söndag, mars 13, 2011

Japanskt larm om risk för härdsmälta i KKverk

12 000 människor i Japan är nu utan vatten

Det har kommit ett larm från ännu ett japanskt kärnkraftverk. Atomenergiorganet IAEA har utverkat undantagstillstånd för Okinawa en bit därifrån. Man säger dock att det är radioaktiva moln från ett andra kärnkraftverk som ska ha blåst iväg.

En tredje reaktor av de 6 kom också att drabbas av risk för kylproblem, men man är försiktig med havsvatten, som kan förstöra reaktorn. 25% av Japans energiförsörjning har nu drabbadts.

Man avråder för att vistas i närheten, men det gäller inte för området kring Tokyo.
Vid kraftverket i Okinawa, där nödläge utfärdats, rapporterats brand efter skalvet.

Eftersom reaktorn vid Fukushimaverket är överhettad förbereder man sig i företaget på att pumpa in saltvatten även i reaktor 2, säger den japanska nyhetsbyrån Jiji.

Därmed blir detta den tredje reaktorn i anläggningens sammanlagt sex reaktorer, dit man pumpar in saltvatten efter fredagens jordskalv, rapporterar Reuters.

Tidigare idag sa den japanska regeringen att man inte kan utesluta att en härdsmälta kan ha inträffat i kärnkraftverket Fukushima i spåren av det förödande skalvet, och man varnar också för en ny explosion.

- Det finns risk för att en explosion ska inträffa i reaktor nummer tre, sa regeringens talesman Yukio Edano, och det är vad som också har hänt.

Risken för nya explosioner har ökat, på grund av ett växande tryck i reaktor nr 3 då kylvattennivån fallit. Denna reaktor kommer heller inte att klara sig och de omkringboendes hälsa kan bli påverkad.

Vid en explosion kan delar av reaktorn deformeras, men man känner sig övertygad om att själva reaktorn ska hålla, på samma sätt som reaktor nr 1 efter den första explosionen. Men man utesluter inte att en härdsmälta kan ha inträffat i de två värst utsatta reaktorerna 1 och 3 i kärnkraftverket.

På direkta frågor vid dagens presskonferens sa deras talesman - Vi agerar med utgångspunkt från att det finns en stor möjlighet att en sådan kan ha inträffat i reaktor nr 1.

- Vad gäller reaktor 3 så agerar vi utifrån antagandet att något sådant är möjligt.

Det som hänt vid kärnkraftverket är att den kylning som levereras utifrån har kollapsat samtidigt med energiförsörjningen på plats, här med dieselgeneratorer, enligt en expert på kärnkraftsolyckor i USA, Ken Bergeron.

Reaktorn har stängts av, men det råder en oro över att hettan i kärnan ska kunna leda till en härdsmälta, såvida man inte lyckas kyla ner den. Om reaktorkärlet då går sönder, kan kärnan hamna på den inkapslande byggnadens golv. Skulle detta inträffa, kommer byggnaden sannolikt att falla ihop.

Denna yttre kapsel är i det här fallet definitivt starkare än den i Tjernobyl, men betydligt svagare än vid Three Mile Island i Harrisburg.

- Så tiden är vad som kommer att ge utslag.

På söndagen havererade kylsystemet i reaktor nr 3. Den blev så överhettad, att kylvattnet dunstade bort och tre meter av bränslestavarna exponerats i luft, vilket också ökade risken för en härdsmälta.

Teknikerna lyckades dock efter ett tag åter täcka dessa med vatten.

Kraftbolaget har ventilerat ut ånga med viss radioaktivitet för att minska trycket. En talesman för kraftbolaget har sagt att utsläppet inte utgjort någon hälsorisk.

SSMs analys av väderkartor som man fått via SMHI visar också på att vindarna är relativt gynnsamma för japanerna; på förmiddagen rådde en svag vind som blåste ut mot havet utanför Fukushima-reaktorerna.

Svenska strålsäkerhetsmyndigheten(SSM)följer utvecklingen i Japan dygnet runt. Lennart Carlsson, chef för kärnkraftssäkerhet på SSM, förvånas inte över uppgiften att den japanska regeringen inte utesluter att en härdsmälta kan ha inträffat.

- Någon skada på härden kan rätt säkert ha inträffat,även om strålningsnivån nu inte är så pass hög utanför.
Oavsett skadorna bedömer Lennart Carlsson att reaktorerna 1 och 3 aldrig kommer att kunna tas i drift igen. De behöver kylas ner under en mycket lång tid.

Uppemot 350 000 människor som bor inom två miles radie från Fukushima 1 och en miles radie från Fukushima 2 har beordrats lämna området.

Myndigheterna förberedde sig för att dela ut jod till personer för att minska risken för strålskador. Vid uppsamlingscenter för de evakuerade arbetade skyddsklädd personal med att scanna de nyanlända för att upptäcka eventuell radioaktivitet.
Enligt uppgifter i japanska medier har 22 personer lagts in på sjukhus sedan de exponerats för strålning, men det är inte känt om de har fått några strålskador.


översättning till viss del av IT

Etiketter: