lördag, mars 19, 2011

"Vi har ärvt jorden och har den till låns från våra barn"


Att upparbetat bränsle från kärnkraften kan utnyttjas i kärnvapen talas det nästan aldrig om i Sverige. Tyska ungdomar är betydligt kunnigare och motståndet är också mycket större där mot den lagring av kärnvapen (fr.a Natos) som finns innanför tyska flygbaser, dock ej offentliggjorda, men de finns även på basen i Nordtyskland.

Det finns inga säkra kärnkraftverk skriver på SvD Brännpunkt 19 mars 2011 Eva Selin Lindgren C och Jytte Guteland SSU.

Frågan om kärnkraften är alltför avgörande för att göra partipolitiskt käbbel av. Därför går vi ut gemensamt över blockgränsen och kräver att regeringens planer om nybyggnad av kärnkraft läggs på is.

Japans premiärminister Naoto Kan sa på en pressträff nyligen att landet står inför sin värsta kris sedan andra världskriget. Det säger en del om katastrofens vidd. Tusentals människor beräknas ha omkommit hittills.

Troligtvis kommer det att gå många decennier innan katastrofens påverkan på naturen och människan är återställd. Tänk bara på det havsvatten som nu används för att kyla ner reaktorerna för att undvika härdsmälta.

Om tsunami kan beskrivas som naturens krig mot människan, kan kärnkraften med rätta beskrivas som människans krigsförklaring mot naturen. Avfall från kärnkraftverk är så farligt att det måste gömmas undan i kilometerdjupa berg under oöverskådlig tid. Många av strålningens konsekvenser är kända men andra är svåra att förutse.

Allvarets stund är här. Frågan är alltför avgörande för att göra partipolitiskt käbbel av. Därför går vi ut gemensamt över blockgränsen och kräver att regeringens planer om nybyggnad av kärnkraft läggs på is. Istället behöver Sverige en radikal satsning på förnyelsebar energi. Sverige har potentialen. Sverige är en framträdande kunskapsnation.

Sverige har fantastiska nytänkande företag men saknar dock en regering som ser problemet och vågar ta ansvar och visa ledarskap. Inte bara för oss som lever här och nu men också för framtida generationerTjernobyl, Harrisburg och nu Fukushima har visat att det inte finns några ”säkra” kärnkraftverk.

Efter Tjernobyl skyllde kärnkraftsanhängare på dålig sovjetisk säkerhet men både USA och Japan är kända som högteknologiska länder. Det som hänt i Japan är också möjligt här. Kanske ingen tsunamivåg men däremot kan elsystemet slås ut så att nerkylningssystemet inte fungerar.

Kärnkraften medför automatiskt en risk. Vi menar att riskerna är alltför stora för att ignoreras. Kärnkraften är en världsomfattande fråga som inte kan härledas till varje enskilt lands ansvar. En eventuell olycka i ett land kan drabba andra. Det medför ett ansvar att på sikt fasa ut en energikälla som är förknippad med så stora risker för människa och miljö.

Tysklands Angela Merkel verkar ha insett faran när hon i veckan satte tillfälligt stopp för att för att bevara gamla kärnkraftverk. Ett liknande ställningstagande har också gjorts i Schweiz. Vi saknar liknande politisk handlingskraft i Sverige. Det är svårt för Sverige som kärnkraftsnation att säga till andra länder att inte utveckla kärnteknologi. Därmed tappar vi trovärdighet i frågor som rör omställning till förnyelsebar energi.

En värld med många kärnkraftverk ökar dessutom oron för att länder ska utveckla kärnteknologi och använda det i framställning av kärnvapen. Vi har därför ambitionen att kärnkraften på sikt ska avvecklas, men det ska göras i en takt som gör att vi klarar jobb och tillväxt. Den gröna omställningen till förnyelsebar energi ger Sverige stora möjligheter att gå före andra länder och ta täten för nya, moderna jobb.

”Vi har inte ärvt jorden från våra förfäder utan har den till låns från våra barn” säger ett indianskt ordspråk. Vi instämmer och menar att vi som politiker har skyldighet att tänka långsiktigt. Vi vill inte ha det på vårt samvete att inte ha gett framtida generationer en rimlig chans. Vill du?

Etiketter: