onsdag, september 30, 2009

Ministermöte med förhinderDet antimilitaristiska nätverket Ofog här i sta'n stack på måndagen en del käppar i hjulet på EUs försvarsministermöte på Eriksberg. Fortsättning följde inne i stan med bla gatuteater i Brunnsparken.


Under måndagen hände följande
Ofog inledde med att under en och en halv timma blockera infarten till konferenscentret med hjälp av två grupper på tre personer i varje hopsatta med rör som spärrade vägen. Ett flertal transporter hindrades från att komma fram och aktivisterna gav sig självmant från platsen vid tolvtiden.


Därefter genomfördes gatuteater vid Eriksbergskajen där aktivisterna med paroller som 'avskaffa kolonialismen och avsluta pågående militärinsatser' förgyllde tillvaron.


Samtidigt på kvällen vid krigsministrarnas fototillfälle gjorde Ofog detsamma; kvinnliga ministrar i kostym plus en dräktklädd man poserade med vapen inför åskådare och journalister.


Efter ännu en gatuteaterföreställning hoppade två av fredsaktivisterna i älven med en banderoll där texten löd- 'departure cancelled for warministers' med målet att simma iväg och blockera den båt som skulle föra ministrarna till Långedrags Värdshus.


Efter halva sträckan blev de hejdade av Kustbevakningen som plockade upp banderollen och en av simmarna och efter ett tag även den andra.


Dessutom befann sig på kvällen ett par fredsaktivister i vattnet utanför Långedrags Värdshus för att hindra ministerbåten att ta sig fram till värdshuset. Även då hade man med sig en banderoll med texten ”No dinner until peace”. De lyckades hålla sig kvar i vattnet i cirka 20 minuter, innan Kustbevakningen plockade upp också dom.

Etiketter:

tisdag, september 29, 2009

Scott Ritter om det eviga hotet från USA mot Iran

måndag, september 28, 2009

USAs fiske i grumligt vatten
Vi behöver 500 000 trupper i Afghanistan inom drygt 5 år säger den amerikanska överbefälhavaren i Afghanistan mc Chrystal. Och till råga på allt finns det al Qaida terrorister i Kaukasus. al Qaida betyder register och var från början just det register som USA höll över de afghanska krigare vilka man lejt tillsammans med bin Laden för att slå till mot det gamla Sovjetunionen i Afghanistan vid slutet av 1990talet.


Just namnet al Qaida (betyder alltså register) kom sedan att användas i samband med 9/11 som namnen på gärningsmännen där (vilka helt visst inte var de utpekade).


Al Qaida har även funnits i Tjetjenien. USA har fortfarande kontakter där med dessa krigare. Det var efterföljare till en av dessa som kidnappade min irakiska väninna i Bagdad under Irakkrigets första år.


Det var efter att hon som väl känd, modig och framåt språkbegåvad polsk kvinna också blivit för besvärlig för USA i detta land, där hon bott i över 30 år. Detta hände då de kom att inse, att hon faktiskt inte alls gick de amerikanska 'gästernas' ärenden.


Så där gör amerikanarna i sina känsliga fall mot dessa utländska väl sedda kritiker som funnits t.ex i Irak. Minns Margret Hassan, biståndsorganisationens CARE i Irak mycket väl kända engelskfödda chef. Hon var också bosatt och gift där i landet sedan åratal tillbaka. Margret Hassan kidnappades alldeles i början av Irakkriget och återfanns sedan aldrig.


Margret Hassan som jag också träffat skulle ha blivit en alltför väl känd kritiker av USAs ockupation och illdåd i landet både internt och utåt internationellt sett, om hon då hade fått leva även efter invasionen.Den som har några illusioner om USAs fingrar i dessa fall borde tänka om. Och nu börjar det brännas igen runt Kaukasus...olja och en väldresserad georgiska kelgris, naturligtvis också han utbildad i USA. Denna Saakashvili mitt i det kaukasiska oljebältet. Dessutom det arma Ryssland...

Etiketter:

söndag, september 27, 2009

Tolgfors förvirringI Ekots lördagsintervju kunde försvarsminister Sten Tolgfors inte på ett begripligt och koncist sätt förklara målet med den svenska krigsinsatsen i Afghanistan.


Och inte kunde han tala om ifall den skulle pågå i tio, femton ... eller trettio år, som Storbritanniens ÖB talat om. Stefan Lindgren i Afghnistansolidaritet kommer med en del beska något redigerade påpekanden nedan.


Det enda uppenbarligen Tolgfors vet är, att vi är där för att hjälpa USA så länge det behövs.


Lyssnarna fick två helt olika beskrivningar av vad som händer i de fyra "svenska" provinserna i Afghanistan. Till och med Torbjörn Pettersson, Svenska Afghanistan-kommittén, medger att den militära närvaron i sig kan framprovocera våldsdåd. Vilket ministern avvisar. Det gäller att inte "försvaga stödet för våra svenska pojkar och flickor".

De svenska militära kostnaderna i Afghanistan är visserligen 1,1 miljarder och det civila biståndet över 600 miljoner kr per år, men det finns mera...


Han nämnde inte att Sverige gått in i ett kostsamt Nato-projekt för anskaffning och drift av C-17-plan som ska kunna transportera stridsvagnar och annan tung utrustning till Afghanistan. Detta flygprojekt kommer att kosta Sverige 1,5 miljarder under de fyra första åren.


Det är lika mycket som fyra år av civilt bistånd på dagens nivå.Dessutom förbinder sig Sverige att punga ut med 260 miljoner kronor per år i 20-30 år dvs flygplanets hela livstid. Totalt landar notan på ca 6,7 miljarder på 30 år. Räknar vi med kostnaderna för C 17-projektet ökar Sveriges militära kostnader i Afghanistan till 1,4 miljarder år 2009.


Även med Tolgfors metod att bara redovisa "särkostnader", dvs exklusive kostnader för fast personal och det materiel som inte köpts in för Afghanistan, bör C-17-planen räknas in.


Riksdagens uppgifter. I propositionen 2008/09:69 13 november 2008 hette det:

"Insatserna omfattade år 2007 ca 340 miljoner kronor i utvecklingssamarbete och ca 50miljoner kronor i humanitära och andra specifika insatser. Motsvarande svenska engagemang under år 2008 planeras uppgå till omkring 425 miljoner kronor i utvecklingsinsatser, varav ca 60 miljoner för humanitär hjälp.


Inom Regeringskansliet och Sida pågår för närvarande ett arbete med att ta fram ett utkast till en ny strategi som ska vara styrande för utvecklingssamarbetet under kommande år. I det uppdrag som regeringen beslutat med riktlinjer för framtagandet av strategin (UD2008/34549/ASO) ingår att Sida ska planera för en väsentligt ökad volym av det svenska utvecklingssamarbetet.


I en UD-skrivelse från 9 juli i år heter det "Samarbetsvolymen ska öka stegvis – ca 400 miljoner kronor år 2009 och ca 420 miljoner kronor år 2010 – för att därefter (2011-2013) successivt öka till ca 500 miljoner kronor per år..." Där förskjuts alltså målet en halv miljard till en mer diffus tidpunkt 2011-2013.

Hur kan han då sitta och säga att detta mål redan överskridits med 100 miljoner? Både media och allmänhet bör syna Tolgfors s k fakta.

Etiketter:

EUministrarnas rustningsönskningar

Informellt möte i Göteborg mellan EUs försvarsministrar


Finska försvarsministern Jyri Hakamies deltar liksom den svenska på EUs försvarsministermöte i Göteborg under den 28e och 29e september 2009


EUs nuvarande försvars-och säkerhetspolitik kommer att diskuteras på mötet, maritim övervakning såväl som EUs BattleGroups under arbetsmötet.


Med på agendan är också EUoperationerna Atalanta och Althea, EUs försvarsindustri såväl som den säkerhetsmässiga utvecklingen i Afghanistan. Dessutom diskuteras EDAbudgeten (European Defense Agency) där den europeiska försvarsindustrin klagar över att staterna inte spenderat tillräckligt...(EDA Gets Budget Boost as Europeans Make Pledges)

Etiketter:

lördag, september 26, 2009

US Vampire-singer sjunger på sista versen
Time to Change Bernanke's Medication? Secret White House letter to G-20

av Greg Palast 23 sept "Huffington Post"


Medan vid G-20 mötet de närvarande fått erkänna att detta års ekonomi gått åt helvete, verkar USApresidenten Obamas medhjälpare och ambassadör apa efter den över-måttan översvallande amerikanska Centralbankschefen Ben Bernanke, som tidigare gått ut med "Recessionen är mycket troligt över."


Allt som saknades från Bernankes uttalande var en banderoll med 'MISSION ACCOMPLISHED'- 'UPPDRAG SLUTFÖRT'


och "arbetsmarknaden kommer att fortsätta drabbas av ett svagt kapacitetsutnyttjande och produktion de kommande månaderna." Det är diplomatispråk för "Vad i helvete är det Bernanke rökt?"


Och fransmännen var rasande. Ordföranden i den europeiska Unionen Fredrik Reinfeldt hade en dag tidigare skrivit till "Monsieur le Président" Obama.


Vi har dessutom Reinfeldts konfidentiella not. I den säger EUpresidenten, trots Bernankes gladprat, att "krisen inte är över" och vidare att arbetsmarknaden kommer att fortsätta lida från följderna av svagt kapacitetsutnyttjande och produktion under de kommande månaderna."

Etiketter:

fredag, september 25, 2009

EU och USA spelar falskt om Palestina - som vanligt alltså


Det har hållits tal i FN. Såväl USA-presidenten Barack Obama som EU-ordföranden Fredrik Reinfeldt har åter uttalat sin bestämda föresats att verka för en tvåstatslösning i Palestina, med Israel och en palestinsk stat fredligt sida vid sida.


Men detta är löften som ekar alltmer tomma. För samtidigt har den israeliska högerregimen under Benjamin Netanyahu deklarerat, att man absolut inte tänker sluta upp med att bygga bosättningar på ockuperat område och att stölden av palestinsk mark kommer att fortsätta och öka.


Naturligtvis skulle USA, Israels viktigaste uppbackare och bidragsgivare, utan problem kunna tvinga Israel att omedelbart sluta upp med sin politik, utrymma de illegala bosättningarna, riva murarna och kalla hem sin militär.


Naturligtvis kan EU, Israels efter USA viktigaste handelspartner, utan problem tvinga Israel till eftergifter genom sanktioner och ekonomiska påtryckningar.


Men det är något man inte gör. Istället talar man om fler och närmare förbindelser med Israel, och behåller de demokratiskt valda politiska företrädarna för palestinierna på olika terroristlistor - för att slippa tala med dem.


USA och EU spelar ett elakt falskspel i konflikten. Inför oss i opinionen anlägger man utåt en bekymrad min och suckar över hur tungt fredsarbetet är när "parterna" inte kan komma överens. Men i praktiken underlättar man ockupationen, tillhandahåller volvomaskiner för rivning av palestinska hus, köper in varor tillverkade av bosättare, delar ut fredspris till israeliska krigsaktivister och rådgör med israelisk militär om hur man bäst skall kunna hålla palestinierna i Gaza i schack.Våra media kan eller vill inte avslöja falskspelet. På så sätt håller man oss medborgare i okunnighet och desinformerade till den dag då den etniska rensningen av Palestina är fullbordad, och Reinfeldt eller någon annan engagerad politiker bekymrat kan meddela att palestinierna dessvärre försuttit sin chans, och att det därför inte kan bli någon självständig palestinsk stat i Palestina.Gunnar Olofsson

Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

onsdag, september 16, 2009

Anklagelser om afghanskt valfusk och FNs oenighet

Valfusket och hur det skall hanteras. Det är FNs två främsta utsända i Afghanistan norska Karl Eide och amerikanska FNdelegaten Peter Galbraith som är djupt oense om hanteringen av valfusket i Afghanistan.


FN och dess generalsekreterare Ban Ki-Moon lyser med sin frånvaro i en tid då behovet av multilaterala lösningar på internationella kriser är större än någonsin tidigare, säger norska FNrepresentanten Juul.


Historien om hur USA lyckats få Ban ki Moon till FNs generalsekreterare istället för betydligt mer rakryggade och till USA kritiskt hållna kandidater, hör idag till den högre skolan i historien om subtilt amerikanskt rävspel under Clintoneran.


Eides kritiker anklagar honom för att vara mjuk mot (den amerikanska kelgrisen)president Hamid Karzai. Oppositionen hävdat att Karzai fått hjälp genom fusk med rösträkning, vallängder och falska vallokaler. I vissa valkretsar har Karzais röster överstigit antalet röstberättigade enligt SvD.


Kai Eide sägs vara mycket för Karzai. Galbraith har till skillnad från Eide försökt påverka valförrättare att underkänna uppenbart falska valsedlar och att räkna om röster. The Daily Telegraphs källa är hård i sin kritik mot Eide och FN, som har utvecklats från utövare av irrelevans till att under de senaste åren i praktiken vara indragen i bedrägeri och valfusk.

Etiketter:

tisdag, september 15, 2009


På EUs utrikesministermöte i Stockholm tidigare i år tog man i informella samtal genom Carl Bildt upp vad ministrarna har velat ha. Då handlade presskonferensen om 'offentlig diplomati' och Mellanöstern med 200 reportrar närvarande.


Nästa dag var det Eus utvidgning och Afghanistan som var uppe, att Eu önskat dialog med Iran. Skilda Euländer krigar i Afghanistan och Eu med sina röster där ger ett eget bistånd till landet och önskar samtidigt 400 fler poliser. Man vill dessutom få till en militär-och politisk afghanisering och en kader av civila tjänstemän. Och då med en regering på plats som förmår erbjuda den sociala service som tidigare knappast funnits.


Eu diskuterar dessa frågor och Sverige önskar en civil poliskår eftersom en verklig rättsstat måste till-även om det är svårt att lyckas täcka landet. De 27 staterna efterlyste då en gemensam Eu-strategi. Något som inte funnits tidigare i Afghanistan Opinionen växer inom Eu och särskilt i Tyskland, där man t.ex vill dra tillbaka sina trupper från Afghanistan.Människor tror inte längre på att Eu förmår leverera någon fred. Usa önskar civil hjälp från Eu, men man får samtidigt inte glömma att både Eu, Usa och Nato har en påverkan på Eus trovärdighet. Usa vill dessutom att britter, holländare och kanadensare skall strida och samordna sig militärt sett. Om det skulle misslyckas kan Usa ge européerna skulden.


Om länken skulle försvagas och det krisar till sig inom Eu, önskar man ha kvar sin koppling till Usa, som säger att de vill stabilisera läget i förhållande till al Qaida och ha hjälp med detta. Men det är svårt för svenskar och tyskar att flytta ifrån norr till striderna i söder. Särskilt som Natoflyg genomför bombräder och dessutom har bombat tankbilar.


Det finns svårigheter för Usa att applicera den irakiska strategin till Afghanistan med 'vi ska inte bomba' tänkandet, som nu fått sina svåra törnar.. Det existerar en allvarlig legitimitetskris i landet, vilken ytterligare späs på med grava anklagelser om Karzais fuskval och dessutom har man anklagat regeringen för stöd till knarkbaroner.

Etiketter:

måndag, september 14, 2009

Abdullah anklagar Karzai för fusk och förräderi14 september 2009 Juan Cole
General Stanley McChrystal har medgett att det inte finns någon märkbar al-Qaida i Afghanistan. Han menar att al-Qaida upprätthåller en del förbindelser med den gerilla som bekämpar Karzais regering. Men McChrystals uttalande underminerar snarare Lindsey Grahams, John McCain och Joe Lieberman hökaktiga argument, att Afghanistankriget äger rum mot al-Qaidas närvaro i Afghanistan och endast kräver fler trupper och eldkraft för att segra.Ur Cole's synvinkel var Afghanistans träningsläger inte så väsentliga för al-Qaidas 9/11 plan. Det viktiga var rekrytering av en egyptier och en libanesisk ingenjör i Hamburg, Tyskland och ge dem flygträning i USA.(anmIT vilket nu inte ger hela bilden)Under tiden hotar den verkliga al-Qaida ett krig för att få bort USAs trupper ur Mellanöstern. Budskapet var ännu mer riktat mot den israelisk-palestinska frågan än mot Afghanistan, vilken tycks ligga på den plats där USAs trupper straffas för uttryckta amerikanska missdåd på andra ställen. Varhelst al-Qaida står i förgrunden för den israelisk-palestinska frågan, är det tecken på organisationens svaghet.


Alla vet att dessa inte har gjort något praktiskt för palestiniernas sak, och att det palestinska ledarskapet inte vill ha dem i ryggen på palestinierna. Bin Laden är alltmer irrelevant. I de nya bandupptagningarna (anm IT alltså ingen videotape) som sägs höra ihop med honom, anklagar han Obama för att inte tillmötesgå hans uppmaning att avsluta krigen (anm IT-allt detta med band od sägs och har bevisats vara falska då bin Laden dog redan i slutet av 2001 pga sina dåliga njurar och tiden i Tora Bora grottan.)


Men i realiteten har Obama endast förbundit sig att dra sig ur Irak, och det finns nu alla skäl att tro, att han kommer att göra detta. Al-Qaida vet att det steget kommer att synbarligen dränera stödet och förmågan att rekrytera trupp (då endast 4% av araberna säger att de i grunden bryr sig om Afghanistan).


I en illavarslande utveckling för Afghanistans del, har presidentkandidat Abdullah Abdullah anklagat den ansvarige president Hamid Karzai för att ha utnyttjat statliga medel till att utverka fuskvalet den 20 augusti. Abdullah sa att Karzai hade mutat klanäldste med mellan $4000 and $8000 var, för att de skulle rösta på honom själv.


Abdullah tycks ha stulit en sida från förlorarna i det iranska presidentvalen, Mir Husain Mousavi och en från Mehdi Karroubi, vilka vägrade acceptera de officiallt utannonserade resultaten och framförde att valet var fixat till fördel för sittande Mahmoud Ahmadinejad.


Varpå resultaten från dispyten i Iran var att hundratusentals framförallt fredliga demonstranter upprepade gånger samlade sig på gatorna tills de brutalt trycktes ner. I Afghanistan ser protesterna snarare ut att bli än mer våldsamma.


Jag tror det i grunden är mindre troligt att Karzai och Abdullah skulle kunna forma någon sorts nationell enhetsregering tillsammans.


Abdullah vill ha omval, vilket för närvarande inte är nödvändigt med de nuvarande rösterna. Men Abdullah tror att de röster som gav Karzai upp till 54% åtminstone delvis var fusk och resultatet av röstköp med statliga medel.


Ett omval kommer också bli svårt att genomföra, såvida det inte blir snart, eftersom snön på vintern kommer att begränsa framkomligheten för en stor del av befolkningen fram till våren. Men den Oberoende ValKommissionen varnar för att en fullständig rösträkning av den senaste valomgången fortfarande ligger veckor framöver.


För Afghanistans del skulle det kunna bli katastrofalt att vara utan president under hela vintern och våren, inte bara för själva landets skull utan också för Obama-administrationens militära strategi.

CBS har en video om den pågående valkrisen
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

USAs nya kärnvapenuppgradering riskerar säkerheten även i EuropaDet kom en hälsning från Agneta Norberg till alla er som är emot kärnvapen


Greg Mello i 'Los Alamos Study Group' bevakar kärnvapenutvecklingen där. Idag skall uppenbarligen de flyg B-61 bomber som USA har utplacerat runtom i Europa bli uppgraderade, för att lastas på flygplan. Det gör att vi är tillbaka till ruta ett.


Det var denna utveckling som triggade fredsrörelsen i slutet på 70-talet men då hette vapnen Pershing2 och SS-20. Dessa flygbomber är avsedda för Ryssland och för Mellanöstern. F-15 och F-16 är de flygplan som bär bomberna och samma USAflygplan som deltog i Loyal Arrow NATOövning i Norrbotten i somras.


'Dear European and other abolition colleagues, Abolition Global Council -- a call from Washington tonight, and I myself believe, that it might be very important right now, and would be fruitful right now, for Europeans to speak up as forcefully as possible about forward-based tactical U.S nuclear weapons.


...To state the obvious, the Obama Administration is about to upgrade a major warhead for the sake of its NATO partners. This is a much bigger issue than just this warhead. It is meant to be and could be the pattern for others.


,..The Obama Administration threw a marker down in May that said nuclear weapons budgets would be henceforth flat -- no annual increases for the coming years..This caused an uproar and is continuing to cause a lot of activism for nuclear weapons within the Administration.


The commitment to CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ratification makes it easier, as does the alleged European thirst for upgraded, forward-based nuclear weapons.


Today a colleague and I were talking about this and he remarked that the B61 LEP issue seems marks an outer boundary of sorts in the Administration's thinking regarding the Nuclear Posture Review (NPR) and as such is a bellwether issue, because they are so controversial. (If even these have to be upgraded, then everything else does too.)

Etiketter:

Medborgerliga rättigheter och rättsskydd
Percy Bratt och Robert Hårdh säger på dagens Brännpunkt i Svenska Dagbladet att vissa saker, som våra medborgerliga och politiska rättigheter, helt enkelt är för viktiga för att överlämna till våra folkvalda att själva besluta om.


Så har här t.ex nyligen uppdagats att den svenska militära underrättelsetjänsten haft en egen 'observatör´ inom en svensk öppen organisation som glatt och skickligt arbetar mot Nato. Militärtolkarnas hemsidor släcktes snabbt ner vid bildbevisavslöjandet. Ingen förstår något-eftersom vi är så öppna och fredliga i detta land - medan vi gamlingar minns andra tider...

Axplockur SvD Brännpunkt

'Det är oacceptabelt att vår egen grundlag ger ett sämre skydd än till exempel den internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och Europakonventionen, den sistnämnda dessutom vanlig lag i Sverige. Det är, inte minst i tider av oro, viktigt att vi har ett eget rättighetsskydd, som är starkare än det minimiskydd internationella rättsregler erbjuder.


Grundlagsutredningens slutbetänkande innehåller förslag som tydligare markerar domstolarnas oberoende och kompletterar och stärker rättighetsskyddet i regeringsformen. Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt långt.


Till sist vårt eget ansvar: Sverige är bra på att i internationella sammanhang lyfta fram det civila samhället, ibland omnämnt som den femte statsmakten, och dess betydelse för demokratisk utveckling. Ofta framhålls vårt eget civilsamhälle som föredöme.


Men vi är för få organisationer, 'watch-dogs' som verkar för de mänskliga rättigheterna i vårt eget land. Vi behöver alla bli människorättsförsvarare för att grundläggande värden inte ska äventyras när vårt samhälle sätts under press. Vissa saker, som våra medborgerliga och politiska rättigheter, är helt enkelt för viktiga för att överlämna till våra folkvalda att själva besluta om. '

Etiketter:

söndag, september 13, 2009

Dödliga nanopartiklar i svininfluensavaccinet

Nano Particles used in Untested H1N1 Swine Flu Vaccines


Del III ‘Det är vaccinet, dumbom´
av F. William Engdahl (kort)


Vaccin som godkänts av ansvarig regeringsmyndighet för vaccination mot den föregivna H1N1 influensa A Svininfluensan har befunnits innehålla nanopartiklar som ett sätt att “turboladda” vaccinet i flera år.


Det har nu kommit ut att det vaccin som blivit godkänt för bruk i Tyskland och andra europeiska stater innehåller nanopartiklar i en form som rapporteras attackera friska celler och kan vara dödligt...


Idag visar djurstudier och in vitro experiment att nanopartiklar kan resultera i förstörelse av lungor och annan förgiftning i djur, men inga rapporter om klinisk förgiftning i människor genom nanopartiklar har rapporterats före Peking-studien.


Pekings Chaoyang Hospital sjukhusstudie har nu slutgiltigt slagit fast att nanopartiklar framkallar förstörelse av lungor och annan förgiftning också hos människor...

Etiketter:

torsdag, september 10, 2009

Afghansk journalists död upprör kollegor
av Vladislav Savic Ekot

I Afghanistan växer kritiken mot Nato-soldaternas agerande. Bombningen av tankbilar för en vecka sedan följdes i går av en blodig fritagning av en brittisk journalist. Kritiken kommer också från afghanska journalister."Deras agerande var inhumant och omoraliskt". Kritiken är svidande mot gårdagens brittiska räd med kommandosoldater som fritog den brittiske journalisten Stephen Farell.


För i samma stund som Farell fritogs så dödades den afghanska journalisten och Farells tolk Sultan Munadi liksom två andra civila afghaner, en kvinna och ett barn. De som framför kritiken i dag är afghanska journalister inom den relativt nybildade Afghanska Media Klubben, MCA (The Afghanistan Media Club), en klubb som organiserar inhemska journalister som arbetar för västmedier.


Enligt en del afghanska källor som citeras av utländska nyhetsbyråer, var räden i sig onödig. Förhandlingar pågick och det fanns tecken på en snar frigivning. Från brittiskt håll menar man att fritagningen var oundviklig eftersom man fruktade att gisslan skulle dödas annars.


Oavsett vilket så är de afghanska journalisterna upprörda över det faktum att kommandosoldaterna tog med sig den brittiske journalisten, men lät tolken och journalisten Sultan Numadis sönderskjutna kropp ligga kvar på platsen. Det här var ett hänsynslöst beteende som visar att Nato-styrkorna behandlar folk på olika sätt, säger journalisterna i ett uttalande.


Numadi hade blivit skjuten både framifrån och bakifrån. Vi vet inte om det är talibanerna eller britterna som dödade honom, säger en av Numadis vänner till den franska nyhetsbyrån AFP.


Numadi och den brittiske journalisten Farell tillfångatogs när de skulle resa till staden Kunduz och rapportera kring förra veckans ödesdigra Nato-ledda flygattack, då många civila dödades. En attack som väckte ramaskri även i väst och fördömdes av en rad EU- utrikesministrar i Stockholm i helgen.

Etiketter:

Irak nostalgi

Idag tycks Irak vara glömt. Man lever nu med sina plågor som ockuperad av USA och Iran-shia, vilket Juan Cole beskrivit som om förortsfolket i New York plötsligt skulle ta över makten i Washington. Och märkliga problem uppkommer med Syrien

http://www.youtube.com/watch?v=ZOEg1QfB5EM&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ejuancole%2Ecom%2F&feature=player_embedded#t=432


USA tänker överföra fler soldater från det gamla krigets Irak till det nya oövervinneliga i Afghanistan. Layla Anwar i An Arab woman Blues ser nostalgiskt tillbaka på en svunnen lycklig tid i Irak och presenterar här nationalsången.


Etiketter:

onsdag, september 09, 2009'Allt att vinna på samarbete med Nato' skriver Nils Oskar Nilsson (m), ledamot i försvarsutskottet, på SvD Brännpunkt 8 sept .


Insatsen i Afghanistan är 'mycket lärorik' skriver Nilsson och NATO med sin stora 'erfarenhet' anses då vara den mest lämpade att 'kunna hantera stora operationer över längre tid'...


För den som vill sätta sig in i hur man här i landet får till en ursäkt för att själv delta i ett anfallskrig kan inlägget vara mycket lärorikt.


Om vi i Sverige hade resonerat så under det andra världskriget skulle människor idag inte levt som vi gör. Och vi skulle bidragit till mer spänningar här uppe i norr än de vi redan har.


Författaren drar dessutom fram FN som argument för insatsen i Afghanistan med ... 'ett tydligt FN-mandat'... Fast hur nu det mandatet i verkligheten kom till tjänar sin egen intrikata historia och tydligheten säger inget om regelrätt strid.

Författaren slutar med att 'Sverige har allt att vinna på ett fortsatt nära samarbete med Nato', hur han nu får till det, idag då NATO fikar efter de resurser som Nordpolen erbjuder och där Ryssland tillhör de med den största kustlinjen, medan USA själv inte har särskilt mycket att hämta - i avtalet.

Etiketter:

tisdag, september 08, 2009

Idag bor närmare 1/2 miljon illegala bosättare på palestinsk mark, varifrån Israel i lugn och ro erövrar Palestina

I dagarna har den israeliska regimen beslutat om ytterligare bosättningar på Västbanken. Ingen, inte ens Obama, verkar kunna - eller vilja - stoppa det. EU under Sveriges ordförandeskap skulle kunna göra skillnad. Men så är det ej. Man kräver av palestinierna att de skall avstå från varje form av motstånd och att de erkänner Israel som en judisk stat med rätt att diskriminera icke-judar.Man gör ingenting åt blockaden av Gaza. Man ställer ingen till svars för att Israel under offensiven i Gaza i vintras mördade minst 1.300 palestinier - de flesta civila varav 400 barn! - trots att många kapitulerat under vit flagg före de dödats. Och medan demokratiskt valda politiker från Hamas fryses ut från alla kontakter, upprätthåller Sverige och EU goda och nära förbindelser med den brutala ockupations- och folkmordsregimen i Israel, utvecklar handeln och umgås utan problem på tennisbanor och fotbollsarenor.Den amerikanske presidenten Barack Obama försöker att åter starta den så kallade fredsprocessen i Mellanöstern. Fred är någonting alla vill ha. Men den israeliska varianten av fred innefattar fortsatta möjligheter för Israel att erövra mer palestinskt land, bygga nya murar, staket och bosättningar och fortsätta att kontrollera palestinierna militärt med avspärrningar och check-points.Det är en skam för Sverige att man inte har lyckats bättre än så. Det måste till en ändring. Den svenska regeringen och EU ska genast upphöra med sin politik av eftergifter gentemot Israel, då utan ytterligare dröjsmål med att införa sanktioner och se till att regimen äntligen upphör med sin kolonisering av Palestina och fogar sig efter FNs resolutioner 194, 242 och 338.


Gunnar Olofsson
Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

Tolgfors tråkiga motiv för NATO


De motiv som anges vittnar om en hög grad av okunnighet och osaklighet
Det skriver Per Blomquist(Kungl Vet.akad)Han är inte glad över att försvarsminister Sten Tolgfors i tre steg vill fasa ut Värnpliktsförsvaret.
Det vittnar om hög grad av okunnighet, menar han och ser som det viktigaste motivet för det

att både övergå till legosoldater och ansluta oss till Nato

– i praktiken till USA, en av kärnvapenmakterna med militärstrategiskt intresse av Sverige.


Han skriver
Det viktigaste motivet för Tolgfors är sannolikt ett annat, nämligen att Moderaterna nu vill överge värnplikten och Sveriges snart 200-åriga neutralitetspolitik och ersätta med legosoldater och anslutning till Nato


USA och Sverige ska tydligen, enligt Tolgfors, i framtiden med hot om insatser och anfallskrig neutralisera Ryssland. Detta är den reella innebörden av vad som kläds i orden insatsförsvar.


I ett inlägg 31maj efterlyste jag ett grundligt militärstrategiskt bedömande och samarbete över partigränserna i denna för Sverige så utomordentligt viktiga fråga. Varför får inte medborgarna en sådan analys?

Etiketter:

måndag, september 07, 2009

Säpo får inte ställas över lagen

Att flyktingar i Sverige stämplats som ”säkerhetsrisker” och utvisats till tortyr, utan att anklagelserna prövats rättsligt, har väckt kritik till och med från FN:s tortyr- kommitté.

Regeringen har nu bett lagrådet yttra sig över ett lagförslag som bland annat rör sådana ärenden, där Säpo, av säkerhetsskäl, motsätter ett uppehållstillstånd. EU:s asylprocedurdirektiv ger den enskilde rätt att över- klaga asylärende till domstol.

Regeringens förslag delar in säkerhetsärenden i två kategorier; säkerhetsärenden som skall överklagas till domstol och kvalificerade säkerhetsärenden som skall överklagas till regeringen. Det är oklart vad som avses med de senare. I förslaget nämns att det kan handla om starka kopplingar till organisationer ”som utövar våld i politiskt syfte”. Skrivningen täcker ju både terrorism, befrielserörelser och reguljära arméer.

Advokatsamfundet har i sitt remissyttrande varnat för godtycke och befarar att förslaget leder till att det i praktiken blir upp till SÄPO att avgöra om ett ärende kan överklagas till domstol eller inte.

Regeringen anser att vissa säkerhetsärenden inte behöver prövas i domstol, eftersom regeringen ansvarar för landets säkerhet. Domstols- eller laglighetsprövning av säkerhetsärenden sker bland annat i Finland, Norge, Schweiz och Tyskland.

Det är olagligt att utvisa personer till ett land där de riskerar tortyr.

Fallet med de två egyptier, som 2001 på vaga grunder och utan domstolsprövning, fraktades till tortyr i Egypten, var resultatet av en godtycklig, politiserad prövning av den dåvarande regeringen.

I augusti 2008 överlämnade SÄPO, efter regeringsbeslut, en marockansk flykting till hem- landets polis. Han torterades och dömdes till fängelse, av allt att döma på uppgifter som Säpo lämnat till Marocko. Mannens ”brott” i Sverige bestod i att han delat bostad med en terroristmisstänkt person.

För att garantera rättssäkerheten måste alla säkerhetsärenden avgöras av erfarna jurister i domstol.

Säpo får inte ställas över lagen. Det gäller inte minst i det så kallade kriget mot terrorism, där rättssäkerheten ofta har kränkts. Rättsvidriga deportationer från Sverige måste upphöra.

BIRGITTA ELFSTRÖM

jurist

GÖSTA HULTÉN
jornalist författare

Etiketter:

Nu avslöjas på allvar även i Sverige Karzais fuskval

Falska vallokaler hjälpte Karzai DN Anhängare till president Hamid Karzai inrättade falska vallokaler inför Afghanistans val i augusti. Där registrerades hundratusentals falska röstsedlar, uppger höga västerländska och afghanska källor.


De 800 lokalerna fanns bara på pappret, säger en anonym diplomat. Och lokala valarbetare har rapporterat att hundratals, och i vissa fall tusentals, röstsedlar räknats till Karzais fördel på varje ställe, skriver tidningen New York Times.

Andra västerländska källor bekräftar det här mönstret:

- Vi tror att omkring 15 procent av vallokalerna aldrig öppnades. Ändå kunde de registrera tusentals röstsedlar för Karzai.


Utöver blufflokalerna övertog Karzaianhängare omkring 800 riktiga vallokaler. Därifrån har myndigheterna rapporterat om ytterligare tiotusentals röstsedlar för Karzai.

Resultatet av fusket är att i en del valkretsar räknades fler röster för Karzai än där fanns röstberättigade.


Både den sittande presidenten Karzai och hans huvudmotståndare, förre utrikesministern Abdullah Abdullah, utropade sig till segrare efter valet den 20 augusti. Om ingen får mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång mellan de två som fått flest röster.


Karzai var i förväg segerfavorit. När nära hälften av rösterna räknats ledde han med 45,8 procent mot 33,2 procent för Abdullah. Den 5 eller 6 september räknar Oberoende valkommissionen med att ett preliminärt resultat kan tillkännages.

EU:s observatörer sade att valet var nästan godkänt, men tidigt kom anklagelser om fusk från anhängare till flera kandidater.

- Man kan inte kalla valen fria i vissa delar av landet på grund av den terror som råder där, sade chefen för EU:s observatörer, fransmannen Philippe Morillon.


Rapporterna om valfusket vållar ännu mer problem för USA:s president Barack Obama som har svagt stöd för Afghanistankriget i hemmaopinionen, ett krig där USA ställt upp med 68 000 soldater.

USA hade hoppats att valet skulle bidra till att minska stödet för talibanerna i den afghanska befolkningen genom att ge landet ett styre som människorna tycker är legitimt.

Etiketter:

Ett skratt förlänger livet - och äktenskapet -YouTube

Åsa Linderborgs kommentarer till Israel och Boströms artikel


Kulturjournalistikens uppgift är att ställa frågor. Den ska slå upp sprickor i muren, forcera sanningen genom den homogena nyhetsförmedling som maler och maler om hur världen är beskaffad. Den ska vara en oas för spekulation, polemik, stilistik och övertygelse – utan att för den skull göra avkall på faktaunderlag.


För åtta år sedan suggererade västvärldens opinionsbildare fram ett anfallskrig mot ett land på grund av ryktet om massförstörelsevapen. Några av dem som nu är ute och vevar med sina pekpinnar, sjöng ockupationens lov även den gången.


I jämförelse är Boströms artikel ordinär kulturjournalistik, om än ovanligt väl underbygd. Till skillnad från de medeltida antisemitiska myterna – som hökarna i Israel och deras taltrattar gör allt för att hålla vid liv – är det inte ett löst rykte att palestinier olagligt ockuperas, skjuts och obduceras av någon som tydligen har nytta av det.


Den som vill att den här debatten ska handla om pressetik, önskar trolla bort en dokumenterad tragedi. Det här handlar om Israel. Om ett land som alltför länge tillåtits vara undantaget all normal opinionsbildning.

Etiketter:

söndag, september 06, 2009

USAsoldater i Afghanistan stormar igenom sjukhus


Ett sjukhus som Svenska Afghanistan- kommittén driver inte långt från Kabul genomsöktes den 6 dec med hårda metoder av amerikanska soldater enligt Svenska Afghanistan- kommitténs chef Anders Fänge.


Soldaterna anlände för några dagar sedan i en konvoj med militärfordon och tog sig snabbt in på kliniken utan vidare förklaring. Fyra anställda och två anhöriga till patienter bakbands. Låsta dörrar forcerades med våld och även sängliggande sjuka patienter tvingades ut från sjukhuset under razzian.


Det hela är ett brott mot internationella överenskommelser och dessutom ett hot mot vår verksamhet och personalens säkerhet, säger Fänge.


Samtliga rum och salar genomsöktes, även avdelningen för kvinnor. Kring midnatt gav sig soldaterna av. Men först beordrade de sjukhuspersonalen att rapportera till de Natoledda Isaf-styrkorna ifall misstänkta talibaner söker vård.


- Våra sjukhus tar hand om alla sårade och sjuka oavsett vilken folkgrupp de tillhör eller ifall de är rebeller, regeringssoldater eller civila. Och vi rapporterar inte till någon sida, säger Fänge.


Sjukhuset ligger i provinsen Wardak söder om huvudstaden Kabul och området skakas ofta av strider och attentat. Tidigare i somras fick samma sjukhus påhälsning, denna gång av en privat säkerhetsstyrka som uppträdde hotfullt, förstörde utrustning och misshandlade personalen. Den styrkan hade anlitats för att skydda en konvoj från rebeller - och krävde vård efter ett överfall.


Anders Fänge har talat med den amerikanska armén för att få en förklaring till händelsen och garantier för att det inträffade inte upprepas.


USAmilitären gav en annan bild av händelseförloppet. Amerikanerna hävdade att deras soldater frågat om lov att få gå in i sjukhuset och att de överlag uppfört sig artigt, respektfyllt och vänligt. Men Fänge säger sig ha dubbelkollat med flera personer i den afghanska sjukhuspersonalen och de står fast vid sina uppgifter om amerikanernas brutala framfart.


FN-talesmannen Aleem Siddique känner inte heller till detaljerna, men kan konstatera att militära förband enligt folkrätten ska avhålla sig från aktioner mot sjukvårdsinrättningar


Det var i onsdags kväll som en amerikansk militärstyrka utan förvarning anlände till sjukhuset som ligger i Shaniz sydväst om huvudstaden Kabul. Utan förklaring varför blev flera anställda bundna liksom anhöriga till personer som vårdades på kliniken.


- Militären påstår att de fått tips om att en ledande taliban befann sig på området, men de har inte hittat någonting, säger Anders Fänge.


Fänge ser aktionen som ett flagrant övergrepp på internationellt erkända principer.
- Detta är inte acceptabelt. Sjukhus och dess personal har en speciell status i konfliktområden. Stridande förband får inte ge sig på oss.


Enligt Fänge strider agerandet dessutom mot lokala avtal som slutits mellan frivilligorganisationer som jobbar i Afghanistan och de internationella styrkorna.
- Militären får inte ge sig in i sjukvårdslokaler med våld eller hot om våld, säger Anders Fänge.


I samband med att styrkan lämnade sjukhuset gavs strikta order till personalen att kontakta koalitionsstyrkorna om upprorsmän i framtiden sökte vård. Enligt de instruktioner som gavs var det koalitionsstyrkorna som skulle avgöra vilka som har rätt att bli behandlade på sjukhuset.


- Vi tillämpar inte diskriminering. Våra läkare har svurit läkareden - vi frågar inte om etnisk eller religiös tillhörighet – om du behöver vård får du den, säger Anders Fänge.


Har ni fått någon förklaring från amerikanskt håll? - Vi har via våra kanaler varit i kontakt med befälhavaren för styrkan som genomsökt sjukhuset. De menar att de fått tillstånd och därefter genomsökt lokalerna i god ordning.


Den uppgiften bestrids av samstämmiga uppgifter från läkare och annan sjukvårdspersonal som vi pratat med på plats, säger Anders Fänge.


Fänge jämför den senaste händelsen med en liknande incident i augusti, då koalitionsstyrkorna utsatte ett sjukhus i södra Afghanistan för ett flyganfall. - Då hade man också fått tips om att en ledande taliban befann sig i området.


Fänge är allvarligt oroad över att sjukhusen i Afghanistan kommer att förlora både sin neutrala roll och sitt stöd hos lokalbefolkningen om militären inte ändrar inställning. - Det här är ett allvarligt hot mot vår verksamhet. Flera anställda säger, att de inte kan jobba kvar om vi inte kan garantera deras säkerhet.


SvD och DN 6 sept

Etiketter:

lördag, september 05, 2009

Ta hem svenskarna från Afghanistan


Elisabet Höglund i Expressenkrönika
- Enligt det ursprungliga FN-mandatet är svenskarnas uppgift att skydda civilbefolkningen och underlätta uppbyggnaden av en afghansk politisk struktur. Glöm det. Nu befinner sig den svenska Afghanistantruppen på ett slagfält öga mot öga med en fiende, som är fullkomligt hänsynslös och som inte skiljer på amerikanska och svenska soldater.


Nu gäller det i stället för svenskarna att bestämma, vem som kan skjuta först och döda snabbast. Nu handlar det inte om att bevara freden utan om att rädda sitt eget liv. Låt mig säga som det är: Den svenska Isafstyrkan befinner sig i dag i regelrätt krig. Och det var väl inte precis detta, som var tanken,..när den dåvarande socialdemokratiska regeringen under Göran Perssons ledning år 2001 med stolthet och darr på rösten skickade 500 svenska Isafsoldater till Afghanistan


Då skulle Sverige göra en insats för freden. Då skulle de svenska soldaterna ingå i en fredsbevarande styrka under FN-mandat...

Etiketter:

fredag, september 04, 2009

I Skåne reclaimas och återreclaimas det - Radio Tuff
av MARIANNE STIEGER-nr 1245 30/8-13/9

Nog har även ni hört modeordet "reclaim" - det vill säga att återta något som tycks ha gått förlorat. Det började med gatufesten "Reclaim the streets" på Kungsgatan i Stockholm för flera år sedan. Om jag inte minns fel, så handlade det i början om att återta gatorna från trafiken, att låta människorna, inte bilarna, nyttja gatorna. En god tanke som gick på tok redan från början.Här i Malmö började reclaimandet i våras med ett upprop att återta Västra Hamnen. Från vem? Och vem skulle återta vad? Skulle Malmöborna återerövra Kockums gamla fabriksområde? Tja, ingen visste då riktigt vem som skulle reclaima vad åt vem.Men en sak stod klart. Det var inte någon demokratisk aktion, utan ett gäng maskerade bråkstakar tog sig rätten att återerövra något som egentligen alla Malmöbor tyckte sig äga redan - nämligen strandpromenaden, skateparken och badbryggorna i Västra Hamnen, välbesökta platser för tusentals Malmöbor. Nåväl, reclaimarna gick på en nit. Invånarna i Västra Hamnen försvarade sin stadsdel med bravur. Istället för fest blev det ett snöpligt återtåg till centrum av staden, där rutor krossades.Så tog sig några sommargäster i Falsterbo före att reclaima badbryggan från invånarna och övriga sommargäster. Ett gäng högnästa, tillresta adels- och rikemansherrar ansåg sig kunna paxa badbryggan för sitt nakenbad på morgnarna. De ställde sina trätofflor som markering på bryggan och njöt sitt ensamma nakenbad. Övriga hugade badspekulanter fick finna sig i att vänta. Eventuella badgäster, som tog sig förbi tofflorna, tillrättavisades handgripligen. Men se - då tog sig en yngling från Falsterbo rätten att återreclaima bryggan från de snobbiga stockholmska badgästerna.


Ynglingen ifråga gjorde ett upprop att alla som ville skulle storma bryggan en viss morgon och strunta i de fisförnäma nakenbadarna. Den ynglingen besegrade modigt alla utan varken kängor eller gömt ansikte. Han framträdde till och med med sitt namn. Heder åt en sådan gosse. Nakenbadarna drog in svansen.Så kom då den senaste reclaim-aktionen - återigen från ett gäng anonyma bråkstakar. Jag tror de kallar sig AFA - antifascistiska påstår de sig vara. Fega, ynkliga kräk anser jag dem vara. Detta gäng, tyvärr uppbackad av en presskonferens, på vilken de inte vågade visa sina ansikten, påstod sig vilja reclaima Malmös problemområde Rosengård från polisen. Nu hör till saken att det tack vare ett stort polisuppbåd äntligen har blivit lugn och ro i den tidigare så oroliga stadsdelen, till alla invånares stora glädje.Då kommer det här svarta gänget, och då menar jag inte hudfärgen utan de kläder gänget gömmer sig bakom, och påstår sig vilja rädda Rosengård undan polisen. Och det samma dag som Ramadan, muslimernas fastemånad, inleds. Hur dumma kan dessa vilseledda ungdomar vara? Och vad är syftet med deras korkade aktioner? Vem står bakom dem och backar upp dem? Det är en fråga jag vill ha svar på!Men nu händer något! I detta problemområde reser sig invånarna, ja, visserligen bara männen, för kvinnorna håller sig inomhus vid sådana tillfällen, och går i samlad trupp mot dessa AFA-ungdomar och försvarar sitt område. Visst, det hann bli både slagsmål, bränder och krossade fönsterrutor. Men Rosengårdsborna hade ställt upp för sitt område och försvarat det. Och det ska de ha all ära för AFA-ungdomarna drog snöpligt sin färde.

Här reclaimas ingenting mot Malmöbornas vilja

Etiketter:

EU, Sverige och flygbombningarna över Afghanistan

Återigen har USA flygbombat i Afghanistan så att många civila (90)har dödats, trots löften om motsatsen, att vara försiktigare framöver. För USA kom detta inte lägligt, då EU just nu på sitt utrikesministermöte i Stockholm tar upp vad de skulle önska med ländernas engagemang i landet. Då bl.a Tyskland har rönt stort inrikespolitiskt motstånd mot just engagemanget i Afghanistan,


Samtidigt vill USA att EUs länder skall slå sig samman och tala med en röst i sina framtida missioner i landet. I morgon skall EU vidare behandla ländernas engagemang i Afghanistan plus frågan om EUs utvidgning.


De flesta av länderna har ett inrikespolitiskt motstånd mot utvidgade militära insatser i Afghanistan och poängterar istället vikten av civila insatser och en afghansk regering utrustad med social service. EU-kommisionen har ett eget bistånd dit och vill få in 400 fler poliser.Medan USA vill precis tvärtom-dvs att länderna samfällt skall engagera sig mer i de militära insatserna och strida i samordnade insatser ... Därför måste opinionsinsatser till i olika EUländer för att förhindra dylikt EU-kolonialkrig.För det är just vad detta har varit från början. USA har till på köpet skapat talibanerna på sitt sätt genom det indirekta bidraget till uppväxten av talibanskolor med barn till dödade motståndsmän i deras kamp mot kolonisatörerna. 'Studenterna' har sedan utgjort den reella basen för talibanernas kader och utbredning.Ja gräver vi ordentligt är det skrämmande att se hur den amerikanska hydran sticker upp sitt obehagliga tryne varhelst man finner diverse rörelser och krigiska upprorsgrupper. Till och med de ömmande uighirerna har blivit USAs stödtrupper i beredskap för de skumraskaffärer USA sysslar med. Och Pipeline-istan är hett, mycket hett.


Denna gång var det som sagt en oljetankbil som fastnat på vägen och föranlett USA att på något sätt utan prut beordra flygbombningar.


Ja resten är den vanliga historien om mängder av drabbade civila. Och en allt ilsknare allmän opinion, inte bara i Afghanistan utan också här inom EU.

Etiketter:

torsdag, september 03, 2009

Kabuls USAambassadvakters förlusterser förödande för 'fredsmissionens' förtroende


Denna gång gäller det inte bombningar och de miniflygplan 'drones' som tillverkas bl.a i svenska Vidsel med stor internationell testbana för dessa mördande farkoster, utan amerikanska folkets rykte i övrigt som med ambassadvakternas i Kabul förlusterser inte precis har förbättrat synen på 'The American way of life' hos den djupt religiösa afghanska befolkningen.

Etiketter:

onsdag, september 02, 2009

Film om organstöld