söndag, januari 23, 2011

'Ship to Gaza undersökningen färdigställd'


23 januari 2011 'Det Israel funnit om flotträden mot 'Ship to Gaza' är nu färdigställd' av Jon Donnison BBC News Jerusalem.
En israelisk undersökning av den militära räd som ägde rum mot det hjälpfartyg vilket i slutet av maj förra året försökte nå Gaza, är nu färdig att publicera sina första rön.
Räden, där nio turkiska aktivister blev dödade, gav upphov till breda internationella fördömanden.

Man förväntar sig att rapporten brett kommer att visa på den israeliska flottans aktioner.

En separat FNutfrågning tidigare under året sa, att flottan visat en "oacceptabel grad av brutalitet".

'Ship to Gaza' med över 600 propalestinska aktivister ombord försökte bryta Israels blockad mot territoriet, då man blev genskjuten av israeliskt flottkommando.

De ombordvarande på flottan sa att de blivit vilt attackerade.

Israel säger att dess styrkor agerat i självförsvar, och satte upp sin egen undersökning.

Den ursprungliga panelen med en genomsnittsålder på över 85 år har nu suttit i sju månader- trots att en 93årig medlem hunnit dö däremellan.

Enligt läckor i den israeliska pressen, kommer det man funnit i början, att i stora drag frikänna marinen från att ha gjort något fel.

Om det sker, kommer troligen Israels kritiker, för vilka den internationella undersökningen äger liten trovärdighet, att sannolikt kalla det hela för en ren bortförklaring.


övers Ingrid Ternert

Etiketter: