stopp ett tag! Hur är det då med Saudiarabien? När skall Tolgfors leda sina karoliner mot denna lika hemska diktatur? Eller är det kanske Iran som står på tur i detta heliga krig för demokrati och jämställdhet?


Tolgfors kan möjligtvis invända att FN inte sanktionerar något krig mot Saudiarabien och inte heller mot Iran, åtminstone inte ännu. Men FN sanktionerade inte heller kriget mot Afghanistan, det satte George W Bush igång helt på egen hand, utan FN-mandat, och det trappar Barack Obama nu upp lika mycket på egen hand.


För även om den internationella Isaf-styrka där den svenska truppen ingår har ett diffust FN-mandat, så saknar den amerikanska ockupationsstyrkan "Operation varaktig frihet", OEF, all sanktion.


Det säger sanningen om kriget i Afghanistan. Det handlar inte om att bekämpa terrorism och rakt inte om att säkra demokrati och jämställdhet. Kriget är till sin grundläggande karaktär ett kolonialkrig. Där USA försöker lägga under sig Afghanistan för att därifrån kontrollera såväl Mellanösterns som Centralasiens olje- och gastillgångar.


Krigets mål är olja. Men det låter inte så vackert. Därför talar våra liberaler istället om demokrati och jämställdhet.


I sin artikel på DN-debatt kan Sten Tolgfors inte skriva Isaf utan att lägga till "som har FN-mandat", ett trick för att beveka det FN-vänliga svenska folket. Men det är just ett trick, för även om Isaf som sagt har ett diffust FN-mandat, så ingår Isaf-styrkorna i den amerikanska ockupationen, sida vid sida med OEF-trupperna, och de har också från första stund stått under Natos befäl.


Det finns inget hjältemodigt över den svenska truppinsatsen i Afghanistan, alldeles oavsett de bevekelsegrunder som de enskilda soldaterna eventuellt har och alldeles oavsett vad svenska folket tror om dessa bevekelsegrunder på grundval av den förljugna propagandan.


Kriget i Afghanistan är smutsigt, orättfärdigt och förtryckande, eftersom det förnekar det afghanska folket rätten att själv forma sin framtid.


Den senaste tiden har Barack Obama trappat upp kriget i ett desperat försök att få slut på det efter åtta långa och blodiga år. I södra Afghanistan pågår omfattande terrorbombningar och militära operationer med civilbefolkningen som främsta offer, som i alla krig.

Situationen är så allvarlig att inte bara FN, Röda Korset och Human Rights Watch kritiserat bombningarna. Utan också Afghanistans marionettpresident Hamid Karzai.

Förmodligen för han inser att bombningarna driver människor i armarna på motståndarna till hans marionettregim. Men för döva öron. USA struntar i döda afghaner, även om de räknas i tusental. Här står större saker på spel.

I denna situation har kriget spridit sig till det tidigare mer lugna norra Afghanistan, där den svenska Isaf-styrkan är placerad. Med påföljd att svenska soldater nu dragits in i regelrätta krigshandlingar.

Sten Tolgfors svar är då att sända fler soldater och mer tung militär utrustning till Afghanistan. De svenska soldaterna skall kunna döda utan att riskera sina egna liv, något som Barack Obama och hans generaler naturligtvis välkomnar.

Sverige trappar upp då USA trappar upp.

Om någon tror att denna upptrappning kommer att leda till att motståndet besegras, är han eller hon mer än lovligt naiv. Den historiska erfarenheten säger tvärtom, ökat förtryck föder ökat motstånd, något som varit typiskt inte minst i Afghanistan, med sin långa historia av utländska ockupationer.

Etiketter:

måndag, augusti 10, 2009

'Krig är ingen utväg' Björn Elmbrant om AfghanistanI slutet av juni bekräftade Janet Napolitano, minister för inrikes säkerhet i den nya Obama-administrationen, att USA inte längre avser att tala om "kriget mot terrorismen". Det var i de termerna som USA:s militära insats i Afghanistan motiverades då den inleddes av George W Bush för åtta år sedan.


Men om man inte längre tror att USA, Storbritannien och alla andra länderna, däribland Sverige, som ingår i ISAF-styrkan ska kunna hitta och döda Usama bin Ladin eller Mulla Omar, varför finns man då kvar och, i USA:s fall, vill fördubbla sin styrka från 32 000 man till 68 000 i år?


Meningen med att finnas militärt i Afghanistan har skiftat till att i stället handla om angelägna universella mänskliga värden. Och det är viktigt att alla barn har rätt att gå i skola, att kvinnor inte ska förtryckas, att det är orimligt att så många försörjer sig på opiumodling och att hela regionen behöver stabilitet, okorrumperade ledare och helst en gnutta demokrati. Problemet är bara att efter åtta år ser inte heller de målen ut att långsiktigt kunna nås.


För tre år sedan gick engelsmännen in hårt för att förgöra lokala krigsherrar och opiumkungar i Helmand-regionen i Afghanistan. Då fick 180 000 pojkar och flickor börja i skolan, i dag går inga i skolan och opiumproduktionen är fyra gånger större. Graham Fuller, CIA:s tidigare stationschef i Kabul menar att USA:s och Natos trupper har blivit "mer ett problem än en lösning". Så frågan uppstår: Kan man nå civila mål med militära medel? Går detta krig över huvud taget att vinna?


Det senare är den ryska erfarenheten, som ingen i USA:s eller Natos ledning tycks ha velat lära av, trots att en hel del har kommit fram ur forna sovjetiska arkiv. Den ryska militärledningen var emot en invasion av Afghanistan 1979. Man hänvisade till brittiska och tsaristiska erfarenheter under 1800-talet. Vi får hela den islamska världen mot oss, sa generalerna.. Håll käft och lyd order, var politikerna i den sovjetiska centralkommitténs besked.


Ryssarna fanns där i nio år, förlorade 12 000 man och minst 800 000 afghaner dog. "Vi vann all slag, men talibanerna var tillbaka nästa dag." Så sammanfattade en hög officer vad som hände. Ord som påminner alltför väl om det vi hör i dag.


Om kriget alltså är i det närmast omöjligt att vinna, i den mening vi brukar lägga i ordet "vinna", borde diskussionen handla om att det finns andra och bättre civila program för att stötta en vettig utveckling för det afghanska folket. Men öppna en tidning, slå på en tevekanal varhelst i västvärlden! Överallt, också här hemma, handlar det om att "våra pojkar" ska få bättre vapen, flygplan, helikoptrar och att ännu flera soldater ska skickas iväg.


Afghanistans laglige president Hamid Karzai har alltså talat för döva öron, när han har sagt att fler trupper inte ökar säkerheten. Karzai vill ha en politisk lösning, förhandla med talibanerna, han är till och med beredd att möta Mulla Omar.


En politisk lösning, hur den nu skulle se ut, verkar otäck och förödmjukande. Men en militär eskalering är inte mindre skrämmande.

http://www.dagensarena.se/text/2009/08/krig-ar-ingen-utvag

Etiketter:

fredag, augusti 07, 2009

USA flygbombar Afghanistan och mördar civila

torsdag, augusti 06, 2009

Ja, tror verkligen Tolgfors han kan vinna kriget?

Gert Gelotte ställer den frågan i dagens GPkrönika: Kan Tolgfors vinna kriget? Han utvecklar det vidare - "Jag tycker det är oförsvarligt att skicka svenska ungdomar till ett förlorat krig som är kontraproduktivt så länge det pågår.

"Sverige är i Afghanistan för det afghanska folkets säkerhet. För övertygelsen att respekt för mänskliga fri- och rättigheter är en universell mänsklig rättighet." Så skrev försvarsminister Sten Tolgfors nyligen på DN Debatt i ett glödande försvarstal för Sveriges militära närvaro i Afghanistan.


Sverige befinner sig alltså i krig i Afghanistan. Ingen kan tvivla på det ädla syftet. "Den tidigare regimen var en hård diktatur. Människor avrättades offentligt på fotbollsarenor, bestraffades med kroppsstraff, kvinnor saknade rättigheter. Varje form av demokrati saknades", argumenterar Tolgfors.


Som kontrast skriver han att nu har 80 procent av befolkningen tillgång till elementär hälsovård samt att två miljoner flickor i går skolan. Så långt har Sten Tolgfors rätt. Den störtade talibanregimen var avskyvärd. Afghanska kvinnor har fått fler rättigheter. Möjligen är också hälsoläget bättre - om vi bortser från krigets offer vill säga.


Men när Tolgfors skrivit sig varm för sitt rättfärdiga krig slutar hans artikel i tomma intet. Han inte ens berör de två mest avgörande frågorna:

Leder medlen till målet?
Går kriget att vinna?


Både den amerikanska och brittiska militärledningen har en längre tid öppet och offentligt sagt att de inte tror kriget går att vinna militärt. På detta reagerar president Obama genom att skicka in ännu fler soldater - men inte nog många för att vinna kriget. Så många soldater har han inte.


Afghanistans berg har slukat många stolta invasionsarméer från Alexander den stores till Leonid Brezjnevs. Går det ändå att uppnå krigsmålen - demokrati och mänskliga rättigheter? Kriget i Afghanistan har snart pågått i åtta år. Som i alla krig råkar civilbefolkningen värst ut.


Byar bombas "av misstag", bröllopsföljen förväxlas med talibankolonner och så vidare.
Att främmande soldater skall lyckas bomba en gerilla som smälter samman med civilbefolkningen och samtidigt vinna civilbefolkningens hjärtan torde vara lika osannolikt i Afghanistan som det visade sig omöjligt i Vietnam.


Och ju längre kriget pågår desto fler afghaner får i stället personliga skäl att gripa till vapen mot de främmande inkräktarna och allt vad dessa står för. Kriget blir kontraproduktivt.


Som i alla krig är det medelålders makthavare som skickar ungdomar till fronten. Unga människor som tror sig osårbara och odödliga. Men några av dem kommer hem till sina familjer i kistor medan andra får leva utan armar och ben. Det är inför dessa kriget måste kunna motiveras.


Jag tycker det är oförsvarligt att skicka svenska ungdomar till ett förlorat krig som är kontraproduktivt så länge det pågår. Sten Tolgfors skriver visserligen om nödvändigheten av en politisk lösning. Bra! Men hur och när? Barack Obama tycks snarare hoppas på ett militärt under.


För den förhoppningen finns ingen anledning att låta svenska ungdomar riskera livet.
Det räcker inte med att Sten Tolgfors har ädla syften. Han måste också kunna tala om hur syftena skall uppnås samt göra troligt att de metoder som används är ändamålsenliga. Hittills har han inte gjort det.


Och kan han inte det bör de svenska soldaterna i Afghanistan ersättas med rent civila hjälpinsatser där sådana är möjliga.

Etiketter:

tisdag, augusti 04, 2009

Iran, Usa och Khalq


I Stockholm demonstrerar man mot att två svenska medborgare nu dött efter skador tillfogade av irakiska soldater som stormat ett läger med flyktingar från Mujaheddin Khalq.

Dessa kallas för marxister, men det är i så fall ännu en särpräglad variant.Gruppen är numera inte terroriststämplad i Eu, men tydligen av Usa enligt massmedia.


Allt detta drabbar naturligtvis många oskyldiga, särskilt barn, vilket i högsta grad är beklagligt, men samtidigt kunde de knappast själva bli förvånade över att känna på sin egen medicin. Och man är fortsatt emot mullorna, Fortsätter ännu CIA att gödslat pengar till Khalqs 'kungapar' i Paris?


Det tråkiga är att deras familjer också drabbas, men så är både kvinnor och män i allmänhet lika involverade i kampen, varför det är svårt för motståndaren att göra någon reell åtskillnad. Ett tag i deras historia var det förbjudet för medlemmarna att gifta sig, för att istället helhjärtat kunna ägna sig åt 'kampen'


I Stockholm blir det därför stora demonstrationer, för visst är de ett ivrigt arbetande politiskt folk, här mycket välutbildat, som särskilt får med sig de som upprörs över den iranska regimens alla särdrag och brist på demokrati.


Men en terroristorganisation riskerar alltid att få smaka på sin egen medicin. Och idag med världens ögon på Iraks både Iran- och USAs allierade regering- är det tveksamt om de styrande vågar gå lika hårt fram mot dessa grupper som man annars brukar göra mot övriga fängslade 'sunniterrorister'.


Den enda som på sin tid gett dessa en verklig fristad var Saddam Hussein, i vars krig de hade sitt eget stridsvangnskommando, som de med glädje riktade mot Iran.

Etiketter: