torsdag, mars 31, 2011

Kort om läget på militär-och folkfronten i månadsslutet


Internationella solidaritets- och fredsaktioner
Demonstrationen mot nedskärningar och krig i London 26 mars samlade omkring 500 000. En av deltagarna Kate Hudson, generalsekreterare i kampanjen mot kärnvapen och för nedrustning: Varför kan vi alltid få fram pengar för krig?

Det är den stora frågan – och idag är den mer brännande än någonsin. Därför är det så viktigt att koppla ihop antikrigsbudkapet med kravet på stopp för nedskärningarna i välfärden. Budgetar slaktas, tillväxten går ned och arbetslösheten upp.

Men vi inte bara spenderar 4.5 miljarder pund i år på kriget i Afghanistan, vi har just nu startat ett nytt krig i Libyen.
The Guardian 26 mars.

Upprop mot krigen I Libyen och Afghanistan från Tom Haydens Peace and Justice Center 22 mars: ”Förenta Staterna har inte råd med att gräva ned sig i ett nytt krig i Libyen. Vi uppmanar president Obama att invänta beslut i Kongressen för sin kampanj i Libyen inklusive ett uttalande att libyska civila skall skyddas, en diplomatisk strategi, en exakt kostnadsram och en tidplan för tillbakadragande av alla USA-styrkor innan vi fastnar i ännu ett krig…

Vi begär en plan från Vita Huset att avsluta miljarddollarkrigen som vi inte har råd med mot Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Libyen…Vi stöder Demokraternas Nationella Kommittés nyligen antagna resolution om betydande och omfattande tillbakadragande av trupperna från Afghanistan med början i juli i år och överföring av pengarna för kriget till uppbyggnad av ekonomin hemma.”

Uppropet har skickats till Vita Huset och Kongressen.

Etiketter: