torsdag, mars 18, 2010

Varför inte som Danmark?

Expatica 17 mars

Danmarks Högsta Domstol har avfärdat den fråga som 26 danska medborgare ställt om att väcka åtal mot den förre statsministern och nuvarande Natochefen Anders Fogh Rasmussen för att ha skickat trupper till Irak.


De nio domarna slängde undan petitionen och sa att trupperna placerats ut till följd av "ett utrikespolitiskt beslut" i omständigheter där konstitutionen skulle tillåtit regeringen att "agera i kungarikets namn", enligt domstolens skrivna förklaring.


Gruppen av 26 käranden kallade sig själva för 'Konstitutionskommittén 2003' och ville få Rasmussen ställd inför rätta, för vad som beskrivs som "det illegala regerings- och parlamentsbeslutet 21 mars 2003, för att leda ett aggressionskrig mot Irak."


Petitionen sa att kriget var ett brott mot artikel 19 i Konstitutionen som enbart tillät försvarskrig mot en utländsk stat eller att engagera sig i en konflikt "godkänd" av Förenta Nationerna.


Danmark har avsatt styrkor till Irak from 2003 till 2007, då man drog tillbaka sin bataljon på 430 trupper i den södra delen av landet.

Etiketter: