fredag, augusti 06, 2010

Israel – en apartheidstat

“The Human Sciences Research Council” i Sydafrika konstaterar i en rapport att Israel gör sig skyldigt till såväl kolonialism som apartheid.
Det finns, skriver organisationen, tre pelare som alla hållit uppe apartheidsystemet i det vita Sydafrika- och som även Israel tillämpar mot palestinierna.

Avgränsning av befolkningen i grupper definierade utifrån rastillhörighet, segregering i olika geografiska områden och ett system av lagar och riktlinjer för att undertrycka opposition och förstärka apartheidsystemet.

Ett exempel är passlagarna.
I Sydafrika skapades 1950 ett nationellt register med angivande av varje persons ras, och två år senare blev det obligatoriskt för svarta att bära ID-handlingar för inspektion, som kunde ske när som helst.

I Israel anges identiteten som ”judisk” eller ”arabisk”. ID-handlingar måste alltid bäras med vid inspektion. Fram till år 2005 angavs nationalitet på ID-korten. Numera har alla judiska israeler två födelsedatum angivna – ett civilt och ett judiskt.

Identiteten kan också fastställas genom det åttasiffriga ID-numret, olika för judiska och arabiska medborgare.

I Sydafrika var 87% av marken reserverad för vita. Svarta hänvisades till formellt självstyrande bantustans. I Israel är 93% av marken statsägd och förvaltas till stor del av ”Jewish National Fund” – och endast hyrs ut till judar.

Palestinska israeler, 20% av befolkningen, äger 3,5% av marken och är koncentrerade till ett fåtal områden i Galiléen, Negev och Haifa.

Omkring 100.000 palestinier bor också i 54 ”icke erkända” byar utan tillgång till grundläggande service eller rätt att rösta i kommunalvalen.

På den ockuperade Västbanken sker för var dag ytterligare stöld av palestinsk mark och fördrivning av palestinierna. Med hjälp av avspärrning, murar och bosättningar kontrollerar idag israeliska judar närmare 60% av territoriet medan palestinierna fösts samman i små avgränsade, formellt självstyrande områden.

Militära checkpoints försvårar allvarligt palestiniernas rörelsefrihet och hindrar dom att bruka sin jord. Tillgången till utbildning och sjukvård blir också begränsad.

Separata och ojämlika utbildningssystem har varit en hörnsten i den sydafrikanska politiken. Israel har separata skolor för palestinska och judiska medborgare.

Läroplanen ignorerar palestinsk historia. En palestinsk elev tilldelas cirka 60% av de medel som satsas på en judisk elev. En palestinsk israel är undantagen militärtjänst – och därmed alla de förmåner som en genomförd sådan innebär: viss utbildning, sociala förmåner och vissa anställningar.

Palestinier är generellt förbjudna att arbeta i förvarsindustrin – en viktig del av landets ekonomi. Olika lagar som ”Basic Law” 1958, ”Law of Political Parties” 1992, och en del senare tillägg inskränker palestiniernas demokratiska rättigheter.

En kandidat kan inte delta i valet till parlamentet, Knesset, om han eller hon förnekar Israels karaktär som judisk stat eller uttrycker stöd för ”våld och terrorism” – inklusive stöd för kampen mot ockupationen.

I valet 2009 blev de arabiska partierna ”Balad” och ”United Arab List” avstängda av denna anledning – ett beslut som senare Högsta Domstolen upphävde. I Sydafrika var enligt lag blandäktenskap förbjudna. I Israel regleras äktenskap av religiösa lagar som i praktiken omöjliggör äktenskap mellan judar och icke-judar. Några civila bröllop existerar inte.

Israels medlemskap i FN blev ursprungligen villkorat med att man kommer att respektera FNs resolution 194 enligt vilken de palestinska flyktingar som så önskar kan få återvända hem. Det finns idag 4,7 miljoner registrerade palestinska flyktingar. Trots att Israel ständigt uppmuntrar judisk invandring låter man inte en enda av de palestinska flyktingarna återvända.

Detta är rasideologi i modern tappning och på sikt kommer vi, om inget görs, att tvingas se en rasistisk apartheidstat växa fram i hela Palestina.


Det skriver Göteborgs Palestinagrupps ordförande
Gunnar Olofsson Ostgatan 20 412 75 Göteborg
tfn 070-2050647 gunnaroson@gmail.com

Etiketter:

6 Comments:

Blogger Thomas said...

Lustigt att han inte nämner den konsekventa könsapartheid som kvinnorna i omkringliggande arabstater utsätts för - och som inte finns i Israel. Eller den islamofobi som präglar omgivande länder? I Iran kan en homosexuell bli hängd i en lyftkran i Israel kan han delta i en Pride-festival.

fredag, 06 augusti, 2010  
Blogger haNavi heHadash said...

Apartheid - har du hittat en enda buss i Israel där araber inte får åka? Araber har full rösträtt och ett dussin ledamöter i Knesset, där inte en enda arbetar för fred med arabländerna, tvärtom har många tagits för spioneri.

Häromdan kom de ut en lista över världens lyckligaste länder, där Israel är # 8 - inklusive araber. De flesta europeiska länder och USA kom längt nedanför. Palestinerna där var lyckligare än turkarna.

Lite tidigare var det enkät bland israeliska araber och jag tror att ca 2/3 inte ville bo någon annanstans. Araber i Jerusalem strömmar en masse för att försöka få israeliskt medborgarskap.

Det är intressant att det tas upp som ett argument mot Israel att även den judiska tideräkningen markeras, som i alla tidningar. Men vill man hata så......

Sverige har också olika identitetsnummer för invandrare.

Markägandet följer helt San Remobeslutet 1920, fortfarande gällande, och det rådgivande FN:s §242 som säger att Israel ska lämna EN DEL land när de väl fått fred och säkra gränser - vilket stilleståndslinjen från 1967 definitivt inte är. De har redan gett bort 90% av aktuellt land, Sinai.

FN:s rådgivande §194 säger bl.a. "refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property" - och Israel har än inte fått fred från palestinierna, det nämns inte vilken ras flyktingarna ska ha och där var FLER judiska flyktingar från arabländerna än omvänt, där ättlingarna till de flesta nu utgör halva Israel. Lätt att se om man tar en promenad.

Israel har nu seriöst börjat registrera ägodelar som judar lämnade efter sig i arabvärlden när de tvingades fly och en snabb kalkyl ger värdet till minst 50% mer än vad araber lämnade när de flydde Israel.

Att Abbas och Hamas ägnar sig åt den perfekta apartheiden och håller stora mängder av identiskt samma individer i "flyktingläger" är den verkliga apartheiden! Dessa vill de ha som demografiska bomber, väl medvetna om att om Israel tog emot dessa var det inte längre världens enda judiska land. Vilket är önskemålet hos alla som propsar på denna vansinnighet - tänk om samma sak hade skett vid folkvandringen mellan Indien och Pakistan vid samma tid!

söndag, 08 augusti, 2010  
Blogger haNavi heHadash said...

Apartheid - har du hittat en enda buss i Israel där araber inte får åka? Araber har full rösträtt och ett dussin ledamöter i Knesset, där inte en enda arbetar för fred med arabländerna, tvärtom har många tagits för spioneri.

Häromdan kom de ut en lista över världens lyckligaste länder, där Israel om 8 - inklusive araber. De flesta europepiska länder och USA kom längt ner. Palestinerna där var lyckligare än turkarna.

Lite tidigare var det enkät bland israeliska araber och jag tror att ca 2/3 inte ville bo någon annanstans. Araber i Jerusalem strömmar en masse för att försöka få israeliskt medborgarskap.

Det är intressant att det tas upp som ett argument mot Israel att även den judiska tideräkningen markeras, som i alla tidningar. Men vill man hata så......

Sverige har också olika identitetsnummer för invandrare.

Markägandet följer helt San Remobeslutet 1920, fortfarande gällande, och det rådgivande FN:s §242 som säger att Israel ska lämna EN DEL land när de väl fått fred och säkra gränser - vilket stilleståndslinjen från 1967 definitivt inte är.

FN:s rådgivande §194 säger bl.a. "refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property" - och Israel har äa inte fått fred från palestinierna, det nämns inte vilken ras flyktingarna ska ha och där var FLER judiska flyktingar från arabländerna än omvänt, där ättlingarna till de flesta nu utgör halva Israel. Lätt att se om man tar en promenad.

Att Abbas och Hamas ägnar sig åt den perfekta apartheiden och håller stora mängder av identiskt samma individer i "flyktingläger" är den verkliga apartheiden! Dessa vill de ha som demografiska bomber, väl medvetna om att om Israel tog emot dessa var det inte längre världens enda judiska land. Vilket är önskemålet hos alla som propsar på denna vansinnighet - tänk om samma sak hade skett vid folkvandringen mellan Indien och Pakistan vid samma tid!

söndag, 08 augusti, 2010  
Blogger haNavi heHadash said...

Apartheid - har du hittat en enda buss i Israel där araber inte får åka? Araber har full rösträtt och ett dussin ledamöter i Knesset, där inte en enda arbetar för fred med arabländerna, tvärtom har många tagits för spioneri.

Häromdan kom de ut en lista över världens lyckligaste länder, där Israel om 8 - inklusive araber. De flesta europepiska länder och USA kom längt ner. Palestinerna där var lyckligare än turkarna.

Lite tidigare var det enkät bland israeliska araber och jag tror att ca 2/3 inte ville bo någon annanstans. Araber i Jerusalem strömmar en masse för att försöka få israeliskt medborgarskap.

Det är intressant att det tas upp som ett argument mot Israel att även den judiska tideräkningen markeras, som i alla tidningar. Men vill man hata så......

Sverige har också olika identitetsnummer för invandrare.

Markägandet följer helt San Remobeslutet 1920, fortfarande gällande, och det rådgivande FN:s §242 som säger att Israel ska lämna EN DEL land när de väl fått fred och säkra gränser - vilket stilleståndslinjen från 1967 definitivt inte är.

FN:s rådgivande §194 säger bl.a. "refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property" - och Israel har äa inte fått fred från palestinierna, det nämns inte vilken ras flyktingarna ska ha och där var FLER judiska flyktingar från arabländerna än omvänt, där ättlingarna till de flesta nu utgör halva Israel. Lätt att se om man tar en promenad.

Att Abbas och Hamas ägnar sig åt den perfekta apartheiden och håller stora mängder av identiskt samma individer i "flyktingläger" är den verkliga apartheiden! Dessa vill de ha som demografiska bomber, väl medvetna om att om Israel tog emot dessa var det inte längre världens enda judiska land. Vilket är önskemålet hos alla som propsar på denna vansinnighet - tänk om samma sak hade skett vid folkvandringen mellan Indien och Pakistan vid samma tid!

söndag, 08 augusti, 2010  
Blogger haNavi heHadash said...

Apartheid - har du hittat en enda buss i Israel där araber inte får åka? Araber har full rösträtt och ett dussin ledamöter i Knesset, där inte en enda arbetar för fred med arabländerna, tvärtom har många tagits för spioneri.

Häromdan kom de ut en lista över världens lyckligaste länder, där Israel om 8 - inklusive araber. De flesta europepiska länder och USA kom längt ner. Palestinerna där var lyckligare än turkarna.

Lite tidigare var det enkät bland israeliska araber och jag tror att ca 2/3 inte ville bo någon annanstans. Araber i Jerusalem strömmar en masse för att försöka få israeliskt medborgarskap.

Det är intressant att det tas upp som ett argument mot Israel att även den judiska tideräkningen markeras, som i alla tidningar. Men vill man hata så......

Sverige har också olika identitetsnummer för invandrare.

Markägandet följer helt San Remobeslutet 1920, fortfarande gällande, och det rådgivande FN:s §242 som säger att Israel ska lämna EN DEL land när de väl fått fred och säkra gränser - vilket stilleståndslinjen från 1967 definitivt inte är.

FN:s rådgivande §194 säger bl.a. "refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property" - och Israel har äa inte fått fred från palestinierna, det nämns inte vilken ras flyktingarna ska ha och där var FLER judiska flyktingar från arabländerna än omvänt, där ättlingarna till de flesta nu utgör halva Israel. Lätt att se om man tar en promenad.

Att Abbas och Hamas ägnar sig åt den perfekta apartheiden och håller stora mängder av identiskt samma individer i "flyktingläger" är den verkliga apartheiden! Dessa vill de ha som demografiska bomber, väl medvetna om att om Israel tog emot dessa var det inte längre världens enda judiska land. Vilket är önskemålet hos alla som propsar på denna vansinnighet - tänk om samma sak hade skett vid folkvandringen mellan Indien och Pakistan vid samma tid!

söndag, 08 augusti, 2010  
Blogger haNavi heHadash said...

Apartheid - har du hittat en enda buss i Israel där araber inte får åka? Araber har full rösträtt och ett dussin ledamöter i Knesset, där inte en enda arbetar för fred med arabländerna, tvärtom har många tagits för spioneri.

Häromdan kom de ut en lista över världens lyckligaste länder, där Israel om 8 - inklusive araber. De flesta europepiska länder och USA kom längt ner. Palestinerna där var lyckligare än turkarna.

Lite tidigare var det enkät bland israeliska araber och jag tror att ca 2/3 inte ville bo någon annanstans. Araber i Jerusalem strömmar en masse för att försöka få israeliskt medborgarskap.

Det är intressant att det tas upp som ett argument mot Israel att även den judiska tideräkningen markeras, som i alla tidningar. Men vill man hata så......

Sverige har också olika identitetsnummer för invandrare.

Markägandet följer helt San Remobeslutet 1920, fortfarande gällande, och det rådgivande FN:s §242 som säger att Israel ska lämna EN DEL land när de väl fått fred och säkra gränser - vilket stilleståndslinjen från 1967 definitivt inte är.

FN:s rådgivande §194 säger bl.a. "refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property" - och Israel har äa inte fått fred från palestinierna, det nämns inte vilken ras flyktingarna ska ha och där var FLER judiska flyktingar från arabländerna än omvänt, där ättlingarna till de flesta nu utgör halva Israel. Lätt att se om man tar en promenad.

Att Abbas och Hamas ägnar sig åt den perfekta apartheiden och håller stora mängder av identiskt samma individer i "flyktingläger" är den verkliga apartheiden! Dessa vill de ha som demografiska bomber, väl medvetna om att om Israel tog emot dessa var det inte längre världens enda judiska land. Vilket är önskemålet hos alla som propsar på denna vansinnighet - tänk om samma sak hade skett vid folkvandringen mellan Indien och Pakistan vid samma tid!

söndag, 08 augusti, 2010  

Skicka en kommentar

<< Home