lördag, juli 31, 2010

'Bildt har fel om Afghanistan'


Bildts bild om Afghanistan är djupt felaktig
skriver journalisten Jesper Huor. Han menar att vi misslyckats med att skapa säkerhet och utveckling i Afghanistan och att missnöjet i landet gett talibanerna en grogrund att komma tillbaka.

Hans afghanska vänner, liberala och bildade unga män, berättade om sin avsky för regeringen och de utländska soldaterna. Men varför var de inte tacksamma?

En hade släktingar som hade dödats i ett flyganfall, en annan hade en bror som ritat en teckning som gjort narr av mullorna. Brodern knivhöggs och blev mordhotad -inte av talibanerna utan av en fundamentalistisk krigsherre allierad med Afghanistans USA-stödde president Karzai.

Ju sämre det gick för ISAF och USAs krig, desto mer övertygad verkade utrikesministern bli att mer av samma slag skulle vara rätt väg att gå. Hans varning SvD 20/7 om att Afghanistan inte kommer att vara ett 'perfekt samhälle' nästa år kändes då som ett understatement av bisarra proportioner.

När Carl Bildt nu kommit tillbaka från ännu en Kabulresa och sajten Wikileaks bara dagar senare publicerar vad som redan kallats den största militära läckan sedan Pentagon-pappren, slås författaren av att inte bara Carl Bildts slutsatser utan också hans analys är fel.

För någon som aldrig tagit del av den afghanska vardagen på marken är det självklart
enklare att behålla sina illusioner - att allt bara handlar om att hålla ut. Det är en sak att göra blixtvisiter på ett dygn eller två och under stort säkerhetsuppbåd träffa politiska höjdare.

Men med risk för att verka självgod får man en helt annan bild om man har mött folk i Kandahar, Farah eller klanområdena nära Pakistan. Bildts kommentar om Wikileaks' avslöjande är talande för hans brist på verklighetsförankring:'Påfallande ointressant'.

Ur örnperspektiv är det känt att Afghanistans regering är korrupt, att oskyldiga dödas, att Pakistans säkerhetstjänst ISI stöder talibanerna etc. Men betydelsen av Wikileaks dokumentsamling är större så. Nu kan man slå fast sådant som tidigare avfärdats som prat och rykten.

Nu finns konkreta bevis på att de internationella styrkorna ljuger om antalet civila dödsoffer. Här redovisas också offer för vägbomber, motståndsrörelsernas vapen.

Men det är inte detaljerna utan materialets omfång, som är det exceptionella. Wikileaks helhetsbild av kriget är betydligt mörkare än den som USAs regering målat upp.

Själv tänker han leta efter rapporten om ett bröllop som anfallits av stridsflyg. 47
människor dödade, bland dem bruden. Jag träffade brudgummen, den 16-årige Atiqullah
Zareen och hans familj på en reportageresa i Nangarhar-provinsen.

Trots att jag ringde ISAF och högkvarteret för de amerikanska operationerna gav de mig aldrig någon kommentar. Nu kanske jag får veta mer. Till sist måste jag medge att Wikileaks förändrat min syn på internets betydelse för journalistiken.

Tidigare var jag skeptisk, särskilt som jag sett hur medieföretagen sparar in på utrikesjournalistik för att i stället satsa på webb och sociala medier.

Det tycker jag fortfarande är korkat. Korrespondenter behövs. Men jag inser nu att vi faktiskt lever i en ny tid. En tid där den styrande eliten i folkvalda parlament styrelserum eller diktatorspalats inte längre kan mörka sanningen. Alla tänkande människor, oavsett vad man anser om situationen i Afghanistan, borde hålla med.

Jesper Huor är journalist och författare och bodde 2009 fem månader i Afghanistan. Han kommer i höst ut med en reportagebok "I väntan på talibanerna" på Ordfront förlag.

Etiketter:

fredag, juli 30, 2010

Sverige, Ryssland och Arktis farleder åter i rampljuset

Om detta att ”Sverige måste uppmuntra Ryssland för en ny politik” skriver Bo Pellnäs på
DN Debatt 29 juli


Bo Pellnäs skriver att Regeringen borde reagera positivt på de signaler som kommer från Kreml om en ny rysk hållning mot omvärlden. Den svenska debatten präglas av försök att presentera en entydig Rysslandsbild, ju entydigare desto 'bättre'. Men Ryssland av i dag är ett komplext samhälle med olika kraftfält.


Därför vore det en välsignelse om vi förmådde föra en politik mot landet med flera olika inslag och på flera plan samtidigt. Positiva tecken under senare tid verkar förebåda en ny och öppnare rysk politik mot omvärlden. Svensk utrikespolitik bör snabbt fånga upp denna utveckling och stödja dom i Ryssland som står för en sådan inriktning, skriver Bo Pellnäs.


När Sovjetunionen föll byttes hammaren och skäran ut mot den ryska dubbelörnen i statens heraldiska vapen. Dubbelörnens ena huvud har länge ansetts blicka västerut och spegla Rysslands strävan efter delaktighet i västerlandets kultur.


Medan det andra spanar österut och symboliserar Rysslands imperialistiska ”Drang nach Osten” för att etablera och vidmakthålla en rysk kontroll över den nästan ofattbart stora asiatiska landmassan.


Den senaste tiden tycks denna tolkning mer aktuell än på länge. Det ena örnhuvudet förefaller plötsligt förebåda en öppnare rysk utrikespolitik. Det andra tycks fortfarande stå för en rysk strävan att militärt återta och understödja den stormaktsroll man anser att Ryssland bör spela.


I flera år har ryssarna talat om nödvändigheten av att snabbt reglera de ekonomiska gränserna i Arktis. Uttalandena har understötts av återupptagen flygpatrullering längs den norska kusten, placering av en rysk flagga på havets botten vid nordpolen och upprepat tal om att man i april 2010 skulle luftlandsätta ryska soldater vid nordpolen. Men så, helt nyligen, sker något helt annat.


Efter 40 år av resultatlösa förhandlingar gör Ryssland upp med Norge och skriver på ett avtal om gränsdragning mellan ländernas ekonomiska zoner i Arktis. Ryska fallskärmsjägare på nordpolen lyser med sin frånvaro. Ryssland väljer att inom ramen för internationell rätt lösa en fråga av största ekonomiska vikt för landet.


Sannolikt innebär uppgörelsen att norsk expertis kommer att engageras i de ryska gas- och oljeprojekten i Arktis, vilket vore bra med tanke på riskerna för djurlivet i Arktis. Det avtal som ryssar och norrmän slutit kring fångstkvoter för fisket i de arktiska vattnen är också uppmuntrande.

Etiketter:

tisdag, juli 27, 2010

Det finns verkliga skäl för Sverige att dra sig ur Afghanistan


För några dagar sedan kom en intressant insändare

'Moderaten har rätt, ut ur Afghanistan'

som föreningen Afghanistansolidaritet publicerat . Visserligen finns många bra skäl för Sverige att dra sig ur, men nedan en annan vinkel...

...För en gångs skull är jag överens med en moderat. Den tidigare försvarsministern Anders Björck (M) säger idag till DN att han vill att Sverige tar hem trupperna från Afghanistan. Kanske borde vi inte ha involverat oss i detta överhuvudtaget, menar han. Det har han rätt i. Björck är också orolig för att det svenska kriget i Afghanistan kan bli en fråga i valrörelsen. Det tror jag också, men till skillnad från honom tycker jag att det vore bra. Det finns flera starka skäl för Sverige att inte kriga i Afghanistan:

1. Syftet är fel. USAs invasion började som ett svar på den 11 september. Terroristerna skulle bombas bort. Sverige och andra lojala länder var snara med att haka på. Men terrorism kan knappast bombas bort, och våld föder nytt våld. Oskyldiga människor dör och lider som en följd av kriget.

2. Det underminerar vår trovärdighet som alliansfri. Även om det formellt sett finns ett FN-beslut i grunden är det Nato som för kriget i Afghanistan. Hur går det den dagen då fred ska mäklas i området? Kommer man att vända sig till en av staterna som varit involverade i kriget. Knappast. Det är synd, för här skulle Sverige kunnat spela en viktig roll.

3. Det är dyrt. Precis som Percy Barnevik, lite otippat, tar upp idag i sitt sommarprogram tränger det svenska krigsbidraget undan viktiga resurser från biståndet. Sverige lägger tre gånger så mycket på krig i Afghanistan som på bistånd. Bara en sån sak.


4. Vi har inte blivit inbjudna av Afghanistans regering. Detta är är smått chockerande uppgifter: Krigskritikern Stefan Lindgren har under en längre tid granskat argumentet att de svenska trupperna ska ha varit inbjudna av den afghanska regeringen.

Men någon sådan inbjudan finns faktiskt inte...
Den 23/6 i år fick han ett formellt svar från UD att någon formell inbjudan från den afghanska regeringen att delta i kriget inte finns. Den som går in militärt i ett land utan inbjudan blir ockupant.


5. Allt fler länder planerar för tillbakadragande. Vill Carl Bildt och Sten Tolgfors att Sverige blir de sista som är kvar och jagar väderkvarnar? Det verkar inte bättre.

Därför är det bra om frågan kommer upp i valet.

Etiketter:

måndag, juli 26, 2010

Ofog Luleå- Kriget börjar här Vi kan stoppa det härifrån


Nätverket Ofog uppe i Luleå på protestläger mot USAs militärövning i Norrbotten 26 juli 2010
I söndags började amerikanska bombplan landa på F21 utanför Luleå.


Det amerikanska flygvapnet i Europa, USAFE, kommer för att under ett par veckor öva bombfällning på Vidsels och Lombens övningsområden i Norrbottens län.

Under veckan bjuder Ofog in till fredliga aktioner och öppna möten som syftar till att informera om denna krigsövning och att störa den så mycket som är möjligt.

– USA, världens i särklass värsta stat i krigföring, håller just nu på att genomföra ett ockupationskrig både i Irak och Afghanistan, samtidgt som man blandat sig i de flesta väpnade konflikter i världen.

Det amerikanska försvaret förfogar över kärnvapen, använder fosforbomber och är ökänt för sina övergrepp, sin tortyr och sitt rättsvidriga förfarande. Att låta USAs flygvapen öva bombfällning i Sverige är som att ge legitimeitet åt deras aggressionskrig, säger Lars Gunnar Liljestrand i föreningen Afghanistansolidaritet.

Krigen i Irak och Afghanistan har dödat hundratusentals människor och drivit flera miljoner människor på flykt. I dessa krig genomför man bombanfall ofta med många civila offer som följd.

När vår regering upplåter mark till USA för att träna bombkrig stöder Sverige den sortens krigföring och undergräver dessutom Sveriges möjlighet till alliansfrihet.

– Vi uppmanar den svenska regeringen att reellt verka för fred och säkerhet i världen.

Som ett första steg innebär detta att stoppa USAs bombövning, säger Kristina Johansson.

Axplock ur Ofogs program för den kommande veckan:

Måndag- Föreläsning om Sveriges inblandning i USAs och NATOs krig i samarbete med Afghanistansolidaritet.

Tisdag- Öppet möte i Luleå centrum där vi informerar om övningen och ber folk om deras visioner om vad Norrlands inland istället kunde användas till än att vara internationell krigsövningsplats.

Torsdag- Vi tar oss ut till ett av övningsområdena för att symboliskt förverkliga några av de idéer som samlats in under tisdagen.

För mer info se ofog.org/aktionsl%C3%A4ger-mot-usas-bomb%C3%B6vning-i-norrbotten
eller kontakta Ofog:info@ofog.org 0733-81 53 61

Etiketter:

lördag, juli 24, 2010

An Arab Woman Blues 23 juli

Det fanns tidigt på kvällen ett "debatt"program om den nya "legaliteten eller krigets illegalitet" MOT Irak som fått utrymme i det inte så stora StorBritannien.

Sju år senare, inte förrän idag finns en debatt om - om skälen som ledde fram till kriget MOT Irak, och därmed om detta krig kan rättfärdigas eller ej...

Oh herregud...nu har engelsmännen gått och fått en plötslig kärlek för Irak, eller?! Eller går man bara igenom de gamla vanliga vändningarna i försök att sona sina brott? Ni vet ju hur det utåt ska se bra ut - stel överläpp och skit i rumpan, och det är vad ni har...

Ni alla får mig att skratta, och när jag ser er argumentera växer föraktet och avskyn, och föraktet växer bara starkare...det sätter sig på något sätt fast i kroppen, solitt som en klippa, solitt som rötterna på ett gammalt träd som vägrar böja sig...

Vad debatterar ni egentligen om era runkare?! Ni debatterar exakt vad? Efter vaddå? Ni har verkligen inte över huvud taget någon skam i kroppen. Ni är totalt skamliga. Totalt misslyckade. I total avsaknad av moral, ett amoraliskt folk.

Så efter 7 års härjningar och mord vill ni ge er själva ett gott samvete, där vi har sett och ännu upplever det otänkbara? Där de mest förnedrande brott blivit utförda mot de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna av inga andra än ni själva (och de dumma idioterna har kallat in amerikanarna)-vad debatterar ni egentligen, era avskum så som ni har perverterat historien!!!

Så sa den engelska skitstöveln- Nu behöver vi lämna det förflutna och koncentrera oss på hjälpen till irakierna, för att de ska kunna återuppbygga sitt land etc...den perverterade engelsmannen sa inte - för att hjälpa irakierna att återuppbygga det som vi har förstört

...det han inte sa var att hjälpa irakerna att bli av med de iranska kriminella nickedockorna, som vi har installerat åt dom. Inte heller sa han, för att städa upp Irak från alla miljoner års bestrålning och gift.

Han sa inte, för att betala för den fruktansvärda förstörelse vi åstadkommit mot detta oskyldiga land och folk....

Nej inget av det blev sagt-- att hjälpa oss med att återuppbygga det ni engelska skitiga, en gång i månaden badande folk, nej inget av detta blev sagt, för att återuppbygga vad?? Vad är det som finns kvar att återuppbygga?!

Varför säger inte ni och de amerikanska skithögarna som det är - varför säger ni inte att 'vi ville uppfinna ett nytt Irak, men det klarade vi inte av ...vi har förlorat, vi har försökt men klarade det inte...

Varför säger ni inte 'Vi vill verkligen lämna detta i kaos, precis som det är'... För det är verkligen vad ni vill - endast något sådant skulle ha kunnat bryta den irakiska andan...

Er jävla general Maude klarade inte av det under 2000-talet, så lätt trodde ni det var att skjuta det hela i sank- eller?

Krigets legalitet eh?!

Efter att ni gjort er Blair till vicekung för fred?! Efter att ni två gånger röstat på honom?

Efter att ni massakrerat Irak, och särskilt dess södra del! Efter att ni torterat vårt folk och våldtagit det under Hennes Majestäts lag. Efter att ni under Gulfkriget I och II använt de mest dödliga vapen mot oss, och lämnat de irakiska mödrarna att föda barn med två jävla huvuden...

Så kommer ni och debatterar?! Debatterar...om skälen kan komma att leda till att kriget varit legitimt, eller vad? Debattera hur legalt det varit?!

Det finns INGENTING, absolut INGENTING som ursäkter vad ni tagit er för.

INGENTING. Och tro mig, även om det kommer att ta 20, 50 eller 100 år, så kommer vi att stämma er, ni ruttna, skitiga engelska arsel...och ni skall få betala...ni kommer att få betala...

Jag hörde att irakier med stort välbehag pissat på general Maudes grav - vi är ännu inte färdiga med er...övers Ingrid Ternert

Etiketter:

fredag, juli 23, 2010

Afghanistan- samma svävande visa om tillbakadragande

Resultatet från konferensen om neddragning av kriget i Afghanistan den 20 juli påminner i sitt resultat om klimatkonferensen.

På så sätt att medlemmar från 65 stater nu fick höra från USAs utrikesminister Hillary Clinton, att man tänker snabba på processen för att i juli 2011 kunna lämna över säkerheten till den afghanska polisen och militären. "Detta datum inbegriper både viljan att skynda på processen och styrkan i vår beslutsamhet", sa Clinton.


Hon förklarade att detta datum samtidigt innebär början på en fas men inte slutet på USAs engagemang...(Visst känns visan vid det här laget igen- vi har hört den förut)


65 stater deltog i konferensen i Kabul, vilken avslutades med en resolution i 32 punkter bl a med program för ökat finansiellt stöd till fred- och återförening med landets väpnade motståndsstyrkor.

Däremot är inte tidpunkten 2014 bindande och enligt många omöjlig att nå. Målet är att¨lätta på trycket i de egna inblandade europeiska staterna, där det politiska stödet för kriget stadigt rasar och regeringsföreträdare ständigt möter kravet på tydligare planer for tillbakadragandet.

Samtidigt önskar man invagga det amerikanska folket i en känsla av fred...


I.T

Etiketter:

onsdag, juli 21, 2010

Stort självmordstal bland USAsoldater


32 USAsoldater tog i förra månaden sitt eget liv, vilket på en enda månad är störst antal inom armén sedan Vietnam-krigets dagar.

Elva av soldaterna var inte i aktiv tjänst. Av de 21 som var i aktiv tjänst var enligt Försvarsdepartementet sju stycken i Irak eller Afghanistan. Arméanställda säger att de inte har några svar på varför fler och fler soldater söker en utväg i självmord.

"Det fanns ingen trend var det hände, camp, post eller station," sa till CNN den överste Chris Philbrick som ansvarade för Arméns styrka för självmordsprevention. "Jag har ingen silverkula till svar på frågan varför."

Förra årets rekord var, då 245 soldater begick självmord. Armén tycks i år vara på väg att överträffa den siffran, då 145 soldater tagit sitt liv under den första halvan av 2010.

Tim Embree inom USAs irakiska och afghanska veteraner vittnade inför Representanthusets Veterankommitte', om att många soldater är rädda för att söka hjälp.

"Det tunga stigma som är associerat med mental sjukvård stoppar många soldater och
veteraner från att söka vård," sa han. "Mer än hälften av soldaterna och marinkåren i Irak som testat positivt för psykologisk skada har sagt sig vara bekymrade över att de ska betraktas som svaga av sina soldatvänner."

Han poängterade att statistiken inte tar med det antal soldater som tar sitt eget liv. Den siffran har ökat 26 procent från 2005 till 2007, enligt Departmentet för Veteranfrågor.

Armén har en 24-timmars heta linjes suicidprevention, och har videos och andra resurser på sin webbsite. Arméns nya självmordspreventionvideo visar en soldat som talar om sitt eget misslyckade självmordsförsök efter att hans fru sagt att hon ville skiljas från honom.

Det gevär med vilket han försökte döda sig själv fungerade inte, säger han, och fann senare att hans kamrater gjort det obrukbart, eftersom de var oroliga för honom. 100 kontrakterade USAsoldater dödas varje månad i Afghanistan. Självmorden bland soldaterna nådde i juni månad upp till 32 soldater, vilket var det högsta antal sedan Vietnamkrigets dagar. 11 av 21 hade inte varit i aktiv tjänst.

Av de 21 hade enligt Försvarsdepartementet 7 tjänat i Irak eller Afghanistan.
övers Ingrid Ternert

Etiketter:

tisdag, juli 20, 2010

Haiti sex månader efteråt

fredag, juli 16, 2010

Ryssland varnar för att Kirgistan kan implodera

27 juni 2010
...
Som tidigare omtalats har säkerheten i Kirgistan blivit mycket dålig, eftersom landets folkgrupper kommit att drabba samman, som det fattiga kirgisiska herdefolket i norr och de rikare uzbekerna i söder.


Alltmedan den rika och korrumperade fd president Bakiyev med son gjort sig stora pengar på mutor från t.ex USA, som där hyrt in sig i landets flygbaser.

Reuters meddelar att efter 20-gruppens möte i Toronto hade den ryske presidenten Medvedev sagt att Kirgistan måste göra ett eget val, om vilket politiska system man själv väljer. Tidigare hade man president.

Men han varnade för att myndigheterna i Bishkek inte var i stånd att garantera säkerheten i landet, som håller sig med både ryska och amerikanska militärbaser.

"Om man beaktar att myndigheterna även nu inte är i stånd att skapa ordning i landet, att dessa myndigheters legitimitet är låg och att det stöd de får ger upphov till en mängd frågor, förstår jag egentligen inte hur en parlamentarisk republik skulle se ut och arbete i Kirgistan," sa han.

"Leder inte detta till att en rad eviga problem -- kommer tillbaka i parlamentet och att den ena eller den andra politiska gruppen kommer till makten, att makten ständigt går från den ena till den andra.


Slutligen, hjälper inte detta de med extrema åsikter till makten?", sa han. "Det bekymrar mig."

Otunbayeva, tidigare ambassadör i USA och Storbritannien, kom till makten efter att ha kastat ut den förre presidenten Kurmanbek Bakiyev, även om den nya regeringen kämpade för att få kontroll över den södra delen av landet, vilket är ett fäste för den fd president Bakiyevs familj.

Åtminstone 283 människor, och förmodligen hundratals fler, har i månaden dött i de stridigheter som förekom i södra Kirgistan mellan etniska kirgiser och uzbeker. Ryssland har vägrat skicka fredsbevarare till landet trots upprepade påstötningar från regeringen i Bishkek om att få stopp på våldet.

"I nuvarande läge finns det en rad tänkbara scenarier för Kirgistan, inklusive det mest otrevliga -- det som leder till statlig kollaps," sa Medvedev. "För att förhindra ett sådant scenario, behöver landet ha starka och väl organiserade myndigheter," sa han.

Ryssland, Förenta Staterna och Kina är Centralasiens stora makter och Medvedev förklarade att han vid möten i kanadensiska Toronto informerade globala ledare om situationen i Kirgistan.viss övers IT

Etiketter:

Så här och mycket värre än så är vardagen för tiotusentals irakier

tisdag, juli 13, 2010

En boll av eld

An Arab Woman Blues 10 juli
Vid den tiden då Layla Anwar trodde att de flesta av oss satt och kikade på fotbollsVM. Men det eländiga politiska spelet i Irak tycktes bara fortsätta.

Layla skriver- Från regeringen kommer det varje månad ut en bulletin. Förlåt, alltså från det irakiska kafferepet..."Vi hoppas ha kunnat forma en ny regering i nästa månad - var snäll och håll er uppdaterade", på samma sätt som de hållit på nu i sex månader...

Allawi är en idiot som litar på den amerikanska jultomten...

Om man inte kunnat bilda regering då man fått en majoritet av platserna i parlamentet, då kan man inte bilda regering. Punkt slut -- inte på 6 och inte på 12 månader.

Jag har alltid tyckt att irakier är smarta, jag tar tillbaka det... de är för jävla knäppa...förstår de inte att till och med amerikanarna njuter av detta kaos? Vad exakt har de slagit vad om? En död häst?

Nationalismens, patroitismens döda häst, 'Irak framförallt' - typ idioti...ni era idioter har sålt ut allt...ni är några jävla förlorare...det här är ett pokerspel och ni är inte ens kapabla att spela ett enda skit...

Yalla rusa nu iväg till ert parlament och vänta på flera tal...och bitar av kakan -- kanske får ni några smulor...

Under tiden bränns dagligen irakier levande, irakier bränns alltså levande...med bilbomber och självmordsbälten...

Al-Qaida, motståndsmän, terrorister -- ni sörjer...

Förstår ni inte att denna sekteristiska shiaregering är exakt lik den judiska sionistiska. De dödar sina egna för att inte ge efter ett enda tum...

Det fanns en video på YouTube om en civil irakier som sattes i brand, han tog av sig och sprang naken på gatorna i Bagdad med kroppen i brand..Youtube har tagit bort videon... Om någon har sparat den, skicka i så fall över den...YouTube tar alltid bort sanningen...en sanning de inte ville att ni skulle se medan ni tittade på VM...

På sätt och vis känner jag mig skyldig, jag såg videon för omkring 2 månader sedan och lovade mig själv att ladda upp den på min blogg...men nu är den borta...Fast jag minns jag hade ett namn i huvudet åt den - en boll av eld.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

lördag, juli 10, 2010

Afghanistan - Nu Petreus huvudvärk

För första gång ett tresiffrigt dödstal under en månad bland Natos soldater i Afghanistan

av Rick Rozoff 30 juni 2010

Tredubbla dödstal bland utländska soldater under juni månad i Afghanistan

Juni den dödligaste månaden på nio år för de utländska soldaterna i krigets Afghanistan.

De flesta blev dödade av vägbomber i södra delen av landet. De norska trupperna förlorade fyra av sina soldater genom en vägbomb och sedan dess har på samma sätt också en brittisk soldat blivit dödad...

Det har skett nära en fördubbling av antalet vägbomber i Afghanistan under de första fyra månaderna i år jämfört med samma period förra året.

Dödstalet för utländska trupper i landet har dittills i år nått 320. Däremot hävdade talibanerna att de dödat hundratals utländska trupper under juni månad.

Enligt Frontier Post den 30 juni i år var månadens dödstal tresiffrigt bland de utländska trupperna, vilket innebär att detta utgör det högsta dödstal som förekommit under en enda månad alltsedan krigets start för nio år sedan.

De flesta dödades av vägbomber i söder.

Av de under juni månad 101 dödade ISAF soldaterna var 55 från USA, 20 från England och drygt lika många från andra länder. Så har också olyckorna med vägbomber fördubblats sedan samma tid förra året.

Hittills har 320 soldater dödats under året jämfört med 520 under hela år 2009. Talibanerna och Hezb-e-Islami däremot hävdar att man under juni månad dödat hundratals utländska soldater.

Alltsedan oktober 2001, då den USAledda koalitionen invaderade detta land med sitt folk känt för att aldrig ha låtit sig besegras, har 1890 utländska trupper stupat i detta bergiga afghanska landskap varav 1145 amerikaner, 310 brittier och 150 kanadensare...

övers
Ingrid Ternert

Etiketter: