måndag, maj 31, 2010

Protestmöte Göteborg kl 18 GA Torg -Ship to Gaza -Israel stormar Ship to Gaza - 19 aktivister offrade
Israel förnekar sig inte. Utan att blinka bordar men Ship to Gaza och dödar ett tjugotal aktivister och skadar flera. Nu ämnar man stoppa vidare resa söderut. Så in i helvete fräckt. Och resten av ledarna i världens länder står bara och gapar?

Hur länge inbillar man sig i Israel att man kan uppträda som om man alltid vore under USAs mäktiga religiösas skyddande änglavingar?

Och i sin egenskap av USAs vakthund i Mellanöstern?

Bildt har visst lämnat fram en protest. Alltid något, eller rättare, annars vore det bra skamligt.

11 svenskar ska nämligen ha tillfångatagits till israeliska hamnstaden Ashkak, men hittills vet UD ingenting

Turkiet har i vart fall kallat hem sin ambassadör och krävt att FN inkallar Säkerhetsrådet.


I.T

Etiketter:

Ship to Gaza

lördag, maj 29, 2010

Ship to Gaza äntligen på väg!


Ship to Gaza har startat och Israel hotar med blockad med krigsfartyg.
En flytande hjälpkonvoj med åtta fartyg med utrustning och proviant till Gazas arma, utsatta befolkning- ska i onsdags ha startat från Turkiet i försöket att nå den ockuperade Gazaremsan.

Den turkiska utrikesministern Ahmet Davutoğlu uppmanade Israel att lyfta belägringen av Gazas civila och varnade för att blockera flottan med det material och den proviant som ska gå till undsättning. Turkiet har i decennier stått Israel nära, vid de tillfällen då deras sekulära generaler föredragit Tel Aviv framför arabstaterna.

Men Turkiets regerande AKP parti är genomsyrat av en större respekt för Islam och allmänna opinionen än vad som är vanligt bland de flesta turkiska regeringar. Eftersom två av åtta skepp i konvojen är turkiska skulle varje flottkonfrontation mot turkiska skepp från israelisk sida kunna försämra deras diplomatiska relationer. Även Irland har uppmanat Israel till återhållsamhet.

Av de 1.6 miljoner människor som bor i Gazaremsan är hälften barn, vilka blivit fångade i historien mellan ett fientligt Israel å ena sidan, och att bli avskiljda från sina traditionella arabiska trakter och Medelhavet å den andra. Alltsedan år

2007 har israelerna infört blockad mot Gaza i hopp om att få bort Hamasmilisen som i januari 2006 genom val fått kontrollen över Gazas parlament. Blockaden har svårt skadat hälsan och ekonomiska välståndet för befolkningen i Gaza, men har inte haft någon inverkan på Hamas makt.

Israel säger att de låter stora hjälp och matsändningar komma in, men nämner inte att det är otillräckligt. Hur kan man säga att 400 kalorier per dag och individ är tillräckligt från det förråd man har i källaren? Det är snarare att svälta ut henne eftersom hon dagligen behöver ca 2000 kalorier.

Efter det brutala kriget mot Gaza i december- januari 2008-09, la Israel embargo på byggmaterial, som efter deras bombningar av Gaza gjorde att de flesta byggnader var i starkt behov av reparation.

Så här säger WHO om situationen i Gaza:

•“I Gaza, skadar Israels blockad hälsovårdssystemet, begränsar medicinförråden och träningen av medicinsk personal och hindrar allvarliga medicinska fall från att resa utanför Gaza för att få specialistvård.”
•“Israels militära anfall 2008-2009 kom att förstöra 15 av Gazas 27 sjukhus och skadade eller förstörde 43 av dess 110 hälsovårdscentraler, där ingenting blivit uppbyggd på grund av det embargo Israel lagt på byggmaterial.”
•“Ungefär 15-20 procent av de viktigare medicinerna finns vanligtvis inte på lager och det är brist på oumbärliga reservdelar för viktig medicinsk utrustning. . . ”
•Sedan slutet av 2008 lever nära 1 av 5 palestinier under “extrem fattigdom.” Över hälften lever under fattigdoms-strecket.
•“Under den andra halvan av 2008 har en tredjedel av hushållen på Västbanken och 71 procent av Gazas hushåll fått hjälp till mat, där maten utgör omkring hälften av hushållens utgifter– och gör familjerna mycket känsliga för fluktuationer i priserna.”
•“I maj 2008 var 56 procent av Gazas medborgare och 25 procent av Västbankens invånare dömda till osäkerhet om födan enligt FN.”
•“Kronisk undernäring har stigit i Gaza över de gångna åren till 10.2 procent.” Detta gäller särskilt barnen i Gaza.
•Hela fisket och jordbruket i jordbruksområden bland de palestinska invånarna ligger dåligt till. Denna hjärtskärande uppräkning utifrån läget i Gaza har utförts av amerikanska frivilliga läkare, som betonar hur dåligt det medicinska läget är.

Gaza är också i behov av 100 skolor för att möta sin befolknings växande behov. Israels vägran att låta dessa skolor byggas kommer att utsätta kommande generation för okunskap och då bli lätta byten för våldsrekrytering.

Etiketter:

onsdag, maj 26, 2010


GUD den allvise-Jag skiter väl i judar och muslimer-och kristna med för den delen- utom mig själv förstås

Nu har vår utrikesminister uttalat sig igen på sin blogg. Rubriken idag är
'Häpnadsväckande naivitet'. Det är naturligtvis hans motståndare det gäller.

CARL VET JU ALLTID BÄST Nu verkar övriga internationella ledare inte vara lika imponerade. Politik är som bekant ingen absolut vetenskap. Det handlar om värderingar och intressen AV OLIKA SLAG.

Det är inte säkert att som Carl själv alla här i landet är lika intresserade av USA och att på onämnbart ställe slicka denne.

Fjäsk lönar sig, är Carls devis på vägen mot stjärnorna. Och visst, det kan löna sig att inte alltför mycket kritisera USAs expansionist-politik om man som Carl vill ligga bra till hos högsta hönset på stegen. Vilket han själv är i Sverige. Därför, om man inte visste det förut, kan man konsultera hans blogg.

Men hur stämmer detta med verkligheten, det som Carl borde anse vara detsamma som att föra fram Sveriges och det svenska folkets intressen av en fredlig och alliansfri utrikespolitik? Det är ju inte helt oviktigt, eftersom EUfördraget säger att något slag av hänsynstagande ska tas till Sveriges intressen, vilket Sverige kämpat mest för i EUdiskussionerna.

Tidigare hade vi ett unikt anseende som frihetens röst för de fattigaste och mest förtrampade- mot all stormaktsinblandning. Det som Olof Palme stod för, givetvis tvärt emot Carls egen hållning. Så är Palme också fortfarande ett namn ute i världen.

Var står t.ex Carl i frågan om kriget i Afghanistan? Vill han bli känd i eftervärlden som den som tog ett rejält initiativ för landets rätt till självbestämmande, utan utländska makters klåfingriga intressen och inblandning?

Ja den konferens han för några år sedan bjöd in till sa nada inget- liksom han själv.

Som alltid får man leta Svaret i hans blogg. Det är så han driver sin utrikespolitik-Carl vet alltid bäst. Han behöver inte resonera med några andra. I varje fall inte med folk i Sverige.

Så här meddelar han sig idag. Som viktig kommentar kan nämnas att det Polen han hänvisar till på ett slående sätt fått en 'demokrati´som den i Irak efter USAs seger. Eller som andra ´befriade' stater i östblocket.

Det finns nu ett sedan länge utarbetat amerikanskt mönster av 'befrielseplanering' med sina 'stipendier' och annat till studier i USA till personer man eventuellt kan tänkas 'satsa' på i framtiden. Det gällde de flesta stater som Irak, Georgien och Polen t.ex.

Detta är numera en gammal tradition inte minst sedan tiden då självständiga sydamerikanska vänsterregeringar riskerade hota USAs strategiska intressenn i området

Polska folket har ännu inte kunnat styra sitt land utan denna dolda stormakts-inblandning. Och har som Irak heller ingen sådan tradition. Alltså, efter murens fall har USAs inflytande inte precis minskat...det finns kontakter där som vet.

Nedan citeras vissa av Carl Bildts tankar i sin blogg

...Till det Polen jag kom ifrån i dag på morgonen har nu anlänt det amerikanska luftvärnsrobotförband som den polska regeringen under lång tid förhandlat om att få dit. Skall en vänsterregering i Sverige kräva att det dras tillbaka? Jag nämner det bara som ett exempel...

Ett är tydligt: kravet i plattformen har ingen förankring i ansvarskännande svensk, europeisk eller global säkerhetspolitik – det är sprunget ur ren och skär anti-amerikanism. Talande är att något motsvarande krav inte ställs på Ryssland.

Ryska baser utomlands är förvisso betydligt färre (det kan man lugnt säga anm IT)men i motsats till USA har Ryssland stationerat trupper i två länder – Georgien och Moldavien – mot dessa länders uttalade vilja. Den saken nämner de rödgröna dock ingenting om...

För mig förblir det ett mysterium att ansvarskännande socialdemokrater – som det förvisso finns åtskilliga av-låtit sig föras in i detta oseriösa vänsterpartistiska flum." Slut på kortat citat

Ja så står fronterna i Sverige. Skönt det är fred, så att det inte vidtas någon handgripligare amerikansk inblandning- med Carls benägna godkännande förstås.Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, maj 25, 2010

Albright-doktrinen

Radio Netherlands 17 maj 2010NATO riktar in sig mot den internationella säkerheten. NATO gick i måndags igenom förslaget om att vända det Kalla Krigets militära västliga sköld mot det 21e århundradets nya internationella säkerhet.
NATO skulle alltså fortsätta att bevaka säkerheten för sina medlemsländer- allt från Förenta Staterna till Turkiet- vilket man har gjort alltsedan 1949, men måste samtidigt vara mer beredd på att intervenera långt utanför de egna gränserna.

Det är enligt den länge emotsedda rapport, som den expertgrupp ledd av USAs fd utrikesminister Madeleine Albright gett ut.

"Under det kommande decenniet ska NATO upprätthålla fyra sinsemellan kopplade militäroperationer," sa experterna på NATOs 'Nya Strategiska Koncept', vilket blev publicerat den 20 maj. Det gav en första strategisk inblick i NATOs roll sedan 1999.

Det främsta kravet var att "avskräcka, förhindra och försvara" gentemot aggression utifrån för att säkra oberoendet för NATOs medlemsländer och deras territoriella integritet, något som ligger i linje med alliansens ursprungliga 60-åriga mission.

"Rapporten bekräftar att NATOalliansen idag är lika betydande som någonsin tidigare idén om ett gemensamt försvar", sa Albright då hon presenterade denna inför 12-mannagruppen.

Men rapporten trycker också på behovet av att genomföra militära uppdrag utanför Natofördragets egentliga område "för att vid behov förhindra en attack mot dess eget område eller skydda alliansens medlemmars legala rättigheter och andra vitala intressen" -den sortens expeditioner vi redan upplevt i Afghanistan. Alltså den mission som tvingades fram år 2001 efter 11september-attackerna mot USA.

"NATOs allierade måste vara i stånd att möta denna främmande utmaning och...det dynamiska engagemang som betyder att vi måste fördjupa vårt partnerskap utanför NATOs egna gränser", sa Albright.

Under mottagandet av rapporten förklarade NATOs generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen att "NATO inte har någon ambition att utgöra världspolis," och poängterade att varje uppdrag måste baseras på FNstadgans principer.

Texten lades också fram till överväganden för NATOstaternas ambassadörer.Därefter går man igenom sitt nya strategiska koncept, vilket justeras innan det godtas av ledarna för de NATOallierade vid mötet i november i Lissabon.

Trots vissa försäkringar kan rapporten med sitt innehåll av "expeditionskaraktär" riskera sprida ett löjets skimmer i Moskva såväl som Peking och andra uppgående stater.

En annan viktig punkt i 'expertförslaget' är, att samarbeta bättre med sina partnerländer och andra runtom i världen för att vara i stånd att ta itu med nya hot, t.ex cyberattacker och pirater, spridning av vapen och tillgång till energi, frågor av säkerhetskaraktär liksom klimatförändringar.

Rapporten påpekar också att NATO, som bildades efter det andra Världskriget under Kalla Krigets dagar, genom sin försäkran om en ömsesidig nukleär förstörelse idag måste "få en fullständig roll i att ta itu med det ökande ballistiska hotet från Persiska Viken ", vilket blir ett av de teman som ska behandlas under Lissabonmötet.

Ett annat globalt mål enligt rapporten är att "hjälpa till att skapa en mer stabil och fredlig internationell säkerhetsmiljö" genom erbjudanden om militär träning och träning av polis, att koordinera militär hjälp till mindre stabila stater, något som NATO redan gör i Afghanistan och Irak.

I vilket fall måste NATO för att "stoppa den branta nedgången i de nationella försvarsutgifterna" införa reformer för att arbeta mer effektivt för att uppnå sina globala mål.

En av de 12 experterna - chefen för 'Frankrikes strategiska forskningsstiftelse', Bruno Racine - sa att han förväntat sig en "svår" debatt mellan de allierade om alliansens militära struktur och reformer.övers

Ingrid Ternert

Etiketter:

måndag, maj 24, 2010

Talibanerna också redo till kamp

söndag, maj 23, 2010

Skriv under listan till stöd för 'Ship to Gaza' på internationellt vatten

http://www.namnlista.se/appell-for-sveriges-stod-till-sina-medborgare-pa-internationellt-vatten-2/

Appell för Sveriges stöd till sina medborgare på internationellt vatten:

Vi oroas över att vår regering underlåter att uttala sig när Israel
hotar att attackera de svenska medborgare som färdas med Ship to Gaza
på internationellt vatten. Ship to Gaza är en ideell och
partipolitiskt obunden förening, som sänder humanitärt bistånd till
den utsatta befolkningen på Gazaremsan, och som färdas helt obeväpnad
i fredlig solidaritet - från människa till människa. Vi, som svenska
medborgare, uppmanar därför vår regering att:

1. Klargöra för Israel, på diplomatisk väg, att israelisk lag inte
gäller på internationellt vatten, att våldsanvändning mot skepp som
fredligt färdas långt ifrån deras territoriella vatten, strider mot
gällande internationell rätt och att Sverige står på den
internationella rättens sida i denna fråga.

2. Offentligt erkänna sin lojalitet med svenska medborgare, vilka den
svenska staten representerar, samt tillkännage sin intention att i
enlighet med detta verka för att medborgarnas rättigheter respekteras
och deras säkerhet garanteras.

Dagligt liv i Bagdad-med US soldaterVisst är det så att personer med det fläckfriaste samvetet är modigast!

Etiketter:

lördag, maj 22, 2010

En fredsduva har gått ur tiden


Fredskämpen Ingrid Segerstedt Wiberg har avlidit på ett sjukhem i Göteborg, efter att länge ha bott uppe i sin rymliga lägenhet på Fogelbergsgatan.

Hon skulle snart ha fyllt 99 år.

Hennes far var Torgny Segerstedt, han som var en av några få kända svenskar, vilka under kriget öppet gisslade nazismen. Han hade sedan 1917 varit huvudredaktör för den liberala Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.

Ingrid Segerstedt engagerade sig tidigt och modigt mot nazismen. Redan på 30-talet arbetade hon för judiska barn som kommit till Sverige och för att de skulle få ett barnhem. Hon arbetade samtidigt för olika flyktingorganisationer.

Hon skrev en del i dagspressen och blev så småningom ansvarig utgivare för tidskriften Världshorisont och efter det GT och 1949 Göteborgs-Posten, där hon varit andreredaktör under åren 1969-76.

Framförallt hade hon ett stort engagemang för FN, Svenska FN-förbundet, svenska Unicef- kommittén och var en tid ordförande i Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), förutom riksdagsman för det på den tiden frisinnade Folkpartiet.

Etiketter:

fredag, maj 21, 2010

Nyheter från Afghanistan - ingen framgång för Väst

Afghanistansolidaritets elektroniska nyhetsblad 'Nyheter om Afghanistan' ger oss en summering av läget i Afghanistan.


”USAs och NATOs befälhavare i Afghanistan generalen McChrystal, som skröt om en militär framgång för bara tre månader sedan.


Han erkände i förra veckan att ’ingen är vinnare’. Hans enda framgång nu är att talibanerna har tappat momentum jämfört med förra året.”


”När Mc Chrystals plan antogs av president Obama lovade den en snabb vändning på marken i Afghanistan och det har tydligt visat sig vara fel. Lokalbefolkningen säger att talibanerna är starkare och mer aktiva i Kandahar än de var för tre månader sedan.”
(The Independent 16 maj)

En oberoende amerikansk regeringsrapport ”Government Accountability Office” reser nya frågor om möjligheten att lyckas för president Obamas Afghanistanpolitik som nästan fördubblar antalet soldater innan den planerade neddragningen börjar i juli 2011.

Rapporten slår fast att talibanerna kvarstår som en uthållig stridande kraft… Rapporten fann att striderna ökade med 87% mellan februari 2009 och mars 2010. (Miami Herald 6 maj).


FNs flyktingkommissarie Antonio Guterres säger att säkerhetssituationen har förvärrats i Afghanistan.

”Hjälparbetare har blivit måltavlor för kriget delvis beroende på att skillnaden mellan utländsk militär och humanitära hjälporganisationer har börjat suddas ut.

Etiketter:

onsdag, maj 19, 2010

Om diktaturens fallna mantel


An Arab Woman Blues 19 maj

On Dictatorship - The Fallen Curtain...

Herre Gud vad araber klagar...alltid, hela tiden...
Kvinnorna klagar, männen klagar....Det är bara på grund av diktaturen, och så gråter dom...

Skrapa lite under ytan, så är de alla diktatorer....varenda en av dom...och inte bara deras ledare...Även de gnälligaste av dom är diktatorer...
Kom ihåg dom är inte de enda...

Vad är det som får er att tro att inte västlänningar också är diktatorer? Har ni någonsin stött på någon vit skitstövel/eller svart-- med hans/hennes knäppa inbillningar?! Ni tror inte han/hon är en diktator?Ha! Tänk efter en gång till...

Försöker ni tala om för mig att Amerika inte är en diktatur? Ni måste vara från vettet...Ni tillhör det värsta tyranniet någonsin...

Jag förstod inte vad diktatur handlade om förrän ert barbariska avskum hade invaderat och ockuperat Irak...den dag då jag insåg vad diktatur och tyranni verkligen innebär...

Så vem försöker ni lura med era jävla demokratiska principer?!

Och i era dumma hjärnor, tror ni att diktatur handlar om en mustachprydd kille som styr med en järnnäve...för i era dumma idiotiska hjärnor kan inte en grupp renrakade män regera med järnnäve...

för i era skämda huvuden, tror ni verkligen att det finns en järnnäve och...järn, stål, metallnävar och vapen, det räknas inte som diktatur...inte heller faller det under kategorin grym tyranni?!

Milde himmel, hur kan människor vara så knäppa!

Så i era förfallna hjärnor var/är Saddam Hussein, Mulla Omar en diktator men inte era tanks eller era arméer?!

Så i era smutsiga sinnen är den exklusiva judiska delen en demokrati och människor som går emot den diktatorer?!

Så i era smutsiga hjärnor är Motståndet tyranni men inte förtryckaren?

Och ni tror inte att ni själva är en bunt knäppa diktatorer? Som stoppar ner "frihet och demokrati" i halsen på er precis som ni stoppat ner det i halsen och baken på fångarna i Abu Ghraib, Bagram och Guantanamo...för att bara nämna några...

Och ni tror inte att ni är diktatorer som tvingar på er "pluralistiska regeringsmodell",vilket inte varit annat än en pluralistisk död multiplicerad med en miljon.

Vem i helvete tror ni att ni lurar med era "fina" parabler, med er så-kallade civiliserade atmosfär, med era stela, kragförsedda skjortor, samlade i hotellobbyn sörplande i sig kontrakt.

Med klimax av blotta åsynen av underskrivna kontrakt och färdiga uppgörelser...och er andning stinker av alkohol och prostituerade, med era diagram och Power Point-bilder, som stolt presenterats efter 'befrielsen'under 'återuppbyggnadskonferenser'?!

En 'återuppbyggnad' ni söker på det sätt som ni önskar bli höga på, då ni fäller era bomber, då ni krossar i bitar, förstör, dödar-- runkar vid blotta åsynen av blod... just så som ni stönat inuti de oskyldiga...i Abu Ghraib, Bagram och Guantanamo för att bara nämna några få...

Ni är inget annat än den nya världsordningens diktatorer... med era välpressade kostymer och hål i era strumpor som ni är alltför giriga för att byta... Jag känner till det från vad en av de prostituterade som ni knullar i era affärsuppgörelser om återuppbyggnadskontrakt - har berättat för mig.


Hon berättade många ting, men jag ska portionera ut det till er i små doser, som klusterbomber av Frihet...

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, maj 18, 2010

Kärnvapenhot från Israel - INTE Iran

Krigets verklighet i Afghanistan

måndag, maj 17, 2010

Experter på NATOs strategiska koncept presenterar sin rapport vid NATOs HQ

Idag den 17 maj 2010 vid NATOhögkvarteret i Bryssel kommer den expertgrupp som NATOs genersalsekreterare Fogh Rasmussen utnämnt att lägga grunden för utvecklingen av NATOs Nya Strategiska koncept, vilket innehåller deras analys och deras rekommendationer till NATO.

Efter mötet med NATOs Generalsekreterare, Anders Fogh Rasmussen, med ordföranden för gruppen, fd amerikanska utrikesministern Madeleine K. Albright och Vice ordföranden, Mr. Jeroen van der Veer, presenterar man rapporten för NATO i en Permanent Session. En presskonferens kommer att hållas i slutet av mötet.

Rapporten publiceras på NATOs webbsida för att samordnas med öppnandet av mötet.

Etiketter:

USAs missilförsvar i Mellanöstern


USAs missilplaner sprider sitt försvar över Mellanöstern

Obama-administrationens nya missilförsvarsplaner betyder att de batterier som är belägna i Israel kan komma att flyttas till andra nationer i regionen beroende på hotet, sa en högre amerikansk tjänsteman.

Den nya missilförsvarsplanen riktas mot en obalans i tillgång-efterfrågan genom spridning av amerikansk försvarskapacitet över hela regionen, sa den 5 maj Frank Rose, vice utrikesminister, till Israel under den Multinationella Ballististiska Försvarskonferensen. Hans kommentar blev tillgängliga i tisdags.

Rose målade upp det israelisk-amerikanska missilförsvarssamarbetet under sin hänvisning.

"Den växande spridningen av missilhot, särskilt de som når mindre än 1000 km, betyder en regional efterfrågan på dessa inom USAs ballistiska missilförsvar, vilken verkar överskrida tillgången för några år framöver", sa Rose.

"Detta sätter fokus på att utveckla flexibla, adapterbara och flyttbara försvarsförmågor och att uppmuntra utveckling av våra regionala partners missilförsvarsförmågor."

Det var oklart vad det var för "region" som Israel hade placerat under denna plan, men Rose talade om utplacering av USAs missilförsvarsförmågor till NATOpartner och till 'Gulf Cooperation Council', som inkluderar SaudiArabien och staterna runt Persiska Viken, såväl som Israel.

Rose...listat de gemensamma Israel-USAprojekt i det korta-, mellan- och långa- missilförsvars-programmen.

"Alla dessa aktiviteter erbjuder otaliga fördelar för Israels säkerhet," sa han. "De är byggda på ett starkt fundament av partnerskap som underlättar för Israel och Förenta Staterna att möta kommande säkerhetsutmaningar, till att kunna fokusera verkliga hot och förlita sig på ett utprovat system och tekniska lösningar till dessa hot."

"Regional avskräckning kommer att öka, då missilbeväpnade motståndare finner det svårt att hota och närma sig sina grannar med tvång i Mellanöstern."


övers I.T

Etiketter:

söndag, maj 16, 2010

Ohly om att Israel, som står under bojkott, vill in i OECDEtiketter:

lördag, maj 15, 2010

USAs drones även över Pakistan...

USAs regering har gett CIA tillåtelse att utöka sina attacker
med förarlösa flygplan över pakistanskt område.


Etiketter:

fredag, maj 14, 2010

Seymour Hersh om 'Slagfältsavrättningar'

Vägen ut ur Afghanistan - Schori


av Åke Kilander

Debattskriften ”Vägen ut ur Afghanistan” hävdar Pierre Schori att Sveriges inträde i kriget var ett ”strategiskt misstag” av två skäl. Det äventyrade allvarligt trovärdigheten av Sveriges militära alliansfrihet och Förenta Nationernas fredsbevarande förmåga.


Beslutet kan främst förklaras genom behovet av att stärka samarbetet med NATO och att underlätta omställningen av försvarsmakten – då dess framtida uppgifter främst skulle genomföras i partnerskap med NATO och i andra länder.

Schori hade från början varit motståndare till inträdet i kriget – svenska insatser borde ske under FNs ledning och skulle behövas, då som nu, mycket bättre i Afrika. Emellertid accepterade han länge att den svenska insatsen fortsatte, tills han helt nyligen ”tänkte om” genom ”de nya omständigheterna”.

Förenta staterna anföll Afghanistan i oktober 2001. Och Storbritannien upprättade tillsammans med andra allierade en särskild styrka, ISAF, med uppgift att skydda den nytillsatta administrationen i Kabul. FNs säkerhetsråd legitimerade i efterhand ISAFs existens. Det var ett sätt att inför fullbordat faktum försöka förmå angriparna att respektera de folkrättsliga regler som gäller under krig och ockupation.

Det var således inget 'FN-mandat' och ISAF agerade inte 'på uppdrag' av FN, vilket man lätt kunde få intryck av när man idag hör ledande svenska politiker. Sverige accepterade efter säkerhetsrådets beslut Storbritanniens förfrågan om att deltaga i ISAF och gick in i kriget med ett trettiotal man.

Idag, nio år senare, deltar Sverige med mer än 500 soldater i ett krig som bedrivs över hela Afghanistan. Sverige och ISAF står under NATOs och Förenta Staternas befäl utan något som helst eget inflytande över hur kriget förs eller varför.

Det är dags för en kursändring i den svenska politiken, anser Schori, och vill att den svenska militära insatsen avslutas när Riksdagens mandat i år går ut i oktober, ett mycket viktigt och avgörande ställningstagande.

”Vägen ut ur Afghanistan” innehåller en bakgrund till stormaktsinblandningen i Afghanistan och till Sovjetunionens och Förenta staternas krig under de senaste decennierna.

De olika faserna i de närmast berörda ländernas politiska utveckling beskrivs kortfattat men med känsla för väsentligheter.

Framställningen bygger till stor del på de diskussioner som förts inom statsledningar och bland forskare, ”Afghanistankännare” och diplomater. Den ger en god bild av hur Förenta staternas officiella krigsmål har förändrats och hur insatsen försatt Afghanistan i en alltmer katastrofal situation.

President Bush förklarade tre månader efter angreppet att kriget var vunnet, men att det nu blivit ”omöjligt att vinna”. ”Talibanerna” var besegrade men återupptagit motståndet och lär ha skugguvernörer i 33 av landets 34 provinser. De ”allierade” består numera nästan uteslutande av soldater från ett fåtal utvecklade västländer.

FN har inget inflytande på krigföringen och dess fredsbevarande insatser görs numera i Afrika, där 80 procent av trupperna kommer från tredje världen.

Det helt otillräckliga civila biståndet till Afghanistans återuppbyggnad utgör bara en liten bråkdel av krigskostnaderna och försvinner dessutom till största delen i korruption och lyxkonsumtion. Landets ekonomi ligger bokstavligt talat i ruiner.

Afghanistan är världens fattigaste land efter Niger, samtidigt som opiumodlingen och narkotikahandeln åter blomstrar.

Men president Obama har ”gjort världen säkrare” genom att ”introducera ett helt nytt utrikespolitiskt koncept”, skriver Schori. Tyvärr har detta hittills inneburit en kraftig upptrappning av kriget, samtidigt som Obama förklarat att han avser att börja dra tillbaka sina trupper från Afghanistan juli 2011.

Skildringen är faktaspäckad och intressant. Den saknar heller inte poänger som till exempel när Olof Palme 1982 kritiserade den sovjetiska närvaron i Afghanistan genom att citera Lenin, eller då president Carters säkerhetspolitiske rådgivare Brzezinski i en intervju 1998 medgav att CIAs inblandning provocerat fram den sovjetiska inmarschen. Och han avfärdar som nonsens talet om islamsk fundamentalism som en fara för hela världen .

Schori med sin bok för in den internationella debatten i Afghanistanfrågan i den svenska ankdammen, där inlägg av detta slag av personer i hans ställning varit ytterst sällsynta (undantage Tage G. Peterson och Maj-Britt Theorin). Detta är välkommet och särskilt betydelsefullt eftersom författaren är en erkänd auktoritet inom svensk utrikespolitik.

Hans kritik ligger dock inom ramen för den accepterade debatten inom tongivande media, institutioner och politiska partier: dessa som har ”problemformulerings- företräde”. Diskussionen rör krigets målsättningar, strategier, metoder, soldaternas säkerhet och beväpning samt de otaliga ”misstagen”.

Den är mycket kritisk vilket numera är accepterat, då folkopinionen både i Förenta staterna och Sverige för länge sedan vänt sig mot kriget. Men kritiken undviker en avgörande punkt. Schori hävdar att kriget i Afghanistan haft en folkrättslig grund, genom att USA agerat med stöd av FN-stadgans artikel 51 om rätt till självförsvar”.

De två FN-resolutionerna efter '9/11' nämnde inte Afghanistan. De erkände förvisso Förenta staternas rätt till självförsvar (vilket alla FNs medlemsstater har) men gav inget tillstånd att agera, vare sig i Afghanistan eller någon annanstans.

Säkerhetsrådet ägde fortfarande frågan då Förenta Staterna egenmäktigt anföll Afghanistan. De som hävdar den uppfattningen i Sverige såväl som andra västländer har svårt att göra sin stämma hörd, vilket kanske inte är så underligt.

Konsekvensen av en sådan uppfattning blir att Förenta Staterna är krigsförbrytare (liksom dess allierade Sverige), att Förenta Staterna inte gjort några ”misstag” (som att försöka tillintetgöra al-Qaida eller införa västerländskt styrelseskick) när de angrep utan förmodligen haft helt andra skäl, att de utländska trupperna är ”ockupanter” och att afghanerna har rätt till att göra motstånd även med militära medel (då kan man tala om 'dödade' svenska soldater men inte 'mördade').

Pierre Schori påminner om Gunnar Myrdal under Vietnamkriget vars kritik av Förenta staterna runt 1968 var skarp, saklig och berättigad. Men Schori betraktade dess krigspolitik som ett ”misstag” och såg inte imperialistiska drivkrafter som dess främsta orsak.

För detta blev han kritiserad inom Vietnamrörelsen. Det krävdes långa intensiva diskussioner och politiska strider innan Vietnamrörelsen under 1971-1972 förmådde samarbeta på bred front i huvudfrågan dvs driva ut Förenta staterna ur Vietnam.

Förhoppningsvis kan dagens solidaritetsrörelse med Afghanistans folk nå ett snabbare resultat. Där har Pierre Schori en given plats, men det brådskar om hans förslag att dra hem de svenska trupperna i oktober i år ska bli verklighet.

Etiketter:

torsdag, maj 13, 2010

Israeliskt försök att köra ut palestinierna som gått i stöpet

Palestine Monitor 12 maj
Israel stärker greppet över annekteringen av Jordandalen
Under de sista veckorna har Israel kommit att åtskilligt stärka greppet över sina lokala bosättningar.
"Israel kommer aldrig att avstå ifrån Jordandalen", sa den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu i mars 2010.

Jordandalen är ett område som ligger under ständigt hot om annektering. Under de senaste veckorna har Israel kraftigt stärkt sitt grepp över den lokala palestinska befolkningen.

Den 11 april stängde israeliska armén en större vattenreservoar till den palestinska byn Bardala i Tubasområdet och riskerade med det hela jordbruksområdet.

Den 13 april förklarade man området stängd militär zon och hindrade fåraherdar att samla in sina djur.

Tre dagar efter det, 15 april, utförde israeliska soldater en räd mot samhället Al Farisiya och stal fyra vattenpumpar i ännu ett försök att kontrollera den totala vattenförsörjningen i området.

Redan den 25 april hade beväpnade sionistiska bosättare från Maskiotbosättningen slagit upp ett tält bara tio meter ifrån Al Malehs beduinsamhälle.

Bosättarna återgick till dalen efter att ha evakuerats från Gush Katif bosättningen. De består av ideologiska bosättare med målet att expandera den judiska närvaron i området.

20-30 bosättare anlände till Al Maleh kl 16 på söndageftermiddagen och den israeliska armén och bosättarnas säkerhetstjänst hjälpte till att upprätta deras utpost.

De fortsatte sedan att besvära det samhälle som bott i området sedan 25 år, genom att cirkla runt med sina gevär och fotografera och videofilma invånarna.

Under den första natten förde Maskiot in en generator i tältet och spelade hög musik till kl 4 - den tid då befolkningen i Al Maleh normalt brukar gå upp för att samla in sina får.

Men på måndag eftermiddag hade tältlägret redan blivit uppsatt till tre gånger sin ursprungliga storlek och med gränser som palestinier inte skulle kunna överskrida.

Människor från Maskiot var i skift uppe i tälten med omkring 10-20 bosättare närvarande var gång. I en uppvisning av kollektivt försvar kom palestinier från närliggande områden för att demonstrera sitt stöd till Al Maleh.

Och på torsdagkvällen firade palestinierna med sång och dans för att ha lyckats få bort bosättarnas höga musik.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, maj 11, 2010

Arab Woman om Irak och dumma amerikaner


An Arab Woman Blues 11 maj

Förväntningar från de döda...
Jag är säker på att någon, någonstans väntar sig att jag ska skriva om dessa idag 99 dödade irakier...en otrevlig våldsvåg

...ett otäckt våld alltsedan...de fria demokratiska valen...2003 - Året med frihet och befrielse.

Vad väntar ni er att jag ska säga? Att det är OK? Att jag är van? Att jag väl känner till pölarna med blod och de förlorade lemmar, som det är meningen att man ska återhämta sig ifrån....

Hallå där, spring och hämta din arm, den ligger därborta...spring efter ditt ben. Jag såg det nyss på andra sidan gatan...

Men dessa är inga andra än irakier, eller Eyeraqis. När kommer egentligen ni skitstövlar att lära er uttala, eller? Vem bryr sig förresten.

För ett par år sedan var det 3000 dödade om dagen, idag är det 99.99.
Hallå, det är en förbättring...den demokratiska svallvågen, valen fungerar bra...ni ser att det är en progressiv process...irakierna måste kunna vänja sig...

När allt kommer omkring har de ju levt så länge under tyranni och diktatur...jag menar, det är en process...några tusen här och där, några hundra här och där...det ger sig så småningom.

Men sätt igång, oroa er inte för detta lilla.

Så vad blir det till middag idag?
Lyckades du verkligen komma i Sue Ellen's brallor?
Du skämtar?
Men ge dig, har du verkligen tagit poäng i baseballmatchen?
Kollade du det senaste på kändisfronten? Angela Jolie har adopterat ett barn till...
Hur ser dina Chakra ut idag? Kolla min nya Guru, han är verkligen något speciellt...
Ökade din terapeut på Prozacdosen? Fortsätt bara, det kommer att bli bättre...

...Tala inte med mig om kreditkortsskulder...då skall du se mina.
Hon - När ska vi få vårt drömhus?
Jag är så jävla förbannad på mitt sjukförsäkringsbolag...de kommer inte att ersätta mig för de här testerna...
Å min Gud, han var en sådan snygging...denna restaurant var mycket bra...OK jag förstår, det är bara för att jag är gay...

Hallå, jag har också känslor...Jag måste säga, den här nya dieten sätter sig i skallen...

Bröder och Systrar, Jesus är er Frälsare...
Damer och Herrar, detta är er President som talar...

99 Irakier dödades idag...hundratals, mängder av sårade...mängder av sårade...

Och hur var fotbollsmatchen - vem vann?

99, vilka?

övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, maj 09, 2010

Vänstern tiger om kriget i Afghanistan - för att få röster

av Jan Guillou Aftonbladet
-För övrigt var det självklart att Granskningsnämnden skulle fälla bokförläggaren Svante Weylers rabiata personangrepp i P 1, där han kallade Ilmar Reepalu för antisemit. Men pikant att se hur DNs förra kulturchef stödde beslutet och hur den nye kultur-chefen tvärtom ville lägga ner Granskningsnämnden som straff.

Någon borde skildra amerikaniseringen av det svenska försvaret med påfund som kistor i flagga, salutskjutande, nya medaljer och flagga som skall ­vikas konstfärdigt och med honnör överlämnas till änkan. Vem kom på allt detta trams?

Vi har byggt 680 nya skolor i Afghanistan, proklamerade företrädare för den amerikanska u-hjälpsadministrationen stolt på presskonferens i USA.

Fint, sa reportrarna utsända från den franska televisionen, kan vi då få filma några av de nya skolorna?

Det visade sig lättare sagt än gjort. De flesta av dessa 680 nya skolor borde visserligen finnas i huvudstaden Kabul, som på grund av flyktingströmmen i landet vuxit till 4 miljoner invånare. Men efter en veckas tjat från reportrarna fick de till slut en adress på påstådd skola som visade sig vara en skylt som föreställde en skola.

Där bakom satt skolbarnen sammanpackade under säckväv och tältdukar. Kort sagt fanns inte en enda av de 680 nya skolorna i verkligheten.

Vad de franska reportrarna fann var emellertid stadsdelen Sherpur i Kabul, ett tidigare slumområde som ägdes av den afghanska krigsmakten. Där fanns ett stort antal fantastiska nybyggen i italiensk och rysk marmor, palats på långa rader till ett värde av åtskilliga hundra miljoner.

Palatsens ägare var höga militärer och företrädare för den afghanska regeringen och diverse bandithövdingar. Reportaget visades i SVT i förra veckan. Där berättades vidare

att Afghanistans inkomster till hälften bestod av 30 miljarder för heroinexport och andra hälften 30 miljarder av u-hjälpspengar, som alltså i stor utsträckning gick raka vägen ner i fickorna på korrupta politiker, militärer och lokala krigsherrar.

Sådan journalistik har av någon anledning inte bedrivits av våra fåtaliga svenska utsända reportrar i Afghanistan. Och jag tvivlar på att sådan journalistik skulle ha belönats med förtjänstmedalj från den svenska försvarsmakten.

Det är alltså inte bara kriget i Afghanistan som är ett träsk av hopplöshet. En stor del, kanske merparten, av den västerländska u-hjälpen, går bara rakt in i korruptionsvirveln.

Men ändå är de flesta politiska partierna överens om att vi skall fortsätta med vårt militära bidrag till kriget i Afghanistan. Eller värre än så, det är såvitt jag förstår bara Vänsterpartiet som är emot vårt krig. Och det har partiet tydligen lovat miljöpartisterna och socialdemokraterna att inte bråka om i valrörelsen. Så att det alltså blir tyst i frågan.

Eftersom president Barack Obama deklarerat att man ska ta hem de amerikanska trupperna med början i juni nästa år så har krigsanhängarna i Danmark gett upp. Danmark skall också ta hem sina trupper, med början i höst.

Både Kanada och Holland har påbörjat avvecklingen av sitt afghanska krig och i Tyskland och Storbritannien pågår en intensiv debatt i frågan som kommer att sluta i liknande beslut. Skälet är enkelt. Om USA börjar avveckla det omöjliga kriget, som nämligen inte kan vinnas, så är kriget i praktiken förlorat.

Men Sverige har för närvarande inga som helst planer på att minska den militära närvaron i Afghanistan, snarare tvärtom. Det är fullständigt obegripligt.

Inte ens folkpartiledaren Jan Björklund, som också ville att Sverige skulle delta i den amerikanska ockupationen av Irak, kan tro att våra svenska soldater kan vinna kriget på egen hand, efter att de militära stormakterna tagit hem sina trupper.

Vad miljöpartisterna tror vet jag inte, eftersom de inte vill diskutera frågan före valet. Mona Sahlins uttalanden i ämnet har varit luftbubblor.

Jag kan bara tolka vänsteralliansens dånande tystnad i denna stora princip och moralfråga som någon sorts perverterad politisk smartness. De måste tro att en majoritet av svenska folket vill ha "våra pojkar" kvar i kriget och att man alltså skulle förlora röster i det kommande valet på krav om ett slut på det olyckliga svenska krigsäventyret.

Frågan om liv och död och svensk trupp under amerikanskt befäl i ett misslyckat kolonialkrig i Centralasien blir alltså en mindre fråga än röstmaximering i valet?

Det är ingen hedervärd politisk hållning. För om man vill vinna ett val på att dölja sina politiska uppfattningar så blir alla partier samma sorts grå katter i mörkret.

Och vad är då en valseger värd? Det man kämpade för i valrörelsen var då varken idéer eller politiska visioner utan enbart makten. En sådan hållning undergräver demokratin.

Jan Guillou 100409

Etiketter:

lördag, maj 08, 2010

Oljeborrning? Miljöförstöring och krig!

Etiketter:

torsdag, maj 06, 2010

Brysseltribunalens upprop för det irakiska folket - Layla Anwar

av Layla Anwar

Apell för att få stopp på repression och statskriminalitet i Irak
Brysseltribunalen 1 maj 2010

Irak, blodiga åtgärder och kriminella myndigheter: arresteringar, avrättningar, deportationer av miljoner och tortyr.

För Brysseltribunalen med dess supportrar och församlingar utgör hemliga fängelser i Irak ingen överraskning under åren av systematisk repression i det "Nya Irak".

Repressionen i Irak tar sig multipla former: En försämrad tillgång till resurser och service, arresteringar, avrättningar, deportationer av miljoner, varje slag av tortyr, dödspatruller, hängning och andra dödsstraff,

konfiskation av egendom och hus, sprängning av residenser, marknader och grupper, dödande utan anledning vid checkpoints och på gator, handel med barn och kvinnor, inhumana förhållanden i hemliga eller allmänna fängelser, våldtäkt på barn, män och kvinnor,

dödanden från luften, dödande utifrån någons identitet, kidnappingar, stöld vid undersökningar, utverkanden av pengar från fångar, organstöld i sjukhus, mord på akademiker, journalister, doktorer och statstjänstemän, hot,

berövande av legala- och mänskliga rättigheter, fängslanden utan anklagelser under långa tider, återtupprepade fängslanden av oskyldiga efter frigivning, illegala och orättvisa rättegångar etc. Alla irakiska samhällen är offer för denna repression.

Repressionen är kopplad till korruption och en politik av desinformation, lögn och cementeranden av inbördes stridigheter, vilket är det helvete av blod och fruktan som irakierna nu lever i...och irakierna känner väl till detta.


Man vet att då amerikanarna drar sig undan från städerna, då lämnar man i realiteten över det smutsiga jobbet till sina lokala nickedockor. Maliki är prokonsuln för denna repression. Det är hans valplattform och hans sätt att fortsätta som premiärminister.


Internationella institutioner och mänskliga rättighetsorganisationer har under en lång tid tvekat, innan man avslöjade verkligheten för den västliga opinionen, trots mängder av larm från irakiska källor om Iraks tragiska situation.


Nu är det gjort. Vi stöder varje aktion och ansträngning för att hindra lokala irakiska myndigheter och USAs ockupationsstyrkor från att fortsätta sin kriminella repression gentemot irakier och göra de kriminellt inblandade ansvariga för sina brott och kompenserar offren.


Vi uppmanar FNs Generalförsamling och FNs Säkerhetsråd med hjälp av dess mänskliga rättighetsorgan och institutioner, att agera för att rädda det irakiska folket från denna blodtörstiga politik och dessa kriminella myndigheter.


Vi uppmanar individer, organisationer, institutioner och regeringar att bilda en enad front för att gå till aktion för att stoppa repressionen i Irak.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, maj 04, 2010

Släpp inte in Israel i OECD!


OECD eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling är en organisation med runt 30 medlemmar där också Sverige är med. Den har sedan en tid tillbaka förhandlat med Israel om inträde i gemenskapen.

Detta är mycket anmärkningsvärt eftersom OECDs främsta uppgift är att främja fri handel och kontakter mellan folken – något som Israel med alla medel försöker förhindra gentemot palestinerna med sin mur- och avspärrningspolitik på Västbanken och isolering av Gaza.

Vidare stadgar OECDs regelverk att handeln skall ske på en ”icke-diskriminerande grund i enlighet med internationella förpliktelser”, något som Israels ständigt kränker med sin politik gentemot palestinierna och upprepade brott mot Genèvekonventionen, FN-stadgan och en rad andra internationella konventioner.

Israel har inte i OECD att göra. Landet styrs i nuläget av en
fundamentalistisk religiös regim med folkfördrivning och etnisk rensning på agendan Flera av Israels ledare är av domstolar efterlysta för misstänkta krigsbrott i bland annat Storbritannien och Spanien.

Den svenska regeringen måste tala klartext och då frågan kommer upp nu i maj, deklarera att man motsätter sig ett israeliskt medlemskap i OECD. Ett svenskt nej till Israel skulle räcka! Besluten tas nämligen enhälligt i OECD.

Gunnar Olofsson
Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

lördag, maj 01, 2010

Sveriges förhållande till NATO - ett komplicerat kapitel

av Jan Öberg

De flesta av oss invaggas i uppfattningen att Sverige är ett djupt fredlig nation, starkt bunden till FN, fred, nedrustning och att vi samtidigt är det enda land i världen som kan skryta med 200 år av fred. För övrigt saknar vi kärnvapen.

Men under de sista 20 åren verkar vare sig neutraliteten eller alliansfriheten varit lika självklar. Som det att vi krigar i Afghanistan under Natos befäl i ett krig vi inte kan vinna- och än mindre är något befolkningen vill ha.

Vi saknar själva kärnvapen, men sådana lagras i vår närhet, både i norra Norge och i norra Tyskland och dessutom längre österut.

I varje praktisk bemärkelse och i var säkerhetsöverenskommelse vi ingått, är vår säkerhet och vårt försvar orienterat emot Väst. Om ett känsligt läge skulle uppstå gentemot det 'Stora hotet från Öst', ja då har Nato lovat Sverige hjälp.

Varför? För att vi trots allt ingår i 'Natos strategiska ramverk österut'. Den dolda anslutningen ligger idag öppet på agendan och väntar på att opinionen svänger.

Sverige har förblivit icke-allierad och är det fortfarande. Men genom bristen på en offentlig debatt under årens lopp har man som socialdemokraterna efter mordet på Olof Palme gjort en hel del närmande till NATO, genom ett antal mekanismer och underförstådda uppgörelser

Den sk svenska försvarsindustrin är i djupt beroende av en USA/västlig teknologi, NATOs övningar i norra Sverige, de svenska soldater som opererar under NATO/USA- kommando i Kosovo och Afghanistan, flottofficerare som tränar ihop med kollegor därborta i USA etc.

Det var nu åtskilliga år sedan statsminister Göran Persson till mångas förvåning i en artikel i amerikanska Financial Times deklarerat, att Sverige inte längre kunde uppfattas som ett neutralt land (en status man alltid haft genom politiska, inte konstitutionella, beslut). Detta blev uppenbarligen slutet på det hela.

Sverige närmar sig NATO så pass mycket, att vi kan höra kända svenska NATOförespråkare säga, att vi är ett land så nära 'inblandad', att vi borde fått ett fullt medlemskap och genom det kunna påverka och dra fördel av en tredje NATOutvidgning.

NATO har först expanderat till Östeurope och sedan in i Centralasien. Nu kommer den tredje vågen genom att den arktiska isen smälter och nya transportleder öppnas upp i Norra Ishavet. Där befinner man sig nära både råmaterial och energiresurser.

Vilket också innebär en risk däruppe för konfrontation mellan USA/NATO och Ryssland. Därför vill NATO ha in särskilt Sverige inom sin sfär liksom Finland. Den finske Nobelpristagaren och förre presidenten Ahtisaari har för länge sedan sagt sig vara helt och fullt för detta.

Är då den svenska militären hjälplös med så mycket pengar, eller är det en ren utpressning? Den svenska militära ledningen har - med stöd från akademiker och mediefolk - i åratal klaga högljutt över att med den lilla svenska försvarsbudgeten kan man inte längre lova att klara försvaret av det svenska folket gentemot en attack.

Förra året uttryckte man från försvarets sida detta indirekta hot - som en eventuell utpressning. Trots att det svenska försvaret per capita är ett av det starkaste och dyraste i världen - kunde man inte ens garantera försvaret av sin huvudstad Stockholm.

Oooops blev människors och medias förutsedda knäspark - som om det i så fall vore bättre att gå in i NATO och försvaras därifrån. Det ligger en avsevärd risk i detta, om det fungerar- särskilt som man inte kan förvänta sig, att någonsin svensk media skulle komma att ställa dylika utmanande frågor som- 'Vad har ni i så fall ödslat bort alla era pengar på, om ni inte ens kan försvara Stockholm och regeringen i händelse av anfall? Hur kan ni då ha råd med att delta i ett hopplöst krig som det i Afghanistan?

Men dylika frågor kommer bara inte upp. Dessutom har Sverige ett militärindustri- komplex, utvidgat till ett Militär Media Akademi-komplex, MIMAC, Skulle det vara en överraskning? Den gamla bilden av Sverige som en fredsälskande nation, kämpande till stöd för andra länders oberoende (som en gång Vietnam), hängiven frågan om gemensam säkerhet, nedrustning och avskaffande av kärnvapen - ett sådant land finns inte mer.

Detta land som utnämnt en serie globalt erkända och respekterade nedrustningsambassadörer och vars statsminister Olof Palme riskerat sitt liv genom medling mellan Iran och Irak (något som då blev möjligt genom den svenska neutraliteten), det land som hållit starkast fast vid FNs mål och principer.

Detta Sverige finns ej mer. Det är en ännu mer tragisk och allvarlig förlust för oss som bor här i landet, men helt säkert också en förlust för världen...


övers Ingrid Ternert

Etiketter: