måndag, november 29, 2010

Wikileaks om Usas försvarsminister Gates och påstådda iranska vapenleveranser


Ingen Iransk Hjälp till Talibanerna
29 nov 2010 av Juan Cole What they tell us:

Sommaren 2009 blev det avslöjat att chefen för den nationella underrättelsetjänsten Dennis Blair informerat USAKongressen om att, enligt Marcus Baram på Huffington Post, "Iran i hemlighet försörjer talibanerna med lätta vapen, minor, granatkastare, raketer och plastminor."

Ironiskt nog noterade samtidigt Blair att Iran hjälpt Afghanistan med att utveckla deras säkerhetsförmåga genom “konstruktion av gräns-säkerhetsanläggningar.”
General Stanley McChrystal gjorde under slutet av 2009 några liknande anklagelser.
Vad de säger till varandra
Enligt ett dokument som Wikileaks nyligen släppt hade i februari försvarsminister Robert M Gates träffat den italienska utrikesministern Franco Frattini. Afghanistan var på agendan.

Gates “noterade att underrättelseuppgifter hade indikerat att det fanns lite av dödligt material som korsade gränsen mellan Afghanistan och Iran.”…

Jag har under åratal sagt att de sporadiska anklagelser Pentagon eller andra från USAs regering kommer med om Irans stöd till de hyper-sunni, shia-dödande talibanerna enbart är krigspropaganda.

Iran håller den afghanska presidenten Hamid Karzai på ett årligt underhåll av $2 två miljoner dollar. Per år! Varför skulle regeringen i Teheran vilja störta honom?

Gates hade berättat den verkliga historien för Frattini, inte täckmanteln.

Det verkar som om de privat är uppriktiga mot andra säkerhets-byråkrater, men sedan inför offentligheten ljuger till Obama och Kongressen.

Ni kan tänka er någon bra 'Saturday Night Live' skit om “Wikileaks Gates” (den ärliga snabbskjutaren) och “Television Gates” (som säger vad vi alla fått höra). Och kom nu ihåg, att Gates inte på något sätt är den värsta lagbrytaren.övers Ingrid Ternert

Etiketter:

söndag, november 28, 2010

Hur misslyckad USAs kontramotståndskampanj är

fredag, november 26, 2010

Afghanistan-Vår strategi grundar sig på...felaktiga antaganden och hopp

Film i och om världen

=player_embedded&version=3"type="application/x-shockwave-flash"allowfullscreen ="true"allowScriptAccess="always"width="320"height="195">

Etiketter:

torsdag, november 25, 2010

Hudson 1-2 i interview om världsekonomintisdag, november 23, 2010

Vad Natomötet går ut på

Etiketter:

söndag, november 21, 2010


Under Natotoppmötet i Lissabon förklarade Obama att vi européer för honom visar hur sann Usas utrikespolitik är.

Han ville också att vi tillsammans bemöter klimatförändringarna och verkar för fred i Mellanöstern.

Men efter det här kommer Usa att intensifiera sina styrkor in i Asien

Och att Usa själv förfogar över vida mer kärnvapen än övriga världen tillsammans, något som även gäller utsläppen, det fick vi däremot aldrig höra talas om. Är man världshärskare så är man.

Däremot slog Obama ett slag för det egna landets vapenindustri, världens i alla hänseenden största och mäktigaste, samtidigt som han uppmanade alla tillsammans att gå emot spridningen av kärnvapen och verka för fred i Mellanöstern.

Något man naturligtvis inte kan säga emot.

"Vi har ett nära och dagligt samarbete för att hindra terrorattacker och bevara våra medborgares säkerhet. Kort sagt vi är varandras närmaste partner", förklarade han. "Vare sig Europa eller USA skulle kunna stå emot vår tids utmaningar utan varandra".

Det lät däremot inte så bra - alltså för vårt och Natos vidkommande.

Då det gäller Afghanistan vill han "rikta in ansträngningarna på att föra över ansvaret till afghanerna själva, samtidigt som vi upprätthåller ett varaktigt åtagande gentemot det afghanska folket.

Våra delade ansträngningar är nödvändiga för att förvägra terroristerna en fristad, men samtidigt är det lika viktigt att förbättra det afghanska folkets liv".

Utmärkt, ge dom bistånd för pengarna militären kostar så blir det nog bra till slut.Ingrid Ternert

Etiketter:

Vilka robbar världen? Lektion om FederalReserve - Usas privata Centralbank

fredag, november 19, 2010

Natomötet i Lissabon: kärnvapen, Afghanistan och Sveriges roll

Är det så här dagens viktiga beslutsfattare ser på kärnvapnens roll ute i världen?I så fall borde vi reagera!

NATOs kärnvapen-politik har under Lissabonmötet varit föremål för en livlig diskussion under processen att få fram ett Nytt Strategiskt Koncept.

Herr Tulpens inom 'Political Affairs o Security Policy Division' förklarar i en film NATOs politik vad gäller kärnvapen och varför man vida anser sig behöva dessa vapen.


Inför toppmötet har 29 hjälporganisationer påpekat att de civila dödstalen i Afghanistan är de högsta sedan 2001. "Det finns en allvarlig risk för utbredda övergrepp...
Media meddelar att en svensk soldat i Afganistan blivit allvarligt skadad. Tragiskt, men vad tror vi att vi löser med militär inblandning i Afghanistan? Då är risken stor att vi själva ses som angripare. Och med det kommer att få finna oss i följderna. Ändå måste vi göra något för att få landet säkert mot talibanska övergrepp

Afghansk militär och polis är dåligt utbildade och ledningen svag", står det i hjälporganisationernas gemensamma uttalande, där man varnar för katastrofala följder om Nato inte förbättrar skyddet för de civila inför tillbakadragandet år 2014.

SvD skriver 19 nov...'Idag inleds Nato-toppmötet i Lissabon med beslut om en ny övergripande strategi på dagordningen. 28 medlemsländer deltar. Sverige ingår inte bland dom. Vore det inte bra om vi betänker mer vad det innebär att blanda sig i Nato?'

Det vore naturligtvis dumt utifrån många åsiktsplan att lämna vår traditionella valfrihet. Den vi har i egenskap av alliansfri stat. Något vårt lands militär också ser fördelarna av. Skribenten menar att

"Det händer att jag fortfarande kan höra riksdagsledamöter tala om den svenska neutraliteten. Det var på den gamla goda tiden. Dagens officiella säkerhets-politiska version är: Sverige är militärt alliansfritt. Det är för övrigt alls inte något nytt utan en grundsten i utrikespolitiken."
Men
Sverige var aldrig neutralt under det Kalla Kriget utan hade ett hemligt militärt samarbete med Nato, och idag förväntar man sig dessutom att samma gäller vid ett eventuellt 'hot österifrån'. Om det bränner till räknar vi alltså med att få 'hjälp från våra vänner i Väst'och Nato räknar i sin tur med oss.
Efter Sovjetimperiets fall har Sverige alltmer närmat sig Nato. Vi övar tillsammans med Nato och försvarsmakten är inställd på Natos våglängd. I Kosovo har svenska soldater länge stått under Natos befäl och samma gäller Afghanistan.

Kommer Nato lägga mer fokus på sin ursprungliga uppgift om ett gemensamt försvar (artikel 5). Skulle Sverige i så fall kunna förvänta sig ett undantag? De årliga SOM-undersökningarna om svenskarna inställning till Nato visar detta. Hittills var det fifty fifty.

Som vanligt är en viktig punkt med direkt beröring på Sverige om en höjd oro i Europa kan kombineras med ett ökat samarbete med Ryssland. Hur ska det gå till?

Vi ska inte gå med. Det vore löjligt för ett litet alliansfritt land som Sverige, då vi hittills har kunnat klara balansen utan att vara med i väpnande konflikter, fast med den outtalade devisen 'Vi vet ändå var vi hör och varifrån hjälpen kommer'.Vi gör ändå humanitära insatser och har en politisk
diplomatisk fördel som medlare. Vad säger Bildt om det?...

Som vissa av de stora tidningarnas läsarkommentarer påpekar- 'Vi ska ta hand om USAs skitiga disk, inte skapa den. Att i förväg binda upp oss i så viktiga frågor kan inte vara sunt. Varför skall vi gå med i Nato, nu när det informella samarbetet ändå fungerar bra? Av principiella skäl? Det där är ingen bra grund för beslut om rikets säkerhet.'

Ja det där var faktiskt inte så dumt sagt.
IT

Etiketter:

torsdag, november 18, 2010

Money for nothingDire Straits Eric Clapton Elton John M.Knopfler,Sting&P.Collins

Etiketter:

onsdag, november 17, 2010

Cyberförsvaret kastar loss med stora övningar

16 nov Nato ´Cyber Coalition 2010´ kallas en övning 16-18 nov som NATO genomför i sitt cyberförsvarssamarbete.

Det gäller svar på cyberincidenter, mellanorganisatoriskt samarbete och strategiska beslutsprocesser mellan NATO och dess medlemsstater.

Scenariot gäller multipla samtidiga cyberattacker gentemot NATO och NATOstater.

Cyber Coalition 2010 är en cyberförsvarsövning med ett antal tekniska element. Nationellt cyberförsvar beslutsfattande myndigheter, NATOs 'Cyberförsvars-ledning' och grupper som svar på datorincidenter/datorattacker från NATO och NATOnationer kommer att delta i övningen.

Cyber Coalition 2010 är den tredje i sitt slag av Nato-cyberförsvarsövningar. Den första delen i november 2008 var begränsad till NATOorgan. Under 2009 inbjöds alla NATO-nationer att delta.

Övningen genomförs av kärngruppen Cyber Coalition 2010 vid SHAPE nära Mons, Belgien.

Alla andra deltagare kommer att genomföra övningen ifrån det land och den plats där de brukar arbeta.

NATO Headquarters International Military Staff and International Staff in Brussels, the NATO Computer Incident Response Capability Technical Centre (NCSA NCIRC TC) in Mons, Belgium, the NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) in Brussels and the Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) in Tallinn, Estonia, är tillsammans ansvariga för förberedelse och genomförande av övningen.

Etiketter:

tisdag, november 16, 2010

Thanks God, Ron Paul for Congress!

Etiketter:

måndag, november 15, 2010

"You are so beautiful..." YouTubefilm med glada barnfredag, november 12, 2010

I spåren av USAs krig

Nir Rosen följer blodbadet i den muslimska världen i spåren av
USAs krig

Etiketter:

torsdag, november 11, 2010

USAmilitären förstör hundratals civila hem i Afghanistans Kandahardistrikt


Militären ger sig på hem med bulldozers i det ockuperade Zhari distriktet,
(vilket påminner om vad den israeliska militären gör i det ockuperade Palestina)

Jason Ditz rapporterar den 10 nov


Obama-administrationen har hängt upp mycket av ockupationsstyrkornas framgång i Kandahar-offensiven på att vinna människors 'hjärtan och sinnen'.

Men som vanligt har man tappat sitt mål i sikte genom det sätt som i realiteten militären har äntrat scenen, eftersom civila i Zhari-distriktet kommit att ta till vapen på grund av militarärens aktioner.

Det här distriktet har betraktats som ett viktigt mål för offensiven, men lokala invånare klagar över att den del av USAs militär som ockupérat distriktet har mött föga motstånd, men har ändå över hela linjen fortsatt att jämna hus och bondgårdar med marken med hundratals förstörda hem och ett stort antal hemlösa människor som resultat.

Tjänstemän insisterar på att denna taktik är nödvändig eftersom hemmen temporärt har utnyttjats som gömställe av motståndet, men den förstörda jordena taktik ger inte militären några vänner precis bland det lilla bondedistriktets lokala befolkning.
Militärens påståenden att offensiven är nödvändig för att kunna ta kontroll över distriktet borde i själva verket klinga falskt hos lokalbefolkningen, vilken fått uppleva hur NATOstyrkorna har kommit och ockuperat dem inte mindre än sex gånger.

Man har sedan år 2000 varenda gång förklarat det hela med att det varit en stor seger som inneburit en vändpunkt i kriget. Men var gång dessa offensiver blivit avslutade och trupperna stigit av scenen, har talibanerna återvänt. Den här gången kan lokalbefolkningen vara rätt tacksam för det, eftersom talibanerna åtminstone inte förstör deras hem.


övers IT

Etiketter:

onsdag, november 10, 2010

Iraks kristna utsätts för extremister


av Juan Cole 10 nov
Iraks kristna tvingas fly, al-Maliki säger att de borde stanna och därmed undrar alla vad regeringen egentligen gör.

I bakvattnet av förra veckans fruktansvärda bombning av 'Vår heliga jungfrus kyrka' i Bagdad av muslimska sunniextremister uppmanade en SyriskOrtodox biskop boende i Storbritannien, ärkebiskop Athanasios Dawood, Iraks kristna att alla emigrera.

Han säger att USA och europeiska länder liksom grannar som Syrien och Libanon borde erbjuda dem asyl. Det lär finnas 400 000 kristna kvar i Irak, ner från 800 000 före Bushs invasion.

'Fastighetsskötaren' premiärminister Nuri al-Maliki, som har besökt Den Heliga Jungfruns Kyrka i Bagdad, har dock varnat länder i Väst som stöder Iraks kristna att lämna landet.

Dawood berättade för CNN,“Jag gör nu klart, att kristna bör lämna sina förfäders älskade land och fly från denna överlagda etniska rensning. Detta är bättre än att en efter en …”landets kristna dödas, och som värst själva ha genomsyrats av extremism.

Han berättade för Aljazeera att vad gäller detta, så var Saddam Husseins Baathpartiregering bättre. Kristna kunde före USA kom leva i fred i Irak. Att idag leva i Irak, menar han, är som att bo i en djungel.

Al-Maliki prisade Frankrike för att ha gett irakiska kristna asyl, vilka förra veckan kom att drabbas av bombningen av kyrkan i Bagdad, men har varnat för att tömma Irak på dess kristna medborgare genom förändringar i Västs immigrationsregler.

Dawood orienterar sig mot en irakisk traditionell nationalism och gör en ära i dess olikheter och tvistefrågor, liksom de minoriteter al-Maliki åberopar. Dawood anklagar med andra ord al-Maliki för att inte erbjuda Iraks kristna någon säkerhet.övers ingrid ternert

Etiketter:

tisdag, november 09, 2010

Fusk där och fusk härKommentar nedan till det Said Mahmoudi skrivit på SvD Brännpunkt 9 nov om affären olovlig underrättelseveksamhet av USA i förhållande till svenska ambassaden.

Han menar att en grundläggande folkrättslig princip, den om staters suveränitet och territoriella integritet, förutsätter att alla säkerhetsåtgärder här utförs av svenska myndigheter eller av någon delegerad till uppgiften av behörig svensk myndighet.

Under inga omständigheter kan en främmande stat (som USA)åberopa den egna säkerheten som grund för att utan tillstånd övervaka och registrera personer i Sverige i område som inte direkt står under den främmande statens kontroll.

Enligt en grundläggande folkrättslig princip har amerikanska ambassaden och diplomater, i likhet med alla andra främmande staters beskickningar i Sverige immunitet mot svensk strafflagstiftning och svenska rättsliga åtgärder.

USAs immunitet innebär stora svårigheter för åklagare att göra utredningar där ambassadens direkta medverkan är nödvändig.

Både amerikanska ambassaden och USAs utrikesdepartement har lovat samarbeta fullt ut med åklagaren, men genom USAs immunitet kommer det ändå att ske på dess villkor.

Säpo kunde vara den kanal som borde ha de uppgifter som lett till förundersökningen.

Om åklagaren så småningom övertygats om att brott begåtts får han nöja sig med att väcka åtal mot de svenska medborgare som på uppdrag av amerikanska ambassaden utfört den förbjudna kartläggningen av personer.Regeringen bestämmer hur allvarligt man vill se på denna olovliga underrättelseverksamhet i Sverige.

Den olovliga fotograferingen och registreringen av personer långt utanför USAs ambassad kan leda till att diplomater utvisas. Alla säkerhetsåtgärder i Sverige ska nämligen utföras av svenska myndigheter eller bli delegeratde därifrån. Under inga omständigheter kan en främmande stat åberopa den egna säkerheten för att utan tillstånd övervaka och registrera personer på svenskkontrollerat område.

I Sverige har myndigheterna bestämt förnekat all kännedom om övervakningen av USAs ambassad, vilket får detta till olovlig underrättelseverksamhet, där det är svårt att vidta rättsliga åtgärder. Främmande staters beskickningar uppbär nämligen immunitet mot svensk strafflagstiftning.

Även om nu USAs utrikesdepartement har lovat samarbeta fullt ut, är genom år av erfarenheter det dessutom väl känt, vilken bristande respekt USA intar gentemot övriga världens folk. De egna intressena är numero ett, i alla lägen.

Dessutom påverkas de svenska åtgärderna i fallet av 'den stora förståelse Sverige liksom andra europeiska länder har inför USAs utsatthet för terrorhot de senaste två decennierna'.
----
Vi må hoppas förståelsen från svensk sida också förmår utsträcka sig till övriga världens reaktioner inför den amerikanska framfarten. Den som inte tar någon som helst hänsyn till andra länders intressen i USAs 'krig mot terrorismen, ett krig utan slut'.

IT

Etiketter:

Moskva uppmanar NATO att ändra taktik i Afghanistan


Rysslands permanente företrädare vid FN Vitalij Tjurkin uppmanar enligt ruvr.ru 5 nov
NATO att ändra taktik i Afghanistan, eftersom den man nu använder är föga effektiv. Han anser att en antiterroristisk verksamhet först och främst innebär likvidering av extremister.

NATO kör bara iväg dessa från vissa områden och låter dom förbli krigsdugliga och fly till andra länder, påpekar Tjurkin. Dessutom uppmanar han Natoalliansens ledning till aktivare kamp mot narkotikahandeln, som är terroristernas viktigaste inkomstkälla. (liksom CIAs, men det pratas det aldrig om)

Den som vill knyta an till denna uppmaning kan med fördel läsa denna översatta artikel på http://fredskoalitionen.se/ ‘Det hopp jag hade är borta, att val kan ge förändring i Afghanistan’ av Malalai Joija i Kabul

Etiketter:

måndag, november 08, 2010

Naturligtvis utsatte britterna de irakiska fångarna för svåra övergrepp

Ska detta sju år efter Irakkrigets start utgöra en nyhet?

För den som följt med händelseutvecklingen minns också hur britterna förklädda hade placerat ut bomber där i 'sitt' område i södra Irak för att sedan få en anledning till att angripa 'terroristerna', dvs motståndet.

Rikigt läskigt och ibland rent sjukt var det ju. Är detta helt glömt?

Britterna 'ansvarade' ju för den södra delen av landet. Då hade man till och med klätt ut sig till araber, men i sin bil full med sprängdeg blivit fast i Basra i söder på gränsen till Iran. För att placera ut detta någonstans och låta det detonera, så att sedan olika sunni-shia folkgrupper skulle skylla på varandra och med det kunna ´söndra och härska'.

Detta förstår sig knappast vårt blåögda folk på. Men så där går det till i krig - särskilt i länder med olika folkgrupper som står emot varandra i sina anspråk på områden med folkblandning. Skulle detta vara en nyhet? Det har ju stått klart redan från krigets början år 2003. Och i Sverige har nu 6 nov passerat, den gamla svenska krigarkonungens dag, med ett idag eget torg uppkallat efter sig i Göteborg.

SvD skriver 2010-11-06
I ett fängelse nära Basra i Irak utsattes irakiska fångar för övergrepp. Det har framkommit i Storbritanniens högsta domstol. I fängelset, som beskrivs som britternas eget ”Abu Ghraib”, ska en specialstyrka ha förnedrat upp till 200 fångar, rapporterar tidningen Guardian.

På ett hemligt förhörscentrum utanför Basra i södra Irak pågick allvarliga övergrepp mot irakiska fångar. Under fredagen blev det känt att cirka 200 före detta irakier vittnat i Storbritanniens högsta domstol om övergrepp som pågått i fängelset.

Fångarna berättar om att de berövats sömn, hotats med avrättning, fått svälta och fängelset beskrivs numera som britternas eget ”Abu Ghraib”, syftande på det amerikanska fängelset utanför Bagdad där flera amerikanska fångvaktare senare dömdes för att ha torterat och förnedrat irakiska fångar...

Specialstyrkan som har varit ansvarig för fängelset, heter Joint ForwardIntelligence Team, JFIT, och i ett av bevismaterialen till domstolen finns också egna filmer från JFIT där förhörsledaren förnedrar en fånge i samband med att de förhör honom som misstänkt för en raketattack i april 2007. Mannen tvingas stå givakt medan två soldater skriker förolämpningar mot honom och hotar honom med avrättning.

Ibland ska fångarna ha tvingats stå i knäpositioner upp till 30 timmar åt gången och flera berättar om elchocker. Vissa fångar uppger också att de utsatts för sexuell förnedring av kvinnliga soldater eller att de hölls flera dagar i celler små som bara en kvadratmeter.

De olika bevisen och vittnesuppgifterna mot JFIT framkom några veckor efter att brittiska försvarmakten medgivit att ett antal brittiska soldater är misstänkta för mord och dråp av ett antal civila i staden Mousa i samband med en annan händelse.

I tidigare avslöjande från tidningen Guardian har det också blivit känt att den brittiska militären fortsatt träna sina förhörsledare i förhörsteknik som inbegriper hot, sensorisk deprivation och förnedring av fångarna på olika sätt – allt uppenbara brott mot Genèvekonventionerna.

Praktikanter fick lära sig att dessa metoder syftar till att provocera, förnedra, förvirra, utmatta och framkalla ångest och skräck hos de fångar man förhör.
Kommentar IT-Just detta att hålla fångar vakna dygn i sträck ofta i en särskild position, var en mycket vanlig metod som vem som helst kunde riskera utsättas för vilket garanterat kom att sätta sina starka psykiska spår.

Etiketter:

Det ultimata förräderiet (2)

Ultimat förräderi kallar professorn i Rättsvetenskap vid Göteborgs universitet Dennis Töllborg (SvD 6 nov) om Säkerhetspolisen hade en överenskommelse om övervakning med amerikanerna. I så fall har Säpo överträtt sina befogenheter. – Om man säljer ut svenska medborgare till utländsk makt, så innebär detta det ultimata förräderiet, nära statskupp, menar han. En sådan övervakning kan alltså vara allvarligt lagbrott

Har alltså USA agerat i Sverige som i Norge är det brottsligt. Om bevakningen av svenskar ägt rum utanför ambassadområdet rör det sig antingen om spionage från USAs sida – eller har svenska regeringen eller Säkerhetspolisen överskridit sitt mandat.

– Om det skett med tillstånd från nuvarande svenska regering eller tidigare regeringar är Säkerhetspolisen grön. Men kan däremot vara fråga om grundlagsbrott. Regeringen får inte bestämma vad som helst.

– Har inte regeringen gjort detta, är regeringen grön. Då hamnar det hos Säkerhetspolisen. Har Säkerhetspolisen gjort en överenskommelse har de gått över sitt mandat.

Om svenska före detta säkerhetspoliser har ingått i övervakningen och Säpo inte har gjort någonting åt det, då måste det bli folk som hamnar i fängelse, menar Töllborg

Etiketter:

fredag, november 05, 2010

Agrell om USAs spioner i Sverige


Wilhelm Agrell talar 5 nov i DN om USAs spioneri, men som vanligt inte något av substans om det som förekommer i Sverige – 'Om detta är en verksamhet som bedrivits i Norge, med som det verkar relativt stor omfattning, så förefaller det relativt sannolikt att den bedrivits också i andra nordiska länder.'

En USA-övervakning i Sverige är trolig, anser alltså Agrell. Utan att för den skull avslöja några hemligheter. Det räcker t.ex att studera det amerikanska ambassadfortet vid St Sigfridsplan i Göteborg, så förstår man att den inte kan vara av någon blygsam omfattning precis. Agrell menar då att

– Med tanke på att Sverige och Norge har en utomordentligt porös gräns utan gränskontroll så kan man ju inte bedriva en verksamhet i Norge för att spana efter säkerhetshot, om man inte samtidigt har koll på personer och organisationer i Sverige.

Agrell ser den svenska regeringens uppgift som att skaffa sig klarhet i om USA bedriver övervakning här – 'Det är också viktigt att reda ut i vilka former den sker och vilken myndighet som eventuellt har godkänt den'.

Men det borde ju han om någon veta? En talesman för justitieminister Beatrice Ask betecknar en eventuell amerikansk övervakning som en "polisiär fråga".

Agrell kommenterar att det är som att påstå att Säpos åsiktsregistrering under 1960-talet var en polisiär och inte en politisk fråga.

Enligt vad USAambassadens presstalesman Ryan Koch finns det ett säkerhetssamarbete mellan myndigheterna och ambassaden. Han uttalar sig inte, huruvida en övervakningsenhet som den i Norge även finns här. (Men naturligtvis är det så IT)

– Det jag kan säga är att vi jobbar tillsammans med svenska myndigheter när det gäller säkerheten, men jag kan inte kommentera specifika program.

Men samlas det in information om svenskar som har kontakt med ambassaden? – Som jag sa, jag kan inte kommentera specifika program.

Skälet till samarbetet är enligt Koch att öka säkerheten för ambassadens personal, lokalanställda och besökare och att USA "alltid samarbetat" med de svenska myndigheterna om säkerhet, inklusive kampen mot terrorism.

Det är Säpo som ansvarar för den amerikanska ambassadörens säkerhet, medan polismyndigheten i Stockholms län har ansvar för ambassadbyggnadens säkerhet liksom för andra ambassadörer.

Säpos presstalesman Patrik Peter till DN.se

– Och där samarbetar vi naturligtvis med de amerikanska myndigheterna. Exakt hur skyddet är uppbyggt kan jag inte berätta. Vad USA har för säkerhet inne på ambassadområdet är en fråga för amerikanarna.

– Och när det gäller amerikanska myndigheters verksamhet i Sverige förutsätter vi att de följer svensk lag.

...Tror verkligen Säpo vi är idioter? Vilket dumt svar. Eller anser de bara frågan är som 'Godda yxskaft'?

USA ser ju Sverige som ett mycket viktigt land i spioneriet gentemot Ryssland.
Jag säger-'Shame on you' svenska myndigheter, att ni så till den milda grad springer USA i haserna ...vilket ju alltmer avslöjas, men är samtidigt inte av något färskt datum precis. Det ska gudarna veta.

I.T

Etiketter:

tisdag, november 02, 2010

Åsa Lindeborg om de ständigt nya svenska argumenten för att kriga i Afghanistan

Åsa Linderborg om de ständigt nya svenska argumenten för kriget
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och regeringen har ingått en överenskommelse om Afghanistan, men vad den innebär är omöjligt att veta. Sverige ska kanske börja dra tillbaka trupp 2012 - det beror på "hur det ser ut på marken".

Denna till intet förpliktigande uppgörelse saknar alla som helst argument för kriget. Plattityderna är desto fler. Som när Carl Bildt i Ekots lördagsintervju- "vi kan aldrig vinna det här militärt, men vi kan förlora det militärt" Inga frågor eller fakta var för stora för att utrikesministern skulle skorra "God dag, yxskaft" till svar.

Då Tomas Ramberg konstaterar att 23 000 afghanska kvinnor varje år dör i barnsäng, men en soldat i kostnad motsvarar 25 000 säkra förlossningar, svarar Bildt att landet kan hamna i inbördeskrig. Inför Svenska Afghanistankommitténs egen uppgift, att det går utmärkt att driva flickskolor i områden som kontrolleras av talibaner och andra upprorsmän - då 75 procent av deras verksamhet finns just där - svarar Bildt att Sverige måste fortsätta kriga, för annars svämmar de svenska flyktinganläggningarna över.

Argumenten för kriget är ständigt nya. Först sa man att "närvaron" - nysvenska för blodbad - skulle stoppa terrorismen. Sen sa man att man skulle införa demokrati. Sen skulle man hjälpa kvinnorna. I vintras påstod utrikesministern att det är knarket som ska stoppas. Nu är det alltså de svenska flyktingförläggningarna han ömmar för.

Land efter land drar sig ur denna tragedi - utom Sverige. Vi måste ha en enighet om att svenska män och kvinnor ska riskera sina liv i Afghanistan, sa en begravningsklädd Mona Sahlin på presskonferensen. Som om det vore en förmildrande omständighet att alla utom Vänsterpartiet arrangerar dödsmässan.

Etiketter:

Vaddå? öppet samhälle


I lördags morse 30 okt slog tungt beväpnad piketpolis in dörrarna hos fyra familjer i Göteborg och familjefäderna släpades ut inför minderåriga barns ögon. Poliser pekade (förbjudet övervåld) med vapnen och rumsterade om i lägenheterna
innan de släpade iväg papporna. I ett fall togs till och med de tre minderåriga barnen med till polisstationen i Mölndal, oklart varför.

Det var inte första falsklarmet i terroristhetsens spår. Har den "säkra källan" i Göteborg feltolkat överskottsmaterial från de massiva telefonavlyssningar som svensk eller utländsk säkerhetspolis ägnar sig åt, undrar Gösta Hultén i Charta 2008 och ser det inte som en tillfällighet att den 'säkra källan' kommer från en IPadress inom polishuset.

Att blåsa upp terroristnoja är en del av en ny affärsidé. I USA har branschen 850 000 anställda i 2 000 privata företag och 1 300 offentliga organ och sätter sprätt på 4 500 miljarder kronor enligt Washington Post.

Nästan vi alla i våra öppna samhällen är ”registrerade”. Internettrafik och telefonsamtal övervakade av både stater och privata säkerhetsbolag. All information som samlas om oss i offentliga eller privata sammanhang lagras, länkas, genomsöks, utväxlas och säljs. Detta enorma material kan lätt missbrukas till att hota oss alla.

Etiketter: