lördag, mars 26, 2011

Har bombningarna av Libyen och stödet till oppositionen likhet med vad som hänt i det forna Jugoslavien?