onsdag, februari 16, 2011

Wikileaks dokument, Carl Bildt, Sverige och EU


av Ylva Nilsson DN Georgiens korta krig mot Ryssland 2008 fick den franska flygande duon – president Sarkozy och utrikesminister Kouchner – att kasta sig in som fredsmäklare. Europa ansåg sig inte ha råd med ett krig i den trakten.

Svenske utrikesministern Carl Bildt utbröt istället i hårda anklagelser mot Ryssland jämförde dem med nazi-Tyskland bland annat… vilket var obetänksamt eftersom han, tack vare Sveriges kommande EUordförandeskap, kunde misstas för att tala i EUs namn.

Olyckligt, ansåg större delen av övriga EU (utom balter och polacker som klappade händerna), eftersom Ryssland är en så viktig partner att man inte i onödan ska bränna broar till Moskva.

Direkt vansinne, tyckte den franska regeringen, eftersom det inte gjorde det enklare att ge EU rollen som medlare mellan Ryssland och Georgien.

Medlare väljer inte sida.

Utrikeminister Bernard Kouchner nöjde sig inte med att göra diplomatiska påstötningar på Carl Bildt för att få honom att lugna ned sig. Han sa till honom, över bordet på ett EU-möte, att hålla truten.

Ryssarna blev förstås ursinniga på Carl Bildt och ställde in ett antal möten med Sverige för att visa det.

Bildts aggressiva beteende i Georgien-konflikten sänkte hans aktier i EU-kretsar.
Det kostade honom också chansen att få bli EUs utrikesminister, en post skulle fyllas halvannat år efter och till vilken Bildt ofta hade nämnts som en stark kandidat.
En europeisk utrikesminister som ryssarna hatar? Som inte kan kontrollera sig under pågående kris? Omöjligt.

Och nu får vi veta via Wikileaks att Carl Bildt agerade i Georgien-konflikten enligt en amerikansk agenda, i samarbete med USA.

Någon som vill gissa vad Carl Bildts aktier i EU-kretsar står i numera?
16 feb

Det kallas e-PINE, enhanced partnership in northern Europe.
För de flesta är det okänt. UDs presschef vet till exempel inte vad e-PINE är.

Men gruppen träffas på högsta möjliga tjänstemannanivå två gånger per år, omväxlande i Washington och i Europa. USAs biträdande utrikesminister Daniel Fried deltar och från Sverige bland annat utrikesrådet Björn Lyrvall, visar dokumenten från Wikileaks.

Enligt de amerikanska diplomatrapporterna från mötena, daterade 2007 och 2008, har e-PINE till uppgift att koordinera politiken och utbyta information om bland annat Ryssland, Georgien, Vitryssland, Moldavien och Ukraina.

Det konstateras att alla e-PINE-länder har svårt att samarbeta med Ryssland och det är osannolikt att det kommer att bli lättare i och med Rysslands politiska förändring.

De svenska deltagarna förespråkar på ett möte i Washington 2008 att försöka ”bygga upp” Medvedev i ett försök att slå in en kil mellan honom och Putin.

De nio länderna, inklusive Sverige, är överens om att stödja en plan för Georgiens och Ukrainas Nato-inträde. De är också överens om att bilaterala kontakter (alltså kontakter två länder emellan) med Ryssland fungerar till Rysslands fördel. Det är bättre att agera från en position av ”styrka och enighet”, alltså tillsammans.

I augusti 2008 bröt kriget mellan Ryssland och Georgien ut. En oberoende undersökning på uppdrag av EU kom ett år senare fram till att det var Georgien som startade kriget, dock efter att ha blivit provocerade av Ryssland kring utbrytarrepubliken Sydossetien.

På ett e-PINE-sammanträde våren 2007 redogjorde USA för att man försökt påverka georgierna att sansa sig. Huvudfokuset var dock hur Georgien kunde stödjas på bästa möjliga sätt.

På ett möte efter kriget, i slutet av oktober 2008, inledde Björn Lyrvall diskussionen om Georgien enligt den amerikanska diplomatrapporten. Han underströk bland annat behovet av att visa stöd för landet och betonade att ”business as usual” med Ryssland inte längre är möjligt.

Det framgår av andra Wikileaksdokument att Sverige och USA haft samma syn på Georgienkonflikten.

Den amerikanska ambassaden i Stockholm konstaterar i juli 2009 att Sveriges utrikesminister Carl Bildt inför ordförandeskapet i EU tonat ner sina antiryska offentliga uttalanden, men att hans stöd för Georgien och lobbying bakom kulisserna ingalunda har upphört.

Etiketter: