onsdag, april 28, 2010

Amnesty om dödsstraff med betoning på palestiniernas öde

Människorätts-organisationen Amnesty International konstaterar i sin nyligen publicerade årliga rapport om användandet av dödsstraff runt om i världen, att i nuläget 95 länder officiellt och ytterligare 44 länder i praktiken idag har avskaffat dödsstraffet.

I Afrika söder om Sahara verkställde förra året endast två länder avrättningar, och på den amerikanska kontinenten är det bara USA som fortfarande avrättar människor.

Ett land som officiellt inte tillämpar dödsstraff men ändå avrättar sina politiska motståndare är Israel. Metoden kallas utomrättsliga avrättningar,”extrajudicial killings”.

Detta innebär att den misshaglige helt enkelt likvideras utan rättegång eller dom, ofta mitt på öppen gata och kallas efter det för ”collateral damage”.

Under perioden 2000-2008 mördades på detta sätt 500 palestinier i israeliska attacker. Samtidigt dödades 228 civila förbipasserande varav 77 barn. Bland de mer uppmärksammade attentaten finns mordet på den palestinska islamiströrelsen Hamas grundare, den handikappade och rullstolsbundne Sheik Ahmed Yassin, som dödades vid en helikopterattack efter moskémorgonbönen, och mordet på hans efterträdare,Dr Abdel Aziz Rantissi på samma sätt en månad senare.

Israeliska dödspatruller opererar också på internationell mark, som vid mordet på den marockanske medborgaren Ahmed Bouchikhi i Lillehammer 1973 och senast vid mordet på palestiniern Mahmud al-Mabhuh i Dubai den 20 januari i år – då agenterna bland annat använt förfalskade pass från Storbritannien,Irland, Frankrike och Tyskland.

FNs Deklaration om Mänskliga Rättigheter (antagen den 10 december 1948)stadgar i Artikel 10, att ”Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne”.

*Artikel 11* ”Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig tills dess hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar”.

I en sällsam tolkning av gällande lagstiftning konstaterar Israels Högsta Domstol (HCJ 769/02) dock att ”terrorister”, det vill säga ”civila som deltar i fientliga handlingar”, inte omfattas av några sådana rättigheter och alltså kan dödas i ”förebyggande” attacker.

Denna brist på skydd gäller inte bara de som direkt är inblandade utan också sådana personer som genom att ”erbjuda allmänt stöd till fientligheter genom att sälja mat droger, allmänt logistiskt såväl som finansiellt stöd, tar indirekt del i fientligheterna”.Gunnar Olofsson
Palestinagrupperna Göteborg

Etiketter:

tisdag, april 27, 2010

Igen, detta med den medvetna splittringen av Irak

Layla Anwar i An Arab Woman Blues-bloggen skriver om hur man talar tyst om den shiadominerade regeringens och amerikanarnas fortsatta problem med det irakiska motståndet. Enligt de senaste rapporterna har över 50% av USAs artilleri i landet blivit förstört, säger hon.


Dessutom anmäler armén att 245000 amerikaner blivit skadade i Irak. Alltså skulle siffran 5000 dödade USAsoldater vara helt falsk, även om man räknat in USAs olika utländska legotrupper, vilket hela tiden har påtalats. Dela antalet skadade med fem så kommer man sanningen närmare om antalet dödade- vilka då uppgår till tio gånger fler än det man säger. Men så har USA också en hel del trupper som inte 'räknas' in i statistiken, det vill säga legotrupper och trupper från de mest skilda avkrokar i världen...med andra ord, här är det verkligt multietniskt...


Nyligen sprängdes också justitiedepartementet i Baghdad i en enorm explosion, Anwar påpekar då att inte någonstans i officiella mainstream media brukar man se Irans roll i det hela. EN enda gång har man nämnt detta. Samtidigt anklagas Maliki från extremt shiahåll för att inte vara nog iransk - vilket kom att ge Anwar ett gott skratt.


Kirkuk - Araber och turkmener sitter som tidigare i kläm däruppe i detta oljerika område och tvingas då inför kommande valomgång som förr bort från sina landområden bl.a för att makthavarna vill uppnå för dem fördelaktigare valresultat i denna ack så(o)heliga shia-kurdallians.


Turkmenska landområden har samtidigt konfiskerats och de rika oljekällorna däruppe lockar Maliki till ytterligare folkfördrivning inför valen, alltså precis samma som Saddam på sin tid anklagades för, fast då av dessa som nu har makten i landet...

Etiketter:

Ännu en insändare mot att Sverige är med och krigar


Avsluta Sveriges krig i Afghanistan uppmanar ännu en insändare återgiven i tidningen Afghanistansolidaritet. Denna gång är den riktad mot moderaten Anders Hansson. Och det för att han utnyttjar falska argument till försvar för den svenska krigsinsatsen i Afghanistan.

Att skriva insändare bör vi förstås göra lite till mans. Bara en folkstorm brukar intressera massmedia. För dom skall ju också leva...

'Anders Hansson använder falska argument till försvar för Sveriges krigsinsats i Afghanistan. Han påstår att insatsen är fredsbevarande, vilket inte är sant. På FNs hemsida finns 17 operationer listade som fredsbevarande, och operationen i Afghanistan finns inte med på den listan. Vill man hitta de 500 svenska soldaterna får man gå till Natos hemsida.

En annan lögn som Anders Hansson lanserar är att krigsinsatsen i Afghanistan har FN-mandat. Det var George W Bush och Tony Blair som den 7 oktober 2001 satte igång ett bombkrig i Afghanistan. Därefter organiserades en internationell militärstyrka, Isaf under brittisk ledning, som FNs säkerhetsråd i efterhand och på amerikansk och brittisk inrådan godkände.

Anders Hansson gör också i sin insändare gällande att när FN kallar då kommer Sverige. FN och dess generalsekretare har sedan 1948 vädjat om truppbidrag till över 60 fredsbevarande operationer. Sverige har dock tackat nej till att delta i flertalet av dessa.

I vissa har vi dragit oss ur efter några år, Libanon, Cypern. Att påstå att Sverige alltid ställer upp då FN vädjar är att missbruka fakta. Endast 42 av FNs 191 medlemsländer har för övrigt trupp i Afghanistan.

Etiketter:

söndag, april 25, 2010

Hur stormakterna tog över Irak

Titeln verkar drastisk, men är icke desto mindre sann. För det behöver upprepas. Så här går det till överallt där nykolonialismen härjar. De inflytelserika personer man inte i förväg kan köpa, de förgör man. I Margret Hassans fall gick det däremot inte att svartmåla henne vare sig inför hemmapubliken eller inom själva Irak.

Hon var 'en av de våra' men dessutom vida känd och respekterad i det Irak hon bott i och älskat sedan tjugo år tillbaka. Och människorna där förstod att älska henne och hennes oförtröttliga arbete för att lindra verkningarna av de årslånga sanktioner som västvärlden vidtog. Hon arbetade för hjälporganisationen CARE med ett otal för befolkningen i landet bra och nyttiga både stora och små projekt. Jag hade själv förmånen att få träffa henne på plats i Bagdad och dessutom bjuda in von Sponeck till Sverige.

Hur man därefter från de stora makternas sida agerat för att lyckas krossa Iraks befolkning-det är ännu en sorglig historia i Västs groteska imperialism.


Etiketter:

fredag, april 23, 2010

USAdemokrati

Etiketter:

tisdag, april 20, 2010

Övergiven amerikansk bas talibanerna tagit över

Opinionen växer mot Sveriges roll i Afghanistan


Opinionen mot att Sverige är i krig växer också inom socialdemokratin .

Insatsen har gått fel från början, skriver dagens Aftonbladet. Den är alltför militärt inriktad och tunn i de civila delarna, menar Peter Weijderud, ordförande för de kristna socialdemokraterna Broderskapsrörelsen.

Kräver hem svensk trupp
Tidningen skriver att tunga socialdemokrater som Thage G Peterson, Anders Ferm, Pierre Schori, Maj-Britt Theorin och Ilmar Reepalu är starkt kritiska till det svenska deltagandet i kriget.

Men partistyrelsen vann omröstningen på kongressen. Både S och MP har ändå i riksdagen krävt att en översyn görs nästa år. V har hela tiden varit emot kriget.

Man skriver att sammanblandningen mellan USAs krig mot terrorismen och FNs Isaf-styrka är djupt problematisk. Den som skulle bidra med säkerhet och utbilda afghansk polis och militär och möjliggöra humanitära insatser. Att FN-styrkan dessutom leds av Nato och av en amerikansk general gör inte saken bättre.

Det faktum att Natos militära tankesystem överskuggar förhållningssättet alltmedan FN förlorar inflytande, minskar förutsättningarna för fredspolitiska framsteg i Afghanistan", skrev forskarna Mikael Baaz och Niclas Lantz i Svenska Dagbladet 19/4.

FN-insatsen har uppenbara legitimitetsproblem skriver AB. Isaf har steg för steg tvingats­ anpassa sig till den

Sverige har en lång och stolt tradition av att delta i FNs fredsinsatser runtom i världen. Men kriget i Afghanistan är ett i högsta grad tvivelaktigt krig som bygger på den Bushska föreställningen att bomber bäst bekämpar terrorism. FN-mandatet var tveksamt från början och har urholkats under de åtta år som kriget pågått.


Man vill att en afghanistanpolitik formuleras som har bistånd och civila insatser som grund och inte militarisering. Att det i grunden handlar om att återupprätta förtroendet för FN som fredsaktör i världen och möjliggöra en framtid för det afghanska folket.

Etiketter:

måndag, april 19, 2010

Den eviga frågan åter om 9/11

Åter detta med Pakistan och Bhutto


Benazir Bhuttos avrättning i Pakistan-hon som skulle ha tagit över ledningen i landet när hon blev skjuten. Varför? Kan anledningen ha något med hennes framtida planer för landet att göra? Rättegången fortsätter nu.

Det finns massor med teorier-men särskilt en mer trovärdig, som hintats om är att det handlar om al Qaida och de planer hon haft för det område där dessa har sin bas. Om hennes planer för området, helt enkelt.
Var det oljeutvinning? Gruvbrytning? Kommer inte ihåg mer än det skulle ha inkräktat på områden där dessa uppehöll sig. Ändå är det idag inte särskilt många individer det handlar om.

Onekligen finns det gott om möjliga teorier. Afghanistan är i grunden ett oerhört rikt land, även på järn, guld, smaragder och olja- men inte en enda har vågat utnyttja detta för talibanernas skull.

Något märkligt att inte en människa nämner detta. Men garanterat är det väl känt, både här och där. För att inte tala om det strategiska läget...det räcker med att studera kartan, gör det!

IT

UN Probe- Pakistani Gov’t Could Have Prevented Bhutto Killing
A United Nations inquiry has found the Pakistani government failed to protect former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto before her 2007 assassination and then failed to properly investigate her death. On Thursday, the inquiry chair, Chilean diplomat Heraldo Muñoz, presented the findings of a nine-month probe at the United Nations.

Heraldo Muñoz: “A range of government officials failed profoundly in their efforts, first, to protect Ms Bhutto and, second, to investigate with vigor all those responsible for her murder, not only in the execution of the attack, but also in its conception, planning and financing.”

Muñoz went on to say the Pakistani government failed to protect Bhutto at both the federal and local level...

Etiketter:

söndag, april 18, 2010

Försörjningsrutter och kärnvapen


Michael McFaul, chefen för det ryska nationella säkerhetsrådet, berättade för reportrar på en presskonferens i söndags den 18 april, att den uppgörelse som kommit till stånd om Kirgistan, kan göra transportsvårigheterna mindre utmanande för de amerikanska befälhavarna.

'Det kommer att spara både pengar och tid, då det gäller förflyttningen av våra trupper och förnödenheter in i den afghanska stridszonen', sa han. Farligt material inkluderar inte enbart vapen utan också armerade fordon avsedda till skydd för de amerikanska trupperna mot vägbomber. Det mesta av icke-dödligt material till Afghanistan transporteras nu land-eller sjövägen.


Men det är inte bara försörjningsrutter till krigets Afghanistan som bekymrar de amerikanska makthavarna. I det långa loppet kommer de stora internationella riskerna i de politiska relationerna att utgöras av kampen för energiresurser, mat och dricksvatten.


I Ryssland vädrar visserligen dess säkerhetsråd stora hot mot landet. De militära territoriella krav som utgör de stora riskerna handlar om Japan, Estland och Lettland och placeringen av USAs globala missilförsvarssystem.


Men man oroar sig dessutom för den spridning som sker i militariseringen av den yttre rymden och internationell terrorism. Och visar att det som både ryska och utländska specialister funnit är, att det antal länder som förfogar över kärnvapen kommer att öka i samband med att nationalism och separatism får ytterligare spridning.IT

Etiketter:

Sveriges viktigaste utrikes-och försvararfråga i modern tid
Sverige ska inte gå USAs ärenden
Sveriges militära insats i Afghanistan är den viktigaste utrikes-och försvararfrågan i modern tid. Det skriver i ett DN-debattinlägg den pensionerade militärpsykologen Karl-Yngve Åkerström i Strängnäs

'Det är inte vår uppgift att offra svenskars liv i Afghanistan för USAs kontroll av oljetillgångar'

Varje ifrågasättande i pressen av svensk truppinsats i Afghanistan bemöts av Peder Wachtmeister (M) och hans partikamrater med ett standardsvar som troligen är producerat i partikansliet.

Utvecklingen har för länge sedan sprungit ifrån den bild av verkligheten som de ger.

Utan att frågan om ett övergivande i smyg av neutraliteten har varit uppe i riksdagen för beslut, har Sverige gett sig in i ett säkerhetspolitiskt äventyr i Centralasien.

Vi stöder öppet en stormakt som nu erkänner att man bryter mot mänskliga
rättigheter. Samma stormakt anklagar muslimer som grupp för samma brott som USA själv begår.

I en DN-artikel 10 april meddelas att president Bush vetat om att merparten av fångarna i Guantánamo-fängelset var oskyldiga, men ändå hållit dem inspärrade i åratal utan rättegång. Det har dessutom skett i hemliga fängelser utomland.

Så går det till i diktaturer.

På Kunskapskanalen i SVT sändes nyligen ett temaprogram om tortyr. Kvalificerade medverkande som arbetat i åratal med behandling av tortyroffer, forskare i ämnet samt juridiska experter på folkrätt presenterade fakta. I programmet redovisades att det inte var amerikansk personal i låg tjänsteställning som på eget bevåg bedrivit systematisk tortyr.

Trots att det strider mot USAs konstitution och internationella konventioner hade skriftligt tillstånd till tortyr utfärdats från högsta regeringsnivå. För att få hemmaopinionen att acceptera dessa övergrepp mot mänskliga rättigheter har muslimer sedan länge smutskastats systematiskt och utmålats som lömska och grymma. Det har skapat den avsedda attityden om vi "de goda" och dom "de onda.

Demoniseringen i USA sprids även av krafter hos oss. De som tvingats fly från dödshot i Irak, Somalia, Darfur och Bosnien med traumatiska upplevelser i bagaget möts i Sverige på nytt av fientlighet.

"Sverige gör bort sig i Afghanistan" säger den modiga afghanska parlamentarikern Malalai Joya på sitt Sverigebesök. Hon uttalar svidande kritik mot det utländska stödet till den genomkorrupta Karzai-regimen, som dessutom kommit till makten genom valfusk. Hon menar också att om Sverige verkligen vill hjälpa Afghanistan bör det ske oberoende av USA.

Min släkt har som soldater tjänat Sverige sedan 1500-talet. Utvandrade släktingar i Australien, Nya Zeeland och Kalifornien har med heder varit frivilliga på brittisk och amerikansk sida ända sedan boerkriget för mer än 100 år sedan.

Själv var jag delaktig i det dolda samarbetet med Natoländer under kalla kriget.Det var nödvändigt i den situationen.

Det som nu sker i Afghanistan utan att diskuteras i valrörelsen skämmer vår långa demokratiska tradition. Jag tar bestämt avstånd från stöd till brott mot mänskliga rättigheter.

Det är inte vår uppgift att offra svenskars liv i Afghanistan för USAs kontroll av oljetillgångar och tillfartsvägar.

Etiketter:

lördag, april 17, 2010

15 skäl till att vi inte kan vinna i Afghanistan
av Benjamin R Barber

1. Det finns inget "Afghanistan", bara en samling stridande klaner och fraktioner.

2. Till viss grad finns det ett "Afghanistan," dess regering är djupt korrupt och oförmögen att kontrollera sitt eget delade land.

3. President Karzai är vår "allierade" och den officielle representatanten för "staten" för vilken vi kämpar, han skulle ha föredragit att vi drog oss ur— åtminstone är det vad han säger för intern konsumtion.

4. Inte för att det spelar någon roll vad han tycker, eftersom han inte betyder mer än vad borgmästaren gör i Kabul- och det under de goda dagarna.

5. Det enda som förenar denna annars disintegrerade icke-stat är de splittrade klanerna som föraktar varandra och hatar utlänningarna ännu mer.

6. Utländska krafter, vad än de har för intentioner, kommer alltid att ses som ockupanter och därmed, fienden.

7. Jingis Khan, britterna och ryssarna alla försökte "vinna" i Afghanistan, och alla misslyckades; det vore då en överdrift att dessa futtiga försök brutit ner tre imperier... eller?

8. Man kan inte vinna krig då man dödar civila, ändå måste man i Afghanistan där gränserna mellan kombattanter och civila är suddiga, döda en stor mängd civilia hela tiden.

9. Att ockupera ställen där det bor muslimer (och där de dör för din hand) kommer alltid att betraktas som ett krig mot Islam, snarare än ett krig mot terrorismen.

10. Man kan inte göra folk fria inför en gevärspipa.

11. Det finns inget bättre sätt att skapa terrorister än att starta krig mot muslimer i namn av krig mot terrorismen.

12. Amerika kan inte rädda världen och riskerar förlora det bästa i Amerika, då man försöker.

13. Militär styrka och en överväldigande eldkraft utifrån kommer troligen att mer underminera än att stödja utvecklingen mot demokrati i ett utvecklingsland.

14. Al Qaida är inte Afghanistan och det är inte talibanerna heller; detta om ett hätskt NGO och ett vinnande Afghanistan eller att besegra talibanerna - kan inte övervinna al Qaida

15. Vi kan inte betala för tvivelaktiga krig utomlands och ha råd med rättvisa och ekonomisk återhämtning hemmavid, och bara att försöka leder troligtvis till ett förlorat krig och en underminerad rättvisa.

www.huffingtonpost.com/benjamin-r-barber/15-reasons-why-we-cant-wi_b_541130.html

Etiketter:

torsdag, april 15, 2010

Något han vet om Afghanistan

SixtenAndréassons replik 15 april i Kristianstadsbladet

- Du röjer en kolonial attityd när du Mats G anser att europeer bedrev en riktig motståndsrörelse mot den tyska ockupationen, men att afghanerna inte gör det när de slåss mot sitt lands ockupanter. Att talibaner till stor del ingår kan inte vara diskriminerande.


Kommunister var oftast de mest aktiva i motståndet mot de nazityska ockupanterna i Norge, Danmark, Frankrike osv. Var därmed motståndet fel? Och terrorister var nazisternas vanliga benämning på motståndsmännen.

Ingen av de 19 namngivna kaparna av flygplanen nine-eleven var afghan. Däremot var flera från Saudiarabien.

Afghanerna har väl liksom andra folk rätt till sitt eget land? Det har de också hävdat genom historien. Britterna jagades ut två gånger på 1800-talet och ryssarna fick ge upp efter nio år på 1900-talet.

Snart kommer amerikanarna också att få ge sig iväg. Flera brittiska och amerikanska generaler har offentligt yttrat att detta krig inte går att vinna. Och vad som händer efter ockupationen är väl afghanernas sak, som för norrmännen?

Illdåd- 4 sept 2009 bombade amerikanskt flyg ihjäl 142 civila afghaner när de fyllde på bränsle från en strandad tankbil i Kunduz. Det skedde på begäran av den tyske översten Klein.

12 febr i år mördade specialstyrkor från USA civila i ett hus efter att först bakbundit dem. De försökte efteråt gräva ut kulorna ur kropparna och skylla på att upprorsmännen dödat husets invånare och gäster. Nu har US-ledningen bett de anhöriga om ursäkt.

Amerikanarna är förhatliga för afghanerna. Den 12 april protesterade man i den sydafghanska staden Kandahar mot ockupanterna. NATO-soldater hade beskjutit en buss och dödat fyra människor och skadat 18. Invånare blockerade gatorna med brinnande bildäck och ropade "Död åt Amerika" och "Vi begär rättvisa och bestraffning av soldaterna"

Detta är bara exempel. Ta hem våra trupper innan de blir riktigt inblandade. Information om läget finner man bättre än i våra medier på
www.afghanistan.nu Afghanistansolidaritets hemsida
www.afghanistanbloggen.blogspot.com ny sen några veckor av okänd obereoende person
www.fritafghanistan.blogspot.com av två danska journalister, mycket frän

Den som anmäler sig med namn+e-adress till lars-gunnar.liljestrand@telia.com kan få Nyhetsbrev minst varannan vecka, fortfarande från ett lugnt Everöd

Etiketter:

Ny kriminaliseringsorder mot palestinier

söndag, april 11, 2010

Wikileaks och den svenska tryckfriheten

Den svenska lag om källskydd för att skydda journalister och deras uppgiftslämnare har idag också blivit ett skydd för Wikileaks webbsida, den som USAs armé ansåg innebära ett hot mot deras operationer. Vilket de presenterat i en rapport föregående månad.


Wikileaks har också kunnat skaffa sig förmånen av den svenska grundlagen - tryckfrihetsförordningen– som garanterar källskydd åt uppgiftslämnare i digitala media, detta enligt källor inom EUparlamentet.


Om en webbsida i Sverige registrerats hos offentliga myndigheter och kan bevisa att den har en ansvarig utgivare, då kan den också få skydd av denna lag, har källan inom EUparlamentet berättat för Wikileaks.

Belgien kommer på en nära andraplats vad gäller det här skyddet, eftersom lagen också har utvidgats till digitala media, tillägger Philippe Leruth från Europeiska journalistfederationens styrkomitté.

Wikileaks' data är lagrade inom flera länder runt världen. Enligt Dagens Nyheter samlas en stor del av informationen i Sverige, och i ett antal amerikanska media valde man i första hand ut webbhotellet PRQ.

PRQ startades och drivs fortfarande av Gottfrid Svartholm Warg och Fredrik Neij, vilka redan blivit kända som grundare av den kontroversiella fildelarsajten Pirate Bay (EurActiv 22/04/09).

PRQ grundarna- vilka opererar från en icke känd plats- var inte tillgängliga för en kommentar då detta begav sig.

Företaget har blivit utvalt av Wikileaks, eftersom Sverige är ett av de få länder i världen vars lagar garanterar ett totalt källskydd.

Den sida som läckte denna video, visade hur amerikanska armén under 2007 dödade 12 människor, inklusive två Reutersjournalister; vilket gjort att de snabbt kommit att bli ett horn i sidan på Usa-administrationen med flera regeringar.

"Om det är legalt i Sverige, då ska vi ha den och hålla den uppe utan hänsyn till några påtryckningar utifrån om att ta ner den," står det på en sida från någon som tagit avstånd från det hela.

Sidan har också kommit att bli avundad av journalister, vilka klagar över de domstolsutslag som gjort att dessa förhindrats från att få tillgång till eller foton för sin nyhetsrapportering.

Dessutom överträffar Wikileaks tittare vida läsarna av världens mest dominerande nyhetstidningar, påpekar analytiker.

Videon med USAs armés attacker har kommit att ses mer än två miljoner gånger på YouTube, förutom hundratals gånger i televisionens nyhetsrapportering.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, april 10, 2010

Ehrenberg frågar - varför krigar man i Afghanistan?


Men varför är det krig?Johan Ehrenberg 2010-04-09Krig har aldrig förts utan maktorsaker, det finns inga krig i historien som handlar om ädla och snälla syften, alla krig bottnar i maktkamper och dominans, antingen som befrielsekrig mot en övermakt eller som en stats försök att dominera andra.

Man måste skilja på krigens motiv och de fina ord som propagandan använder för att motivera dem. Det här vet vi genom att titta bakåt, jämföra krig som varit och orden som dåtidens ledare använde för att förklara det nödvändiga kriget ”freden”, ”friheten”,”levnadsutrymmet”.

Ändå är den mediala debatten om dagens krig lika blåögd och naiv som den var på 70-talet när Vietnamkriget försvarades av USAs krigsmakts svenska vänner med ”frihet” eller på 60-talet när Sovjet marscherade in i Tjeckoslovakien och gammelkommunister i Sverige försvarade det med samma ord.
Varför vill vi så gärna lura oss?

Nu är Sverige i krig för första gången på några hundra år. Vi krigar på USAs sida mot ett antal fundamentalistiska maktrörelser i Afghanistan som krigar mot oss med motiv som ”fred” och ”oberoende” eller ”Guds vilja”. Det svenska motivet är ”fred”, ”demokrati” eller ”kvinnors rättigheter”. Men krig handlar ju inte om det.
Det där är ord som används när kriget redan startats.

Så varför krigar USA i Afghanistan överhuvudtaget? Vad är den
egentliga orsaken till att man satsat enorma 3 000 miljarder dollar
på krig i Irak, Afghanistan och dessutom skaffat sig militärbaser
runt området?

Vad är själva grunden till att pojkar i helikopter kan åka över Bagdads gator och skjuta ner människor som om det var ett dataspel? Det är det vi bör fundera på innan vi själva deltar i ett krig.

USA är världens mest militariserade offentliga sektor, Obama satsar mer på krig än Reagan, det är en nation som kombinerar demokrati med historiens största militärmakt och visst är det sant att krigsrustningen skapar jobb, men betydligt färre än vad samma offentliga satsning på vård eller skola skulle innebära.

Obamas hela sjukvårdsreform kostar trots allt mindre än bara ett års krigande i Irak och Afghanistan.

Så vad är orsaken till denna väldiga krigssatsning nu i modern tid? Vad var det för ny värld George W Bush-regimen såg och som fick USAs politik att vändas från minskad rustning till världshistoriens största fredsrustning?
Jag tror att svaret är energi.

Fram till 90-talets slut trodde nog USAs maktcentra att oljan skulle fortsätta att strömma. All ekonomisk expansion har ju byggt på billig olja, utan den fastnar tillväxten i dyn. Men ju mer världen närmat sig Peak Oil, alltså det läge där ökad utvinningstakt inte är möjlig, så har energin förvandlats från en marknadsfråga till en maktfråga.

USA kan helt enkelt inte fungera utan kontroll av oljan. Nationens säkerhet är på åtminstone 30–40 års perspektiv beroende av att man kan kontrollera att oljan i första hand går till USA:s ekonomi.

USA kontrollerar redan oljan på Arabiska halvön. Nu även Irak. Den enda möjliga oljereserv som finns kvar är Iran. Kriget i Afghanistan går inte att begripa utifrån ekonomiska analyser av landets tillgångar. Där finns berg men ingen olja.

USA:s möjlighet att pressa in Irans oljereserv i sin sfär är att kontrolleraländerna runtom. Ett krig mot Iran är fullt möjligt, men svårt om inte Afghanistan först ingår i de kontrollerade länderna.

Jag tror helt enkelt historien kommer att berätta att kriget i Afghanistan, liksom det i Irak, handlade om energi och pengar – inte om något annat.

Olja är världens viktigaste råvara. Redan i dag innan ”hjulen börjat snurra” kostar den 70 till 80 dollar fatet. Priser runt 150 dollar – som det var före finanskrisen – är bara en tidsfråga.

Att världens mäktigaste land i det läget lägger kraft på krig iställetför alternativ energi eller verklig global rättvisa, är naturligtvis deprimerande men begripligt när man inser vilken makt kontrollen av olja innebär.

Det är heller inte så konstigt att det är just från USA som idén kommer att mer koldioxid på jorden bara är bra, ju mer vi bränner, desto bättre. Klimatskeptikernas lobby finansieras ju av amerikansk oljeindustri.

Att EU – som snart saknar energiresurser förutom kol – är betydligt mer benäget att ställa om är lika begripligt.

Sedd i ljuset av den globala energikrisen är världens kaos mer begriplig.

Men ska Sverige delta i det energikriget? Det rödgröna säger nej med motivet att krigsinsatserna inte skapar fred i Afghanistan. Det är lovvärt och sant, men den stora förklaringen om världens maktspel finns sällan med i berättelsen.

Frågan är i grunden om Sverige ska delta i krig för fortsatt amerikansk dominans.Den internationella utblicken är borta. Ibland saknar man Olof Palme mer än annars.

Etiketter:

fredag, april 09, 2010

Afghanerna uppmuntrar Karzai...

s1600/talibansikte.jpg"a> Talibanerna reagerade mot president Karzais tal för några dagar sedan och sa “De är afghaner och Karzai är deras bror”

En talesman för talibanerna som förutsåg att de utländska soldaternas skulle komma att dra sig tillbaka från Afghanistan sa, att talibanerna är redo
att genomföra samtal med president Karzai.

Bland erfarna Nato-och regeringstjänstemän såväl som etniska ledare i Kandahar, riktade sig i söndags president Karzai, till talibanerna och sa att militanter borde frigöra sig från utlänning-ars "fångenskap", liksom han själv.

President Karzai föreslog än en gång att talibanerna skulle lägga ner sina vapen och förena sig med den afghanska regeringen.

“I realiteten vill president Karzai säga att amerikanare inte är några goda vänner, utan att de är till hälften vänner,” sa Wahid Mujdah, en afghansk polititisk analytiker .

Wahid Mujdah tillade att president Karzai under tiden “vill säga till talibanerna -Jag är inte med amerikanarna, så kom och försona er med mig, så kan vi ta itu med några åtgärder tillsammans.”

Baserad på BBs senaste mätning stöder 10 procent av folket talibanerna överallt i Afghanistan.

Kandahars etniska ledare uppmanade president Karzai att dubbla sina ansträngningar för att skapa säkerhet i denna provins och erbjuda dem arbetstillfällen.

Dessa kommentarer kom medan presidenthögkvarteret meddelade att president Karzai under sitt besök i Kandahar hade träffat invånare i provinsen för att ta itu med de utmaningar man försöker tackla.översättning Ingrid Ternert

Etiketter:

torsdag, april 08, 2010

Peter Galbraith- 'Det finns inga rapporter som säger att Karzai är 'drogmissbrukare'. Men hur det än är så kan han i realiteten bli mycket emotionell.”

Karzai har i ett tal i förra veckan dömt ut Galbraith för att ha lagt sig valet i Afghanistan förra året.

Galbraith blev förra året sparkad från sin position inom FN. Själv säger han att han fick gå för att ha varit frispråkig över det vitt spridda fusket i samband med Karzais återval, men Galbraiths förre överordnade säger, anledningen är konspiration för att ersätta Karzai med annan afghansk ledare

En rapport i Washington Post säger att en USA-född präst blivit placerad på CIAs dödslista. Vilket bekräftats av Usas tjänstemän, som säger att en Jemen-baserad muslimsk präst är den första Usamedborgare som placerats på listan över personer som ska infångas eller dödas. Anwar al-Awlaki är en Usa-född präst som blivit anklagad för den misslyckade juldagsbombningen och skotten vid Fort Hood.

Han var tidigare placerad på en liknande gemensamt SpecialOperations Kommandolista för att fångas in eller dödas. Detta innebär att Vita Huset gett sitt klartecken. I och med det har Obamas administration förnyat den politik som förekom under Bush-eran, detta att kunna ge klartecken för Usas styrkor att döda amerikanska medborgare utomlands, såvida de ansågs kopplade till terroristaktioner mot USA eller “USAs intressen.”

Etiketter:

onsdag, april 07, 2010

Skapa fred med att bli bättre på att spränga bomber?

Anna Sanne Göransson och Cattis Laska, Nätverket Ofog, skriver i dagens GP om sin syn på Nato


Det var efter att amerikanarna höll sin största militära flygövning 2009 i Vidsel som USA fick upp ögonen för norra Sverige vad gäller övning och förberedelser för krig.


USAs militär gillade vad de såg och har nu frågat den svenska försvarsmakten om de i sommar kan komma för att träna bombfällning i norra Sverige.


Försvarsmakten är glad över att få öva krig med den stat i världen som är bäst rustad och mest rutinerad i branschen. Övningen kommer att omfatta 200–250 soldater och 20 stridsflygplan och är planerad till två veckor i juli/augusti, trots att regeringen ännu inte gett sitt godkännande.


USA är den i särklass främsta staten i krigföring, med ockupationskrig i både Irak och Afghanistan och inblandning i de flesta väpnade konflikter i världen. Det amerikanska försvaret innehar kärnvapen, använder fosforbomber och vapen med utarmat uran och är ökända för övergrepp, tortyr och rättsvidriga förfaranden.

Samarbeta inte med USA

Vi vill tydligt tala om för regeringen att vi inte tycker att Sverige ska öva bombkrig med USA:s försvar och att vi inte ska upplåta Norrland som uppvärmnings-område inför världens nästa krigsområde. Om svenska regeringen ska leva upp till vad de säger och på riktigt agera för fred och utveckling, borde de göra allt annat än att samarbeta med världens största krigsmakt.


Sedan snart tio år tillbaka bedriver USA tillsammans med Nato ockupationskrig i Afghanistan med motiveringen att införa demokrati och mänskliga rättigheter. Det enda som hänt är dock att talibanerna ersatts med krigsherrar och att presidenten numera är vänligt inställd till USA.


Kriget i Afghanistan dödar för varje år allt fler. Också i det av USA ockuperade Irak blir kriget alltmer dödligt och förödande, för de utländska soldaterna som är där, och i ännu högre grad för det irakiska folket. I båda dessa krig har hundratusentals människor dödats för att de är i vägen för den amerikanska eller Nato-ledda armén.


Dödsfall och tortyr kan inte avfärdasCivila som dödas och tortyr kan inte avfärdas som undantag eller olyckshändelser. Det är förutsedda och medräknade delar av ett krig. USA bryter både mot folkrätten och mänskliga rättigheter och använder systematiskt tortyr som förhörsmetod, de mest kända exemplen är Abu Ghraib och Guantanamo.


Trots vår påstådda alliansfrihet samarbetar Sverige sedan gammalt både med USA och Nato. Regeringen har sagt att ett beslut om svenskt medlemskap i Nato inte är aktuellt under denna mandatperiod. Detta tvärtomspråk förväntas vi gå på. Sveriges samarbete med Nato är de facto högst aktuellt och relevant.


Medan regeringen undviker debatt både tränar och krigar svenska soldater tillsammans med Nato. Nu är det egentligen bara det formella medlemskapet som fattas. I Afghanistan står svenska soldater under Natobefäl och svenska soldater deltar i de flesta av Natos krigsövningar, som de senaste åren flera gånger genomförts på eller
ovanför svensk mark.


Generösa vapenleveranser till USAPå samma sätt närmar sig Sveriges och USAs militära delar varandra allt mer, bland annat genom de generösa vapenleveranser som sker till USA. Ett exempel är AT4 som tillverkas på Saab Bofors Dynamics i Eskilstuna och sedan används i Irak av den amerikanska armén.


Att USA får komma och öva på svensk mark är ytterligare ett steg i denna riktning. Det är ett stort demokratiskt problem att detta sker i skymundan utan någon offentlig debatt. Beslut fattas utan vare sig det svenska folkets vetskap eller chans att påverka.


Med tanke på de massiva protester som skedde vid Irakkrigets början tror vi inte att Sveriges befolkning skulle sitta tysta och nicka när de som startade det kriget nu vill komma och öva här inför pågående och kommande krig. Bomber leder inte till fred, och soldater och ockupation leder inte till säkerhet. Att släppa våld och kaos från 3 000 meters höjd ställer oss på förövarnas och anfallarnas sida.


Trots att varken de svenska eller andra utländska soldaternas närvaro leder till en säkrare tillvaro för folken i Irak och Afghanistan menar försvarsminister Sten Tolgfors i en intervju i DN 29 juli 2009 att Sverige är i Afghanistan för det afghanska folkets säkerhet. Svenska Afghanistankommittén som arbetat länge med vård och skola i Afghanistan säger att sedan västvärlden under USAs ledning intervenerade 2001 har säkerhetsläget i landet aldrig varit sämre än nu.


Bli bättre på att släppa bomber USA är på väg hit för att bli bättre på att släppa bomber. Deras politik går ut på att genom anfallskrig och ockupation behålla sin makt i världen. Enligt sina egna policydokument, bland annat National Security Strategy från 2002, får de gripa in varhelst deras intressen hotas.


Fred och säkerhet skapas inte genom att bli bättre på att släppa bomber, utan genom att satsa resurser på sådant som skapar stabilitet i samhället, som till exempel skola och sjukvård. Vi uppmanar den svenska regeringen att göra det den säger att den gör, och på allvar verka för fred och säkerhet i världen. Det innebär att säga nej till USA:s vansinniga krig världen över, och att inte välkomna USAs planerade bombövningar i sommar.
Nätverket Ofog är ett fredsnätverk mot vapenexport och Natoanslutning.

Etiketter:

söndag, april 04, 2010

Vad Nato vid Nordpolen för med sig

År 1991 var Nato ett defensivt block med 16 medlemsstater, vilka enligt klichén aldrig hade avfyrat ett skott.

Samtidigt var den jugoslaviska federala republiken en multietnisk nation tillhörande Europa med sex federala republiker och skilda styrelsesätt.

År 2009 hade emellertid Nato vuxit till sig med 28 medlemsstater och åtminstone lika många partnerskaps-nationer runtom i hela Europa och in i Afrika, Kaukasus, Mellanöstern, Asien och Västindiska Oceanen.

I kommande månad ska Nato hålla ministermöte i Estland.

Då kommer utrikesministrar från 56 nationer. Nu får vi hoppas att man inte diskuterar hur man får in Sverige och Finland i Nato. För i så fall vet i varje fall vi, var kampen kommer att stå de kommande åren.

Ju mer isen uppe vid Arktis smälter bort, desto mer öppnar sig de korta farvägarna runt Nordpolen med sina stora oljerikedomar-samtidigt som stormakternas konfliktscen också flyttar dit. Nato har därför utnyttjat Sverige och Finland som övningsområde ett antal gånger nu.

Man borde inse varför och inte betrakta detta som en bagatell. För i sin förlängning riskerar också Sverige att dras in i en framtida konflikt. Vad gör Riksdag och Regering för de unga som vill värna freden och sätter sig emot ett medlemskap i Nato? Jo de utsätts i hemlighet för bevakning.Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, april 03, 2010

Nu då finanseliten styr världen...
Då är musik från den värld där känslor och tro spelar en mycket större roll än hos oss som bomull för själen. Layla Anwar presenterar den för oss i sin blogg An Arab Woman Blues

Etiketter:

fredag, april 02, 2010

Jordens dag i PalestinaI slutet av mars varje år högtidlighåller man i Palestina Jordens Dag till minne av den israeliska regimens beslut 1976 att konfiskera ett större palestinskt område på Västbanken ”för säkerhet och bosättningar”.Ett beslut som den gången ledde till att 6 protesterande palestinier dödades och ett hundratal sårats – och har sedan dess följts av en lång rad liknande projekt.


Detta har gjort att Israel fram till nu kunnat flyttat in ½ miljon illegala judiska nybyggare som med sina bosättningar, murar, militära posteringar och avspärrningar kommit att kontrollera 60% av Västbankens yta.


Palestinska byar raseras för att ge plats åt nya bosättningar, hundratusentals olivträd sågas ned och i Jerusalem fortgår obehindrat den etniska rensningen och judifieringen. Senast med beslutet om nya bosättningar mitt framför ögonen på den gästande amerikanske vicepresidenten Joe Biden.


I Gaza har Israels krigsmakt med sina bomber förvandlat bördiga jordbruksområden till stinkande träsk av förorenat vatten, asbest och vit fosfor – en miljökatastrof som vi ännu bara har sett början till.


Kampen för den palestinska jorden blir mer och mer desperat och palestinierna är i stort behov av omvärldens stöd. Årets demonstrationer mot ytterligare markstölder har som så många gånger förr mötts av kulor från israeliska armén, vilket resulterat i ytterligare dödade och skadade palestinier. Något som borde få vår regering och EU att reagera.


Om ingenting görs kommer inom en snar framtid det inte att finnas någon jord kvar att bygga en palestinsk stat på. Den som inte protesterar mot detta blir med sin tystnad delaktig i denna utveckling.


Gunnar Olofsson
Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

torsdag, april 01, 2010

Terroristattacken i Moskvas tunnelbana

31 mars 2010

Ryssland är nu upptaget med att uforska Georgiens möjliga inblandning i explosionen i Moskvas tunnelbana.

De ryska säkerhetsorganen ska nu hålla en utfrågning om georgiska specialstyrkors möjliga inblandning i de terroristdåd som ägt rum i Moskvas tunnelbana.

Ett liknande uttalande kom från ordföranden i det ryska Säkerhetsrådet, Nikolai Patrushev i en intervju med tidningen Kommersant.

Enligt honom hade det ryska Säkerhetsrådet blivit informerad om de kontakter som flera av de georgiska specialstyrkorna hade haft med terroristgrupper i det norra Kaukasus

“Vi måste undersöka fallet”, förklarade Nikolai Patrushev och tillade att den georgiska presidenten Mikhail Saakashvili, han som en gång startat krig, mycket väl hade kunnat utlösa ännu ett."

Generalsekreteraren i det ryska Säkerhetsrådet sa att Ryssland förra året förhindrat 86 brott av terroristkaraktär, vilka hade planerats i Moskva, Novgorod och i Kaukasus norra republiker.

Enligt senaste rapporter hade denna dubbla terroristattack i Moskvas tunnelbana tagit livet av 39 människor och sårat över 70 stycken.övers Ingrid Ternert

Etiketter: