lördag, mars 13, 2010

Friendly fire?

Dödsskjutningen av två svenska soldater i Afghanistan 7 februari, som en tolk anställd av Försvaret skall ha utfört, har gjort att frågetecknen börjat hopa sig kring händelsen

Nu ska svenska polisen resa ner och göra en utredning vid sidan av den som Försvarsmakten redan håller på med och fortfarande står fast vid sin ursprungliga version.

- I dagsläget finns inget som tyder på att händelsen gått till på något annat sätt, säger Berndt Grundevik. Chef för armétaktiska staben,

Svenska polisen misstänker troligen att de båda officerarna träffats av 'friendly fire' alltså kulor från den egna sidan, vilket skulle kunna rubricera som mord.

Enligt Aftonbladet säger tolkens familj att han blivit skjuten från flera håll. De tror heller inte på Försvarsmaktens version.

Liknande händelser sker i alla krig, särskilt vid akuta lägen. Den första amerikan som stupat i kriget i Afghanistan var en hyllad idrottshjälte som från långt avstånd av misstag sköts ihjäl av sina egna. Händelsen försökte förgäves tystas ner och samma sak kommer säkert att ske även i detta fall.

Polisens utredare fick inte plats på flygplanet till Afghanistan enligt vad Försvarsmakten säger, vilka gissningsvis vill kunna sköta det hela på egen hand.

Nu tvingas polisen att förlita sig på militärens brottsplatsuppgifter och ångrar säkert att man inte skött frågan bättre. Efter dessa dödsfall kommer man alltså att genomföra två mordutredningar – Försvarsmaktens egen och polisens.

Försvarsmakten har hävdat en annan version. Brigadgeneralen Jan-Gunnar Isberg, chef för försvarets utredningskommission, ansåg att den kompetens som behövdes för att genomföra utredningen redan fanns bland försvarets egen personal på plats, skriver Aftonbladet.

– När Rikskriminalen kontaktade oss såg vi det som ett erbjudande om hjälp, inte som en formell begäran att åka ner och genomföra sin utredning. Därför tackade vi nej', säger Försvaret.

Redan morgonen efter dödsskjutningarna meddelade Försvaret att de båda svenskarna och deras tolk hade skjutits på nära håll ”av en förövare som utgett sig för att vara polis”.

Den versionen står man fast vid, skriver Aftonbladet

Bland annat skall skottvinklarna göra att utredarna misstänker att de svenska officerarna träffats av kulor från sina egna. Men försvarsmakten tycks i vilket fall som helst vilja ha kontroll över mordutredningen.

Den svenska soldat som varit med vid skottlossningen och blivit träffad i foten, är skeptisk till uppgifterna om att de båda soldaterna skall ha träffats av den egna sidans kulor. – 'För mig låter det helt omöjligt. Men jag vill inte kommentera detta närmare.'

Etiketter: