onsdag, mars 23, 2011

Det där med dagens skriverier om Khadaffi...

Stefan Lindgren skriver den 20 mars i sin blogg 'Jorden runt på 8 dagar´
..."På fyra decennier har Libyens 'broder ledare' överste Muammar Ghadaffi gått från att vara en symbol för revolutionär chic till att bli en excentrisk statsman med helt godartade relationer med Väst", skrev David Blair, diplomatisk redaktör för The Daily Telegraph 13 augusti 2009.

Men så i februari 2011, med revolten i Tunisien och Egypten, öppnades nya inkörs-portar i Libyen. Gamla kontakter reaktiverades, och se Muammar Ghadaffi blev SJUK IGEN.

Medan bombarmadorna drogs ihop på Malta blev Libyens ledare GALEN och ville mörda sitt eget folk.

Om man söker i Mediarkivet visar det sig att Ghadaffi omnämndes som galen en gång 1996, en gång 1998 och 23 gånger i år.

Ett tag såg det ut som om svenska media rentav glömt att han var en DIKTATOR.

Hittills i år har DIKTATORN Ghadaffi fått 287 omnämnande i svensk press.I fjol benämndes han DIKTATOR endast 34 gånger.

Under åren 1994 till 2000 var Ghaddafi nästan helt demokratisk. Bara i något enstaka fall per år förekom att han kallades DIKTATOR.

Problemet med den här konjunkturanpassade verklighetsbeskrivningen är att läsarna går vilse. Vad ska de tro?

Vi som är födda på 40-talet och upplevt Afrikas avkolonisering tenderar säkert vara mera förstående och betrakta frågan ur ett nationellt självständighetsperspektiv. Afrikas frigörelse var en svår och blodig process - och KOLONIALISTERNA SKA INTE SLÄPPAS TILLBAKA.

De som är födda på 90-talet har inte en chans. De är uppvuxna med totalt amerikaniserad media. I många fall bygger de sin världsbild uteslutande på vad de kan få ut av filmer (främst amerikanska) och läser sällan mer än kvällstidningarnas rubriker.

Etiketter: