måndag, november 30, 2009

Afghanistan - Det nya milenniets längsta krig


USA och NATO utsträcker det nya millenniets längsta krig
Stop NATO 25 november, 2009 av Rick Rozoff


Utan tvekan kommer majoriteten av de nya amerikanska trupperna i Afghanistan att ansluta sig till ISAF, där NATO håller en truppstyrka på 100 000 man från 50 nationer i hjärtat av Asien.


I denna tre månader gamla rapport har befälhavaren för alla USAs och NATOs ockupationsstyrkor i Afghanistan, Stanley McChrystal, rekommenderat en ökning av den afghanska nationella armén från som han sa 92 000 trupper till 240 000 i sin kontramotstånds-strategi som kräver nära 400 000 trupper totalt.

McChrystal som är fd chef för 'Joint Special Operations Command', utnämndes till sin nuvarande dubbla roll genom sin bakgrund i kontramotståndet..I vilket fall har man alltsedan invasionen 2001 aldrig kunnat uppnå detta sexsiffriga mål.


Den 16 november blev chefen för de franska militära styrkorna i Afghanistan, brigadgeneral Marcel Druart, nära att dödas i en raketattack bara 30 miles från huvudstaden. Samtidigt kom den tyska försvarsministern Karl-Theodor zu Guttenberg på ett oannonserat besök i norra Afghanistan, och den helikopterkonvoy han färdades i blev beskjuten.


Fyra dagar tidigare hade fem svenska soldater, delar av en kontingent på 500 trupper som utförde NATO - ISAF operationer i det norra Afghanistan, också blivit sårade i en bombattack under tiden den svenska utrikesministern Carl Bildt besökte landet.


Sveriges Radio rapporterade den 19 november att landets parlament hade godkänt de svenska truppernas utvidgade mandat för en truppstyrka på upp till 855 soldater att tjäna under NATOkommando.


Kraftiga attacker mot NATOs förrådskonvojer spred sig från nordvästra Pakistan, där KhyberPasset var blockerat ner till Balochistan vid Afghanistans sydöstra gräns.


USA och NATOs attackhelikoptrar och stridsflygplan fortsätter att kränka pakistanskt luftrum. USAs president Obama bad nyligen i ett brev till den nationella regeringen att trappa upp pressen på Pakistan att expandera sitt krig mot talibanerna och al Qaidamilitanterna och varnade dessutom för att framgången för den nya amerikanska strategin kunde hänga på detta....


Pentagon eskalerar också sina missilattacker från drönare inne i Pakistan och intensifierade bombräderna inuti Afghanistan."USA har genomfört mer än 40 attacker med dessa pilotlösa, missil-skjutande flygplan i nordvästra Pakistan detta år...."


I oktober var USAs och NATOs flygbombningar de högsta under någon månad sedan i juni 2008, trots försäkringar från McChrystal och Vita Huset, att dessa skulle ha minskat. "Koalitionens flygplan fällde 647 bomber under 2359 bombningar till stöd...


Antalet bomber var totalt det högsta alltsedan september 2008, då man fällde 752 bomber.... I dessa flygräder räknar man inte ens in flygattacker, attacker i samband med specialoperationer, AC-130 bomber, små missilattacker och helikopter-attacker...
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, november 29, 2009

USA skickar ytterligare omkring 30 000 soldater till krigets Afghanistan

Nästa år placerar USA ut Patriotmissiler i Polen riktade mot Ryssland. Idag smygs de bara in. Under 1980talet vållade de väldiga protester runt hela Eurpa.

Samtidigt rapporterar man att "det för åtta år sedan genom att få bort al-Qaida ledaren från slagfältet inte helt hade kunnat eliminera hotet från den globala extremismen.

Men genom beslutet att öppna gränsen för hans flykt till Pakistan fick man honom till den starka symbol som än idag lockar till sig pengar och ger inspiration till fanatiker runt om i hela världen", heter det i ett Reutertelegram.


USAs militär och afghanska styrkor angrep vid slutet av 2001 Tora Bora-bergen, där bin Ladin skulle ha befunnit sig. Då lät militärledningen afghanerna leda markattacken och begränsade sig själva till flygangrepp.


"Den amerikanska militärens enorma bredd, från prickskyttar till marinkår och de mest mobila enheterna inom armén kom att stanna vid sidlinjen", skrev författarna till denna senatsrapport.


Den skall publiceras några dagar innan president Barack Obama väntas meddela att USA skickar ytterligare omkring 30 000 soldater till krigets Afghanistan.

Etiketter:

Profiten styr vår hälsa

Hur kan profiten så till den grad få styra även vår möjlighet att swnabbt tillfriskna från cancer? Borde åtminstone inte samhället tjäna mer på att få denna verksamma medicin godkänd?


Etiketter:

fredag, november 27, 2009

Obama är rädd för att bli kallad mesDen 1 december offentliggör Obama sin plan för truppökning i Afghanistan. Han planerar att skicka tiotusentals fler trupper och 'finish the job' som det brukar heta i dessa sammanhang.


Men under århundraden har olika utländska härskare och krigsherrar velat samma sak. Men förgäver. Inte ens Djingis Khan klarade det. Och så inbillar vi oss att vi skall kunna bomba landet till underkastelse...


Christian Parenti i Democracy Now som varit mycket i Afghanistan anser det vore ytterst vansinnigt att göra detta, även moraliskt sett med tanke på alla de människor som kommer att dödas.


Det är också ett politiskt vansinne för Obamas administration. Men i grunden tycks han vara rädd för att Republikanerna skall komma att kalla honom för mes. .


Och för att rädda ansiktet vill han alltså bomba folk från luften med 'drones', alltså obemannade flygplan...Vilket är vansinnigt, särskilt då USA ändå inte har någon chans att vinna människors hjärtan genom att bomba dem.


“Get the job done” brukar Obama säga. Vilket då jobb? Exakt vad? Att bygga upp Afghanistan? Landet är ett av det mest underutvecklade i världen. Det har en genomkorrumperad regering och är täckt av landminor.

Etiketter:

onsdag, november 25, 2009

Än en gång-vad betyder det egentligen med svenska soldater under EUs flagg

Fritt utifrån Gösta Torstensson

Med Lissabonfördraget kan EU agera militärt runt om i hela världen. Medlemmarna förbinder sig att ställa civila och militära resurser till unionens förfogande. Uppdragen kan gälla allt från ”humanitära insatser” till ”insatser med stridande förband vid krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder och stabiliseringsinsatser efter konflikter”.


Merparten av EU-länderna har redan förbundit sig att medverka då det gäller snabbinsatsstyrkorna och hittills har man meddelat att 13 så kallade stridsgrupper ska sättas upp. (Irland, Danmark och Malta deltar inte i någon stridsgrupp.)


Hur många känner egentligen till att EU numera kan vara i farten militärt runt hela världen? Så är det i vilket fall enligt Lissabonfördraget. Hur många känner förresten till detta fördrag? Och att EUs medlemsländer förbundit sig att ställa militära resurser till förfogande? Nähä, inte det heller.


Så är det i varje fall. Det kan handla om allt från 'humanitära' till 'stridande' insatser. Alltså krishantering såväl som fredsskapande insatser. Och ingen folkomröstning har det varit heller.


Hur många känner förresten till Lissabonfördraget? Tänkte väl det. Inte många det heller. Trots det är så viktigt. En stor förändring i förhållande till vår tidigare fredspolitik. Nu skall vi åka med på EUs tåg...med snabbinsatsstyrkor och idag tretton sk stridsgrupper. Där alltid två stycken finns i beredskap att inom tio dagar sättas in vid krishärdar 6 000 kilometer från Bryssel. Det är i praktiken runt hela jorden.


Under första halvåret 2008 bildade Sverige Nordic Battle Group tillsammans med Norge, Finland och Estland, där vi bidrog med 2100 kontraktsanställda soldater och officerare. Styrkan styrs med enhälliga beslut från EUs försvarshögkvarter hos ministerrådet i Bryssel.


Där några länder kan få uppdrag å unionens vägnar. Det krävs inget mandat av FNs säkerhetsråd. Men man skall agera 'i enlighet med FN-stadgans principer', alltså i praktiken vad EU själv anser. EU-beslut inom detta område ska tas enhälligt.


Några länder kan därmed gå längre inom unionens ramar efter godkännande av ministerrådet.Det kan naturligtvis leda till att medlemsländer som valt att stå utanför ett krig eller konflikt ändå dras med genom andra staters agerande.


Sverige bygger nu upp en ny nordisk snabbinsatsstyrka som skall ligga i beredskap våren 2011 med 2100 soldater, varav 1500 från Sverige. EUs försvarsministrar har enats om ett svenskt förslag att ändra reglerna så att det blir lättare att skicka ut soldater under EU-flagg i fredsbevarande aktioner - eller krig.


”Vi är överens om att EU ska kunna använda en av de två stridsgrupper som står i beredskap mer flexibelt och inte bara till snabbinsatser vid akuta kriser”, säger försvarsminister Sten Tolgfors. De ska t.ex kunna användas som strategisk reserv för EUs militära insatser på olika håll i världen. Det vill nu säga, där EUs gamla stormakter har (ny)koloniala intressen att beskydda.


Tolgfors menar bättre svarar på medborgarnas ”krav på att förmågan att gripa in i kriser också är bra använda skattepengar”. Snabbinsatsstyrkan har blivit motorn i färden bort från de gamla grundstenarna alliansfrihet och allmän värnplikt. Med EU-medlemskapet har Sverige i praktiken gjort stegvisa reträtter från den neutralitets-politik vi en gång hade.


Militariseringen började med Maastrichtfördraget, efter det Amsterdamfördraget och Nicefördraget. Utvecklingen gick i rasande fart. När Lissabonfördraget, EUs nya grundlag, börjar verka kommer nådastöten för den svenska neutralitetspolitiken. Då står frågan inte längre om EU ska utrustas med ett gemensamt försvar, utan när.


Dessutom innebär Lissabonfördraget solidaritets-åtaganden om att agera om ett annat medlemsland angrips militärt. EU blir med andra ord en försvarsallians av Natos modell.

Etiketter:

fredag, november 20, 2009

NATO får se truppförstärkning och Hamas behöver inte se staten Israel


NATO planerar ett möte i december för att diskutera en truppökning i Afghanistan och är säker på att president Barack Obama tills dess hunnit staka ut en plan för USAs truppstyrkor...

NATOs möte skall äga rum någon gång efter dess utrikesministermöte 2-3 dec.

"Jag är säker på att för att kunna samla trupperna kommer Förenta Staterna före mötet ha annonserat ut inte enbart det son gäller truppnivåerna, utan en mycket bredare kontext i synsätt och strategi," meddelade Appathurai i en nyhetsutsändning.

En annan konferens kommer att hållas 23 november för att få fram styrkor till andra NATOmissioner men han kommer inte att diskutera en afghansk truppnärvaro.

Obama överväger nu fler utvägar till förstärkning av det antal trupper USA har i Afghanistan, inklusive möjligheten att skicka upp till 40 000 fler soldater.
I onsdags förklarade han i en intervju med CNN, att han var "mycket nära" ett beslut som skulle offentliggöras "inom de närmsta veckorna".


Internationell lag och israelisk propaganda
Om man till exempel går tillbaka till 1947, sa Gandhi att han aldrig skulle kunna acceptera Pakistans legitimitet som stat.

Hamas kan nu inte komma till en högre diplomatisk nivå än Gandhi..samtidigt som "Hamas heller inte är tvingad under internationell lag att acceptera Israels legitimitet som stat."

Norman Finkelstein intervjuad i dansk TV 19 nov 2009

Etiketter:

torsdag, november 19, 2009

Har Dawid Isaak och afghaner något gemensamt?


Peter Englund har skrivit en artikel som idag publiceras i alla tidningar. Det handlar om den svenske medborgaren Dawit Isaak som i september 2001 fängslades i Eritrea. Under denna långa tid har han förblivit inspärrad i olika helvetshålor – det lär finnas över 300 i landet. Tortyr är inget ovanligt; Vad hade Dawit Isaak gjort i sept 2001?

Han var journalist på landets största tidning, och hade rapporterat om en grupp styrande som krävt demokratiska reformer. Vilket räckte och någon rättegång kom aldrig att hållas. Brottet var yttrandefrihet.
.......

Men CIA har också gott om tortyrhålor runt världen t.ex i Litauen, där man köpt in en exklusiv ridskola..Den utnyttjas nu vid förhör av al Qaidamisstänkta uppger ABCNews. Ridverksamheten skulle användas som täckmantel.

Men presidenten har nyligen försäkrat att inga fångar kommer att tas emot efter att det sedan 2005 inrättats fängelser i Europa i USAs "krig mot terrorn". Där t.ex även Rumänien och Polen särskilt pekats ut..

Med tanke på vad stormakten USA mer gör för brott mot oändligt många oskyldiga människor, och då menar jag inte bara Irak. Varför ska då Sverige också behöva ha en styrka i Afghanistan på 855 soldater, det är en gåta. Eller är det för att visa sig vara en trogen NATOkompis?

USA vill ju kunna kontrollera Afghanistan. Vilket förutom Vänsterpartiet ALLA riksdagspartier nu också vill, inget snack om någon neddragning där inte. Och som i USAs fall ökar man stadigt antalet. Vi minns ännu när siffran låg på ett par tre hundra.

Ett sådant slöseri, inte bara med skattemedel utan också med unga soldaters liv som den nyss svårt sårade svenska soldaten. Och sist men inte minst, slöseri med resurser som istället varmt skulle ha välkomnats till afghanernas egna fattiga liv.

Talibanerna då, är de nu så gulliga? Nej. Men heller inte så illa som de varit i början av 2000talet. De har blivit väsentligt´modernare´, varför afghanerna själva antagligen skulle lyckas betydligt bättre med att lösa dessa frågor idag, än utlänningarna (där USA i detta urfattiga land har helt egna strategiska skäl för att vilja stanna kvar).

För är det något afghanerna är vana vid och kan, så är det att samla ihop sina klaner till stora rådslag sk Lloya Jirga. Det skulle de ha lyckats med även idag. Om bara utlänningarna ville begränsa sig till hjälp att bygga upp landet och dess försörjning.

Det finns väldiga mängder strategiska metaller i landet, där guld och olja knappt börjat utvinnas, förutom den pipeline som sedan gammalt projekterats från väst ner till Pakistan, men som inte kunnat slutföras - just på grund av talibanerna.

Etiketter:

onsdag, november 18, 2009

Iraks vicepresident lägger in sitt veto mot den nya vallagenIrakiska vicepresidenten lägger in sitt veto mot delar av landets nya vallag och har med det satt planerna på val i januari ifråga, skriver Aljazeera.net den 18 november 2009Tariq al-Hashemi sa i onsdags att han gick emot lagens artikel I, eftersom den inte gav röst åt de iraker som befann sig utomlands, varav många är sunnimuslimer som flytt landet under de sekteristledda striderna efter den USA-ledda invasionen 2003.


"Den 15 november sände jag ett brev till parlamentet där jag frågade när lagen skulle godkännas. Parlamentet sa att jag kunde lägga in mitt veto mot lagens omstridda första artikel, vilket också är vad jag gjorde idag," sa han.


"Mina invändningar gäller inte hela lagen, utan helt enkelt att vara rättvis mot de människor som nu befinner sig utanför Irak." Parlamentet måste öppna upp debatten på nytt om det här lagförslaget, vilket tidigare under dagen blivit godkänt, det kan alltså bli en fördröjning av valet...

'Svår situation'

Landets presidentråd bestående av Jalal Talabani, presidenten och två av hans vicepresidenter hade redan krävt få ett större inflytande i valet för de minoriteter och nationella som befinner sig utomlands.
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, november 17, 2009

Arab Woman om sitt våldtagna Irak

An Arab Woman Blues 16 nov

...Så har vi avrättningarna av de 126 kvinnorna under Eid Al Adha-högtiden, en annan skara offerlamm. De har arbetat för den förra regeringen som professonellt tjänande sitt land. Jag är säker på att Iran ligger bakom avrättningarna

Hämnden från sekterist-shiagrupper är djup och elakartad, och bär de djupa tecknen av Irans grava hat mot Irak. Inte bara det mot den förra regeringen, o nej, utan mot hela Irak och i synnerhet arabiska irakier. För mig är Iran tio gånger värre än Israel.


När jag ändå är inne på området rasistiska Shia, måste jag säga att Iran förfogar över 18 officiella byråer i Irak, vilka bedriver alla möjliga underrättelse-aktiviteter och det har Malikis talesman Muwaffak Al-Rubaie sagt.


Jag är absolut övertygad om att där finns icke-officiella sådana som man inte räknar med. Hela nickedocksregeringen kan dra åt helvete med sin regering, sina ministerier och sitt shia-Hawza/Marjaiyah som drivs av Iran.


Förutom iransk säkerhetstjänst finns 23 andra länder med var sin opererande under-rättelsetjänst i Irak. Jag repeterar,23 andra länder. De mest prominenta är naturligtvis amerikanska CIA och israeliska Mossad.


Och det finns 88 säkerhetsbolag. Från Blackwater till andra engelskbaserade firmor
(Jag har som vanligt glömt namnet). Jag behöver väl inte säga att dessa firmor är en annan täckmantel för underrättelseorganisationer.


Alla dessas mål är att försäkra sig om att Irak förblir i ett blodigt tillstånd av ständigt kaos. Målet för allt det här är att se till att solen aldrig mer kommer att skina över Bagdad...

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, november 14, 2009

Det här svaret från Afghanistan-solidaritet skickades till Jens Orback angående hans debattartikel i Aftonbladet

Genom din långa erfarenhet som journalist innan du blev karriärist i det

socialdemokratiska partiet, måste du ha begripit att Afghanistan okt 2001 utsattes för en våldtäkt av herrarna Bush och Blair. Ingen av de 19 namngivna attentatsmännen från nine-eleven var afghan.


Likaså är du så insatt och vet att Osama bin Laden bara varit ett spöke som USA kunnat mana fram då och då. Och någon demokratisk regering i Kabul har aldrig funnits och kunnat kalla på hjälp från FN, bara quislingen Karzai.


Hur kan du då försvara att Sverige ska delta med de andra 40 staterna i våldtäkten?
Det borde bära dig emot i djupet av din själ. Eller har du helt sålt din själ för karriären? Den blir kanske inte något av – då de svenska soldaterna tas hem, får du istället stå där med skammen.

Etiketter:

fredag, november 13, 2009

Ekvationen AfPak inte lätt uträknad
Före sprängmedel utplacerats på afghanska vägar avsedda mot svenska trupper, hade en omtalad luftbro satts i verket för att talibanska krigare via främmande länders helikoptrar skulle transporteras upp till norra Afghanistan, detta enligt vittnesmål från traktens bybor.


Naturlifgvis betraktas detta av ISAF som ogrundade rykten från byar som inte gillar att ha de utländska soldaterna i sin närhet. Icke förty har en afghansk daglig tidning rapporterat en vida spridd uppfattning om det “mystiska helikopter-fenomenet”.


“Folk tror verkligen starkt på att dessa helikoptrar tillhör de brittiska och amerikanska styrkorna". Man förklarar också att helikoptrarna har transporterat några slags beväpnade grupper från angränsande södra pakistanska delar av området till de norra provinserna i Afghanistan.


Det sades vara "utländska allierade” som hade undsatt de talibanska militanterna från den pakistanska regeringsoffensiver nere i Södra Waziristan. En daglig tidning i Islamabad rapporterade att vissa 'experter' trodde att luftbron var del i en uppgörelse mellan Väst och de så-kallede “goda talibanerna” (Pakistan Observer [Islamabad] October 19).


Men detta döljer ett allvarligare problem – hur har talibaner lyckats expandera sina operationer i norr och vad kan man göra för att få stopp på detta innan talibanerna är i position att kunna interferera med vitala NATOlinjer med förnödenheter genom regionen?


Genom att ha vädrat dessa rykten, tycks president Karzai vara beredd att riskera de västliga civila och militära uppgifterna i Afghanistan, såvida han känner det nödvändigt att säkra sin egen inrikespolitiska överlevnad.


Om detta är det märkligt tyst i västlig press.

Etiketter: ,

torsdag, november 12, 2009

Afghanistan är inte vår utan deras sak


Fem svenska ISAF soldater i ett fordon av typ Galten råkade i onsdags ut för en sprängladdning i sitt område 40 km väster om Mazar el Sharif i ISAFs 'svenska' del

Ändå hade fordonet ett nytt splitterskydd och tryckutrustning. Den enda som blev dödad var deras inhemska tolk, som inte velat ha samma utrustning som de andra. Övriga soldater fick krosskador och benbrott.


Två av soldaterna skadades svårt. Deras läge är allvarligt men stabilt. Snart skall 500 nya trupper ner och byta av de här svenska förbanden och vara där tills i maj nästa år. Man utbildar dom först i landets kultur för att inge förtroende, samtidigt som man hela tiden inhämtar underrättelser.


Men läget har förvärrats. FN har sedan tidigare beslutat att skicka hem en stor del av sin personal. Detta efter förra veckans attack mot ett bostadshus för FN-personal i Kabul. Attackerna har också fördubblats i svenskarnas område till 35 st sedan i april. Däremot är det lika många per dag i det oroligare södra Afghanistan.


Finlands fd ÖB Gustav Hägglund säger att hela projektet är dömt att misslyckas och anser att soldaterna skall lämna landet. Trupperna är inte längre 'fredsbevarande' utan går minst under epitetet 'fredsskapande', såvida man inte som USA är direkt krigförande, alltså mer än det man på FNspråk kallar´fredsframtvingande´.


43 länder är med i ISAF där det finns 100 000 sådana styrkor. Isaf är vad Gustav Hägglund mycket träffande uttryckt, en humanitär garnering i Usas krig. Och träffad blev också den svenska styrkan, hur bepansrad den än var.


Och dessa arma unga killar som nära fick sätta livet till i ett krig för Usas och Dick Cheneys oljeledning i det stora spelet om den asiatiska oljan.


Tidigare har FN bl.a varit i Afrika för att lösa konflikter. Nu är man själv part i kriget, som Gustav Hägglund påpekar. Och det afghanska folket kan naturligtvis inte skilja de svenska soldaterna från andra Natotrupper, som kallats in för att skydda den korrumperade Karzai-regeringen.


Låt nu afghanerna göra det de alltid har gjort; nämligen kalla in alla grupper till en stor Loya Jirga där man i ett par dagar diskuterar läget och väljer den ledare alla allra mest litar på. Det skulle bli ett mödosamt arbete, men inte var det lättare förr.


Men som sagt, det är afghanernas och inte västlänningarnas sak.


IT

Etiketter:

tisdag, november 10, 2009

Fast i den afghanska stormen

911 och att sprängas i luften av rent ursinne


Jag var inne på den blogg som heter Nyheter från Irak, som skrivit att bin Laden bara är efterlyst för attentaten mot USAs ambassader i Tanzania och Kenya 1998; men INTE för sin iblandning i 911.


Och det är klart det är så. CIA vet. Detta är ju ett krig 'mot terrorn', där man själv saknas bevis - alltså ett 'krig utan slut'...


Vilket behändigt leder till att människor i dessa länder blir alltmer förbannade och så kommer det hela igång på riktigt, alldeles av sig självt. Sim salabim får vi ett helt äkta krig med förbannade religiösa människor som spränger sig själva i luften av rent ursinne.


Det gäller idag också kvinnor. För sitt förstörda land, sina dödade män och sin familjs eländiga liv. Att vägra leva i förödmjukelse. Och själva ge igen sina oerhörda oförrätter.


Dessutom tvingas man vara tacksam för den nickedocka som amerikanarna placerat på tronen i sitt sk demokratiska val, vare sig det är Irak, där USA lyckats tussa ihop folkgrupper mot varandra, eller Afghanistan, där det inte är fullt lika lätt.


Vid det här laget kan man efter en sådan uppmjukning, lätt ta över ett land och plocka ut lämpliga kandidater till 'demokratiska' val som även ser ut att "gå hem hos befolkningen", då via tjocka sedelbuntar, men detta kan USA vid det här laget. De har erfarenhet, inte minst från Latinamerika, där några av de mest djävulska tortyrmetoder redan praktiserats, innan de kom till Irak.


Själv fick jag tillfälle att studera hur de bar sig åt i just Irak. Mycket intressant. Pengarna bara flödade. Men vi lät oss i varje fall inte lockas. Och deras inövade staber med psykologer och sitt ´vetenskapliga' urval av kandidater... på samma sätt gick det till i det arma Polen. Stackars folk säger jag bara, även de...


Men åter till bin Laden. Frid över hans minne.
Detta att själva målet med kriget är att jaga bin Laden. Är det någon som minns det? Visst har det placerats ut två videokasetter som skulle vara från honom, men man visste tydligen inte ens att bin Laden var vänsterhänt då skådespelaren skulle sköta det hela.


Men sina krig fick man, och i 'kriget mot terrorismen' räcker det ju inte med ett enda land.. dessutom startar USAbomberna motreaktioner, så vips får man igång ännu fler terrorister, de pakistanska talibanskolorna förutan - vilka man själv också bidragit till...


Då de stackars barnen fäder dödas i kriget tvingas de fattiga änkorna att förpassa pojkarna till dessa sponsrade högreligiösa lärosäten. och så rullar det på...


FBIs talesman Rex Tomb säger:"FBI samlar bevis. När bevisen är insamlade lämnas de över till Justitiedepartementet, som beslutar om bevisen räcker för en federal jury.


När det gäller bombningarna av USAs ambassader i Nairobi bl.a har bin Ladin blivit formellt stämd och åtalad av en jury. Han har inte blivit stämd och åtalad för 11 september, eftersom FBI inte har några bevis som binder bin Ladin till 11 september." Av naturliga skäl.


Ed Haas kommenterar:"Om USAs regering inte har tillräckliga bevis som binder bin Ladin till 11 september, hur kan den då ha tillräckligt med bevis för att invadera Afghanistan för 'att röka ut honom ur sin grotta'".


Varför sätter sig ingen ner och bara utbrister i ett kollektivt gapskratt åt det hela, åt hela eländet, 'kriget mot terrorismen', 'ett krig utan slut', som det så viktigt heter. Såvida det inte får slut på hela mänsklighet. Om nu detta är något att skratta åt.IT

Etiketter:

söndag, november 08, 2009

Nu åter klarlagt - Friendly fire - Not always so friendly

Frågan om vad utländska trupper egentligen har i Afghanistan att göra kom åter på sin spets då åtta afghaner dödades, varav sju medlemmar av säkerhets-styrkorna, i det flyganfall som Nato utförde för ett par dagar sedan i en provins i västra Afghanistan.


NATO bekräftade senare det hela och dessutom att ännu en civil hade mist livet i angreppet. 23 Soldater skadades dessutom, varav 18 afghaner och fem amerikaner.

Händelsen som rapporterades redan i fredags kväll är nu under fortsatt utredning.

En västerländsk militär källa säger att det var just den egna eldgivningen som orsakade förlusterna, även om Natos talesman för Isaf-styrkan säger sig inte kunna bekräfta detta.

I lördags, säger man nu, skulle det alltså ha utbrutit strider mellan en Isafstyrka å ena sidan och en talibansk å den andra. Detta hände då man letade efter de två sedan tidigare saknade amerikanska soldater, som sannolikt drunknat i en flod då de skulle rädda en låda med förnödenheter som släppts ner från ett flygplan..

Lokal polis säger att den styrka som letade efter amerikanerna kom i strid med talibaner och att man hade kallat in Natoflyg till hjälp. Detta tog emellertid fel och sköt istället den egna sidans soldater.

Talibanerna säger sig ha tagit rätt på de drunknade. Dessa hade alltså försökt rädda några lådor med förnödenheter som hamnat i ett vattendrag och sedan drunknat.

Etiketter:

lördag, november 07, 2009

Hysch hyschet om Friendly Fire stiger åter upp till ytan

I samband med historien om de försvunna USAsoldaterna i Afghanistan som skulle ha drunknat har fler diskussioner kommit upp till ytan om soldater som beskjutits av sina egna


Den 6 nov sårades 25 NATO och afghanska soldater och andra rapporterades dödade i den eftersöksoperation “search and rescue” som genomfördes i Västra Afghanistan då man letade efter två USA soldater


För även om NATO har vägrat ge särskilt mycket detaljer om operationen, har Badghis provinsens polischief sagt att NATO utan eget uppsåt själv framkallat många av de egna offren i räderna och att många Amerikaner blivit dödade av beskjutning från den egna sidans flygplan.


Talibanerna rapporterar att de redan återfunnit kropparna av de två soldater som man sagt hade drunknat. Ändå har NATO lovat fortsätta sina“tröttsamma sök-och räddnings operationer”.


Den mest kända 'vänskapliga' eldgivning (friendly fire) som blivit mörklagd var den om den berömda backen i NFL Pat Tillman. Beroende på hur många av dagens offer som är resultatet av 'vänskaplig eldgivning', kan det här nu mycket väl visa sig vara det
största antalet sedan krigets början!

Etiketter:

fredag, november 06, 2009

Kriget sprider död - i USA likväl som i Afghanistan

Storbritanniens premiärminister Gordon Brown varnar nu för att västvärlden kan komma att dra tillbaka sitt stöd till president Hamid Karzai i Afghanistan.

-Olyckligtvis har regeringen i Kabul blivit ett typexempel på korruption. Och jag vill inte utsätta brittiska män och kvinnor för livsfara till skydd för en regering som inte står upp mot denna korruption, säger Brown.

Vilken under veckan har talat med Karzai om fem nödvändiga områden - från säkerhet till ekonomisk utveckling.

Och i USA har det också varit dramatiskt

En amerikansk armépsykiater stod bakom den massaker som tilldrog sig på Fort Hood, en av USAs största militärbaser. I samband med gripandet sköts han med flera skott men överlevde och vårdas nu på sjukhus.


Mannen är psykiater och har behandlat soldater som återvänt från krigszoner utomlands. Nu stod han själv inför att mot sin vilja skickas ut i krig och var då beredd att göra allt 'som reglerna tillät' för att slippa.


Och det kan man verkligen säga att han gjorde. Eftersom mannen var av palestinsk härkomst, befarar man nu att det leder till en ökad misstro mot muslimer...


I Afghanistan har hittills i år 465 utländska soldater dött — i det blodigaste av de åtta åren av utländska trupper under amerikanskt kommando i landet, där USA står för hälften av de dödade.


Soldaterna har dödat tusentals civila afghaner under sina strider med militanter eller under sina attacker mot misstänkta talibanska gömställen.


Nu den 6 nov drunknade två amerikanska soldater i en sällsynt livsfarlig incident i Afghanistan, då man försökte få tag på den utrustning och de matpaket som ett flygplan kastat ut till basen i närheten och då själva fallit ner i den nordvästra grenen av floden.


Samtidigt säger en talesman för talibanerna, att motståndsmän hade attackerat soldaterna då ett flygplan levererade förnödenheterna, varpå man dödade en av soldaterna medan de två andra drunknade i floden.


ISAF meddelade också att två andra USA trupper dött nu i torsdags under en bombexplosion i södra Afghanistan. Rapporten kom samtidigt med att det brittiska militärkommandot bekräftade en stupad brittisk soldat i den södra regionen.

Etiketter:

torsdag, november 05, 2009

På Afghanistanfronten intet nytt

Enligt ett program på P1 som handlade om det afghanska valet, betraktade afghaner det hela som en cirkus. Först fuskval och sedan en andra valomgång, där ändå ingen annan verklig kandidat velat ställa upp och ens kunnat bli president.

Anders Fänge i Afghanistankommittén intervjuades i ett tidigare P1program. Han sa att folk inte gillar trupperna, men ändå att om dessa drog sig tillbaka skulle talibanerna ta över. Och att man mycket väl känner till korruptionen/maktmissbruket

Försvarsminister Tolgfors säger ändå att han nu har någon att tala med och då kan ställa krav. Han menade att trupperna har kap7 mandat och därigenom kan använda alla till buds stående medel, men då måste mena till sitt försvar...

Fänge sa att folk ser soldaterna som ockupanter och gillar dom inte förutom att det sker 20 ggr mer våld i söder.

Prof Hallenberg (som jag inte har för vana citera) säger att alternativet till ett oerhört komplicerat val är talibanerna. Och att det nu åttaåriga åtagandet borde genomföras.

Men hittills har man inte lyckats, och Karzai är lierad med genomkorrupta krigsherrar. Dessutom vet vi att hans bror Walid är Afghanistans största knarksmugglare, åtminstone tidigare med bevakning av narkotikatrafiken som uppgift inom regeringen!!

Alternativet till de utländska trupperna sägs vara, att talibanerna skulle ta över 5-6 år efter ett tillbakadragande.

Det ser alltså dystert ut och Obama pressar på. Men han sägs inte ha skött det hela särskilt bra och har dessutom ingen god relation med Karzai. Däremot har han nu tydligen skickat dit en mycket skicklig diplomat


Det krävs alltså krafttag mot korruptionen och en förstärkning av det lokala styrandet, men, säger förståsigpåarna, då måste relationen med Karzai förbättras

Ingrid Ternert

Etiketter:

onsdag, november 04, 2009

Riv Muren!

av Gunnar Olofsson Palestinagrupperna Göteborg
För tjugo år sedan, den 9 november 1989, föll äntligen Berlinmuren. Ett folk som varit delat och splittrat i årtionden kunde till slut förenas och börja arbeta för sin gemensamma framtid.

Men nu byggs nya murar och stängsel. I Västsahara, vid EU:s sydgräns och mellan USA och Mexico.

I Palestina bygger Israel en mur som, när den är färdig, kommer att vara dubbelt så hög och tre gånger så lång som Berlinmuren.


Muren, byggd nästan helt och hållet på ockuperad mark, delar palestinska byar och samhällen, skiljer bönder från deras jordar och barn från deras skolor. Den kan endast passeras genom små portar, öppna bara korta stunder varje dag och bevakade av tungt beväpnad israelisk militär, som godtyckligt avgör vem som just den dagen får passera och vem som måste vända om.


Att leva ett normalt vardagsliv med ordnat arbete och skolgång blir på detta sätt omöjligt, och palestinierna använder många timmar varje dag till att försöka komma fram och tillbaka till sina olika sysslor.


För en del palestinier börjar en normal arbetsdag därför långt före gryningen för att sluta framemot midnatt - allt för att kunna ta sig fram en sträcka som under normala förhållanden borde ta högst någon timme. Vem kan tro att en sådan situation leder till fred och förståelse?


Apartheidmuren i Palestina är en skam, minst lika stor som någonsin Berlinmuren, och det är pinsamt för det svenska ordförandeskapet i EU att man hittills, när mandatet nu lider mot sitt slut, inte på något sätt kunnat påverka murbygget eller ens lyckats åstadkomma ett enda konstruktivt förslag till lösning av konflikten.


Ockupationen av palestinskt land fortsätter. Utbyggnaden av de olagliga bosättningarna fortsätter. Och blockaden och utsvältningen av Gaza fortsätter. Således inte mycket att yvas över för det svenska ordförandeskapet. Men muren måste rivas! Med eller utan den svenska regeringens stöd- allt annat är omöjligt.


Gunnar Olofsson
Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

söndag, november 01, 2009

Kan Obama stå upp mot militären?

USAs högsta generaler vill ha fler soldater till Afghanistan enligt Pat Buchanan, som är konservative politisk analytiker.


Buchanan säger att Obama kommer att falla till föga och skicka “något mellan 10 000 och 40 000 trupper till denna konfliktzon.
Han säger också att Washingtons mål i Afghanistan inte längre är en seger utan i själva verket “att undvika en utrikespolitisk katastrof”.

Politiska kommentatorn Pat Buchanan säger att “Presidenten redan sagt att han inte tänker minska antalet trupper. Dessutom tillkommer inga trupper enligt Bidenplanen, men general McChrystal säger som ni vet att detta kommer att betyda nederlag.


Så jag tror att vad som kommer att hända är att president Obama kommer att erbjuda trupper till McChrystal. Hur många – det vet jag inte säkert. Kanske blir det som minst tiotusentalet trupper.


Om man lyssnar noga på general McChrystal och generaler i Afghanistan, efterlyser de inte bara 40 tusen eller 45 tusen, nu är man uppe i 60 tusen och 80 tusen. Och dessa 80 tusen trupper kallar man låg risk. En mycket låg risk att misslyckas. Då är 40 tusen medium risk. Min gissning är att presidenten kommer att hamna på något mellan 10 och 40 tusen trupper.


“Vad detta betyder är att generalerna rör till det för presidenten. Dessa generaler säger ‘vi behöver trupperna, vi behöver trupper nu, för om vi inte får dem kommer det att bli nederlag’, och underförstått – ert ansvar.


“Och jag tror de tre generalerna helt enkelt kommer att lyckas med denna politiska korrigering i USA – Jag tror inte USAs president är stark nog att stå emot Pentagon, Mr Gates, Amiral Mullen, General McChrystal, General Petraeus och de andra,då han nu själv har utnämnt general McChrystal och sagt att detta är ett nödvändigt krig utan en chans man kan undgå. Så jag tror de politiska krafterna trycker på presidenten att då allra minst jämkar sig samman med General McChrystal


“Om jag skulle ta detta beslut. Nå då skulle vi inte vara i Afghanistan. Jag skulle ha gått in, störtat talibanerna, gått efter Al-Qaida till den grad vi kunnat. Satt dit någon ansvarig, dragit oss ur och skickat någon för att kontrollera.


Men inte försöka bygga Vermont i Hindu Kush. Om vi klarar att ringa in talibanerna, kommer vi att få betala och blöda, betala och blöda. Och det kommer att bli en lång och smärtsam och hemsk process. Så jag ser inte detta som en utrikespolitisk succé. Men vad det är – det är att undvika en utrikespolitisk katastrof.”

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Obama bara nickatChefen Bernake för USAs centralbank (som är privatägd) kan tänka sig ett lågre värde på dollarn. Då skulle naturligtvis en pryl på export bli billigare för de utländska kunderna.


Ekonomen Mike Whitney anser att de stora huslån folk tagit skulle bli lättare att betala av med lägre dollarvärde. Men om den fortsätter falla måste sedeltryckarna stängas av och hindra båten från att kapsejsa.


Problemet är mer politiskt än ekonomoiskt säger han..Det gäller för politikerna att sluta tala om dollarn och istället ta itu med de underliggande politiska problemen; att få till högre lön och full sysselsättnong.


Om det betyder att trycka upp ännu en triljon, Ok då, säger han. Få folk i arbete och betala dom en skälig lön, det blir numro ett.


Nu ett eget räkneexempel - Ifall det skulle gå 1Euro på 2,5 Dollar kan amerikanarna i vilket fall inte köpa europeiska produkter, men exportera kunde dom.


Vilket de gjort allt mindre bra länge nu, eftersom man satsat på fabriker t.ex i Kina som sedan exporterat tillbaka billiga prylar till USA. Och där sitter de nu utan egen produktion medan deras finansmaffia lurat skjortan av folk och låtit skattebetalarna sedan stå för notan för kollapsen. Och Obama bara nickat.

Etiketter: