onsdag, augusti 11, 2010

Ett förlorat krig som ingen tänkt hur man skulle vinna


Dör ingen av USAs dagliga bombningar och kommando-raider i Afghanistan? Det finns skäl att misstänka, att den rapportering vi får i huvudsak bygger på USA-arméns uppgifter, vilket t.ex tidningen Afghanistansolidaritet pekat på...

En av världens ledande specialister, professor Marc Herold, har upprepade gånger krävt att få ta del av FNmissionens i Afghanistan underlag (UNAMA) men inte fått tillåtelse till det.

Då nu den ekonomiska krisen alltmer hemsöker USAs befolkning, som hädanefter kommer att sakna chansen till egna förbättringar, såvida de inte riktar blickarna mot landets militära åtaganden, vill säga.

I så fall hade USA istället kunnat vända det hela och föra över pengar från landets enorma krigsbudget till dess egen befolknings mänskliga behov - liksom de andras ute i världen. Istället för att som nu låta krigsbudgeten vara den enda budget som inte drabbas av åtstramingar.

Samtidigt är USAimperiet alltmer på fallrepet - som alla de andra under historiens gång - och kommer att falla, var det år 2015 professor Galtung sa?

Som den förre chefen för CIAs binLaden enhet Michael Scheuer i "Why West Lost Afghan War" säger den 3 juli 2010 i tidningen The Diplomat

"-De nyliga händelser som rör Afghanistan bör inte göra någon förvånad. Eftersom situationen i realiteten fortfarande beror på detta enda konstaterande: USA-NATO koalitionen har förlorat ett krig, vilket dess politiska ledare vare sig tänkt eller känt till, hur man skulle vinna."övers och kommentar Ingrid Ternert

Etiketter: