söndag, augusti 08, 2010

Iran har inte alltid fel - rörande 6 aug och 9-11

Tyvärr är det svårt att säga emot Irans president vad gäller detta

Ahmadinejad: 9/11 scenariet dubiöst
6 aug aug 2010

Iraniens president Mahmoud Ahmadinejad säger i ett TVsänt tal, att västlig media överdrivit attacken 11 September 2001 för att jämna väg för den USA-ledda invasionen av Afghanistan och Irak.

I ett TVtal säger han -"Vad låg bakom 11 september? Under loppet av 5-6 dagar och med hjälp av media vände man opinionen så till den grad, att man kunde uppfatta attacken mot Afghanistan och Irak som rättfärdigad och en rättighet [för sig själva]."

Presidenten fortsatte med att 3000 döda har blivit inrapporterade, ingen rapport blivit offentliggjord innehållande namnen på de dödade.

"För närvarande har 110 000 människor hunnit dödas i Afghanistan och över en miljon människor dödats i Irak.

Men de låter inte offentliggöra siffrorna. Varför? Genom att använda media och fabricera nyheter," sa han enligt IRIB.

Den iranska presidenten gjorde anmärkningarna vid en ceremoni i Teheran på lördagen, vilken skulle markera slutet på den Nationella Pressdagen.

Ahmadinejad sa att västlig media har hjälpt USA att lägga fast den amerikanska kampanjen mot Irans kärntekniska program.

Han sa att media hjälpt USA, som förfogar över tusentals atombomber, genom att påstå att ett annat land var på väg att bygga en atombomb.

Teheran menar att som undertecknare av IckeSpridningsAvtalet NPT och medlem av Internationella AtomEnergiKommissionen IAEA, har man rätt till fredlig kärnteknologi.

anm IT- Vilket man kan förstå, också med tanke på att landets stora, unga och snabbt växande befolkning behöver jobb i framtiden)

övers Ingrid Ternert

Etiketter: